החיפוש הניב 138 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אריה הכהן
ד' אוקטובר 10, 2018 3:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה
תגובות: 5
צפיות: 213

Re: הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה

אחד הרבנים כתב:מה עם קין ותאומתו והבל ושתי תאומותיו, דהא נולדו לפני החטא

צ"ל שאחר שנגזרה מיתה על האדם, היינו כל אדם.
על ידי אריה הכהן
ד' אוקטובר 10, 2018 12:16 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תיבת נח אחר המבול
תגובות: 0
צפיות: 100

תיבת נח אחר המבול

תיבת נח אחר המבול וַתָּנַח הַתֵּבָה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּשִׁבְעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ עַל הָרֵי אֲרָרָט: (בראשית ח' ד') האם תיבת נח נשארה על הרי אררט לאורך אלפי שנים, ומה אירע עם הקרשים. במאמר שלפנינו נביא בעז"ה על כך מדברי חז"ל, ומעדויות של היסטריונים ואנשים שראוה. סנחריב מצא דף מן ...
על ידי אריה הכהן
א' אוקטובר 07, 2018 1:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חמי טבריא - שארית מן המבול
תגובות: 6
צפיות: 575

Re: חמי טבריא - שארית מן המבול

ראה ביאור העץ יוסף ומוכח שחמי טבריא לא היו קודם המבול.
על ידי אריה הכהן
ש' אוקטובר 06, 2018 11:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה
תגובות: 5
צפיות: 213

הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה

אלו שלא חטאו בפרשת השבוע כתוב שנקנסה מיתה על האדם בגלל החטא של האכילה מעץ הדעת. וגם על הבעלי חיים נקנסה מיתה כמו שיבואר בדברים שלפנינו. ועוד יבואר אודות אלו שלא נקנסה עליהם מיתה מכיון שהם לא חטאו באכילת מעץ הדעת. וַתֵּ֣רֶא הָֽאִשָּׁ֡ה כִּ֣י טוֹב֩ הָעֵ֨ץ לְמַאֲכָ֜ל וְכִ֧י תַֽאֲוָה־ה֣וּא לָעֵינַ֗יִם ו...
על ידי אריה הכהן
ג' ספטמבר 18, 2018 11:03 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כבוד הבית ליום הכיפורים
תגובות: 0
צפיות: 125

כבוד הבית ליום הכיפורים

כבוד הבית ביום הכיפורים איתא בגמ' שבת (קיט' ע"ב): לעולם יסדר אדם שולחנו בערב שבת [לליל שבת –רש"י] וכו'. וכתב הטור (סי' רסב'): ויסדר שלחנו ויציע המטות ויתקן כל עניני הבית כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבית הכנסת, דא"ר יוסי בר יהודה שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו...
על ידי אריה הכהן
ו' ספטמבר 07, 2018 2:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ענין ה-דבש בראש השנה
תגובות: 12
צפיות: 646

שאלה בענין התפוח בדבש

בטור ובעוד ראשונים כתוב שמטבילין בר"ה תפוח 'מתוק' בדבש. וכ"פ הרמ"א. ויל"ע הרי התפוח עצמו צריך להיות מתוק כמפורש מדבריהם, א"כ מדוע צריך לטבל את זה בדבש, אפשר לומר עליהם בלבד 'שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה'. למה צריך כלל את הצירוף של הדבש?
על ידי אריה הכהן
ו' אוגוסט 31, 2018 5:25 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אכילת ביצים בראש השנה...
תגובות: 2
צפיות: 329

Re: אכילת ביצים בראש השנה...

פלפלת בחכמה כתב:למה לא שמענו ולא ראינו להקפיד שלא לאכול ביצים בראש השנה כיון שהוא מאכל אבלים ולא מסמנא מילתא בפרט דיש מקדמונים שכתבו שלא לאכול ביצים במוצאי שבת דלא מסנא מילתא להתחיל השבוע במאכל אבלים, ואם כן למה לא מובא כן בר״ה, או שמא כן מובא???

עי' מגן אברהם סי' קלא' ס"ק יד'.
על ידי אריה הכהן
ו' אוגוסט 31, 2018 5:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התעניות בימי הרחמים והסליחות
תגובות: 2
צפיות: 207

Re: התעניות בימי הרחמים והסליחות

ראיתי לאחרונה (או בתשב"ץ קטן או בלקט יושר) ששאל לרבו שתעניות עשי"ת מפריעות לו ללימוד, וענה לו רבו שגם הקדמונים שתקנו התעניות הנ"ל ידעו שמפריע ללימוד ובכ"ז קבעום לתענית. ואני הקטן שאלתי למרן שר התורה לפני קרוב לעשרים שנה אם לצום בה"ב, ואמר לי "כרצונו, אבל רק בה"ב!&...
על ידי אריה הכהן
ו' אוגוסט 31, 2018 5:10 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תענית הראב"ד
תגובות: 0
צפיות: 203

תענית הראב"ד

חודש 'אלול' – חודש המרוצה לתשובה, כל איש ישראל מדקדקים על עצמם ביתר שאת בהידורי מצוות ובעשיית חסד, והעיקר למלאות יעודו העיקרי של החודש, לתור ולחפש בדרכיו כדי לבוא לקראת הימים הנוראים 'עם קבלות' ודרכים טובים לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. וכמש"כ בספר יסוד ושורש העבודה: וכבר פשט בכל תפוצות יש...
על ידי אריה הכהן
ו' אוגוסט 24, 2018 2:10 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התעניות בימי הרחמים והסליחות
תגובות: 2
צפיות: 207

התעניות בימי הרחמים והסליחות

חודש הרחמים והסליחות רבו בו מנהגי ישראל עם קדושים, כהכנה רבה לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, במאמר שלפנינו נכתוב בעז"ה אודות מנהג התעניות הנהוגות בחודש אלול, בערב ר"ה, ובעשרת ימי תשובה, ועוד. ובריש דברינו ראוי להביא את מה שכתב המטה אפרים (אלף המגן): ודע כי אין ראוי לנהוג בתענית, אלא מי שהוא ...
על ידי אריה הכהן
ב' יולי 23, 2018 11:04 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: ט' באב שחל בשבת - מקצת הלכות
תגובות: 0
צפיות: 158

ט' באב שחל בשבת - מקצת הלכות

רחיצה וטבילה ונטילת צפרנים בערב שבת כתב השו"ע (סי' תקנא סעי' טז'): יש נוהגים שלא לרחוץ (להתרחץ) מראש חדש (אב), ויש שאין נמנעין אלא בשבת (בשבוע שחל בו ת"ב) זו, וכתב הרמ"א, ואפי' בערב שבת של חזון אסור לרחוץ, [היינו אפילו היה רגיל לרחוץ בכל ערב שבת בחמין כל גופו, אסור בע"ש של חזון ל...
על ידי אריה הכהן
ב' יולי 09, 2018 6:35 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שאלה בדברי השו"ע בדין 'שהחיינו' בבין המצרים
תגובות: 6
צפיות: 319

Re: שאלה בדברי השו"ע בדין 'שהחיינו' בבין המצרים

כדכד כתב:מקורות?

ספר אוצר פדיון הבן, פרק טז'. יש את הספר באוצר
על ידי אריה הכהן
ב' יולי 09, 2018 6:17 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שאלה בדברי השו"ע בדין 'שהחיינו' בבין המצרים
תגובות: 6
צפיות: 319

Re: שאלה בדברי השו"ע בדין 'שהחיינו' בבין המצרים

כדכד כתב:"ופדוייו מבן חודש תפדה" ואין חיוב לפדות מיד בגיל חודש כמו מילה בגיל שמונה ימים

לפי חלק מהפוסקים כל יום אחר חודש עוברים בעשה, ולפי שיטות אחרות עוברים בעשה, אך לא כל יום.
על ידי אריה הכהן
ב' יולי 09, 2018 6:05 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שאלה בדברי השו"ע בדין 'שהחיינו' בבין המצרים
תגובות: 6
צפיות: 319

שאלה בדברי השו"ע בדין 'שהחיינו' בבין המצרים

כתב השו"ע (תקנ"א סעי' יז'): טוב ליזהר מלומר שהחיינו בין המרים על פרי או על מלבוש, 'אבל על פדיון הבן אומר ולא יחמיץ המצוה'.
לכאו' מדוע היה הווא אמינא לשו"ע לומר שלא יעשה הפדיון הבן בזמנו בבין המצרים?
על ידי אריה הכהן
א' יולי 01, 2018 8:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פינחס הוא אליהו - שאלה
תגובות: 4
צפיות: 338

פינחס הוא אליהו - שאלה

אחז"ל בכמה מקומות שפינחס הוא אליהו. שאלתי היא לרבנן באתרא קדישא הדין: מתי פינחס נהיה לאליהו, דהיינו האם פנחס חי עד ימי אליהו, ואז נהיה לאליהו שנהיה מלאך? תורה היא וללמוד אני רוצה.
על ידי אריה הכהן
א' יוני 24, 2018 11:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחש הנחושת - הרפואה במקורות
תגובות: 4
צפיות: 296

נחש הנחושת - הרפואה במקורות

בפרשתינו כתוב, שאחר פטירת אהרן הכהן לקראת סוף הארבעים שנה שהיו עם ישראל במדבר, הם דיברו נגד הקב"ה ומשה רבינו. 'וידבר העם באלוקים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים וגו'. והקב"ה כעס עליהם וענשם ושלח בהם את הנחשים השרפים (ארסיים מאוד) והרבה מעם ישראל מתו. לאחר מכן עם ישר...
על ידי אריה הכהן
ג' יוני 19, 2018 11:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת חוקת
תגובות: 7
צפיות: 540

שאלה בפרשת חוקת

וַיִּסְעוּ מֵהֹר הָהָר דֶּרֶךְ יַם סוּף לִסְבֹּב אֶת אֶרֶץ אֱדוֹם וַתִּקְצַר נֶפֶשׁ הָעָם בַּדָּרֶךְ: וַיְדַבֵּר הָעָם בֵּאלֹהִים וּבְמשֶׁה לָמָה הֶעֱלִיתֻנוּ מִמִּצְרַיִם לָמוּת בַּמִּדְבָּר כִּי אֵין לֶחֶם וְאֵין מַיִם וְנַפְשֵׁנוּ קָצָה בַּלֶּחֶם הַקְּלֹקֵל: ופי' רש"י מה הככונה 'בלחם הקלוקל'...
על ידי אריה הכהן
ה' יוני 14, 2018 11:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אימתי היה מחלוקתו של קורח
תגובות: 2
צפיות: 410

אימתי היה מחלוקתו של קורח

וַיִּקַּ֣ח קֹ֔רַח בֶּן־יִצְהָ֥ר בֶּן־קְהָ֖ת בֶּן־לֵוִ֑י וְדָתָ֨ן וַאֲבִירָ֜ם בְּנֵ֧י אֱלִיאָ֛ב וְא֥וֹן בֶּן־פֶּ֖לֶת בְּנֵ֥י רְאוּבֵֽן: (במדבר טז' א'). פי' רש"י, לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק על הכהונה, וכמו שמתרגם אונקלוס: ויקח – ואתפלג, ע"ש. ויש לעיין, מתי אירע מחלוקתו של קורח ועדתו, האם...
על ידי אריה הכהן
ו' יוני 08, 2018 1:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: החומשים ושמותיהם
תגובות: 2
צפיות: 293

החומשים ושמותיהם

חומש – הוא אחד מחמשת חלקי התורה, ספר התורה נחלק לחמשה חלקים, ולכך כל אחד מהם נקרא 'חומש' (ספר הערוך). חלוקת הספר תורה לחומשים בא לידי ביטוי בכתיבת הספר תורה, שצריך להשאיר ארבע שורות פנויות בין חומש לחומש (מס' סופרים, פ"ב ה"ד). וכך איתא בגמ' גיטין (ס' ע"א): רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו, ...
על ידי אריה הכהן
ג' יוני 05, 2018 2:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת שלח
תגובות: 4
צפיות: 360

שאלה בפרשת שלח

האם מאן דהוא מצורבא דרבנן הכא, יכול בבקשה לבאר את דברי רש"י בפרשתינו, שארץ ישראל היא בגודל 400 פרסה על 400 פרסה, איך?
על ידי אריה הכהן
ו' מאי 18, 2018 11:57 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: השעה המדוייקת שקיבלו ישראל את התורה
תגובות: 6
צפיות: 1069

Re: השעה המדוייקת שקיבלו ישראל את התורה

ההוא דאמר כתב:הגר"ח מפלאגי' [נפש לכל חי מערכת מ' אות סו], שקבלת התורה היתה בין השעה 13:00-16:00
הדברים הובאו בפניני הלכה [מתיבתא ע"ז ג:].

והנ"ל צ"ע, דהא בקרא כתיב: ויהי ביום השלישי 'בהיות' הבוקר וגו'. משמע שמיד בבוקר החל הכל? ועוד, דהא במעמד הר סיני ניתן נאמר להם י' הדברות, האם זה היה שעתיים?
על ידי אריה הכהן
ו' מאי 18, 2018 12:24 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: גודל מעלת לימוד תורה גם 'ביום' החג
תגובות: 0
צפיות: 814

גודל מעלת לימוד תורה גם 'ביום' החג

לימוד תורה ב-יום חג השבועות ידועים הם דברי הזוהר הק' (אמור צא') בגודל מעלת חשיבות להיות נעור בליל שבועות, ולעסוק בתורה הקדושה. וכן מה שהאריכו בזה הענין בספרים הקדושים (כתבי האר"י. של"ה. סדר היום, מ"ב סי' תצד', ועוד). אך צריך לשום לב שחג השבועות הוא יום מתן תורה, וגם ביום עצמו צריך להר...
על ידי אריה הכהן
ג' מאי 15, 2018 7:20 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שאלה בדברי המ"ב בענין מנהג מאכלי חלב
תגובות: 37
צפיות: 1408

שאלה בדברי המ"ב בענין מנהג מאכלי חלב

כתב המ"ב (סי' תצד'): ואני שמעתי עוד בשם גדול אחד שאמר טעם נכון לזה כי בעת שעמדו על הר סיני וקבלו התורה [כי בעשרת הדברות נתגלה להם עי"ז כל חלקי התורה כמו שכתב רב סעדיה גאון שבעשרת הדברות כלולה כל התורה] וירדו מן ההר לביתם לא מצאו מה לאכול תיכף כ"א מאכלי חלב כי לבשר צריך הכנה רבה לשחוט ...
על ידי אריה הכהן
ד' מאי 09, 2018 11:33 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: צורת הספירה
תגובות: 30
צפיות: 2396

ספר: היום ארבעים חסר אחת שהם וכו'- יצא?

בשו"ת פרי הארץ, (לרבי ישראל מאיר מזרחי, י"ל בקושטא שנת תפז' – ח"א סי' י') הביא בשם מהר"י מולכו, דאם ביום השלושים ותשע לעומר, אמר בלשון 'היום ארבעים חסר אחת לעומר' יצא. וראייתו מהא דאמרינן במתניתין בפרק אלו הן הלוקין (מכות, כב' ע"א): כמה מלקין אותו? ארבעים חסר אחת, שנא' (דברי...
על ידי אריה הכהן
א' מאי 06, 2018 6:56 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מה הסיבה שאשכנזים לא מיסתפרים אחרי ל"ג בעומר
תגובות: 1
צפיות: 198

מה הסיבה שאשכנזים לא מיסתפרים אחרי ל"ג בעומר

הרי הרמ"א בסי' תצג' כותב להדיא, שאחרי ל"ג בעומר הכל מותר?
על ידי אריה הכהן
ד' מאי 02, 2018 4:57 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ובני ישראל יוצאים ביד רמ"א - ל"ג בעומר
תגובות: 1
צפיות: 204

ובני ישראל יוצאים ביד רמ"א - ל"ג בעומר

בעיר ואם בישראל 'קראקא' ידעו לספר על רבם הקדוש 'הרמ"א', שהוא נפטר בן ל"ג שנים, בשנת ה' של"ג (1573), בל"ג בעומר, וחיבר ל"ג ספרים, ואמרו עליו ל"ג שבחים (ספרים). במאמר שלפנינו נעמוד במקצת דמקצת על ענין זה. הרמ"א – מורינו רבי משה ב"ר ישראל איסרלס, היה בזמנו של המה...
על ידי אריה הכהן
ג' מאי 01, 2018 7:04 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: האם מותר תספורת לאשכנזים ביום ו' הקרוב
תגובות: 4
צפיות: 248

Re: האם מותר תספורת לאשכנזים ביום ו' הקרוב

מדוע הרמ"א מתיר להסתפר ביום ו' כשחל ל"ג בעומר ביום א', הרי אפשר להסתפר רק ביום א', ומה זה קשור לשבת?
על ידי אריה הכהן
ג' מאי 01, 2018 6:20 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: האם מותר תספורת לאשכנזים ביום ו' הקרוב
תגובות: 4
צפיות: 248

Re: האם מותר תספורת לאשכנזים ביום ו' הקרוב

הנוהגים שלא להסתפר עד סיון, האם לכבוד שב"ק יהא מותר להם? וארחיב מעט, הרי מצינו ברמ"א בסי' תצג' שאם לג' בעומר חל ביום א' מותר להסתפר ביום ו' לכבוד שבת. מפני שלא נאה להסתפר ביום א' משום לג' בעומר, ולכבוד שבת קודש שהיה יום קודם יהא אסור. וא"כ אולי ה"ה הכא, שהרי מסתפרים ביום ה' מפני...
על ידי אריה הכהן
ג' מאי 01, 2018 5:09 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: האם מותר תספורת לאשכנזים ביום ו' הקרוב
תגובות: 4
צפיות: 248

האם מותר תספורת לאשכנזים ביום ו' הקרוב

הנוהגים שלא להסתפר עד סיון, האם לכבוד שב"ק יהא מותר להם? וארחיב מעט, הרי מצינו ברמ"א בסי' תצג' שאם לג' בעומר חל ביום א' מותר להסתפר ביום ו' לכבוד שבת. מפני שלא נאה להסתפר ביום א' משום לג' בעומר, ולכבוד שבת קודש שהיה יום קודם יהא אסור. וא"כ אולי ה"ה הכא, שהרי מסתפרים ביום ה' מפני ...
על ידי אריה הכהן
ג' מאי 01, 2018 9:54 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: פסח שני - מהות היום, הלכות ומנהגים, בקצרה
תגובות: 4
צפיות: 276

פסח שני - מהות היום, הלכות ומנהגים, בקצרה

פסח שני יום ארבעה עשר באייר הוא 'פסח שני', לפי שביום זה הקריבו בזמן שבית המקדש היה קיָּם את קרבן הפסח אלו שלא הקריבוהו במועדו בארבעה עשר בניסן, מחמת טומאה או בגלל דרך רחוקה, כמו שכתוב בתורה (במדבר ט): דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא לָנֶפֶשׁ אוֹ בְדֶרֶךְ רְחֹקָה ל...
על ידי אריה הכהן
ה' אפריל 26, 2018 9:44 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: העליה למירון בדברי הימים
תגובות: 7
צפיות: 741

העליה למירון בדברי הימים

איתא בגמ' יבמות (ס"ב ע"ב): אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם, עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה....
על ידי אריה הכהן
ו' אפריל 20, 2018 9:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: קצה הלחם קשה לשכחה
תגובות: 3
צפיות: 245

קצה הלחם קשה לשכחה

קצה הלחם על דברים אחדים אחז"ל שהמה קשים לשכחה, ועל אחרים אמרו שהם מועילים לזכרון. יש מהם שנפסקו להלכה, ויש שלא. וצריך לידע, שיש אומרים שהעושה או אוכל דברים הקשים לשכחה עובר בלאו שנא' "השמר לך פן תשכח" והוא גורם לשכח תלמודו. (א"ר סי' קע' ס"ק כג'. עי' שו"ת משנה הלכות ח&qu...
על ידי אריה הכהן
ו' אפריל 13, 2018 12:25 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חלת מפתח - שליסל חלה
תגובות: 19
צפיות: 1965

רק תזכורת לשבת זו

שליסל חלות יש נוהגין שבשבת שלאחר הפסח שמברכין בו חודש אייר, אוכלין לחם משנה שעושין עליו צורת מפתח בשומשומין (ספר אוצר דינים ומנהגים – פסח). ויש נוהגין לנקוב החלות במפתחות (ספר אוהב ישראל). ויש שמנקדין הלחם משנה במפתח (ספר ויחי יוסף). ויש שנהגו לאפות חלה בצורת מפתח. על מנהג זה וטעמיו במאמר שלפנינו. כ...
על ידי אריה הכהן
ו' אפריל 13, 2018 12:19 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ספרים או מאמרים מחקריים על שבועות.
תגובות: 8
צפיות: 686

Re: ספרים או מאמרים מחקריים על שבועות.

תל אביבי כתב:מישהו פה יכול אולי להמליץ לי על ספרים ומאמרים מחקריים על חג השבועות?
בתודה מראש.

יש ספר באוצר שנקרא בשם 'ספר עצרת', כתבו: נחמן הלוי צלניק. ג' כרכים שא' מהם על חג השבועות, נראה לי שיענה על בקשתך.
על ידי אריה הכהן
ו' אפריל 13, 2018 12:12 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מטמונים
תגובות: 4
צפיות: 315

מטמונים

במאמר שלפנינו נדבר בעז"ה אודות מנהג קדום בתפוצות בישראל, אדם הכותב לחבירו אגרת בימי ספירת העומר, מציין הוא את היום שעומדים בו בספירת העומר, בכדי לזכור ולהזכיר את המצוה ולא להסיח הדעת ממנה. בהרבה מתשובות האחרונים הקדמונים שכתבו דבריהם בימי ספירת העומר - במקום התאריך של אותו היום, או כתוספת לתארי...
על ידי אריה הכהן
ד' אפריל 11, 2018 7:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים בכל יום
תגובות: 33
צפיות: 1312

Re: ברכת כהנים בכל יום

דבר ידוע הוא שבארצות אשכנז התנהגו על פי דברי הרמ"א: שנושאים כפיים רק בזמן שמחה. (וכמו שמובא לגבי אבילות ומי שאינו נשוי). אך בארץ ישראל, רוב האשכנזים (שגרים באיזור ירושלים) נושאים בכל יום חול, ושאר הארץ בשבתות; וזאת לא כבחו"ל שאז נשאו רק בימים טובים. מהי הסיבה לכך? מה שאלתך, מדוע בא"י...
על ידי אריה הכהן
ב' אפריל 02, 2018 2:09 pm
פורום: פסח
נושא: נטילת ידים קודם בדיקת חמץ
תגובות: 0
צפיות: 143

נטילת ידים קודם בדיקת חמץ

במאמר שלפנינו נדבר בעז"ה אודות המנהג המובא במשנה ברורה בהל' בדיקת חמץ (סי' תלב' ס"ק ב'), ליטול ידים קודם בדיקת חמץ, משום נקיות. (בלא ברכה – חק יעקב סי' תלב' ס"ק א'), ויל"ע במאי עסקינן, אי ידיו לא נקיות הן, א"כ פשיטא שצריך לפני הברכה לנקות הידים. ואי נקיות הן, מאי טעמא בעינן ...
על ידי אריה הכהן
ג' מרץ 20, 2018 12:55 pm
פורום: פסח
נושא: העבודות והחומרות לחג הפסח
תגובות: 0
צפיות: 282

העבודות והחומרות לחג הפסח

במאמר שלפנינו נדבר בעז"ה, בשבח העבודות לקראת חג הפסח אשר מטרתם היא לנקות את הבית מחמץ שלא יראה ולא ימצא בו ח"ו חמץ. אמנם נכון הוא הדבר שבמקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה, אך במקום שמכניסים בו חמץ צריך גם צריך לנקות ולבדוק. והואיל והחמירה התורה בחמץ יותר מבכל שאר המאכלות האסורים, שחו...
על ידי אריה הכהן
ה' פברואר 22, 2018 11:17 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורס מפה ומקדש - פורים דמוקפין
תגובות: 2
צפיות: 262

Re: פורס מפה ומקדש - פורים דמוקפין

עושה חדשות כתב:דובבת כאן.

המאמר החדש, עבר שיפוץ מן היסוד

עבור לחיפוש מתקדם