החיפוש הניב 495 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ארזי הלבנון
ד' מאי 23, 2018 11:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 55
צפיות: 1941

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

תרגימא כתב:האם ידוע מי היה רבו בקבלה של הראי"ה?
וכן, מהי מידת ההשפעה שהייתה עליו מגדולי החסידות, ומתורת חסידות חב"ד?

הרב שילת נמצא כעת בתהליך כתיבת ספר על היחס בין תורת הראי"ה לחסידות
על ידי ארזי הלבנון
ג' מאי 22, 2018 7:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו
תגובות: 42
צפיות: 802

Re: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו

בשעה טובה ומוצלחת, שיזכו להקים את ביתם במהרה מתוך נחת ושמחה.
על ידי ארזי הלבנון
ו' מאי 18, 2018 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעוון אדם מתה אשתו - אילו עוונות?
תגובות: 4
צפיות: 180

Re: בעוון אדם מתה אשתו - אילו עוונות?

מה שנכון נכון כתב:קטלנית. יבמות סד ע"ב.

ייש"כ, תודה רבה
על ידי ארזי הלבנון
ה' מאי 17, 2018 11:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בקשת ביאור בפירוש העקידת יצחק על רות
תגובות: 2
צפיות: 112

Re: בקשת ביאור בפירוש העקידת יצחק על רות

האירו את עיניי בפרטי שמילים אלו לקוחות מפסוק בספר איוב.
על ידי ארזי הלבנון
ה' מאי 17, 2018 10:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בקשת ביאור בפירוש העקידת יצחק על רות
תגובות: 2
צפיות: 112

בקשת ביאור בפירוש העקידת יצחק על רות

בפירוש עקי"צ למגילת רות (א, כא) כתב: ... אני מליאה הלכתי, כאשר הלכתי מליאה צדק עלי שם נעמי, ואחר שריקם השיבני ה' - למה תקראנה לי נעמי? וה' ענה בי - ראשונה לשום שמי נעמי, אמנם אחר כך - שדי הרע לי - כי חצי שדי עמדי כלומר, בניגוד לרש"י הרואה במילים 'וה' ענה בי ושדי הרע לי' כתיאור כפול של הרעה...
על ידי ארזי הלבנון
ד' מאי 16, 2018 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעוון אדם מתה אשתו - אילו עוונות?
תגובות: 4
צפיות: 180

Re: בעוון אדם מתה אשתו - אילו עוונות?

תודה.

בעקידת יצחק (רות א, יג) כתב:
כי אע"פ שאמרו שימות האיש במזל האישה, ודאי לאנאמר שימות בעוונה, כי אין האיש נגרר אחריה בזה כמו שהיא נגררת אחריו

היכן מאמר חז"ל זה?
על ידי ארזי הלבנון
ד' מאי 16, 2018 7:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעוון אדם מתה אשתו - אילו עוונות?
תגובות: 4
צפיות: 180

בעוון אדם מתה אשתו - אילו עוונות?

איתא בגמ' שבת לב' שבעוון נדרים מתה אשתו של אדם.
א. האם יש מקורות נוספים בחז"ל שבעוון האיש אשתו תמות?
ב. האם יש מקורות שבעוון אישה ימות בעלה?

כל מקור (בחז"ל) יתקבל בברכה!
על ידי ארזי הלבנון
ד' מאי 16, 2018 9:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: קלפים עם תמונת תילתן - מותר?
תגובות: 37
צפיות: 2289

Re: קלפים עם תמונת תילתן - מותר?

בזכרוני שאחד מגדולי ישראל קיבל שרשרת צלב כאות הוקרה מאחד הכמרים ואף ענד אותה ויש לו תמונה איתה. מישהו יודע באיזה גדול מדובר? כונתך כנראה לר' יעקב מאיר, ומביא זאת הרע"י ביחו"ד ג,סה. ועש"ע בתשובה. [כמדומני שיש תמונה של עמיתו הראי"ה עם מדליה זו כשהיא מוסתרת בחלקה ע"י המעיל]. י...
על ידי ארזי הלבנון
ד' מאי 16, 2018 12:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: קלפים עם תמונת תילתן - מותר?
תגובות: 37
צפיות: 2289

Re: קלפים עם תמונת תילתן - מותר?

בזכרוני שאחד מגדולי ישראל קיבל שרשרת צלב כאות הוקרה מאחד הכמרים ואף ענד אותה ויש לו תמונה איתה. מישהו יודע באיזה גדול מדובר?
על ידי ארזי הלבנון
ג' מאי 15, 2018 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'אף על פי שיצא - מוציא' - באיזה ברכות?
תגובות: 8
צפיות: 203

Re: 'אף על פי שיצא - מוציא' - באיזה ברכות?

לא הבנתי מה מסובך בשאלתי... על כל פנים מצאתי באחרונים את ההגדרות המדוייקות. אשתף במסקנה, כמובן אשמח לקבל תגובה במידה ויש חולקים או שיש לחדד אותה יותר. ההגדרה להלן היא יבשה, בנויה בעיקרה על דברי הרב משה לוי בברכת ה' (ה', פרק ג סעיפים ב-ג ועוד). לא אתעכב על הסבר הדוגמאות המובאות או המקורות, הרוצה להרח...
על ידי ארזי הלבנון
ה' מאי 10, 2018 7:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'אף על פי שיצא - מוציא' - באיזה ברכות?
תגובות: 8
צפיות: 203

Re: 'אף על פי שיצא - מוציא' - באיזה ברכות?

כל שכן שלא ברור מה אתה שואל. אולי תציין יש שיטות ראשונים כאלה וכאלה (אני למשל לא מכיר) ואז תגיד מה אתה בעצם שואל. כשאתה פותח אשכול בסגנון כזה באיזה ברכות נקטינן דאע"פ שיצא מוציא? לא מובן לנו מה אתה בעצם רוצה. מה אתה יודע ומה אתה שואל את חברי הפורום. העניין כאן הוא לא הלמדנות בראשונים. לדוגמא, ...
על ידי ארזי הלבנון
ד' מאי 09, 2018 8:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'אף על פי שיצא - מוציא' - באיזה ברכות?
תגובות: 8
צפיות: 203

Re: 'אף על פי שיצא - מוציא' - באיזה ברכות?

מה כוונת השאלה? וודאי ידועה לך הגמרא ר"ה כט סע"א. אולי תפרט על מה אתה שואל מעבר לכך. נכון, ושיטות ראשונים רבות. כוונתי לפסיקת אחרוני זמנינו, באילו ברכות נאמר הכלל: ברכות המצוות, הנהנין, הראיה, השבח וכו'. לדוגמא, לברך תפילת הדרך עבור נוסע אחר שאינו יודע לברך כדי להוציאו יד"ח, או ברכת ...
על ידי ארזי הלבנון
ד' מאי 09, 2018 7:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'אף על פי שיצא - מוציא' - באיזה ברכות?
תגובות: 8
צפיות: 203

'אף על פי שיצא - מוציא' - באיזה ברכות?

באיזה ברכות נקטינן דאע"פ שיצא מוציא?
על ידי ארזי הלבנון
ב' מאי 07, 2018 7:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: באור פסוק 'אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע'
תגובות: 22
צפיות: 582

Re: באור פסוק 'אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע'

מה אתם אומרים? מתקבל על הדעת בהחלט. מזכיר את הכיוון של הרב 'שבענו מטובך'. אני בכלל לא מבין את הדיון הזה. זה כמו שאתה אומר ועוד יותר פשוט. הכעס והרצון לנקום צודקים. וכל אדם נורמלי שאפילו ראה תמונות או תיאורים על מה שעשו הנאצים (שלא לדבר על מי שהיה שם) כעסו על הנאצים הפוגעים אומר לו אשרי מי שינפץ עול...
על ידי ארזי הלבנון
ב' מאי 07, 2018 11:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: באור פסוק 'אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע'
תגובות: 22
צפיות: 582

Re: באור פסוק 'אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע'

באופן כללי ההתייחסות היא לאומה ולא לפרט, גם אצל ישראל ההתייחסות לפרט היא כחלק מהכלל, ובפרט בגויים שאין להם השגחה פרטית אלא רק השגחה על האומות כדברי הרמח"ל בדרך ה' ח"ב (והביאור בזה שיש השגחה על הפרטים אבל רק למטרת הכלל וא"ש הקושיות שמיד יתקיפו וכבר נידון בעבר). לענ"ד אין זה עונה ...
על ידי ארזי הלבנון
ב' מאי 07, 2018 8:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: באור פסוק 'אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע'
תגובות: 22
צפיות: 582

Re: באור פסוק 'אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע'

רצה לספר בזה גודל רשעת הבבליים שעשו כן לישראל, לכן אמר אַשְׁרֵי שֶׁיְשַׁלֶּם לָךְ אֶת גְּמוּלֵךְ שֶׁגָּמַלְתְּ לָנוּ , אַשְׁרֵי שֶׁיֹּאחֵז וְנִפֵּץ אֶת עֹלָלַיִךְ אֶל הַסָּלַע. ואמר: מי יתן ויטעמו הבבליים את הצער העצום של הריגת עולליהם לעיניהם באכזריות. אין המטרה לצער את העוללים, אלא את אבותיהם האכ...
על ידי ארזי הלבנון
ב' מאי 07, 2018 8:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: באור פסוק 'אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע'
תגובות: 22
צפיות: 582

Re: באור פסוק 'אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע'

'כל מקום שהקב"ה עושה דין ברשעים שמו מתעלה ומתקלס' כי מציאות הרשע בעולם מכחשת כבודו ית', ונותנת מקום להרהור על השגחתו ית', וכשנעשה בהם הדין שמו מתעלה, כשמתגלה על ידי זה גילוי כבודו. ועל כן אשרי שיאחז וניפץ את עולליך על הסלע, המצטרף לגילוי כבוד שמים. וכן מצינו בחסידים לעתיד המקווה שיעשו הם הנקמה...
על ידי ארזי הלבנון
ב' מאי 07, 2018 8:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: באור פסוק 'אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע'
תגובות: 22
צפיות: 582

Re: באור פסוק 'אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע'

באופן כללי ההתייחסות היא לאומה ולא לפרט, גם אצל ישראל ההתייחסות לפרט היא כחלק מהכלל, ובפרט בגויים שאין להם השגחה פרטית אלא רק השגחה על האומות כדברי הרמח"ל בדרך ה' ח"ב (והביאור בזה שיש השגחה על הפרטים אבל רק למטרת הכלל וא"ש הקושיות שמיד יתקיפו וכבר נידון בעבר). לענ"ד אין זה עונה ...
על ידי ארזי הלבנון
ש' מאי 05, 2018 9:43 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד שמות האמוראים
תגובות: 26
צפיות: 808

Re: ניקוד שמות האמוראים

שבענו מטובך כתב:
ארזי הלבנון כתב:השל"ה כתב בצירי.

אתה מדבר אודות הבי"ת הראשונה, ואנו מדברים אודות הבי"ת השנייה. דוק ותשכח.

אכן לא דקדקתי...

לשם השלמת העניין מצורף צילום הקטע.
על ידי ארזי הלבנון
ש' מאי 05, 2018 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3108
צפיות: 223578

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני זקוק למאמרו של ישעיה זנה ז"ל, בקרית ספר ח"ז (תר"ץ-תרצ"א) איני יודע מהי כותרתו, אך הוא עוסק בפירוש העקידת יצחק לר' יצחק עראמה על מגילת רות אף שכבר הועלה, אבל כיון שכבר חפשתי ועלתה בידי אעלה אותו ג"כ. המדובר הוא אודות פירוש דון יוסף יחיא על מגילת רות שלפי זנה הוא באמת של ...
על ידי ארזי הלבנון
ו' מאי 04, 2018 6:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3108
צפיות: 223578

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פלגינן כתב:
ארזי הלבנון כתב:אני זקוק למאמרו של ישעיה זנה ז"ל, בקרית ספר ח"ז (תר"ץ-תרצ"א) איני יודע מהי כותרתו, אך הוא עוסק בפירוש העקידת יצחק לר' יצחק עראמה על מגילת רות

כנראה זה.

אכן, תודה! תבורך.
על ידי ארזי הלבנון
ו' מאי 04, 2018 5:07 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד שמות האמוראים
תגובות: 26
צפיות: 808

Re: ניקוד שמות האמוראים

שבענו מטובך כתב:
שמואל דוד כתב:
סגי נהור כתב:העולם טועים בהגיית עוד אי-אלו שמות ומלים בארמית.

השל״ה הקדוש כתב שיש לנקד ביבי בצירי ופתח....

איפה כתב השל"ה שיש לנקד בפתח?

השל"ה כתב בצירי. אם זכרוני אינו מטעני, מופיע במפרשים המובאים בסוף מס' ברכות עוז והדר (ו, א) .
על ידי ארזי הלבנון
ו' מאי 04, 2018 4:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3108
צפיות: 223578

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני זקוק למאמרו של ישעיה זנה ז"ל, בקרית ספר ח"ז (תר"ץ-תרצ"א) איני יודע מהי כותרתו, אך הוא עוסק בפירוש העקידת יצחק לר' יצחק עראמה על מגילת רות
על ידי ארזי הלבנון
ו' מאי 04, 2018 3:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: באור פסוק 'אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע'
תגובות: 22
צפיות: 582

Re: באור פסוק 'אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע'

דרומי כתב:היה על זה פעם אשכול בכותרת דומה.

אם כוונתך לאשכול זה:
viewtopic.php?t=10626
הדיון בו סטה ולהבנתי הפסוק הנ"ל לא נידון בו דיו.
אשמח אם חברי הפורום יוסיפו לנו מידיעותיהם בעניין.
על ידי ארזי הלבנון
ו' מאי 04, 2018 2:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: באור פסוק 'אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע'
תגובות: 22
צפיות: 582

באור פסוק 'אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע'

מדוע המנפץ את אותם העוללים, שלכאו' לא עשו מאומה, אל הסלע מתברך?
על ידי ארזי הלבנון
ג' מאי 01, 2018 3:01 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: רבי מאיר בעל הנס נקבר מעומד?
תגובות: 8
צפיות: 374

Re: רבי מאיר בעל הנס נקבר מעומד?

טברייני כתב:לאחר שיטוט במרשתת, מצאתי זאת:
https://www.youtube.com/watch?v=QZcaZpXolDM
הרב מוצפי מבאר שעל מסורת זו שאל מהרח"ו את האר"י ואישר לו זאת.

ומאריך לבאר טעם הענין, האזן שם ותרווה נחת.

כדאי לעיין בספרו 'תורה בציון' או בשו"ת 'מבשרת ציון', שם מאריך לבאר ולהוכיח הכל בטוטו"ד.
על ידי ארזי הלבנון
א' אפריל 29, 2018 7:10 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תחנון בפסח שני וגדר פסח שני
תגובות: 14
צפיות: 415

Re: תחנון בפסח שני וגדר פסח שני

בעלון 'בית נאמן' של השבת בשיחתו של הגר"מ מאזוז הובא הסבר מדיליה על המובא בסידור בעל התניא שמנהגם לומר תחנון במנחה שלפני פסח שני. עיי"ש. מענין לענין באותו ענין: מה קרה שהרב מאזוז הפסיק להגיד את השיעורים המתוקים שלו במוצאי שבת??? בעלונים הם מביאים שיעורים משנים קודמות, וגם כל שבוע יש מחליף ...
על ידי ארזי הלבנון
א' אפריל 29, 2018 3:19 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מחפשים דירת סאבלט בירושלים לחג השבועות
תגובות: 0
צפיות: 186

מחפשים דירת סאבלט בירושלים לחג השבועות

אם ידוע לכם על מכר או שכן שמשכיר את דירתו לחג השבועות,, מה שמכונה 'סאבלט', באיזור מרכזי בירושלים, אשמח להתעדכן.
על ידי ארזי הלבנון
א' אפריל 29, 2018 12:57 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תחנון בפסח שני וגדר פסח שני
תגובות: 14
צפיות: 415

Re: תחנון בפסח שני וגדר פסח שני

בעלון 'בית נאמן' של השבת בשיחתו של הגר"מ מאזוז הובא הסבר מדיליה על המובא בסידור בעל התניא שמנהגם לומר תחנון במנחה שלפני פסח שני. עיי"ש.
על ידי ארזי הלבנון
ד' אפריל 25, 2018 5:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נ"ך מקראות גדולות עוז והדר, מה טיבו?
תגובות: 2
צפיות: 287

Re: נ"ך מקראות גדולות עוז והדר, מה טיבו?

למיטב ידיעתי יצא רק כרך אחד או שניים.
אם אינני טועה מלבד המפרשים שמסביב, עשו גם מדור נפרד לביאור משולב לאותו פסוק.
על ידי ארזי הלבנון
ה' אפריל 19, 2018 2:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 64
צפיות: 1739

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

שאלה לאומרי ההלל מבין חברי הפורום. כמדומני שרבים מבין אומרי ההלל נסמכים על תשובת חת"ס בעניין פורים דפפד"מ, הדנה בעשיית יו"ט ביום שנעשה לו נס,ומכח זה קבעו יום הודיה על ניסי תש"ח. וכאן הבן שואל האם ראוי לקבוע הודיה דוקא ביום ה' באייר,שהיה בעיצומה של מלחמת העצמאות? האם לא יותר ראוי...
על ידי ארזי הלבנון
ג' אפריל 17, 2018 9:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2440
צפיות: 363314

Re: בשורת ספרים חדשים

אנציקלופדיה תלמודית, כרך מ'
ערכים: מואבי עמוני - מומי כהן
על ידי ארזי הלבנון
ג' אפריל 17, 2018 9:31 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מוסיקה עצובה בספירת העומר
תגובות: 74
צפיות: 6217

Re: מוסיקה עצובה בספירת העומר

לעניין מוזיקה ווקאלית, עיינו בנספחים שבסוף ספר 'מקראי קודש - ג' תעניות ובין המצרים' לרב משה הררי שליט"א, שהביא את תשובותיהם של גדולי ישראל לשאלתו בעניין.
על ידי ארזי הלבנון
ג' אפריל 17, 2018 8:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התוספות הכי ארוך בש"ס?
תגובות: 11
צפיות: 416

Re: התוספות הכי ארוך בש"ס?

ב"ק עז.?
על ידי ארזי הלבנון
ג' אפריל 17, 2018 8:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנהרג בפיגוע אי חשיב כמת על קידוש ה'
תגובות: 136
צפיות: 7467

Re: הנהרג בפיגוע אי חשיב כמת על קידוש ה'

בספר 'קידוש השם' מאת הרב שמעון הוברבאנד הי"ד כתב: קידוש השם - בשלושה דרכים הוא מתקיים: א. מוסר יהודי נפשו משעמדו להעבירו על דתו ב. מסכן יהודי עצמו על מנת להציל נפש אחת מישראל, מכל שכן נפשות רבות ג. נפל יהודי בקרב הגנה על יהודים... והחתם סופר מרחיק לכת, ולדעתו כל יהודי שגויים הרגוהו מסיבה כל שהי...
על ידי ארזי הלבנון
ש' אפריל 07, 2018 11:58 pm
פורום: פסח
נושא: הגדה של פסח לזמן בית המקדש!
תגובות: 12
צפיות: 474

Re: הגדה של פסח לזמן בית המקדש!

דרומי כתב:ארמית יותר טוב?...

לשון המקורות שאני
על ידי ארזי הלבנון
ש' אפריל 07, 2018 10:30 pm
פורום: פסח
נושא: הגדה של פסח לזמן בית המקדש!
תגובות: 12
צפיות: 474

Re: הגדה של פסח לזמן בית המקדש!

נפלא מאד.ייש"כ.

נ"ב,
אני מאד מקווה שלפחות בזמן המקדש יעזבו את השפה הגלותית, ולא יאמרו את נוסח ביטול החמץ ביידיש כמובא בה...
על ידי ארזי הלבנון
ג' מרץ 27, 2018 1:54 am
פורום: עזר אחים
נושא: היכן ניתן לרכוש מצות רכות בירושלים?
תגובות: 2
צפיות: 206

היכן ניתן לרכוש מצות רכות בירושלים?

אשמח לדעת היכן בירושלים מוכרים מצות רכות ברמה גבוהה.
תודה
על ידי ארזי הלבנון
ש' מרץ 24, 2018 10:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת ביאור מאמר הזוהר אודות העשיר שהקריב קרבן עני
תגובות: 5
צפיות: 192

Re: בקשת ביאור מאמר הזוהר אודות העשיר שהקריב קרבן עני

מהגירסא שהבאת חסר בטעות את התשובה של אחיו שהוא חייב להקריב בהמה. והעשיר התפעל מכך שעל דבר קטן צריך לשלם כ"כ ואמר כו'. והיינו שקרבן עולה ויורד מובא על שבועות שהם דיבור בעלמא, ומחשבה ל"ד. בהנוסח שהבאתי גם נפלו טעויות וצ"ל שה שהרי זה קרבן העשיר, ובינוני בעופות ודל במנחה כמבואר בפרשת ויק...
על ידי ארזי הלבנון
ש' מרץ 24, 2018 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פורום חדש - עזרת אחים
תגובות: 9
צפיות: 490

Re: פורום חדש - עזרת אחים

בשעה טובה!
יישר כח גדול ותודה רבה.

עבור לחיפוש מתקדם