החיפוש הניב 31 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי תבונה1
ב' ספטמבר 25, 2017 9:50 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ברוך ממונקאטש
תגובות: 54
צפיות: 3721

Re: ר' ברוך ממונקאטש

שמעתי שפעם הגר"ח צימרמן זצ"ל ראה שטיק'ל תורה שלו והתבטא כי הכותב הוא עילוי כמו הגר"מ שפירא מלובלין זצ"ל.
על ידי תבונה1
ד' אוגוסט 23, 2017 6:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אות צדי"ק עם יו"ד הפוכה
תגובות: 80
צפיות: 4115

Re: אות צדי"ק עם יו"ד הפוכה

https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?64100&
כאן בעמוד ט"ז חידוש להלכה בשם רבינו הגר"ח בעניין כשרות הצד"י ההפוכה.
על ידי תבונה1
ב' אוגוסט 21, 2017 4:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: קהילות ספרדיות באירופה לפני 300 שנה
תגובות: 19
צפיות: 849

Re: קהילות ספרדיות באירופה לפני 300 שנה

האם למישהו ישנה ידיעה על קהילות ספרדיות שהיו באירופה פעם , (חוץ מהקהילה הפורטגזית המפורסמת באמסטרדם ) במשך הרבה דורות הונגריה ורומניה ועוד כמה מדינות באיזור היו תחת שלטון תורכיה. והיו הרבה נדידות של יהודים מהכא להתם (ידוע שהחכם צבי למד בישיבות תורכיה), ומהתם להכא, (לדוגמה, שמו של הרב של שיכון סטמאר...
על ידי תבונה1
ג' אוגוסט 15, 2017 2:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תורת ה'לשיטתו'/האם תורת אמת יש בזה?
תגובות: 31
צפיות: 1246

Re: תורת ה'לשיטתו'/האם תורת אמת יש בזה?

שמעתי היום ממישהו שיש פירוש המשניות להרמב"ם שאומר שזהו כבוד התורה!, חיפשתי ברמב"ם ולא מצאתי, כנראה זה שיבוש של דברי הרמב"ם בפיה"מ סוף סוטה, על המשנה שם משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה פי' הרמב"ם אבל מה שאמר גם בר' עקיבה בטל כבוד התורה, רוצה לומר רבוי הלמוד, והוא אמרם משמת ר' ...
על ידי תבונה1
א' אוגוסט 13, 2017 12:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆
תגובות: 151
צפיות: 8472

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆

האם ידוע למישהו מן החכמים אם ההדירו את שו"ת מהר"מ אלשקר?
על ידי תבונה1
ה' אוגוסט 10, 2017 10:57 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: אמורא נו"נ לר' אדם בע"ש ולמהר"ל מפראג נולד בנהרדעא היה רב בעיר בהונגריה עלה לאר"י ונקבר בצפת. הזוי!
תגובות: 59
צפיות: 3485

Re: רב כהנא הקדמון

על ציון רב כהנא, העמיד אהלי צדיקים נוסח זה: ציון רב כהנא הקדמון מה פירוש? שלא נטעה עם רב כהנא הי"ד?.... רח"ל.. https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90 ראה בעירובין ח' ע"ב "אמר רב כהנא בר תחליפא משמיה דרב כהנא בר מניומי משמיה דרב כהנא בר מלכיו משמיה דר...
על ידי תבונה1
ג' אוגוסט 08, 2017 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: פיצול מניין גדול לכמה קטנים כשיש ריבוי אבלים החפצים להיות ש"ץ
תגובות: 18
צפיות: 572

Re: פיצול מניין גדול לכמה קטנים כשיש ריבוי אבלים החפצים להיות ש"ץ

זכורני שבשו"ת חתם סופר מבאר שעילוי הנשמה הוא מכח מצוות זיכוי הרבים באיש"ר וברכו, לכאורה לפי זה אם מדובר באחים הרי אם מנין הזוכים שווה אדרבה עדיף שלא להתפצל, שהרי הזוכים שווים וצירוף כולם יוצר מלבד זאת גם מעלה נוספת של ברוב עם. אך כמובן שלפעמים עדיף בכדי למנוע מחלוקות. ואולי יש שחולקים על ה...
על ידי תבונה1
א' אוגוסט 06, 2017 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש
תגובות: 12
צפיות: 319

Re: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש

עי' תוספות ראש השנה ט"ז ע"ב וברשב"א שם וראה שם חידוש גדול בפני יהושע.
על ידי תבונה1
א' אוגוסט 06, 2017 3:22 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: התחיל בהיתר - בסעודה מפסקת של ערב ת"ב
תגובות: 12
צפיות: 411

Re: התחיל בהיתר - בסעודה מפסקת של ערב ת"ב

בברכי יוסף לרבינו החיד"א דן אפילו ביותר מכך, דבשר הנשאר משבת חזון יהיה מותר מצד הואיל ואישתרי אישתרי ומבאר כן הסוגיא דאברי נחירה שנכנסו לארץ בחולין י"ז, ובקובץ שערי ציון [שי"ל ע"י מוסדות אור לציון] נדפס מאמר מהגאון רבי יעקב עדס זצ"ל ששם מאריך מהרבה מקומות מספרי החיד"א ב...
על ידי תבונה1
א' אוגוסט 06, 2017 2:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכוונה הנכונה בפסוק ראשון של שמע ישראל
תגובות: 10
צפיות: 347

Re: הכוונה הנכונה בפסוק ראשון של שמע ישראל

אגב יש לציין שישנם כמה שיטות במהות הכוונה של פסוק ראשון של שמע. שיטה אחת ברשב"א בסוגיא רפ"ב דברכות וכן שיטת הכסף משנה והובאה במשנה ברורה שהכוונה הזו היא לצאת ידי חובה. שיטה שנייה בתשובות רבינו אברהם בן הרמב"ם לרבינו דניאל הבבלי, דכוונה המעכבת בפסוק ראשון של שמע איננה פירוש המילות אלא ...
על ידי תבונה1
ד' אוגוסט 02, 2017 11:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעלת מקומות המוקפים חומה
תגובות: 4
צפיות: 270

Re: מעלת מקומות המוקפים חומה

בק"ס שם לא נמצא

סליחה, הקרית ספר נמצא בפרק ז' מבית הבחירה.
על ידי תבונה1
ג' אוגוסט 01, 2017 11:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעלת מקומות המוקפים חומה
תגובות: 4
צפיות: 270

Re: מעלת מקומות המוקפים חומה

עיין קרית ספר פרק י"א ממעשה הקרבנות מה שכתב. ודיבר בזה בזרע אברהם להגר"מ זעמבא זצוק"ל.
על ידי תבונה1
ו' יולי 28, 2017 3:52 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: חובת השמירה על בית המקדש בימינו
תגובות: 9
צפיות: 559

Re: חובת השמירה על בית המקדש בימינו

עי' אגרא לישרים סימן א' וב'
על ידי תבונה1
ו' יולי 28, 2017 3:44 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: למה במשך הדורות לא כולם השתדלו לעלות לארץ?
תגובות: 24
צפיות: 1097

Re: למה במשך הדורות לא כולם השתדלו לעלות לארץ?

בעיקר השאלה עמד על זה האבני נזר בקונטרס ישוב ארץ ישראל וכתב שעיקר מצוות ישוב ארץ ישראל כוללת שפרנסתו של האדם תהיה מתוך הארץ וכל זמן שהפרנסה היא מחוץ לארץ אין זה עיקר המצוה, [וידועים דברי החתם סופר בסוכה על אתרוג הכושי] והסברא מובנת.
על ידי תבונה1
ג' יוני 20, 2017 8:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'כל' על פחות מג'
תגובות: 66
צפיות: 2678

Re: 'כל' על פחות מג'

זכורני שבספר תולדות אדם הביא ראיה מקרא "עני ורש נפגשו עושה כולם ה'".
על ידי תבונה1
א' יוני 18, 2017 9:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצווה ע"י תכליתה
תגובות: 119
צפיות: 2176

Re: קיום מצווה ע"י תכליתה

עי' אוצר החיים קיצור תרי"ג מצוות עמוד ס"א
על ידי תבונה1
ג' יוני 13, 2017 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי מאיר היילפרן ז"ל בעמח"ס הנוטריקון
תגובות: 1
צפיות: 127

Re: רבי מאיר היילפרן ז"ל בעמח"ס הנוטריקון

כתב את הספר על "הגדול ממינסק" מתוך היכרות קרובה עמו. בתוך הדברים שזורים גם מתולדות חייו. בתחילת הספר כתוב מעט אודות המחבר. אחד מן הספרים שהוציא לאור הוא הספר "התורה והחכמה".
על ידי תבונה1
ש' מאי 27, 2017 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיפול טלית בשבת/במוצ"ש
תגובות: 31
צפיות: 778

Re: קיפול טלית בשבת/במוצ"ש

ראיתי במשנה ברורה שאסור לקפל טלית בשבת על הקפלים, ובערוך השולחן כתב לימוד זכות על אותן האנשים המקפלים על הקפלים. האם יש למישהו עוד מראה מקומות בזה, ומה דעת פוסקי זמנינו ראה בספר "דוגמאות מדרכי אבי" [להגר"ל זצ"ל בן הח"ח] עמוד ע"ה שבאמת אף הח"ח הסכים לדינא ששייך להק...
על ידי תבונה1
ש' מאי 27, 2017 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכניס עצמו למתעסק
תגובות: 32
צפיות: 800

Re: מכניס עצמו למתעסק

אש משמים כתב:האם מותר לאדם לשבת בשבת במקום שוודאי שילחץ על מתג בצורה של מתעסק ?
(ידוע דברי רע"א שזהו שוגג עם פטור קרבן והשאלה היא לפי החולקים)

רעק"א שם בתשובה כתב שאין דבריו אמורים בשבת ששם בוודאי מתעסק הוא היתר גמור הואיל ובשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה.
על ידי תבונה1
ד' אפריל 26, 2017 6:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חילול שבת במירון
תגובות: 164
צפיות: 5744

Re: חילול שבת במירון

זכורני שיש תשובה של החתם סופר שמביא דברי התוספות פסחים מ"ו, ב ד"ה רבה שהקשו "ואם תאמר אי אמרינן הואיל א"כ ביטלת כל מלאכת שבת הואיל וראוי לחולה שיש בו סכנה" ותירצו "וי"ל כיון דלא שכיח כלל לא אמרינן הואיל". ולכאורה באירוע ציבורי בסדר גודל שכזה הרי בוודאי שכיח וש...
על ידי תבונה1
ב' אפריל 24, 2017 1:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: חובתו של יהודי להתנסות בכל דרכי עבודת ה'?
תגובות: 29
צפיות: 1276

Re: חובתו של יהודי להתנסות בכל דרכי עבודת ה'?

הנה בעיקר הענין של דרכים בעבודת ה', ראשית יש להקדים שבאופן עקרוני הנושא הוא בעניינים שמוגדרים כמידות חסידות וקיומי מצוה ולא חובה. למשל דרך לגדול ביראת ה', הנה בתורה לא נאמר אלא "ויראת מאלהיך" לא נאמר שיעור מינימלי, ופשוט שכל שיש לו יראת שמים מינימלית אי אפשר לומר עליו שמבטל מצוה זו. אולם ב...
על ידי תבונה1
ד' אפריל 19, 2017 11:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השגות הראב"ד על הרמב"ם
תגובות: 8
צפיות: 456

Re: השגות הראב"ד על הרמב"ם

יעויין במכתבו של החתם סופר המובא בספר "התורה והחכמה".
על ידי תבונה1
ה' אפריל 06, 2017 2:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: פרנומען עם רביעיתין ותקיעות
תגובות: 1
צפיות: 311

Re: פרנומען עם רביעיתין ותקיעות

"ולא עם הארץ חסיד" לכאורה מהו החידוש? ושמעתי בשם הגרי"ז גוסטמאן זצ"ל שהכוונה שאסור לו להיות חסיד....
על ידי תבונה1
ה' אפריל 06, 2017 2:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס החזון אי"ש לספר 'דורות הראשונים' לרבי אייזיק הלוי
תגובות: 29
צפיות: 2220

Re: יחס החזון אי"ש לספר 'דורות הראשונים' לרבי אייזיק הלוי

בספר "החפץ חיים חייו ופעלו" [להרמ"מ ישר] חלק שלישי עמוד תתרס"ד מביא התיחסות מהחפץ חיים על דורות הראשונים בענין ספר יוסיפון, וגם שם הוא לא מקבל את דבריו עקב זאת שאנו רואים כי הראשונים הביאוהו.
על ידי תבונה1
ד' ינואר 11, 2017 1:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 937
צפיות: 56648

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

בענין מה שאמר כמעט על גבול הזלזול בגדלותו של המשנ"ב, והביא שהוא לא כתב אפילו תשובה אחת לרפואה בשום ענין להלכה, [סתם עובדתית זה לא נכון יש תשובות להלכה], ואילו הרוגוצובער כתב לאלפים, אבל הלכתא כהמשנ"ב וכו', והאריך. אז שלום רב, יש שני סוגי לומדים, יש לומדים לעומק ויש לרוחב, יש ת"ח גם ב...
על ידי תבונה1
א' ינואר 01, 2017 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לרובוט
תגובות: 60
צפיות: 2528

Re: אמירה לרובוט

מעניין לעניין, ואולי יש לפתוח על זה אשכול בפני עצמו. בשנים האחרונות מתפתחים מכשירים המופעלים על ידי גלי מוח, נראה כי במשך הזמן יורחבו טכנולוגיות אלו יותר ויותר, ויש לדון מה דינם בשבת. מצאתי שני מקורות שאולי יכולים מעט להועיל בנושא, אך כמובן שהדבר זקוק עיון אמיתי של גדולי ההוראה [ואולי נכתב כבר על הנ...
על ידי תבונה1
א' ינואר 01, 2017 8:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגר"מ גולדשטיין זצ"ל ראש ישיבת התפוצות
תגובות: 19
צפיות: 1567

Re: הגר"מ גולדשטיין זצ"ל ראש ישיבת התפוצות

ראוי לציין פרט שמשום מה [ואינני מבין מדוע] נשמט מכל הכתבות והמאמרים אודותיו. במשך קרוב לשלשים שנה הוא היה מגיע כמעט בכל יום לשיעור אצל הגר"ח צימרמן זצ"ל ועמל וחוזר עליו עם בניו. הוא כמעט ולא הפסיד שום שיעור. לפעמים היה מגיע אף פעמיים ביום. הוא הגיע לביתו של הגר"ח אף בימי בין הזמנים , ...
על ידי תבונה1
ו' דצמבר 30, 2016 1:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה רבתא במצות תפילין - תפילין דר"ת
תגובות: 23
צפיות: 1261

Re: תמיהה רבתא במצות תפילין - תפילין דר"ת

בענין סדר הפרשיות שבתפילין [אשר נחלקו בהם הראשונים] מצאתי לכאורה מספר דרכים: א. עי' בלבוש ובשו"ת הרמ"ע מפאנו [המעיין היטב יראה שבדבריו כלולים תשובות על תשובות הרמב"ם והרשב"א] משם הרא"ש ומהר"מ מרוטנבורג שחשו לשיטה זו כמו כל ספקא דאורייתא דאזלינן ביה לחומרא ועיין בהגהות ה...
על ידי תבונה1
ה' דצמבר 29, 2016 6:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פרטים על הישיבה בשקלוב
תגובות: 13
צפיות: 1010

Re: פרטים על הישיבה בשקלוב

בישורון תשס"א כתבו אודות רשכבה"ג הגר"ד מקארלין זצ"ל, ושם כתבו כי היה תלמיד בישיבת שקלוב במשך חמש שנים ואצלם סיגל לעצמו את דרך לימודו.
על ידי תבונה1
ה' דצמבר 29, 2016 6:08 pm
פורום: חנוכה
נושא: נשים פנויות בהדלקת נר חנוכה
תגובות: 47
צפיות: 1871

Re: נשים פנויות בהדלקת נר חנוכה

לכאורה כוונת החתם סופר רק להסביר מדוע המנהג כך. והיינו משום שאזיל כשיטת המהרי"ל דיסקין בתורת האהל על השלחן ערוך אשר הוא משווה [לענין ברכת שעשה נסים] בין הדלקה בבית הכנסת לשיטת הריב"ש שאינו אלא מנהג לבין הדלקת כל אחד ואחד מבני הבית, ואינו סובר כהגרע"א במהדו"ת סימן י"ג. גם בכת...

עבור לחיפוש מתקדם