החיפוש הניב 136 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הפשוט בפשטותו
ד' נובמבר 28, 2018 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 202
צפיות: 11618

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

כעת אענה לרב הפשוט בפשטותו והרב החושב הראשון כתב: אני לא מדבר כלל על הנידון אם הוא פוסק או לא [ברור שאם הוא רוצה לפסוק הוא יכול, אם נניח שלא], ומה גם שהוא מתבסס על פסק מפורש שהוא שמע מהחזו"א בענין [אני צריך עדיין לחפש היכן הוא כותב זאת בשמו, כמדומה באחד המסכתות קטנות], וברור שאינך חייב לקבל את...
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' נובמבר 28, 2018 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 202
צפיות: 11618

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

אכן הדברים חצו את הגבול כשבמלאך ה' עסקינן. 'מדוע לא יראת לדבר בעבדי במשה'. אגב, מרן הגרח''ק כן נחשב כפוסק, ופסקיו מפורסמים בכל נושא וענין. אני לא מבין איך נותן לאיש הזה לכתוב הודעות ביד חופשית! איך אתה מתייחס לגרח"ק - קדוש ד' שלאחר המאה ועשרים שלו אף אחד מאיתנו לא יבין איך חי איתנו ענק כזה ששי...
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 27, 2018 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 202
צפיות: 11618

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

אוצר החכמה כתב:יש"כ. הדעה שכל דבר שהוא ליופי אסור הוא מחלוקת הובא בשו"ע במקומו ובבהגר"א שם מהגמרא שבת שהזכיר. אבל הפלא כמובן נשאר. למה עולה בדעתו שלבישת שעון הוא ליופי?

אני הבנתי שהם מדברים על שעונים יפים, לא רגילים [וכידוע שהרבה מתירים לטלטל בשבת מדין תכשיט]. אבל במקורות הללו נראה שלאו דוקא
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 27, 2018 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 202
צפיות: 11618

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

לבקש מאדם שבא לברכה שיבטיח שלא ילבש יותר שעון כל ימי חייו נראה מוגזם. האם זאת אומרת שבב"ב לא נותנים יותר מתנה לחתן שעון? יותר מוגזם ללכת לפורמים ולכתוב דברים מוגזמים לא מדוייקים, אף פעם לא ביקש שיבטיחו וכדו' בשביל ברכה, הגרח"ק אישית מפריע לו לראות את זה משום שכך יצא לו לדינא, מותר לכבדו ו...
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 27, 2018 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?
תגובות: 202
צפיות: 11618

Re: העונד שעון יד עובר משום "לא ילבש"?

חיים סגל כתב:.

הגרח"ק מביא באחד מספריו [כמדומה באחד ה'מסכתות קטנות'] בשם החזו"א שסבר שיש לאסור מעיקר הדין משום לא תלבש! ולא מחומרא והידור, ולכן מצווה לאחרים להוריד.
והגריש"א זצ"ל היה לובש שעון יד יפה ולא חשש, וכן רבים מגדולי ישראל
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 27, 2018 11:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית דברים ליורש החוב, האם מותרת?
תגובות: 2
צפיות: 133

Re: ריבית דברים ליורש החוב, האם מותרת?

האם ריבית דברים שונה מריבית ממון בענין הזה, או שאתה שואל גם על ריבית ממון?
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 20, 2018 10:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חומר בענין בין אדם לחבירו
תגובות: 7
צפיות: 160

Re: חומר בענין בין אדם לחבירו

דרומי כתב:שם האשכול: מקור לחיזוק בבין אדם לחבירו

תודה תודה! מרתק!
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 20, 2018 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חומר בענין בין אדם לחבירו
תגובות: 7
צפיות: 160

Re: חומר בענין בין אדם לחבירו

דרומי כתב:במדור של ימי 'ספירת העומר' היה אשכול ע"ז והובאו בו כמה סיפורים ומקורות.

תודה!
התוכל להפנות אותי? אינני מוצא
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 20, 2018 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חומר בענין בין אדם לחבירו
תגובות: 7
צפיות: 160

חומר בענין בין אדם לחבירו

מחפש חומר בענין בין אדם לחבירו - בעיקר פגיעה בכבוד הזולת, הן מאמרים והן סיפורים עכשויים דוגמת הסיפורים של דוד קלצקין וכדו'
אשמח להפניה או להעלאה.
תודה רבה!
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' נובמבר 20, 2018 9:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: לולא לולי אלמלא אלמלי
תגובות: 5
צפיות: 184

Re: לולא לולי אלמלא אלמלי

דיוניםבהלכה כתב:מבואר בתוס' מגילה כ"א. דאלמלי ביו"ד הכוונה ל"אכן" ואלמלא באל"ף הכוונה ל"לא" האם ה"ה לענין לולי ולולא?

לכאורה לא
על ידי הפשוט בפשטותו
א' נובמבר 04, 2018 8:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 248
צפיות: 19053

Re: בד"ה - הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

[כשהייתי בבית האבלים היה שמה אברך לא מהעדה של הגר"ל כלל, אף אחד מהציבור לא הכיר אותו, אבל הוא עמד ואמר בהתרגשות: רבי לייב היה הבן אדם שהכי החזיק ממני בעולם! הוא הכי אהב אותו מכל האנשים בחיים שלי!] יכולני להעיד שכשהייתי ילד קטן והיינו נפגשים קצת בשמחות תמיד היה נותן לי יחס, התעניין ודיבר, עם עי...
על ידי הפשוט בפשטותו
א' אוקטובר 21, 2018 8:48 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שאלת גשמים - ותן טל ומטר
תגובות: 15
צפיות: 1784

Re: שאלת גשמים - ותן טל ומטר

בדברי הראשונים ז"ל פיוטים אלו מכונים "שבעתא דטל" ו"שבעתא דגשם". מי הם הראשונים? הגר"מ שפירא זצ"ל הביא שלא יתכן שתפילת טל הוא מכיון שמתחילים לבקש על טל, שהרי יש נוסחאות שכלל לא מבקשים בקיץ 'ותן טל' וכו', והביא שבראשונים כתוב שהוא מפני שבאותו יום בירך יצחק 'ויתן לך ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ו' אוקטובר 12, 2018 11:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9672
צפיות: 706545

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
הפשוט בפשטותו כתב:אם כבר, נזכרתי שיש איזה שאלה עם הגרלה [כמדומה הגרלה לא נכונה] עם איזה חריפות שלו.

אשנה ואשלש תודתי!
על ידי הפשוט בפשטותו
ו' אוקטובר 12, 2018 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9672
צפיות: 706545

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יש שאלה מעניינת של המהרי"ל דיסקין לגבי שניים אוחזין בטלית [לגבי חצי ורביע וכדו'] ואינני יודע היכן היא, כמדומה שנדפסה בכרך על התורה ואין לי לפני. אשמח מאוד אם מאן דהו יתנדב למצוא ולהעלות יש"כ גדול!!!! נפלא!! אם כבר, נזכרתי שיש איזה שאלה עם הגרלה [כמדומה הגרלה לא נכונה] עם איזה חריפות שלו. ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ו' אוקטובר 12, 2018 10:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9672
צפיות: 706545

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יש שאלה מעניינת של המהרי"ל דיסקין לגבי שניים אוחזין בטלית [לגבי חצי ורביע וכדו'] ואינני יודע היכן היא, כמדומה שנדפסה בכרך על התורה ואין לי לפני.
אשמח מאוד אם מאן דהו יתנדב למצוא ולהעלות
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' אוקטובר 09, 2018 10:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אמירת כי טוב ביום הרביעי
תגובות: 2
צפיות: 265

Re: אמירת כי טוב ביום הרביעי

הקושיא היא שהקב"ה הבדיל בין האור ובין החושך. וראיתי מובא שלהבדיל בין מים למים זהו יצירת מחלוקת, אבל להבדיל בין שני דברים מנוגדים שאין יכולים לחיות יחד אין זה מחלוקת אלא אדרבה כך הדרך שישכון השלום... וכן מתבאר לכאו' מתוך מעשה לוט ואברהם שאמר 'אם הימין ואשמאילה' וכו' והוא מפני שהם אנשים אחים ואין...
על ידי הפשוט בפשטותו
ו' אוקטובר 05, 2018 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2961

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

הרב לענין, למה אתה חושב שלעבוד על מדת הענוה יותר קל מלעבוד על מדת הכעס?... פשיטא שהרב 'לענין' דיבר כענין... לעבוד על כעס הוא אחד הדברים הקשים ביותר, כי כאשר הוא במצב של כעס הוא לא רוצה לשמוע מכלום, ואינו כמו עבודה לאורך זמן וברוגע... ושמעתי פעם מהגר"מ שפירא זצ"ל כשהזכיר את הנושא [אחפש אם ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' ספטמבר 26, 2018 10:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מים אחרונים בת"ב וביום כיפור
תגובות: 1
צפיות: 123

Re: מים אחרונים בת"ב וביום כיפור

רחיצה משום לכלוך מותרת
על ידי הפשוט בפשטותו
ש' ספטמבר 22, 2018 9:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2961

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

הרב לענין, למה אתה חושב שלעבוד על מדת הענוה יותר קל מלעבוד על מדת הכעס?... פשיטא שהרב 'לענין' דיבר כענין... לעבוד על כעס הוא אחד הדברים הקשים ביותר, כי כאשר הוא במצב של כעס הוא לא רוצה לשמוע מכלום, ואינו כמו עבודה לאורך זמן וברוגע... ושמעתי פעם מהגר"מ שפירא זצ"ל כשהזכיר את הנושא [אחפש אם ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ש' ספטמבר 22, 2018 9:46 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים
תגובות: 14
צפיות: 601

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

אני שמעתי פעם מימרא בשם אחד הצדיקים מהדורות הקודמים שבטעות חושבים אנשים שלצדיקים אין יצה"ר, והאמת שאפילו בשעת נעילה יש להם נסיונות!
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' ספטמבר 19, 2018 11:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 23
צפיות: 1590

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

מסופר על הח"ח שבדקו וראו שהשמו"ע שלו ארך כמו כל השנה [החלק של כל השנה]
וככלל יש לציין מה שהעידו שכל השנה לא האריך הרבה בתפילתו! לא העיקר האריכות, ובאריכות יתירה מידי קשה לכוון משך כל התפילה [ביחוד בדורינו אנו] ולפעמים עדיף לקצר ולכוון ברצף!
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' ספטמבר 19, 2018 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2961

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

שמעתי פעם מאחד שאדם צריך להכיר בזה שכשהוא כועס הוא כמו שיכור וכמו שכל אחד יודע שכשהוא שיכור הוא לא נוהג ברכב - עקב מצבו העכשווי ולא בגלל בעיה בו - כך הכועס צריך לדעת שכשהוא כועס אסור לו 'לנהוג', לא לדבר ולא לעשות שום דבר, כיון שעכשיו הוא כמו שיכור ומה שיעשה כעת יתחרט אח"כ!
על ידי הפשוט בפשטותו
ב' ספטמבר 17, 2018 1:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום
תגובות: 23
צפיות: 723

Re: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום

א. מצד הסברא צודק הרב חיי נר שאין דמיון לחומץ. וזה דומה יותר למי ששותה הרבה לפני הצום שאע"פ שמפחית את העינוי אין בזה חיסרון. ב. גם צודק הרב מקדש מלך שאין חיוב לעשות כן ואינו אלא מידת חסידות. הרב של רחובות ר' הירש מלצר בנו של הגרא"ז היה מתאשפז ביוה"כ כדי שיתנו לו אינפוזיה כי היה אסור ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ב' ספטמבר 17, 2018 11:37 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום
תגובות: 23
צפיות: 723

Re: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום

א. מצד הסברא צודק הרב חיי נר שאין דמיון לחומץ. וזה דומה יותר למי ששותה הרבה לפני הצום שאע"פ שמפחית את העינוי אין בזה חיסרון. ב. גם צודק הרב מקדש מלך שאין חיוב לעשות כן ואינו אלא מידת חסידות. הרב של רחובות ר' הירש מלצר בנו של הגרא"ז היה מתאשפז ביוה"כ כדי שיתנו לו אינפוזיה כי היה אסור ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ב' ספטמבר 17, 2018 11:32 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 12
צפיות: 321

Re: שהחיינו ביום שני של ראש השנה

הרי בגמרא יש שני דעות או יומא אריכתא או ספיקא דיומא, היכן כתוב שני קדושות? מבואר ברש"י בביצה ובעוד מפרשים ד'שני קדושות וקדושה אחת', תלוי ב'יומא אריכתא או ספיקא דיומא'. וכיון דפסקינן שביצה שנולדה בזו אסורי בזו, הרי נקטינן יומא אריכתא וקדושה אחת הוא. להלכה מחמירין כשני הצדדים, יומא אריכתא לחומרא...
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' ספטמבר 05, 2018 9:19 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 2221

Re: בגדי שבת בסליחות?!

גם על מגילת איכה אמר מרן החזו"א שבודאי נאמרה בשמחה! כי אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. פשוט וברור שהלשונות של אבל ובכי ומספד שנאמרו לגבי תשובה אין משמעותם כמו שמקובל היום להשתמש עם המושג "אבלות", נפשו עליו תאבל מבטא את הצער והכאב על החטאים שחטא בהם האדם, אך אין הביאור הוא שצריך להרגיש...
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' ספטמבר 04, 2018 9:01 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 2221

Re: בגדי שבת בסליחות?!

אני דיי בהלם שיש מי שמרגיש ניגוד בין בגדי שבת לסליחות. כידוע הרמ"א כותב שבימות השנה אין לנו שמחה אלא ביו"ט בסוף מוסף שעומדים ללכת הביתה לקיים שמחת יו"ט, וב... יום כיפור בגלל שמחת הכפרה! סליחות הוא זמן תשובה לעומת יו''כ שהוא זמן כפרה, וראה לעיל הנהגת הגרשז''א לא ראיתי שום סמך לכך שהגר...
על ידי הפשוט בפשטותו
א' ספטמבר 02, 2018 10:08 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 2221

Re: בגדי שבת בסליחות?!

הגרש"ז אוירבך זצ"ל היה פושט את בגדי השבת לפני אמירת סליחות במוצ"ש. כך ראיתי בספר שלמי מועד
על ידי הפשוט בפשטותו
ו' אוגוסט 24, 2018 4:11 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שאלה בניקוד - דור הפלגה
תגובות: 11
צפיות: 1673

Re: שאלה בניקוד - דור הפלגה

אין ספק בדבר שהניקוד הוא הפַּלָגָה
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' אוגוסט 21, 2018 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?
תגובות: 42
צפיות: 2619

Re: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?

יש לציין את הנאמר על הגר"ח מבריסק זצ"ל שלא היה מברך בורא נפשות על שתיית מים, משום שחשש שגם אם שתה לצמאו שמא פחות מרביעית היה לצמאו ולא את כל הרביעית הוא שתה לצמאו!
על ידי הפשוט בפשטותו
ש' יולי 28, 2018 11:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תפילות משה להיכנס לא"י
תגובות: 7
צפיות: 675

Re: תפילות משה להיכנס לא"י

עושה חדשות כתב:http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=5868

ישר כח!
כפי הנראה אין מקור לזה מלבד הפנ"י בברכות שכותב בצורה הרבה יותר פשוטה ש'אפשר' שהיה מתקבל.
על ידי הפשוט בפשטותו
ש' יולי 28, 2018 11:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תפילות משה להיכנס לא"י
תגובות: 7
צפיות: 675

תפילות משה להיכנס לא"י

יודע כל יהודי את אשר לימדו אותו בחיידר שמשה התפלל תפילות כמספר 'ואתחנן' והקב"ה אמר לו להפסיק להתפלל מכיון שאם יתפלל עוד תפילה אחת תתקבל תפילתו ויכנס לארץ ישראל. ובעיני תמוה מאוד לומר כן, שהן אמנם כתוב במדרש שמשה התפלל סך תפילות אלו, אבל לומר שאם היה מתפלל עוד תפילה אחת היה מתקבל הוא תמוה, לומר ...
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' יולי 17, 2018 2:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וַוי מַאן דְּאוֹשִׁיט יְדוֹי בְּדִיקְנָא יַקִּירָא עִלָּאָה
תגובות: 23
צפיות: 1649

Re: וַוי מַאן דְּאוֹשִׁיט יְדוֹי בְּדִיקְנָא יַקִּירָא עִלָּאָה

למרות שאני לאה מלהגיב לנושא שולי זה, אבל אכבד רצונו של יקירנו הרב מוהרפ"ת. ובכן זה למעלה משישים שנה, שהס"ק שליט"א מספר את זקנו. אין איש במשפחה היודע טעמו. לכל היותר ניתן לשער שלדעתו דברי האר"י, על הפגם שבהסרת זקן, היינו בגילוח הזקן משרשו, וכתשובתו הידועה (והמצונזרת...) של הבא&qu...
על ידי הפשוט בפשטותו
א' יולי 15, 2018 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיגו בטוען איני יודע
תגובות: 12
צפיות: 720

Re: מיגו בטוען איני יודע

לכידה.PNG
לכידה.PNG (9.68 KiB) נצפה 418 פעמים

אלו דברי הנתה"מ סי ע"ה סק"ז שהקשה קושיית החידוד הידועה, וכמדומה שבקובץ שיעורים הקשה ותירץ התירוץ הידוע דאכן נאמן שאינו יודע, אבל הנתה"מ סובר דהחסרון באיני יודע הוא משום שאינו נאמן שאינו יודע ולכן הקשה כנ"ל
על ידי הפשוט בפשטותו
ש' יולי 14, 2018 10:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 728
צפיות: 69633

Re: הגה"צ רבי שריה דבלצקי זלל"ה

עובדיה חן כתב:תנחומינו לנכדו הרב בצלאל [איש ספר] ולכל המשפחה המכובדת
מתי והיכן הלויה?
על ידי הפשוט בפשטותו
ה' יולי 12, 2018 2:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 86
צפיות: 4894

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

דעתי העניה סוברת שזה צריך להיות כל אשכול לפי עניינו ולא כלפי האדם במה רוב עיסוקו.
ואכן יש אשכולות שהיה מן הראוי לסוגרם, ובעיקר בעניינים צנועים רגישים שלא מן הראוי לדון בהם בפומבי, וכן ביקורת על גדו"י מכל צד אשר הם 'אש אוכלה'.
על ידי הפשוט בפשטותו
ד' יוני 27, 2018 7:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יו״ט שני ביוה״כ
תגובות: 10
צפיות: 605

Re: יו״ט שני ביוה״כ

למה לא נהגו יו״ט שני ביוה״כ בזמן שקדשו ע״פ הראיה מדין ספיקא דאורייתא לחומרא, ואי משום סכנה שעכ״פ יאכלו פחות מכשיעור. וכמדומה שראיתי פעם בפסקי תוס' ביומא [או במקום אחר] שר"י בעל התוס' התענה ב' ימים. מי שימצא ראשון הרי זה זריז ונשכר... וכעת לא מצאתי, ומצאתי שבסידור רש"י הביא כן שהר"י ו...
על ידי הפשוט בפשטותו
ג' יוני 26, 2018 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשיית מעשה מלאכה במקום שהזמן חול כאשר התוצאה במקום שהזמן קודש
תגובות: 24
צפיות: 1281

Re: עשיית מעשה מלאכה במקום שהזמן חול כאשר התוצאה במקום שהזמן קודש

ביקורת תהיה כתב:העושה מלאכה באופן שהמעשה נעשֶׂה במקום שהזמן חול אך התוצאה יוצאת במקום שהזמן קודש, כגון המשדר מסמך במכשיר פקס מארץ לארץ, שבפועל ידיו כאן נעשית מלאכה שם – כלום יש בכך נדנוד עבירה?

מאי שנא מזורע ביום חול וההשרשה היא בשבת?
על ידי הפשוט בפשטותו
א' יוני 24, 2018 12:27 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: שיר - לאמיר מאכן א בייט
תגובות: 7
צפיות: 1943

Re: שיר - לאמיר מאכן א בייט

אופס!
תודה! התכוונתי לסיפור שעומד מאחורי השיר, יש איזה סיפור עם מתווך בין שני סוחרים, יש כמה גירסאות.

עבור לחיפוש מתקדם