החיפוש הניב 156 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הפשוט בפשטותו
ג' פברואר 12, 2019 8:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: יום הכפורים - כ-פורים, האמנם?
תגובות: 4
צפיות: 200

Re: יום הכפורים - כ-פורים, האמנם?

תודה.
עיין כאן [עמ' י']: http://www.col.org.il/pics/inbox/7260553_6431957.pdf שמביא כן האדמו"ר מחב"ד בשם התיקוני זוהר
על ידי הפשוט בפשטותו
ש' פברואר 09, 2019 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יום הכפורים - כ-פורים, האמנם?
תגובות: 4
צפיות: 200

יום הכפורים - כ-פורים, האמנם?

ידוע בשם הזוה"ק שיוה"כ נקרא על השם פורים, והכ' הוא כ"ף הדמיון, ומי נתלה במי קטן נתלה בגדול וכו'. אלא שהכל אומרים זאת בלא בדיקה, אני בדקתי זה זמן זמנים טובא וגיליתי שממש לא כתוב כך אלא זה הלשון [תיקון כ"א, נז:]: "פורים אתקריאת על שם יום הכפורים דעתידין לאתענגא ביה ולשנויי ליה...
על ידי הפשוט בפשטותו
ה' ינואר 24, 2019 12:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי הרמ"א כשלא כתוב 'הגה'
תגובות: 10
צפיות: 371

Re: דברי הרמ"א כשלא כתוב 'הגה'

יש"כ!
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' ינואר 23, 2019 9:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: האדם עץ השדה?
תגובות: 4
צפיות: 158

Re: האדם עץ השדה?

ברור שבדרך דרש - שקדושה בדיוק כמו דרך הפשט - אפשר לדרוש כך, אבל פשוטו של מקרא ודאי אינו כך
אם אין זכרוני מטעני יש את דברי הרש"ש המחודשים בפסחים שבאכילה מקיימים מצוות ביעור בשריפה כיון שהאדם עץ השדה, ושם כותב שאינו כפי פשוטו של מקרא...
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' ינואר 23, 2019 9:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: דברי הרמ"א כשלא כתוב 'הגה'
תגובות: 10
צפיות: 371

Re: דברי הרמ"א כשלא כתוב 'הגה'

מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה?????........
איפה אתה 'בקרו טלה' כשכ"כ צריך אותך?...
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' ינואר 22, 2019 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי הרמ"א כשלא כתוב 'הגה'
תגובות: 10
צפיות: 371

Re: דברי הרמ"א כשלא כתוב 'הגה'

הכלל הנלע"ד בזה אחרי בדיקת הרבה נוסחאות הרמ"א תוך כדי לימוד עיוני: כאשר מביא דעה חולקת להדיא זה תמיד בנוסח הגה, או וי"א. אבל כאשר הרמ"א חולק אבל המילים של המחבר יכולים להסתדר עם דעתו, הוא רק מוסיף סוף משפט כמו ביאור לדברי המחבר, אף שהמחבר לא התכוין לזה אלא להיפך. ובכהאי גוונא אי...
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' ינואר 22, 2019 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: דברי הרמ"א כשלא כתוב 'הגה'
תגובות: 10
צפיות: 371

דברי הרמ"א כשלא כתוב 'הגה'

שאלה פשוטה:
האם כשיש הגהה על דברי השו"ע ולא כתוב בתחילה 'הגה' זהו מדברי הרמ"א?
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' ינואר 16, 2019 10:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בעניין המן שירד במדבר
תגובות: 17
צפיות: 529

Re: שאלה בעניין המן שירד במדבר

כידוע לצדיק היה המן ליד הדלת, לבינוני רחוק יותר ולרשע מחוץ למחנה. ולא זכיתי להבין איך הבינוני ידע מה שלו ומה דווקא של חברו, וכן מדוע חלק מהרשעים לא לקחו משל הבינוני הקרוב, האם גזל חמירא להו, חשוב לי בעיקר מקור לתשובה . ישר כוח כאן המקום לציין את דברי חריפותו של הגראי"ל זצ"ל שהקשה מדוע לא ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ב' ינואר 14, 2019 10:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש"י-כמה בנות היו לו
תגובות: 9
צפיות: 806

Re: רש"י-כמה בנות היו לו

פתחתי אשכול בנושא זה במשפחות סופרים אך מחשש שמא יש מהת"ח הבקיאים השתתפים רק באשכולות ממטפחת סופרים אמרתי אציגה נא גם כאן את הנושא בתקוה שמכאן תבוא הישועה. ראיתי בספר חדש שהיו לו 4 בנות, האם מישהו יודע לאמת פרט זה? וכן אני צריך לצורך עבודה 'דחוף' פרטים ראשוניים על רש"י: 1.מה היו שמותיהן של...
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' ינואר 09, 2019 1:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך הגיע אהרן למדבר?
תגובות: 4
צפיות: 203

איך הגיע אהרן למדבר?

מבו' בפרשת שמות שאהרן יצא לקראת משה במדבר.
מעניין לדעת איך יכל אהרן לצאת ממצרים ולהגיע למדבר, הרי היו תחת שעבוד?
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' ינואר 01, 2019 8:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: אביו של רב יוסף
תגובות: 15
צפיות: 349

Re: אביו של רב יוסף

בקרו טלה כתב:
הפשוט בפשטותו כתב:אבל מה תענו על כך שבלאו הכי כולנו בני אברהם יצחק ויעקב, ומדוע היה צריך לעשות זאת?

עי' באמרי אמת ובמרגליות הש"ס או' תתס"ה

יפה!
אני הוספתי לשאול מדוע הוצרך רב יוסף לצום עבור עצמו ובנו ובן בנו [שמזה ניסו להוכיח שאביו לא היה גדול] הרי בלאו הכי כבר נוצרה 'חזקה' ע"י אברהם יצחק ויעקב!
על ידי הפשוט בפשטותו
ב' דצמבר 31, 2018 10:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אביו של רב יוסף
תגובות: 15
צפיות: 349

Re: אביו של רב יוסף

נדלה כאן חספא, ואחרי התגובות השונות חשוב לחזור על הראשונות, ולסכם את הדברים: על השאלה האם 'חייא' אביו של רב יוסף (המוזכר בחולין יח ע"ב) היה אמורא, הביא הרב 'ביקורת תהיה' ראיה נחמדה שלא היה אמורא, ממה שרב יוסף נחשב כדור הראשון של "כל שהוא ת"ח ובנו וכו' ובן בנו וכו'", משמע שאביו ל...
על ידי הפשוט בפשטותו
ב' דצמבר 31, 2018 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אביו של רב יוסף
תגובות: 15
צפיות: 349

Re: אביו של רב יוסף

1. הגירסא הזו היא הנכונה? ומנין לך שהכוונה אליו?
2. היכן דברי התוס' שהבאת?
על ידי הפשוט בפשטותו
ב' דצמבר 31, 2018 10:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: אביו של רב יוסף
תגובות: 15
צפיות: 349

Re: אביו של רב יוסף

י. אברהם כתב:מדובר ברבי יהודה בן קלונימוס מבעלי התוספות

ואנכי לא ידעתי..
יפה!
על ידי הפשוט בפשטותו
ב' דצמבר 31, 2018 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: אביו של רב יוסף
תגובות: 15
צפיות: 349

Re: אביו של רב יוסף

כהוספה לדברי הרב ביקורת, יש להביא דברי הריב"ק בערכי תנאים ואמוראים ערך רב יוסף: ורב יוסף היה זהיר בכיבוד הוריו, כדמסקינן בההיא שמעתא גופא: רב יוסף כי הוה שמע קל כרעיה דאימיה, אמר: איקום מקמי שכינתא דאתיא. ונראה כי אביו לא האריך ימים שיגיע רב יוסף לכיבודו , כי אביו היה צורבא מרבנן ורב חייא שמו,...
על ידי הפשוט בפשטותו
ב' דצמבר 31, 2018 9:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: אביו של רב יוסף
תגובות: 15
צפיות: 349

Re: אביו של רב יוסף

מן המסופר בפרק הפועלים יש לשמוע שלא היה תלמיד חכם, דהכי איתא התם: אָמַר רַבִּי פַּרְנָךְ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, כֹּל שֶׁהוּא תַּלְמִיד חָכָם וּבְנוֹ תַּלְמִיד חָכָם וּבֶן בְּנוֹ תַּלְמִיד חָכָם, שׁוּב אֵין תּוֹרָה פּוֹסֶקֶת מִזַּרְעוֹ לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר 'לֹא יָמוּשׁוּ מִפִּיךָ וּמִפִּי זַרְעֲךָ ...
על ידי הפשוט בפשטותו
א' דצמבר 30, 2018 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אביו של רב יוסף
תגובות: 15
צפיות: 349

אביו של רב יוסף

האם ידוע מי היה אביו של רב יוסף המפורסם, ה'בר פלוגתא' של רבה, שמכונה בשם 'רב יוסף בר חייא' [חולין יח:]
האם היה אדם גדול, אמורא?
על ידי הפשוט בפשטותו
א' דצמבר 30, 2018 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיסוי הדם נוהג בחיה ועוף (טהורים)
תגובות: 14
צפיות: 342

Re: כיסוי הדם נוהג בחיה ועוף (טהורים)

שם בגמרא נתבאר שלדעת ר' מאיר ילפינן מ'אשר יאכל' שעוף טמא שאינו נאכל אין מצוה לכסות דמו, ולדעת ר' שמעון הפסוק מלמד על כל האסור באכילה, ואף עוף טהור טריפה, שכיון שאסור באכילה פטור מכיסוי. ובשו"ע נפסק כר' שמעון, וממילא מיותר להביא שאין מכסין דם חיה ועוף טמאים, מאחר שאין מכסים דם חיה ועוף טהורים ט...
על ידי הפשוט בפשטותו
א' דצמבר 30, 2018 2:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיסוי הדם נוהג בחיה ועוף (טהורים)
תגובות: 14
צפיות: 342

Re: כיסוי הדם נוהג בחיה ועוף (טהורים)

מה כוונתך?
על ידי הפשוט בפשטותו
א' דצמבר 30, 2018 9:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיסוי הדם נוהג בחיה ועוף (טהורים)
תגובות: 14
צפיות: 342

Re: כיסוי הדם נוהג בחיה ועוף (טהורים)

במחילה אינני מבין את השאלה, הרי מהות מצוות כיסוי הדם הוא כיסוי דם השחיטה, וכי איזה דם יכסה בחיה ועוף אשר אינם טהורים???
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' נובמבר 28, 2018 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 202
צפיות: 12553

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

כעת אענה לרב הפשוט בפשטותו והרב החושב הראשון כתב: אני לא מדבר כלל על הנידון אם הוא פוסק או לא [ברור שאם הוא רוצה לפסוק הוא יכול, אם נניח שלא], ומה גם שהוא מתבסס על פסק מפורש שהוא שמע מהחזו"א בענין [אני צריך עדיין לחפש היכן הוא כותב זאת בשמו, כמדומה באחד המסכתות קטנות], וברור שאינך חייב לקבל את...
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' נובמבר 28, 2018 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 202
צפיות: 12553

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

אכן הדברים חצו את הגבול כשבמלאך ה' עסקינן. 'מדוע לא יראת לדבר בעבדי במשה'. אגב, מרן הגרח''ק כן נחשב כפוסק, ופסקיו מפורסמים בכל נושא וענין. אני לא מבין איך נותן לאיש הזה לכתוב הודעות ביד חופשית! איך אתה מתייחס לגרח"ק - קדוש ד' שלאחר המאה ועשרים שלו אף אחד מאיתנו לא יבין איך חי איתנו ענק כזה ששי...
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 27, 2018 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 202
צפיות: 12553

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

אוצר החכמה כתב:יש"כ. הדעה שכל דבר שהוא ליופי אסור הוא מחלוקת הובא בשו"ע במקומו ובבהגר"א שם מהגמרא שבת שהזכיר. אבל הפלא כמובן נשאר. למה עולה בדעתו שלבישת שעון הוא ליופי?

אני הבנתי שהם מדברים על שעונים יפים, לא רגילים [וכידוע שהרבה מתירים לטלטל בשבת מדין תכשיט]. אבל במקורות הללו נראה שלאו דוקא
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 27, 2018 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 202
צפיות: 12553

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

לבקש מאדם שבא לברכה שיבטיח שלא ילבש יותר שעון כל ימי חייו נראה מוגזם. האם זאת אומרת שבב"ב לא נותנים יותר מתנה לחתן שעון? יותר מוגזם ללכת לפורמים ולכתוב דברים מוגזמים לא מדוייקים, אף פעם לא ביקש שיבטיחו וכדו' בשביל ברכה, הגרח"ק אישית מפריע לו לראות את זה משום שכך יצא לו לדינא, מותר לכבדו ו...
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 27, 2018 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 202
צפיות: 12553

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

חיים סגל כתב:.

הגרח"ק מביא באחד מספריו [כמדומה באחד ה'מסכתות קטנות'] בשם החזו"א שסבר שיש לאסור מעיקר הדין משום לא תלבש! ולא מחומרא והידור, ולכן מצווה לאחרים להוריד.
והגריש"א זצ"ל היה לובש שעון יד יפה ולא חשש, וכן רבים מגדולי ישראל
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 27, 2018 11:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית דברים ליורש החוב, האם מותרת?
תגובות: 2
צפיות: 173

Re: ריבית דברים ליורש החוב, האם מותרת?

האם ריבית דברים שונה מריבית ממון בענין הזה, או שאתה שואל גם על ריבית ממון?
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 20, 2018 10:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חומר בענין בין אדם לחבירו
תגובות: 7
צפיות: 220

Re: חומר בענין בין אדם לחבירו

דרומי כתב:שם האשכול: מקור לחיזוק בבין אדם לחבירו

תודה תודה! מרתק!
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 20, 2018 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חומר בענין בין אדם לחבירו
תגובות: 7
צפיות: 220

Re: חומר בענין בין אדם לחבירו

דרומי כתב:במדור של ימי 'ספירת העומר' היה אשכול ע"ז והובאו בו כמה סיפורים ומקורות.

תודה!
התוכל להפנות אותי? אינני מוצא
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 20, 2018 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חומר בענין בין אדם לחבירו
תגובות: 7
צפיות: 220

חומר בענין בין אדם לחבירו

מחפש חומר בענין בין אדם לחבירו - בעיקר פגיעה בכבוד הזולת, הן מאמרים והן סיפורים עכשויים דוגמת הסיפורים של דוד קלצקין וכדו'
אשמח להפניה או להעלאה.
תודה רבה!
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 20, 2018 9:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: לולא לולי אלמלא אלמלי
תגובות: 5
צפיות: 242

Re: לולא לולי אלמלא אלמלי

דיוניםבהלכה כתב:מבואר בתוס' מגילה כ"א. דאלמלי ביו"ד הכוונה ל"אכן" ואלמלא באל"ף הכוונה ל"לא" האם ה"ה לענין לולי ולולא?

לכאורה לא
על ידי הפשוט בפשטותו
א' נובמבר 04, 2018 8:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 321
צפיות: 25847

Re: בד"ה - הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

[כשהייתי בבית האבלים היה שמה אברך לא מהעדה של הגר"ל כלל, אף אחד מהציבור לא הכיר אותו, אבל הוא עמד ואמר בהתרגשות: רבי לייב היה הבן אדם שהכי החזיק ממני בעולם! הוא הכי אהב אותו מכל האנשים בחיים שלי!] יכולני להעיד שכשהייתי ילד קטן והיינו נפגשים קצת בשמחות תמיד היה נותן לי יחס, התעניין ודיבר, עם עי...
על ידי הפשוט בפשטותו
א' אוקטובר 21, 2018 8:48 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שאלת גשמים - ותן טל ומטר
תגובות: 15
צפיות: 2161

Re: שאלת גשמים - ותן טל ומטר

בדברי הראשונים ז"ל פיוטים אלו מכונים "שבעתא דטל" ו"שבעתא דגשם". מי הם הראשונים? הגר"מ שפירא זצ"ל הביא שלא יתכן שתפילת טל הוא מכיון שמתחילים לבקש על טל, שהרי יש נוסחאות שכלל לא מבקשים בקיץ 'ותן טל' וכו', והביא שבראשונים כתוב שהוא מפני שבאותו יום בירך יצחק 'ויתן לך ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ו' אוקטובר 12, 2018 11:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9982
צפיות: 755997

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
הפשוט בפשטותו כתב:אם כבר, נזכרתי שיש איזה שאלה עם הגרלה [כמדומה הגרלה לא נכונה] עם איזה חריפות שלו.

אשנה ואשלש תודתי!
על ידי הפשוט בפשטותו
ו' אוקטובר 12, 2018 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9982
צפיות: 755997

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יש שאלה מעניינת של המהרי"ל דיסקין לגבי שניים אוחזין בטלית [לגבי חצי ורביע וכדו'] ואינני יודע היכן היא, כמדומה שנדפסה בכרך על התורה ואין לי לפני. אשמח מאוד אם מאן דהו יתנדב למצוא ולהעלות יש"כ גדול!!!! נפלא!! אם כבר, נזכרתי שיש איזה שאלה עם הגרלה [כמדומה הגרלה לא נכונה] עם איזה חריפות שלו. ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ו' אוקטובר 12, 2018 10:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9982
צפיות: 755997

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יש שאלה מעניינת של המהרי"ל דיסקין לגבי שניים אוחזין בטלית [לגבי חצי ורביע וכדו'] ואינני יודע היכן היא, כמדומה שנדפסה בכרך על התורה ואין לי לפני.
אשמח מאוד אם מאן דהו יתנדב למצוא ולהעלות
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' אוקטובר 09, 2018 10:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אמירת כי טוב ביום הרביעי
תגובות: 2
צפיות: 300

Re: אמירת כי טוב ביום הרביעי

הקושיא היא שהקב"ה הבדיל בין האור ובין החושך. וראיתי מובא שלהבדיל בין מים למים זהו יצירת מחלוקת, אבל להבדיל בין שני דברים מנוגדים שאין יכולים לחיות יחד אין זה מחלוקת אלא אדרבה כך הדרך שישכון השלום... וכן מתבאר לכאו' מתוך מעשה לוט ואברהם שאמר 'אם הימין ואשמאילה' וכו' והוא מפני שהם אנשים אחים ואין...
על ידי הפשוט בפשטותו
ו' אוקטובר 05, 2018 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 53
צפיות: 3379

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

הרב לענין, למה אתה חושב שלעבוד על מדת הענוה יותר קל מלעבוד על מדת הכעס?... פשיטא שהרב 'לענין' דיבר כענין... לעבוד על כעס הוא אחד הדברים הקשים ביותר, כי כאשר הוא במצב של כעס הוא לא רוצה לשמוע מכלום, ואינו כמו עבודה לאורך זמן וברוגע... ושמעתי פעם מהגר"מ שפירא זצ"ל כשהזכיר את הנושא [אחפש אם ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' ספטמבר 26, 2018 10:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מים אחרונים בת"ב וביום כיפור
תגובות: 1
צפיות: 149

Re: מים אחרונים בת"ב וביום כיפור

רחיצה משום לכלוך מותרת
על ידי הפשוט בפשטותו
ש' ספטמבר 22, 2018 9:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 53
צפיות: 3379

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

הרב לענין, למה אתה חושב שלעבוד על מדת הענוה יותר קל מלעבוד על מדת הכעס?... פשיטא שהרב 'לענין' דיבר כענין... לעבוד על כעס הוא אחד הדברים הקשים ביותר, כי כאשר הוא במצב של כעס הוא לא רוצה לשמוע מכלום, ואינו כמו עבודה לאורך זמן וברוגע... ושמעתי פעם מהגר"מ שפירא זצ"ל כשהזכיר את הנושא [אחפש אם ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ש' ספטמבר 22, 2018 9:46 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים
תגובות: 14
צפיות: 927

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

אני שמעתי פעם מימרא בשם אחד הצדיקים מהדורות הקודמים שבטעות חושבים אנשים שלצדיקים אין יצה"ר, והאמת שאפילו בשעת נעילה יש להם נסיונות!

עבור לחיפוש מתקדם