החיפוש הניב 213 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גלרשטיין
ג' אפריל 23, 2019 12:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סימון בחול המועד
תגובות: 1
צפיות: 168

סימון בחול המועד

האם מותר לסמן (דהיינו למתוח קו מתחת למילים) בספרים, בחול המועד? דבשו״ע (סי׳ תקמה סע׳ ט) מבואר ״ואם שמע דבר חידוש מותר לכתבו כדי שלא ישכח וכן אם ראה ספר מחודש מותר להעתיקו אם לא ימצא להעתיקו לאחר המועד״. לפ״ ברור שאסור דכל ההיתר הוא שמא ישכח, והכא כיוון שאין קשר לשכחה, אין להתיר (בדרך כלל מטרת עשיית ...
על ידי גלרשטיין
ב' אפריל 22, 2019 5:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 136
צפיות: 5377

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

'שקיעות' חדשות אין מקומם בבית המדרש. כלפי מי המשפט מופנה? כלפי הרב אלישיב? הדברים שהמשכתי לא היו כמענה לדבריך, אלא רקע כללי למנהג הגר"א. לגבי החקירה שלך, יש לעיין. בכל מקרה אין טעם לומר בזה סברות. צריך למצוא ראיות מש"ס ופוסקים. מהגר"א על כל פנים נראה שהבין שאין שום סתירה בין הדברים, ...
על ידי גלרשטיין
א' אפריל 21, 2019 12:07 pm
פורום: פסח
נושא: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?
תגובות: 7
צפיות: 284

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

לגבי האם צריך כוונה לקיים מצוה באוכל מצה בחוה״מ פסח בשביל שיחשייב שקיים מצוה, עיין בשו״ת תשובות והנהגות (ח״ה סי׳ קלו) ובאיילת השחר (שמות עמ׳ עח), שהסתפקו בזה, כיוון דהוי רשות. הגר״ח קניבסקי (מועדי הגר״ח תשובה קלא עמ׳ נט) אמר דהוי כבכל המצוות שצריכות כוונה (אולם הסטייפלר כתב באיגרת נדירה לקה״י סי׳ כט...
על ידי גלרשטיין
ד' אפריל 17, 2019 4:57 pm
פורום: פסח
נושא: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?
תגובות: 15
צפיות: 1316

Re: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?

ראיתי בהגדה של פסח מחשבת בצלאל בשם הרב שריה דבליצקי שרק מי שאוכל בערב פסח חמץ מקיים בזה מצוות ביעור חמץ, כיוון שהאכילה שלפני כן לא ניכרת שהיא לשם ביעור החמץ ובמקרה זה - אינו מצוה.
על ידי גלרשטיין
ג' אפריל 09, 2019 2:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר איילת השחר (שמות עמ׳ עח) וספר דולה ומשקה (עמ׳ קפג)
על ידי גלרשטיין
ג' אפריל 09, 2019 12:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

כתבי קהילות יעקב החדשים פסחים סימן קו.
על ידי גלרשטיין
ב' אפריל 08, 2019 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה האם יש חובה לאכול תרומה?
תגובות: 1
צפיות: 65

שאלה האם יש חובה לאכול תרומה?

מופיע בגמרא ביומא עד: שיש מצוות עשה לאכול תרומה, וכן נפסק ברמב״ם שם מבואר שגם מברכים עליה, רציתי לדעת האם זו חובה, או דלמא שיש לו רק מצוה אם אוכל אך אינו מחוייב בכך
על ידי גלרשטיין
ה' אפריל 04, 2019 10:22 pm
פורום: פסח
נושא: הצדיק שבירך כל יום על אכילת מצה
תגובות: 4
צפיות: 807

Re: הצדיק שבירך כל יום על אכילת מצה

עיין בשו״ת פאר עץ חיים עמוד לט עמוד א שכתב הלכה למעשה שיש לברך כל יום על אכילת מצה.
על ידי גלרשטיין
ה' אפריל 04, 2019 10:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח אם מישהו יוכל להעלות את המאמר שבקובץ אמונת עיתך כרך 22 עמ׳ 17 ״מרירות בחסה״
על ידי גלרשטיין
ה' אפריל 04, 2019 10:03 pm
פורום: פסח
נושא: היכן ניתן להשיג חסה מרה?
תגובות: 22
צפיות: 4270

Re: היכן ניתן להשיג חסה מרה?

אשמח אם מישהו יוכל להעלות את המאמר שבקובץ אמונת עיתך כרך 22 עמ׳ 17 ״מרירות בחסה״...
על ידי גלרשטיין
ה' פברואר 14, 2019 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בדיני בנין בכלים (בשבת)
תגובות: 2
צפיות: 362

Re: שאלות בדיני בנין בכלים (בשבת)

[quote="כח עליון"]
י. לא מצאתי מי שיפרש דברי הר"ח בביצה לב: מוסתקי פי' גרוגרות מהודקות.

עיין בספר להורות נתן חלק ז סימן יט סק״ט שביאר את דברי רבינו חננאל הנ״ל.
על ידי גלרשטיין
ה' פברואר 14, 2019 10:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ המעין מספר 224 טבת תשע״ח מאמר לגבי תיבת ׳עשוי׳ במשנה תורה.
על ידי גלרשטיין
ו' פברואר 08, 2019 1:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני גם צריך את הספר שלמי יהונתן סימן שיד, עמ׳ מקמד-קנד
על ידי גלרשטיין
ו' פברואר 08, 2019 1:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

גלרשטיין כתב:ספר אשמרה שבת חלק א מעמ׳ לח עד עמ׳ מה

זה ממש חשוב אשמח אם מישהו יוכל להעלות לי את הקובץ.
על ידי גלרשטיין
ו' פברואר 08, 2019 1:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר אשמרה שבת חלק א מעמ׳ לח עד עמ׳ מה
על ידי גלרשטיין
ה' פברואר 07, 2019 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר פתח העשוי להכניס ולהוציא
תגובות: 1
צפיות: 91

Re: גדר פתח העשוי להכניס ולהוציא

עוד יש להסתפק לגבי פתח העשוי להכניס לתוכו דבר, אך כל מטרת אותו הכנסה היא רק לצורך הוצאת התכולה, אם פתח כזה יחשב כפתח העשוי גם להכנסה ולהוצאה או דילמא כיוון שההכנסה היא רק לצורך ההוצאה יחשב הפתח כעשוי רק להוצאה, הדבר מצוי ביותר בעשיית נקב בטרופית וכד׳ שהנקב עשוי להכניס לתוכו קשית אשר מאפשרת שתיה נוחה...
על ידי גלרשטיין
ה' פברואר 07, 2019 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר פתח העשוי להכניס ולהוציא
תגובות: 1
צפיות: 91

גדר פתח העשוי להכניס ולהוציא

רציתי לדעת האם יש למאן דהוא מקורות או הערות האם הגדרת פתח העשוי להכניס ולהוציא תלוי ביעודו של הפתח או דילמא בכוונת הפותח.
[בחזו״א (סי׳ נא סק״ב) משמע דתלוי ביעוד הפתח ומאידך באבני נזר (או״ח ח״א סי׳ רטז סק״ו) משמע דתלוי בכוות הפותח]
על ידי גלרשטיין
ה' פברואר 07, 2019 5:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת שיח דוד ח"ב סימן ל"א
על ידי גלרשטיין
ה' פברואר 07, 2019 5:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת שערי יושר ח"א סי’ יז אות יח
על ידי גלרשטיין
ה' פברואר 07, 2019 5:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ הזיכרון לגר"ע יוסף זצ"ל "בית הלל" בעמ' תמ"ג
על ידי גלרשטיין
א' פברואר 03, 2019 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר מור וקציעה לרב יעקב עמדין אורח חיים סימן שיד
על ידי גלרשטיין
ו' ינואר 25, 2019 10:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קונטרס פיה פתחה בחכמה של הרב אליהו פלאק בעניין פתיחת פחיות בשבת
על ידי גלרשטיין
ו' ינואר 25, 2019 10:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ זיכרון לרב עובדיה יוסף ״בית הלל״ המאמר שמופיע בעמ' תמג
על ידי גלרשטיין
ה' ינואר 24, 2019 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 54
צפיות: 4265

פתיחת קופסאות, פחיות, אריזות, בקבוקים וכד׳ בשבת

אשמח למי שיש מקורות, סברות, מאמרים, פסקים וכיוצ״ב בנושאים הנ״ל של פתיחת קופסאות שימורים, פחיות שתיה, אריזות, שקיות, בקבוקים וכד׳ בשבת, שיעלה כאן, זה יעזור לי מאוד.
על ידי גלרשטיין
ב' ינואר 07, 2019 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג הגר״ש דבליצקי בנרות חנוכה.
תגובות: 0
צפיות: 210

מנהג הגר״ש דבליצקי בנרות חנוכה.

רציתי לדבר אם מישהו יודע מה היה מנהג של הרב שריה דבליצקי הדלקת נרות חנוכה, האם נהג כהמחבר להדליק את הנר הנוסף, או נהג כהגר״א להדליק את הנר העיקרי?
על ידי גלרשטיין
א' ינואר 06, 2019 9:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר ׳ימי הלל והודאה׳ עמוד נט
על ידי גלרשטיין
ש' דצמבר 22, 2018 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו״ת שומר שבת (לרב מרדכי שלמה שטיינמץ ח״א סי׳ כו - כז)
שו״ת אז נדברו (ח״ח סי׳ ל״ג אות ב)
על ידי גלרשטיין
ו' דצמבר 21, 2018 3:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו״ת יבוא ידיד לר״ש זעפרני או״ח סי׳ לב
הליכות שבת - מלכא ח״ב עמ׳ רמח
על ידי גלרשטיין
ש' דצמבר 08, 2018 6:17 pm
פורום: חנוכה
נושא: ״להשכיחם״ או ״להשכיח״ ב׳על הניסים׳
תגובות: 0
צפיות: 130

״להשכיחם״ או ״להשכיח״ ב׳על הניסים׳

מישהו מכיר נוסח ל על הניסים שגורס ״להשכיח תורתך ולהעביר חוקי רצונך״ (במקום ״להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך״). [ראיתי מי שמביא שכן הוא נוסח הגר״א, בספר עיון תפילה וכן בספר גנוזות הגר״א. ד״א: אשמח אפ מישהו יוכל את העמודים בהם כתוב כן מספרים אלו לכאן]
על ידי גלרשטיין
ו' דצמבר 07, 2018 1:58 pm
פורום: חנוכה
נושא: תפילין בהדלקת נר חנוכה??
תגובות: 29
צפיות: 5506

Re: תפילין בהדלקת נר חנוכה??

הנהגה זאת המוזכרת במאירי מפורשת במדרש משלי על הפסוק ״לא תירא לביתה משלג״.
על ידי גלרשטיין
ה' נובמבר 22, 2018 11:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ דרכי הוראה כסליו סו הדפים שבסביבות העמוד ע
על ידי גלרשטיין
ד' נובמבר 21, 2018 9:52 pm
פורום: חנוכה
נושא: חצי שעה לנר חנוכה - שעה זמנית?
תגובות: 12
צפיות: 972

Re: חצי שעה לנר חנוכה - שעה זמנית?

לענין כתב:כן הוכיח בחי' מהרצ''א ממש''כ הראשונים ז''ל דשיעור השמן הוא שמינית הביצה, וכן שי' הגרח''ק, אך זה תמוה מהשמטת הראשונים וכדהעיר כבר בבני יששכר. ובאמת בחי' המאירי מפו' שזה קצת פחות משמינית הביצה, והעירותי מזה באשכול דומה.

איפה מופיע שזו שיטת הגרח״ק?
על ידי גלרשטיין
ד' נובמבר 21, 2018 7:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 803697

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר נר איש וביתו סימן ו אות ו.
ספר מאורי המועדים חנוכה עמוד שסה.

עבור לחיפוש מתקדם