החיפוש הניב 832 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בן מיכאל
א' מרץ 24, 2019 9:56 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: "ממוכן זה דניאל", כיצד להבין זאת?
תגובות: 4
צפיות: 142

Re: "ממוכן זה דניאל", כיצד להבין זאת?

ועוד הערה על תוס' רא"ש בקשר לדניאל: תוספות הרא"ש מסכת מגילה דף טו עמוד א איהו לא אזל. איתא בתרגום שהמן הרגו להתך לפי שהיה סרסור בין מרדכי לאסתר, ופליגא לההיא דבבא בתרא דפרק השותפין (ד' א') דאמרינן התך זה דניאל, והיאך יכול להיות שהשליכוהו לגוב אריות ולומר שהרגו המן. וזהו מדרש פליאה. וכי הב...
על ידי בן מיכאל
ג' מרץ 19, 2019 11:22 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מה המקור הראשון לחיוב תענית אסתר?
תגובות: 10
צפיות: 219

Re: מה המקור הראשון לחיוב תענית אסתר?

אבני גזית כתב:בגמרא לא מצאתי סמך לזה.

ר"ת מדייק כן מי"ג זמן קהילה לכל הוא.
על ידי בן מיכאל
ג' מרץ 19, 2019 11:22 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חקר פרשת הכסף
תגובות: 3
צפיות: 187

Re: חקר פרשת הכסף

הצעת המן היתה - למלך אין שוה להניחם, אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. המלך מצידו אומר הכסף נתון לך, שני שאלות - א, מה הענין של המן לפרט כיצד הוא יתן למלך את הכסף? ב,מדוע המלך אומר לשון נתינה והלא הכסף שייך לכאו' להמן? נראה לי פשט מחודש אבל מ...
על ידי בן מיכאל
ג' מרץ 19, 2019 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש עוד דינים שמוכיחים שמי שכל צאצאיו מתו נחשב להלכה כערירי
תגובות: 59
צפיות: 686

Re: מחפש עוד דינים שמוכיחים שמי שכל צאצאיו מתו נחשב להלכה כערירי

אוצר החכמה כתב:הם דנו כאן בשאלה רצינית.
אדם הלך למדינת הים וידעינן שנולד לו זרע. חמישים אחוז שזה בן וחמישים אחוז שזה בת זה פשוט.
אבל אם אין אנחנו יודעים שנולד לו האם אנחנו יכולים לומר שחמישים אחוז שיש לו זרע וחמישים אחוז שלא כי אין אנחנו יודעים ואלה שתי האפשרויות?

טוב, בכל זאת פורים מחר..
על ידי בן מיכאל
א' מרץ 17, 2019 9:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לרבני זמנינו יש כח לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה?!
תגובות: 152
צפיות: 15096

Re: לרבני זמנינו יש כח לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה?!

לענין כתב:כל הכבוד!!!
קל לבנאדם לשרבט דברים מהמקלדת ולהפריח לאויר טענות ומענות.
יושב בינינו ת"ח צדיק, שראה דברים שהוקשו לו, פשוט עשה טלפון לברר את הכוונה.
חזק ואמץ.

מצטרף לכל מילה!
על ידי בן מיכאל
א' מרץ 17, 2019 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ללכת בדרכיו של הקב"ה ולא לשמוח במפלת רשעים
תגובות: 6
צפיות: 194

Re: ללכת בדרכיו של הקב"ה ולא לשמוח במפלת רשעים

כ"כ ברלב"ג לגבי ויחד יתרו, ובבית יוסף בהלכות פורים על הנפרע לנו מכל צרינו האל המושיע.
אך בגמרא מגילה נאמר שבנפול אוייבך נאמר רק על ישראל, אבל באו"ה ואתה על במותימו תדרוך.
על ידי בן מיכאל
ה' מרץ 14, 2019 11:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 79
צפיות: 2384

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

הרב בן מיכאל, אשוב ואבקש, תוכל להעלות טבלה המראה את משך ארבע מאות ושמונים שנה לשיטתך, בצורה שנוכל להבין באופן ברור על מה אנו דנים? 40 המדבר, 30 יהושע, 40 עתניאל (בימיו היה פילגש בגבעה), 80 אהוד, 40 של דבורה 40 של גדעון שחלקן במקביל, שאר השופטים 35, 20 לשיעבוד הפלשתים, ימי יפתח כשלוש מאות שנה לבלק ,...
על ידי בן מיכאל
ה' מרץ 14, 2019 4:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 79
צפיות: 2384

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

רעואל המדייני כתב:רבינו, התבלבלתי לגמרי.
הלא מקודם צמצמת מאד את זמן השופטים שבין גדעון ליפתח ובין יפתח לשמשון על ידי טענה ששנותיהם חופפות.

לא כי, אלא שטענתי כי דבורה וגדעון הסמוכים זה לזה היו יחד. בין יפתח-סוף שופטים לעלי והלאה יתכן שיש גם כן חפיפה.
על ידי בן מיכאל
ה' מרץ 14, 2019 4:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 79
צפיות: 2384

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

רבינו, לא איש ציניות אני, והתכוונתי בתמימות. אשמח להשיג את המבוא שכתבת ל'מקרא מפורש', תוכל להעלותו? או לפחות לכתוב פרטים על הספר? [יש כמה ספרים בשם זה]. לי יש אותו רק בקובץ וורד ואין לי רשות להעלותו בשל זכויות יוצרים. מקרא מפורש, הוא יצירה של עוז והדר על התנ"ך, על התורה הושלמה כבר כל הסדרה והו...
על ידי בן מיכאל
ד' מרץ 13, 2019 10:47 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שתי שאלות במגילה
תגובות: 18
צפיות: 1331

Re: שתי שאלות במגילה

לכל מלך פרסי היו נשים רבות, ונרמז גם במגילה ובהיקבץ בתולות שנית.
על ידי בן מיכאל
ד' מרץ 13, 2019 8:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 79
צפיות: 2384

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

רעואל המדייני כתב:הרב בן מיכאל כתב:
המקום היחיד בו לא מוזכר ויוסיפו או ויהי אחרי כן, זה בגדעון, ועל כן ניתן לחתוך שם.


איני מבין, הלא כ"ת טוען שבשופטים רבים הייתה חפיפה?

לא בסדר השופטים המוזכרים בכתוב, אלא במוזכרים בשמואל החופפים לסוף שופטים. ובכלל שהיו עוד שופטים במקביל שלא הוזכרו.
על ידי בן מיכאל
ד' מרץ 13, 2019 6:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 79
צפיות: 2384

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

להשלמת העניין אני מעתיק את כל דברי האברבנאל שמואל א יג א, בו הוא מביא את כל ההצעות והקושיות שעליהם. אברבנאל שמו"א יג בן שנה שאול במלכו וגו'. הדרוש הזה והוא מספר השנים אשר מלך שאול על ישראל מסופק מאד, ושרש הדעת בשהוא מלך לבד שתי שנים הוא הפסוק הזה וממנו לקחו בסדר עולם הדעת הזה. ורלב"ג בפירו...
על ידי בן מיכאל
ד' מרץ 13, 2019 6:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 79
צפיות: 2384

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

יש לי הערה כללית. כשבאים להציע תאוריה חילופית לתאוריה מסודרת היא צריכה להיות ראויה להיות חליפית. כלומר להציע לפחות רמה דומה של הסבר כמו התאוריה הקדמת. באופן מעשי כאן. השיטה ה"קלאסית" היינו שיטת הסדר עולם חז"ל ושאר המפרשים אחריהן עד הגר"א שסידר את הדברים מציעים הסבר מסודר שמיישב ...
על ידי בן מיכאל
ד' מרץ 13, 2019 5:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 267
צפיות: 16738

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

רעואל המדייני כתב:במטותא מינייכו, דברי הרב נדל והרב שפרן מחודשים מאד וקשה לקבלם.
כל מי שיש לו קשר בכתב או בעל פה לאחד מגדולי התורה, אנא יציג לו את הדברים וישאל האם הדברים ניתנים להיאמר.
עוד לפני מצוות התכלת, חשוב לברר את עיקרי האמונה שבעניין.
נשמח לתגובה.

בזמנו אמר לי הרב נדל, כי יסכים להגיע לכינוס שידון בדבריו.
על ידי בן מיכאל
ד' מרץ 13, 2019 5:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 79
צפיות: 2384

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

יש לי הערה כללית. כשבאים להציע תאוריה חילופית לתאוריה מסודרת היא צריכה להיות ראויה להיות חליפית. כלומר להציע לפחות רמה דומה של הסבר כמו התאוריה הקדמת. באופן מעשי כאן. השיטה ה"קלאסית" היינו שיטת הסדר עולם חז"ל ושאר המפרשים אחריהן עד הגר"א שסידר את הדברים מציעים הסבר מסודר שמיישב ...
על ידי בן מיכאל
ג' מרץ 12, 2019 2:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 79
צפיות: 2384

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

רעואל המדייני כתב:לא הבנתי, הלא לכל אחד היה שעבוד ולאחריו שקט. אם שנות שקט דבורה מקבילות לשנות שקט גדעון הרי שגם שנות השעבוד חופפות, ובכך הקדמנו את גדעון לתחילת תקופת דבורה.

אכן, ושמא אף גדעון קודם לה, כי המדיינים שלטו רק שבע שנים, ולא עשרים שנה כיבין.
על ידי בן מיכאל
ג' מרץ 12, 2019 12:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 173
צפיות: 10737

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

תוכן כתב:
חרסון כתב:
תוכן כתב:למעשה התגלה, שככל שעובר הזמן יעילות ה-CBT פוחתת


עובדה זו מהווה חידוש גדול עבורי. ואשמח אם יש לך מ"מ, ועדיף ברשת, לאמירה הזו.


בבקשה:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25961373

אשמח אם תעלה לטובת החסומים.
על ידי בן מיכאל
ג' מרץ 12, 2019 12:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 173
צפיות: 10737

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

תוכן כתב:
בן מיכאל כתב:ולגופו של עניין, מופרך בעיני לומר כי רגשות אשמה הן רגש הכרחי ביהדות, אולי מעט מזעיר מהם.


האם קראת פעם שערי תשובה?

פעמים רבות, אך יש להבחין בין רגשות צער וחרטה עמוקים, לאשמה הגורמת לאכילה רגשית.
על ידי בן מיכאל
ב' מרץ 11, 2019 11:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 173
צפיות: 10737

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

ככל שהבנתי: 1. עצם המושג פסיכולוגיה, והטיפול על ידו, הוא דבר מוסכם על כולם. 2. בתורות הפסיכולוגיה הנלמדים כיום באקדמיה, ישנם הרב דברים שאינם תואמים את השקפת התורה, ולפעמים אפי' ממש נגד. 3. כמה מהתאוריות נכנסות להגדרה הנ"ל (מס' 2) כנראה לא ניתן לדעת או להוכיח. 4. ברור שעולם הפסיכולוגיה גילה הרב...
על ידי בן מיכאל
ב' מרץ 11, 2019 9:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 173
צפיות: 10737

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

אין כאן השקפה כלל. אין כאן אלא עצות פרקטיות איך להתמודד עם בעיא. ותו לא. המערבים השקפה עם דברים כאלו דומים למערבים השקפה לעבודת האינסטלטור. לומר שפסיכולוג הוא כמו אינסטלטור, זה פשוט מגוחך. לפני כמה עשרות שנים היתה אסכולה אחת שדגלה בקשר אישי בין הפסיכולוג והמטופלת ככלי יעיל לטיפול. האם שמעת פעם מישה...
על ידי בן מיכאל
ב' מרץ 11, 2019 9:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 173
צפיות: 10737

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

אין כאן השקפה כלל. אין כאן אלא עצות פרקטיות איך להתמודד עם בעיא. ותו לא. המערבים השקפה עם דברים כאלו דומים למערבים השקפה לעבודת האינסטלטור. לומר שפסיכולוג הוא כמו אינסטלטור, זה פשוט מגוחך. לפני כמה עשרות שנים היתה אסכולה אחת שדגלה בקשר אישי בין הפסיכולוג והמטופלת ככלי יעיל לטיפול. האם שמעת פעם מישה...
על ידי בן מיכאל
ב' מרץ 11, 2019 7:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 79
צפיות: 2384

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

אברם כתב:זה סתם ליצנות להגיד שמדובר רק על החלק הצפוני. אולי מדובר רק על תומר דבורה וסביבו אלפים אמה לכל רוח?
וחוץ מזה שגדעון בעצמו היה ממנשה שנחלתם בצפון.

ארבעים שנות השקט כוללים את עשרים שנות השיעבוד, עכ"פ בשנות השקט חפפו זה לזה.
על ידי בן מיכאל
ב' מרץ 11, 2019 6:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 74
צפיות: 1130

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

סעדיה כתב:
בן מיכאל כתב:
סעדיה כתב:
שייף נפיק כתב:הר"י פערלא על הרס"ג מביא דעה כזו, ובזה מבאר איך זכתה אסתר בבית המן ולא הוי שלל עמלק.
יבואו ויציינו

ח"א עמ' 524

תוכל לתת לי מ"מ לפי עשין וכו'?

סוף עשה ס'

תודה רבה.
על ידי בן מיכאל
ב' מרץ 11, 2019 2:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 79
צפיות: 2384

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

כתבתי מהזכרון (וציינתי כמדומני), יתכן והחלפתי באחר, ידוע לך מי כתב כן?
על ידי בן מיכאל
ב' מרץ 11, 2019 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 74
צפיות: 1130

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

סעדיה כתב:
שייף נפיק כתב:הר"י פערלא על הרס"ג מביא דעה כזו, ובזה מבאר איך זכתה אסתר בבית המן ולא הוי שלל עמלק.
יבואו ויציינו

ח"א עמ' 524

תוכל לתת לי מ"מ לפי עשין וכו'?
על ידי בן מיכאל
ב' מרץ 11, 2019 2:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 79
צפיות: 2384

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

לא על רשב"ם, אלא על הוספת עוד מפרשים מלבד רש"י.
על ידי בן מיכאל
ב' מרץ 11, 2019 2:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההיתר למרוד באומות העולם?
תגובות: 89
צפיות: 1675

Re: מה ההיתר למרוד באומות העולם?

דרומי כתב:לא רק בירושלים הם עושים בלגן, גם בערד ובעוד מקומות.

כמי שמתגורר בעיר זו ולא ידוע לי על מה אתה מדבר, אשמח אם תרחיב.
על ידי בן מיכאל
א' מרץ 10, 2019 8:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 79
צפיות: 2384

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

רבינו, לא איש ציניות אני, והתכוונתי בתמימות. אשמח להשיג את המבוא שכתבת ל'מקרא מפורש', תוכל להעלותו? או לפחות לכתוב פרטים על הספר? [יש כמה ספרים בשם זה]. לי יש אותו רק בקובץ וורד ואין לי רשות להעלותו בשל זכויות יוצרים. מקרא מפורש, הוא יצירה של עוז והדר על התנ"ך, על התורה הושלמה כבר כל הסדרה והו...
על ידי בן מיכאל
א' מרץ 10, 2019 3:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 79
צפיות: 2384

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

פתחתי ספר שופטים וניסיתי להבין על פי שיטת כ"ת. התבלבלתי לחלוטין , והנני עומד ומצפה למאמר מסודר מאת כ"ת שיתייחס לכל הפסוקים הנוגעים לעניין. אשמח להבין מה קשה לכ"ת - עשיתי שני שינויים מהותיים - האחד שמעשה גדעון לא בא לאחר מעשה דבורה, אלא במקביל אליה (לפחות חלקית). והשני שספר שמואל שלדע...
על ידי בן מיכאל
א' מרץ 10, 2019 3:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 74
צפיות: 1130

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

הרב בן מיכאל, היש מישהו מימות מגילת אסתר ועד היום שהעלה על דעתו שהמן אינו מזרע עמלק במובן הכי פיזי ופשוט של המילה? בזמנו חיפשתי על כך מעט, לא זוכר אם העליתי משהו בחכתי. אם זה טוב לך, אז יש את דע"מ. מה אתה אומר? לך זה טוב? אין לך איזה עפעס רגע של היסוס כשאתה מעלה פרשנות שאף אחד לא הגה אותה מימו...
על ידי בן מיכאל
ו' מרץ 08, 2019 1:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 74
צפיות: 1130

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

ראשית, אנא קרא את תיאוריית חפץ, ונמשיך אח"כ, העליתי את הקובץ.
ואגב, בעניין חפץ 'נפלת על האדם הלא נכון' - מאמרו בא ליישב את הסתירה המשוועת בין מסורת חז"ל למחקר והממצאים בעניין אורך התקופה הפרסית, והוא האמין בכל מילה מדברי חז"ל בכל לבו ונפשו.
על ידי בן מיכאל
ו' מרץ 08, 2019 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 74
צפיות: 1130

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

חמוד, את דברי הרב יהושע ענבל על מסקנות החוקרים בעוד שנים כי רוב ע"י היה שייך לקבוצת נ נח ע"פ הכתובות המרובות שהשאירו.. אתה בודאי מכיר.
על ידי בן מיכאל
ו' מרץ 08, 2019 12:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 74
צפיות: 1130

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

ישר כח על השאלות, את הרעיון העלה חיים חפץ, ראה במאמרו באריכות. היא הנותנת! לומר שהמבקשים הללו היו קבוצה אתנית שהיו מפוזרים בכל מדינות המלך ושמרו על לאומיותם, נראה לי תמוה. לולי המסורת, גם היית טוען כי הדבר ברור כל כך? הקושי בלומר כך, הוא כי צריכים להניח כמה וכמה הנחות, א' שזרע אגג נותרו לחיות לאחר ...
על ידי בן מיכאל
ו' מרץ 08, 2019 12:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 74
צפיות: 1130

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

אגור בן יקה לא ידוע לי, אבל חלק ממשלי הפותח גם אלה לחכמים... מופיע בספרות החכמה המצרית.
על ידי בן מיכאל
ו' מרץ 08, 2019 11:22 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 79
צפיות: 2384

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

שלטונה של דבורה (כפי ששלטונם של יבין וסיסרא קודם לכן) היה רק בצפון, כפי שעולה מכל הכתובים שם. כוונתך לשבטים שאותם דבורה גייסה למלחמה? דבורה גייסה את זבולון ונפתלי, גדעון גייס את זבולון נפתלי ואשר. מנין הרגלים לומר שזה בדרום וזה בצפון? ובכלל, אף אחד מהשופטים (להוציא שמואל) לא הנהיג את כל ישראל - היו...
על ידי בן מיכאל
ו' מרץ 08, 2019 11:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 74
צפיות: 1130

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

דרומי כתב:לא רק לכתוב אלא גם להרגיש.

[לענין דברי ר"י פערלא ראה כאן

הוא רק מביא את קושייתו.
על ידי בן מיכאל
ו' מרץ 08, 2019 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 74
צפיות: 1130

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

הרב בן מיכאל, כל סגנונך מתמיה מאוד מאוד מאוד! חבל לבזבז את היצירתיות על שטויות והבלים. וכבר אמרו "חכם גדול אתה שקיימת דברי חכמים", ומכלל הן וכו'. דורות על גבי דורות לומדים את מגילת אסתר ומתעמקים בה, אין לך ספר בתנ"ך שהתפלפלו בו כל כך הרבה כמו מגילת אסתר, ואתה מעלה רעיונות 'מבריקים' ו...
על ידי בן מיכאל
ה' מרץ 07, 2019 11:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 71
צפיות: 3827

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

ושעריך לאבני אקדח, כי הא דיתיב רבי יוחנן וקא דריש עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים וחוקק בהן עשר על עשרים ומעמידן בשערי ירושלים. לגלג עליו אותו תלמיד השתא כביעתא דציצלא לא משכחינן כולי האי משכחינן, לימים הפליגה ספינתו בים חזא מלאכי השרת דיתבי וקא מינסרי אבנים טובות ומרג...

עבור לחיפוש מתקדם