החיפוש הניב 505 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בן מיכאל
ג' דצמבר 18, 2018 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הורדוס, האם שב בתשובה? תמיהה על עלון "בית נאמן"
תגובות: 34
צפיות: 1300

Re: הורדוס, האם שב בתשובה? תמיהה על עלון "בית נאמן"

מתוך העלון של השבוע הנוכחי. התייחסות לכל הענין כולל דברי הגראי"ל זצוק"ל מה שכתוב בעלון בית נאמן שהורדוס הרג את האשה, לפי זכרוני היא קפצה מהגג ומתה, ולא הוא הרג אותה. ומה שמסופר כאן שאשתו היתה חשמונאית, אמנם כן מסופר בספרי ההיסטוריה, אבל מדברי הגמרא שם מבואר לכאורה אחרת. בשני הנקודות זהו ס...
על ידי בן מיכאל
ב' דצמבר 17, 2018 8:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גילוי מעניין - קרונה של ציפורי
תגובות: 17
צפיות: 592

Re: גילוי מעניין - קרונה של ציפורי

יש איזו ראיה כי מדובר בבריכה משמעותית בציפורי, או שאם מצאנו משהו אז למה לא לקשר זאת למשהו היסטורי (מה שבדר"כ מקובל בעולם הארכאולגיה...)?
על ידי בן מיכאל
ד' דצמבר 12, 2018 2:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 75
צפיות: 1666

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

השאלה לא נכונה. מסתבר שאין הנחה שהרמב"ם הכיר את ספר הזהר כצורתו. כנראה ספר הזהר עבר בעל פה ובכתב בצורות שונות. פירוש הטענה שהרמב"ם הכיר את הזהר היא שמבחינת הרמב"ם היה מדרש כזה שהגיע לידיו (מה שקוראים ראשונים ירושלמי). כמה קטעים מהמדרש הזה ובאיזה סגנון זה היה אי אפשר לדעת. כך שהטענה ש...
על ידי בן מיכאל
ג' דצמבר 11, 2018 8:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 75
צפיות: 1666

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

זסבה כתב:יעויין בארוכה בהקדמת הרה"ק מראדזין לספרו של אביו הרה"ק מאיזביצא בית יעקב על התורה.

מישהו יוכל להעלות את הדברים?
על ידי בן מיכאל
ג' דצמבר 11, 2018 4:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 75
צפיות: 1666

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

האם הרמב"ם ראה את הזהר כתב הרמב"ם בהלכות דעות פרק ב' הלכה ג' אמרו חכמים הראשונים כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים, ובשו"ת מפענח נעלמים להגאון ר' חנוך הניך ב"ר יוסף דוד מאיר טייטלבוים סימן ה' כתב וזה לשונו נחזור לענינינו הנה אין ספק שהרמב"ם במאמר התחיה העתיק מאמר שלם מדברי ה...
על ידי בן מיכאל
ב' דצמבר 10, 2018 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם יש עניין לעזור לקיים הבטחות הנביאים
תגובות: 5
צפיות: 133

Re: אם יש עניין לעזור לקיים הבטחות הנביאים

כן כתבו הראשונים בריש מלכים גבי נתן שנתאמץ שתתקיים נבואתו.
על ידי בן מיכאל
א' דצמבר 09, 2018 5:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?
תגובות: 71
צפיות: 4725

Re: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?

אוצר החכמה כתב:כלומר שלדעתך בהחלט יתכן שמשה רבינו בישל בשר בהמה טהורה בחלב ואכלו...


עכ"פ הרוצה לראות את דעת הרמב"ם בעניין לדעתי יעיין באשכול ההוא.

הגעתי בעקבות ההפניה, ולא עברתי על כל האשכול, רק אעיר כי לשיטת האב"ע מה"ת אכן אסור רק בחלב אמו, וחכל השאר אסור רק מדרבנן, כך שלדבריו זה בהחלט יתכן.
על ידי בן מיכאל
א' דצמבר 09, 2018 9:24 am
פורום: חנוכה
נושא: חצי שעה מי המציא את זה ומה הפשט בזה
תגובות: 39
צפיות: 5044

Re: מקור החצי שעה

אב בבינה כתב:יש ראשונים שכבר כתבו חצי שעה וצאה"כ, כמדומה הר"ן.

חיפשתי גם בו ולא מצאתי, אשמח לקבל מקור.
על ידי בן מיכאל
א' דצמבר 09, 2018 9:16 am
פורום: חנוכה
נושא: חצי שעה מי המציא את זה ומה הפשט בזה
תגובות: 39
צפיות: 5044

מקור החצי שעה

בגמרא נאמר, כי מצותה ההדלקה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק, וכתב הרי"ף כי זה חצי שעה. נראה בעיני, כי זהו חישוב מסברא של הזמן שנעשה חושך עד שאין אנשים הולכים, המרדכי לעומת זאת הכותב כי משתשקע החמה היינו צאת הכוכבים, לא מזכיר חצי שעה. ואם כן המחבר הפוסק תחילת שקיעה שניה (או כפירוש המג"א צא...
על ידי בן מיכאל
ב' דצמבר 03, 2018 5:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1116
צפיות: 81812

Re: בבריאה יש דצח"מ ומעליהם יש את ה'יהודי' - מה המקור?

תם מה הוא אומר כתב:הבריאה כידוע מחולקת לארבעה, דומם, צומח, חי, מדבר,
ולפי הסדר כך הוא המעלה, שהמדבר מעל כולם.

מה המקור לכך שישראל מעל כולם?
אמור להיות מקור בספר הכזורי ומסתמא בעוד מקומות.

בתודה מראש

אכן בכוזרי.
על ידי בן מיכאל
ב' דצמבר 03, 2018 5:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1116
צפיות: 81812

Re: אין שנאה כשנאת הדת - מה המקור? מה הטעם?

תם מה הוא אומר כתב:בתודה מראש

כמדומני לשון הרמב"ם באחת איגרתיו.
על ידי בן מיכאל
ב' דצמבר 03, 2018 5:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11983

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

הרב לענין אני לא מסכים עם דבריך. הוא טוען שפסח במהותו הוא שלמים ורק יש בו דין נוסף שהוא פסח (את זה אומרים כולם בסוגיות בפסחים וזבחים על מותר הפסח). והוא מסביר שכיוון שיש בו את שני דינים האלה כתבה התורה בקר ללמדנו את העניין הזה שמצד עצם מהותו הוא שלמים והיה ראוי לבא מן הבקר אילולי שיש בו גם דין אחר ...
על ידי בן מיכאל
ב' דצמבר 03, 2018 3:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11983

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

יש כאן עירוב של שתי שאלות: 1. מה חשוב יותר. 2. במה להשקיע יותר מאמץ. לגבי החשיבות קשה לומר. לגבי המאמץ, נראה שבאופן טבעי יש יותר מה לעסוק בדרש ובפרטים, וכן מצינו אצל רבותינו. חז"ל אומרים שלא ניתנה התורה אלא לצרף את הבריות, איך אנחנו נהיה אנשים נעלים יותר, על ידי שנבין את הפשט או את הדרש? איך א...
על ידי בן מיכאל
ב' דצמבר 03, 2018 3:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11983

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

זה לא ידעתי שהרשב"ם המציא את הבריסקעריות לפני הבריסקערס. אני יודע מה אתה מתכוון רק סתם צוחק. אכן הבריסקעות שבפירושו הנ"ל תמוהה בעיני, והוא לענ"ד טועה לא מין (לשון הרמב"ן על הרמב"ם). תזהר, עוד רגע תוכן קופץ עליך על שכתבת כי ניתן לגשר על פער השנים ולהבין את הרשב"ם ללא בר...
על ידי בן מיכאל
ב' דצמבר 03, 2018 3:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11983

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

בא נעשה את הדיון ענייני יותר [לאחר שטענו כלפי על חזרה שוב ושוב ללא דוגמא מעשית]. אציין לפניכם פנינה אחת, מאת הגאון זצוק"ל [שמובאת בקונטרס חג המצות מאת הגר"ש ברנד, עמ' קכ"ב]: הכתוב אומר 'וזבחת פסח לה' אלקיך צאן ובקר', ונשאלת השאלה הלא כידוע אין הפסח בא אלא מן העזים ומן הכבשים, שהם צאן...
על ידי בן מיכאל
ב' דצמבר 03, 2018 9:50 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11983

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

ההקפדה במצוות, היראה והאהבה, הדביקות, נמצאים דוקא אצל אלו שאינם עוסקים בפשוטו של מקרא. עוד לא ראינו יוצאים מבין שורות בית מדרש פשוטו של מקרא אלו שעובדים ה' בשמחה, ביראה, בקדושה, בטהרה, בצורה יוצאת מגדר הרגיל, אלא אנשים "נורמלים" ו"מדושנים" וכדברי הרב שמואל וולך בהספדו על ר' ליב ...
על ידי בן מיכאל
ש' דצמבר 01, 2018 7:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11983

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

אז אשאל את השאלה ללא תוכן. האם אינכם חוששים שריבוי העיסוק וההטפה לעסק בפשוטו של מקרא עלולים להשכיח את העובדה שיש לתורה פנימיות? יתכן שהתשובה היא לא. כי אנחנו עוסקים גם בזה וגם מזה לא מניחים ידינו גם עוסקים בפשוטו של מקרא וגם לומדים חלקים אחרים דוגמת חכמת האמת ופנימיות התורה. אבל זו השאלה. עניתי על ...
על ידי בן מיכאל
ו' נובמבר 30, 2018 1:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11983

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

בקשר לדברי תוכן. לא המשכת את דברי אלא הלכת למרחק מאד גדול. אני ראיתי בדברים הערה שעיקרה שגם בדרך שהיא נכונה ויש לה מקום צריך לשקול היבטים מסויימים. והייתי שמח כאמור לראות מה אומרים עליהם החולקים. ההתבטאויות שאתה מצרף לזה גורמות שאין קשר בין ההערה שלי להתקפה שלך. לא קראתי את מאמרו של פרי יהושע ואת ה...
על ידי בן מיכאל
ו' נובמבר 30, 2018 1:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11983

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

ולגופם של דברים: גם אני סבור ש'הקריאה מחדש בניתוק מהקודם היא בעייתית', ויותר חריף מכך, ומי העלה ויעלה על הדעת לעשות כך, יש כאן קריאה חדשה מרעננת, לא יותר מכך, אני בטוח שכל כותבי כתב העת הנ"ל נמנים ואמונים על השקפת חז"ל על היהדות, ועל הקשר שבין תושבע"פ העוברת במסורה מדור לדור כשרשרת ש...
על ידי בן מיכאל
ו' נובמבר 30, 2018 1:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11983

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

לא הבנתי איך ביאור שנענוע ארבעת המינים הוא לשמחה על הקציר אומר שהכל במטרה לעשות לנו חיים נעימים. בעיני זה סוג של פשט. למה התורה קוראת אותו חג האסיף כי יש בו גם שמחה על שנתן לנו הקב"ה את התבואה בעיתה ואספנוה מן השדה ואנו מודים לקב"ה על זה. אולי. ולא הבנתי מה רצית מהאננס וכי לפי הפירוש המוב...
על ידי בן מיכאל
ה' נובמבר 29, 2018 8:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11983

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

אני משיב לרב ישא ברכה וגם לרב הרואה. אין ספק שלימוד התורה הכתובה הוא מיסודות הדת. לא עלה על כך ספק בכלל. וגם צריך ללמוד מפרשים פשטניים וכו'. ואני הקטן משקיע בזה הרבה. אולי יותר מדאי ועל חשבון דברים אחרים. אני מדבר על המרכזיות העצומה של העיסוק, ועל העובדה שההסתכלות שלנו על כל מצווה או ערך בעבודת ה' ...
על ידי בן מיכאל
ה' נובמבר 29, 2018 8:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11983

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

ודאי שזה משנה. כי כשמישהו בא לשנות היסטוריה א) הוא צריך להיות בר סמכא ברמה של משני היסטוריה, ולהסביר מה מקור הסמכות שלו להציע דרך חדשה. ב) להסביר למה מה שהיה טוב עד היום פתאום אינו מספיק טוב. אחרת הוא חולק על כל גדולי ישראל שבדורות הקודמים גם יחד. רבי חייים והרס"ג היו ברי סמכות בדיוק ברמה הנדר...
על ידי בן מיכאל
ה' נובמבר 29, 2018 2:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11983

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

אין לי זמן כרגע לכתוב תגובה מסודרת, אבל אני מבקש מהמנהלים בכל לשון של בקשה להחזיר את התגובה הנ"ל למקומה. אני מעדיף כמתכונתה עם כל הקללות והנאצות כדרכם של חברי בית מדרש זה. אבל אם לא נוח למנהלים, אז אפשר להוציא את החומר הלא רלוונטי, ולהחזיר רק את הדיון לגופם של דברים. בניגוד לדרכו של תוכן הידוע...
על ידי בן מיכאל
ש' נובמבר 24, 2018 8:11 pm
פורום: ימות עולם
נושא: דין צפת כדין ירושלים
תגובות: 20
צפיות: 799

Re: דין צפת כדין ירושלים

מה עם רעידת האדמה שהיתה בנסיון לבנות את בית המקדש בסוף ימי האמוראים?
על ידי בן מיכאל
ג' נובמבר 20, 2018 9:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מאת ר"מ הלל - מגילות קוצ'ין | גד החוזה או פלוני ההוזה?
תגובות: 33
צפיות: 1624

Re: חדש מאת ר"מ הלל - מגילות קוצ'ין | גד החוזה או פלוני ההוזה?

בקשר לספרי הקנה (אתה מדבר על ספר הבהיר או על ספר הקנה?), הספר אכן לא חובר על ידי רבי נחוניא בן הקנה, אבל עד כמה שזכור לי כל היחוס לרבי נחוניא היה בגדר השערה, ואם היא אינה נכונה, מכל מקום הספר עצמו קדוש בודאי. כמו הרבה מדרשים שיוחסו לדורות קדומים בהרבה מהם. אין פקפוק על עצם קדושתו של הקנה, פרט לקטני...
על ידי בן מיכאל
ב' נובמבר 19, 2018 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3338

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

בשביל זה יש ניסויים, עם קבוצות ביקורת העושים אותו הדבר ללא השיטה. אם אתה טוען על שיטה מסויימת שבמחקרים הנ"ל הוכח כי איננה עוזרת, מעניין לשמוע. הניסיון להוכיח את היעילות של הטיפול הפסיכולוגי על ידי קבוצות מחקר וניתוח סטטיסטי התגלתה כבלתי אפשרית. אין שום ערך לרוב המחקרים הסטטיסטיים, בכלל בכל הקש...
על ידי בן מיכאל
ב' נובמבר 19, 2018 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3338

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

ומנין לך שסוגי טיפול אחרים לא היו עוזרים יותר? ומנין לך, שדוקא התניה זו עוזרת, יכול להיות שמה שעוזר זה הקשר עם הפסיכולוג, וגם אם הפסיכולוג יחשוב שהלבנה עשויה מגבינה צהובה, הטיפול היה עדיין יעיל. אה"נ. אני לא מבין כיצד דבריך אלה קשורים לנד"ד. אז ככה. אני טענתי שהפסיכלוגיה אפיקורסות. אתה טע...
על ידי בן מיכאל
א' נובמבר 18, 2018 3:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3338

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

צ"ע, מנין להורים שהאב בעצמו לומד בכולל אפשרות לקחת על עצמו את כל חובות הדירה (אפילו רק חלק מהחובות קשה להבין) וזאת בשביל שלא יגרם לחתן שלא יוכל ללמוד ומסובב לו את כל הראש? אני חוושב שהזכרתי פעם שאמר לי ידיד ת"ח גדול ונקי דעת דבר כזה. יש לי גיס מתמיד עצום ומחפש שידוך לבתו סביר להניח שאפילו...
על ידי בן מיכאל
א' נובמבר 18, 2018 3:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3338

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

יש בנותן עניין להזכיר את בוגר אוניברסיטת פאדובה, רבינו משה חיים לוצאטו. אכן הכפירה של היום ודאי לא היתה קיימת אז גם באוניברסטאות, אבל סביר להניח שתכנית הלימודים כללה דברי מינות (למדו שם פילוסופיה) ואולי אף ע"ז ממש (האוניברסטאות במקורן נועדו בעיקר ללימודי תיאולוגיה והיו נחשבות מוסד כנסייתי, אכן...
על ידי בן מיכאל
א' נובמבר 18, 2018 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3338

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

איש_ספר כתב:אכן ! תמכתי בדבריך ותמהתי על דברי בן מיכאל. (וכיוונתי בין היתר לר"מ חאגיז שבענין זה היה תקיף יותר מהיעב"ץ).

יתכן ודבריי היו טעות, אך בעניין היעב"ץ (והמהר"ם חגיז?), יש להבדיל בין מתנגדיו בתוך איטליה למתנגדיו מחוצה לה.
על ידי בן מיכאל
ש' נובמבר 17, 2018 9:37 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הודעת מייל מבשרת לי על זכיה בלוטו אוטומטי, יש מה להתייחס ?
תגובות: 17
צפיות: 693

Re: הודעת מייל מבשרת לי על זכיה בלוטו אוטומטי, יש מה להתייחס ?

אני מקבל כאלו מיילים חדשים לבקרים, אני בעד לתרום, אבל לאו דווקא להם...
על ידי בן מיכאל
ו' נובמבר 16, 2018 1:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3338

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

יש בנותן עניין להזכיר את בוגר אוניברסיטת פאדובה, רבינו משה חיים לוצאטו. אכן הכפירה של היום ודאי לא היתה קיימת אז גם באוניברסטאות, אבל סביר להניח שתכנית הלימודים כללה דברי מינות (למדו שם פילוסופיה) ואולי אף ע"ז ממש (האוניברסטאות במקורן נועדו בעיקר ללימודי תיאולוגיה והיו נחשבות מוסד כנסייתי, אכן...
על ידי בן מיכאל
ה' נובמבר 15, 2018 11:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9342

Re: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ

הזלזול בקידוש של צורת הדף נובעת מהתעקשות לא להבין את הבסיס של עמידה על המשמר. אין משהו קדוש בעימוד של וילנא או וורשא (משנ"ב). יש משהו קריטי ומחויב במציאות בעיקרון שלא לשנות ממה שהיה מקובל. ואגב, צורת הדף הזו נתקדשה גם ע"י הדף היומי בכל תפוצות ישראל, למעט אלו שהתנגדו, ומסיבות אחרות לגמרי. ...
על ידי בן מיכאל
ד' נובמבר 14, 2018 8:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תועבת ה' כל שתי וערב (הרבה לפני הנוצרי)?
תגובות: 21
צפיות: 526

Re: תועבת ה' כל שתי וערב (הרבה לפני הנוצרי)?

ולגופו של עניין, הרבה דרשות מצינו בחז"ל שדרשו פסוקים על זמנם. כך צריך לומר כנראה על דברי תנא דבי אליהו (פ"ז) אלה: דָּם מִפְּנֵי מָה בָּא עֲלֵיהֶם, מִפְּנֵי שֶׁהָיוּ רוֹאִים אֶת יִשְׂרָאֵל טוֹבְלִין מִטֻּמְאָתָן וּמִתַּשְׁמִישׁ מִטּוֹתֵיהֶן, וּבְנוֹת יִשְׂרָאֵל טוֹבְלוֹת מִן הַנִּדָּה וּמִ...
על ידי בן מיכאל
ד' נובמבר 14, 2018 8:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תועבת ה' כל שתי וערב (הרבה לפני הנוצרי)?
תגובות: 21
צפיות: 526

Re: תועבת ה' כל שתי וערב (הרבה לפני הנוצרי)?

ולגופו של עניין, הרבה דרשות מצינו בחז"ל שדרשו פסוקים על זמנם. כך צריך לומר כנראה על דברי תנא דבי אליהו (פ"ז) אלה: דָּם מִפְּנֵי מָה בָּא עֲלֵיהֶם, מִפְּנֵי שֶׁהָיוּ רוֹאִים אֶת יִשְׂרָאֵל טוֹבְלִין מִטֻּמְאָתָן וּמִתַּשְׁמִישׁ מִטּוֹתֵיהֶן, וּבְנוֹת יִשְׂרָאֵל טוֹבְלוֹת מִן הַנִּדָּה וּמִ...
על ידי בן מיכאל
ד' נובמבר 14, 2018 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הסיני" (שבפ' נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין שבו הר סינַי?
תגובות: 34
צפיות: 561

Re: "הסיני" (שבפ' נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין (שבפ' בשלח) שבו הר סינַי?

על פי מחקר הפילולוגיה שפת הודו העתיקה היא שפת יפת, ומשם השם שפות הינדו-ארופאיות. אז אחד מהשניים: או שבאמת עמד סנחריב ובלבל כל כך את האומות, או שהחוקרים מבלבלים את הראש! כי רבות בחז"ל שהודו היא של בני שם , אופיר וחוילה, ושם תרשיש מוצא הזהב. כמו"כ אינני יודע על ההתאמה בין האידיאנים לגזע המל...
על ידי בן מיכאל
ד' נובמבר 14, 2018 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הסיני" (שבפ' נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין שבו הר סינַי?
תגובות: 34
צפיות: 561

Re: "הסיני" (שבפ' נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין (שבפ' בשלח) שבו הר סינַי?

הפשטן כתב:
בן מיכאל כתב:ומשם השם שפות הינדו-אמריקאיות.

בטח התכוונת הינדו-אירופיות.

אכן.
על ידי בן מיכאל
ג' נובמבר 13, 2018 11:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תועבת ה' כל שתי וערב (הרבה לפני הנוצרי)?
תגובות: 21
צפיות: 526

Re: תועבת ה' כל שתי וערב (הרבה לפני הנוצרי)?

הרד"ל הוכרח להסביר כך, כי הוא סבר שפרקי דר"א הוא החיבור הקדום ביותר של התורה שבע"פ! עיינו במבואו. אבל כיום ידוע, וישנן הוכחות לא מעטות, שהוא נערך בתקופה הרבה יותר מאוחרת, אחרי חתימת התלמוד הבבלי. קראתי את דברי הרד"ל בעבר, ולא ידעתי שהתחדש משהו בעניין. אתה יכול לציין מקורות? מופי...
על ידי בן מיכאל
ג' נובמבר 13, 2018 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הסיני" (שבפ' נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין שבו הר סינַי?
תגובות: 34
צפיות: 561

Re: "הסיני" (שבפ' נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין (שבפ' בשלח) שבו הר סינַי?

צר לי לא הבנתיך, או שלא התבוננת מה הנחתי. 'מישא' ו'ספר' אלו שמות מקומות ערים או אזורים ספציפיים. בב"ר אמרו ספרה - טפרי. הר הקדם - טורי מדינחא / הרי המזרח הר הקדם הוא חבל ארץ כמובן, של הרי המזרח. ובני שם ובני חם לא קבלו שיריים מהעולם.. כך ההגיון. הרי את הודו הם קבלו, ושם אין 'הר הקדם' (זה חבל א...

עבור לחיפוש מתקדם