מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4621 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ד' יולי 17, 2019 8:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7950
צפיות: 899126

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

כמעט בטוח שזה לא הרב קלמן כהנא. צדוק, מצאתי מקור התמונה וגם הזויהי מהרב שבימין לא צודק, הנה המקור: https://anash.org/from-the-archives-uly-5724/ ולפי דבריהם מדובר במסיבה בישיבת תומכי תמימים בקראון הייטס, יושבים מימין לשמאל: ר' יצחק דובער אושפאל, הבחור הנואם שלום יעקבסון, ר' חיים מאיר בוקיעט, ר' מרד...
על ידי מיללער
ד' יולי 17, 2019 5:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7950
צפיות: 899126

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תמונה לזהות
Untitled.png
Untitled.png (703.01 KiB) נצפה 279 פעמים

כנראה האדמו"ר רבי יצחק יואל ראבינאוויטש ממאנסריטש מימין, החתן?, ח"כ ר' קלמן כהנא (היה בברוקלין תמוז תשכ"ד?), והאחרון משמאל?
על ידי מיללער
ד' יולי 17, 2019 2:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 16
צפיות: 438

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

בענין האיסור להקדים תרומה לביכורים והמלקות עליה, שהגמרא דנה על זה מצד לאו שאין בו מעשה, אולי זה קושיא מטופשת, אבל לכאורה למה נחשב ללאו שאין בו מעשה כשמפריש תרומה במעשה קודם לביכורים, ואף אם נימא שכיון שתרומה לא צריך הפרשה וסגי באמירה וקריאת שם, נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד זה אולם האם אין עיקר החיוב ...
על ידי מיללער
ב' יולי 15, 2019 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש ענין בימינו להקפיד בעניני טומאה וטהרה
תגובות: 20
צפיות: 1668

Re: האם יש ענין בימינו להקפיד בעניני טומאה וטהרה

על אלו שהקפידו לאכול חולין בטהרה בזמן הזה, כולל הדורות האחרונים (ובמיוחד בעשרת ימי תשובה) האריך הרב אליעזר יהודה בראדט באחד מספריו (ליקוטי אליעזר או 'בין כסה לעשור'). הענין והקפידא לאכול חולין בטהרה היה דוקא "בארץ ישראל"? כן עולה מדברי הגמרא גיטין נג. דאסור לגרום טומאה לחולין "שבארץ ...
על ידי מיללער
א' יולי 14, 2019 11:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 16
צפיות: 438

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

בדף ב: בעי רמי בר חמא אי קטן מופלא הסמוך לאיש יכול להמיר, אע"פ שאינו בר עונשין כיון שהוא בר אקדושי עיי"ש ושאלני א' באם ננקוט שיש כח ביד מופלא הסמוך לאיש להמיר, מה יהי' הדין בקטן שהמיר באופן שהתמורה יחול בעתיד בעת שכבר יהי' גדול, אם ילקה על התמורה כיון שבחלות התמורה כבר יהי' בגדלותו, או שה...
על ידי מיללער
א' יולי 14, 2019 6:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 16
צפיות: 438

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

קאצ'קלה כתב:
מיללער כתב:למי כוונת התורה תמימה ב'המבקרים' שכתבו שהפירוש לרש"י בתמורה אינו מיוחס?

הכוונה לר' יעקב רייפמאן שכתב כן בבית תלמוד, ה, עמ' 361.

בית תלמוד.JPG

תודה רבה

בדף ד. בד"ה לא תקלל, מביא רש"י פירוש ששמע מפי ר' יצחק בר' מנחם ז"ל - זה אומר משהו לגבי יחוס הפירוש לרש"י או לזולתו?
על ידי מיללער
א' יולי 14, 2019 8:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 16
צפיות: 438

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

בדף ב: בעי רמי בר חמא אי קטן מופלא הסמוך לאיש יכול להמיר, אע"פ שאינו בר עונשין כיון שהוא בר אקדושי עיי"ש ושאלני א' באם ננקוט שיש כח ביד מופלא הסמוך לאיש להמיר, מה יהי' הדין בקטן שהמיר באופן שהתמורה יחול בעתיד בעת שכבר יהי' גדול, אם ילקה על התמורה כיון שבחלות התמורה כבר יהי' בגדלותו, או שהמ...
על ידי מיללער
ו' יולי 12, 2019 6:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 16
צפיות: 438

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הנה מה שכתב התורה תמימה בפרשת משפטים פרק כב אות ריח: תורה תמימה.JPG אבל ראה מה שכתב ידידינו ר' זאב בספרו הנפלא. רבי זאב.JPG תודה רבה! למי כוונת התורה תמימה ב'המבקרים' שכתבו שהפירוש לרש"י בתמורה אינו מיוחס? (וצ"ע על דבריו שמשמע ממנו שרש"י בתמורה פירוש מלשון דמע ולא היא כמ"ש)
על ידי מיללער
ו' יולי 12, 2019 4:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 16
צפיות: 438

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

האם דנו על רש"י מסכת תמורה אם זה אכן מפרי עטו של רבינו רש"י הקדוש? במסכת תמורה דף ד. יש בגמרא דיון על הלאו של מלאתך ודמעך לא תאחר (שמות כב), זה המקדים תרומה לביכורים אם לוקה עליה. ובגמרא מלאתך זו ביכורים ודמעך זו תרומה וכו' ורש"י על אתר פירוש שדמעך זו תרומה מלשון המטמא והמדמע, דעל שם ...
על ידי מיללער
ג' יולי 09, 2019 10:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב משה שלמה כשר זצ"ל
תגובות: 38
צפיות: 4403

Re: הרב משה שלמה כשר זצ"ל

מיללער כתב: איני מוצא אשכול על רמ"מ כשר


רמ"מ כשר (שני מימין) בשנת תש"ו בישיבה יוניבירסיטי, בניו יארק - השני משמאל הוא הרב דר. בלקין נשיא הישיבה
RMM Kasher.png
RMM Kasher.png (199.18 KiB) נצפה 473 פעמים

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/ ... k=2771F0A0
על ידי מיללער
ג' יולי 09, 2019 9:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות נד: ברש"י "שמא 'חס ושלום' אין זה אביו"
תגובות: 7
צפיות: 909

Re: יבמות נד: ברש"י "שמא 'חס ושלום' אין זה אביו"

ומה בעצם הפירוש המילולי של 'חס ושלום'? בפרשת מקץ (בראשית מ"ד ז') חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה, אומר ע"ז רש"י: "חולין הוא לנו, לשון גנאי, ותרגום חס לעבדיך, חס מאת הקב"ה יהי עלינו מעשות זאת, והרבה יש בגמרא חס ושלום". תודה רבה א. נמצא שהתרגום שתירגם מ'חלילה' ל'חס' הוא רק ה...
על ידי מיללער
ג' יולי 09, 2019 4:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 93
צפיות: 7701

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

בבא קמא עח: בעי רבי ירמיה מכרה חוץ משלשים יום, חוץ ממלאכתה, חוץ מעוברה מהו וכו' ונשאר בתיקו. ופירש"י, חוץ משלשים יום. אעשה בה מלאכתי: היינו שגנב בהמה ומכרה, ושייר לעצמו זכות עשיית מלאכה בשלשים יום הראשונים, ואח"כ בעי חוץ ממלאכתי, היינו שמכרה בשיור על המלאכה לעולם עד שישחוט, והוא באת"ל...
על ידי מיללער
ב' יולי 08, 2019 3:14 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7950
צפיות: 899126

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מלאעולם כתב:
מיללער כתב:
מלאעולם כתב:הרב משמאל ה"ה הג"ר יוסף פרבר ראש כולל היכל התלמוד בתל אביב.
היה נשוי לבתו של רבי שלמה יהודה לייב פלצ'ינסקי חתנו של הסבא מסלבודקא

התמונה צילמה בארה"ב, מסתבר שהרב פרבר היה באמריקא לזמן מה?


אכן, היה נוסע הרבה לאסיפת כספים.
על ידי מיללער
ב' יולי 08, 2019 2:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: "שליחות" בעבירה שבגופו?!
תגובות: 14
צפיות: 1701

Re: "שליחות" בעבירה שבגופו?!

אשתומם כשעה חדא: למאי בעינן כולי האי דאמרינן "אין שליח לדבר עבירה" דדברי הרב והתלמיד דברי מי שומעין [קידושין מב:] הלא תיפו"ל לפפום רעיונו הנודע דהתורי"ד דבמצוה שבגופו לא שייך שליחות ה"נ בעבירה שודאי כל מהותה היא בגופו לא שייך כלל שליחות?! וחשבתי שמא לדרבנן הוא דאמרינן לה [י...
על ידי מיללער
א' יולי 07, 2019 9:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: וְהָיָה יְחֶזְקֵאל לָכֶם לְמוֹפֵת - הגאון ר"י ברשטיין הי"ד
תגובות: 55
צפיות: 7244

Re: וְהָיָה יְחֶזְקֵאל לָכֶם לְמוֹפֵת - הגאון ר"י ברשטיין הי

המובא בהערה 2, שבכמה מכתבים המצויים, ואף בהזמנה לחתונתו, נוסף לר' יחזקאל שם משה, (אך לימים נשמט ממנו שם זה), - הוא ממש חידה ותעלומה, מאחר, שבהקדמתו הוא מודה לשני אחיו מאמריקה, מר משה יוסף הלוי גילבערט, ומר מאיר הלוי גילבערט. בתולדות של הדברי יחזקאל ציין הכותב שבני משפחתו לא הצליחו להתוודע פרטים נוס...
על ידי מיללער
ד' יולי 03, 2019 8:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק רבי מאירל מאמשינוב
תגובות: 95
צפיות: 7643

Re: הרה"ק רבי מאירל מאמשינוב

אף אני אענה חלקי - הרה"ק מאמשינוב בחתונת ר' בנציון שנקר בניו יארק
בחתונת ר%27 בן ציון שנקר - 2.jpg
בחתונת ר%27 בן ציון שנקר - 2.jpg (1.54 MiB) נצפה 418 פעמים


את הראשון מימין איני מזהה, לאחריו הוא הרב ר' אלימלך קאוואלענקא מאוסטראפאליע, רבי מאיר'ל מאמשינוב ליד אביו רבי שמעון שלום, החתן, האדמו"ר רבי יעקב ישראל מטשערנאבל, את השאר איני מזהה
על ידי מיללער
ד' יולי 03, 2019 7:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פרטים על הרב יואל היילפרין זצ"ל
תגובות: 3
צפיות: 668

Re: פרטים על הרב יואל היילפרין זצ"ל

מי יודע יותר פרטים על הרב יואל היילפרין זצ"ל שהיה אחר שנות השואה רב בברגן בעלזן, ואח"כ היגר לארה"ב. כתוב שהוא מחבר ספר אוסף תקנות עגונות. ולא מצאתי את הספר הזה. עוד מעניין לדעת האם השאיר צאצאים. בנו של האדמו"ר רבי מתתיהו חיים מדאבשיץ זצ"ל מגזע אדמורי"י ברעזאן ופרעמישלא...
על ידי מיללער
ד' יולי 03, 2019 3:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "שליחות" בעבירה שבגופו?!
תגובות: 14
צפיות: 1701

Re: "שליחות" בעבירה שבגופו?!

וכמו שכתב מור גבי חילול שבת שהוא בגופו הסברא היא שהשולח את חבירו לחלל שבת אין בזה דינא זוטא רק לפני עוור *מור? - בב"ק פרק מרובה בטביחה ומכירה דמהני ע"י שליח, מתרצינן (שם עא.) לגבי טביחה בשבת דמיירי בטובח ע"י שליח. וכתב המשל"מ (גניבה פ"ג, ו) וכן נקט בקצוה"ח (סי' קפ"...
על ידי מיללער
א' יוני 30, 2019 10:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 112
צפיות: 16861

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

ב"ק עא: ד"ה מכלל דבכולה מתני' מודה. קצת קשה דמה דיוק הוא זה: עכ"ל
על ידי מיללער
א' יוני 30, 2019 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפקר ע"י שליח
תגובות: 5
צפיות: 218

Re: הפקר ע"י שליח

הערשל כתב:לא כל אשה רוצה לעמוד בפני שלשה גברים ולומר שהיא מפקירה

כל כבודה בת מלך

צריך דוקא שלשה 'גברים'?
על ידי מיללער
א' יוני 30, 2019 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 332
צפיות: 37684

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

כנראה שלא דיברו עדיין כאן על הדין של ירושת הבעל למ"ד שהיא רק מדרבנן וההשלכות שיש בזה על דינים דאורייתא. מלבד הדינים העיקריים של קנין מדרבנן שיש בזה, מצינו שחז"ל העדיפו את זה למיחשבה כירושה גמורה ואינה חוזרת ביובל, ויש בספרי פר' פנחס הלשון שמסרה הכתוב לחכמים, ונראה שיש בזה דין דאורייתא ממש ...
על ידי מיללער
ו' יוני 28, 2019 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 332
צפיות: 37684

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

רבי שלמה מגרמייזא - מעות קונות.png תודה זה אופן של דין דרבנן 'אינה' משנה הדין דאורייתא, וכיון דמה"ת מעות קונות מיקרי שלו ועבר על שביתת בהמתו עוד בענין הזה, שדין דרבנן 'אינו' משנה את הדין דאורייתא בבא קמא ע: אמר רמב"ח באומר לו עקוץ תאנה מתאינתי וכו' עיי"ש בהמשך הסוגיא, דמשמע דאיירי בק...
על ידי מיללער
ו' יוני 28, 2019 2:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 16
צפיות: 438

Re: שליחות בתמורה - משום אשלד"ע והמסתעף

לאחר לימוד ועיון בהנ"ל העליתי במצודתי מהלך לנתח את הסוגיא בס"ד, ואני מעלהו פה לשמוע דעת החברים ואולי יהנה אחד מזה ברבות הימים.
על ידי מיללער
ה' יוני 27, 2019 3:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?
תגובות: 20
צפיות: 2252

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

אבל הרב משכיל לאיתן ביד אברהם ליו"ד סי' רמב סעיף טו חולק עליהם, ומסתייע מכאן שמותר להזכיר שם האב שלא בפניו אם מקדימים לו תואר 'רבי'. מביאים ראיה גם משבת קטו: אבא חלפתא ובגליון הש"ס במקום כבר העיר על זה. *קטו. לא מצאתי בגה"ש שם ועי' גם בכורות כו. אר"י מודה אבא חלפתא וכו' ופירש&qu...
על ידי מיללער
ג' יוני 25, 2019 4:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...
תגובות: 8
צפיות: 670

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

מסכת בבא קמא דף סח. ב' פעמים באותה עמוד, א. כדאמר רבא מפני ששנה בחטא ב. כדאמר רב נחמן פרט לשהקנה לו לשלשים יום וב' הפעמים עיקר הדברים הם באותה עמוד בסופו, וכאן החידוש הוא ביותר שהרי הדברים הם לתרץ אותה הקושיא גופא שנתקשו בה בריש העמוד. ובשיטה מקובצת נתקשה בזה ועי' מה שתירץ רק על הקושיא השני' דבסוף ה...
על ידי מיללער
ג' יוני 25, 2019 2:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 16
צפיות: 438

Re: שליח לדבר עבירה, מתי ההתראה? ובמי מתרים?

בהמשך להנ"ל (שכנראה לא תפס את עין הלומדים והבקיאים) אשאל שאלת תם. לפי דברי האחרונים שסגי בנתינת רשות כדי לעשות תמורה, למה לא מהני נתינת רשות להתרים תרומה וצריך שליחות? ומה הדין בלהקדיש, אם ראובן הרשה לשמעון להקדיש חפץ שלו והקדישה יחול ההקדש? האם הדין של אין אדם אוסר דבר שאינו שלו הוא משום שאין ...
על ידי מיללער
א' יוני 23, 2019 5:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כתב הרב נוטר הכרמים: "וזהו חידוש נפלא העולה מדברי האו"ש, דכיון שלא ניתנו שיעורים לבני נח, אזי משבא הקטן לכלל דעת, נעשה מחויב במצוות שבן נח מצווה עליהן, ולכך לא הוקשה לגמ' למאי איצטריך קרא למעטו" החידוש שבן נח חייב משהגיע לכלל הדעת קדום הרבה מהאור שמח, כמדומה שכן נקט מרן החתם סופר זצ&q...
על ידי מיללער
א' יוני 23, 2019 5:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 93
צפיות: 7701

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

י. אברהם כתב:בכת"י ליתא לב' התיבות "לנטורי ולאסטמורי" יחד, אלא י"ג לנטורי, וי"ג לאסטמורי/לאסתמורי וכנראה כך גרס רש"י.
(ועי' דק"ס שהוא כמו לאשתמורי)

אסתמור.PNG

תודה רבה!
על ידי מיללער
ש' יוני 22, 2019 1:40 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 93
צפיות: 7701

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

ב"ק נח. איבעי ליה לנטורי "ולאסטמורי" בגווה. רש"י (נח: ד"ה ולאסטמורי) פירש: להשמר ולהזהר בה. ונראה שלנטורי = להשמר, ולאסטמורי = להזהר. (ודלא כמו מפרשי מהדורת ארטסקרול שפירשו לנטורי = לשומרה, ולאסטמורי = להישמר ולהזהר בה) האם נמצא שורש מילה ארמית זו במקום אחר כמילה של שמירה וז...
על ידי מיללער
ו' יוני 21, 2019 2:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 93
צפיות: 7701

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

בכל הש"ס נמצא מילת כשורא כתרגום של קורה (כי כשורא לצלמי, מעיקרא כשורא והשתא טללא, ועוד הרבה) ובגה"ש בב"ק סו: מציין הגרעק"א לתרגום עה"כ (בראשית יט, ח) בצל קורתי, בטלל שירותי. ונראה שבארמית המוקדמת היה המילה 'שורא' ונשתרבב מזה ל'כשורא' (ועי' בערוך ערך כשר ב' וערך שר ט') וכבר ...
על ידי מיללער
ה' יוני 20, 2019 8:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 93
צפיות: 7701

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

טור תלגא כתב:
מיללער כתב:לא מצאתי השערות על איתור המקום אספורק, האם זו הפעם היחידה שנמצא שם מקום הזה בחז"ל?

עי' באוצר ישראל ח"ב שהביא דעת הערך מלין ודעת הערוך השלם

אוצר ישראל אספורק.png

תודה רבה
על ידי מיללער
ה' יוני 20, 2019 3:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 93
צפיות: 7701

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

בכל הש"ס נמצא מילת כשורא כתרגום של קורה (כי כשורא לצלמי, מעיקרא כשורא והשתא טללא, ועוד הרבה) ובגה"ש בב"ק סו: מציין הגרעק"א לתרגום עה"כ (בראשית יט, ח) בצל קורתי, בטלל שירותי. ונראה שבארמית המוקדמת היה המילה 'שורא' ונשתרבב מזה ל'כשורא' (ועי' בערוך ערך כשר ב' וערך שר ט') וכבר ב...
על ידי מיללער
ה' יוני 20, 2019 3:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 93
צפיות: 7701

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

שמואל דוד כתב:בבה״ג גורס ״אספורן״

ומה נמצא בכ"י?

ואם גרסי' אספורן, איפה הוא?
על ידי מיללער
ה' יוני 20, 2019 8:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆
תגובות: 132
צפיות: 16371

Re: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆

איש_ספר כתב:יש"כ. נעניתי גם באישי.
האם יש באתר כתובת מייל?

לא מצאתי
על ידי מיללער
ה' יוני 20, 2019 1:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆
תגובות: 132
צפיות: 16371

Re: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆

איש_ספר כתב:מי הוא ר' מענדל קעסין שהו"ל את פתחי שערים לרי"א חבר?

שמו מופיע גם לצד אחיו כתומך במפעלות הרח"פ בהוצאת כתבי רמח"ל.

https://www.ou.org/torah/author/rabbi-mendel-kessin/#?
על ידי מיללער
ד' יוני 19, 2019 8:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 16
צפיות: 438

מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

בסוגיא דאשלד"ע יש דיון ארוכה ומפורסמת בענין שליחות בתמורה. התורה אמרה לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ואם המר ימיר והיה הוא ותמורתו יהי' קודש. ובגמ' תמורה ט. נראה דנלמד מהלאו המיותר של ולא יחליפנו שתמורה חל ע"י אחר, ומבאר הגמ' דמיירי שבעל הקרבן אמר כל הרוצה להמיר יבוא וימיר, עכת"ד הגמ'. ורו...
על ידי מיללער
ד' יוני 19, 2019 2:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 93
צפיות: 7701

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

הא מני ב"ש היא דאמרי שינוי במקומו עומדת ולא קני דתניא נתן לה באתננה חיטין ועשאן סולת זיתים ועשאן שמן ענבים ועשאן יין תני חדא אסור ותני חדא מותר ואמר רב יוסף תני גוריון דמאספורק ב"ש אוסרין ובית הלל מתירין כו' וברש"י סה: תני חדא אסור "לקרבן" ובדף צג: תני חדא אסור "למזבח&...
על ידי מיללער
ג' יוני 18, 2019 6:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כת״י הגאון רבי יצחק אייזיק חבר?
תגובות: 30
צפיות: 2303

Re: כת״י הגאון רבי יצחק אייזיק חבר?

מצבת ר' יוסף אליהו וזו' בעיר בית שמש
תמונה
על ידי מיללער
ג' יוני 18, 2019 7:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כת״י הגאון רבי יצחק אייזיק חבר?
תגובות: 30
צפיות: 2303

Re: כת״י הגאון רבי יצחק אייזיק חבר?

על ר׳ שלום ז״ל יש מעט פרטים בספר כתועפות ראם על ר׳ אלה ראם ז״ל. כמדומה שבנו ר׳ יוסף אליהו ז״ל היה רב במיאמי ביץ׳, ויש לו התכתבות כמדומה עם הרב הענקין ז״ל, מופיע באיזה כרך של ישורון כמדומה. ר׳ שלום הגיע ממינסק ללמוד בוולוז׳ין. היה עילוי. שימש כר״מ בישיבת תורת חיים ואח״כ נסע לאמריקה שם שימש כר״מ בישי...

עבור לחיפוש מתקדם