החיפוש הניב 168 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אריה הכהן
ג' אפריל 16, 2019 10:01 pm
פורום: פסח
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | פסח ◆
תגובות: 30
צפיות: 1808

העבודה הזאת לנו היא

במאמר שלפנינו נדבר בעז"ה, בשבח העבודות לקראת חג הפסח אשר מטרתם היא לנקות את הבית מחמץ שלא יראה ולא ימצא בו ח"ו חמץ.
מאמר.docx
(15.02 KiB) הורד 9 פעמים
על ידי אריה הכהן
ו' אפריל 12, 2019 2:37 pm
פורום: פסח
נושא: למה נקרא שמה 'שבת הגדול'?
תגובות: 17
צפיות: 1553

Re: למה נקרא שמה 'שבת הגדול'?

במאמר שלפנינו נדבר בעז"ה אודות שבת שלפני חג הפסח הנקראת "שבת הגדול". (עי' שו"ע ורמ"א סי' תל') ערב שבת הגדול כתב בספר מטה משה (סי' תקמג'. ועי' בספר כל בו הל' שבת הגדול - סי' מז'): כתב ה"ר אשר ז"ל בהלכות הפסח, נהגו כל ישראל לעשות לחם בערב שבת הגדול, הגדול לפי גדלו וה...
על ידי אריה הכהן
ה' אפריל 11, 2019 11:42 pm
פורום: פסח
נושא: בזכות נשים צדקניות
תגובות: 0
צפיות: 53

בזכות נשים צדקניות

בזכות נשים צדקניות כתב הרמב"ם (הלכות תלמוד תורה פ"א הי"ג): אשה שלמדה תורה יש לה שכר אבל אינו כשכר האיש, מפני שלא נצטוית, וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו לעשותו אין שכרו כשכר המצווה שעשה אלא פחות ממנו, ואף על פי שיש לה שכר צוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה, מפני שרוב הנשים אין דעתם מכו...
על ידי אריה הכהן
ו' מרץ 15, 2019 12:30 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מאמרים - חוברות - שיעורים - בעניני פורים
תגובות: 14
צפיות: 344

הלכות ומנהגי ליל פורים

בעוד שלגבי יום הפורים מצוותיו (קריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות, סעודה) הלכותיו ומנהגיו מפורשים וידועים כמעט לכל בר בי רב, הרי שלגבי ליל פורים ההלכות והמנהגים די נבלעים בתוך הים הרחב של הלכות יום פורים בכללותם, ועל כן חשבתי לנכון בעז"ה ללקטם בקצרה זעיר כאן וזעיר שם ולבסוף יוגש כמפה פרוס...
על ידי אריה הכהן
ו' מרץ 01, 2019 3:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת ויקהל
תגובות: 1
צפיות: 170

שאלה בפרשת ויקהל

בפרשה כתוב שבני ישראל נדבו למשכן הרבה דברים, וביניהם גם את ה'תחשים'. רש"י בפ' תרומה כותב (והדברים מפורשים בגמרא) שהתחש לא הייתה קיימת אלא לשעתה לצורך הקמת המשכן, א"כ מה שייך להביא נדבה דבר שנברא במיוחד אז לצורך המשכן, ואיך נחשב הבאת התחש לנדבה?
על ידי אריה הכהן
ו' מרץ 01, 2019 3:49 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מקורות ראשונים לאמירת הציבור עשרת בני המן
תגובות: 13
צפיות: 1662

אמירת עשרת בני המן בנשימה אחת

איתא בגמ' מגילה (טז' ע"ב): 'עשרת בני המן ועשרת' צריך למימרינהו בנשימה אחת, מאי טעמא? כולהו בהדי הדדי נפקי נשמתייהו. כלומר, אע"ג דתלאום זה אחר זה, מ"מ ע"פ ההשגחה נפחה רוחם כולם ברגע אחד, על דרך 'יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ד' הללוי' – ערוה"ש] כתב בספר חיי ...
על ידי אריה הכהן
ד' פברואר 20, 2019 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פורים קטן
תגובות: 14
צפיות: 1766

Re: פורים קטן

פורים קטן - מהו תנן (פ"א מ"ד) במגילה: אין בין [י"ד וט"ו שב]אדר הראשון ל[י"ד וט"ו שב]אדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים. פי' שאם קראו המגילה ונתנו מתנות לאביונים באדר הראשון, לא יצאו ידי חובה. ובגמ' שם (ו' ע"ב) איתא מחלוקת תנאים, אם מקיימים בשנה מעוברת את הפו...
על ידי אריה הכהן
א' פברואר 17, 2019 7:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי עשה את המנורה
תגובות: 1
צפיות: 142

מי עשה את המנורה

בפרשת תרומה כתוב שהקב"ה ציוה למשה על עשיית המנורה. וברש"י הביא, שמשה נתקשה בעשייתה, הקב"ה אמר לו שישליך את הככר לאש והיא נעשית מאליה. ואילו בפרשת כי תשא משמע שבצלאל עשאה (לא ח')?
על ידי אריה הכהן
ש' פברואר 09, 2019 11:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה הם הכרובים שהיו על יריעות כיסוי המשכן
תגובות: 1
צפיות: 244

מה הם הכרובים שהיו על יריעות כיסוי המשכן

האם היה מצוייר על היריעות - כרובים, וזה מה שרש"י כתב שם כו' א'. או שהכוונה לציורים שהיו שם שהם נקראים כרובים כמו שפי' רש"י שם לא'?
על ידי אריה הכהן
ד' פברואר 06, 2019 4:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיהו התחש, ומה יחודו
תגובות: 10
צפיות: 533

מיהו התחש, ומה יחודו

אחד מן הדברים שהביאו למשכן היה 'וְעֹרֹ֥ת תְּחָשִׁ֖ים וגו' (פ' תרומה פרק כה'), שבזה עשו עוד כיסוי למשכן כפי שיבואר בהמשך: וְעָשִׂ֤יתָ מִכְסֶה֙ לָאֹ֔הֶל עֹרֹ֥ת אֵילִ֖ם מְאָדָּמִ֑ים וּמִכְסֵ֛ה עֹרֹ֥ת תְּחָשִׁ֖ים מִלְמָֽעְלָה: (שם פרק כו'). מיהו הבעל חי הנקרא 'תחש', ומה היה מיוחד בעורו? על כך בעז"ה...
על ידי אריה הכהן
ש' פברואר 02, 2019 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך מת יכול לקדש ולהוציא יד"ח?
תגובות: 16
צפיות: 561

Re: איך מת יכול לקדש ולהוציא יד"ח?

חד ברנש כתב:הערה פיצפונת.
מה זה שכתבת:
אריה הכהן כתב: כתב בספר חסידים (לרבי יהודה החסיד. א' מבעלי התוס'. סי' תתשכט')

זה פשוט לא נכון!!
הוא לא היה מבעלי התוספות. אין שום הוכחה שהוא השתתף בכתיבת התוספות.
אכן הוא פעל בזמנם של בעלי התוספות, אך הוא לא נמנה עליהם.

מיהו ר' יהודה חסיד הנזכר בתוס' כתובות יח' ע"ב?
על ידי אריה הכהן
ו' פברואר 01, 2019 2:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך מת יכול לקדש ולהוציא יד"ח?
תגובות: 16
צפיות: 561

Re: איך מת יכול לקדש ולהוציא יד"ח?

מאיר סובל כתב:לכאו' להוציא יד"ח ושומע כעונה הם ב' גדרים נפרדים, ומהכ"ת דשומע כעונה לא יהיה ע"י שמיעה ממי שחפשי מהמצוות?

בגמ' ברכות (כ' ע"ב), דכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן.
על ידי אריה הכהן
ה' ינואר 31, 2019 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה רביעית סעודת דוד המלך
תגובות: 16
צפיות: 576

Re: סעודה רביעית סעודת דוד המלך

בספר אוצר כל מנהגי ישורון (לרבי אברהם אליעזר הירשאוויץ. י"ל בלבוב בשנת תרצ') הקשה, מדוע סעודת מלוה מלכה במוצאי שבת קוראים, דא היא סעודתא דדוד מלכא, הלא כוונת הסעודה במוצאי שבת לכבוד השבת, ומה שייכות יש לסעודת מוצ"ש עם מלכנו דוד? וביאר, לפי שמלכנו דוד התפלל (תהלים לט' ה'): הודיעני ה' קיצי. ...
על ידי אריה הכהן
ה' ינואר 31, 2019 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך מת יכול לקדש ולהוציא יד"ח?
תגובות: 16
צפיות: 561

איך מת יכול לקדש ולהוציא יד"ח?

במאמר שלפנינו נכתוב מעט מהפן ההלכתי גרידא, אודות המעשה שהיה עם רבי הקדוש, שאחר פטירתו בכל ערב שבת הגיע לביתו. איתא בגמ' כתובות (קג' ע"א): תנו רבנן בשעת פטירתו של רבי אמר, לבני אני צריך, נכנסו בניו אצלו, אמר להם: הזהרו בכבוד אמכם. נר יהא דלוק במקומו, שולחן יהא ערוך במקומו, מטה תהא מוצעת במקומה ו...
על ידי אריה הכהן
ד' ינואר 16, 2019 10:25 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: "מן" לחם אבירים אכל איש. מה ברכתו?
תגובות: 4
צפיות: 792

המוציא לחם מן השמים, וברכת המזון

המוציא לחם מן השמים נאמר בפרשת המן: וַיֹּאמֶר ה' אֶל משֶׁה הִנְנִי מַמְטִיר לָכֶם לֶחֶם מִן הַשָּׁמָיִם וְיָצָא הָעָם וְלָקְטוּ וגו'. (שמות טז' ד'). ולאחמ"כ כתוב: בֵּין הָעַרְבַּיִם תֹּאכְלוּ בָשָׂר וּבַבֹּקֶר תִּשְׂבְּעוּ לָחֶם וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי ה' אֱלֹקיכֶם: (שם יב'). במשנה במס' אבות (פ&...
על ידי אריה הכהן
ה' דצמבר 27, 2018 11:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שמות - קריאת שמו"ת
תגובות: 0
צפיות: 106

פרשת שמות - קריאת שמו"ת

קריאת שמו"ת איתא בגמ' ברכות (ח' ע"א): אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום וכו', שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום מאריכין לו ימיו ושנותיו. במאמר שלפנינו נבאר מעט ענין קריאת שנים מקרא ואחד תרגום. וכן מה זה קשור לפרשתינו. יש...
על ידי אריה הכהן
ה' דצמבר 27, 2018 2:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה שמות
תגובות: 2
צפיות: 186

Re: שאלה שמות

מה שנכון נכון כתב:לרבותא נוקטים הקצה האחרון.
ראה ברמב"ן בסוף דבריו שהתייחס גם ללידת אהרן.

לא מוצא מה כותב הרמב"ן לגבי הנס בלידת אהרן
על ידי אריה הכהן
ה' דצמבר 27, 2018 1:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה שמות
תגובות: 2
צפיות: 186

שאלה שמות

'ויקח את בת לוי' רש"י מפרש שהיה כאן נס גדול שיוכבד חזרה לימי נערותה בגיל 130 וילדה את משה. והקשו המפרשים (ראה רמב"ן, אבן עזרא, ועוד) מדוע התורה לא כותבת את הנס הזה להדיא כמו שכתוב אצל שרה, ע"ש. ולכאו' קשה הרי אהרן היה גדול ממשה ב-3 שנים, וא"כ יוכבד ילדתו בגיל 127, וכי זה לא נס גד...
על ידי אריה הכהן
ו' דצמבר 21, 2018 2:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת ויחי
תגובות: 4
צפיות: 342

Re: שאלה בפרשת ויחי

על ידי אריה הכהן
ו' דצמבר 21, 2018 2:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת ויחי
תגובות: 4
צפיות: 342

שאלה בפרשת ויחי

האם יוסף סיפר לאביו מה היה, והאם יוסף סלח לאחיו?
על ידי אריה הכהן
ו' דצמבר 21, 2018 12:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: סופו של עשו - ע"י מי, ומתי?
תגובות: 0
צפיות: 429

סופו של עשו - ע"י מי, ומתי?

בגמ' בגיטין (נה' ע"ב) מובא, שהרומאים שנלחמו על ירושלים וארץ ישראל, גזרו בתחילה שכל מי שרואה אדם מישראל יהרגהו, ואם לא ייהרג בעצמו על שלא הרג את הישראל. ובתוס' הביאו טעם לגזירה הנוראה הזו בשם הירושלמי, לפי שמסורת בידם מאבותם שיהודה הרג את עשו. וכך איתא בירושלמי כתובות (פ"א ה"ה): בראשונ...
על ידי אריה הכהן
ה' דצמבר 20, 2018 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הבנים בליל שבת
תגובות: 10
צפיות: 1002

פרשת ויחי - ברכת הילדים בליל שבת

ברכת הילדים בליל שבת נאמר בפרשת השבוע (מט' כ'): וַיְבָרֲכֵם בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמוֹר בְּךָ יְבָרֵךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר יְשִׂמְךָ אֱלֹקים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה וגו'. ופי' רש"י: הבא לברך את בניו יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו ישימך אלקים כאפרים וכמנשה. כתב בספר מעבר יבוק (שפתי רננות, פרק מ"ג...
על ידי אריה הכהן
א' דצמבר 09, 2018 11:36 am
פורום: חנוכה
נושא: הסתכלות בנר חנוכה של הזולת
תגובות: 2
צפיות: 134

Re: הסתכלות בנר חנוכה של הזולת

עד שאתה דן מדין 'הזק ראיה'. מי אמר שכלל יש ענין להביט בנרות של אחרים, אחר שקיימתי המצוה?
על ידי אריה הכהן
א' דצמבר 09, 2018 11:17 am
פורום: חנוכה
נושא: מאמרים - חוברות - שיעורים - בעניני חנוכה
תגובות: 8
צפיות: 646

סיפור הנס - בספרים

דבר מעניין מאוד אנו מוצאים בעניין חנוכה בספרי ההלכה בראשונים ובאחרונים והוא, שכמעט בכל מקום שהם מתחילים לכתוב בהלכות חנוכה, קודם לכל הם מספרים לנו שוב את סיפור הנס, המבואר בגמ' שבת (כא' ע"ב) אמרינן: מאי חנוכה? דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון [...
על ידי אריה הכהן
ה' דצמבר 06, 2018 4:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי
תגובות: 64
צפיות: 5226

מדוע יוסף לא הודיע לאביו שהוא חי

מדוע יוסף לא הודיע לאביו במשך 22 שנה שהוא חי? אחז"ל, למה לא גלה הקב"ה ליעקב שיוסף חי? לפי שהחרימו האחים וקללו את כל מי שיגלה, ואף שתפו להקב"ה לצרפו עמהם פי' שנשתתף הקב"ה באותו החרם שהחרימו את כל מי שיגלה, (תנחומא), אבל יצחק היה יודע שיוסף חי, אך לא גילה זאת לבנו יעקב, כי אמר היאך...
על ידי אריה הכהן
ה' נובמבר 29, 2018 8:47 pm
פורום: חנוכה
נושא: מאמרים - חוברות - שיעורים - בעניני חנוכה
תגובות: 8
צפיות: 646

מול פני המנורה - אריה הכהן פלשניצקי

מול פני המנורה מצינו בהלכה ומקורה בגמ', שאחד שלא הדליק נר חנוכה וכן לא ידליק באותו לילה, וכו"כ לא הדליקו עליו בביתו, וראה נר חנוכה מברך ברכת 'שעשה ניסים לאבותינו וכו', וזה נקרא ברכת הרואה. ובתוס' במס' סוכה (מו' ע"א ד"ה הרואה) כתבו: הרואה נר של חנוכה צריך לברך - בשאר מצות כגון אלולב ו...
על ידי אריה הכהן
ה' נובמבר 15, 2018 9:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אבנים מדברות? ומה למד סבו של האליה רבה מחיבור האבנים?
תגובות: 2
צפיות: 292

אבנים מדברות? ומה למד סבו של האליה רבה מחיבור האבנים?

וַיֵּצֵא יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַיֵּלֶךְ חָרָנָה: וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם כִּי בָא הַשֶּׁמֶשׁ וַיִּקַּח מֵאַבְנֵי הַמָּקוֹם וַיָּשֶׂם מְרַאֲשֹׁתָיו וַיִּשְׁכַּב בַּמָּקוֹם הַהוּא: פירש רש"י עה"פ: וישם מראשותיו - עשאן כמין מרזב סביב לראשו, שירא מפני חיות רעות. התחילו מריבות ז...
על ידי אריה הכהן
ו' נובמבר 02, 2018 12:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת פסוקים מהפרשה לחתן - חיי שרה
תגובות: 1
צפיות: 339

קריאת פסוקים מהפרשה לחתן - חיי שרה

מקדמא דנא נהוג היה בתפוצות ישראל לקרוא לחתן בשבת שבתוך שבעת ימי המשתה, אחרי שעלה לתורה וקראו בפרשת השבוע, קודם ברכה האחרונה היו גוללין הס"ת לפרשתינו פרשת 'חיי שרה' וקראו לפניו. שבעה פסוקים מ 'ואברהם זקן וגו', עד סוף פסוק ז' 'ולקחת אשה לבני משם'. מנהג זה היה נהוג כבר בתקופת הגאונים (עי' בס' אוצר...
על ידי אריה הכהן
ו' אוקטובר 26, 2018 12:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מעשה נורא אודות מי שדיבר על בנות לוט
תגובות: 21
צפיות: 2094

מעשה נורא אודות מי שדיבר על בנות לוט

בימים אלו שהמלל רב בראש כל חוצות, ונער פני זקן לא יחון, ואיש ברעהו לשונו יחרץ, ראיתי לנכון להביא את מעשה זה, גם מפני שהוא מענין פרשת השבוע, ולמען נתחזק בעצמינו ונדע שגם בימים אלו כל הלכות לשון הרע ורכילות שרירים וקיימים ולא נגרע מהם כי הוא זה. ורצון כל איש ואיש לראות את משיח צדקינו בקרוב, וכבר אמרו ...
על ידי אריה הכהן
ו' אוקטובר 19, 2018 2:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת לך לך - מלח סדומית
תגובות: 0
צפיות: 354

פרשת לך לך - מלח סדומית

מלח סדומית בפרשתינו נאמר שלוט נפרד מאברהם אבינו שעמו עלה לארץ כנען (יג' ): וַיִּשָּׂא לוֹט אֶת עֵינָיו וַיַּרְא אֶת כָּל כִּכַּר הַיַּרְדֵּן כִּי כֻלָּהּ מַשְׁקֶה לִפְנֵי שַׁחֵת ה' אֶת סְדֹם וְאֶת עֲמֹרָה כְּגַן יְהֹוָה כְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בֹּאֲכָה צֹעַר: וַיִּבְחַר לוֹ לוֹט אֵת כָּל כִּכַּר הַיַּרְד...
על ידי אריה הכהן
ד' אוקטובר 10, 2018 3:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה
תגובות: 5
צפיות: 534

Re: הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה

אחד הרבנים כתב:מה עם קין ותאומתו והבל ושתי תאומותיו, דהא נולדו לפני החטא

צ"ל שאחר שנגזרה מיתה על האדם, היינו כל אדם.
על ידי אריה הכהן
ד' אוקטובר 10, 2018 12:16 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תיבת נח אחר המבול
תגובות: 0
צפיות: 299

תיבת נח אחר המבול

תיבת נח אחר המבול וַתָּנַח הַתֵּבָה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּשִׁבְעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ עַל הָרֵי אֲרָרָט: (בראשית ח' ד') האם תיבת נח נשארה על הרי אררט לאורך אלפי שנים, ומה אירע עם הקרשים. במאמר שלפנינו נביא בעז"ה על כך מדברי חז"ל, ומעדויות של היסטריונים ואנשים שראוה. סנחריב מצא דף מן ...
על ידי אריה הכהן
א' אוקטובר 07, 2018 1:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חמי טבריא - שארית מן המבול
תגובות: 6
צפיות: 807

Re: חמי טבריא - שארית מן המבול

ראה ביאור העץ יוסף ומוכח שחמי טבריא לא היו קודם המבול.
על ידי אריה הכהן
ש' אוקטובר 06, 2018 11:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה
תגובות: 5
צפיות: 534

הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה

אלו שלא חטאו בפרשת השבוע כתוב שנקנסה מיתה על האדם בגלל החטא של האכילה מעץ הדעת. וגם על הבעלי חיים נקנסה מיתה כמו שיבואר בדברים שלפנינו. ועוד יבואר אודות אלו שלא נקנסה עליהם מיתה מכיון שהם לא חטאו באכילת מעץ הדעת. וַתֵּ֣רֶא הָֽאִשָּׁ֡ה כִּ֣י טוֹב֩ הָעֵ֨ץ לְמַאֲכָ֜ל וְכִ֧י תַֽאֲוָה־ה֣וּא לָעֵינַ֗יִם ו...
על ידי אריה הכהן
ג' ספטמבר 18, 2018 11:03 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כבוד הבית ליום הכיפורים
תגובות: 0
צפיות: 228

כבוד הבית ליום הכיפורים

כבוד הבית ביום הכיפורים איתא בגמ' שבת (קיט' ע"ב): לעולם יסדר אדם שולחנו בערב שבת [לליל שבת –רש"י] וכו'. וכתב הטור (סי' רסב'): ויסדר שלחנו ויציע המטות ויתקן כל עניני הבית כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבית הכנסת, דא"ר יוסי בר יהודה שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו...
על ידי אריה הכהן
ו' ספטמבר 07, 2018 2:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ענין ה-דבש בראש השנה
תגובות: 12
צפיות: 976

שאלה בענין התפוח בדבש

בטור ובעוד ראשונים כתוב שמטבילין בר"ה תפוח 'מתוק' בדבש. וכ"פ הרמ"א. ויל"ע הרי התפוח עצמו צריך להיות מתוק כמפורש מדבריהם, א"כ מדוע צריך לטבל את זה בדבש, אפשר לומר עליהם בלבד 'שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה'. למה צריך כלל את הצירוף של הדבש?
על ידי אריה הכהן
ו' אוגוסט 31, 2018 5:25 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אכילת ביצים בראש השנה...
תגובות: 2
צפיות: 468

Re: אכילת ביצים בראש השנה...

פלפלת בחכמה כתב:למה לא שמענו ולא ראינו להקפיד שלא לאכול ביצים בראש השנה כיון שהוא מאכל אבלים ולא מסמנא מילתא בפרט דיש מקדמונים שכתבו שלא לאכול ביצים במוצאי שבת דלא מסנא מילתא להתחיל השבוע במאכל אבלים, ואם כן למה לא מובא כן בר״ה, או שמא כן מובא???

עי' מגן אברהם סי' קלא' ס"ק יד'.
על ידי אריה הכהן
ו' אוגוסט 31, 2018 5:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התעניות בימי הרחמים והסליחות
תגובות: 2
צפיות: 321

Re: התעניות בימי הרחמים והסליחות

ראיתי לאחרונה (או בתשב"ץ קטן או בלקט יושר) ששאל לרבו שתעניות עשי"ת מפריעות לו ללימוד, וענה לו רבו שגם הקדמונים שתקנו התעניות הנ"ל ידעו שמפריע ללימוד ובכ"ז קבעום לתענית. ואני הקטן שאלתי למרן שר התורה לפני קרוב לעשרים שנה אם לצום בה"ב, ואמר לי "כרצונו, אבל רק בה"ב!&...
על ידי אריה הכהן
ו' אוגוסט 31, 2018 5:10 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תענית הראב"ד
תגובות: 0
צפיות: 394

תענית הראב"ד

חודש 'אלול' – חודש המרוצה לתשובה, כל איש ישראל מדקדקים על עצמם ביתר שאת בהידורי מצוות ובעשיית חסד, והעיקר למלאות יעודו העיקרי של החודש, לתור ולחפש בדרכיו כדי לבוא לקראת הימים הנוראים 'עם קבלות' ודרכים טובים לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. וכמש"כ בספר יסוד ושורש העבודה: וכבר פשט בכל תפוצות יש...
על ידי אריה הכהן
ו' אוגוסט 24, 2018 2:10 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התעניות בימי הרחמים והסליחות
תגובות: 2
צפיות: 321

התעניות בימי הרחמים והסליחות

חודש הרחמים והסליחות רבו בו מנהגי ישראל עם קדושים, כהכנה רבה לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, במאמר שלפנינו נכתוב בעז"ה אודות מנהג התעניות הנהוגות בחודש אלול, בערב ר"ה, ובעשרת ימי תשובה, ועוד. ובריש דברינו ראוי להביא את מה שכתב המטה אפרים (אלף המגן): ודע כי אין ראוי לנהוג בתענית, אלא מי שהוא ...

עבור לחיפוש מתקדם

cron