החיפוש הניב 107 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי האמת והשלום
ב' דצמבר 10, 2018 2:59 am
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקת נרות במוצאי שבת חנוכה - האם יש עניין למהר ההדלקה?
תגובות: 28
צפיות: 2499

Re: זמן הדלקת נרות במוצאי שבת חנוכה - האם יש עניין למהר ההדלקה?

אכן לדידן תלמידי הגר"א והחזו"א בודאי שאין אנו חוששים כל עיקר לילך אחר רבותינו ז"ל אפי' אם דעתם דעת יחיד ואפי' בדאוריתא ואפילו לקולא וכפסק מר"ן החזו"א זללה"ה בחו"מ סי' ק"נ כמדומה שהעלה כן בביאור הגמ' דנדה כמדומה. מי שאומר כן לוקח את זה 'כתירוץ'... לא כמקור הלכ...
על ידי האמת והשלום
ב' דצמבר 10, 2018 2:54 am
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקת נרות במוצאי שבת חנוכה - האם יש עניין למהר ההדלקה?
תגובות: 28
צפיות: 2499

Re: זמן הדלקת נרות במוצאי שבת חנוכה - האם יש עניין למהר ההדלקה?

לא התכוונתי שאין תלמידי הגר'א והחזו"א רשאין להקל, רק כיון שרשאין גם להחמיר אז למה לא להחמיר בדבר שאינו קשה, ובפרט לאנשים שאינם תלמידי החזו"א והגרא ובהרבה דברים נוהגים שלא כדבריהם, היכן מצינו דבר כזה שמקילים לכתחילה נגד רוב ראשונים בדאורייתא? ר' מלבב,כנראה שאתה מבין הדברים באופן הזה:אמת שר...
על ידי האמת והשלום
א' דצמבר 09, 2018 2:42 am
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקת נרות במוצאי שבת חנוכה - האם יש עניין למהר ההדלקה?
תגובות: 28
צפיות: 2499

Re: זמן הדלקת נרות במוצאי שבת חנוכה - האם יש עניין למהר ההדלקה?

אכן לדידן תלמידי הגר"א והחזו"א בודאי שאין אנו חוששים כל עיקר לילך אחר רבותינו ז"ל אפי' אם דעתם דעת יחיד ואפי' בדאוריתא ואפילו לקולא וכפסק מר"ן החזו"א זללה"ה בחו"מ סי' ק"נ כמדומה שהעלה כן בביאור הגמ' דנדה כמדומה.
על ידי האמת והשלום
ד' דצמבר 05, 2018 7:01 pm
פורום: חנוכה
נושא: איזה הערות על השיר "קיצור דיני חנוכה" להראי"ה קוק זי"ע
תגובות: 6
צפיות: 730

Re: איזה הערות על השיר "קיצור דיני חנוכה" להראי"ה קוק זי"ע

כמדומה כוונת הרב קוק זצ"ל בכותבו :"להתחיל בשמאל לימין להפנות,כמשפט הכהנים מקריבי קרבנות" היא מה שאמר התנא בפ"ה מ"ג מזבחים עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית" שבכך גם מיושב מה שהזכיר ענין הכהנים בהקרבה ולא בנשיאת כפים,ודין זה הוא ממה שמצינו בגמ' יומא "כל ...
על ידי האמת והשלום
ד' דצמבר 05, 2018 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומע כעונה
תגובות: 4
צפיות: 175

Re: שומע כעונה

http://www.hebrewbooks.org/9595 http://www.hebrewbooks.org/5665 ליתר מיקוד כנראה כאן . ע"ע חי' רא"ל מאלין ס"ה, יבי"א ח"ח סכ"ד. עפר אני תחת כפות רגליך,יה"ר מלפני אבינו שבשמים שזכות לימוד זו תהיה לרפואת רבינו הגדול ר' ש"י ניסים קרליץ. נ.ב עכשיו עברתי על החומר מ...
על ידי האמת והשלום
ד' נובמבר 28, 2018 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומע כעונה
תגובות: 4
צפיות: 175

Re: שומע כעונה

עושרה חדשות כתב:'ביאור מרדכי' על ברכות, בפרק ז.

לצערי לא הצלחתי למצוא את הספר בהיברו בוקס...
ואין תחת ידי את הספר הנ"ל.

בכל אופן אם יש מישהו שיודע בענין עוד מידע ויוכל בזה להרחיב אופקי אשמח.
על ידי האמת והשלום
ד' נובמבר 28, 2018 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומע כעונה
תגובות: 4
צפיות: 175

שומע כעונה

ברמב"ם פ"א הי"א אילולי דברי הכס"מ בביאור דברי הרמב"ם,היה נראה לי להסביר דאף שהמברך לא באותה דרגת חיוב של השומע (כגון שהמברך חייב מדרבנן והשומע מדאורייתא)אם יענה אמן אעפ"כ יצא יד"ח. ומקור לדין זה הוא גמ' ערוכה בברכות נ"ד ע"ב דאף שחכמים לא נתחייבו לברך הגומ...
על ידי האמת והשלום
ד' נובמבר 21, 2018 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בשיעור העיסה - האם תברך על הפרשת חלה?
תגובות: 14
צפיות: 218

Re: ספק בשיעור העיסה - האם תברך על הפרשת חלה?

באמת שלא הצלחתי להבין מדוע לא תברך?
מה בכלל החידה?
על ידי האמת והשלום
ג' אוקטובר 30, 2018 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנהגי קשירת ציצית בעם ישראל...
תגובות: 5
צפיות: 216

Re: מנהגי קשירת ציצית בעם ישראל...

ברית כהונה.PNG לכאורה אין זו כוונתו כמו הספרדים שקושרים היום אלא זו קשירה מיוחדת שיש נוהגים כמוה שעושים הכריכות קבוצות נפרדות ואז הוא מביא מרבו שהיה מחזק הקבוצות שיהיו מופרדות ע"י שהיה מכניס השמש בין שני הקבוצות של הפתילות שישאר מופרד אבל סתם קשר רגיל כמנהג אשכנז אין מה לחזק בו לכאורה ולמה לעש...
על ידי האמת והשלום
ב' אוקטובר 29, 2018 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהגי קשירת ציצית בעם ישראל...
תגובות: 5
צפיות: 216

Re: מנהגי קשירת ציצית בעם ישראל...

לענין כתב:
אמרי פנחס.PNG
פרישה.PNG

ומה המקור כן לעשות כריכות כאלו?
על ידי האמת והשלום
ב' אוקטובר 29, 2018 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהגי קשירת ציצית בעם ישראל...
תגובות: 5
צפיות: 216

מנהגי קשירת ציצית בעם ישראל...

נשאלתי היום מה הטעם והמקור למנהג הספרדים שקושרים חוט מסתלסל סביב הכריכות...
ובאמת לא חשבתי מעולם מה הטעם ולטענתו לא נמצא מקור לדבר בילקוט יוסף הלכה ברורה פסקי תשובות בא"ח וכה"ח.
על ידי האמת והשלום
א' אוקטובר 28, 2018 4:41 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1344
צפיות: 159160

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

שומע ומשמיע כתב:
האמת והשלום כתב:שמעתי מחבר שר' שמואל אויערבאך כתב ספרים בש"ס ופוסקים וכויוצ"ב ושמר אותם תחת ידו,והייתי מאוד מעונין לדעת האם הולכים להדפיס בזמן הקרוב את הספרים שלו.

כבודו יעיין לארכו ורחבו של האשכול עדכונים בעניין.

קשה עליי המלאכה ביותר...
על ידי האמת והשלום
א' אוקטובר 28, 2018 1:01 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1344
צפיות: 159160

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

שמעתי מחבר שר' שמואל אויערבאך כתב ספרים בש"ס ופוסקים וכויוצ"ב ושמר אותם תחת ידו,והייתי מאוד מעונין לדעת האם הולכים להדפיס בזמן הקרוב את הספרים שלו.
על ידי האמת והשלום
ה' אוקטובר 04, 2018 6:09 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פירוק הסוכה בחול המועד
תגובות: 5
צפיות: 263

Re: פירוק הסוכה בחול המועד

מצד חול המועד - ככל הלכות חול המועד. מצד סוכה זה בעיה, דהא תנן (סוכה פ"ד מ"ח) גמר מלאכול - לא יתיר סוכתו. וזכור לי שזה מדין כבוד המצווה. אבל לכאורה אם זה דבר האבד יש מקום להקל. ולצורך המועד (שאין לו מקום לאכול בשמע"צ) - התירו לפחות בסוכתו, אבל לא מצאתי שהתירו לסתרה. עיין בר"ן שע...
על ידי האמת והשלום
ד' אוקטובר 03, 2018 5:55 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם יתכן חיוב מדאורייתא לשתות כוס מים בסוכה גם שלא בזמן הסעודה?
תגובות: 7
צפיות: 295

Re: האם יתכן חיוב מדאורייתא לשתות כוס מים בסוכה גם שלא בזמן הסעודה?

לא תיתכן לעולם מציאות כזו והדבר מבואר בעצם מן המשנה דר' גמליאל החמיר על עצמו שלא לשתות מים חוץ לסוכה.
על ידי האמת והשלום
א' ספטמבר 30, 2018 9:12 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פסולי הדר בד' המינים...
תגובות: 0
צפיות: 121

פסולי הדר בד' המינים...

כידוע מדינא דגמ' דיבש פסול בכל א' מד' המינים,והוא משום שהוקשו זה לזה ובפס' כתוב "הדר". ופסק הרמב"ם דבנקטם ראש ההדס כשר ולא מן הטעם דעליה העליונים מסתירים קטימת הענף אלא מפני שאין פוסל הדר בשאר מינים והראיה לדבר שאף בערבה שנקטם ראשה כתב דכשירה. על כן,יש לתמוה מדוע לשיטת הרמב"ם רק ...
על ידי האמת והשלום
ה' ספטמבר 13, 2018 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 39
צפיות: 3193

Re: כל העולם כולו

יש לעיין מדוע לא העיר הלבוש על ״כל הרשעה כולה״ וצ״ע. לגבי דברי הלבוש,בזכרוני היה שאכן העיר ואולי הדבר מבולבל בזכרוני ובעל ההערה הוא מהרי"ל,אך אם תפתח "מעשה רב" על ימים נוראים באמת מוזכר שם או שזה במילואים שיש מראשוני האחרונים וכן מודפס בסידורי הספרדים "והרשעה כולה בעשן",מלב...
על ידי האמת והשלום
ש' ספטמבר 08, 2018 10:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הנהגת הגרי"ז בר"ה.
תגובות: 8
צפיות: 588

הנהגת הגרי"ז בר"ה.

לכבוד חברי הפורום אפתח בברכת שנה טובה. כידוע מרבנים דרשנים ואנשים פשוטים שמרן הרב מבריסק זצ"ל ביום ר"ה לא היה לומד תורה אלא היה עוסק בקריאת תהילים. מלבד שקשה הדבר עלי לשומעו הראוני בשם ספר פניני הגרי"ז (ואולי אני טועה בשמו של הספר) שכך אמר ר' משולם דוד שליט"א,אך זכורני שבא' הפעמי...
על ידי האמת והשלום
א' ספטמבר 02, 2018 9:14 pm
פורום: ימות עולם
נושא: רשימת ספרים של חכמי תימן
תגובות: 9
צפיות: 2463

Re: רשימת ספרים של חכמי תימן

צוות האוצר כתב:איני יודע אם זה יעזור לכב', אבל זה המעט שיכלתי לנסות לסייע ע"י התוכנה.
זה קובץ אקסל שאחרי ההורדה יש לשנות את הסיומת בהתאם.

לא הבנתי מה מוטל עלי לעשות ע"מ לפתוח את הקובץ
על ידי האמת והשלום
א' ספטמבר 02, 2018 9:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא תתעב אדמי לא תתעב מצרי
תגובות: 7
צפיות: 631

Re: לא תתעב אדמי לא תתעב מצרי

שמואל דוד כתב:יישר כח גדול!
אשמח במראי מקומות.

אין תחת ידי מקור לדבריי,אלא כך היא הבנתי הפשוטה בדבריו לפיו הלך הרוח של הלשון המוכרת לי.
על ידי האמת והשלום
א' ספטמבר 02, 2018 7:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאו שאין בו מעשה...
תגובות: 0
צפיות: 266

לאו שאין בו מעשה...

בתודה מראש לחברי הפורום החשוב הזה על כל עזרה שהיא. כרגע אני עוסק בהלכות הקפת הראש והשחתת הזקן ובין היתר כמובן עוסק בפירוש הגמ' עצמה. ושאלתי בפי האם יתכן שאכן ר' אדא בר אהבה סובר כר' יהודה דלוקין על לאו שאין בו מעשה(למעשה אני מחפש ראיה בעד או נגד)? שהרי כך אמר רב חסדא במכות ד' כ,ב דא' המקיף וא' הניקף...
על ידי האמת והשלום
ו' אוגוסט 24, 2018 12:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא תתעב אדמי לא תתעב מצרי
תגובות: 7
צפיות: 631

Re: לא תתעב אדמי לא תתעב מצרי

מדוע שינה רש"י בביאור ההתיחסות של האיש הישראלי כנגד בני מצרים או אדום,איני יודע. אך נראה הביאור לאחר הדיקדוק בלשונו הטהור,ש"לגמרי" בא להשמיע דשנאה גמורה בלב האדם נאסרה כלפיו אך מ"מ שנאה מועטה כמו שמצוי אצל המון העם כלפי חלק מסובביהם כידוע לא נאסרה. וביאור תיבות "מכל וכל"...
על ידי האמת והשלום
ג' אוגוסט 14, 2018 6:34 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ההבדלים בין ה'שאמי' לבין ה'בלאדי'
תגובות: 6
צפיות: 1465

Re: ההבדלים בין ה'שאמי' לבין ה'בלאדי'

לפי מה שאני יודע אין לזה כל קשר למקור האדם בתימן. שהרי בתימן שימשו בלאדי ושאמי בערים יחדיו כגון צנעא וכיוצ"ב. אלא לגבי ההברה בתפילה,כידוע שיש ב' מנהגים בתימן איך להגות אותיות ג' ו-ק' מלבד החילוק היאך להגות את הניקוד המכונה חולם. הפיוטים הסליחות ההושענות זהים. המנגינות משתנות בין קהילה לקהילה,וכ...
על ידי האמת והשלום
ד' יולי 25, 2018 3:33 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 728
צפיות: 68926

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

וכידוע לפי זה אמאי לא נהג להניח בעת התפילה וכן במהלך כל היום כולו בתפילין דרש"י ור"ת יחד? יש ספר על תפילין דר"ת, המצוי באוצר. אינני זוכר את שם הספר, אך למיטב זכרוני חיבר אותו ת"ח מהעיר אלעד יש שם תשובה של מרן זצ"ל בעניין הנחת תפילין דר"ת בכלל, ואי הנחתם ביחד עם רש"...
על ידי האמת והשלום
ד' יולי 25, 2018 2:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 728
צפיות: 68926

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ואני עוד חשבתי שזה שיטה חדשה בביאור הראשונים.
תודה רבה...
עוד דבר הספרדים נוהגים לעשות כהרמב"ם או שמא כהט"ז?
וכן אם תוכל לעזור לגבי שאר השאלות איזה שיטות היה מניח...
ולמה לא הניח ר"ת עם רש"י.
על ידי האמת והשלום
ד' יולי 25, 2018 2:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 728
צפיות: 68926

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

שמעתי שהיה מניח חמש זוגות תפילין. וכידוע לפי זה אמאי לא נהג להניח בעת התפילה וכן במהלך כל היום כולו בתפילין דרש"י ור"ת יחד? עוד שמעתי שהיה כתוב לו על א' מנרתיקי התפילין רש"י ועל השני רש"י-רמב"ם והייתי מעוניין לדעת מה ההבדל מזה אומר רש"י-רמב"ם? וכן האם היה מניח שימו...
על ידי האמת והשלום
ה' יולי 19, 2018 8:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 728
צפיות: 68926

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אשמח אם אי"ס ילמדנו היאך נהג או קבע רבינו זללה"ה נוסח קדיש דעתיד.
אם זכרוני אינו מטעני כששמעתי לר' דוד דבליצקי לאחר סתימת הגולל אומר דעתיד ולא בעלמא וכו'...
אם מישהו מחברי הפורום יוכל להעמידני על טעותי או להחכימני בענין אשמח.
על ידי האמת והשלום
ג' יולי 17, 2018 11:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 728
צפיות: 68926

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אם מי מהנוכחים בהלויה יוכל להסביר את ענין ההקפות שהקיפוהו קודם לקבורה לאחר הטהרה וכן מה ענין יושב בסתר שאמרו בכל א' מן הסיבובים וסוד הפס','ולבני הפילגשים נתן אברהם...' מדבריך ניכר שלא היית בהרבה "קבורות" אבל הנ"ל הוא מנהג ירושלים עתיק. רוב מנהגי ירושלים לא נודע טעמם [עכ"פ לפשוטי...
על ידי האמת והשלום
ג' יולי 17, 2018 10:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 728
צפיות: 68926

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

תנחומי לבני המשפחה היקרה ובראשם הרב אי"ס. ובעזרת ה' כמו שאמרו בעת ההטמנה יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שבזכות הרב יבנה המקדש מהרה. אם מי מהנוכחים בהלויה יוכל להסביר את ענין ההקפות שהקיפוהו קודם לקבורה לאחר הטהרה וכן מה ענין יושב בסתר שאמרו בכל א' מן הסיבובים וסוד הפס','ולבני הפילגשים נתן אברהם.....
על ידי האמת והשלום
ב' יולי 09, 2018 5:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם
תגובות: 18
צפיות: 878

Re: יציאה מארץ ישראל לצורך כיבוד אב ואם

עיין במשנ"ב סי' תקלא כמדומני שמביא מג"א שבשביל מצווה קלה מותר לצאת לחו"ל.אפי' בשביל לומר שלום לחבירו.(זה הובא במשנ"ב אגב הדין של בא מן הדרך ולא יכל לגלח עצמו קודם המועד).
על ידי האמת והשלום
ג' יולי 03, 2018 9:15 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תפילה נאה לאומר בכותל המערבי, ובפרט בימי בין המצרים
תגובות: 12
צפיות: 1024

Re: תפילה נאה לאומר בכותל המערבי, ובפרט בימי בין המצרים

הא לחמא עניא כתב:
שומר מצווה כתב:ותזכו לגאולה

מעניין לדעת מי חיברה?? בנוי מאוד יפה עפ"י הפסוקים.

פותח האשכול כמו שהוא כתב כאן בא' מהודעותיו.
בכל אופן לענייננו,חזק ואמץ על כתיבת התפילה אני התחברתי להתנסחות הפשוטה הקלה שנובעת מעומק הלב,וכמו שכתבו כבר אי"ה נתפלל אותה אל מול שריד בית מקדשנו וה' יזכנו לראות בבנינו...
על ידי האמת והשלום
ו' יוני 29, 2018 4:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלוצה - יש מי שואמר שאיסורה מדאורייתא?
תגובות: 9
צפיות: 666

Re: חלוצה - יש מי שואמר שאיסורה מדאורייתא?

בתו"כ פרשת אמור נראה שאיסורה מדאורייתא, וכן נראה ביונתן בן עוזיאל ויקרא כא, ז. מצד שני כל הראשונים כתבו שאיסורה מדרבנן בלבד. יש חולק על כך? אכן כן עיין רפ"ג דמס' מכות דנתבאר בגמ' שם דבעל המשנה הוא ר' עקיבא וברש"י דמשמע מיניה דדאורייתא הוא ויתבאר ע"י גמ' יבמות ד' מד,א שהגמ' תמה ע...
על ידי האמת והשלום
ה' יוני 14, 2018 7:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה
תגובות: 19
צפיות: 1261

Re: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה

ידוע גם ידוע עיקר הענין של חצות בזוהר ובמקובלים, אמנם אי אפשר להתעלם מגמ' מפורשת: העתיקה הרא"ש ברכות סימן ב' להלכה: גמ' עד סוף האשמורת הראשונה דברי רבי אליעזר, מסקינן דסבר ג' אשמורות הוי הלילה. והאי דלא קאמר שליש הלילה, מילתא אגב אורחיה קמ"ל דאיכא משמרות ברקיע כי היכי דאיכא משמרות בארעא. ...
על ידי האמת והשלום
ו' מאי 25, 2018 6:08 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שבה"ל
תגובות: 2
צפיות: 1045

Re: שבה"ל

קאצ'קלה כתב:תשובה זו מופיעה באריכות בשערי שמחה לרי"ץ גיאת חלק ב עמ' קט, בשם רב האי גאון.

תודה רבה מאוד.
שבת שלום...
על ידי האמת והשלום
ו' מאי 25, 2018 8:55 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שבה"ל
תגובות: 2
צפיות: 1045

שבה"ל

"ובתשובות הגאונים מצאתי מאן דאישתלי ולא בירך בלילה הראשון מברך בליל שני ואמר דאיתמל הוה חד בעומרא ויומא דין תרין בעומרא ואי משום תמימות בשבועי הוא דאיתמר דאמר אביי מצוה לממני יומא ומצווה לממני שבועי" כך הוא לשון שיבולי הלקט לגבי ספירת העומר. ואני כאן באתי בבקשה בפני חברי אתרא קדישא הדין לע...
על ידי האמת והשלום
ד' מאי 09, 2018 12:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ כא: - ברש"י ד"ה בזוטו של ים - היתכן גאות ושפל כאלה?
תגובות: 5
צפיות: 677

ב"מ כא: - ברש"י ד"ה בזוטו של ים - היתכן גאות ושפל כאלה?

בלומדי רש"י בתחילת אלו מציאות,ראיתי שהזכיר תופעת טבע החוזרת ונשנית פעמיים בכל יום של חזרת הים לאחוריו כעשר או חמש עשרה פרסאות שזה יוצא כ-40 עד 65 ק"מ לערך.
ותמהתי הייתכן מקום כזה בעולם...?!
על ידי האמת והשלום
ג' אפריל 17, 2018 10:20 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?
תגובות: 49
צפיות: 4830

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

הסברתי. יש שני סוגים. ברכה על המצווה וברכה שהיא המצווה עצמה. לצרף את שניהם זה צירוף של שני דברים ואכן לא מצינו שעושים את זה (עד כמה שאני חושב כרגע. יש לך דוגמה שכן עושים כך?) מלבד זאת יש קושי נוסף. שבמקרים שתיקנו ברכה כמצווה אין אופציה של קיום המצווה ללא הברכה. כלומר בקידוש והבדלה יש בתפילה אבל אין...
על ידי האמת והשלום
ג' אפריל 17, 2018 10:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 684
צפיות: 85920

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

האמת והשלום כנראה כדבריך, לא רצו שיראו שונים. בהקשר לטלית קטן על הבגדים, כל בניו של רבינו לא הולכים עם טלית על הבגדים, מלבד בנו הגאון ר' יוסף שליט"א, ואפשר שגם בנו הגרי"ד שליט"א, ובנו ר' שמשון שליט"א, מלבדם כל הבנים, וזה כולל גם הגדולים שבהם כהגרי"א וכהגרא"י לא הולכים ...
על ידי האמת והשלום
ג' אפריל 17, 2018 5:52 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?
תגובות: 49
צפיות: 4830

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

יש לך ראיה שמנהג זה הוא הנכון?,לבד זה שהמון ואף רוב הראשונים קראו לספירת העומר בלשון ברכה.!
על ידי האמת והשלום
ג' אפריל 17, 2018 1:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 684
צפיות: 85920

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

האמת והשלום כנראה כדבריך, לא רצו שיראו שונים. בהקשר לטלית קטן על הבגדים, כל בניו של רבינו לא הולכים עם טלית על הבגדים, מלבד בנו הגאון ר' יוסף שליט"א, ואפשר שגם בנו הגרי"ד שליט"א, ובנו ר' שמשון שליט"א, מלבדם כל הבנים, וזה כולל גם הגדולים שבהם כהגרי"א וכהגרא"י לא הולכים ...

עבור לחיפוש מתקדם