מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 292 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בן אדם
ה' ינואר 03, 2019 2:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 131
צפיות: 6683

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

איזה 'חומרות' הוא רוצה לבטל אפשר להבין מהסכמתו לספר ה.... 'זרע ישראל' [אמסלם]. ואסביר: היסוד של הספר הנ"ל [פרק א'] מופרך מיסודו. כל הדיונים באחרונים איך ליישב את הסתירה ברמב"ם, האם רק ההודעה לא מעכבת או גם הקבלה הם בשאלה האם צריך לעשות בבית דין אאקט של קבלה. אבל בזמננו הנושא הוא אחר לגמרי...
על ידי בן אדם
ג' דצמבר 11, 2018 11:50 am
פורום: חנוכה
נושא: שכח לברך שהחיינו בליל ראשון של חנוכה
תגובות: 4
צפיות: 1355

Re: שכח לברך שהחיינו בליל ראשון של חנוכה

אוהב עמו כתב:לכאורה מקור הדברים הוא המאירי שהביאו המשנ"ב.
אלא שהמשנ"ב כ' שיברך בשאר הימים בזמן ההדלקה, ורק אם ביום האחרון לא ברך יברך בשוק.

בשערי ציון נשאר בצ"ע לדינא. בדברות משה מקשה על דבריו שבחנוכה לכאורה לכו"ע אינו מברך על עצם היו"ט. אם כי דבריו אינו מוכרחים לכאורה.
על ידי בן אדם
א' דצמבר 09, 2018 1:33 pm
פורום: חנוכה
נושא: חשמונאי - מעיל או מלרע ?
תגובות: 6
צפיות: 1591

Re: חשמונאי - מעיל או מלרע ?

האיות בתלמוד ירושלמי קצת שונה מזה שבבבלי, שם בכל המקומות (למעט פעם אחת בודד) כתוב "חשמוניי" בשני יודי"ן ולא באל"ף. כמו"כ בעיון בכתבי ידות ישנות בתלמוד בבלי גם כתוב בשני יודי"ן. דבר זה מצינו בעוד כמה שמות שנשתנה האיות, כגון "שמאי" כתוב בירושלמי ובשאר כת"י ...
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 8:58 pm
פורום: חנוכה
נושא: מה ההיתר לשחק בסביבון (או קלפים) בחנוכה?
תגובות: 4
צפיות: 305

Re: מה ההיתר לשחק בסביבון (או קלפים) בחנוכה?

מצאתי מי שדן בזה כאן
ועדיין צ"ע.
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 4:56 pm
פורום: חנוכה
נושא: מה ההיתר לשחק בסביבון (או קלפים) בחנוכה?
תגובות: 4
צפיות: 305

Re: מה ההיתר לשחק בסביבון (או קלפים) בחנוכה?

בקרו טלה כתב:https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=24&t=3107&p=23099#p23098

תוד"ר.
אמנם לא מצאתי שם עיסוק באיסור לשחק בקוביא.
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 11:09 am
פורום: חנוכה
נושא: מה ההיתר לשחק בסביבון (או קלפים) בחנוכה?
תגובות: 4
צפיות: 305

מה ההיתר לשחק בסביבון (או קלפים) בחנוכה?

מצאנו ראינו שנהגו בכל תפוצות ישראל לשחק בימי החנוכה בסביבון, ומעודי תמהתי הרי חז"ל פסלו לעדות המשחקים בקוביא, והרי נפסק בש"ע כשיטות הראשונים שאפילו המשחק באופן חד-פעמי ג"כ בכלל האי פסולא, כיון שטעם הפסול היא משום גזל דאינו אלא אסמכתא ונמצא שהכסף אינו שלו, ודלא כשיטות הראשונים שסוברים ...
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 10:57 am
פורום: חנוכה
נושא: מי חיבר את הפיוט ועל הניסים
תגובות: 14
צפיות: 2119

Re: מי חיבר את הפיוט ועל הניסים

אכן, מתיישב על הלב. אלא שהלשון 'וקבעו' לכאו' היינו רבנן מאוחרים ממתקני ימי חנוכה. הוי אומר שלשנה אחרת קבעום. ועןד לשנה אחרת קבעו הזכרת הנס בתפילה. וילה"ב, וכי למה מתקני התקנה לא תקנו התפילה, ולשנה אחרת קבעו תפילה. אמנם דומה לזה מצאנו באסתר 'לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית'. לא הבנתי כל כך. אב...
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 10:51 am
פורום: חנוכה
נושא: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?
תגובות: 53
צפיות: 7186

Re: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?

אתה מכפיל את התמיהה אם נטען שלא היה מיד. וכי אחרי שחכמי הדור ההוא קבעום להלל והודאה, באו חכמי דורות אחרונים להוסיף עליהם הדקלת הנר? אתמהה. נראה יותר לומר: ש'קבעום' - בנר, 'ועשאום ימים טובים' - בהלל והודאה. ובו בזמן שאיתרחיש ניסא. א. לא נראה לי שזה מגביר את התמיהה, כי 'הדלקת הנרות' אינו חלק ממהות הי...
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 1:32 am
פורום: חנוכה
נושא: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?
תגובות: 53
צפיות: 7186

Re: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?

קו ירוק כתב:א"צ להוכיח שנהגו בזה מיד, ואולי 'לשנה אחרת', היינו שנה הבאה ממש, שזה מן הסברא.

איפה כתוב "לשנה אחרת" על מצות הדלקת הנרות?
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 12:31 am
פורום: חנוכה
נושא: מי חיבר את הפיוט ועל הניסים
תגובות: 14
צפיות: 2119

Re: מי חיבר את הפיוט ועל הניסים

הנוסח 'בימי מתתיהו' מעורר תהיות: ראשית, ההפלגה במלים בהזכרה הנאמרת בתפלת העמידה, שבה כל תיבה מדודה, שקולה ומנויה. ועוד, הסיום 'וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ בָנֶיךָ לִדְבִיר בֵּיתֶךָ וּפִנּוּ אֶת הֵיכָלֶךָ וְטִהֲרוּ אֶת מִקְדָּשֶׁךָ וְהִדְלִיקוּ נֵרוֹת בְּחַצְרוֹת קָדְשֶׁךָ וְקָבְעוּ שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּ...
על ידי בן אדם
ה' דצמבר 06, 2018 12:15 am
פורום: חנוכה
נושא: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו
תגובות: 14
צפיות: 643

Re: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו

הערה בעלמא לפו"ר. אולי הוא לשון דיבור, כמו שם יתנו צדקות ה', ובשוח"ט קיח "לתנות כל הניסים שנעשו לי", (והמ' בשוא והת' בפתח), ובא במובן: ומכריז ואומר. אך באמת זה דחוק ורחוק, ובד"כ לשון זו בחז"ל משמעותה תנאי רגיל. מסתברא מילתא שהמכוון בזה היא מלשון הכרזה, כמו שמצינו לדוגמ...
על ידי בן אדם
ד' דצמבר 05, 2018 12:20 am
פורום: חנוכה
נושא: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?
תגובות: 11
צפיות: 765

Re: בשביל שאני ז(ו)כר - הפסדתי?

דרומי כתב:זאת אומרת, הוא לא רק מודה על העבר, אלא יש לו את הזכות לבקש על העתיד.

איפה הוא מודה על העבר?
על ידי בן אדם
ג' אוקטובר 30, 2018 12:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יונה חס על הקיקיון?!
תגובות: 15
צפיות: 1290

Re: האם יונה חס על הקיקיון?!

עזריאל ברגר כתב:הרי ברור שהקב"ה לא ברא את נינוה ואנשיה לחינם, ויש לו מהם איזושהי תועלת, ועפ"ז קושיא מעיקרא ליתא.

ברור שלא, השאלה היא שהאם סיבת אי-השמדת נינוה היה מחמת התועלת שיוצא מזה להקב"ה כביכול, או מחמת שחס על אנשי נינוה, מצד האנשים.
על ידי בן אדם
ב' אוקטובר 29, 2018 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 348
צפיות: 22803

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

דברי אהוביון החריפים ויותר מזה התגובה שלך לדבריו מעוררים אותי לחשוב שלפי ענ"ד יש בעייה חמורה בדרך אותה אתה מציע. אותו דבר בלימוד הגמרא יש מקום להתחיל ללמוד סוגיא בלא פירש"י דווקא בגלל שלימוד כל סוגיא שלנו כן מושתת על תיווכו של רש"י, שהרי אין מי שלמד תלמוד בינינו שלא תווך אליו על ידי ...
על ידי בן אדם
ב' אוקטובר 29, 2018 8:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יונה חס על הקיקיון?!
תגובות: 15
צפיות: 1290

Re: האם יונה חס על הקיקיון?!

לחומר הקושיא, היה אפשר לומר שגם הקב"ה הסכים עקרונית עם יונה שאין לחוס עליהם מחמת עצמם, שכיון שחטאו ראויים לכלייה, אלא בגלל הסיבה שהקב"ה יצר וברא אותם, דהיינו כשם שהקיקיון ברא הקב"ה מחמת סיבות שונות, ואחת מהם שיהנו בה בני אדם כדוגמת יונה, כמו"כ בריאת אנשי נינוה יש בה צורך לעולם או...
על ידי בן אדם
א' אוקטובר 28, 2018 10:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 46
צפיות: 2619

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

מצאתי כעת שהרמב"ן דן בכל זה באריכות נפלאה בהוספותיו שהוסיף על פירושו כשהגיע לארץ כידוע, וז"ל: והנראה בעקידה שהיתה הצואה בה בבאר שבע, כי שם היה דר ושם חזר , כי כן כתוב בתחילה: ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם י״י אל עולם (בראשית כ״א:ל״ג), ואמר: ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים (בראשית כ״א:ל״ד...
על ידי בן אדם
א' אוקטובר 28, 2018 10:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 46
צפיות: 2619

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

אנסח את זה אחרת: הדרך מבאר שבע להר (ארץ?) המוריה היא 90 ק"מ, לעבור מרחק כזה אין צורך בשלשה ימים. מה קרה לך? אדם בינוני הולך 10 פרסאות ביום היינו כארבעים ק"מ. מסקנה רק ביום השלישי מגיע. שלא לדבר על העובדה שגוגל סופר 91 ק"מ מבאר שבע לירושלים דרך כביש 60. אתה יכול להניח שבימי אברהם אבינ...
על ידי בן אדם
א' אוקטובר 28, 2018 9:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 46
צפיות: 2619

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

שלא לדבר על העובדה שגוגל סופר 91 ק"מ מבאר שבע לירושלים דרך כביש 60. אתה יכול להניח שבימי אברהם אבינו הפיתולים שהיו צירכים לעשות כדי לעקוף מכשולים (יערות הרים וגבעות) האריכו את הדרך. בזמן האבות היו 3 דרכים מובילות ועיקריות שחצו את הארץ מדרום לצפון לכל אורכה, "דרך הים" (או "דרך אר...
על ידי בן אדם
א' אוקטובר 28, 2018 8:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 46
צפיות: 2619

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

ולפי אטלס כרטא?? אנסח את זה אחרת: הדרך מבאר שבע להר (ארץ?) המוריה היא 90 ק"מ, לעבור מרחק כזה אין צורך בשלשה ימים. מה קרה לך? אדם בינוני הולך 10 פרסאות ביום היינו כארבעים ק"מ. מסקנה רק ביום השלישי מגיע. שלא לדבר על העובדה שגוגל סופר 91 ק"מ מבאר שבע לירושלים דרך כביש 60. אתה יכול להניח...
על ידי בן אדם
א' אוקטובר 28, 2018 1:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 46
צפיות: 2619

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

מענין לענין איך יתכן שלקח להם 3 ימים עד שהגיעו להר המוריה, הרי ההליכה מבאר שבע להר הבית לוקח לכל היותר 20 שעות (עפ"י גוגל מפות). עיין תנחומא שבגלל עיכוב השטן התעכבו. יתכן גם, שהקב"ה הרי לא גילה לו על איזה הר הר עליו להעלותו, ולא פירט לו אלא אל " ארץ(!) המוריה" - "על אחד ההר...
על ידי בן אדם
א' אוקטובר 28, 2018 1:00 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 46
צפיות: 2619

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

שמר כתב:ולפי אטלס כרטא??

אנסח את זה אחרת: הדרך מבאר שבע להר (ארץ?) המוריה היא 90 ק"מ, לעבור מרחק כזה אין צורך בשלשה ימים.
על ידי בן אדם
ש' אוקטובר 27, 2018 11:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 46
צפיות: 2619

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

מענין לענין
איך יתכן שלקח להם 3 ימים עד שהגיעו להר המוריה, הרי ההליכה מבאר שבע להר הבית לוקח לכל היותר 20 שעות (עפ"י גוגל מפות).
על ידי בן אדם
ש' אוקטובר 27, 2018 9:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 46
צפיות: 2619

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

שאלת תם: מי אמר שהיו לו סוסים? בתורה לא כתוב את זה אפילו פעם אחת. במנחת יעקב אבינו לא נכללו סוסים. הסוסים היו באותו דור בייצור בלעדי של מצרים, ויועדו למטרות מלחמה, ומן הסתם היו רק ברשות המלכויות, כמו תותחים טנקים ומטוסים בימינו. גם אני תמיד חשבתי כן, אמנם לא עשיתי בירור, האם ידוע לכבודו ממקורות חיצ...
על ידי בן אדם
ה' אוקטובר 25, 2018 4:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 348
צפיות: 22803

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

הרב יתן חן, אין שום קשר בין המקורות שהבאת, לבין מה שכתבתי. מדוע? אני הבנתי דבריהם שאצל אאע"ה היה התמודדות בין הציווי האלוקי [כפי שהוא הבין אותו], לבין הקול הפנימי של איבריו המזוככים שלא רצו לעשות, והוצרך לכופם. אתה לא מבין, מה שהקפיץ את תוכן זה שהוא השתמש במילים עדכניים, כשזה כתוב בספר של לפני...
על ידי בן אדם
ג' אוקטובר 23, 2018 9:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 18469

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

מאוד מעניין, הרי במורה נבוכים אין לזה שום איזכור. ואדרבא, הוא מדבר משדים כאילו מדובר בדבר מציאותי.
על ידי בן אדם
ג' אוקטובר 23, 2018 9:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 18469

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

מתכוונים כנראה לדברי הרמב"ם בהלכות עבודה זרה שכל הכישופים וכו' אין בהם ממש וזה סתם שטויות. מה הקשר בין כישוף לשדים?! רק מי שלדעתו אכן שניהם אינם קיימים, ויש לו דעה רצינולית גירסת שנות 2000, יכול לערבב את שני הדברים... אעתיק לשון הרמב"ם ממנה משתמע להדיא שלא שלל את קיומו: מו"נ ח"א...
על ידי בן אדם
ג' אוקטובר 23, 2018 8:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 18469

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

אבקש שוב.
היכול מישהו להביא מקור או לציין מקור בדברי הרמב"ם בה הוא שולל את מציאות השדים?!
אני זוכר בבירור שהרמב"ם במו"נ מביא מהמדרש שעוסק בשדים כדבר מציאותי, ולא מוזכר שום רמז שהוא שולל את קיומם. יתכן שפיספתי משהו, אשמח אם מישהו יכול להביא לי מקור בה הרמב"ם שולל את קיומם.
על ידי בן אדם
ג' אוקטובר 23, 2018 8:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 18469

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

אגב, למיטב ידיעתי אין שום מקור ברמב"ם בשלילת שדים.
יש לו מהלך מעניין בביאור מהות השדים, אבל הוא לא שולל את קיומם.
על ידי בן אדם
ג' אוקטובר 23, 2018 8:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 18469

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

לא כל מימרה נהפוך מיד ל"ספרי חסידות". אני לא בטוח שיש הרבה מימרות מהרבי מקוצק לדוגמא ששאר גדולי החסידות יסכימו עם זה. מלבד מה שרוב ככל המימרות בשם הרבי מקוצק אינם אלא אימרות יפות שהלבישו עליו, כל מימרא שיש בה משום עקיצה וחריפות - מיתאמרי בבי מדרשא בשמו. ובכלל, גם אילו אמר כן, מסתבר יותר שא...
על ידי בן אדם
ב' אוקטובר 22, 2018 10:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האדמו"ר מבעלזא והשואה
תגובות: 65
צפיות: 3351

Re: האדמו"ר מבעלזא והשואה

אם כן לדבריך כאן לא הייתה רוה"ק, כי אם הערכת מציאות אנושית שגויה (וברוך שכיוונתי). לדברי, לא היתה כאן הערכת מציאות אנושית שגויה, כי אם החלטת הבורא יתברך שהוא מסתיר מן הצדיקים את העתיד להיות! לכאורה הראו להם מן השמים מציאות הפוכה. (אגב, עכשיו אני נזכר, כשנשאל הרה"ק הנ"ל הי"ד על י...
על ידי בן אדם
ה' אוקטובר 18, 2018 12:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 55
צפיות: 2533

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

ועד"ז: אדם שרואה כל בוקר את הרכב של חבירו וחומד בלבו לקחתו מוטב שיגנבנו ויעבור פעם אחת על 'לא תגנוב' ולא יעבור פעמים אין ספור על 'לא תתאוה' כאן צריך לצחוק אם לא הובן אז אבאר את כוונתי. כל עיקר האיסור של לעבור לפני המתפלל אינו איסור עצמי כלל ועיקר, אלא חכמים שיערו שמעשה כזו מבלבל את המתפלל, ואף...
על ידי בן אדם
ד' אוקטובר 17, 2018 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 684

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

עוד ראיה שלא קילל אותו אלא להיפך פעל להקל ענשו. בירושלמי מסכת שביעית (פרק ו הלכה א): תני בשם ר"א לא מתו נדב ואביהו אלא שהורו בפני משה רבן. מעשה בתלמיד אחד שהורה לפני רבי אליעזר רבו. אמר לאימא שלום אשתו: אינו יוצא שבתו - ולא יצא שבתו עד שמת! אמרו לו תלמידיו: רבי נביא אתה? אמר להן: לא נביא אנכי ...
על ידי בן אדם
ד' אוקטובר 17, 2018 3:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 55
צפיות: 2533

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

לגופו של ענין אין מה לומר, מנסיון הדבר מפריע מאוד, ובפרט כשמתכופף להסתכל בתוך הפנים ושוב מתכופף עוד יותר להסתכל גם בתוך הסידור כן, אבל אם אני מאריך טובא ומתפלל במקום שחוסם אחרים, אז אני יכול לבוא בטענות רק אל עצמי. אם זה סיבה שיתיר לבלבל את המתפלל, אם כן מה הבעיה לעבור לפניו, הרי הוא אשם בזה שאני מ...
על ידי בן אדם
ד' אוקטובר 17, 2018 3:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 55
צפיות: 2533

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

יש לציין שיש גם איסור להביט בפני המתפלל, כך שמי שמסתכל כל כמה שניות לאחוריו על פני זה שעומד באמצע התפילה, יתכן שיצא שכרו בהפסדו, ומוטב שיחזור לאחוריו פעם אחד, ולא יביט שוב ושוב ויבלבל את המתפלל. ועד"ז: אדם שרואה כל בוקר את הרכב של חבירו וחומד בלבו לקחתו מוטב שיגנבנו ויעבור פעם אחת על 'לא תגנוב...
על ידי בן אדם
ב' אוקטובר 15, 2018 12:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 55
צפיות: 2533

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

עיין שם ברש"י ותמצא נחת
על ידי בן אדם
ב' אוקטובר 15, 2018 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 55
צפיות: 2533

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

אליהו.ב כתב:מש"כ שמותר להעבירו כ"כ בתשו' מהרש"ם שדמי לקבר המזיק את הרבים ומותר לפנותו

וכבר היה מי שקרא לזה 'בדיחותא' (או בלשון חכמים חוכא וטלילא)
שהרי כל האיסור נובע משלא לבלבל את המתפלל, וכל זה אינו אלא לטובתו ולצורכו ולא לצורך העובר, כך שבכלל מאתיים מנה. ופשוט.
על ידי בן אדם
ב' אוקטובר 15, 2018 12:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 55
צפיות: 2533

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

אנצל את הבמה להעיר בדבר שאני מסופק כבר זמן רב האם הדבר פשוט כל כך שמי שעמד והתפלל לפני המתפלל, וכל מה שהוא רוצה אינו אלא להעתיק מקומו משם וללכת משם, ואינו אלא פוסע לאחוריו והולך, האם זה בהכרח בכלל 'העובר לפני המתפלל'? לפי פשוטו היה נראה שהעובר לפני המתפלל היינו שהולך ושב לפניו מצד אחד לשני, לא שבסה...
על ידי בן אדם
ב' אוקטובר 15, 2018 11:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 55
צפיות: 2533

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

והרבה פעמים הם אפילו מרשים לעצמם להכנס מאוחר ולעמוד בפתח ביהכנ''ס ולעכב את כל הציבור, המה עוברים על גזל זמן, לפני עיוור, חילול השם, וראוי להעמיד ב''ד ולהלקותם ברחוב העיר למען ישמעו וייראו. במקרה כזה ברור שמותר לעבור לפניהם. שאלתי פעם מורה הוראה ע"ז, וענה לי בשם אחד מהפוסקים המפורסמים שלעבור לפ...
על ידי בן אדם
ב' אוקטובר 15, 2018 11:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 55
צפיות: 2533

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

אנצל את הבמה להעיר בדבר שאני מסופק כבר זמן רב האם הדבר פשוט כל כך שמי שעמד והתפלל לפני המתפלל, וכל מה שהוא רוצה אינו אלא להעתיק מקומו משם וללכת משם, ואינו אלא פוסע לאחוריו והולך, האם זה בהכרח בכלל 'העובר לפני המתפלל'? לפי פשוטו היה נראה שהעובר לפני המתפלל היינו שהולך ושב לפניו מצד אחד לשני, לא שבסה&...
על ידי בן אדם
ב' אוקטובר 15, 2018 11:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 55
צפיות: 2533

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

צורבא מדרבנן כתב:
בן אדם כתב:יש לציין שיש גם איסור להביט בפני המתפלל, כך שמי שמסתכל כל כמה שניות לאחוריו על פני זה שעומד באמצע התפילה, יתכן שיצא שכרו בהפסדו, ומוטב שיחזור לאחוריו פעם אחד, ולא יביט שוב ושוב ויבלבל את המתפלל.


ילמדנו רבנו היכן נזכר איסור להביט בפני המתפלל

סימן קכג סעיף ב', ועי"ש בביאוה"ל

עבור לחיפוש מתקדם