מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 316 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בן אדם
ד' אוקטובר 16, 2019 3:21 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מה בין יום הכיפורים לעשרה הרוגי מלכות?
תגובות: 48
צפיות: 8329

Re: מה בין יום הכיפורים לעשרה הרוגי מלכות?

עושה חדשות כתב:בחז"ל כתוב יבוא שעיר ויכפר על מעשה שעיר, (על המלואים), בלי קשר לתאריכים של היובלים.

אכן ביחס למילואים, לא ביחס לשעיר יום הכיפורים.
על ידי בן אדם
ד' אוקטובר 16, 2019 10:42 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מה בין יום הכיפורים לעשרה הרוגי מלכות?
תגובות: 48
צפיות: 8329

Re: מה בין יום הכיפורים לעשרה הרוגי מלכות?

שמעתי שמקורו מספר החיצוני והדימיוני ספר היובלים, שנתן תאריכים לכל סיפורי המקרא ככל העולה על רוחו, והחליט שמכירת יוסף והריגת שעיר עזים ע"י בני יעקב היה ביום הכיפורים, ולכן כדי לכפר על מעשה זה נצטווינו באותו היום על שני שעירי עזים לכפר על אותו מעשה.
על ידי בן אדם
א' אוקטובר 06, 2019 5:32 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג הלבן - מה זה?
תגובות: 2
צפיות: 351

אתרוג הלבן - מה זה?

הגמ' במסכת סוכה דף לו. מביאה ברייתא המונה כמה סוגי אתרוגים הפסולים למצות נטילת לולב בנוסף על הפסולים המופיעים במשנה שם, בין הפסולים שהברייתא מונה הוא אתרוג הלבן. ונפשי בשאלתי האם ידוע כהיום תופעה זו של אתרוג לבן? בנוגע לאתרוג הכושי ראיתי שכבר דשו בו רבים, ומצאו שאחד מזני האתרוג בקטנותו הוא בצבע שחור...
על ידי בן אדם
ה' יולי 18, 2019 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין פסוקים בתלמוד וראשונים שלא כמו המצויים בידינו
תגובות: 21
צפיות: 2199

Re: בענין פסוקים בתלמוד וראשונים שלא כמו המצויים בידינו

רש"י שמות פרק כה פסוק כב
ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל - הרי וי"ו זו יתירה וטפלה, וכמוהו הרבה במקרא, וכה תפתר ואת אשר אדבר עמך שם, את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל הוא:

ואילו בנוסח שלנו אין תוספת וי"ו בכלל.
על ידי בן אדם
ג' יולי 16, 2019 11:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 6248

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

לענין כתב:אולי תוכלו לעזור לי.
פעמיים ביום (בערך) אני חושב האם לפי פשוטו של מקרא 'וראיתם אותו' אומר שיש קיום מצוה בלהסתכל על הציצית? כמה ומתי?
אודה מאד.

אולי הכוונה לפתיל התכלת, וראיתם אותו - לשון יחיד.
על ידי בן אדם
ג' יולי 16, 2019 1:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6559

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

עי' באנציקלופדיה תלמודית כרך ט, [הלכה] טור רמז אין למדים הלכה מן התוספתות שהאריך בזה, בפשטות יש שתי גישות בראשונים אחת שכל מקום שאין סתירה ברורה מהתלמוד בבלי אז הולכים אחר מקורות אחרים והשנייה שדבר שאינו בתלמוד בבלי אין בהכרח למדים ממנו. נ.ב. אנקדוטה ששמעתי מהגה"מ ר' יעקב עדס: שבירושלמי מבואר ...
על ידי בן אדם
ג' יולי 16, 2019 1:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6559

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

כעין סמך לדבר שהברייתות בכלל המשניות מצאתי ברש"י על דברי הגמ' במסכת סנהדרין (מב א) "אמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: במי אתה מוצא מלחמתה של תורה - במי שיש בידו חבילות של משנה, קרי רב יוסף אנפשיה: ורב - תבואות בכח שור", ומפרש רש"י: מלחמתה של תורה - הוריותיה ולעמוד ...
על ידי בן אדם
ב' יולי 15, 2019 3:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 18922

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

אוצר החכמה כתב:צדקת. כשאתה אומר זאת אני נזכר שאכן כך הוא. טעיתי ואני מתנצל.ואתקן למעלה.

כאלו סברות והשערות תמצא למכביר אצל הרב מדן. אין זה מדרכי הרב בן נון, למרות שהרב מדן אוחז את עצמו תלמידו של הרב בן נון, נפרדו דרכיהם זו מזו.
על ידי בן אדם
ב' יולי 15, 2019 3:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6559

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

כעין סמך לדבר שהברייתות בכלל המשניות מצאתי ברש"י על דברי הגמ' במסכת סנהדרין (מב א) "אמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: במי אתה מוצא מלחמתה של תורה - במי שיש בידו חבילות של משנה, קרי רב יוסף אנפשיה: ורב - תבואות בכח שור", ומפרש רש"י: מלחמתה של תורה - הוריותיה ולעמוד ע...
על ידי בן אדם
ב' יולי 15, 2019 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6559

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

הנחת היסוד שאמורא אינו יכול לחלוק על תנא אינו פשוט כלל וכלל, ומצינו הרבה אמוראים חולקים על דברים מפורשים של התנאים. הראשונים כבר התעסקו בזה, שמצד אחד לא פעם ולא פעמיים רואים אמוראים חולקים על תנאים (עי' לדוגמא או"ז ערובין קכט שכתב: "אמוראים קדמונים בהרבה מקומות חולקים על משניות" ומבי...
על ידי בן אדם
ב' יולי 15, 2019 11:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נוסחאות וכתבי יד של תלמוד בבלי
תגובות: 5
צפיות: 418

Re: נוסחאות וכתבי יד של תלמוד בבלי

לוצאטי כתב:הבחנים שלהם לשוניים, וכנראה בעיניהם כה"י הזה מייצג את הלשון האותנטית יותר.
ברם הניסיון מלמד שסופר ששומר על הלשון המקורית, שומר גם על הנוסחים המקוריים.

תודה רבה
איפה ניתן לראות/לקרוא את ההתייחסות שלהם לכתבי היד?
על ידי בן אדם
ב' יולי 15, 2019 10:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6559

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

הנחת היסוד שאמורא אינו יכול לחלוק על תנא אינו פשוט כלל וכלל, ומצינו הרבה אמוראים חולקים על דברים מפורשים של התנאים. הראשונים כבר התעסקו בזה, שמצד אחד לא פעם ולא פעמיים רואים אמוראים חולקים על תנאים (עי' לדוגמא או"ז ערובין קכט שכתב: "אמוראים קדמונים בהרבה מקומות חולקים על משניות" ומבי...
על ידי בן אדם
ב' יולי 15, 2019 2:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נוסחאות וכתבי יד של תלמוד בבלי
תגובות: 5
צפיות: 418

Re: נוסחאות וכתבי יד של תלמוד בבלי

לוצאטי כתב:באתר 'מאגרים' השתמשו בכ"י וטיקן 120

תודה רבה!
גם בעיניי זה היה נראה מקופיה הכי מדויק, לכן שאלתי.
הם מסבירים למה?
על ידי בן אדם
ב' יולי 15, 2019 1:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6559

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

תמיהני עליך! מחמת שאלה זו הגעת למסקנא מרחיקה לכת עד כדי כך שזאת התורה המצויה בידינו היא חיבור אחר שמישהו העתיק שמו של החיבור הקדום עליה?! ובאמת אין זה התוספתא אלא סתם ברייתות חיצוניות? אתה רציני? ומה גם שנמצא לפי דבריך שהתוספתא בניגוד להמשנה ספרא וספרי נאבדה מאיתנו. אתמהה. וכי לא נמצא פעמים שהראשונ...
על ידי בן אדם
א' יולי 14, 2019 2:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נוסחאות וכתבי יד של תלמוד בבלי
תגובות: 5
צפיות: 418

נוסחאות וכתבי יד של תלמוד בבלי

האם ידוע איזה מכתבי היד דלהלן של התלמוד (מסכת ערכין) הכי מדויק? וינציה? מינכן? וטיקן?
על ידי בן אדם
ג' יולי 09, 2019 3:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6559

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

והטעם שהוא כן, כי התוספתא שבידינו לא מיתניא בי רבי חייא ורבי אושעיא , ולכן לא מייתינן ראיה מינה, והרבה פעמים יש שדרים שדנו בהם בתלמוד דידן נתפרשו להדיא בתוספתא והתלמוד אינו מביאה לראיה. מביאים ראיה רק מברייתות דמיתניא בי רבי חייא ורבי אושעיא [חולין קמא.] . מאיפה הנחתך הפשוטה (והתמוה בעיניי) שתוספתא...
על ידי בן אדם
ג' יולי 09, 2019 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6559

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

והטעם שהוא כן, כי התוספתא שבידינו לא מיתניא בי רבי חייא ורבי אושעיא , ולכן לא מייתינן ראיה מינה, והרבה פעמים יש שדרים שדנו בהם בתלמוד דידן נתפרשו להדיא בתוספתא והתלמוד אינו מביאה לראיה. מביאים ראיה רק מברייתות דמיתניא בי רבי חייא ורבי אושעיא [חולין קמא.] . מאיפה הנחתך הפשוטה (והתמוה בעיניי) שתוספתא...
על ידי בן אדם
ב' יולי 08, 2019 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6559

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

לגבי התוספתא - אין ספק שהיא משמשת כמקור חשוב לקושיות וסברות וכדו', אבל היא לא בת סמכא , דהיינו שאינה מחייבת ולא מכרעת, ודווקא הדוגמא שהבאת מחו"מ קנד נפלאה ביותר, וז"ל הטור שם: וחלון כנגד חלון או פתח כנגד פתח לא יעשה כלל אפי' שיש לו רשות לפתוח החלון או הפתח ופרשב"ם שא"צ להרחיק אל...
על ידי בן אדם
ב' יולי 08, 2019 11:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6559

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

בזכרוני שיצא לאור קול קורא וכמה מכתבים מגדולי הדור בשנות התר"פ תר"צ, בענין לימוד ירושלמי זרעים, אולי רצו לצרף לדף היומי ולא עלתה בידם, וכתבו שם דמדרשי ההלכות והתוספתא יש לומר שהביאו חכמי הש"ס מה שחשבו להכרח , וכן כל ענייני אגדה הנחוצים. ואף ירושלמי בסדרי מועד נשים ונזיקין הובאו בתלמו...
על ידי בן אדם
ב' יולי 08, 2019 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6559

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

לגבי התוספתא - אין ספק שהיא משמשת כמקור חשוב לקושיות וסברות וכדו', אבל היא לא בת סמכא , דהיינו שאינה מחייבת ולא מכרעת, ודווקא הדוגמא שהבאת מחו"מ קנד נפלאה ביותר, וז"ל הטור שם: וחלון כנגד חלון או פתח כנגד פתח לא יעשה כלל אפי' שיש לו רשות לפתוח החלון או הפתח ופרשב"ם שא"צ להרחיק אל...
על ידי בן אדם
ב' יולי 08, 2019 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6559

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

בזכרוני שיצא לאור קול קורא וכמה מכתבים מגדולי הדור בשנות התר"פ תר"צ, בענין לימוד ירושלמי זרעים, אולי רצו לצרף לדף היומי ולא עלתה בידם, וכתבו שם דמדרשי ההלכות והתוספתא יש לומר שהביאו חכמי הש"ס מה שחשבו להכרח , וכן כל ענייני אגדה הנחוצים. ואף ירושלמי בסדרי מועד נשים ונזיקין הובאו בתלמו...
על ידי בן אדם
ב' יולי 08, 2019 9:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6559

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

אני גם חושב כמו 'אוצר החכמה'. שלדעת הר"ן והשו"ע הרב חייבים ללמוד כל הזמן. כי בלי זה אי אפשר להגיע לידיעת כל התורה. וזה בדיוק דברי הר"ן בנדרים, עד כמה שאני זוכר. ומכאן איני מבין את היצר המוזר שאנשים (לא רק כאן באשכול, אלא בכלל זו תופעה נפוצה) טוענים בהתלהבות שפשוט שיש חיוב גמור לדעת א...
על ידי בן אדם
ב' יולי 08, 2019 12:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6559

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

אני גם חושב כמו 'אוצר החכמה'. שלדעת הר"ן והשו"ע הרב חייבים ללמוד כל הזמן. כי בלי זה אי אפשר להגיע לידיעת כל התורה. וזה בדיוק דברי הר"ן בנדרים, עד כמה שאני זוכר. ומכאן איני מבין את היצר המוזר שאנשים (לא רק כאן באשכול, אלא בכלל זו תופעה נפוצה) טוענים בהתלהבות שפשוט שיש חיוב גמור לדעת א...
על ידי בן אדם
ב' יוני 03, 2019 7:03 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מאכלי חלב - האם די במשקה?
תגובות: 16
צפיות: 704

Re: מאכלי חלב

למיטב זכרוני המג"א מקשר את מאכלי חלב עם שתי ה לחם הרמ"א מביא את הקישור לשני הלחם אבל אין הכוונה שצריך לחם חלבי כמבואר שם אמנם המג"א באמת כתב שנוהגים לאפות את הלחם עם חמאה אבל לענ"ד לא נוהגים כן בפועל וכל הנידון הוא על מאכלי חלב או משקה חלב ובזה נ"ל שאין חילוק לטעם זה הרמ&qu...
על ידי בן אדם
ה' ינואר 03, 2019 2:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 131
צפיות: 9901

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

איזה 'חומרות' הוא רוצה לבטל אפשר להבין מהסכמתו לספר ה.... 'זרע ישראל' [אמסלם]. ואסביר: היסוד של הספר הנ"ל [פרק א'] מופרך מיסודו. כל הדיונים באחרונים איך ליישב את הסתירה ברמב"ם, האם רק ההודעה לא מעכבת או גם הקבלה הם בשאלה האם צריך לעשות בבית דין אאקט של קבלה. אבל בזמננו הנושא הוא אחר לגמרי...
על ידי בן אדם
ג' דצמבר 11, 2018 11:50 am
פורום: חנוכה
נושא: שכח לברך שהחיינו בליל ראשון של חנוכה
תגובות: 4
צפיות: 1665

Re: שכח לברך שהחיינו בליל ראשון של חנוכה

אוהב עמו כתב:לכאורה מקור הדברים הוא המאירי שהביאו המשנ"ב.
אלא שהמשנ"ב כ' שיברך בשאר הימים בזמן ההדלקה, ורק אם ביום האחרון לא ברך יברך בשוק.

בשערי ציון נשאר בצ"ע לדינא. בדברות משה מקשה על דבריו שבחנוכה לכאורה לכו"ע אינו מברך על עצם היו"ט. אם כי דבריו אינו מוכרחים לכאורה.
על ידי בן אדם
א' דצמבר 09, 2018 1:33 pm
פורום: חנוכה
נושא: חשמונאי - מעיל או מלרע ?
תגובות: 6
צפיות: 2158

Re: חשמונאי - מעיל או מלרע ?

האיות בתלמוד ירושלמי קצת שונה מזה שבבבלי, שם בכל המקומות (למעט פעם אחת בודד) כתוב "חשמוניי" בשני יודי"ן ולא באל"ף. כמו"כ בעיון בכתבי ידות ישנות בתלמוד בבלי גם כתוב בשני יודי"ן. דבר זה מצינו בעוד כמה שמות שנשתנה האיות, כגון "שמאי" כתוב בירושלמי ובשאר כת"י ...
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 8:58 pm
פורום: חנוכה
נושא: מה ההיתר לשחק בסביבון (או קלפים) בחנוכה?
תגובות: 4
צפיות: 547

Re: מה ההיתר לשחק בסביבון (או קלפים) בחנוכה?

מצאתי מי שדן בזה כאן
ועדיין צ"ע.
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 4:56 pm
פורום: חנוכה
נושא: מה ההיתר לשחק בסביבון (או קלפים) בחנוכה?
תגובות: 4
צפיות: 547

Re: מה ההיתר לשחק בסביבון (או קלפים) בחנוכה?

בקרו טלה כתב:https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=24&t=3107&p=23099#p23098

תוד"ר.
אמנם לא מצאתי שם עיסוק באיסור לשחק בקוביא.
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 11:09 am
פורום: חנוכה
נושא: מה ההיתר לשחק בסביבון (או קלפים) בחנוכה?
תגובות: 4
צפיות: 547

מה ההיתר לשחק בסביבון (או קלפים) בחנוכה?

מצאנו ראינו שנהגו בכל תפוצות ישראל לשחק בימי החנוכה בסביבון, ומעודי תמהתי הרי חז"ל פסלו לעדות המשחקים בקוביא, והרי נפסק בש"ע כשיטות הראשונים שאפילו המשחק באופן חד-פעמי ג"כ בכלל האי פסולא, כיון שטעם הפסול היא משום גזל דאינו אלא אסמכתא ונמצא שהכסף אינו שלו, ודלא כשיטות הראשונים שסוברים ...
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 10:57 am
פורום: חנוכה
נושא: מי חיבר את הפיוט ועל הניסים
תגובות: 14
צפיות: 2812

Re: מי חיבר את הפיוט ועל הניסים

אכן, מתיישב על הלב. אלא שהלשון 'וקבעו' לכאו' היינו רבנן מאוחרים ממתקני ימי חנוכה. הוי אומר שלשנה אחרת קבעום. ועןד לשנה אחרת קבעו הזכרת הנס בתפילה. וילה"ב, וכי למה מתקני התקנה לא תקנו התפילה, ולשנה אחרת קבעו תפילה. אמנם דומה לזה מצאנו באסתר 'לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית'. לא הבנתי כל כך. אב...
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 10:51 am
פורום: חנוכה
נושא: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?
תגובות: 53
צפיות: 8404

Re: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?

אתה מכפיל את התמיהה אם נטען שלא היה מיד. וכי אחרי שחכמי הדור ההוא קבעום להלל והודאה, באו חכמי דורות אחרונים להוסיף עליהם הדקלת הנר? אתמהה. נראה יותר לומר: ש'קבעום' - בנר, 'ועשאום ימים טובים' - בהלל והודאה. ובו בזמן שאיתרחיש ניסא. א. לא נראה לי שזה מגביר את התמיהה, כי 'הדלקת הנרות' אינו חלק ממהות הי...
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 1:32 am
פורום: חנוכה
נושא: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?
תגובות: 53
צפיות: 8404

Re: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?

קו ירוק כתב:א"צ להוכיח שנהגו בזה מיד, ואולי 'לשנה אחרת', היינו שנה הבאה ממש, שזה מן הסברא.

איפה כתוב "לשנה אחרת" על מצות הדלקת הנרות?
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 12:31 am
פורום: חנוכה
נושא: מי חיבר את הפיוט ועל הניסים
תגובות: 14
צפיות: 2812

Re: מי חיבר את הפיוט ועל הניסים

הנוסח 'בימי מתתיהו' מעורר תהיות: ראשית, ההפלגה במלים בהזכרה הנאמרת בתפלת העמידה, שבה כל תיבה מדודה, שקולה ומנויה. ועוד, הסיום 'וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ בָנֶיךָ לִדְבִיר בֵּיתֶךָ וּפִנּוּ אֶת הֵיכָלֶךָ וְטִהֲרוּ אֶת מִקְדָּשֶׁךָ וְהִדְלִיקוּ נֵרוֹת בְּחַצְרוֹת קָדְשֶׁךָ וְקָבְעוּ שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּ...
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 12:15 am
פורום: חנוכה
נושא: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו
תגובות: 18
צפיות: 2229

Re: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו

הערה בעלמא לפו"ר. אולי הוא לשון דיבור, כמו שם יתנו צדקות ה', ובשוח"ט קיח "לתנות כל הניסים שנעשו לי", (והמ' בשוא והת' בפתח), ובא במובן: ומכריז ואומר. אך באמת זה דחוק ורחוק, ובד"כ לשון זו בחז"ל משמעותה תנאי רגיל. מסתברא מילתא שהמכוון בזה היא מלשון הכרזה, כמו שמצינו לדוגמ...
על ידי בן אדם
ד' דצמבר 05, 2018 12:20 am
פורום: חנוכה
נושא: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?
תגובות: 12
צפיות: 1582

Re: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?

דרומי כתב:זאת אומרת, הוא לא רק מודה על העבר, אלא יש לו את הזכות לבקש על העתיד.

איפה הוא מודה על העבר?
על ידי בן אדם
ג' אוקטובר 30, 2018 12:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יונה חס על הקיקיון?!
תגובות: 15
צפיות: 1940

Re: האם יונה חס על הקיקיון?!

עזריאל ברגר כתב:הרי ברור שהקב"ה לא ברא את נינוה ואנשיה לחינם, ויש לו מהם איזושהי תועלת, ועפ"ז קושיא מעיקרא ליתא.

ברור שלא, השאלה היא שהאם סיבת אי-השמדת נינוה היה מחמת התועלת שיוצא מזה להקב"ה כביכול, או מחמת שחס על אנשי נינוה, מצד האנשים.
על ידי בן אדם
ב' אוקטובר 29, 2018 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 348
צפיות: 33729

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

דברי אהוביון החריפים ויותר מזה התגובה שלך לדבריו מעוררים אותי לחשוב שלפי ענ"ד יש בעייה חמורה בדרך אותה אתה מציע. אותו דבר בלימוד הגמרא יש מקום להתחיל ללמוד סוגיא בלא פירש"י דווקא בגלל שלימוד כל סוגיא שלנו כן מושתת על תיווכו של רש"י, שהרי אין מי שלמד תלמוד בינינו שלא תווך אליו על ידי ...
על ידי בן אדם
ב' אוקטובר 29, 2018 8:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יונה חס על הקיקיון?!
תגובות: 15
צפיות: 1940

Re: האם יונה חס על הקיקיון?!

לחומר הקושיא, היה אפשר לומר שגם הקב"ה הסכים עקרונית עם יונה שאין לחוס עליהם מחמת עצמם, שכיון שחטאו ראויים לכלייה, אלא בגלל הסיבה שהקב"ה יצר וברא אותם, דהיינו כשם שהקיקיון ברא הקב"ה מחמת סיבות שונות, ואחת מהם שיהנו בה בני אדם כדוגמת יונה, כמו"כ בריאת אנשי נינוה יש בה צורך לעולם או...
על ידי בן אדם
א' אוקטובר 28, 2018 10:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 46
צפיות: 4145

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

מצאתי כעת שהרמב"ן דן בכל זה באריכות נפלאה בהוספותיו שהוסיף על פירושו כשהגיע לארץ כידוע, וז"ל: והנראה בעקידה שהיתה הצואה בה בבאר שבע, כי שם היה דר ושם חזר , כי כן כתוב בתחילה: ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם י״י אל עולם (בראשית כ״א:ל״ג), ואמר: ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים (בראשית כ״א:ל״ד...

עבור לחיפוש מתקדם