החיפוש הניב 94 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי האמת והשלום
ה' אוקטובר 04, 2018 6:09 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פירוק הסוכה בחול המועד
תגובות: 5
צפיות: 142

Re: פירוק הסוכה בחול המועד

מצד חול המועד - ככל הלכות חול המועד. מצד סוכה זה בעיה, דהא תנן (סוכה פ"ד מ"ח) גמר מלאכול - לא יתיר סוכתו. וזכור לי שזה מדין כבוד המצווה. אבל לכאורה אם זה דבר האבד יש מקום להקל. ולצורך המועד (שאין לו מקום לאכול בשמע"צ) - התירו לפחות בסוכתו, אבל לא מצאתי שהתירו לסתרה. עיין בר"ן שע...
על ידי האמת והשלום
ד' אוקטובר 03, 2018 5:55 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם יתכן חיוב מדאורייתא לשתות כוס מים בסוכה גם שלא בזמן הסעודה?
תגובות: 7
צפיות: 229

Re: האם יתכן חיוב מדאורייתא לשתות כוס מים בסוכה גם שלא בזמן הסעודה?

לא תיתכן לעולם מציאות כזו והדבר מבואר בעצם מן המשנה דר' גמליאל החמיר על עצמו שלא לשתות מים חוץ לסוכה.
על ידי האמת והשלום
א' ספטמבר 30, 2018 9:12 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פסולי הדר בד' המינים...
תגובות: 0
צפיות: 65

פסולי הדר בד' המינים...

כידוע מדינא דגמ' דיבש פסול בכל א' מד' המינים,והוא משום שהוקשו זה לזה ובפס' כתוב "הדר". ופסק הרמב"ם דבנקטם ראש ההדס כשר ולא מן הטעם דעליה העליונים מסתירים קטימת הענף אלא מפני שאין פוסל הדר בשאר מינים והראיה לדבר שאף בערבה שנקטם ראשה כתב דכשירה. על כן,יש לתמוה מדוע לשיטת הרמב"ם רק ...
על ידי האמת והשלום
ה' ספטמבר 13, 2018 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 37
צפיות: 2544

Re: כל העולם כולו

יש לעיין מדוע לא העיר הלבוש על ״כל הרשעה כולה״ וצ״ע. לגבי דברי הלבוש,בזכרוני היה שאכן העיר ואולי הדבר מבולבל בזכרוני ובעל ההערה הוא מהרי"ל,אך אם תפתח "מעשה רב" על ימים נוראים באמת מוזכר שם או שזה במילואים שיש מראשוני האחרונים וכן מודפס בסידורי הספרדים "והרשעה כולה בעשן",מלב...
על ידי האמת והשלום
ש' ספטמבר 08, 2018 10:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הנהגת הגרי"ז בר"ה.
תגובות: 8
צפיות: 528

הנהגת הגרי"ז בר"ה.

לכבוד חברי הפורום אפתח בברכת שנה טובה. כידוע מרבנים דרשנים ואנשים פשוטים שמרן הרב מבריסק זצ"ל ביום ר"ה לא היה לומד תורה אלא היה עוסק בקריאת תהילים. מלבד שקשה הדבר עלי לשומעו הראוני בשם ספר פניני הגרי"ז (ואולי אני טועה בשמו של הספר) שכך אמר ר' משולם דוד שליט"א,אך זכורני שבא' הפעמי...
על ידי האמת והשלום
א' ספטמבר 02, 2018 9:14 pm
פורום: ימות עולם
נושא: רשימת ספרים של חכמי תימן
תגובות: 7
צפיות: 2189

Re: רשימת ספרים של חכמי תימן

צוות האוצר כתב:איני יודע אם זה יעזור לכב', אבל זה המעט שיכלתי לנסות לסייע ע"י התוכנה.
זה קובץ אקסל שאחרי ההורדה יש לשנות את הסיומת בהתאם.

לא הבנתי מה מוטל עלי לעשות ע"מ לפתוח את הקובץ
על ידי האמת והשלום
א' ספטמבר 02, 2018 9:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא תתעב אדמי לא תתעב מצרי
תגובות: 7
צפיות: 566

Re: לא תתעב אדמי לא תתעב מצרי

שמואל דוד כתב:יישר כח גדול!
אשמח במראי מקומות.

אין תחת ידי מקור לדבריי,אלא כך היא הבנתי הפשוטה בדבריו לפיו הלך הרוח של הלשון המוכרת לי.
על ידי האמת והשלום
א' ספטמבר 02, 2018 7:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאו שאין בו מעשה...
תגובות: 0
צפיות: 221

לאו שאין בו מעשה...

בתודה מראש לחברי הפורום החשוב הזה על כל עזרה שהיא. כרגע אני עוסק בהלכות הקפת הראש והשחתת הזקן ובין היתר כמובן עוסק בפירוש הגמ' עצמה. ושאלתי בפי האם יתכן שאכן ר' אדא בר אהבה סובר כר' יהודה דלוקין על לאו שאין בו מעשה(למעשה אני מחפש ראיה בעד או נגד)? שהרי כך אמר רב חסדא במכות ד' כ,ב דא' המקיף וא' הניקף...
על ידי האמת והשלום
ו' אוגוסט 24, 2018 12:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא תתעב אדמי לא תתעב מצרי
תגובות: 7
צפיות: 566

Re: לא תתעב אדמי לא תתעב מצרי

מדוע שינה רש"י בביאור ההתיחסות של האיש הישראלי כנגד בני מצרים או אדום,איני יודע. אך נראה הביאור לאחר הדיקדוק בלשונו הטהור,ש"לגמרי" בא להשמיע דשנאה גמורה בלב האדם נאסרה כלפיו אך מ"מ שנאה מועטה כמו שמצוי אצל המון העם כלפי חלק מסובביהם כידוע לא נאסרה. וביאור תיבות "מכל וכל"...
על ידי האמת והשלום
ג' אוגוסט 14, 2018 6:34 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ההבדלים בין ה'שאמי' לבין ה'בלאדי'
תגובות: 6
צפיות: 1377

Re: ההבדלים בין ה'שאמי' לבין ה'בלאדי'

לפי מה שאני יודע אין לזה כל קשר למקור האדם בתימן. שהרי בתימן שימשו בלאדי ושאמי בערים יחדיו כגון צנעא וכיוצ"ב. אלא לגבי ההברה בתפילה,כידוע שיש ב' מנהגים בתימן איך להגות אותיות ג' ו-ק' מלבד החילוק היאך להגות את הניקוד המכונה חולם. הפיוטים הסליחות ההושענות זהים. המנגינות משתנות בין קהילה לקהילה,וכ...
על ידי האמת והשלום
ד' יולי 25, 2018 3:33 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 707
צפיות: 59087

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

וכידוע לפי זה אמאי לא נהג להניח בעת התפילה וכן במהלך כל היום כולו בתפילין דרש"י ור"ת יחד? יש ספר על תפילין דר"ת, המצוי באוצר. אינני זוכר את שם הספר, אך למיטב זכרוני חיבר אותו ת"ח מהעיר אלעד יש שם תשובה של מרן זצ"ל בעניין הנחת תפילין דר"ת בכלל, ואי הנחתם ביחד עם רש"...
על ידי האמת והשלום
ד' יולי 25, 2018 2:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 707
צפיות: 59087

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ואני עוד חשבתי שזה שיטה חדשה בביאור הראשונים.
תודה רבה...
עוד דבר הספרדים נוהגים לעשות כהרמב"ם או שמא כהט"ז?
וכן אם תוכל לעזור לגבי שאר השאלות איזה שיטות היה מניח...
ולמה לא הניח ר"ת עם רש"י.
על ידי האמת והשלום
ד' יולי 25, 2018 2:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 707
צפיות: 59087

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

שמעתי שהיה מניח חמש זוגות תפילין. וכידוע לפי זה אמאי לא נהג להניח בעת התפילה וכן במהלך כל היום כולו בתפילין דרש"י ור"ת יחד? עוד שמעתי שהיה כתוב לו על א' מנרתיקי התפילין רש"י ועל השני רש"י-רמב"ם והייתי מעוניין לדעת מה ההבדל מזה אומר רש"י-רמב"ם? וכן האם היה מניח שימו...
על ידי האמת והשלום
ה' יולי 19, 2018 8:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 707
צפיות: 59087

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אשמח אם אי"ס ילמדנו היאך נהג או קבע רבינו זללה"ה נוסח קדיש דעתיד.
אם זכרוני אינו מטעני כששמעתי לר' דוד דבליצקי לאחר סתימת הגולל אומר דעתיד ולא בעלמא וכו'...
אם מישהו מחברי הפורום יוכל להעמידני על טעותי או להחכימני בענין אשמח.
על ידי האמת והשלום
ג' יולי 17, 2018 11:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 707
צפיות: 59087

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אם מי מהנוכחים בהלויה יוכל להסביר את ענין ההקפות שהקיפוהו קודם לקבורה לאחר הטהרה וכן מה ענין יושב בסתר שאמרו בכל א' מן הסיבובים וסוד הפס','ולבני הפילגשים נתן אברהם...' מדבריך ניכר שלא היית בהרבה "קבורות" אבל הנ"ל הוא מנהג ירושלים עתיק. רוב מנהגי ירושלים לא נודע טעמם [עכ"פ לפשוטי...
על ידי האמת והשלום
ג' יולי 17, 2018 10:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 707
צפיות: 59087

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

תנחומי לבני המשפחה היקרה ובראשם הרב אי"ס. ובעזרת ה' כמו שאמרו בעת ההטמנה יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שבזכות הרב יבנה המקדש מהרה. אם מי מהנוכחים בהלויה יוכל להסביר את ענין ההקפות שהקיפוהו קודם לקבורה לאחר הטהרה וכן מה ענין יושב בסתר שאמרו בכל א' מן הסיבובים וסוד הפס','ולבני הפילגשים נתן אברהם.....
על ידי האמת והשלום
ב' יולי 09, 2018 5:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם
תגובות: 18
צפיות: 766

Re: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם

עיין במשנ"ב סי' תקלא כמדומני שמביא מג"א שבשביל מצווה קלה מותר לצאת לחו"ל.אפי' בשביל לומר שלום לחבירו.(זה הובא במשנ"ב אגב הדין של בא מן הדרך ולא יכל לגלח עצמו קודם המועד).
על ידי האמת והשלום
ג' יולי 03, 2018 9:15 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תפילה נאה לאומר בכותל המערבי, ובפרט בימי בין המצרים
תגובות: 12
צפיות: 996

Re: תפילה נאה לאומר בכותל המערבי, ובפרט בימי בין המצרים

הא לחמא עניא כתב:
שומר מצווה כתב:ותזכו לגאולה

מעניין לדעת מי חיברה?? בנוי מאוד יפה עפ"י הפסוקים.

פותח האשכול כמו שהוא כתב כאן בא' מהודעותיו.
בכל אופן לענייננו,חזק ואמץ על כתיבת התפילה אני התחברתי להתנסחות הפשוטה הקלה שנובעת מעומק הלב,וכמו שכתבו כבר אי"ה נתפלל אותה אל מול שריד בית מקדשנו וה' יזכנו לראות בבנינו...
על ידי האמת והשלום
ו' יוני 29, 2018 4:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלוצה - יש מי שואמר שאיסורה מדאורייתא?
תגובות: 9
צפיות: 591

Re: חלוצה - יש מי שואמר שאיסורה מדאורייתא?

בתו"כ פרשת אמור נראה שאיסורה מדאורייתא, וכן נראה ביונתן בן עוזיאל ויקרא כא, ז. מצד שני כל הראשונים כתבו שאיסורה מדרבנן בלבד. יש חולק על כך? אכן כן עיין רפ"ג דמס' מכות דנתבאר בגמ' שם דבעל המשנה הוא ר' עקיבא וברש"י דמשמע מיניה דדאורייתא הוא ויתבאר ע"י גמ' יבמות ד' מד,א שהגמ' תמה ע...
על ידי האמת והשלום
ה' יוני 14, 2018 7:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה
תגובות: 17
צפיות: 1089

Re: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה

ידוע גם ידוע עיקר הענין של חצות בזוהר ובמקובלים, אמנם אי אפשר להתעלם מגמ' מפורשת: העתיקה הרא"ש ברכות סימן ב' להלכה: גמ' עד סוף האשמורת הראשונה דברי רבי אליעזר, מסקינן דסבר ג' אשמורות הוי הלילה. והאי דלא קאמר שליש הלילה, מילתא אגב אורחיה קמ"ל דאיכא משמרות ברקיע כי היכי דאיכא משמרות בארעא. ...
על ידי האמת והשלום
ו' מאי 25, 2018 6:08 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שבה"ל
תגובות: 2
צפיות: 945

Re: שבה"ל

קאצ'קלה כתב:תשובה זו מופיעה באריכות בשערי שמחה לרי"ץ גיאת חלק ב עמ' קט, בשם רב האי גאון.

תודה רבה מאוד.
שבת שלום...
על ידי האמת והשלום
ו' מאי 25, 2018 8:55 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שבה"ל
תגובות: 2
צפיות: 945

שבה"ל

"ובתשובות הגאונים מצאתי מאן דאישתלי ולא בירך בלילה הראשון מברך בליל שני ואמר דאיתמל הוה חד בעומרא ויומא דין תרין בעומרא ואי משום תמימות בשבועי הוא דאיתמר דאמר אביי מצוה לממני יומא ומצווה לממני שבועי" כך הוא לשון שיבולי הלקט לגבי ספירת העומר. ואני כאן באתי בבקשה בפני חברי אתרא קדישא הדין לע...
על ידי האמת והשלום
ד' מאי 09, 2018 12:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ כא: - ברש"י ד"ה בזוטו של ים - היתכן גאות ושפל כאלה?
תגובות: 5
צפיות: 643

ב"מ כא: - ברש"י ד"ה בזוטו של ים - היתכן גאות ושפל כאלה?

בלומדי רש"י בתחילת אלו מציאות,ראיתי שהזכיר תופעת טבע החוזרת ונשנית פעמיים בכל יום של חזרת הים לאחוריו כעשר או חמש עשרה פרסאות שזה יוצא כ-40 עד 65 ק"מ לערך.
ותמהתי הייתכן מקום כזה בעולם...?!
על ידי האמת והשלום
ג' אפריל 17, 2018 10:20 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?
תגובות: 49
צפיות: 4581

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הסברתי. יש שני סוגים. ברכה על המצווה וברכה שהיא המצווה עצמה. לצרף את שניהם זה צירוף של שני דברים ואכן לא מצינו שעושים את זה (עד כמה שאני חושב כרגע. יש לך דוגמה שכן עושים כך?) מלבד זאת יש קושי נוסף. שבמקרים שתיקנו ברכה כמצווה אין אופציה של קיום המצווה ללא הברכה. כלומר בקידוש והבדלה יש בתפילה אבל אין...
על ידי האמת והשלום
ג' אפריל 17, 2018 10:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 684
צפיות: 83287

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

האמת והשלום כנראה כדבריך, לא רצו שיראו שונים. בהקשר לטלית קטן על הבגדים, כל בניו של רבינו לא הולכים עם טלית על הבגדים, מלבד בנו הגאון ר' יוסף שליט"א, ואפשר שגם בנו הגרי"ד שליט"א, ובנו ר' שמשון שליט"א, מלבדם כל הבנים, וזה כולל גם הגדולים שבהם כהגרי"א וכהגרא"י לא הולכים ...
על ידי האמת והשלום
ג' אפריל 17, 2018 5:52 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?
תגובות: 49
צפיות: 4581

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

יש לך ראיה שמנהג זה הוא הנכון?,לבד זה שהמון ואף רוב הראשונים קראו לספירת העומר בלשון ברכה.!
על ידי האמת והשלום
ג' אפריל 17, 2018 1:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 684
צפיות: 83287

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

האמת והשלום כנראה כדבריך, לא רצו שיראו שונים. בהקשר לטלית קטן על הבגדים, כל בניו של רבינו לא הולכים עם טלית על הבגדים, מלבד בנו הגאון ר' יוסף שליט"א, ואפשר שגם בנו הגרי"ד שליט"א, ובנו ר' שמשון שליט"א, מלבדם כל הבנים, וזה כולל גם הגדולים שבהם כהגרי"א וכהגרא"י לא הולכים ...
על ידי האמת והשלום
ג' אפריל 17, 2018 12:33 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 684
צפיות: 83287

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

אני חשבתי שמרן החזו"א צ"ל נהג לחגור. אבל כנראה שזה קשור יותר למנהג אבותיו, ולא למנהג רבו. והרי בניו של רבינו לא לובשים גרטל, ואם זה היה מהחזו"א סביר להניח שגם הם היו לובשים. ר' אהרון,באמת בא' ממוצ"ש שאלתי לרבי ז"ל מ"ט נוהג לחגור אזור,ושאלתיו שהרי אף אני לבוש חגורה ואין...
על ידי האמת והשלום
ב' אפריל 16, 2018 8:39 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?
תגובות: 49
צפיות: 4581

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

כך כתב הרוקח בהלכות פסח סימן רצ"ד וכן במהרי"ל הלכות ספה"ע וכ"כ המרדכי במגילה רמז תתג וכ"כ האו"ז סי' שכ"ט וכ"כ רבינו ירוחם תא"ו נ"ה ח"ד וכ"כ התניא סימן נ' וכ"כ המטה משה וכ"כ השל"ה שכך המנהג (אלא שהוא סובר שהוא טעות, וקשה מאוד...
על ידי האמת והשלום
ב' אפריל 16, 2018 7:50 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?
תגובות: 49
צפיות: 4581

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

אינך יודע מה אתה סח. ובנוסח אשכנז עכ"פ בא"י אומרים בעומר. אולי ב"נוסח ליטא הארצי ישראלי החדש" נוהגין לומר "בעומר", משא"כ ב"נוסח אשכנז" בנוסח אשכנז מעולם לא היה נוסח "לעומר" אלא בנוסח אשכנז המקורי לא אמרו לא בעומר ולא לעומר אלא כך אמרו בלשון הבר...
על ידי האמת והשלום
ב' אפריל 16, 2018 7:18 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 684
צפיות: 83287

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

לגבי מה שהוזכר שזה הקדשה, אינני יודע. אני רק נזכר, שכשאחי הגיע לפני נישואיו להזמין ולהתברך, אז, כדרכו היה נותן ספר וכותב הקדשה, אז כתב את ההקדשה והתנצל על הכתב שעקב מצבו כתוב לא ברור. לגבי הגרטל, למיטב זכרוני, אכן הגר"מ שליט"א, חוגר את הגרטל מתחת למעיל, אבל רבינו זצ"ל, היה חוגר מעל ה...
על ידי האמת והשלום
א' אפריל 15, 2018 2:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 684
צפיות: 83287

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

[/quote] אצטרף כי אזכור רטט צוואתו הקדושה, האיך בקשתו וצוואתו לא היתה ההתעסקות סביב עצמו, אלא חסד עם יהודי העומד למסור דין וחשבון לפני בורא כל עולמים, והיתה צוואה זו סמל ודוגמא לאיש גדול שמושגיו עומדים ברומו של עולם, ואמונתו פשוטה בכל הכתוב בדברי חז"ל, על אימת הדין. תנצב"ה[/quote] אתמול הי...
על ידי האמת והשלום
ב' אפריל 09, 2018 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין רובו ככולו
תגובות: 9
צפיות: 403

Re: בענין רובו ככולו

השיעור המינימלי לאכילה הוא כזית, ופחות מכך אינו נקרא אכילה (אם כי צ"ע היכא איתמר במרור לשון אכילה). אבל בשתיה השיעור המינימלי לגבי תעניות וכיו"ב הוא "כמלוא לוגמיו", וזהו הדין בכל כוס של ברכה, שצריך לשתות ממנה כמלוא לוגמיו, שהוא באדם בינוני רוב רביעית. בנוסח הברכה שעל אכילת המרור...
על ידי האמת והשלום
ב' אפריל 02, 2018 3:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 684
צפיות: 83287

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

אי אפשר לשחרר זכרונו הצוואה על לימוד המשניות פשוט מזעזעת כל לב איזה שיפול וענווה הרב זללה"ה הרגיש. אולי תסביר מה הזעזוע הגדול פה. הוא כתב שם על העולם הבא באופן כזה שהוא חושב שבודאות הוא עובר בגיהנום ועל כן הוא מבקש שילמדו כדי להציל אותו מן הדין,ואם בארזים נפלה שלהבת מה נאמר אנחנו אזובי הקיר לא...
על ידי האמת והשלום
ב' אפריל 02, 2018 1:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 684
צפיות: 83287

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

כאב ליבי חוזר וניעור בכל פעם שנזכר בזכרון רבינו הטהור נ"ע,מי היה מאמין שתחלופנה שלש שנים מהר כל כך. לצערי אין לי מה להוסיף על דברי חברינו שהיו קרובים אל רבינו זללה"ה מקטנות וכיוצ"ב שהכירותי עמו הייתי בשנות חליו,כ"א דבר א' זכורני שהכנסתי עמי בחור חוזר בתשובה בער"ח אלול לפני כ...
על ידי האמת והשלום
ה' מרץ 29, 2018 7:52 am
פורום: פסח
נושא: אחרי שמילא כרסו מרור יחזור ויברך?
תגובות: 1
צפיות: 157

אחרי שמילא כרסו מרור יחזור ויברך?

איתא בשו"ע לגבי אדם שאין לו ירק אחר מלבד א' מחמת מיני מרור לכרפס דהוא טיבול שני יקח מרור ויברך אז ואע"פ שאינו מקיים אז מצות מרור מברך מן הטעם שאינו הגון לברך אח"כ בשעת טיבול שני לאחר שמילא כרסו הימנו ומזכיר המשנ"ב דלא הוי הפסק ההגדה וכן שיזהר מלהפסיק עד אכילתו,ועיי"ש החולקים...
על ידי האמת והשלום
ה' מרץ 29, 2018 7:44 am
פורום: פסח
נושא: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?
תגובות: 4
צפיות: 270

Re: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?

א' למה להודות על היציאה הרי הוא זה ששיעבד אותנו? ב' מעבדות לחירות? הרי עכשיו אנו עבדי השם? ג' לראות עצמו וכו' היינו משועבדים לפרעה וכו' הרי ברור שלא לעולם ועד היינו עבדים למצרים? ד' מה החידוש בפסיחת בתי ישראל, הרי מכת בכורות עונש למצרים, ומהיכי תיתי שיהרגו גם בנ"י? ב."עבדי הם" ואמרו ...
על ידי האמת והשלום
ג' מרץ 27, 2018 4:24 am
פורום: פסח
נושא: קיצור הלכות ליל הסדר - ברור ומסודר
תגובות: 3
צפיות: 620

Re: קיצור הלכות ליל הסדר - ברור ומסודר

ייש"כ עצום וכן על זה הדרך המעוניין יוכל לעיין בדברי הטור סי' תפו שכתב סדר פסח השלם לפי דעת הרא"ש,אמנם קצת שינה ממה שכתב בהלכותיו למעיין אבל בצורה כללית מאוד מסודר נוח ברור ומובן.
על ידי האמת והשלום
ג' מרץ 27, 2018 4:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת נשים במצות שהן פטורות.
תגובות: 10
צפיות: 399

Re: ברכת נשים במצות שהן פטורות.

ידועים דברי ר"ת הובא להלכה בהגהת הרמ"א סי' יז כמדומני שאע"פ שהנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא רשאות לברך עליהן בתחילה ולא הוי ברכה לבטלה. וא"כ לפי דרך זו אף אם זכר נפטר מכל סיבה שהיא מחיוב קיום מצוה מסויימת והמשיך עליו חיוב על ידי שקיימה כמו האישה שפיר מברך בתחילה על המצווה. אל...
על ידי האמת והשלום
ב' מרץ 26, 2018 2:22 pm
פורום: פסח
נושא: ספירת העומר
תגובות: 0
צפיות: 176

ספירת העומר

הרמ"א בהגהותיו על סעיף ד' מסימן תפט העלה שאם התחיל אדם לאכול באיסור משהגיע זמן הספירה חייב להפסיק סעודתו. ויש להעיר בדבר שלא מצינו הפסקה אם התחיל בזמן האיסור כ"א על מצוות שחיובם מן התורה. ולפי זה בסעיף ו' היה לו לרמ"א לחלוק על השו"ע ולומר שלא יצא יד"ח וצריך לספור בשנית כדין ...

עבור לחיפוש מתקדם