החיפוש הניב 157 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גלרשטיין
ו' אוקטובר 05, 2018 9:10 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם מותר ללמוד חוץ לסוכה?
תגובות: 8
צפיות: 223

Re: האם מותר ללמוד חוץ לסוכה?

קראקובער כתב:למה לא תשאל כבר איך כולם מתפללים בבית הכנסת ולא בסוכה? והתשובה אותו תשובה.

לא מצינו שום חובה להתפלל בסוכה
על ידי גלרשטיין
ה' אוקטובר 04, 2018 5:42 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם מותר ללמוד חוץ לסוכה?
תגובות: 8
צפיות: 223

Re: האם מותר ללמוד חוץ לסוכה?

זאת שאלתי למה אם אני ארצה לאכול בין מנחה לערבית אצטרך ללכת לסוכה, ואילו אם ארצה ללמוד מחוץ לסוכה איני חייב לעשות כך?
על ידי גלרשטיין
ד' אוקטובר 03, 2018 10:51 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם מותר ללמוד חוץ לסוכה?
תגובות: 8
צפיות: 223

Re: האם מותר ללמוד חוץ לסוכה?

אני מדבר על מצב בו אין שום דין של ׳מצטער׳ כגון ללמוד משנ״ב בין מנחה לעררבית, האם אני צריך לחסור לבית וללמוד בסוכה או שמותר לי להשאר ללמוד בבית הכנסת
על ידי גלרשטיין
ד' אוקטובר 03, 2018 10:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו מוקצה?
תגובות: 38
צפיות: 1919

Re: מהו מוקצה?

מאמר גזירת כלים -האוצר.pdf
(124.54 KiB) הורד 12 פעמים
על ידי גלרשטיין
א' ספטמבר 30, 2018 3:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת דין ׳לכתחילה׳ לאחר שכבר יצא בדיעבד
תגובות: 8
צפיות: 253

Re: השלמת דין ׳לכתחילה׳ לאחר שכבר יצא בדיעבד

יועיין גם בשו״ת ׳הברי והשמא׳ חלר ב׳ באריכות בעניין ״תנאי לכוונה במצוות, וברכה והידור לאחר שיצא״. [אשמח אם משיהו יוכל להעלות את הסימן הזה לפורום]
על ידי גלרשטיין
א' ספטמבר 30, 2018 3:27 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם מותר ללמוד חוץ לסוכה?
תגובות: 8
צפיות: 223

האם מותר ללמוד חוץ לסוכה?

מי שמתפלל מנחה בבית הכנסת ויש לו כ20 דקות בין סוף מנחה עד לערבית האם מותר לו להשאר בבית הכנסת ללמוד, או דילמא חייב הוא ללכת לסוכה הרגלית וללמוד שם, דלכאורה איתא במשנה ״אוכל ושותה ומטייל בסוכה, ומשנן בסוכה״ וכמו שאסור לאכול או לישון חוץ לסוכה, כך גם יהיה אסור ללמוד חוץ לסוכה...
על ידי גלרשטיין
א' ספטמבר 30, 2018 3:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9390
צפיות: 650118

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו״ת הברי והשמא חלק ב עמ׳ פ - צח
על ידי גלרשטיין
ש' ספטמבר 29, 2018 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמו"ת מתוך ספר תורה? מוכר כזה מנהג
תגובות: 26
צפיות: 1488

Re: שמו"ת מתוך ספר תורה? מוכר כזה מנהג

תשובה של הגאון רבי חיים קנייבסקי...
Screen Shot 2018-09-29 at 11.36.25 PM.png
Screen Shot 2018-09-29 at 11.36.25 PM.png (215.96 KiB) נצפה 141 פעמים
על ידי גלרשטיין
ש' ספטמבר 29, 2018 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין הנסיעה על פסי רכבת שנבנו באיסור שבת
תגובות: 17
צפיות: 1329

Re: בענין הנסיעה על פסי רכבת שנבנו באיסור שבת

נהר שלום כתב:התפרסם כעת מאמרו של הרב אברהם צבי כהן הנ"ל בירחון האוצר גיליון יג.

על ידי גלרשטיין
ש' ספטמבר 29, 2018 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת דין ׳לכתחילה׳ לאחר שכבר יצא בדיעבד
תגובות: 8
צפיות: 253

Re: השלמת דין ׳לכתחילה׳ לאחר שכבר יצא בדיעבד

יועיין במה שכתוב בספר אמרות משה (אגרות ורשימות הקהילות יעקב חלק ג סי׳ נז)

[ד״א - מישהו יודע מי הוא המחבר של ספר זה?]
על ידי גלרשטיין
ש' ספטמבר 29, 2018 10:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9390
צפיות: 650118

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ אוצרות סופר חלק ט עמוד מט-נט
על ידי גלרשטיין
ש' ספטמבר 29, 2018 10:25 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג כשר ומהודר פחות ואתרוג מהודר ספק מורכב- מי יטול קודם
תגובות: 7
צפיות: 154

Re: אתרוג כשר ומהודר פחות ואתרוג מהודר ספק מורכב- מי יטול קודם

מהחתם סופר (בהגהותיו על השו״ע סי׳ רעא ובשו״ת סי׳ כא) שכתב דיש לכוון שלא לצאת ידי חובת קידוש בברכת ׳מקדש השבת׳ שבתפילה כדי שיוכל לאמר קידוש מדאורייתא על הכוס, משמע מדבריו שא״א להשלים דין ״לכתחילה״ לאחר שכבר יצא בידעבד, וא״כ ה״ה בנידון דידן לעניים האתרוג... [אומנם מדברי הכתב סופר (סי׳ קלה) משמע להפך ש...
על ידי גלרשטיין
ו' ספטמבר 28, 2018 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9390
צפיות: 650118

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ אוצרות הסופר חלק י עמ׳ קמה - קנח
על ידי גלרשטיין
ו' ספטמבר 28, 2018 11:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת דין ׳לכתחילה׳ לאחר שכבר יצא בדיעבד
תגובות: 8
צפיות: 253

Re: השלמת דין ׳לכתחילה׳ לאחר שכבר יצא בדיעבד

כמדומה שבחלקת יואב או"ח סי' י"א נקט לדינא שלא כהגר"ח. עוד נידון שיש בו נפק"מ בזה הוא בפורים: א. לאכול סעודה קטנה או חלבית בבוקר ואת "סעודת" פורים בצהריים. ב. לתת מטבע של פרוטה לעני בבוקר שמקיים בזה מצוות מתנל"א ואח"כ לתת מתנה הגונה. לא מצאתי את החלקת יואב הנ״...
על ידי גלרשטיין
ד' ספטמבר 26, 2018 5:43 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מסכת שיכורים - מסכתות היתוליות - סקירה
תגובות: 39
צפיות: 6617

Re: מסכת שיכורים - מסכתות היתוליות - סקירה

חכם באשי כתב:מהמהרש"ל? החיד"א כתב נגדה.
אך ראוי לך לעיין במאמרו של הברמן שציינתי לעיל. הוא מצוי באוצר.

אשמח אם תעלה את המאמר הנ״ל לאוצר
על ידי גלרשטיין
ד' ספטמבר 26, 2018 3:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9390
צפיות: 650118

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו״ת בית אבי חלק ד סימן כח אות ו
על ידי גלרשטיין
ד' ספטמבר 26, 2018 2:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9390
צפיות: 650118

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ ׳היכלא׳ ח״א עמ׳ שעז
על ידי גלרשטיין
ד' ספטמבר 26, 2018 12:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת דין ׳לכתחילה׳ לאחר שכבר יצא בדיעבד
תגובות: 8
צפיות: 253

השלמת דין ׳לכתחילה׳ לאחר שכבר יצא בדיעבד

רציתי לדעת אם תוכלו להביא להאיר ולהעיר מה שדתכם לגבי הדיון האם אדם שכבר יצא ידי חובה בדיעבד, האם יכל לעשות את המצוה שוב אם הפרט שאותו חיסר שהופך את המצוה ל׳לכתחילה׳. הסתפק הבית הלוי (ח״ב סי׳ מז) במי שיצא ידי״ח בלולב ושוב איקלע לידו לולב ושוב איקלע לידו לולב מהודר יותר, אי יש טעם בנטילתו, דלאחר שכבר ...
על ידי גלרשטיין
ד' ספטמבר 26, 2018 8:42 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אזיקון - נחשב למעמיד?
תגובות: 34
צפיות: 4201

Re: אזיקון - נחשב למעמיד?

קשירת סכך בחוט נילון.pdf
(41.98 KiB) הורד 31 פעמים
על ידי גלרשטיין
ג' ספטמבר 25, 2018 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9390
צפיות: 650118

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר אשרי האיש ח״ג פל״ב אות ז
על ידי גלרשטיין
ב' ספטמבר 24, 2018 9:06 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לווין בחלל מעל הסוכה
תגובות: 94
צפיות: 3263

Re: לווין בחלל מעל הסוכה

זאב ערבות כתב:
נהר שלום כתב:
גלרשטיין כתב:
נהר שלום כתב: ראיתי ספרים שכתבו להקפיד שלא יהיו מטוסים על הסוכה כאשר מברך.

אם תאכל להעלות לכאן את הספרים שאומרים כך...

אמרתי שזה כתוב בספרים?

וכי מה אמרת?

כתבת ״ראיתי ספרים שכתבו להקפיד שלא יהיו מטוסים על הסוכה כאשר מברך״.
על ידי גלרשטיין
א' ספטמבר 23, 2018 4:57 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ספר טוב על הלכות ארבעת המינים
תגובות: 8
צפיות: 323

Re: ספר טוב על הלכות ארבעת המינים

לא יודע מה אתה מחפש בדיוק, אבל אני מכיר את הספר ׳עוז בהדר׳ לרב דוד אהרמן, ספר מצויין...
על ידי גלרשטיין
א' ספטמבר 23, 2018 4:55 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: איגוד הלולב ביו"ט
תגובות: 8
צפיות: 320

Re: איגוד הלולב ביו"ט

דיני קשירת אגד הלולב.pdf
(85.72 KiB) הורד 43 פעמים
על ידי גלרשטיין
א' ספטמבר 23, 2018 4:53 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין
תגובות: 16
צפיות: 491

Re: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין

אין הנטילה נעשית למפרע לכתחילה, אלא שבתחילה נעשה קיום המצווה באופן של בדיעבד ולאחר מכן, מהנץ והלאה נעשה קיום המצווה באופן של לכתחילה. )וכעין זה ראיתי עכשיו, מבואר בדברי הרמבם בפרק ז הלכה ט: "ומצוה כהלכתה שיגביה אגודה של שלושה מינין בימין ואתרוג בשמאל, ויוליך ויביא ויעלה ויוריד, וינענע הלולב של...
על ידי גלרשטיין
א' ספטמבר 23, 2018 1:02 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לווין בחלל מעל הסוכה
תגובות: 94
צפיות: 3263

Re: לווין בחלל מעל הסוכה

נהר שלום כתב:ברור שהשמש והירח וכל דבר אחר שהיה קיים בזמן קבלת התורה אינו פוסל. שאלתי היא היכן הגבול לדברים שנעשו בידי אדם. ראיתי ספרים שכתבו להקפיד שלא יהיו מטוסים על הסוכה כאשר מברך.

אם תאכל להעלות לכאן את הספרים שאומרים כך...
על ידי גלרשטיין
א' ספטמבר 23, 2018 1:00 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין
תגובות: 16
צפיות: 491

Re: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין

בלא עיון ומסברא בעלמא - האין כוונת הגמרא לומר שמתוך זריזותם היו אנשי ירושלים מסתובבים כל היום כולו עם לולביהם, ורק במקומות שנטרדו בדבר אחר, כפי שמפרש רשי, הורידו את לולביהם. ונראה שמקור הקושיה הוא בהנחה שברגע הנטילה נתקיימה המצווה, ולאחר מכן אין בנטילה עוד קיום המצווה, אך לכאורה מאנשי ירושלים מוכח ...
על ידי גלרשטיין
א' ספטמבר 23, 2018 8:55 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין
תגובות: 16
צפיות: 491

Re: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין

מנהג אנשי ירושלים בנטילת לולב כל היום ומנהג אנשי וותיקין בקריאת שמע לפני הנץ החמה.jpg
מנהג אנשי ירושלים בנטילת לולב כל היום ומנהג אנשי וותיקין בקריאת שמע לפני הנץ החמה.jpg (542.62 KiB) נצפה 394 פעמים

מנהג אנשי ירושלים בנטילת לולב כל היום ומנהג אנשי וותיקין בקריאת שמע לפני הנץ החמה (dragged).jpg
מנהג אנשי ירושלים בנטילת לולב כל היום ומנהג אנשי וותיקין בקריאת שמע לפני הנץ החמה (dragged).jpg (579.97 KiB) נצפה 394 פעמים
על ידי גלרשטיין
א' ספטמבר 23, 2018 8:41 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין
תגובות: 16
צפיות: 491

Re: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין

מה הקושיא בכלל, הם המשיכו להחזיק את הד' מינים גם לאחר שתנץ החמה, ויש בידם גם את המצוה באופן של לכתחלה. כלל גדול בידינו שאם לבסוף עושים את המצוה בדרך של לכתחלה אין חסרון במה שמתחיל לקיימה באופן דיעבדי. כזית מצה הראשונה ותקיעות דמיושב יוכיחו. לא הבנתי דבריך איך יכל להיות שלמפרע יהיה דין של לכתחילה דא...
על ידי גלרשטיין
ש' ספטמבר 22, 2018 10:56 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין
תגובות: 16
צפיות: 491

Re: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין

כתב ע"כ הס"ק זצ"ל עש"ק פ' אמור תש"ז גרסינן במגילה דף כ' ע"א מתני' אין קורין את המגילה וכו' עד שתנץ החמה וכולן שעשו משעלה עמוה"ש כשר. ולאחר זה בדף כ' ע"ב מתני' כל היום כשר לקריאת המגילה ולקריאת ההלל וכו' ולנטילת לולב וכו' עי"ש, ובהם לא חילק תנא דמתני' בין...
על ידי גלרשטיין
ש' ספטמבר 22, 2018 10:52 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דרך גדילתו של האתרוג
תגובות: 0
צפיות: 117

דרך גדילתו של האתרוג

מימי שאלתי את עצמי למה לכולם ברור שדרך גדילתו של האתרוג הוא כהפיתם למעלה והעוקץ למטה, והרי המעיין בעצי האתרוגים יראה שמרוב כובדם של האתרוגים הפיתם נוטה לצד מטה ואילו העוקץ נשאר למעלה... ובימים או מצאתי לכך התייחסות בספר ׳עוז בהדר׳ לרב דוד אהרמן (שער הנטילה הערה כה) דרך גדילתו של האתרוג - ספר עוז בהד...
על ידי גלרשטיין
ש' ספטמבר 22, 2018 9:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9390
צפיות: 650118

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני ממש ממש צריך מהספר של הרב שריה דבליצקי קיצור הלכות מועדים - סוכות פרק כב סעיף טו וכ.
על ידי גלרשטיין
ש' ספטמבר 22, 2018 9:17 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין
תגובות: 16
צפיות: 491

Re: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין

מה הקושיא בכלל, הם המשיכו להחזיק את הד' מינים גם לאחר שתנץ החמה, ויש בידם גם את המצוה באופן של לכתחלה. כלל גדול בידינו שאם לבסוף עושים את המצוה בדרך של לכתחלה אין חסרון במה שמתחיל לקיימה באופן דיעבדי. כזית מצה הראשונה ותקיעות דמיושב יוכיחו. לא הבנתי דבריך איך יכל להיות שלמפרע יהיה דין של לכתחילה דא...
על ידי גלרשטיין
ש' ספטמבר 22, 2018 9:13 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין
תגובות: 16
צפיות: 491

Re: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין

כתב ע"כ הס"ק זצ"ל עש"ק פ' אמור תש"ז גרסינן במגילה דף כ' ע"א מתני' אין קורין את המגילה וכו' עד שתנץ החמה וכולן שעשו משעלה עמוה"ש כשר. ולאחר זה בדף כ' ע"ב מתני' כל היום כשר לקריאת המגילה ולקריאת ההלל וכו' ולנטילת לולב וכו' עי"ש, ובהם לא חילק תנא דמתני' בין...
על ידי גלרשטיין
ו' ספטמבר 21, 2018 4:59 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין
תגובות: 16
צפיות: 491

מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין

יש לי שאלה שמפריעה לי כבר הרבה זמן, דאיתא בגמרא (סוכה מא:) ״כך היה מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו הולך לבית הכנסת לולבו בידו קורא קריאת שמע ומתפלל ולולבו בידו וכו׳״ משמע שהיו נטלים את הלולב בבוקר עוד לפני שקראו קריאת שמע והתפללו. וכלל בידינו שלכתחילה הזמן המוקדם ביותר שאפשר לקיים מ...
על ידי גלרשטיין
ו' ספטמבר 21, 2018 7:43 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חדש! בית דוד - יצירה מקיפה - על הלכות סוכה וד' מינים
תגובות: 10
צפיות: 1493

Re: חדש! בית דוד - יצירה מקיפה - על הלכות סוכה וד' מינים

אשמח אם מישהו יעלה את פרק ב מהספר

עבור לחיפוש מתקדם