החיפוש הניב 203 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גלרשטיין
ה' פברואר 14, 2019 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בדיני בנין בכלים (בשבת)
תגובות: 2
צפיות: 298

Re: שאלות בדיני בנין בכלים (בשבת)

[quote="כח עליון"]
י. לא מצאתי מי שיפרש דברי הר"ח בביצה לב: מוסתקי פי' גרוגרות מהודקות.

עיין בספר להורות נתן חלק ז סימן יט סק״ט שביאר את דברי רבינו חננאל הנ״ל.
על ידי גלרשטיין
ה' פברואר 14, 2019 10:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ המעין מספר 224 טבת תשע״ח מאמר לגבי תיבת ׳עשוי׳ במשנה תורה.
על ידי גלרשטיין
ו' פברואר 08, 2019 1:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני גם צריך את הספר שלמי יהונתן סימן שיד, עמ׳ מקמד-קנד
על ידי גלרשטיין
ו' פברואר 08, 2019 1:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

גלרשטיין כתב:ספר אשמרה שבת חלק א מעמ׳ לח עד עמ׳ מה

זה ממש חשוב אשמח אם מישהו יוכל להעלות לי את הקובץ.
על ידי גלרשטיין
ו' פברואר 08, 2019 1:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר אשמרה שבת חלק א מעמ׳ לח עד עמ׳ מה
על ידי גלרשטיין
ה' פברואר 07, 2019 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר פתח העשוי להכניס ולהוציא
תגובות: 1
צפיות: 42

Re: גדר פתח העשוי להכניס ולהוציא

עוד יש להסתפק לגבי פתח העשוי להכניס לתוכו דבר, אך כל מטרת אותו הכנסה היא רק לצורך הוצאת התכולה, אם פתח כזה יחשב כפתח העשוי גם להכנסה ולהוצאה או דילמא כיוון שההכנסה היא רק לצורך ההוצאה יחשב הפתח כעשוי רק להוצאה, הדבר מצוי ביותר בעשיית נקב בטרופית וכד׳ שהנקב עשוי להכניס לתוכו קשית אשר מאפשרת שתיה נוחה...
על ידי גלרשטיין
ה' פברואר 07, 2019 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר פתח העשוי להכניס ולהוציא
תגובות: 1
צפיות: 42

גדר פתח העשוי להכניס ולהוציא

רציתי לדעת האם יש למאן דהוא מקורות או הערות האם הגדרת פתח העשוי להכניס ולהוציא תלוי ביעודו של הפתח או דילמא בכוונת הפותח.
[בחזו״א (סי׳ נא סק״ב) משמע דתלוי ביעוד הפתח ומאידך באבני נזר (או״ח ח״א סי׳ רטז סק״ו) משמע דתלוי בכוות הפותח]
על ידי גלרשטיין
ה' פברואר 07, 2019 5:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת שיח דוד ח"ב סימן ל"א
על ידי גלרשטיין
ה' פברואר 07, 2019 5:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת שערי יושר ח"א סי’ יז אות יח
על ידי גלרשטיין
ה' פברואר 07, 2019 5:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ הזיכרון לגר"ע יוסף זצ"ל "בית הלל" בעמ' תמ"ג
על ידי גלרשטיין
א' פברואר 03, 2019 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר מור וקציעה לרב יעקב עמדין אורח חיים סימן שיד
על ידי גלרשטיין
ו' ינואר 25, 2019 10:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קונטרס פיה פתחה בחכמה של הרב אליהו פלאק בעניין פתיחת פחיות בשבת
על ידי גלרשטיין
ו' ינואר 25, 2019 10:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ זיכרון לרב עובדיה יוסף ״בית הלל״ המאמר שמופיע בעמ' תמג
על ידי גלרשטיין
ה' ינואר 24, 2019 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 41
צפיות: 3711

פתיחת קופסאות, פחיות, אריזות, בקבוקים וכד׳ בשבת

אשמח למי שיש מקורות, סברות, מאמרים, פסקים וכיוצ״ב בנושאים הנ״ל של פתיחת קופסאות שימורים, פחיות שתיה, אריזות, שקיות, בקבוקים וכד׳ בשבת, שיעלה כאן, זה יעזור לי מאוד.
על ידי גלרשטיין
ב' ינואר 07, 2019 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג הגר״ש דבליצקי בנרות חנוכה.
תגובות: 0
צפיות: 150

מנהג הגר״ש דבליצקי בנרות חנוכה.

רציתי לדבר אם מישהו יודע מה היה מנהג של הרב שריה דבליצקי הדלקת נרות חנוכה, האם נהג כהמחבר להדליק את הנר הנוסף, או נהג כהגר״א להדליק את הנר העיקרי?
על ידי גלרשטיין
א' ינואר 06, 2019 9:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר ׳ימי הלל והודאה׳ עמוד נט
על ידי גלרשטיין
ש' דצמבר 22, 2018 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו״ת שומר שבת (לרב מרדכי שלמה שטיינמץ ח״א סי׳ כו - כז)
שו״ת אז נדברו (ח״ח סי׳ ל״ג אות ב)
על ידי גלרשטיין
ו' דצמבר 21, 2018 3:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו״ת יבוא ידיד לר״ש זעפרני או״ח סי׳ לב
הליכות שבת - מלכא ח״ב עמ׳ רמח
על ידי גלרשטיין
ש' דצמבר 08, 2018 6:17 pm
פורום: חנוכה
נושא: ״להשכיחם״ או ״להשכיח״ ב׳על הניסים׳
תגובות: 0
צפיות: 104

״להשכיחם״ או ״להשכיח״ ב׳על הניסים׳

מישהו מכיר נוסח ל על הניסים שגורס ״להשכיח תורתך ולהעביר חוקי רצונך״ (במקום ״להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך״). [ראיתי מי שמביא שכן הוא נוסח הגר״א, בספר עיון תפילה וכן בספר גנוזות הגר״א. ד״א: אשמח אפ מישהו יוכל את העמודים בהם כתוב כן מספרים אלו לכאן]
על ידי גלרשטיין
ו' דצמבר 07, 2018 1:58 pm
פורום: חנוכה
נושא: תפילין בהדלקת נר חנוכה??
תגובות: 29
צפיות: 5364

Re: תפילין בהדלקת נר חנוכה??

הנהגה זאת המוזכרת במאירי מפורשת במדרש משלי על הפסוק ״לא תירא לביתה משלג״.
על ידי גלרשטיין
ה' נובמבר 22, 2018 11:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ דרכי הוראה כסליו סו הדפים שבסביבות העמוד ע
על ידי גלרשטיין
ד' נובמבר 21, 2018 9:52 pm
פורום: חנוכה
נושא: חצי שעה לנר חנוכה - שעה זמנית?
תגובות: 12
צפיות: 924

Re: חצי שעה לנר חנוכה - שעה זמנית?

לענין כתב:כן הוכיח בחי' מהרצ''א ממש''כ הראשונים ז''ל דשיעור השמן הוא שמינית הביצה, וכן שי' הגרח''ק, אך זה תמוה מהשמטת הראשונים וכדהעיר כבר בבני יששכר. ובאמת בחי' המאירי מפו' שזה קצת פחות משמינית הביצה, והעירותי מזה באשכול דומה.

איפה מופיע שזו שיטת הגרח״ק?
על ידי גלרשטיין
ד' נובמבר 21, 2018 7:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר נר איש וביתו סימן ו אות ו.
ספר מאורי המועדים חנוכה עמוד שסה.
על ידי גלרשטיין
ד' נובמבר 21, 2018 3:40 pm
פורום: חנוכה
נושא: מבחר מאמרים לחנוכה מתוך 'נרו יאיר' לזכר עודד חמדי ע"ה
תגובות: 6
צפיות: 918

Re: מבחר מאמרים לחנוכה מתוך 'נרו יאיר' לזכר עודד חמדי ע"ה

בתאריך זה, בשנת תשע"ב, פרצה שריפה בישיבתנו, אשר לקחה עמה את אחד ממיוחדי הבחורים, עודד חמדי ב"ר אברהם ע"ה. לאחר שנה זכינו להוציא לזכרו את הספר 'נרו יאיר', קובץ מאמרים בענייני חנוכה. הספר יצא בכמה מאות עותקים והוא אינו מוכר בכל מקום, ומה יותר מתאים ביום זה מלצרף כמה מאמרים מתוך הספר, ו...
על ידי גלרשטיין
ו' נובמבר 16, 2018 11:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אבן ישראל הלכות חנוכה ברמב״ם פרק ד הלכה ו עמוד קמח
על ידי גלרשטיין
ו' נובמבר 16, 2018 11:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דברות משה שבת ח״א סי׳ כו הערה י דף תנח ע״ב
על ידי גלרשטיין
ה' נובמבר 15, 2018 9:15 pm
פורום: חנוכה
נושא: קיצור דינים והנהגות למעשה ודברי מוסר מהגר"מ שטרנבוך שליט"א
תגובות: 1
צפיות: 566

Re: קיצור דינים והנהגות למעשה ודברי מוסר מהגר"מ שטרנבוך שליט"א

אני לא מצליח להוריד את הקבצים הנ״ל אנא אשמח אם תוכל להעלותם שוב או לשלוח לי למייל, תודה.
על ידי גלרשטיין
ה' נובמבר 15, 2018 9:13 pm
פורום: חנוכה
נושא: בגדי חנוכה ופורים
תגובות: 12
צפיות: 2008

Re: בגדי חנוכה ופורים

מצאתי בפסקי הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק״ל בסוף ספר מקראי קודש-חנוכה לרב משה הררי: ״הגרמ״פ ז״ל אמר שנכון, וכן נהג לעצמו, ללבוש נעלי שבת בחנוכה להראות סימן לחשיבות חג החנוכה, וכן הדבר אמור בבגדי שבת, ואמר שהחסידים ילבשו את השטריימל שלהם בחנוכה״ (וע״ע בספר דרכי חיים ושלום סי׳ תתיב, ובשו״ע הר״ז סוף חלק...
על ידי גלרשטיין
ה' נובמבר 15, 2018 9:04 pm
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקת נר חנוכה - שקיעה/צאת הכוכבים, לפני/אחרי ערבית
תגובות: 3
צפיות: 835

Re: זמן הדלקת נר חנוכה - שקיעה/צאת הכוכבים, לפני/אחרי ערבית

בשן כתב:אני מעלה כאן מאמר בעניין אשמח לתגובות

אני לא מצליח להוריד את הקובץ, אנא נשא להעלותו שוב...
על ידי גלרשטיין
ה' נובמבר 15, 2018 9:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ היכלא (ח"ה עמ' מח)
על ידי גלרשטיין
ד' נובמבר 14, 2018 1:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מספר מעתיקי השמועה (ח״א עמ׳ ח) ומקונטרס חנוכה ומגילה (סי׳ ה אות ג-ד).
על ידי גלרשטיין
ד' נובמבר 14, 2018 9:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754384

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח מאוד אם יוכלו להעלות לכאן מספר מעתיקי השמועה (ח״א עמ׳ ח) ומקונטרס חנוכה ומגילה (סי׳ ה אות ג-ד).

עבור לחיפוש מתקדם