החיפוש הניב 147 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הגרח
ג' יולי 11, 2017 12:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחילת עונות למשתתפי ברית מילה - מה המקור, וגדר המחילה
תגובות: 24
צפיות: 966

Re: מחילת עונות למשתתפי ברית מילה - מה המקור, וגדר המחילה

נקלעתי פעם לברית בישוב מבוא מודיעין של תלמידי קרליבך יש להם נוסח של שירה וזמרה בברכות של ברית(אולי 20דקות) שאז הבנתי את עוצמת הברית שאנו כורתים עם קוב"ה במעמד הזה. המלומדה שיש לנו בזה קצת הקהה את עוצמת הרגש של החשיבות של הארוע . אולי מחילת העוונות היא נעשית תחת אותו גילוי שהכל חפצים ליראתך כפי ...
על ידי הגרח
ג' יולי 11, 2017 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד ענייני הקטורת סגולה לעשירות רק לכהנים??
תגובות: 1
צפיות: 55

לימוד ענייני הקטורת סגולה לעשירות רק לכהנים??

שאלני ח"א הנה מצינו ברמבן בזאת הברכה שהביא את הספרי שרוב כהנים עשירים עפ"י הפסוק ברך ה חיילו וכתב שם הרמבן שזה בזכות ישימו קטורה באפך והנה כתב הדרכי משה שסגולת העושר של סנדקאות מתבססת על דמיון לקטורת אמור מעתה שכיון שבענייני קדשים אמרו חזל בשלהי מנחות כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב וכו למ...
על ידי הגרח
ב' יולי 03, 2017 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ
תגובות: 15
צפיות: 359

Re: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ

לעצם הענין אם יש דיכאון אחרי עבירה זה תחילתו של תיקון כלומר ההבנה על הרוע חילחלה עד כדי דיכדוכה של נפש. מאידך גיסא דיכאון משמעותו עצירה או חידלון ואז האדם לא עוסק בתיקון משל לעשיר שטבעה ספינתו בים ויש לו עוד עסקים אין ספק שדיכאונו על האבדן יחבל במרצו להשתקם . אז כנראה שיש איזו נוסחת ביניים שכל בר לב...
על ידי הגרח
א' יולי 02, 2017 11:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שייך ייעוץ אישי ?
תגובות: 72
צפיות: 1258

Re: שייך ייעוץ אישי ?

ר חיים וואלוזינר ברוח חיים על אבות כותב: התייעץ עם אחרים ועשה מה ששכלך אומר לך ...
כלומר תפקידו של החכם להעלות את הצדדים באופן אובייקטיבי להגדיר אותם אבל ההכרעה תמיד היא של האדם עצמו לילדים צריך להחליט לא לברי דעת.
קבלת ברכה על ההחלטה איננה שייכת לתחום היעוץ.
על ידי הגרח
ד' יוני 28, 2017 7:40 am
פורום: והצנע לכת
נושא: האשה תכניע עצמה לפני בעלה באותו שיעור שהאדם יכניע עצמו לפני בוראו
תגובות: 4
צפיות: 179

Re: האשה תכניע עצמה לפני בעלה באותו שיעור שהאדם יכניע עצמו לפני בוראו

בחסד לאברהם הוא כותב שנשות ע"ה יראות מבעליהם כלומר שיש בהליכותיו של התח אופי התנהגותי שאשתו לא יראה ממנו ורק על ידי עבודת ה שלו היא נכנעת לו עצם הכלל הזה קצת תמוה שהרי זה תלוי באופי של כא מבני הזוג בפרט שהוא עצמו בהמשך נותן 4 סוגים של זוגיות או ששניהם בחסדים או ששניהם בגבורות או הוא בחסדים והיא...
על ידי הגרח
ד' יוני 28, 2017 12:45 am
פורום: והצנע לכת
נושא: האשה תכניע עצמה לפני בעלה באותו שיעור שהאדם יכניע עצמו לפני בוראו
תגובות: 4
צפיות: 179

האשה תכניע עצמה לפני בעלה באותו שיעור שהאדם יכניע עצמו לפני בוראו

הדבר אמור בבני תורה כן איתא בספר חסד לאברהם לר אברהם אזולאי וכעין זה ברוח חיים על הפסוק גם אויביו שנדרש על אשתו
ותימא גם מהמציאות שחזינן צדיקים שלא היה כן וכן מעובדא דר חייא בהפועלים וכן מרב בסוף שבת שתלה את שלום ביתו בד"א...
על ידי הגרח
ב' יוני 26, 2017 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"ח קנייבסקי אמירת שיר השירים בע"ש סגולה למניעת מחלות
תגובות: 11
צפיות: 393

הגר"ח קנייבסקי אמירת שיר השירים בע"ש סגולה למניעת מחלות

השאלה היא מעבר לסגולה מה בעצם הקשר היסודי בין קבלת השבת לשיר השירים ואפרש שיחתי הלוא שבת ענינה המנוחה הפרטית בעוד ששיר השירים בעיקר מספר על המערכת היחסים העמוקה בין כנס"י לקוב"ה....וכדפרשי בארוכה..... עוד אחקור מתי התחיל בעצם המנהג הזה זוכרני בילדותי את אחינו התימנים מסלסלים בקולם בער"...
על ידי הגרח
ו' יוני 23, 2017 6:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה ברש"י פרשת קרח
תגובות: 12
צפיות: 238

Re: קושיה ברש"י פרשת קרח

קודם כל פשט !!
א.למה ביקש דווקא עז ולא על מצוות נוספות שיש להם
ב.מה האסון שיהיה להם עוד מצווה הרי קייל שאין מצווה מכבה עבירה.
על ידי הגרח
ה' יוני 22, 2017 3:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו
תגובות: 38
צפיות: 880

Re: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו

1.אם זו שטות אז מה עם כל ה250האחרים??? 2.האם עיינו הטעתו שללה את פקחותו או חייבה את שטותו 3.האם השטות היא המחלוקת גופא או העובדה שמדובר במשה רבינו 4.האם ניתן היה להעריך מראש את הזעם של קרח? 5.האם מותו של קרח הוא ארוע נקודתי או שהיתה לו השפעה חיובית על העם היהודי לדורותיו 6."בקהלם על תחד כבודי ...
על ידי הגרח
ה' יוני 22, 2017 1:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: להעיר לטועה
תגובות: 51
צפיות: 730

Re: להעיר לטועה

מכיון שלפי המנהיג אין מחזירין אותו אז לא קורא ע"ד כך וממילא זו הלבנת פניו משא"כ לרמבם זה הפוך בבחינת סבר וקביל.
על ידי הגרח
ד' יוני 21, 2017 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנא הא מילתא שהאשה משועבדת לבעלה לעונה?
תגובות: 9
צפיות: 311

Re: מנא הא מילתא שהאשה משועבדת לבעלה לעונה?

האמת היא שבהגדרות למדניות הענין סבוך בוא נתחיל עם ההלכה שקידושין חוץ מעונה לא חלים בגלל שזה מתעמש"ב מה הדין בכרות שפכה או במי שאין לו גבורת אנשים וכי לא יחולו הקידושין מפני כך וכאן צריך להגיד חילוקים שפה זה בתנאי וכאן זה רק בהיכי תמצי ....לא ממש מתיישב על הלב ...... וה"ה איפכא לגבי חיובי ה...
על ידי הגרח
ג' יוני 20, 2017 4:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו
תגובות: 38
צפיות: 880

קרח ש"פקח" היה מה ראה לשטות זו

1.אם זו שטות אז מה עם כל ה250האחרים???
2.האם עיינו הטעתו שללה את פקחותו או חייבה את שטותו
3.האם השטות היא המחלוקת גופא או העובדה שמדובר במשה רבינו
4.האם ניתן היה להעריך מראש את הזעם של קרח?
5.האם מותו של קרח הוא ארוע נקודתי או שהיתה לו השפעה חיובית על העם היהודי לדורותיו
על ידי הגרח
ב' יוני 19, 2017 5:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שמואל ברנד איננו
תגובות: 61
צפיות: 3785

Re: רבי שמואל ברנד איננו

בן ירושלים למה קצפת שמא גם אתה בין המעשנים .ולגופם של דברים זה שהוא עישן ללא הפסק זה ידוע זה שהוא נפטר זה גם לא סוד אז למה אתה לוקח "ללב"שהא בהא תליא .זאת ועוד שזהו קלא דלא פסיק כבר חמש שנים ....
עדיף שתניח לזה שמא יחשדו גם דבריך הנעימים....
על ידי הגרח
ב' יוני 19, 2017 4:33 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שמואל ברנד איננו
תגובות: 61
צפיות: 3785

Re: רבי שמואל ברנד איננו

היום סח לי אחד ממכריו שהיה לו הרבה מן המשותף עם רבו הגרש רוזובסקי הן באהבת התורה והן בשקיעותה .
כמו גם היכולת לפשט רעיונות מורכבים .וכן גם באהבת העישון ....מה שהביא ר"ל לסופם בדמי ימיהם.
על ידי הגרח
ו' יוני 16, 2017 12:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שמואל ברנד איננו
תגובות: 61
צפיות: 3785

Re: רבי שמואל ברנד איננו

יש הרגשה שאצל ר שמואל עומד להתקיים בו "גדולים במיתתם יותר מבחייהם"
יש בי הרצון לקוות ש"הבטלנות הצלמרית"תתעלה על עצמה וידפיסו את ה"מיטב"ופשיטא לי שגם זיבורית דידיה כעידית דידן......
על ידי הגרח
ו' יוני 16, 2017 1:30 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שמואל ברנד איננו
תגובות: 61
צפיות: 3785

Re: רבי שמואל ברנד איננו

ואם בהאדרתם של ירושלימרעס פרושים עסקינן! הנה הואלתי לשתף אתכם בארוע בט באב מלפני 25שנה, באותה תקופה למדתי בישיבת מהריל של ר יוסל בדיסקין בגבעת שאול , והואיל ושכחתי להביא עימי קינות ,מבית הורי, המליצו לי חברי לחפש קינות בבית הכנסת במשכן באבד ,מכיון שהם מתפללים נץ, ובכן כשהגעתי שמעתי שם בכיותו וגניחות...
על ידי הגרח
ו' יוני 16, 2017 12:29 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שמואל ברנד איננו
תגובות: 61
צפיות: 3785

Re: רבי שמואל ברנד איננו

סולובייציק יש בי את החשש שכתיבתך היא בבחינת "טענינן ליתמי מה דלא טעין אבוהון " יחד עם זאת כתיבתך והגיונותיך המדוייקים בהגדרתם של בני ציון הינם "יפים אף נעימים"כך שיכול אתה להנות מן הספק .... כמו רבים מחברי יש בי ביקורת פנים ליטאית ...ובכל זאת המנוח ...יכל להנות מהכתרים שקשרת לראש...
על ידי הגרח
ה' יוני 15, 2017 1:41 am
פורום: אספקלריא
נושא: ספר לילה ולא דומיה
תגובות: 53
צפיות: 2049

Re: ספר לילה ולא דומיה

האם הרב "שכר המדי" מתנגד גם למדור "נווה במשפחה "שמציף קשיים בחיי הזוגיות כולל התנהנגויות שמעידות לפעמים על בעיות נפש של ממש ...???
קיצורו של ענין האם יש לך התנגדות עקרונית להצפת חומר בפרסיא בנושא או דילמא ספיציפית הספר הזה הוא בגדר מתו אחיו מחמת מילה????
על ידי הגרח
ה' יוני 15, 2017 1:24 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "חברים כל ישראל" בברכת החודש
תגובות: 15
צפיות: 460

Re: "חברים כל ישראל" בברכת החודש

עוד רמזים לריבוי האחווה בר"ח: שמעתי שהטעם שבקה"ת בר"ח כל עליה "גונבת"פסוק מלפניה כמנהג הגר"א זהו רמז לנסיון של הלבנה לקחת את ההשפעה מהשמש . עוד איתא בטור שר"ח הם כנגד השבטים. כדאיתא פירוטם בספר יצירה. וממילא רק באחדות שבטי קה יבוא הגואל. כדאמרינן בברכת החודש: הוא י...
על ידי הגרח
ד' יוני 14, 2017 8:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שמואל ברנד איננו
תגובות: 61
צפיות: 3785

Re: רבי שמואל ברנד איננו

אני כמו רבים שלא זכו להתחמם כנגד אורו קורא בשקיקה דבר תורה מאותו חכם מיקירי קרתא דשופריא דאבדין ולא משתכחין
היכן ניתן להשיג את ספרו על הגש"פ
על ידי הגרח
ד' יוני 14, 2017 3:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שמואל ברנד איננו
תגובות: 61
צפיות: 3785

Re: רבי שמואל ברנד איננו

[זן ירושלמי נדיר שילוב של חריפות ופשטות נטול אמוציות לנסות לחנך את הדור נהפוך הוא להייטיב עם חיוך עם ויץ זן שמצוי בסכנת הכחדה כתוצאה ממינים פולשים שאינם יודעים להעריך את תרומתו לאיכות האויר והמחשבה החופשית נטולת שיקולי יוקרה וכדאיות ואחרי ככלות הכל אם ניתן לדובב שיפתותיו בחידוד או אמרה או יסוד.........
על ידי הגרח
ד' יוני 14, 2017 3:20 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "חברים כל ישראל" בברכת החודש
תגובות: 15
צפיות: 460

Re: "חברים כל ישראל" בברכת החודש

פרי עץ חיים תחילת שער מיעוט הלבנה
על ידי הגרח
ג' יוני 13, 2017 8:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "חברים כל ישראל" בברכת החודש
תגובות: 15
צפיות: 460

Re: "חברים כל ישראל" בברכת החודש

באריזל יש משמעות שגם השלום עליכם בקידוש לבנה נובע מהחטא של חוסר החברות של הלבנה כלפי החמה כידוע .חשוב לציין שאצל הספרדים אומרים בסוף ברכת הלבנה שלום עליכם ג"פ לאותו אדם לחזק ענין האחווה בנוסף החסידים עושים מסיבות חברים בר"ח.נמצא אכ שלנבוח שלום עליכם לשלוש קרבנות מזדמנים בקידוש לבנה זה קצת ...
על ידי הגרח
ג' יוני 13, 2017 12:19 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שמואל ברנד איננו
תגובות: 61
צפיות: 3785

Re: רבי שמואל ברנד איננו

שמעתי עליו בצעירותי מחבר מחברון שהיה שומע ממנו שיעורים אם תוכל להרחיב על תולדותיו והגיונותיו.
על ידי הגרח
ד' יוני 07, 2017 1:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים:השפע נמסר לכהן לחלקו לישראל או דילמא במקום שבו בירך הכהן יהיה שפע
תגובות: 5
צפיות: 110

Re: ברכת כהנים:השפע נמסר לכהן לחלקו לישראל או דילמא במקום שבו בירך הכהן יהיה שפע

לכבוד הרב כשתמצא את הנפקא מינא במחלוקת רי ורע אז אמצא לך נפמ גם בחקירה ישיבתית קלאסית זו...... אמנם מכיון שהינך אני מניח צמא דעת אז הרי לך נפמ אקדים בשאלה אנושית כאשר אבא מברך את בנו האם הוא משקיע באופן רגשי בברכה או שהוא מברך אותו כקורא בתורה...כוונתי שאם הכהן מחלק בעצמו שפע אז נדרשת כוונת נתינה......
על ידי הגרח
ד' יוני 07, 2017 2:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: מי שבירך למדינה
תגובות: 32
צפיות: 774

Re: מי שבירך למדינה

חמי משמש כרב בעיר קטנה בשפלה. אמר לי שבתשובה לשאלת אחד המתפללים. מדוע לא מתפלל "לשלום המדינה והחיילים". הוא ענה שדווקא הוא כן מתפלל.וזו"ת "וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה"ואז הוא הוסיף לענות לשואל אני בתמימותי סבור ש"הם" עוסקים בצ"צ "באמונה " כפי ה...
על ידי הגרח
ד' יוני 07, 2017 1:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים:השפע נמסר לכהן לחלקו לישראל או דילמא במקום שבו בירך הכהן יהיה שפע
תגובות: 5
צפיות: 110

ברכת כהנים:השפע נמסר לכהן לחלקו לישראל או דילמא במקום שבו בירך הכהן יהיה שפע

שורשה של חקירה זו נעוץ בחידושו של העיקרים שברכת האבות וכן הצדיק כל כוחה לאפשר לשפע שנגזר לרדת בפועל ולא לייצר שפע חדש שלא קיים על אותו משקל אפשר לחקור בכל ברכת כהנים מחיפוש קל שעשיתי אז יש כאלה שטוענים שזו מחלוקת רע ורי בחולין מט עייש בביאור המילים ואני אברכם רשי מביא את ב הפירושים זאת ועוד בפרשני ה...
על ידי הגרח
ג' יוני 06, 2017 12:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆
תגובות: 134
צפיות: 6440

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆

הציניות שלך יש בה קורטוב של חריפות אמנם לקושטא דמילתא בניד"ד היא אינה במקומה מפני שמעולם לא ההיתי בתחום..... רק העלתי נקודה שראוי לדון בה ותו לא.....
על ידי הגרח
ב' יוני 05, 2017 11:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆
תגובות: 134
צפיות: 6440

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆

אחת דיברת שתים שמעתי. נגעת בנקודה חשובה. כיצד ניתן בעצם לייצר סינכרון בין המהדירים השונים כדי להמנע מכפילויות המכלות זמן וממון יקרים
על ידי הגרח
ב' יוני 05, 2017 10:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆
תגובות: 134
צפיות: 6440

מת מצווה :פרדס רימונים מהדורא חדשה!!!

תמיהני איך לא קם עדיין איש רוח וההדיר מחדש את הפרדס רימונים( שאין ויכוח על תרומתו להבנת עשר הספירות)עיקר הקושי זה התערובת שקיימת בספר בין ההוכחות מהזהר בהגדרת תכונות הספירות למסקנות הבהירות שלו..
על ידי הגרח
ב' יוני 05, 2017 3:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרוש מומחה בשיטת הלימוד הבריסקאי
תגובות: 22
צפיות: 1184

Re: דרוש מומחה בשיטת הלימוד הבריסקאי

הדיין הרב דומב נחשב מומחה בתחומו לתורת האור שמח כמוכ הרב הלל קופרמן ממיר עסק במשנתו מומחה לתורת בריסק חייב להחשף לצורות למידה נוספות כדי לתאר את הבשורהאפשר שהגאון ר נתןרוט מתאים לזה בהירותו ומאור פניו בצירוף גאונותו יתנו לך מענה
על ידי הגרח
ב' יוני 05, 2017 3:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז
תגובות: 44
צפיות: 1346

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

אם אפשר סיור מודרך בכותל הדרומי לטעמי זה יחבר את התאוריה בפרקטיקה....באופן כללי אני מציע להתחיל לחבר בחורי ישיבות למקום הזה א. זה יתן להם הבנה על בית המקדש ב.זה יחבר אותם לערך של מחקר ארכילוגי .לצערנו היום בחלקים גדולים הם נתפסים בעיקר כשודדי קברים. בישיבות התיכוניות כבר מזמן עושים שם סיורים עם הדרכ...
על ידי הגרח
ב' יוני 05, 2017 9:49 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: המייצ'טער והגר"ח
תגובות: 9
צפיות: 1232

Re: המייצ'טער והגר"ח

הדיון בסוגיא הוא מעט אמורפי יתכבד הכותב ויעלה תורה קלאסית של העילוי ואז יהיה ניתן לגופם של גופי תורה אלו האם סלל דרכים חדשות שלא שמע מרבו העובדה שלא מזכירו אין בה כדי לתמוך בהשערה זו הדרך לדון בדברי רבותינו אינה דרך "מעישלך" חסידים מתי הוא הגיע לגרח ומי השתתתף באופרוף שלו בב"מ. את המו...
על ידי הגרח
ו' יוני 02, 2017 11:28 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ניגון של מעמד הר סיני
תגובות: 23
צפיות: 621

Re: ניגון של מעמד הר סיני

להרבה מהמפרשים מחול ומחולות שבתנ"ך הכוונה לכלי זמר (הללוהו בתוף ומחול) כעין חליל, ולא לריקוד. [מהו 'מחולות כפשוטן' של הכותב למעלה אינני יודע]. בכל אופן אין שאלה מה המקור (מהפסוק הזה או בלעדיו) שהיתה שמחה, אלא מנין המשפט השלם שצוטט לעיל מאג"ת. זהו פשוטו של מקרא ברמבם ואין אני נאחז בקרן על ...
על ידי הגרח
ו' יוני 02, 2017 11:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: בחגים העולם נידון במים תבואה ופירות מה קורה עם עולם החי??
תגובות: 9
צפיות: 145

Re: בחגים העולם נידון במים תבואה ופירות מה קורה עם עולם החי??

חד מן חבריא העלה בפני אפשרות שעולם החי נידון ברה וזה כלול במילות המשנה בר"ה "כל באי עולם" אשמח למקורות נוספים
על ידי הגרח
ה' יוני 01, 2017 5:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פירוש למגילת רות
תגובות: 10
צפיות: 285

Re: פירוש למגילת רות

מכיון שאין ספז תחי אולי יאות מר לעשות חסד עם החיים לתת שנים או שלושה ביאורים לפי פשוטו של מקרא.
על ידי הגרח
ה' יוני 01, 2017 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחגים העולם נידון במים תבואה ופירות מה קורה עם עולם החי??
תגובות: 9
צפיות: 145

Re: בחגים העולם נידון במים תבואה ופירות מה קורה עם עולם החי??

כת"ר מתכוון לברייתא בר"ה אמר הקב"ה הביאו לפני וכו' ואני שאלתי על אופיו של החג כלומר מה השייכות בין פסח כחג החירות לבין התבואה ???
על ידי הגרח
ה' יוני 01, 2017 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחגים העולם נידון במים תבואה ופירות מה קורה עם עולם החי??
תגובות: 9
צפיות: 145

בחגים העולם נידון במים תבואה ופירות מה קורה עם עולם החי??

לא מצאתי מי שעוסק בזה ומה פשר החלוקה של הנידונים לפי אופי החג???
על ידי הגרח
ה' יוני 01, 2017 12:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פירוש למגילת רות
תגובות: 10
צפיות: 285

Re: פירוש למגילת רות

היה ברור לנעמי שבועז שהיה גדול הדור, לא יכשל. והראיה שכוחו עמד לו להשביע יצרו. אבל האופן שבו נהגו אבות האומה - לא נמדד לפי שכלינו הקטן קטן. הבקשה היותר מועילה היא בצירוף מעשה. חזל במדרש מתארים מאבק פנימי קשה ואתה פוטר את הענין בכך שהיה ברור לה שלא יכשל מה שמביא למסקנא שכנראה נעמי התייעצה איתך קודם ...
על ידי הגרח
ד' מאי 31, 2017 11:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פירוש למגילת רות
תגובות: 10
צפיות: 285

Re: פירוש למגילת רות

ישנה תמיהה שלצערי לא ראיתי מי שעוסק בזה מדוע נעמי השדכנית של רות לבועז בחרה שהפגישה הראשונה תהיה בהפתעה לבועז ועוד בגורן וחזל משבחים אותו שהתגבר על יצרו כלומר היא ממש כמעט הכשילה אותו מדוע שלא תשאל אותו בצורה פשוטה האם זה נראה לו השידוך הזה עם רות בפרט שהוא הכיר אותה כשליקטה שם חיטים אשמח מאד לתשובו...

עבור לחיפוש מתקדם