החיפוש הניב 3925 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ב' מרץ 19, 2018 2:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוטה ו - בעלה אינו רוצה להשקותה אסורה בתרומה?
תגובות: 1
צפיות: 23

Re: סוטה ו - בעלה אינו רוצה להשקותה אסורה בתרומה?

לשונו של הכתר המלך הנ"ל על הרמב"ם
על ידי מיללער
א' מרץ 18, 2018 5:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת הרבנים ווין
תגובות: 32
צפיות: 1960

Re: רבי דוד ויין רב העיר חולון

חכם מן ההר כתב:כמדומה שהוא הי' דוד להרב המפורסם בקי גדול בהיסטוריא ר' דוב -בערל ויין שליט"א, וכ' אודותיו בספרו שיצא לאחרונה באנגלית על קורות חייו

ר' בערל וויין הוא בן בתו של ר' חיים צבי רובינשטיין ז"ל רב בשיקגו, מה היה שם אביו של ר' בערל?
על ידי מיללער
ו' מרץ 16, 2018 9:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוטה ו - בעלה אינו רוצה להשקותה אסורה בתרומה?
תגובות: 1
צפיות: 23

סוטה ו - בעלה אינו רוצה להשקותה אסורה בתרומה?

במשנה (סוטה פ"א מ"ג, סוטה ו.) ואלו אסורות לאכול בתרומה, האומרת טמאה אני לך, ושבאו עדים שהיא טמאה, והאומרת איני שותה, ושבעלה אינו רוצה להשקותה, ושבעלה בא עליה בדרך. ופי' הר"ב במשנה אסורה לאכול בתרומה: לעולם, ואפי' היא בת כהן. הכוונה שנפסלה אף מתרומה דבי נשא כדין זונה. ורש"י במתני'...
על ידי מיללער
ו' מרץ 16, 2018 4:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6334
צפיות: 485150

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מיללער הראשון מימין אולי רד"מ שפירא מגוואזדיץ? האם תמונה זו צילמה באמעריקא? זה צולם במונטריאול לשם הגיע הרבי מטאלנא זצ"ל בתרצ"ד לערך והיה שם עד לשנת תשי"ג. http://forum.otzar.org/download/file.php?id=57003 הראשון מימין, אולי זה הדיטרויטער רבי יעקב מסטולין? אם צילמה במונטריאל צרי...
על ידי מיללער
ה' מרץ 15, 2018 3:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6334
צפיות: 485150

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מלאעולם כתב:את מי אתם מזהים פה?
כינוס-רבנים-001.jpg

למעלה במרכז אינו מימון-פישמן?
על ידי מיללער
ה' מרץ 15, 2018 3:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' פנחס עפשטיין זצ"ל
תגובות: 162
צפיות: 14663

Re: ר' פנחס עפשטיין זצ"ל

צילום שער ספרו "מנחה חריבה": ספרו עמ"ס סוטה מלא חריפות ובקיאות, בכל דף. ולתולדותיו אציין לדבריו בספרו הנ"ל בדף לו ע"ב מדפי הספר איך שמתמרמר מנהמת לבו בענין קדושת ירושלים שנחללה ע"י פריצת גדרי הצניעות במלבושי נשים, ולשונו חרב חדה מלא מוסר ויראת ה', דברים יורדים לחדרי בטן.
על ידי מיללער
ה' מרץ 15, 2018 3:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר עתיק בשם פרפראות לחכמה
תגובות: 9
צפיות: 572

Re: ספר עתיק בשם פרפראות לחכמה

בפי' מלאכ"ש על המשנה נגעים יד, ד: ובספר הפרפראות והתגלח גימ"ל רבתי שג' צריכין גילוח גדול בכל מקום שיש שער, נזיר ומצורע ולוים. מה שהעתיק מספר הפרפראות נמצא בבעל הטורים עה"כ והתגלח דמצורע (ויקרא יג, לג), האם כינה המלאכ"ש את ספרו של בעל הטורים 'ספר הפרפראות' או שזה נמצא בספר אחר? ו...
על ידי מיללער
ה' מרץ 15, 2018 2:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: גלית בן שמשון
תגובות: 21
צפיות: 1253

Re: גלית בן שמשון

[code][/code] אכן, הרלב"ג כותב בשופטים טז שגם דלילה נתגיירה אולם המלבי"ם שם הביא ראיה מהירושלמי שרק אשתו הראשונה מפלשתים נתגיירה אבל דלילה נשארה בגויתה (ועי' בספר ברכה המשולשת למהרצ"ה מדינוב על משניות נזיר, למה נקטה המשנה 'כבעל דלילה') עוד מזה במהרש"א ח"א סוטה ט: ובהגהות מהר...
על ידי מיללער
ה' מרץ 15, 2018 2:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש
תגובות: 6
צפיות: 86

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

אותה אבקש כתב:אין בידי זמן להאריך אך עיין ברש"י
י"ד. ד"ה כדי ליגעה
ובדף י"ח: ד"ה אמן שלא נטמאתי
וכן בדף י"ט. ד"ה ואח"כ מקריב,
ראיתי עוד בחיפוש מקופיא אך אכמ"ל.

אז יש חילוק בין פרק ראשון לשאר הפרקים?
על ידי מיללער
ה' מרץ 15, 2018 12:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש
תגובות: 6
צפיות: 86

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

אשמח בדוגמאות, תוך עיון קל לא ראיתי כדבריך. סוטה ב. ד"ה המקנא. "ולקמן" בגמ' מפרש שם ד"ה ומשקה. "ולקמן" ילפינן מקראי שם ד"ה אסורה לביתה. כדילפינן "לקמן" סוטה ז. ד"ה ששם משקין. כדיליף "לקמן". שם ד"ה ומטהרין. "לקמן" מפרש מאי הי...
על ידי מיללער
ד' מרץ 14, 2018 10:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש
תגובות: 6
צפיות: 86

לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

בדר"כ כשרש"י רוצה לציין על משנה שבגמ' שבגמרא מפרש דבר שבמשנה, נוקט בלשונו הקצר: בגמרא מפרש
שמתי לב שבמסכת סוטה כותב רש"י בכל פעם: לקמן מפרש - וכוונתו על הגמרא - הלא דבר הוא, האם זה אומר משהו לגבי שינוי לשונות ברש"י בין מסכתא למסכתא?
על ידי מיללער
ד' מרץ 14, 2018 9:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6334
צפיות: 485150

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תמונה נוספת מרבני קראקא בחוצות העיר http://www.ivelt.com/forum/download/file.php?id=75558&mode=view כאן נראה רמ"צ כהנא-שפירא שני מימין עם הכובע-סופער, מר. לאנדא הנ"ל נראה שני אחריו הפעם עם כובע, ורש"ש קורניצר נארה אחרון משמאל הרב השני משמאל הוא זה שנראה בתמונות הקודמות לצד רמ"...
על ידי מיללער
ד' מרץ 14, 2018 9:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6334
צפיות: 485150

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ב' תמונות הבאות כאחד מאירוע בחוצות קראקא בשנת תרצ"ה - הרב עם הקולפיק מצד ימין עם הזקן השחור הוא ר' שמואל שמלקה קורניצר הי"ד בנו של ר' יוסף נחמי' אב"ד קראקא - והרב הנמוך עם המשקפיים העגולות הוא ר' מרדכי צבי כהנא-שפירא מוע חבר ועד הרבנים דקראקא - ביניהם בגילוי ראש הוא מר. לנדא מראשי הקה...
על ידי מיללער
ד' מרץ 14, 2018 8:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון העילוי ר' חיים קרייזויורט זצ"ל - עשור לפטירתו
תגובות: 57
צפיות: 4390

Re: הגאון העילוי ר' חיים קרייזויורט זצ"ל - עשור לפטירתו

מודה ומהלל כתב:עם כ"ק האדמו"ר רבי לייביש מפשעווארסק זי"ע.

צ"ל רבי יענקלה זצ"ל
על ידי מיללער
ד' מרץ 14, 2018 4:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6334
צפיות: 485150

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל כתב:האם אתם מזהים אי מי מהרבנים כאן?

תמונה
detroit RYYT.jpg
detroit RYYT.jpg (30.57 KiB) נצפה 390 פעמים

הראשון מימין אולי רד"מ שפירא מגוואזדיץ? האם תמונה זו צילמה באמעריקא?

הנה תמונה מרד"מ (שני מימין) להשוואה
על ידי מיללער
ד' מרץ 14, 2018 1:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8545
צפיות: 470602

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
חקרי לב.PDF

יישר כחכם
על ידי מיללער
ג' מרץ 13, 2018 7:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6334
צפיות: 485150

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תמונה משנת תרפ"א - כנסי' בעיר ווילנא מוועד העזרה לנפגעי המלחמה (יקופא) - כנראה נמצא שם גם רבנים - מזהים מישהו?
על ידי מיללער
ג' מרץ 13, 2018 3:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8545
צפיות: 470602

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר חקרי לב, אה"ע סי' קע"ח (בספר המפתח על הרמב"ם נכתב בצדו בסוגריים - דף קסב)
על ידי מיללער
ג' מרץ 13, 2018 12:33 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יעקב זאב כהנא וספרו תולדות יעקב
תגובות: 11
צפיות: 460

Re: ר' יעקב זאב כהנא וספרו תולדות יעקב

לפי הקדמתו לשארית יעקב הוא נכד אחי הגר"א (ואכן לאורך ספריו מביא לא מעט עניינים מהגר"א; וראו למשל מש"נ אצל רי"ש שפיגל, ישורון ז, תשנ"ט, עמ' תשלג הע' 84). יש עליו גם אצל ר"מ מרקוביץ, שם הגדולים השלישי ב, מערכת ספרים אות א, סי' רצא, ווילנה תר"ע, עמ' 28 (ושם בפתח ח&qu...
על ידי מיללער
ב' מרץ 12, 2018 10:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יעקב זאב כהנא וספרו תולדות יעקב
תגובות: 11
צפיות: 460

Re: ר' יעקב זאב כהנא וספרו תולדות יעקב

מה הוא "סידור תפלות עפ"י מנחת אהרן" שהו"ל מזקנו?
על ידי מיללער
ב' מרץ 12, 2018 10:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יעקב זאב כהנא וספרו תולדות יעקב
תגובות: 11
צפיות: 460

Re: ר' יעקב זאב כהנא וספרו תולדות יעקב

דבר מעניין שמצאתי בחפשי פרטים עליו
על ידי מיללער
ב' מרץ 12, 2018 9:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יעקב זאב כהנא וספרו תולדות יעקב
תגובות: 11
צפיות: 460

Re: ר' יעקב זאב כהנא וספרו תולדות יעקב

חיבר גם "שארית יעקב" באותו סגנון. אכן כן, בתחלת חיבורו שארית יעקב מונה שמות אמוראים ותנאים שהיו כהנים, ואח"כ תנאים ואמוראים שידוע עסקם במסחר ומשא ומתן - נראה על פניו בקיאות נפלאה - נשאלתי אם ידוע מי היה גיסו "הרב ממ"ש" שכמה תשובות בב' ספריו מופנים אליו, כותב את שמו רק ...
על ידי מיללער
ב' מרץ 12, 2018 9:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוטה מז: - משרבו מושכי הרוק רבו היהירים - מאי משמע?
תגובות: 5
צפיות: 166

Re: סוטה מז: משרבו מושכי הרוק רבו היהירים - מאי משמע?

היה ת"ח ירושלמי שנסע לגרמניה והיה שם רב ואח"כ היה רב בקהילת מחזיקי הדת קופנהגן. ונפטר צעיר בעת נסעו לאמריקה. בנו אפרים שהיה רב אח"כ שם הוא דוד אשתי. בניו וחתניו של בנו זה הינם ראשי ישיבות כאן בארץ (בנחלת הלויים ובקול תורה ועוד ) וכן הרב אריה דונר מבני ברק הוא חתנו. מתוך ספריו ניכרת ג...
על ידי מיללער
ב' מרץ 12, 2018 7:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יעקב זאב כהנא וספרו תולדות יעקב
תגובות: 11
צפיות: 460

Re: ר' יעקב זאב כהנא וספרו תולדות יעקב

מכתב בכת"י באתר קדם: מכתב מרבי יעקב זאב כהנא מפאסוואל, לרבי שמואל יעקב בראמסאם (בראמזאהן). תרנ"ח? 1898. "...בספרו במקומות רבים הפיח נשמת חיים... לכן באתי היום במכתבים לבקשו אשר יטיב נא לענגני בחידושיו הנעימים כי דבקה נפשי אחריהם...". הגאון רבי יעקב זאב ב"ר אברהם כהנא (אוצר ה...
על ידי מיללער
ב' מרץ 12, 2018 6:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוטה בחז"ל: לעשות שלום בין איש לאשתו - ובמקרא?
תגובות: 5
צפיות: 100

Re: סוטה בחז"ל: לעשות שלום בין איש לאשתו - ובמקרא?

בעצם רציתי את 'המסר' בזה, שחז"ל 'למדו' ודרשו טעמי המקרא, וצמצמו פרשת סוטה לתכלית יחידה והיא 'לעשות שלום בין איש לאשתו', אה"נ שיש בה הפרט של מניעת זימה ושל ונוסרו הנשים, אבל בעיני חז"ל יש בה משהו למעלה מזו והוא 'לעשות שלום בין איש לאשתו' למנוע הגירושין והמחלוקת, להשכין אהבה וריעות.
על ידי מיללער
ב' מרץ 12, 2018 1:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוטה בחז"ל: לעשות שלום בין איש לאשתו - ובמקרא?
תגובות: 5
צפיות: 100

Re: סוטה בחז"ל: לעשות שלום בין איש לאשתו - ובמקרא?

לא הבנתי את השאלה. הרי כיון שקינא לה והלכה ונסתרה לכאורה היא הפסידה על עצמה ויגרשנה וזהו. למה הקב"ה צריך למחוק את שמו בשביל אשה שבוודאי לא נהגה בדרך צניעות שהרי הלכה ונסתרה עם איש אחר! אלא על כרחך שגדול השלום וכו' (וכדברי הרמב"ם בסוף ספר זמנים) כל הכבוד, אם רוצה לגרשה יגרשנה, אבל כאן הרי ...
על ידי מיללער
א' מרץ 11, 2018 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוטה בחז"ל: לעשות שלום בין איש לאשתו - ובמקרא?
תגובות: 5
צפיות: 100

סוטה בחז"ל: לעשות שלום בין איש לאשתו - ובמקרא?

מצינו כמ"פ בדברי חז"ל שלמדו את פרשת סוטה שהיא באה 'כדי לעשות שלום בין איש לאשתו'. לכאורה בתורה הקדושה בפשטות לא מצינו שיש בה משום מחלוקת ושלום אלא פרשה של ספק עריות והבעל חושדה שנבעלה לאיש אחר רח"ל וע"ז יש עצה של השקאת מים המרים וכו' מה זה שחז"ל ראו בה בהפרשה ענין של שלום בי...
על ידי מיללער
א' מרץ 11, 2018 5:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 192
צפיות: 8465

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

תודה רבה, אכן מדובר בר' יהושע העבינשטרייט ממלא מקום אביו ר' יצחק ברבנות סוקולוב.
על ידי מיללער
ו' מרץ 09, 2018 3:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוטה בחליצה - אינה עולה ליבום אמאי עולה לחליצה
תגובות: 9
צפיות: 559

Re: סוטה בחליצה - אינה עולה ליבום אמאי עולה לחליצה

תוס' מסבירים שהדין שפטורה מיבום היא רק בסוטה ודאית דהיינו שזינתה בודאי, אך סוטה שאסורה ב חליצה היא סוטה מספק דהיינו שקינא לה בעלה ואין יודע אם זינתה. חס ושלום, סוטה מספק ג"כ אסורה ביבום ומחויבת בחליצה, סוטה ודאית אסורה ביבום ופטורה מחליצה לערן איבער גימפעל טעות הייתה בכתיבתי שכתבתי חליצה במקום...
על ידי מיללער
ה' מרץ 08, 2018 9:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 192
צפיות: 8465

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

מיללער כתב:
מי שימש כאב"ד קאראטשין בגאליציה ואח"כ עבר לעיר סוקולוב בגאליציה?

מי היה רבי יהושע אב"ד סאקלוב (בין שנים תר"כ-תר"מ)
על ידי מיללער
ה' מרץ 08, 2018 7:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 192
צפיות: 8465

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

מיללער כתב:מי שימש כאב"ד קאראטשין בגאליציה ואח"כ עבר לעיר סוקולוב בגאליציה?


בספר מבשר טוב ראיתי שבתו של מהרצ"ה מרימינוב נישאה (בווז"ר) לר' ארי' ליבוש קאננער, אביו רבי אברהם קאננער היה אב"ד קארטשין

אני מחפש פרטים נוספים עליו
על ידי מיללער
ה' מרץ 08, 2018 7:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"ק רבי שמואל אהרן רובין מקארטשין זצוק"ל
תגובות: 3
צפיות: 341

Re: הגה"ק רבי שמואל אהרן רובין מקארטשין זצוק"ל - יו"ד כ"ז תמוז

ביליצר כתב:נפטר כשנה לאחר הדברי חיים זצ"ל תקפ"ד -תרלז צעיר לימים

ידוע באיזה שנה הגיע לקארטשין? מי שימש ברבנות העיר לפני בואו?

את מקומו לאחר פטירתו מילא רבי שמואל רובין בן רבי אהרן מראפשיץ.


הנה דף מספר היזכור לקהלת קארטשין
תמונה
על ידי מיללער
ה' מרץ 08, 2018 12:36 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 192
צפיות: 8465

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

תודה - על הראשון קבלתי מענה בפורום המקביל (ראה מצורף), והשני במקומה עומדת

מי שימש כאב"ד קאראטשין בגאליציה ואח"כ עבר לעיר סוקולוב בגאליציה?
על ידי מיללער
ד' מרץ 07, 2018 9:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 192
צפיות: 8465

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

בספר ברכת יעקב (לעמבערג תרל"ט) חו"מ סי' ו' כותב: והנה כאשר ראה ידידי המאור הגדול צדיק וחסיד מו"ה ליבוש זצ"ל מגארליטץ שהי' אבד"ק אלפין אמר לי וכו' מי יכול לעזור עם פרטים על הרב הזה, ואיםה נמצא עיר בשם אלפין? ובספר הנ"ל חו"מ סי' ח': וידיד לבי הרב המאוה"ג החריף ה...
על ידי מיללער
ד' מרץ 07, 2018 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וורטים/דרושים "חסידיים" בספרי גאוני וגדולי ליטא ותלמידי הגר"א
תגובות: 32
צפיות: 1000

Re: וורטים/דרושים "חסידיים" בספרי גאוני וגדולי ליטא ותלמידי הגר"א

כעת ראיתי בקרן אורה סוטה ד: על דברי רבי עוירא כל האוכל בלא נט"י כאילו בא על אשה זונה, שכ' ג"כ בחינה 'חסידית' בענין אכילה במחשבות טהורות לתיקון חטא עץ הדעת עיי"ש.
על ידי מיללער
ד' מרץ 07, 2018 7:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה הלכה למעשה ששאלני נזיר עולם
תגובות: 8
צפיות: 347

Re: שאלה הלכה למעשה ששאלני נזיר עולם

עד שאתה שואל על ביטול עשה של גדל פרע, הרי נקטינן תער לא יעבור על ראשו - לרבות כל המעבירים ואף אם סך נשא להוריד השער עובר בל"ת, וממילא השאלה אם בלקיחת סם בפיו ג"כ עובר בזה. מלבד אם פעולת הסם הוא רק מניעה מגידול על להבא ולא סם שמשיר את השער. השאלה הוא בנזיר 'עולם' שמעיקר הדין הותר להקל בתער ...
על ידי מיללער
ד' מרץ 07, 2018 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכון בעלי אסופות - מי עומד בראשה?
תגובות: 0
צפיות: 118

מכון בעלי אסופות - מי עומד בראשה?

בשנת תשע"ו י"ל קובץ מפרשים עמ"ס סוטה ע"י מכון בעלי אסופות, עבודה תמה ומצוינת בעיבוד דברי הראשונים והאחרונים ביופי והידור. הוסיפו לעשות בעשיית אזנים לתורה בתוספת הגהות מתחת לקו על כמעט כל הראשונים והאחרונים והם ציונים והשוואות, מצוינים! מי המה בעלי אסופות, שהסתירו את שמם, אין שם א...
על ידי מיללער
ד' מרץ 07, 2018 12:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דוד המלך קידש את רצפת העזרה? הערה בתוס' זבחים יד.
תגובות: 7
צפיות: 210

Re: דוד המלך קידש את רצפת העזרה? הערה בתוס' זבחים יד.

יהודה בן יעקב כתב:
חזון יחזקאל סנהדרין.pdf

יישר כחכם!
על ידי מיללער
ג' מרץ 06, 2018 11:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרי"מ חרל"פ - צור מחצבתו קודש
תגובות: 138
צפיות: 18880

Re: הגרי"מ חרל"פ-צור מחצבתו קודש

ערכו בוויקי: http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%97%D7%A8%D7%9C%22%D7%A4 משם: ילדיו: הרב [יחיאל] מיכל חרל"פ, רב בברונקס הרב חיים זבולון חרל"פ, היה רבה של ראשון לציון‏[4] הרב יוסף זאב חרל"פ, מנהל "בית זבול" בירושלים חיה בריינה, אשת הר...

עבור לחיפוש מתקדם