החיפוש הניב 48 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אתה חונן
ד' מרץ 22, 2017 9:58 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: שו"ת פני יהושע
תגובות: 2
צפיות: 425

שו"ת פני יהושע

אין לי בגירסא שלי (אולי יש בגירסא החדשה?)
על ידי אתה חונן
ד' מרץ 22, 2017 8:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהר"י בירב חולק על הגר"ח בדין מלקות?
תגובות: 10
צפיות: 675

Re: מהר"י בירב חולק על הגר"ח בדין מלקות?

האם באמת כן כתב מהר"י בירב שנפטר ממלקות גם אם יבאו עדים אח"כ קשה לי להאמין?, מה שציטטו כאן אינו אלא לעניין כפרה גרידא!. ולו יהי כן, אף שאני חוזר שאיני מאמין עד שאראה שחור ע"ג צג, גם אין ראיה שיש לדמות אבל קודם כת"ר נידון בדין המע"ה, ואז נראה. ממי אני מוציא ? (מהמהר"י ב...
על ידי אתה חונן
ד' מרץ 22, 2017 8:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהר"י בירב חולק על הגר"ח בדין מלקות?
תגובות: 10
צפיות: 675

Re: מהר"י בירב חולק על הגר"ח בדין מלקות?

לא דומה ולא כמעט, כל דבריהם אינו אלא ע"ד כפרה ודימו למודה בקנס כעין מודה ועוזב ירוחם, אבל פשיטא שכשיש פסק בי"ד על מלקות זה עניין אחר לחלוטין, ולא קרבו דברי הגר"ח למהרלב"ח במאומה. חוזר ואומר לא הבנתי כוונתך אם סתם כפרה כעין הגמרא בכתובות לענין מיתה כעין סקילה וכו' א"כ לא צרי...
על ידי אתה חונן
ד' מרץ 22, 2017 8:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהר"י בירב חולק על הגר"ח בדין מלקות?
תגובות: 10
צפיות: 675

Re: מהר"י בירב חולק על הגר"ח בדין מלקות?

פרי יהושע כתב:לא הבנתי, מה ההשוואה בין מלקות שמחוייב בהן למה שבא ללקות מרצונו לכפרה.


מה לא הבנת?
המהר"י בירב דימה את זה לתפיסה בקנס משמע שנפטר לגמרי (אם הבנתי נכון את מה שלא הבנת..)
על ידי אתה חונן
ד' פברואר 22, 2017 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה ברכתו של הטפל
תגובות: 21
צפיות: 1700

Re: שאלה ברכתו של הטפל

ברמ"א סימן ריב א מביא תה"ד שכשאככל הטפל לפני העיקר מברך שהכל אך במג"א וכן בבהגר"א חולקים באגר"מ ח"ד סי' מב דן בסו"ד כשאין במליח שיעור לברכה אחרונה ובפת יש ומסיק שאינו צריך לברך כלל עיין בחזו"א סי' כז ט שברכת הטפל היא ברכת העיקר וע"כ ברכותיהם שוות אך בכ&qu...
על ידי אתה חונן
ג' פברואר 21, 2017 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה ברכתו של הטפל
תגובות: 21
צפיות: 1700

שאלה ברכתו של הטפל

שאלני מישהו מה הדין באחד שאכל עיקר כדוגמת מליח ופת ללא ברכה
ועכשיו רוצה לאכול הטפל איזה ברכה יש לו לברך
האם המוציא כיון שזהו ברכתו
או שמא כיון שאוכלו כטפל בלבד יברך שהכל
אשמח למקורות בנושא
על ידי אתה חונן
א' פברואר 12, 2017 4:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה נ"מ מהחקירה, האם כל אחד מהשותפים הוא בעלים - על כל הנכס - או רק על חלקו?
תגובות: 34
צפיות: 1774

Re: מה נ"מ מהחקירה, האם כל אחד מהשותפים הוא בעלים - על כל הנכס - או רק על חלקו?

א. לא הבאתי נ"מ אלא את השיטות וביארתי שהשיטה היחידה שהוא בעלים בהכל הוא לפי הרמב"ן בשיטת ראב"י בחצר שאין בה כדי חלוקה אך בחצר שיש בה כדי חלוקה כו"ע מודו שלכ"א יש חצי והבאתי את רש"י ותוס' והרב מ"ס הביא את הרא"ש הנ"ל וביארתי ששניהם הם נידון אחר וכנ"ל ב...
על ידי אתה חונן
ה' פברואר 09, 2017 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה נ"מ מהחקירה, האם כל אחד מהשותפים הוא בעלים - על כל הנכס - או רק על חלקו?
תגובות: 34
צפיות: 1774

Re: מה נ"מ מהחקירה, האם כל אחד מהשותפים הוא בעלים - על כל הנכס - או רק על חלקו?

כב' הרב אתה חונן, לפום חורפך נעלם ממך לשעה דברי הרא"ש בבבא מציעא פרק תשיעי דף קח עמוד א סימן כא, ודבריו שם דף קח עמוד ב בסימן ל. כי לא מליבי ואין כאן מקום לדחות מסברא. אכן לא דקתי בדבריך והיה נראה לי שכתבת בשני שותפים שמכר אחד חלקו ולגבי הרא"ש שהעלת לכאורה קשה דהרי אין מ"ד שס"ל ...
על ידי אתה חונן
ה' פברואר 09, 2017 9:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רש"ד מונק זצ"ל
תגובות: 52
צפיות: 6042

Re: הגאון רש"ד מונק זצ"ל

כנראה הכוונה על סבו מו"ה מאיר (כלשונו של הרש"ד בהקדמה לספר בגדי שש) שהיה "אדם מלומד בשאר חכמות" וכן הוציא ספר בגרמנית בשם "זה קלי ואנוהו" לקרב הקבלה אל ההיגיון ומתוך ההקדמה הנ"ל (לבגדי שש) נראה שהיה ספר בפילוסופיה (ואולי היה דוקטור ולא כתב) אחיו היה הרב עזריאל רב ...
על ידי אתה חונן
ד' פברואר 08, 2017 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה נ"מ מהחקירה, האם כל אחד מהשותפים הוא בעלים - על כל הנכס - או רק על חלקו?
תגובות: 34
צפיות: 1774

Re: מה נ"מ מהחקירה, האם כל אחד מהשותפים הוא בעלים - על כל הנכס - או רק על חלקו?

לגבי רש"י ותוס', האם אתה מתכוון שהם חולקים בשאלה האם השותף בעלים על כל הנכס? מי סובר מה? בפשטות כוונת רש"י שלכל אחד יש וכו' שכ"א בעלים בהכל (כיון שקשה לומר דבכל חתיכה יש חצי חצי דהא אם נחלקם נמי וכו' ) ובתוס' ודאי מוכח שכל אחד יש לו רק חלק והוי ספק מה חלקו אך בר"ן בנדרים מוכח דא...
על ידי אתה חונן
ג' פברואר 07, 2017 7:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה נ"מ מהחקירה, האם כל אחד מהשותפים הוא בעלים - על כל הנכס - או רק על חלקו?
תגובות: 34
צפיות: 1774

Re: מה נ"מ מהחקירה, האם כל אחד מהשותפים הוא בעלים - על כל הנכס - או רק על חלקו?

עיין גיטין מז: רש"י ותוס' שם ועיין ריש פרק השותפין בנדרים בר"ן שם
על ידי אתה חונן
ב' ינואר 30, 2017 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?
תגובות: 21
צפיות: 1502

Re: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?

כשאדם רוצה ??
כשאדם מוחל יש הנאה אך פה הוא לא מחל
אולי כבודו יבאר במה חולק עלי?
על ידי אתה חונן
ב' ינואר 30, 2017 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?
תגובות: 21
צפיות: 1502

Re: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?

ביליצר כתב:אם הקדושין חלין החוב נמחק במקדש במלוה ,

ומאיפה יתחיל הגלגל?
באין בב"א??
על ידי אתה חונן
ב' ינואר 30, 2017 10:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?
תגובות: 21
צפיות: 1502

Re: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?

ביליצר כתב:
אתה חונן כתב:
ביליצר כתב:עיין שוב בנידון ,,הרי מקדש במלוה הוא בעצם מחילת המלוה ,,

ביארתי שאינו כן אלא ניסיון עשות כעין פירעון ע"י הקידושין שיחולו תמורתו


הרי במציאות יש כאן הנאה דמחיקת החוב ותתקדש בזה אלא מכיון.....

אולי כבודו יבאר למה החוב נמחק?
הוא לא מחל ולא נתכון למחול
על ידי אתה חונן
ב' ינואר 30, 2017 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?
תגובות: 21
צפיות: 1502

Re: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?

ביליצר כתב:עיין שוב בנידון ,,הרי מקדש במלוה הוא בעצם מחילת המלוה ,,

ביארתי שאינו כן אלא ניסיון עשות כעין פירעון ע"י הקידושין שיחולו תמורתו
על ידי אתה חונן
ב' ינואר 30, 2017 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היזק שאינו ניכר
תגובות: 9
צפיות: 870

Re: היזק שאינו ניכר

כ"כ רבינו יונה בסברת אביי דאין כל מרא
ולפי"ז מבאר נמי אמאי בבא בידים מודה
על ידי אתה חונן
ב' ינואר 30, 2017 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?
תגובות: 21
צפיות: 1502

Re: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?

ק"ק מהמקדש במלוה דאינה מקודשת אף שזה כולל מחילת מלוה דמועיל בו קידושין, וע"כ הכונה דלקדושי ביאה לא בעי קנין מחודש אלא אפשר לקדש מחמת ההנאה כשחוק לפני, לכאורה אם לא חל קידושין הרי המחילה בטלה כיון שלא עשה כלל מחילה אלא ניסה לקדש בכסף המלוה והוי כמו פירעון שלא חל ברור ,יש דין דבהנאת מחילת מ...
על ידי אתה חונן
ב' ינואר 30, 2017 10:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?
תגובות: 21
צפיות: 1502

Re: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?

ביליצר כתב:ק"ק מהמקדש במלוה דאינה מקודשת אף שזה כולל מחילת מלוה דמועיל בו קידושין,
וע"כ הכונה דלקדושי ביאה לא בעי קנין מחודש אלא אפשר לקדש מחמת ההנאה כשחוק לפני,

לכאורה אם לא חל קידושין הרי המחילה בטלה כיון שלא עשה כלל מחילה אלא ניסה לקדש בכסף המלוה והוי כמו פירעון שלא חל
על ידי אתה חונן
ב' ינואר 30, 2017 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?
תגובות: 21
צפיות: 1502

Re: אשה נקנית בביאה מדין כסף ?

באמת מחודש
אך מ"ש מתנאי שלא חל דאכתי יש קציצה (כמ"ש הרמב"ן )
והביאור כיון שעשה זה רק אדעתיה שיקבל משהו והא נמי גם אם לא קצץ הרי עשה את הביאה על דעת קידושין
אמנם יש לחלק
על ידי אתה חונן
ב' ינואר 30, 2017 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהתה עשר שנים בלא וולד
תגובות: 97
צפיות: 6305

Re: שהתה עשר שנים בלא וולד

בשו"ת ציץ אליעזר חלק יב סימן עו בתוך דבריו כתב: "בנידוננו. הבעל הוא ת"ח וי"ש מופלג. וברור שהבעל כוונתו לשם שמים בלי פניות, וכי ישתדל בכל יכלתו לישא אשה בת בנים. ולכן אין להחיל על נידוננו מה שחוששים כמה מגדולי הפוסקים דאולי בזמנינו שהדור פרוץ אין כוונת הבעל לשם שמים. ויעו"ש ...
על ידי אתה חונן
ב' ינואר 30, 2017 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהתה עשר שנים בלא וולד
תגובות: 97
צפיות: 6305

Re: שהתה עשר שנים בלא וולד

כמובן אינו שייך לעיקר השאלה
מדוע אין חיוב להוציא
ולא הקשו על הזכות לכפות האשה
על ידי אתה חונן
ו' ינואר 27, 2017 12:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 145
צפיות: 12040

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

נראה לי שיש בשו"ת הרא"ש
תשובה כעי"ז שנאמנת אשה על מקומות בביהכ"נ (בעז"נ)
על ידי אתה חונן
ה' ינואר 26, 2017 9:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתנת שכ"מ בנכסים שיפלו אח"כ
תגובות: 2
צפיות: 342

Re: מתנת שכ"מ בנכסים שיפלו אח"כ

לא שייך לנושא שם מדובר על מתנה לאח"ז אע"פ דחלה ירושה וירושה אין לה הפסק וגם בקצוה"ח שדן הוא רק במקנה לעובר אך אכתי הנכסים היו קיימים לפני שמת וע"כ אפשר להבין שמקנה אך בנכסים שנפלו אח"כ אף פעם לא יהיו שלו כיון שמת והצד שיחולו לכאורה הוא רק אי נימא שמתנת שכ"מ לגמרי כירושה...
על ידי אתה חונן
ה' ינואר 26, 2017 12:18 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: תלמוד ירושלמי
תגובות: 3
צפיות: 596

Re: תלמוד ירושלמי

האם בגירסה החדשה יש מענה?
על ידי אתה חונן
ד' ינואר 25, 2017 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקיחת דמי חבר בלשכת עו"ד מהבנק- בשעה שמשלם כבר המשרד-גזל?
תגובות: 6
צפיות: 582

Re: לקיחת דמי חבר בלשכת עו"ד מהבנק- בשעה שמשלם כבר המשרד-גזל?

כמובן שאם הלך ברגל לכאורה דומה לריפוי עבד שאם עשה ביותר זול השאר שלו
ולכאורה אין צריכים דווקא צער אלא כל שעשו בשבילו וכו'
אך לגבי השאלה של האשכול הוא תלוי באומדנא ואינו שייך לנ"ל
על ידי אתה חונן
ד' ינואר 25, 2017 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתנת שכ"מ בנכסים שיפלו אח"כ
תגובות: 2
צפיות: 342

מתנת שכ"מ בנכסים שיפלו אח"כ

חיפשתי קצת בנושא
ולא מצאתי מפורש
אשמח לסיוע
על ידי אתה חונן
ג' ינואר 24, 2017 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כסף שנמצא בכותל למוצא או לאיבוד בים או לצדקה לכותל וכו?
תגובות: 16
צפיות: 1127

Re: האם כסף שנמצא בכותל למוצא או לאיבוד בים או לצדקה לכותל וכו?

מחילה על הסטת הנושא
אך האם יש מקורות קדומים למנהג להניח פתקים בכותל או בקברים?
על ידי אתה חונן
ג' ינואר 24, 2017 11:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול ברוב על לשמה בגט
תגובות: 4
צפיות: 522

Re: ביטול ברוב על לשמה בגט

נראה לי משונה שיש מושג של ביטול ברוב לגבי דבר שכל משמעותו הוא ביחס לתוצאה והתוצאה אינה בתערובת כלל
ולא דומה כלל לשאר הדברים דדנים על דינו של הדבר המסופק עצמו (האם מותר באכילה וכו')
וכי אם יבורר אח"כ תגורש למפרע או מכאן ולהבא?
על ידי אתה חונן
ד' ינואר 18, 2017 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "דרישות חתנים"- לימוד זכות או מחאה?
תגובות: 149
צפיות: 11979

Re: "דרישות חתנים"- לימוד זכות או מחאה?

בידיעה ברורה גם אני זכיתי לחבוש את ספסלי אותה ישיבה
וזה קישקוש מוחלט
ומה שקראתי לזה ידיעה אינו אלא פליטת קולמוס
על ידי אתה חונן
ד' ינואר 18, 2017 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "דרישות חתנים"- לימוד זכות או מחאה?
תגובות: 149
צפיות: 11979

Re: "דרישות חתנים"- לימוד זכות או מחאה?

זה לא נכון אותה עובדה מגוחכת "שכמעט כל אלו שדרשו לאח"מ עזבו את הלימוד"
ופוק חזי
(אולי אותם אלה שהם בכ"א לא למדו ופשוט הגיעו ממשפחות מבוססות ונישאו למשפחות מבוססות
ולא נראה לי שהם שייכים לנושא האשכול)
על ידי אתה חונן
ג' ינואר 17, 2017 9:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1004
צפיות: 108512

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

אגב אתמול ביוצא מן הכלל הביא הגרי"ד סיפור על הגר"מ
"מעשה היה כשהגיע אדם לביתו והתחיל ללקט חפצים (גנב) ונכנס ר' משה ועמד והתבונן בו והלה נתבייש והניח החפצים שליקט"
והוציא מזה שגדלותו השפיעה על הסביבה אף הפשוטה וכו'
(מעצם זה שהביא מעשה הראה את גודל הערכה לנפטר)
על ידי אתה חונן
ו' ינואר 13, 2017 11:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעיית טריפות בעופות שמקבלות זריקות, בכשרות בד"ץ העדה החרדית.
תגובות: 655
צפיות: 59778

Re: בעיית טריפות בעופות שמקבלות זריקות, בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

אולי לא הבנת ידיד בעל האמירה
פשקוילים יש מספיק מקומות לתלותם... כאן זה לא המקום
פה זה ביהמ"ד!!!
יש לך משהו לחדש אז תכתוב
אבל כל השאר...
עדיין בכל הודעתיך לא הוכחתך ולו פעם אחת שאתה בר אוריין...
על ידי אתה חונן
ו' ינואר 13, 2017 11:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד תורה לשמה
תגובות: 14
צפיות: 1290

Re: לימוד תורה לשמה

מה כוונתך??
הרי ודאי הקרבנות הוקרבו לשם ושם עבודה עליהם
אלא התכלית הסופית היה בשביל כבוד וכו'
(וכמו שיש כאלו שמתפללים על אחרים בשביל כסף...)
על ידי אתה חונן
ה' ינואר 12, 2017 10:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעיית טריפות בעופות שמקבלות זריקות, בכשרות בד"ץ העדה החרדית.
תגובות: 655
צפיות: 59778

Re: בעיית טריפות בעופות שמקבלות זריקות, בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

"יש לזה משמעות אצל חלק מהאנשים" כותב יקר האם גם לעניני מראות הד' הנוגע לעניני איסורי כריתות ממש!!! ובני נד' גם כן יש לך משמעות , או שבזה שכבר הוא חומרא שיש בה הקרבה מצידך אתה מחפש את המיקל ביותר אנא אל תשתמש אתה וחבריך בתורה בשביל לנגח אחרים בה אחרים היא חשובה ויקרה לנו בכדי שתשתמש בה למל...
על ידי אתה חונן
ה' ינואר 12, 2017 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור ריבית בחוק השקיות החדש
תגובות: 9
צפיות: 980

Re: איסור ריבית בחוק השקיות החדש

היה ואין ביכולתה של הרשת לחלק לקונה סל רב פעמי במועדים האמורים, או לפי הכמויות האמורות, חייבת הרשת למסור לידי הקונה שובר המזכה בסל האמור, ובנוסף לו סל נוסף חינם על חשבון רשת השיווק. לכאורה ריבית גמורה על אגר נטר? אין לריבית שייכות לענין כלל א. אין פה הלואה כלל ולא אגר נטר ,(כלומר זה החיוב מלכתחילה)...
על ידי אתה חונן
ד' ינואר 11, 2017 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ציווי לשון שבועה
תגובות: 1
צפיות: 295

Re: ציווי לשון שבועה

"מושבע ועומד מהר סיני"
על ידי אתה חונן
ד' ינואר 11, 2017 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצויה שאינה מצויה
תגובות: 6
צפיות: 723

Re: מצויה שאינה מצויה

ביליצר כתב:מגיד משנה הלכות נזקי ממון פרק יד
ופירוש רוח שאינה מצויה תמיד הוא שאין העולם מתנהג בה תמיד אלא לפעמים אע"פ שהיא באה בעתים הרבה ואצ"ל רוח סערה שאינה נושבת אלא לעתים רחוקים וכן מפורש בירושלמי וכן עיקר.

מה כוונתך? לשאול? לבאר? להוכיח?
(הירושלמי הובא למעלה)
על ידי אתה חונן
ד' ינואר 11, 2017 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעמא דקרא של איסור ריבית
תגובות: 61
צפיות: 3845

Re: טעמא דקרא של איסור ריבית

הסיבה לדעתי, כיון שבקרקע לא שייך שקבלת אחריות תגדירו להלואה.
כמו שאין דיני שומרים בקרקע, וכל זמן שלא יצא באמת מהבעלים, חיוב אחריות הוא התחיבות חיצונית ותו לא.
על ידי אתה חונן
ד' ינואר 11, 2017 1:26 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1004
צפיות: 108512

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

לדוגמא בעלמא נקטיא,
לא נראה לי שהיתכוון בזה לאו"ש אלא שא"א להוכיח מגאוניות ליסודיות
(ופשוט שהאו"ש היה יסודי אלא שלא שייך לדמות אחד שהשקיע שנים בנושא מסוים ברמת היסודיות)
אני מסכים שהיה לו לחכם הנ"ל להיזהר בדבריו יותר
וגם היה לו לנקוט בלשונות יותר מכבדים
על ידי אתה חונן
ג' ינואר 10, 2017 2:40 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1004
צפיות: 108512

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

ורק אני הקטן יושב ומבכה על זה שלא זכיתי להכירו
אולי יוסיפו כמה סיפורים המיטיבים להראות ניצוצות מגדולתו

עבור לחיפוש מתקדם