מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4550 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ש' מאי 25, 2019 12:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 48
צפיות: 6026

Re: מסכת הוריות - הערות והארות

הוריות יג. במשנה: והאשה קודמת לאיש לכסות ולהוציא מבית השבי. ובגמ': ת"ר היה הוא ואביו ורבו בשבי הוא קודם לרבו ורבו קודם לאביו, ואמו קודמת לכולם. לכאורה הדין של אמו קודמת לכולם הוא מצד הדין של המשנה שאשה קודמת לאיש להוציא מבית השבי, ולפי זה אמו לאו דוקא אלא כל אשה, ואשה קודמת לפדות אפי' לעצמו. וכ...
על ידי מיללער
ג' מאי 21, 2019 3:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסנדלר הקדוש
תגובות: 156
צפיות: 22242

Re: הסנדלר הקדוש

אשתומם כשעה חדא, לאחר קריאת הדברים המתוקים יוצאים מעטו עט סופר של הרב השוחט, שוחט משום מאי מחייב, מתי חייב השוחט, משום צובע, אם צובע את הדברים, אבל השוחט דמתא אינו צובע, ללא כחל וללא סרק, שפתים ישק!

יזכה להמשיך להנות ולהחיות אותנו באמרותיו המפיקים נוגה, ונאה זיום, לאויט"א.
על ידי מיללער
ג' מאי 21, 2019 3:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7828
צפיות: 843606

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

יציב פתגם כתב:מי הם הרבנים והמאורע?

296 - Copy.jpg

מי הרב לימינו של האדמו"ר מסקריעניוויץ (מוסתר קצת)?
על ידי מיללער
ג' מאי 21, 2019 6:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 48
צפיות: 6026

Re: מסכת הוריות - הערות והארות

שמואל דוד כתב:יש צ"פ עמ"ס הוריות
http://www.hebrewbooks.org/pdfpage1r.as ... &pgnum=321
ע"ש וברוך שכוונת!

תודה רבה!
על ידי מיללער
ג' מאי 21, 2019 5:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 48
צפיות: 6026

Re: מסכת הוריות - הערות והארות

במס' הוריות יג. שתי הלחם קודמים לכבשים הבאים עמהם - זה הכלל דבר הבא בגין היום קודם לדבר הבא בגין לחם. ותמהו האחרונים (רש"ש, מנ"ח מצוה ש"ז ועוד) דלמאי נפק"מ האי דין קדימה, הלא לא היו עושים שום דבר בשתי הלחם שתקדים מצוותה למצוות הכבשים, רק מניפין אותן והתנופה הלא היתה ביחד עם שתי ה...
על ידי מיללער
ו' מאי 17, 2019 11:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7828
צפיות: 843606

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

יציב פתגם כתב:מי הם הרבנים והמאורע?

296 - Copy.jpg

האירוע הוא בבני ברק, נראה מימין הרב נתן צבי פרידמאן ואחריו (עם המקל ביד) הרב לאנדא. האדמו"ר משמאל הוא רבי יוסף צבי קאליש מסקריעניוויץ שכיהן כרבה הראשון של בני ברק.
על ידי מיללער
ו' מאי 17, 2019 6:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה
תגובות: 33
צפיות: 401

Re: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה

האם כתותי מיכתת זה לא מצד שהוא עומד להישרף?! ושור הנסקל אין דינו להשמדה אלא לקבורה. כתותי מיכתת שיעוריה הוא מצד שעומד להישרף אבל לא מן הדין של כל העומד לשרוף כשרוף דמי שהרי אפי' לרבנן החולקים על ר"ש ולא ס"ל דכשרוף דמי מודים להדין של כתותי מיכתת שיעוריה, והדברים עתיקין. והחילוק יסודו הוא ב...
על ידי מיללער
ג' מאי 14, 2019 3:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי מהאמוראים זכו להתואר 'גברא רבה' או 'ארי שבחבורה'?
תגובות: 1
צפיות: 68

מי מהאמוראים זכו להתואר 'גברא רבה' או 'ארי שבחבורה'?

כמ"פ מצינו בש"ס הא מילתא גברא רבה אמרה ומנו וכו' או אני וארי שבחבורה תרגימנא ומנו וכו'? האם יש על זה מבנה משותף על אדני מה בנוים התוארים האלו, ומי זכה בהם? לדוגמא: במס' ב"ק מב: אמר רב אסי ששמע מגברא רבה ומנו רבי יוסי בר חנינא, ובמס' כתובות סג: אמר רב נחמן בר יצחק דבר משמיה דרבי יוסי ב...
על ידי מיללער
ו' מאי 10, 2019 3:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?
תגובות: 17
צפיות: 1609

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

במס' ב"ק לט: אמר ליה רב אחא בר אביי לרבינא, בשלמא לאביי דאמר פליגי וכו'

מצינו שרב אחא בר אביי מזכיר את אביו אביי בשמו, או שנאמר שרב אחא בר אביי לא היה בנו של האמורא אביי המפורסם (ויש גורסין רב אחא בר אבין)
על ידי מיללער
ו' מאי 03, 2019 8:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' מנחם מענדל ראבינאוויטש אב"ד הארלוי - וסו"י בחיפה
תגובות: 5
צפיות: 787

Re: ר' מנחם מענדל ראבינאוויטש אב"ד הארלוי - וסו"י בחיפה

רבי מנחם מענדל רבינוביץ מחיפה היה אב"ד הארלוי ברומניה אביו ר' מאיר גם הוא שימש בהארלוי והיה נצר משרשים ממשפחת רבנים דור דור. ניצל מהשואה ובשנת תש"ט היגר לארה"ב ושימש כרב דק' שארית ישראל - נוסח ספרד בעיר מיניאפוליס, מינסוטה בשנת תשכ"א עלה לארה"ק והתיישב בחיפה - מתי נפטר האם י...
על ידי מיללער
ה' מאי 02, 2019 8:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמות מיוחדות
תגובות: 4
צפיות: 250

Re: הסכמות מיוחדות

ר' נחמן העליר היה אחיו הגדול של הגר"ח העליר. נולד בביליסטאק והיגר לארה"ב בשנת תרנ"ב, והשתלם במדעים. שימש לתקופה ברבנות ותירגם ספר דניאל ועזרא ללשה"ק ואח"כ לאנגלית, עוד בהיותו שוכן בפוילן הדפיס ספרו 'רבי נחמן בר יעקב' והוא שיר על מאמרי רבי נחמן האמורא ופירסמו תחת השם 'נחמן בר...
על ידי מיללער
ה' מאי 02, 2019 8:26 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי בצלאל שטרן בעל שו"ת בצל החכמה
תגובות: 20
צפיות: 2488

Re: הגאון רבי בצלאל שטרן בעל שו"ת בצל החכמה

מתפעל כתב:כמדומני תמונה זו שייכת לכאן, רבי בצלאל והרב מסעבען


70.jpg

רבי בצלאל הוא שלישי מימין, לידו מימין הוא הרי"מ דושינסקיא
על ידי מיללער
ג' אפריל 30, 2019 2:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 48
צפיות: 6026

Re: מסכת הוריות - הערות והארות

י. אברהם כתב:חק נתן
חק נתן.PDF

תודה רבה! תתברך ממעון הברכות
על ידי מיללער
ג' אפריל 30, 2019 5:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 48
צפיות: 6026

יא: יב: בשיטת רש"י בכהן המרובה בבגדים לפהעדש"צ

הערה קטנה ברש"י על המשנה יא: ד"ה אין בין כ' רש"י דכהן המרובה בבגדים אינו מקריב פר העלם דבר לא משלו ולא משל ציבור אלא כיחיד כשבה או שעירה. בפשטות קשה לפרש דבריו הק' וכי מה ענין למשל ציבור כאן, איזה הוו"א היה שיקריב פר על חטאתו משל ציבור. אולם הדברים בהירים ברורים עפ"י הרש&quo...
על ידי מיללער
ג' אפריל 23, 2019 5:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חוברת חדשה על מרנן הגרא"י קוק והגרא"ד כהנא שפירא, זצ"ל
תגובות: 65
צפיות: 16236

Re: חוברת חדשה על מרנן הגרא"י קוק והגרא"ד כהנא שפירא, זצ"ל

יש מקום לברר באיזה כותבת/רחוב היתה אז הישיבה דמונטריאל? harav Kook on the balcony of a yeshiva in Montreal, Quebec; 1924. x.jpg https://bybe.benyehuda.org/read/10893 בשנת 1903 נקנה בית למוסד ברחוב סט. אורביין, מספר 146 . בינתים נתמנה הרב צבי הכהן ליושב ראש ועד החנוך והוא התמסר לתפקידו בהתלהבות. כשה...
על ידי מיללער
ב' אפריל 22, 2019 11:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 844
צפיות: 93830

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

אני מחפש מידע על הרב יעקב גורדון מטורנטו בעל 'מנחת יעקב'. ובעיקר על צאצאיו כיום. תודה אביו רי"ל גורדון גם הוא היה בטורונטו, חיבר ספר קול נהי הספד על רבי ישראל סאלאנטר זצ"ל http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=24264&st=&pgnum=1&hilite= הנה מידע (באנגלית) על בנו http://www.b...
על ידי מיללער
ב' אפריל 22, 2019 11:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: גילוי אליהו של ר' אליהו לופיאן
תגובות: 16
צפיות: 2658

Re: גילוי אליהו של ר' אליהו לופיאן

מתפעל כתב:מי כאן מצד ימין?

141.jpg

אולי רב ממשפחת דונר באנגליה
על ידי מיללער
ב' אפריל 22, 2019 8:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א? > צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום א'
תגובות: 7
צפיות: 847

Re: איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א? > צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום א'

המהרש"א בחידושיו עמס' מגילה דף כה. בתוד"ה מפני שעושה כ' וז"ל אין פירושם (של התוס' בדברי פיוט הקליר ליום ב' דפסח "צדקו אותו ואת בנו ביום אחד בל תשחטו") מוכרח כן, ועי' בפירוש המחזור שמפרש לא בענין אחר ותו לא מידי. ע"כ על איזה פירוש על המחזור כיון המהרש"א, קושית התוס...
על ידי מיללער
ה' אפריל 18, 2019 7:15 am
פורום: פסח
נושא: הזיק בשריפת חמצו ברה"ר מה דינו בתשלומין
תגובות: 1
צפיות: 93

Re: הזיק בשריפת חמצו ברה"ר מה דינו בתשלומין

מי ששרף את חמצו ברה"ר, והשריפה הלכה ברוח מצויה והזיק נכסי חבירו, האם חייב השורף בתשלומין? עוררנו ת"ח אחד על סגנון השאלה, שהאש הלכה ברוח מצויה והזיק, א"כ השאלה יכולה להיות גם במי שמדליק בחצרו והאש הלכה ברוח מצויה לחצר חברו והזיק, מה דינו. אלא שלכאורה מדברי הגמ' בנר חנוכה נראה שכל מה ש...
על ידי מיללער
ד' אפריל 17, 2019 5:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הערוך
תגובות: 63
צפיות: 6710

Re: ספר הערוך

בערוך ערך שרע (ב) מביא הגמ' ב"ק (כט.) דעברה בשרעתא דנהרא ופירש דהיינו שפת הנהר שהיא מחליק (ודלא כרש"י שפירשה מלשון שרוע וקלוט שהנהר גדל וכסה עין הדרך - ויש לדון אם יהי' נפק"מ בזה אם השי"ן ימנית או שמאלית), והביא סימוכין לזה מתרגום עה"כ בירמיה (כג, יג) לכן יהי' דרכם להם כחלקל...
על ידי מיללער
ד' אפריל 17, 2019 5:04 am
פורום: פסח
נושא: הזיק בשריפת חמצו ברה"ר מה דינו בתשלומין
תגובות: 1
צפיות: 93

הזיק בשריפת חמצו ברה"ר מה דינו בתשלומין

מי ששרף את חמצו ברה"ר, והשריפה הלכה ברוח מצויה והזיק נכסי חבירו, האם חייב השורף בתשלומין? במשנה ב"ק סוף פרק הכונס (סב:) הניח חנוני נרו מבחוץ החנוני חייב, ר' יהודה אומר בנר חנוכה פטור. ופירש"י (שם כב. ד"ה בנר חנוכה) שמצוה להניחה ברה"ר לפרסומי ניסא. ומפרשי המשנה ביארו שחולקין ...
על ידי מיללער
ד' אפריל 17, 2019 4:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 236
צפיות: 23490

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

מח"ב - לאיזה ספר הכוונה?

(שערי תשובה או"ח סי' תרע"א סק"ח ועיין מ"ש במח"ב בזה ושם ובמח"ב כתב כיון שהרי"ף וכו')
על ידי מיללער
ג' אפריל 16, 2019 6:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 4961

Re: שמות התנאים והאמוראים

תודה רבה, מעניין מאוד.
על ידי מיללער
א' אפריל 14, 2019 6:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?
תגובות: 43
צפיות: 8274

Re: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?

מתוס' ב"ק יא. ד"ה דאין מקצת, עולה שאיסור בעילת נדה הוא דוקא איסור ערוה ולא טומאה ולכן אין דנין בה דיני טומאה כמו ספק טומאה ברה"ר וברה"י. האם דנו האחרונים להביא מזה לדיון שעל האשכול? עיין ספר רזא דשבתי הרבה ציונים בזה תודה רבה יש לעיין בהמראי מקומות בפנים, אבל בהכותרת שם לא העתיק...
על ידי מיללער
א' אפריל 14, 2019 5:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?
תגובות: 43
צפיות: 8274

Re: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?

מתוס' ב"ק יא. ד"ה דאין מקצת, עולה שאיסור בעילת נדה הוא דוקא איסור ערוה ולא טומאה ולכן אין דנין בה דיני טומאה כמו ספק טומאה ברה"ר וברה"י.

האם דנו האחרונים להביא מזה לדיון שעל האשכול?
על ידי מיללער
ה' אפריל 11, 2019 3:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 4961

Re: שמות התנאים והאמוראים

רב נחומי בר זכריה

בב"ק כה: א"ל כבר רמא נהליה ר"נ בר זכריה לאביי וכו'

ובסדר הדורות בערכו של רב נחומי בר זכריה כותב שמה שמצינו בב"ק כה: רב נחמן בר זכריה נ"ל שצ"ל רב נחומי

משמע שבגירסתו היה כתוב רב נחמן מפורש ולא בר"ת כמו שנמצא לפנינו בש"ס וילנא
על ידי מיללער
ה' אפריל 11, 2019 3:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7828
צפיות: 843606

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ברוז כתב:אלו מי הם?

משמאל הוא האדמו"ר רבי שמואל אליהו עפשטיין מניישטאט זצ"ל
על ידי מיללער
ד' אפריל 10, 2019 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כנסת חקקי ישורון - ליקוט מאמרי תנאים ואמוראים
תגובות: 3
צפיות: 181

Re: כנסת חקקי ישורון - ליקוט מאמרי תנאים ואמוראים

אם לא נמצא - שמא יש להרהר אודות עריכת ספר שכזה בצורת 'גיוס המונים' [ע"ד בנית מאגר ' ויקיטקסט ' או האשכול הזה (שאינו היחיד באתרא קדישא הדין) ] , באשר לס' שכזה תועלת רבה יש בו - לבחינת ה"לשיטתייהו" דכל תנא ואמורא, לבד מתועליות נוספות אשר לבטח יימצאו ע"י המעיין. עצה טובה - אולי קרי...
על ידי מיללער
ג' אפריל 09, 2019 5:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 141
צפיות: 14467

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

בקובץ מפרשים עמ"ס קידושין
על ידי מיללער
ג' אפריל 09, 2019 4:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כנסת חקקי ישורון - ליקוט מאמרי תנאים ואמוראים
תגובות: 3
צפיות: 181

כנסת חקקי ישורון - ליקוט מאמרי תנאים ואמוראים

בשנת תרנ"א נדפס בווילנא ספר בשם הנ"ל והוא ילקוט מאמרי תנאים ואמוראים מכל ספרות חז"ל לפי סדר שמותם על סדר הא"ב http://www.hebrewbooks.org/32791 למעשה נדפס רק כרך א' מאמרי התנאים בשמות אבא-אבהו. ונראה שעשה עבודה קשה במקדש, בהעתקת כל מאמרי התנאים ואמוראים מחוחק לכל מסכתא, מדרשות ובר...
על ידי מיללער
ג' אפריל 09, 2019 4:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקוני טעויות בפי' רבינו חננאל
תגובות: 20
צפיות: 1778

Re: תיקוני טעויות בפי' רבינו חננאל

אני מניח שאלו גרשיים שקיימות בכתב היד שממנו נדפס החיבור (אפשר לבדוק את זה, דומני שכתב היד נסרק לאינטרנט). יש סופרים (או אולי מחברים) שנהגו לסמן בגרשיים משפטים כגון זה (משפטי פתיחה או פסיקת הלכה, שמות של אנשים ומקומות וכדומה). אפשר להקביל את זה להדגשות בימינו, או הגדלת הטקסט בתחילת פיסקה (כמובן שהם ...
על ידי מיללער
א' אפריל 07, 2019 4:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 49
צפיות: 4904

Re: כל העולם כולו

ב"ק כב. במסכסכת כל הבירה כולה
על ידי מיללער
ו' אפריל 05, 2019 3:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 72
צפיות: 4615

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

בבא קמא כ. הגמ' מביא ברייתא בדין שן ברה"ר שפטורה מכ"מ משלמת מה שנהנית, ומסיים הברייתא: לפיכך אכלה חטין או דבר הרע לה פטורה . מקופיא יש להקשות על זה למה פטורה לגמרי, אדרבא תחייב חצי נזק כיון שאכלה דברים שאין אורחה בכך, ואפי' ברה"ר יהא חייב כדין קרן. וכן מצינו להדיא בדף יט: ברייתא אכלה...
על ידי מיללער
ו' אפריל 05, 2019 2:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק אדמו"ר רבי ישראל אברהם פורטוגל זצ״ל מסקולען
תגובות: 54
צפיות: 3209

Re: בד"ה - זקן האדמו"רים - כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען זצ"ל

דודי צח כתב:כמדומה שהלשון סיקירין, היינו שיכולים 'לחפש אותך'; לחפש את המומים שלך ולבקר אותם

פי' סיקירן הוא לרדוף
על ידי מיללער
ד' אפריל 03, 2019 10:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7828
צפיות: 843606

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי מזהה את הרבנים בתמונה? על הכיתוב שבארכיווני הג'וינט נכתב: Conference of Rabbis called by JDC for the purpose of approving several types of sanitary mikvahs. אסיפת רבנים שנקראה ע"י הג'וינט בנושא מקוואות טהרה https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=3405&start=4480#p345063 אולי הגיע הזמן ע...
על ידי מיללער
ג' אפריל 02, 2019 8:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונות חדשות ומכתבים של הרב הרצוג
תגובות: 5
צפיות: 967

Re: תמונות חדשות ומכתבים של הרב הרצוג

מי הם ליד הרב הרצוג - כנראה זה מביקור במחנות העקורים בדייטשלנד לאחר השואה
תמונה
על ידי מיללער
ג' אפריל 02, 2019 7:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7828
צפיות: 843606

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי מזהה את הרבנים בתמונה?

על הכיתוב שבארכיווני הג'וינט נכתב:
Conference of Rabbis called by JDC for the purpose of approving several types of sanitary mikvahs.
אסיפת רבנים שנקראה ע"י הג'וינט בנושא מקוואות טהרה
על ידי מיללער
ג' אפריל 02, 2019 6:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונות משותפות להראי"ה קוק והגרי"ח זוננפלד זצ"ל
תגובות: 111
צפיות: 19940

Re: תמונות משותפות להראי"ה קוק והגרי"ח זוננפלד זצ"ל

לפי התמונה המצורפת.פה, בה נראים האחים רבי דוד מזלאטיפולי (מימין) ורא"ד מראחמיסטריווקא (משמאל) עם הטעפליקער רב, האם נוכל להסיק מכאן שבתמונה לעיל הוא אכן רבי אברהם דוב?

עבור לחיפוש מתקדם