החיפוש הניב 4410 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ד' ינואר 16, 2019 10:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1402
צפיות: 92134

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר אחד שנערך כעת נמצא כתוב בשם הטור ביושן משפט כדברים האלו: בביאור ההבדל שבין מלת 'לנו' למלת 'עלינו', כי הוראת מלת 'לנו' הוא, שיהיה הכל בשוה אין יתרון לאחד על רעהו, והוראת מלת 'עלינו' שיהיה לאחד יתרון על זולתו, ושיהיו האחרים כפופים לו . האם יודע מישהו איפה בטור - או אולי בספר אחר - כתוב ההבדל הזה ...
על ידי מיללער
ד' ינואר 16, 2019 2:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש
תגובות: 2
צפיות: 49

Re: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש

עד שאתה תמֵה על דברי תפארת ישראל שהם נגד גמרא מפורשת, תמה על דברי תוספות יו"ט באותה משנה עצמה, שעל דברי הר"ב שם 'ובמעשר כתיב ליי הוא – בהוייתו יהא', כתב וז"ל: נראה דלא איצטריך אלא לרבי יהודה, אבל לרבי מאיר הא סבירא ליה מעשר שני ממון גבוה הוא, וכן כתב רש"י בפירוש המשנה: במעשר שני...
על ידי מיללער
ג' ינואר 15, 2019 5:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 562
צפיות: 63604

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

ייש"כ רב על הנ"ל. * החכם מילער שיחיה במקום אחר ראיתי שכתבת על הרב אברהם אהרן פרייס ז"ל מחבר ספר אמרי אברהם. שנת פטירתו תשנ"ד. שנת לידתו ראיתי 1899 וגם 1900. מה הנכון? יש באיזה מקום? כמובן אני שואל על שנה עברית. יש לו צאצאים בארץ לחכם הנ"ל? איך מגיעים אליהם? ייש"כ . ראה...
על ידי מיללער
ג' ינואר 15, 2019 4:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 562
צפיות: 63604

Re: בירורים על כמה רבנים

ייש"כ רב הרב שרגא פייבל ריזנמן, נולד בווארשא, היה רב בקנדה. היה חי לפחות בשנת תשט"ז. מתי נפטר? מח"ס כמה ספרים, מהם "חדושי הרשב"א". היה רב בטורונטו שבקנדה ושם נפטר בשנת תשל"ח ונטמן בארץ ישראל ייש"כ, אפשר מקור? תמונת מצבתו? יש מאגר שרשומים בו כל הקבורים בארץ חמ...
על ידי מיללער
ג' ינואר 15, 2019 3:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש
תגובות: 2
צפיות: 49

קידושין נב-נה: בסוגיא דהמקדש בחלקו ובהקדש

במשנה קידושין נב: המקדש בחלקו בין ק"ק ובין קק"ל אינה מקודשת (ובגמרא יש דר' יהודה חולק ע"ז וס"ל דמקודשת) ולהלן במשנה המקדש בהקדש במזיד קידש בשוגג לא קידש דברי ר"מ, ר"י אומר בשוגג קידש, ובמזיד לא קידש. בגמרא מבואר דמקדש בחלקו היינו לאחר שחיטה, ואינה מקודשת דילפי' מקרא וזה...
על ידי מיללער
ג' ינואר 15, 2019 6:36 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 562
צפיות: 63604

Re: בירורים על כמה רבנים

ושא_נס כתב:ייש"כ רב

הרב שרגא פייבל ריזנמן, נולד בווארשא, היה רב בקנדה. היה חי לפחות בשנת תשט"ז.
מתי נפטר?
מח"ס כמה ספרים, מהם "חדושי הרשב"א".

היה רב בטורונטו שבקנדה ושם נפטר בשנת תשל"ח ונטמן בארץ ישראל
על ידי מיללער
ב' ינואר 14, 2019 4:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 321
צפיות: 31650

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

כבר הובא כאן הדיון שדנו בה גדולי ראשונים ואחרונים אי קנין מדרבנן מהני לדאורייתא, ונפק"מ טובא ואכמ"ל, ובאתי רק להעיר מילתא אגב אורחא בזה. דהאבני מילואים בסי' כ"ח מבאר שיטת הב"י, שס"ל דלא כרי"ו ומקדש ע"י מעמד שלשתן מקודשת מה"ת, דאין זה מדין קנין מדרבנן מהני מה&q...
על ידי מיללער
א' ינואר 13, 2019 10:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7557
צפיות: 748141

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

חלמישצור כתב:בארכיון המדינה מופיעה תמונה זו ועליה כיתוב "הרב הראשי של קהיר?"
הרב הראשי של קהיר.jpg

viewtopic.php?p=101978#p101978
על ידי מיללער
א' ינואר 13, 2019 8:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7557
צפיות: 748141

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לב האבן כתב:הרב קוק והרב יעקב מאיר כמובן.
לגבי היכן צולמה נצטרך להמתין לחלמישצור

כנראה שייך לסידרה הזה

viewtopic.php?p=101496#p101496
על ידי מיללער
א' ינואר 13, 2019 6:22 pm
פורום: ימות עולם
נושא: חברי אגודת ישראל בשנחאיי
תגובות: 5
צפיות: 270

Re: חברי אגודת ישראל בשנחאיי

בארכיון יד ושם מצאתי דף באנגלית ובו רשימת חברי אגודת ישראל בשנחאיי. אופן הכתיבה הוא כנראה כמו בשפה הפולנית, לאמור, שימוש באות J במקום הנפוץ באנגלית להשתמש באות Y וכיו"ב. מכיון שאין בידי הרשות להציג כאן צילום המסמך, אני מציג כאן את הרשימה כפי שהעתקתיה לעברית. אבקש נא מי מן החברים שיודע על פרטים...
על ידי מיללער
ו' ינואר 11, 2019 4:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 562
צפיות: 63604

Re: ר' אשר אנשיל יונגרייז

יונגריז, אשר אנשל בן משה נתן נטע, הלוי ‬ ספר זכור ושמור כולל ביאורים על חמשה חומשי תורה הנוגעים אל מצות שבת : מלוקטים מספרי גאונים ... / רשמתי אותם בשם בן מנ"ה אשר אנשיל יונגרייז, הרב דקהל יראים דיאנדיאש, בן ... משה נתן נטע הלוי אבדק"ק טיסא פירעד. ‬ בודאפעסט : דפוס מ’ קאטצבורג, מ’ל’א’ ב’ר...
על ידי מיללער
ג' ינואר 08, 2019 4:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 562
צפיות: 63604

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

בקצרה: נולד בקראקא לאביו ר' ארי' צבי, בנקאי וסוחר עתיקות. כששהה בוינה לרגל במסחרו, לקח עמו את בנו הבחור משה, שייגע שם בתורתו באחת מבתי כנסיות בעיר יומם ולילה. הבחין בו הרב של קהילת קוברסדורף, הג"ר אליעזר זאב אלט, ובחר בו לחתן לבתו. לעת זקנתו של חותנו, עמד לצדו בניהול הקהילה, עד לפטירתו בשנת תר...
על ידי מיללער
ג' ינואר 08, 2019 1:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 219
צפיות: 20145

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

יהודה בן יעקב כתב:שאלת יעב"ץ
לפנינו אין בסי' נ, עי' ח"א סי' כח; עט.

תודה רבה!
על ידי מיללער
ג' ינואר 08, 2019 1:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 219
צפיות: 20145

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

קידושין מט: בהגהות היעב"ץ - אפי' צדיק גמור מקודשת. נ"ב עשי"ע נ'.

מה זה?
על ידי מיללער
ג' ינואר 08, 2019 1:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)
תגובות: 36
צפיות: 3370

Re: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)

י. אברהם כתב:משונצינו ועד וילנא עמ' 219
רומיים.PNG

תודה!
על ידי מיללער
ג' ינואר 08, 2019 12:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 562
צפיות: 63604

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

י. אברהם כתב:האם עיינת כאן?
The Sheva Kehillos: Memories of Torah Life In The Western Hungarian Oberland Communities

מצוי ברשת?
על ידי מיללער
ג' ינואר 08, 2019 12:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)
תגובות: 36
צפיות: 3370

Re: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)

במס' קידושין מט: עשרה קבין עשירות ירדה לעולם, עשרה נטלה רומיים קדמונים ואחד כה"כ.

האם מילת 'קדמונים' הוא תוספת הצנזורה, כדי שלא יהא נראה כמי שאנו חושדים את הרומיים שנטלו עשירות של העולם?
על ידי מיללער
ג' ינואר 08, 2019 12:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 562
צפיות: 63604

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

רבי משה ליפשיץ אב"ד קויברסדארף מנו"כ בהר הזיתים - יש למישהו פרטים עליו? https://mountofolives.co.il/he/deceased_card/משה-ליפשיץ-2/ על מצבתו נכתב: "פ"נ הרב הצדיק הגאון משה ליפשיץ ז"ל אב"ד קוברסדורף משה האיש ענו מאוד שמש צאנו חמישים שנה הגה בתורה ימים ולילות נלב"ע ב...
על ידי מיללער
ג' ינואר 08, 2019 6:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 562
צפיות: 63604

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

רבי משה ליפשיץ אב"ד קויברסדארף מנו"כ בהר הזיתים - יש למישהו פרטים עליו? https://mountofolives.co.il/he/deceased_card/משה-ליפשיץ-2/ על מצבתו נכתב: "פ"נ הרב הצדיק הגאון משה ליפשיץ ז"ל אב"ד קוברסדורף משה האיש ענו מאוד שמש צאנו חמישים שנה הגה בתורה ימים ולילות נלב"ע בי...
על ידי מיללער
ב' ינואר 07, 2019 3:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין מז. בענין המקדש במלוה
תגובות: 5
צפיות: 927

Re: קידושין מז. בענין המקדש במלוה

הלוה לאשה מעות לדבר אחד, היינו שהתנה עמה שהמעות מלוה אצלה רק להוציאן על דבר מיוחד, והמעות עדיין בעין, וחזר ואמר לה התקדשו לי באותן המעות - מקודשת? ברש"י מז. בטעה"ד של מלוה להוצאה ניתנה כתב שכיון שהלוה רשאי להוציאן בהוצאה ואינו חייב להעמידן בעיסקא שתהא מצויה בכל עת שיתבענו, וכיון דלהוצאה ני...
על ידי מיללער
ו' ינואר 04, 2019 6:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין
תגובות: 241
צפיות: 82245

Re: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין

קיבלתי באישי, שבקונטרס 'שובה ישראל' לרי"ד נייוואהנער, יש קטע מעניין ובה מספר עובדא אישית מהחכם שושני על כוונת התפלה, אני מצרף את הקונטרס בקובץ (והוא בעמוד לו שם) ואת הקטע כאן במילואה.

תשוח"ח להמשלח, יתברך ממעון הברכות
על ידי מיללער
ו' ינואר 04, 2019 5:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין
תגובות: 241
צפיות: 82245

Re: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין

מרתק מאוד. כבר כמה וכמה כתבות בעיתונים על דמותו המסתורית של האיש ממוחזרים, לראשונה יש כאן חומר אותנטי ומקורי. אני מבקשת לציין כי שלא כמו כתבת שני המאמרים שפרסמתי הם עם חומר מקורי ערכתי מחקר מקורי והגעתי בס"ד לזיהוי המוחלט בין הלל פרלמן לשושני. בנוסף - בתמונה בדף - השתמשו בתמונה שפרסמתי לקאשונה...
על ידי מיללער
ו' ינואר 04, 2019 3:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין
תגובות: 241
צפיות: 82245

Re: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין

למי שמבין אידיש - מכתב שנדפס השבוע בעיתון 'די צייטונג' עם זכרונות מהחכם שושני
על ידי מיללער
ג' ינואר 01, 2019 4:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 562
צפיות: 63604

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

בספר חדר הורתי עמ"ס הוריות להגר"א גניחובסקי זצ"ל, מביא המחבר חידוש ששמע מפי ר' אפרים גלברמן שי'.

מחפש פרטים עליו
על ידי מיללער
ג' ינואר 01, 2019 4:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: צאצאי רבי מרדכי ויצל-רוזנבלט מאושמינא זצ"ל באמריקא
תגובות: 10
צפיות: 1015

Re: צאצאי רבי מרדכי ויצל-רוזנבלט מאושמינא זצ"ל באמריקא

זה חידוש שכל כותבי תולדותיו נמשכו לכתוב שהם היגרו לאמריקא

תודה על הבאת הדברים ותמונות מהמצבות להעמיד הדברים על דיוקן
על ידי מיללער
ה' דצמבר 27, 2018 4:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין ,והרי תבלין בדרך כלל טפל
תגובות: 12
צפיות: 1093

Re: בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין ,והרי תבלין בדרך כלל טפל

ראיתי לאחרונה בספר - אינו זוכר איפה - שמביא מהזוה"ק שהטעם וההנאה שיש בלימוד התורה הוא לעומת הטעם והנאה בעריות, ובזה פירש 'תבלין כנגדו' שיש בכח התורה התבלין והטעם שיש לעומת זה ביצרא דעריות. אם אחד יכול להחזיר לי אבידתי למקור הדברים, אחזיק לו טובה אם החיפוש הוא אחר הזוהר, כנראה כוונתך לבראשית קל...
על ידי מיללער
ה' דצמבר 27, 2018 3:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין ,והרי תבלין בדרך כלל טפל
תגובות: 12
צפיות: 1093

Re: בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין ,והרי תבלין בדרך כלל טפל

בנוגע השאלה: מפורסם הרעיון החסידי שהתורה לא מגרש את היצה"ר אלא יותר מזה - התורה ממתק ומהפך היצה"ר לטוב זה לא רעיון חסידי, אלא דבר מפורסם במקובלים. וע"פ מה שדרשו חז"ל והנה טוב זה יצ"ט מאד זה יצה"ר. ראיתי לאחרונה בספר - אינו זוכר איפה - שמביא מהזוה"ק שהטעם וההנאה שי...
על ידי מיללער
ה' דצמבר 27, 2018 3:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 219
צפיות: 20145

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

שברי לוחות כתב:
מיללער כתב:בהגהות החשק שלמה למס' הוריות ו: עי' במג"ת פ"ט וצ"ע
(בשס"י וילנא נדפסו הגהותיו למס' הוריות אחר מס' עדיות)
לאיזה ספר הכוונה?

מגילת תענית

תודה!
על ידי מיללער
ה' דצמבר 27, 2018 3:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 107
צפיות: 14285

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

מיללער כתב:יבמות מב. ד"ה מאי שנא: שזה דומה לחוכא ואיטלולא ולא ישמעו לנו העולם על כך.


'העולם' לא ישמעו לנו? (במובן 'דער עולם'?)

עי' מנחות נא. חק עולם - משל עולם, ופירש"י משל ציבור
על ידי מיללער
ה' דצמבר 27, 2018 2:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 219
צפיות: 20145

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

בהגהות החשק שלמה למס' הוריות ו: עי' במג"ת פ"ט וצ"ע
(בשס"י וילנא נדפסו הגהותיו למס' הוריות אחר מס' עדיות)
לאיזה ספר הכוונה?
על ידי מיללער
ה' דצמבר 27, 2018 2:25 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 562
צפיות: 63604

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

פייביש אופטובסקי כתב:מי מכיר? מי יודע?
יעקב יצחק לוי, ושם אשתו חיה נחמה (לבית פוזננסקי), מבוסטון מאס.
תודה רבה למשיבים.

מדובר ברב? באיזה שנים?
על ידי מיללער
ה' דצמבר 27, 2018 12:18 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ואתה בטובך מעורר רחמיך, וסולח "לשבט" משרתיך
תגובות: 3
צפיות: 427

Re: ואתה בטובך מעורר רחמיך, וסולח "לשבט" משרתיך

מה שנכון נכון כתב:
פניני הגריז.PDF

תודה רבה! יפהפיה
על ידי מיללער
ד' דצמבר 26, 2018 9:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פרומקין - משפחת סופרים?
תגובות: 13
צפיות: 2122

Re: פרומקין - משפחת סופרים?

מי היה הרב יוסף פרומקין יליד טבריה משנת תרמ"ב שהיגר לארה"ב בשנת תרפ"ט? הנה רשימת אנה אדיסון בה נרשם שמו - הוא היגר ביחד עם הרב ר' נח צבי קלפוס, תלמידו של הגה"ק מאונצדורף שעלה לארה"ק בבחרותו, ולתקופה ירד לארה"ב בה שימש כרב בביהמ"ד צעירי אגו"י במורד העיר ניו יאר...
על ידי מיללער
ג' דצמבר 25, 2018 4:26 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ואתה בטובך מעורר רחמיך, וסולח "לשבט" משרתיך
תגובות: 3
צפיות: 427

ואתה בטובך מעורר רחמיך, וסולח "לשבט" משרתיך

בנוסח העבודה של אתה כוננתה, בסדר וידוי השני של הפר כשהכה"ג מתוודה 'חטאתי עויתי ופשעתי אני וביתי, ובני אהרן עם קדושיך, כפר נא וכו'' מסיים הפייטן 'ואתה בטובך מעורר רחמיך, וסולח לשבט משרתיך' - היינו שבוודאי הקב"ה נענה לתפלת הכה"ג ומכפר להכהנים שהם שבט משרתיך. ומצאתי שהגאון בעל קרן אורה ב...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 24, 2018 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליחותייהו דקמאי - תוקף בית דין בזה"ז מה"ת או מדרבנן
תגובות: 7
צפיות: 332

Re: שליחותייהו דקמאי - תוקף בית דין בזה"ז מה"ת או מדרבנן

אמרי בינה הלכות דיינים סימן א תודה רבה - אכן דיון מקיף מכמה ראשונים וגדולי הפוסקים. ונמצא חידוש גדול לפי הראשונים דכל תוקף בית דין בזה"ז הוא רק מדרבנן, דלפי"ז כל גרים שנתגיירו לאחר שגלו הסנהדרין, אין להם דין ישראל מה"ת רק מדרבנן. כך כתוב באחיעזר ואולי מביא מפורש מהראשונים ככה. תודה ר...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 24, 2018 10:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליחותייהו דקמאי - תוקף בית דין בזה"ז מה"ת או מדרבנן
תגובות: 7
צפיות: 332

Re: שליחותייהו דקמאי - תוקף בית דין בזה"ז מה"ת או מדרבנן

הנאמן כתב:איני זוכר אם האמרי בינה מביא זאת שם, אבל דעת הנתיבות דהוא מדאוריייתא וכמדומה שמוכיח מגירות, אכן ברמב"ן ביבמות מו: העלה צד שהוא מן התורה

האמרי בינה מביא את הרמב"ן ביבמות, אולם מביא שמרמב"ן בספר המצוות וכן מרמב"ן עה"ת משמע שהיא רק מדרבנן.
על ידי מיללער
ב' דצמבר 24, 2018 6:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 321
צפיות: 31650

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

באשכול מיוחדת הובא שלפי שיטות כמה מהראשונים אין לבי"ד בזה"ז תוקף רק מתקנת חז"ל של שלוחותייהו דקמאי עבדינן, ולפי דבריהם כל גר שנתגייר לאחר שגלו הסנהדרין ובטלה הסמיכה, אין להם קדושת ישראל רק מדרבנן, ועכ"ז נוהגים היתר חתנות עמהם ועוד דינים דאורייתא, ונמצא שהדין דרבנן משנה את הדאוריי...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 24, 2018 6:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליחותייהו דקמאי - תוקף בית דין בזה"ז מה"ת או מדרבנן
תגובות: 7
צפיות: 332

Re: שליחותייהו דקמאי - תוקף בית דין בזה"ז מה"ת או מדרבנן

מקדש מלך כתב:אמרי בינה הלכות דיינים סימן א

תודה רבה - אכן דיון מקיף מכמה ראשונים וגדולי הפוסקים.

ונמצא חידוש גדול לפי הראשונים דכל תוקף בית דין בזה"ז הוא רק מדרבנן, דלפי"ז כל גרים שנתגיירו לאחר שגלו הסנהדרין, אין להם דין ישראל מה"ת רק מדרבנן.
על ידי מיללער
ב' דצמבר 24, 2018 4:23 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7557
צפיות: 748141

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

בספר רבנו - אלבום תמונות של הרצי"ה קוק שערך הרב זאב נוימן והו"ל הרב שלמה אבינר, ירושלים תשס"ד, עמ' 99, נדפסה תמונה זו עם הכיתוב: "מעמד הנחת אבן הפינה לפנימיה של ישיבת "שפת אמת", רח' יוסף בן מתתיהו, אייר תש"י". במרכז אפשר לזהות את הרצי"ה. אני מניח שהתצלום...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 24, 2018 4:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: שליחותייהו דקמאי - תוקף בית דין בזה"ז מה"ת או מדרבנן
תגובות: 7
צפיות: 332

שליחותייהו דקמאי - תוקף בית דין בזה"ז מה"ת או מדרבנן

מה שיש לבית דין בזה"ז תוקף אף שאין לנו מומחין וסמוכין הוא כמ"ש חז"ל דאנן שליחותייהו דקמאי קעבדינן, ואפ"ה תיקנוה רק במילתא דשכיחא ולא במילתא דלא שכיחא. הדין של שלוחתייהו דקמאי קעבדינן היינו שלפיכך מיקרי שיש להבי"ד תוקף של בי"ד סמוכין ומעשיהם מהני מן התורה, או שכל כולו זה...

עבור לחיפוש מתקדם