החיפוש הניב 124 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הפשוט בפשטותו
ו' אוקטובר 12, 2018 11:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9383
צפיות: 649495

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
הפשוט בפשטותו כתב:אם כבר, נזכרתי שיש איזה שאלה עם הגרלה [כמדומה הגרלה לא נכונה] עם איזה חריפות שלו.

אשנה ואשלש תודתי!
על ידי הפשוט בפשטותו
ו' אוקטובר 12, 2018 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9383
צפיות: 649495

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יש שאלה מעניינת של המהרי"ל דיסקין לגבי שניים אוחזין בטלית [לגבי חצי ורביע וכדו'] ואינני יודע היכן היא, כמדומה שנדפסה בכרך על התורה ואין לי לפני. אשמח מאוד אם מאן דהו יתנדב למצוא ולהעלות יש"כ גדול!!!! נפלא!! אם כבר, נזכרתי שיש איזה שאלה עם הגרלה [כמדומה הגרלה לא נכונה] עם איזה חריפות שלו. ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ו' אוקטובר 12, 2018 10:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9383
צפיות: 649495

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יש שאלה מעניינת של המהרי"ל דיסקין לגבי שניים אוחזין בטלית [לגבי חצי ורביע וכדו'] ואינני יודע היכן היא, כמדומה שנדפסה בכרך על התורה ואין לי לפני.
אשמח מאוד אם מאן דהו יתנדב למצוא ולהעלות
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' אוקטובר 09, 2018 10:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אמירת כי טוב ביום הרביעי
תגובות: 2
צפיות: 170

Re: אמירת כי טוב ביום הרביעי

הקושיא היא שהקב"ה הבדיל בין האור ובין החושך. וראיתי מובא שלהבדיל בין מים למים זהו יצירת מחלוקת, אבל להבדיל בין שני דברים מנוגדים שאין יכולים לחיות יחד אין זה מחלוקת אלא אדרבה כך הדרך שישכון השלום... וכן מתבאר לכאו' מתוך מעשה לוט ואברהם שאמר 'אם הימין ואשמאילה' וכו' והוא מפני שהם אנשים אחים ואין...
על ידי הפשוט בפשטותו
ו' אוקטובר 05, 2018 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2196

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

הרב לענין, למה אתה חושב שלעבוד על מדת הענוה יותר קל מלעבוד על מדת הכעס?... פשיטא שהרב 'לענין' דיבר כענין... לעבוד על כעס הוא אחד הדברים הקשים ביותר, כי כאשר הוא במצב של כעס הוא לא רוצה לשמוע מכלום, ואינו כמו עבודה לאורך זמן וברוגע... ושמעתי פעם מהגר"מ שפירא זצ"ל כשהזכיר את הנושא [אחפש אם ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' ספטמבר 26, 2018 10:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מים אחרונים בת"ב וביום כיפור
תגובות: 1
צפיות: 81

Re: מים אחרונים בת"ב וביום כיפור

רחיצה משום לכלוך מותרת
על ידי הפשוט בפשטותו
ש' ספטמבר 22, 2018 9:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2196

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

הרב לענין, למה אתה חושב שלעבוד על מדת הענוה יותר קל מלעבוד על מדת הכעס?... פשיטא שהרב 'לענין' דיבר כענין... לעבוד על כעס הוא אחד הדברים הקשים ביותר, כי כאשר הוא במצב של כעס הוא לא רוצה לשמוע מכלום, ואינו כמו עבודה לאורך זמן וברוגע... ושמעתי פעם מהגר"מ שפירא זצ"ל כשהזכיר את הנושא [אחפש אם ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ש' ספטמבר 22, 2018 9:46 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים
תגובות: 14
צפיות: 409

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

אני שמעתי פעם מימרא בשם אחד הצדיקים מהדורות הקודמים שבטעות חושבים אנשים שלצדיקים אין יצה"ר, והאמת שאפילו בשעת נעילה יש להם נסיונות!
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' ספטמבר 19, 2018 11:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 23
צפיות: 1154

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

מסופר על הח"ח שבדקו וראו שהשמו"ע שלו ארך כמו כל השנה [החלק של כל השנה]
וככלל יש לציין מה שהעידו שכל השנה לא האריך הרבה בתפילתו! לא העיקר האריכות, ובאריכות יתירה מידי קשה לכוון משך כל התפילה [ביחוד בדורינו אנו] ולפעמים עדיף לקצר ולכוון ברצף!
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' ספטמבר 19, 2018 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2196

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

שמעתי פעם מאחד שאדם צריך להכיר בזה שכשהוא כועס הוא כמו שיכור וכמו שכל אחד יודע שכשהוא שיכור הוא לא נוהג ברכב - עקב מצבו העכשווי ולא בגלל בעיה בו - כך הכועס צריך לדעת שכשהוא כועס אסור לו 'לנהוג', לא לדבר ולא לעשות שום דבר, כיון שעכשיו הוא כמו שיכור ומה שיעשה כעת יתחרט אח"כ!
על ידי הפשוט בפשטותו
ב' ספטמבר 17, 2018 1:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום
תגובות: 23
צפיות: 560

Re: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום

א. מצד הסברא צודק הרב חיי נר שאין דמיון לחומץ. וזה דומה יותר למי ששותה הרבה לפני הצום שאע"פ שמפחית את העינוי אין בזה חיסרון. ב. גם צודק הרב מקדש מלך שאין חיוב לעשות כן ואינו אלא מידת חסידות. הרב של רחובות ר' הירש מלצר בנו של הגרא"ז היה מתאשפז ביוה"כ כדי שיתנו לו אינפוזיה כי היה אסור ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ב' ספטמבר 17, 2018 11:37 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום
תגובות: 23
צפיות: 560

Re: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום

א. מצד הסברא צודק הרב חיי נר שאין דמיון לחומץ. וזה דומה יותר למי ששותה הרבה לפני הצום שאע"פ שמפחית את העינוי אין בזה חיסרון. ב. גם צודק הרב מקדש מלך שאין חיוב לעשות כן ואינו אלא מידת חסידות. הרב של רחובות ר' הירש מלצר בנו של הגרא"ז היה מתאשפז ביוה"כ כדי שיתנו לו אינפוזיה כי היה אסור ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ב' ספטמבר 17, 2018 11:32 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 12
צפיות: 257

Re: שהחיינו ביום שני של ראש השנה

הרי בגמרא יש שני דעות או יומא אריכתא או ספיקא דיומא, היכן כתוב שני קדושות? מבואר ברש"י בביצה ובעוד מפרשים ד'שני קדושות וקדושה אחת', תלוי ב'יומא אריכתא או ספיקא דיומא'. וכיון דפסקינן שביצה שנולדה בזו אסורי בזו, הרי נקטינן יומא אריכתא וקדושה אחת הוא. להלכה מחמירין כשני הצדדים, יומא אריכתא לחומרא...
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' ספטמבר 05, 2018 9:19 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 1934

Re: בגדי שבת בסליחות?!

גם על מגילת איכה אמר מרן החזו"א שבודאי נאמרה בשמחה! כי אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. פשוט וברור שהלשונות של אבל ובכי ומספד שנאמרו לגבי תשובה אין משמעותם כמו שמקובל היום להשתמש עם המושג "אבלות", נפשו עליו תאבל מבטא את הצער והכאב על החטאים שחטא בהם האדם, אך אין הביאור הוא שצריך להרגיש...
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' ספטמבר 04, 2018 9:01 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 1934

Re: בגדי שבת בסליחות?!

אני דיי בהלם שיש מי שמרגיש ניגוד בין בגדי שבת לסליחות. כידוע הרמ"א כותב שבימות השנה אין לנו שמחה אלא ביו"ט בסוף מוסף שעומדים ללכת הביתה לקיים שמחת יו"ט, וב... יום כיפור בגלל שמחת הכפרה! סליחות הוא זמן תשובה לעומת יו''כ שהוא זמן כפרה, וראה לעיל הנהגת הגרשז''א לא ראיתי שום סמך לכך שהגר...
על ידי הפשוט בפשטותו
א' ספטמבר 02, 2018 10:08 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 1934

Re: בגדי שבת בסליחות?!

הגרש"ז אוירבך זצ"ל היה פושט את בגדי השבת לפני אמירת סליחות במוצ"ש. כך ראיתי בספר שלמי מועד
על ידי הפשוט בפשטותו
ו' אוגוסט 24, 2018 4:11 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שאלה בניקוד - דור הפלגה
תגובות: 11
צפיות: 1320

Re: שאלה בניקוד - דור הפלגה

אין ספק בדבר שהניקוד הוא הפַּלָגָה
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' אוגוסט 21, 2018 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?
תגובות: 42
צפיות: 2379

Re: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?

יש לציין את הנאמר על הגר"ח מבריסק זצ"ל שלא היה מברך בורא נפשות על שתיית מים, משום שחשש שגם אם שתה לצמאו שמא פחות מרביעית היה לצמאו ולא את כל הרביעית הוא שתה לצמאו!
על ידי הפשוט בפשטותו
ש' יולי 28, 2018 11:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תפילות משה להיכנס לא"י
תגובות: 7
צפיות: 626

Re: תפילות משה להיכנס לא"י

עושה חדשות כתב:http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=5868

ישר כח!
כפי הנראה אין מקור לזה מלבד הפנ"י בברכות שכותב בצורה הרבה יותר פשוטה ש'אפשר' שהיה מתקבל.
על ידי הפשוט בפשטותו
ש' יולי 28, 2018 11:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תפילות משה להיכנס לא"י
תגובות: 7
צפיות: 626

תפילות משה להיכנס לא"י

יודע כל יהודי את אשר לימדו אותו בחיידר שמשה התפלל תפילות כמספר 'ואתחנן' והקב"ה אמר לו להפסיק להתפלל מכיון שאם יתפלל עוד תפילה אחת תתקבל תפילתו ויכנס לארץ ישראל. ובעיני תמוה מאוד לומר כן, שהן אמנם כתוב במדרש שמשה התפלל סך תפילות אלו, אבל לומר שאם היה מתפלל עוד תפילה אחת היה מתקבל הוא תמוה, לומר ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' יולי 17, 2018 2:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וַוי מַאן דְּאוֹשִׁיט יְדוֹי בְּדִיקְנָא יַקִּירָא עִלָּאָה
תגובות: 23
צפיות: 1586

Re: וַוי מַאן דְּאוֹשִׁיט יְדוֹי בְּדִיקְנָא יַקִּירָא עִלָּאָה

למרות שאני לאה מלהגיב לנושא שולי זה, אבל אכבד רצונו של יקירנו הרב מוהרפ"ת. ובכן זה למעלה משישים שנה, שהס"ק שליט"א מספר את זקנו. אין איש במשפחה היודע טעמו. לכל היותר ניתן לשער שלדעתו דברי האר"י, על הפגם שבהסרת זקן, היינו בגילוח הזקן משרשו, וכתשובתו הידועה (והמצונזרת...) של הבא&qu...
על ידי הפשוט בפשטותו
א' יולי 15, 2018 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיגו בטוען איני יודע
תגובות: 12
צפיות: 625

Re: מיגו בטוען איני יודע

לכידה.PNG
לכידה.PNG (9.68 KiB) נצפה 323 פעמים

אלו דברי הנתה"מ סי ע"ה סק"ז שהקשה קושיית החידוד הידועה, וכמדומה שבקובץ שיעורים הקשה ותירץ התירוץ הידוע דאכן נאמן שאינו יודע, אבל הנתה"מ סובר דהחסרון באיני יודע הוא משום שאינו נאמן שאינו יודע ולכן הקשה כנ"ל
על ידי הפשוט בפשטותו
ש' יולי 14, 2018 10:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57629

Re: הגה"צ רבי שריה דבלצקי זלל"ה

עובדיה חן כתב:תנחומינו לנכדו הרב בצלאל [איש ספר] ולכל המשפחה המכובדת
מתי והיכן הלויה?
על ידי הפשוט בפשטותו
ה' יולי 12, 2018 2:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 80
צפיות: 4154

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

דעתי העניה סוברת שזה צריך להיות כל אשכול לפי עניינו ולא כלפי האדם במה רוב עיסוקו.
ואכן יש אשכולות שהיה מן הראוי לסוגרם, ובעיקר בעניינים צנועים רגישים שלא מן הראוי לדון בהם בפומבי, וכן ביקורת על גדו"י מכל צד אשר הם 'אש אוכלה'.
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' יוני 27, 2018 7:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יו״ט שני ביוה״כ
תגובות: 10
צפיות: 476

Re: יו״ט שני ביוה״כ

למה לא נהגו יו״ט שני ביוה״כ בזמן שקדשו ע״פ הראיה מדין ספיקא דאורייתא לחומרא, ואי משום סכנה שעכ״פ יאכלו פחות מכשיעור. וכמדומה שראיתי פעם בפסקי תוס' ביומא [או במקום אחר] שר"י בעל התוס' התענה ב' ימים. מי שימצא ראשון הרי זה זריז ונשכר... וכעת לא מצאתי, ומצאתי שבסידור רש"י הביא כן שהר"י ו...
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' יוני 26, 2018 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשיית מעשה מלאכה במקום שהזמן חול כאשר התוצאה במקום שהזמן קודש
תגובות: 24
צפיות: 1081

Re: עשיית מעשה מלאכה במקום שהזמן חול כאשר התוצאה במקום שהזמן קודש

ביקורת תהיה כתב:העושה מלאכה באופן שהמעשה נעשֶׂה במקום שהזמן חול אך התוצאה יוצאת במקום שהזמן קודש, כגון המשדר מסמך במכשיר פקס מארץ לארץ, שבפועל ידיו כאן נעשית מלאכה שם – כלום יש בכך נדנוד עבירה?

מאי שנא מזורע ביום חול וההשרשה היא בשבת?
על ידי הפשוט בפשטותו
א' יוני 24, 2018 12:27 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: שיר - לאמיר מאכן א בייט
תגובות: 7
צפיות: 1597

Re: שיר - לאמיר מאכן א בייט

אופס!
תודה! התכוונתי לסיפור שעומד מאחורי השיר, יש איזה סיפור עם מתווך בין שני סוחרים, יש כמה גירסאות.
על ידי הפשוט בפשטותו
ו' יוני 22, 2018 11:13 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: שיר - לאמיר מאכן א בייט
תגובות: 7
צפיות: 1597

שיר - לאמיר מאכן א בייט

אם מישהו יכול להעלות כאן או להפנות אותי לגירסא המקובלת בענין השיר של הרה"ק מברדיטשוב 'א בייט' אודה לו
על ידי הפשוט בפשטותו
ה' יוני 21, 2018 10:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9383
צפיות: 649495

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
מהרש''ם.PDF

תודה רבה!
על ידי הפשוט בפשטותו
ה' יוני 21, 2018 10:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9383
צפיות: 649495

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר שו"ת מהרש"ם ח"ז סי' קנ"ט
על ידי הפשוט בפשטותו
ה' יוני 07, 2018 1:37 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: כריעה בברכו משעה שהחזן אומר ברכו
תגובות: 19
צפיות: 5097

Re: כריעה בברכו משעה שהחזן אומר ברכו

הדברים שכתבת תמוהים (לזקוף כ שהחזן אומר "ה"'), כי בעת שהכה"ג היה אומר את שם הוי' ככתבו היו כל העם כורעים ומשתחווים ולא מזדקפים. ופשוט שכל ענין הזקיפה בה' ("ה' זוקף כפופים") הוא כשהאדם עצמו מזכיר את שם ה' ולא כשהוא שומע ממישהו אחר. ודוק. (לא חידוש שלי הוא אלא שראיתי באיזה מק...
על ידי הפשוט בפשטותו
ה' יוני 07, 2018 1:32 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: כריעה בברכו משעה שהחזן אומר ברכו
תגובות: 19
צפיות: 5097

Re: כריעה בברכו משעה שהחזן אומר ברכו

הדברים שכתבת תמוהים (לזקוף כ שהחזן אומר "ה"'), כי בעת שהכה"ג היה אומר את שם הוי' ככתבו היו כל העם כורעים ומשתחווים ולא מזדקפים. ופשוט שכל ענין הזקיפה בה' ("ה' זוקף כפופים") הוא כשהאדם עצמו מזכיר את שם ה' ולא כשהוא שומע ממישהו אחר. ודוק. (לא חידוש שלי הוא אלא שראיתי באיזה מק...
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' יוני 06, 2018 4:07 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: כריעה בברכו משעה שהחזן אומר ברכו
תגובות: 19
צפיות: 5097

Re: כריעה בברכו משעה שהחזן אומר ברכו

כידוע אין מקור בחז"ל לכריעה בעת אמירת ברכו, וכבר האריכו בכך, ואעפ"כ נוהגים בו ברוב ישראל, וכבר ידוע סמך שמצאו אחרונים בדבה"י. יש זקנים שמשעה שהש"ץ אומר ברכו מיד הם שחים, חשבתי מתחילה שהוא נערווין בעלמא, כאותם זקנים שעונים איש"ר טרם הוציא הש"ץ בלעו מפיו... אבל שוב הרהרת...
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' יוני 05, 2018 3:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נר לדוד - מאוצרותיו של הסופר הרב דוד זריצקי ז"ל
תגובות: 20
צפיות: 2542

Re: נר לדוד - מאוצרותיו של הסופר הרב דוד זריצקי ז"ל

ה-ספר - בה"א הידיעה - 'שימקה' בגירסתו הישנה נמצא היכן שהוא? אולי יש אותו בקובץ pdf?
האם הסיפור 'רק טיפה אחת' שפירסמתם הוא סיפור אמיתי עליו או תיאור ספרותי?
על ידי הפשוט בפשטותו
ב' יוני 04, 2018 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עירוי נוזלים לחולה ביום כיפור
תגובות: 12
צפיות: 855

Re: עירוי נוזלים לחולה ביום כיפור

חולה שצריך לשתות ביום כיפור, האם ראוי לו שיקבל עירוי נוזלים במקום לשתות בצום? שמעתי מאדם נאמן שבישיבת מיר כבר כמה שנים יש אח גוי שמחבר עירוי נוזלים למי שנזקק לכך. שמעתי שר' משה פיינשטיין אמר שעובר בזה משום חובל, שחובל בגופו. מה נאמר על ענין זה מגדולי הדורות? שמעתי שהגריש"א התבטא שאם היה בידו כ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' מאי 30, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפצת סרטון מבייש
תגובות: 29
צפיות: 1531

Re: הפצת סרטון מבייש

למה יש לדון בחילוק הפשוט והברור הזה (עד שאין שום דמיון מלכתחילה)? אני שמח שהבנת את זה טוב... נכון יותר לומר שלא הבנתי את הדמיון. זה לא כ"כ פשוט. מה יהיה הדין במראה לו על מסך מעגל סגור ויש 'דיליי' [איחור] של כמה שניות או כמה דקות, גם בזה זה יהיה שונה? אם יש גווני ביניים בין שחור ללבן, זה לא אומ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' מאי 30, 2018 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפצת סרטון מבייש
תגובות: 29
צפיות: 1531

Re: הפצת סרטון מבייש

למה יש לדון בחילוק הפשוט והברור הזה (עד שאין שום דמיון מלכתחילה)? אני שמח שהבנת את זה טוב... נכון יותר לומר שלא הבנתי את הדמיון. זה לא כ"כ פשוט. מה יהיה הדין במראה לו על מסך מעגל סגור ויש 'דיליי' [איחור] של כמה שניות או כמה דקות, גם בזה זה יהיה שונה? אם יש גווני ביניים בין שחור ללבן, זה לא אומ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' מאי 30, 2018 10:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפצת סרטון מבייש
תגובות: 29
צפיות: 1531

Re: הפצת סרטון מבייש

אכן כך כתוב, אבל יש לעיין אם כוונתו לאפוקי מסרטון. ויש לדון מה סברא לחלק בין בשעת מעשה לסרטון. ושמא בשעת מעשה אין אני מספר לשני אלא גורם לו להיות חלק מהסיפור בשעת מעשה ולהוודע לכך במו עיניו, ומשא"כ כשאני מראה לו סרטון אח"כ הסיפור כבר קרה ואני גורם לו לדעת מה קרה , וזהו סיפור . ויל"ד....
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' מאי 30, 2018 10:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי
תגובות: 5
צפיות: 647

Re: משניות קהתי

יאיר כתב:נ"ל רק באוצה"ח (40 עמ' ראשונים חינם במקוון)

אז שיעלו לכאן את הכל, ומק"ו מאפליקציה...

עבור לחיפוש מתקדם