מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 301 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כח עליון
ד' יוני 05, 2019 3:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 184
צפיות: 3761

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

תוכן כתב:אנשים נכנסים פה אך ורק לסיבה אחת, במודע או שלא במודע, והיא, היאך אני אזכה להערכה, איך אני אוכל להוכיח לכולם שאני מיוחד, שאני חכם.

מותר לשאול למה עלה לך רעיון כזה?
על ידי כח עליון
א' יוני 02, 2019 3:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים
תגובות: 28
צפיות: 380

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

א. מהכ"ת לדון כל ד"ט בפני עצמם. היכן מצינו עניין כזה. מה שסכך פסול פוסל בד"ט הוא משום שזה חשוב מספיק שלא להיטפל אל שאר הסוכה, אבל היכן מצינו שדנים על כל ד"ט בפנ"ע. איה"נ אפשר לחדש זאת ויש מקום להבינו בסברא, אבל היכן נאמר לנו דין כזה. ב. האם זה ברור שהחשבון שכתבת נכון? ...
על ידי כח עליון
א' יוני 02, 2019 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים
תגובות: 28
צפיות: 380

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

המשנה ברורה תרכ"ו סקי"א כותב על הדעה השניה המחמירה, הסוברת שאפילו חמתה מרובה פוסלת, שאם יש ד"ט במקום אחד זה פוסל את הסוכה. ומשמע שזה הכל על פי השיטה השניה שהענפים פוסלים את שכנגדו אע"פ שהוא אילן שנקרא חממ"צ. ומשמע שם שלדעה הראשונה לא שייך דין זה. עוד לא התעמקתי בשאר דבריך. ...
על ידי כח עליון
ו' מאי 31, 2019 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים
תגובות: 28
צפיות: 380

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

לצערי אני לא מצליח להבין מילה. גם אני לא הבנתי אני מדבר כעת לפי השיטות שרק אילן שצלל"מ פוסלת, ואילן שחמתה מרובה לא פוסלת אף פעם. השאילה כיצד מחליטים על אילן מסויים שהוא חמתו מרובה. האם לפי כל שטח האילן? האם רק לפי מה שמעל הסוכה? האם לפי קנה מידה אחר? מה הבעיה להגיד שכל ד"ט נידונים בפנ&quo...
על ידי כח עליון
ה' מאי 30, 2019 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים
תגובות: 28
צפיות: 380

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

(מביך אותי הפניה בלשון רבים, בפרט שטעיתי בהודעה זו בר"ן מפורש) הר"ן כותב להדיא שהכל בתנאי שאין במקום אחד ד' טפחים של אילן שצילתו מרובה ובאמת לא העלת בשאלה צד שלא מדובר בסוגיא באופן זה משום מה. הרי אין צד שאם האילן צילתו מרובה יהיה כשר באיזה אופן (מלבד הקרבן נתנאל שמדייק את הרא"ש ובאמת...
על ידי כח עליון
ה' מאי 30, 2019 3:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים
תגובות: 28
צפיות: 380

Re: סוכה תחת האילן- כיצד מדדים

קודם כל רוב הראשונים? בגדול החלוקה היא ראביה רא"ה ור"ן - דעה אחת בשו"ע ונפסק להחמיר כמותה דעה שניה רש"י ר"ת ורא"ש להקל יותר, ויש שיטת ר"ש (הובא בביה"ל) להקל עוד יותר (שאין צריך מעורב, וסגי במונח) - דעה אחרת בשו"ע. מה הבעיה לדון בכללות על כל הסוכה? יש סוגי...
על ידי כח עליון
ד' מאי 29, 2019 12:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו
תגובות: 187
צפיות: 7635

Re: על דרכו המחודשת של הגר"ל מינצברג ביחס להנאות עוה"ז והמשכה אצל תלמידיו

זה נכון מאוד, מחד. אין כמעט את מזי הרעב, את ההתמודדות איך מחלקים תפוז אחד לששה או שמונה ילדים שהיתה אך לפני ששים שבעים שנה. אין כמעט את הבגדים הקרועים, את הקיפאון בקור וכו'. אבל מאידך, הלחץ של עניות, ה'לחיות בצמצום', ה'מאיפה נביא את התשלום...' קיים גם קיים. ישנם בהחלט דקדוקי עניות שמעבירים רבים על ...
על ידי כח עליון
ה' מאי 09, 2019 3:11 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למעלה - אחרי או קודם
תגובות: 4
צפיות: 264

Re: למעלה - אחרי או קודם

מצד אחד כתוב, מבן עשרים שנה ומעלה, וכן, מן המנחה ולמעלה, שפירוש 'למעלה' זה אחרי, ו'למטה' זה קודם. מאידך יש לנו דרשות חז"ל 'כתיב למעלה' ו'כתיב למטה', ושם, 'למעלה' זה לפני ו'למטה' זה אחרי. היתכן? הזמן נתפס כמתקדם, האדם מתגבה והגלובוס מתבגר, ע"ז אפשר לומר מן המנחה ולמעלה משא"כ בכתיבה ע&...
על ידי כח עליון
ב' אפריל 29, 2019 4:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 720
צפיות: 102978

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

הייתי נוכח פעם באיזה ניחום אבלים. הגר"ח הגיע לנחם. אחד הבנים, בניברקי גדול, קם מלוא קומתו. ר' חיים אמר, אבלים לא קמים. הגיב אותו אחד, לא כתוב שאסור לאבל לקום, כתוב שלא צריך לקום. הגיב הגר"ח, מה שלא צריך לא עושים... כנראה קיים קימתו בדווקאיות ובקפידה המוכיחה על עשיית מצוה חמורה, ועל כך הגי...
על ידי כח עליון
ו' אפריל 12, 2019 12:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 37
צפיות: 3026

Re: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי

נראה כוונתו דדוקא שם מועיל התיקון של שלישית טפח, דאילו הצד שכנגד נדרש ליצור דין עריבן.
ולשונו 'בלאו הכי' אינה מתפרשת שאותו תיקון מושלם, אלא שלענין עריבן דמבוי סגי בהכי (עכ"פ לבית יוסף) אפי' שמחיצת החצר מרוחקת.
וכפה"ח צ"ע.
על ידי כח עליון
ו' אפריל 12, 2019 11:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 54
צפיות: 4621

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

אני לא מבין את סברתו , ולא קראתי את דבריו כלל, אבל מה שאתה שואל אינו קושיא, כי הפתח הוא בבקבוק לא בפקק. חשבתי שהוא מדבר על עשיית פתח הפקק (בהסרת הרצועה המונעת שימוש תקין) עכשיו אני נזכר שיש מי שמביא תימוך מהלכות טהרה, דכל כלי שלא יצא מבית האומן עדיין לא נגמר, א"כ אין יחס לבקבוק סגור - ככלי חות...
על ידי כח עליון
ה' אפריל 11, 2019 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 54
צפיות: 4621

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

כאמור לעיל, אם כוונתו שמותר לפי כל הפוסקים בדורותינו, אינו כן. מי אוסר? (החזו"א לא כתב לאסור פתיחת פחית מתכת אפי' זורקה לאשפה, מפני שדרך להניח בה דברים כמסמרים וכדו'. אולי האוסר בפקק גוזר מעין זה, שדרך לשייר הפקק לצורך שימוש, א"כ הוי מכה בפטיש) לעיל כתבתי: לדעת מו"ר הרב טל (כמבואר בס...
על ידי כח עליון
ה' אפריל 11, 2019 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 54
צפיות: 4621

Re: פתיחת קופסאות, פחיות, אריזות, בקבוקים וכד׳ בשבת

שומע ומשמיע כתב:ב] בכל מקרה דאורייתא זה לא, כי זה לא עשוי להכניס ולהוציא. (הט"ז והגר"א רק מחדשים שבחבית שלמה יש גם איסור דרבנן בנקב קטן).

מה כוונתך?
על ידי כח עליון
ה' אפריל 11, 2019 2:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 54
צפיות: 4621

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

עדיאל ברויאר כתב:כאמור לעיל, אם כוונתו שמותר לפי כל הפוסקים בדורותינו, אינו כן.

מי אוסר?
(החזו"א לא כתב לאסור פתיחת פחית מתכת אפי' זורקה לאשפה, מפני שדרך להניח בה דברים כמסמרים וכדו'. אולי האוסר בפקק גוזר מעין זה, שדרך לשייר הפקק לצורך שימוש, א"כ הוי מכה בפטיש)
על ידי כח עליון
ד' אפריל 10, 2019 2:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג המקום - בזמננו באר"י
תגובות: 8
צפיות: 426

Re: מנהג המקום - בזמננו באר"י

על 'מעבר' בין קהילות, במציאות זמנינו הערתי כאן פעם לכאו' אל תטוש קיים רק באותה קהילה תחת אותה הנהגה, אבל לעבור עיירה מותר, היום לעבור למנהגי קהילה שאתה מזדהה עמה נחשב לעבור עיירה. שוב, כל זה רק אחרי שהוא חי את הרוח של הקהילה ששיך להחשיבו כחלק ממנה, לעבור קודם לכן אולי גובל באיסור אל תטוש, אבל יותר ח...
על ידי כח עליון
א' אפריל 07, 2019 3:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זמן ציווי המשכן - לשי' הרמב"ן
תגובות: 4
צפיות: 1013

Re: זמן ציווי המשכן - לשי' הרמב"ן

עי' מהדו' הרב שעוועל ובית היין שיישבו שניהם באותה דרך, שכוונת הרמב"ן לציווי של עשיית הארון, יעויי"ש. דחוק כמו שכתב הרב ביקורת כי "בעת ההיא" השני כראשון (לעיל פסוק א) כי בעת שאמר לו פסל לך שני לוחות אבנים (שמות לד א) נתרצה לישראל ונצטוה על המשכן ואז נתרצה גם לאהרן ונצטוה (שם כח ד...
על ידי כח עליון
ו' אפריל 05, 2019 3:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ג' הערות על רבינו חננאל בשבת וסוכה
תגובות: 4
צפיות: 1227

Re: ג' הערות על רבינו חננאל בשבת וסוכה

תודה רבה

אכן בסוכה דף ח יש טעות דפוס
בכתב יד 'ירכו עד שוקו' ולא 'ירכו עם שוקו'
רבינו חננאל סוכה ח.jpg
רבינו חננאל סוכה ח.jpg (9.78 KiB) נצפה 1104 פעמים

===
אבל בשתי המקומות בשבת בכת"י כבנדפס
רבינו חננאל שבת ח.jpg
רבינו חננאל שבת ח.jpg (27.43 KiB) נצפה 1106 פעמים

רבינו חננאל שבת קא.jpg
רבינו חננאל שבת קא.jpg (5.22 KiB) נצפה 1106 פעמים
על ידי כח עליון
ב' אפריל 01, 2019 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינויי הניקוד
תגובות: 7
צפיות: 672

Re: כינויי הניקוד

חנוכה שמח כתב:אימתי הומצאו הכינויים הנוכחיים לניקוד: קמ"ץ, חול"ם, סגו"ל וכולי?


מה באמת המקור?
מזמן עלה במוחי רעיון, שהיה ראוי יותר לכנות כך:
קָמָץ
פַתַח
צֵירֵי
סֶגֶל
חוֹלוֹם
חִירִיק
שְוְא
שוּרוּק
קֻבֻץ
על ידי כח עליון
ב' אפריל 01, 2019 9:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זמן ציווי המשכן - לשי' הרמב"ן
תגובות: 4
צפיות: 1013

זמן ציווי המשכן - לשי' הרמב"ן

הרמב"ן האריך בכמה מקומות בתורה (שמות ויקרא ודברים) שפרשיות המשכן (תרומה תצוה וכו') נמסרו למשה רבינו במ' יום ראשונים, ודלא כרש"י שפי' שנצטווה ע"כ במ' יום אחרונים. והנה בדברים י כתב הרמב"ן ז"ל: בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי. מוסב לענין ראשון בעת ההיא בשנה הראשונה שיצאתם ממצרים...
על ידי כח עליון
ד' מרץ 27, 2019 8:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ג' הערות על רבינו חננאל בשבת וסוכה
תגובות: 4
צפיות: 1227

Re: ג' הערות על רבינו חננאל בשבת וסוכה

וַיָּמָד אֶלֶף וַיַּעֲבִרֵנִי בַמַּיִם מַיִם בִּרְכָּיִם, וַיָּמָד אֶלֶף וַיַּעֲבִרֵנִי מֵי מָתְנָיִם. (יחזקאל מז ד) יישר כחך, אבל לא הוקשה לי רעיון 'מי ברכים', גם אם ר"ח עצמו היה ממציא זאת, הוא מתקבל על הדעת בהקשר הענין. הקושיא שלי היא, שהברכים אינם בגובה י' טפחים (אם כבר אולי -אם ההשערה שלי ...
על ידי כח עליון
ד' מרץ 27, 2019 12:45 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הרמב"ם כתב הלכות פסח בתקופה שאחר פורים?
תגובות: 2
צפיות: 933

הרמב"ם כתב הלכות פסח בתקופה שאחר פורים?

כעין אשכול זה האם רש"י כתב את פירושו לפי סדר קריאת הפרשות בשנה? רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ג הלכה ב החמץ שמניח בלילי ארבעה עשר כדי שיאכל ממנו למחר עד ארבע שעות אינו מניחו מפוזר ומפורד בכל מקום אלא מצניעו בכלי או בזוית ידועה ויזהר בו, שאם לא נזהר בו ומצאו חסר צריך לחפש אחריו ולבדוק פעם אחרת ש...
על ידי כח עליון
ג' מרץ 26, 2019 9:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ג' הערות על רבינו חננאל בשבת וסוכה
תגובות: 4
צפיות: 1227

ג' הערות על רבינו חננאל בשבת וסוכה

רבינו חננאל מסכת שבת דף קא עמוד ב ולפיכך מהלכין בני אדם ספנים מגששין ורואין המים אם הן מי ברכים או פחות או יותר אולי צריך לגרוס אם הן מי' טפחים כמבואר שם שזהו גובה המים שאין הספינה מהלכת. רבינו חננאל מסכת שבת דף ח עמוד א וגם אין מכתפין בו שאין גבוה עד הכתף לפיכך אינו תשמיש הרבים כלל ואינו כרשות הרבי...
על ידי כח עליון
ו' מרץ 22, 2019 2:42 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: ואת ובית אביך תאבדו
תגובות: 8
צפיות: 1141

Re: ואת ובית אביך תאבדו

ומענין לענין, הרי הגזירה עמדה לצאת לפועל ח"ו רק כעבור שנה, אז מה באמת הנחיצות להיכנס אל המלך כבר עכשיו אף שלא נקראת וכו', במקום להמתין לשעת הכושר, ובפרט שזה גורר בעקבותיו צום בפסח וכו'. מהבהילות של הרצים לצאת עם האיגרות השניות, נראה שהוראה מחודשת מהמלך מתקבלת במשך זמן רב, אולי המקומות המרוחקים...
על ידי כח עליון
א' מרץ 10, 2019 11:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 37
צפיות: 3026

Re: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי

עיין בדרכי משה הארוך שהביא מהרב המגיד והכל בו שלא צריך צורת הפתח ברוח רביעית כשיש שלוש דפנות שלמות, וכן בלבוש כתב שאם יש שלש דפנות שלמות אין צריך צורת הפתח, משמע דוקא שלמות, וכמה רחוק שזה לא גם כוונת הר״ן וכנ״ל, שאל״כ היה צריך לכתוב שאם דופן שלישי הוא ז לא צריך צורת הפתח וכמו שכתב הרמ״א. איזה חיסרו...
על ידי כח עליון
ג' פברואר 26, 2019 9:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 719
צפיות: 89213

Re: השוואות...

מאירי שבת ז. בסוגיא דזרק וטח בפני לבינה ואף על פי שעכשיו בזקיפתה נמצא רחבה גבהה וגבהה רחבה ונמצא שאינה רחבה ד' נעשה כשפודין של מתכת מאירי שבת ח. בסוגיא דזרק כוורת דוקא בשהוציאה או זרקה דרך קומתה אבל דרך רחבה הואיל ועכשיו אין גבוהה עשרה חייב ואף על פי שבתחלת עירובין אמרו נעשו כשפודין של מתכת אפי' לקו...
על ידי כח עליון
ה' פברואר 14, 2019 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בדיני בנין בכלים (בשבת)
תגובות: 2
צפיות: 402

Re: שאלות בדיני בנין בכלים (בשבת)

יש"כ אתה בסוגיא? א. הוא טוען ש'קציעות מהודקין' הוא רק תיאור המציאות, וטעם ההיתר לר"ח הוא כקליפי אגוזין, כידוע שהוא שיטת הירושלמי (הובא במג"א כמדומני). ב. אני רציתי לטעון: ונראה לפרש כוונתו, דבעירובין לה. אוקמינן ר' אליעזר בשיטת ר' נחמיה שאין הכלי ניטל אלא לצורך שימושו, ובשבת קמו. אוקמ...
על ידי כח עליון
ד' פברואר 13, 2019 12:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 37
צפיות: 3026

Re: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי

נו ברור השאלה רק לפי רבא מהיכי תיתי שלפי רבא יש חילוק בין ז לז ע"י ד ולבוד? אני מנסה להסביר לך, שכל תיקונו של רבא לא בא אלא לתקן 'חיסרון' הדופן של הללמ"מ. אבל מי שעושה מחיצה כדינה אינו צריך שום תיקון. זה לא חידוש! זה פשוט לכל לומד. ולמה לא מצינו את החידוש הזה בשאר ראשונים? ואם תעיין במה ש...
על ידי כח עליון
ד' פברואר 13, 2019 12:03 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'ידיד נפש' - מהר אהוב כי בא מועד
תגובות: 31
צפיות: 2801

Re: 'ידיד נפש' - מהר אהוב כי בא מועד

ע"י האר"י קבור גבאי בית כנסת שלו ועל מצבתו נחקק השיר הנ"ל. שם כתוב 'מהר אהוב' ואף 'אלה חמדה לבי' מה זה אמור להיות? איזו מן הגדרה זו? 'גבאי בית כנסת'?!!! אתה לא מתבייש? זה נשמע כאילו הוא היה איזה משועמם, שכל עסקו בגבאות בית כנסת, אוסף צדקה ומארגן מניינים. הרב הקדוש האלוקי כמוהר"ר...
על ידי כח עליון
ג' פברואר 12, 2019 11:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 37
צפיות: 3026

Re: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי

מלבב כתב:אז אולי תסביר מניין להר״ן לחדש דבר זה? ואיך לא מצינו שום אחד מהראשונים שיאמר חידוש זה?

ב. איך חידש הר״ן קולא כזאת בכזה פשטות בלי ראיה ובלי סברא,

בסוגיא היא פשיטות לא צריך לה ראיה ולא סברא, כנ"ל, מה"ת לרב יהודה סגי בטפח לר' סימון מדרבנן בעינן פס ד' ולבוד, רק רבא הצריך אף צוה"פ.
על ידי כח עליון
ג' פברואר 12, 2019 9:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 37
צפיות: 3026

Re: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי

עיין בדרכי משה הארוך שהביא מהרב המגיד והכל בו שלא צריך צורת הפתח ברוח רביעית כשיש שלוש דפנות שלמות, וכן בלבוש כתב שאם יש שלש דפנות שלמות אין צריך צורת הפתח אם לא קשה לך, אשמח אם תצטט. לא מצאתי כלום. משמע דוקא שלמות, וכמה רחוק שזה לא גם כוונת הר״ן וכנ״ל, שאל״כ היה צריך לכתוב שאם דופן שלישי הוא ז לא ...
על ידי כח עליון
ג' פברואר 12, 2019 12:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 37
צפיות: 3026

Re: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי

לא קשור לדברי הגר״א והמג״א, מה כוונתך לא קשור? הרי הם כתבו שלבוד אינו כמילוי. להגר"א (לכאו') דוקא בשלישית טפח, להמג"א אפי' בג' ראשונות (ורק בעשה ד' מחיצות מועיל לבוד) . שהרי כתב הר״ן הטעם דלא מהני פחות מד׳ היא משום שפחות מד׳ לא חשוב בשום מקום, לכן דוקא בעריבן מהני טפח הלכה למשה מסיני, אבל...
על ידי כח עליון
ב' פברואר 11, 2019 12:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 37
צפיות: 3026

Re: סוכה העשויה כמבוי

הר״ן מיירי בשלש מחיצות שלימות, כלומר בלי פרצות, וכמו שכתבו שאר הראשונים המובאים בדרכי משה, ודברי הדרכי משה לכאורה טעות משום שהיה לו גרסה אחרת בר״ן, ותמוה מאוד לפי גירסת הדרכי משה, מניין לו להר״ן לחדש דבר כזה בלי ראיה להתיר בלי צורת הפתח רק בגלל שיש ז בלי לבוד, הרי לבוד כמאן דמליא דמיא. זה לשון הרמ&...
על ידי כח עליון
ד' פברואר 06, 2019 8:22 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 4436

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

מענין לענין, העירני פעם חכ"א, לשיטת רבי יהודה הא שתי מחיצות הוו רה"י דאו', וא"כ כל שני אנשים שעומדים זה מול זה ברה"ר, כבר יש ביניהם רה"י גמורה, (כי באופן נורמלי יש ברוחב אדם ד"ט, ובין רגליו יש בדר"כ לבוד). ואם נניח שהמרחק בין המחיצות לר"י צריך להיות פחות מאור...
על ידי כח עליון
ב' פברואר 04, 2019 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עיטור בכוסות ריקים?
תגובות: 36
צפיות: 1808

Re: עיטור בכוסות ריקים?

משל למה הדבר דומה למי שיוציא ברכון וישמיט ממנו בורא מיני בשמים על הבדלה כי בליטא לא ברכו (כידוע). באמת מה הסיבה לזה? [מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, עד היום לא נוהג לברך על מיני בשמים בהבדלה, ומעולם לא הבנתי הטעם לזה]. תשובות והנהגות כרך ה סימן פו ברכת בורא מיני בשמים ומאורי האש בהבדלה הבאת...
על ידי כח עליון
ב' פברואר 04, 2019 7:55 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 4436

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

צריך שיהיה לבוד למשהו, לא? (הפתח פרוץ). אמרי לך אנא שתי מחיצות דאורייתא, ואת אמרת לי דבעינן דעריבן? כעין עריבן, מה מסיים את המחיצה הזו לרשות היחיד שבאיזור שלה? (אני לא יודע עירובין, יכול להיות שאני טועה) אם המרחק בינו לבין שכנגדו הוא פחות מד"ט, אזי הלכה פסוקה היא שאין מחיצה לפחות מד"ט. במ...
על ידי כח עליון
ב' פברואר 04, 2019 12:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 37
צפיות: 3026

Re: סוכה העשויה כמבוי

לגבי סוכה ניחא, דאע"פ דהפרוץ מרובה הרבה על העומד הסוכה כשרה; אבל לגבי שבת לא מצאתי מענה. גם אני לא מצאתי להדיא מה הדין בשבת, אמנם יש משמעות גדולה ברא"ש על הסוגיא הנ"ל (סוכה ז.) שבשבת אי"צ שיהיה סך כל הדפנות עומד מרובה (רק כל דופן לעצמה. נפק"מ כשיש ג' מחיצות - רה"י מדאו...
על ידי כח עליון
ב' פברואר 04, 2019 12:36 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 4436

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

אם המרחק בינו לבין שכנגדו הוא פחות מד"ט, אזי הלכה פסוקה היא שאין מחיצה לפחות מד"ט. אתה צודק, הכוונה ד"ט (אורכו כרחבו, כדפסקינן פרוץ כמרובה מותר) במחשבה שניה - יל"ח בהאי דינא שאין מחיצה לפחות מד"ט, מה קורה במחיצה הסמוכה לצוה"פ של רה"י אחרת, והיא באה כביכול 'להרחיב'...
על ידי כח עליון
א' פברואר 03, 2019 11:55 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 4436

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

מענין לענין, העירני פעם חכ"א, לשיטת רבי יהודה הא שתי מחיצות הוו רה"י דאו', וא"כ כל שני אנשים שעומדים זה מול זה ברה"ר, כבר יש ביניהם רה"י גמורה, (כי באופן נורמלי יש ברוחב אדם ד"ט, ובין רגליו יש בדר"כ לבוד). ואם נניח שהמרחק בין המחיצות לר"י צריך להיות פחות מאור...
על ידי כח עליון
א' פברואר 03, 2019 12:09 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 4436

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

יש לציין לשיטת הריטב"א עירובין כב. (דלא כתוס' ו: סד"ה וכי תימא) שכל שיטת ר"י דב' מחיצות דאוריתא לא נאמרה במקום רחב ט"ז אמה דאל"כ בטלת תורת רה"ר לר"י. כוונתו שבין ב' המחיצות יש ט"ז אמה (דכל רה"ר דרך כלל עוברת בין ב' מחיצות). מה הוכחת מכאן לגוף השאלה, באופ...

עבור לחיפוש מתקדם