מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4589 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ג' יוני 25, 2019 4:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...
תגובות: 8
צפיות: 547

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

מסכת בבא קמא דף סח. ב' פעמים באותה עמוד, א. כדאמר רבא מפני ששנה בחטא ב. כדאמר רב נחמן פרט לשהקנה לו לשלשים יום וב' הפעמים עיקר הדברים הם באותה עמוד בסופו, וכאן החידוש הוא ביותר שהרי הדברים הם לתרץ אותה הקושיא גופא שנתקשו בה בריש העמוד. ובשיטה מקובצת נתקשה בזה ועי' מה שתירץ רק על הקושיא השני' דבסוף ה...
על ידי מיללער
ג' יוני 25, 2019 2:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שליחות בתמורה - משום אשלד"ע והמסתעף
תגובות: 1
צפיות: 9

Re: שליח לדבר עבירה, מתי ההתראה? ובמי מתרים?

בהמשך להנ"ל (שכנראה לא תפס את עין הלומדים והבקיאים) אשאל שאלת תם. לפי דברי האחרונים שסגי בנתינת רשות כדי לעשות תמורה, למה לא מהני נתינת רשות להתרים תרומה וצריך שליחות? ומה הדין בלהקדיש, אם ראובן הרשה לשמעון להקדיש חפץ שלו והקדישה יחול ההקדש? האם הדין של אין אדם אוסר דבר שאינו שלו הוא משום שאין ...
על ידי מיללער
א' יוני 23, 2019 5:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 9
צפיות: 193

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כתב הרב נוטר הכרמים: "וזהו חידוש נפלא העולה מדברי האו"ש, דכיון שלא ניתנו שיעורים לבני נח, אזי משבא הקטן לכלל דעת, נעשה מחויב במצוות שבן נח מצווה עליהן, ולכך לא הוקשה לגמ' למאי איצטריך קרא למעטו" החידוש שבן נח חייב משהגיע לכלל הדעת קדום הרבה מהאור שמח, כמדומה שכן נקט מרן החתם סופר זצ&q...
על ידי מיללער
א' יוני 23, 2019 5:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

י. אברהם כתב:בכת"י ליתא לב' התיבות "לנטורי ולאסטמורי" יחד, אלא י"ג לנטורי, וי"ג לאסטמורי/לאסתמורי וכנראה כך גרס רש"י.
(ועי' דק"ס שהוא כמו לאשתמורי)

אסתמור.PNG

תודה רבה!
על ידי מיללער
ש' יוני 22, 2019 1:40 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

ב"ק נח. איבעי ליה לנטורי "ולאסטמורי" בגווה. רש"י (נח: ד"ה ולאסטמורי) פירש: להשמר ולהזהר בה. ונראה שלנטורי = להשמר, ולאסטמורי = להזהר. (ודלא כמו מפרשי מהדורת ארטסקרול שפירשו לנטורי = לשומרה, ולאסטמורי = להישמר ולהזהר בה) האם נמצא שורש מילה ארמית זו במקום אחר כמילה של שמירה וז...
על ידי מיללער
ו' יוני 21, 2019 2:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

בכל הש"ס נמצא מילת כשורא כתרגום של קורה (כי כשורא לצלמי, מעיקרא כשורא והשתא טללא, ועוד הרבה) ובגה"ש בב"ק סו: מציין הגרעק"א לתרגום עה"כ (בראשית יט, ח) בצל קורתי, בטלל שירותי. ונראה שבארמית המוקדמת היה המילה 'שורא' ונשתרבב מזה ל'כשורא' (ועי' בערוך ערך כשר ב' וערך שר ט') וכבר ...
על ידי מיללער
ה' יוני 20, 2019 8:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

טור תלגא כתב:
מיללער כתב:לא מצאתי השערות על איתור המקום אספורק, האם זו הפעם היחידה שנמצא שם מקום הזה בחז"ל?

עי' באוצר ישראל ח"ב שהביא דעת הערך מלין ודעת הערוך השלם

אוצר ישראל אספורק.png

תודה רבה
על ידי מיללער
ה' יוני 20, 2019 3:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

בכל הש"ס נמצא מילת כשורא כתרגום של קורה (כי כשורא לצלמי, מעיקרא כשורא והשתא טללא, ועוד הרבה) ובגה"ש בב"ק סו: מציין הגרעק"א לתרגום עה"כ (בראשית יט, ח) בצל קורתי, בטלל שירותי. ונראה שבארמית המוקדמת היה המילה 'שורא' ונשתרבב מזה ל'כשורא' (ועי' בערוך ערך כשר ב' וערך שר ט') וכבר ב...
על ידי מיללער
ה' יוני 20, 2019 3:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

שמואל דוד כתב:בבה״ג גורס ״אספורן״

ומה נמצא בכ"י?

ואם גרסי' אספורן, איפה הוא?
על ידי מיללער
ה' יוני 20, 2019 8:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆
תגובות: 132
צפיות: 15790

Re: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆

איש_ספר כתב:יש"כ. נעניתי גם באישי.
האם יש באתר כתובת מייל?

לא מצאתי
על ידי מיללער
ה' יוני 20, 2019 1:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆
תגובות: 132
צפיות: 15790

Re: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆

איש_ספר כתב:מי הוא ר' מענדל קעסין שהו"ל את פתחי שערים לרי"א חבר?

שמו מופיע גם לצד אחיו כתומך במפעלות הרח"פ בהוצאת כתבי רמח"ל.

https://www.ou.org/torah/author/rabbi-mendel-kessin/#?
על ידי מיללער
ד' יוני 19, 2019 8:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שליחות בתמורה - משום אשלד"ע והמסתעף
תגובות: 1
צפיות: 9

שליחות בתמורה - משום אשלד"ע והמסתעף

בסוגיא דאשלד"ע יש דיון ארוכה ומפורסמת בענין שליחות בתמורה. התורה אמרה לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ואם המר ימיר והיה הוא ותמורתו יהי' קודש. ובגמ' תמורה ט. נראה דנלמד מהלאו המיותר של ולא יחליפנו שתמורה חל ע"י אחר, ומבאר הגמ' דמיירי שבעל הקרבן אמר כל הרוצה להמיר יבוא וימיר, עכת"ד הגמ'. ורו...
על ידי מיללער
ד' יוני 19, 2019 2:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

הא מני ב"ש היא דאמרי שינוי במקומו עומדת ולא קני דתניא נתן לה באתננה חיטין ועשאן סולת זיתים ועשאן שמן ענבים ועשאן יין תני חדא אסור ותני חדא מותר ואמר רב יוסף תני גוריון דמאספורק ב"ש אוסרין ובית הלל מתירין כו' וברש"י סה: תני חדא אסור "לקרבן" ובדף צג: תני חדא אסור "למזבח&...
על ידי מיללער
ג' יוני 18, 2019 6:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כת״י הגאון רבי יצחק אייזיק חבר?
תגובות: 30
צפיות: 2131

Re: כת״י הגאון רבי יצחק אייזיק חבר?

מצבת ר' יוסף אליהו וזו' בעיר בית שמש
תמונה
על ידי מיללער
ג' יוני 18, 2019 7:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כת״י הגאון רבי יצחק אייזיק חבר?
תגובות: 30
צפיות: 2131

Re: כת״י הגאון רבי יצחק אייזיק חבר?

על ר׳ שלום ז״ל יש מעט פרטים בספר כתועפות ראם על ר׳ אלה ראם ז״ל. כמדומה שבנו ר׳ יוסף אליהו ז״ל היה רב במיאמי ביץ׳, ויש לו התכתבות כמדומה עם הרב הענקין ז״ל, מופיע באיזה כרך של ישורון כמדומה. ר׳ שלום הגיע ממינסק ללמוד בוולוז׳ין. היה עילוי. שימש כר״מ בישיבת תורת חיים ואח״כ נסע לאמריקה שם שימש כר״מ בישי...
על ידי מיללער
ג' יוני 18, 2019 2:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כת״י הגאון רבי יצחק אייזיק חבר?
תגובות: 30
צפיות: 2131

Re: כת״י הגאון רבי יצחק אייזיק חבר?

תודה רבה אני מחפש פרטים נוספים עליו ועל בנו ר' יוסף אלי' ששימש כרב בעיר סירקיוז בניו יורק, בן נוסף ר' ישעי' היה רב בעיר פיוטוקט, ראוד אילנד. בתמונה המצורפת נראה ר' שלום רקובסקי בין שאר ראשי ישיבת רי"א (מספר 5 בתמונה) - מאיר נפתלי, איפה נטמן? על העלאת תמונות, מתחת לתיבת כתיבת התגובה תמצא כפטור '...
על ידי מיללער
ג' יוני 18, 2019 2:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כת״י הגאון רבי יצחק אייזיק חבר?
תגובות: 30
צפיות: 2131

Re: כת״י הגאון רבי יצחק אייזיק חבר?

כמדומני שמקור כתבי היד הוא ממשפחת צאצאי רבי אייזיק: רבי משה אהרן לוין (ידוע בשם רבי משה אהרן אמריקנר - שנסע מלומז'ה לאמריקה עפ"י עצתו של המהרי"ל דיסקין, ועלה לירושלים בשנת תרמ"ד, והמהרי"ל דיסקין שמח לקראתו בכך שחזר מאמריקה ירא ושלם). אביו רבי יצחק צבי מסטאוויסק הדפיס את החיבור ש...
על ידי מיללער
ב' יוני 17, 2019 7:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7909
צפיות: 874026

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תולדות כתב:מצאתי תמונה שכותרתה, רבנים בכניסה לפגישה עם נשיא פולין בטירתו בווארשא בשנת תרצ"ו.
רב בפולין.png

מי בתמונה?

בזכרוני שהם ר' מרדכי קלפפיש ורי"מ קאנאל מרבני ווארשה
על ידי מיללער
ב' יוני 17, 2019 3:15 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עמודים חסרים
תגובות: 10
צפיות: 4155

Re: עמודים חסרים

תולדות כתב:חסרים עמודים
553-559

viewtopic.php?p=553718#p553718
על ידי מיללער
א' יוני 16, 2019 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'פליטת בית סופריהם' - ר' חיים העליר
תגובות: 27
צפיות: 4608

Re: 'פליטת בית סופריהם' - ר' חיים העליר

בקובץ חצי גבורים החדש (ט). צרור אגרות מאותו גאון מיוחד זצ"ל. המאמר הנ"ל במילואה: https://www.academia.edu/25757828/%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%A8 על כל שאלה בענין הגר"ח העליר ומשפחתו, הכותב ר"מ דמביצר הוא...
על ידי מיללער
א' יוני 16, 2019 7:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למה שולבו האכילה והדיבור בכלי אחד?
תגובות: 6
צפיות: 189

Re: למה שולבו האכילה והדיבור בכלי אחד?

זסבה כתב:כי צריך להיזהר מה שמכניסים לפה
וצריך להיזהר מה שמוציאים מהפה

וכדברי הירושלמי עד שאתה מתפלל שיכנסו תורה לתוך פיך תתפלל שעל יכנסו מעדנים לתוך פיך. ונראה מזה ששני הדברים משתייכים זה לזה.

ובאמת לא רק כוללת הפה משמשת לשני הענינים אלא כל החמשה מוצאות הפה שהם כלי הדיבור, הם בעצמם הכלים לאכילה.
על ידי מיללער
א' יוני 16, 2019 6:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לטיב פירוש רש''י על מסכת בבא קמא
תגובות: 18
צפיות: 2138

Re: לטיב פירוש רש''י על מסכת בבא קמא

בדף סא. ברש"י ד"ה שוללין: מתקבצין כמו מן השלל של ביצים "דבר אחר" לשון שלל ומלקוח דבר המקובץ. לכאורה ב' הפירושים הם אותו דבר ששלל הוא דבר המקובץ, ועוד האם הוא לשון נפוץ ברש"י בגמרא לומר על לישנא אחרינא 'דבר אחר'? בדר"כ הוא כותב לשון אחר און לישנא אחרינא. ונראה שהדבר אחר ...
על ידי מיללער
ש' יוני 15, 2019 12:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידוש מפעל ההעתקה הקבוצתי של שם הגדולים השלישי!
תגובות: 4
צפיות: 396

Re: חידוש מפעל ההעתקה הקבוצתי של שם הגדולים השלישי!

בעקבות רוח ההתנדבות המנשבת מכיוון כמה חברים, מתחדש מפעל שם הגדולים השלישי. ראיתי שאחרי שהרב שה"ג השלישי חדל ממלאכתו בא הרב סקולקה ומילא את ידו. קשה לי לעקוב אחרי מה שהולך שם, אשמח לעזרתכם! א. האם הרב סקולקה העלה בדיוק מהמקום שהפסיק שה"ג או שיש כאן חלל ביניהם? ב. מה העמוד האחרון שעלה ע&quo...
על ידי מיללער
ה' יוני 13, 2019 1:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

ב"ק נט: ורבי יוחנן אמר אפי' מסר לו שלהבת פטור מ"ט צבתא דחרש גרמה לו ולא מיחייב עד שימסור לו גווזא סילתא ושרגא דההוא ודאי מעשה דידיה גרמו לו מה הדין לר"י אם מסר לפקח גווזא סלתא ושרגא? בעצם טעם החיוב לר"י כשמסר לחרש גווזא סילתא ושרגא נראה שנחלקו בה הראשונים. בשיטת תלמיד הר"ת ו...
על ידי מיללער
ד' יוני 12, 2019 9:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7909
צפיות: 874026

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זצ"ל עם חתנו ומ"מ בלויה בעיר ווינא, מזהים עוד אחד?
על ידי מיללער
ה' יוני 06, 2019 10:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' מנחם מענדל ראבינאוויטש אב"ד הארלוי - וסו"י בחיפה
תגובות: 7
צפיות: 986

Re: ר' מנחם מענדל ראבינאוויטש אב"ד הארלוי - וסו"י בחיפה

תמונה נוספת ממנו
רמ ראבינאוויטש.png
רמ ראבינאוויטש.png (175.7 KiB) נצפה 164 פעמים
על ידי מיללער
ה' יוני 06, 2019 6:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יעקב שלמה פרידמן זצ"ל מפ"ת
תגובות: 22
צפיות: 1816

Re: רבי יעקב שלמה פרידמן זצ"ל מפ"ת

תמונה יפה מהרב זצ"ל בעודו בברלין
על ידי מיללער
ה' יוני 06, 2019 12:26 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7909
צפיות: 874026

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ביום י' סיוון הבעל"ט יתקיים בעז"ה כנס בוגרים בישיבת איתרי בירושלים. מי מזהה את הרבנים המברכים בחופתו של מקים הישיבה, הגאון רבי מרדכי אליפנט זצ"ל, שנערכה בניו יורק, כ"ז אדר ב' תשי"א (1951)? 21.jpg 24.jpg נראה ר' נחום דוב הערמאן ב"ר יעקב יוסף הערמאן וחתנו של ר' אברהם הור...
על ידי מיללער
ג' יוני 04, 2019 3:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 48
צפיות: 6885

Re: העתקים ברחבי התלמוד

ב"ק נז: בתוד"ה ואבע"א כדמחליף רבה בר אבוה, כתבו בפ"א שאגב שהובא הלשון בב"מ פ: הובא גם כאן
על ידי מיללער
א' יוני 02, 2019 8:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

שמואל דוד כתב:עיינתי בגמרא ב"ק שלי וראיתי עה"ג שציינתי לעיין בספר כסא רחמים עמ"ס ב"ק,ובספר הערוך, ובקונטרוס התשובות (לב), ובמשיבת נפש אה"ע סא.

יישר כח, מעניין לשמוע מה נמצא שם

לפני יש רק ספר הערוך, ושם לא נמצא רק הפירוש צוואר כמו שציינתי לעיל
על ידי מיללער
א' יוני 02, 2019 6:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

תודה רבה

-

קשה לשבש את הספרים מכח הקושיא וצ"ע, בפשטות נראה שרש"י פירש לפי המציאות שהחילוק בין אווז ואווז הבר הוא בחרטום ולא בצאוור, והא דנקיט הגמ' 'קועיה' הגמ' דחיק ומוקמי אנפשיה, והשתמשה בלשון מושאל.
על ידי מיללער
א' יוני 02, 2019 4:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

ב"ק נה. אמר שמואל אווז ואווז הבר כלאים זב"ז וכו' האי אריך קועיה והאי זוטר קועיה אלא מעתה גמלא פרסא וגמלא טייעא דהאי אלים קועיה והאי קטין קועיה וכו' על האווז פירש"י שקועיה הוא חרטומו (פיו/חוטם) ואילו על הגמלים פירש"י שקועיה הוא הצוואר וצ"ע. בערוך פירוש רק צוואר/גרון בסה"...
על ידי מיללער
א' יוני 02, 2019 7:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ עז. - מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?
תגובות: 9
צפיות: 397

Re: מאיזה פסוק לומדים שפועל יכול לחזור בו?

י. אברהם כתב:
ברי היזיקא כתב:ובכלל תמוה מאד מה שכתב רש"י שמהכא יליף לה בקדושין, והרי זו גם גמ' לעיל בב"מ בדף י, א כאמור, ומדוע ציין דוקא לקדושין?

כת"י רש"י ב"מ עז, א

רשי עז.PNG

אולי היה לפני זה כת"י שנכתב בר"ת ב"ק והכוונה היתה לבפרק קמא, ומדפיסי וילנא פיענחוהו לבקידושין
על ידי מיללער
א' יוני 02, 2019 7:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות נד: ברש"י "שמא 'חס ושלום' אין זה אביו"
תגובות: 4
צפיות: 725

Re: יבמות נד: ברש"י "שמא 'חס ושלום' אין זה אביו"

ומה בעצם הפירוש המילולי של 'חס ושלום'?

במס' ב"ק נה. אמר רב אשי חס ושלום פסקה טובה מישראל (לכן לא כתיב טוב בלוחות הראשונות מפני שסופן להשתבר)
על ידי מיללער
ו' מאי 31, 2019 6:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה ראזין זצ"ל
תגובות: 25
צפיות: 2184

Re: הגאון רבי משה ראזין זצ"ל

עמקן כתב:היה תקופה שהוא היה ראש ישיבה של ישיבת תורה ודעת. לא ידוע לי למה הוא עזב.

כמו כן עזב את הרבנות באחד מהבתי כנסיות הגדולות באיזור ברונזביל בה היה מתגורר, ופתח לו בית מדרשו בביתו כדי שיהי' פנוי לעסוק בתורה וכתיבת חידושיו וחיבוריו, ואולי זאת היתה גם טעמו לעזיבת הישיבה
על ידי מיללער
ו' מאי 31, 2019 2:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יעקב שכטר זצ"ל
תגובות: 59
צפיות: 5196

Re: רבי יעקב שכטר זצ"ל

ימלא פי תהלת הרב המכונה השוחט, כי השוח"ט יעוור עיני חכמי"ם.

כל מילה ומילה יקרה היא מפנינים, קוראים בשקיקה ובצמאון, יישר כח על הדברים החשובים, ומחכים לההמשך בכליון עינים.
על ידי מיללער
ו' מאי 31, 2019 4:56 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה ראזין זצ"ל
תגובות: 25
צפיות: 2184

Re: הגאון רבי משה ראזין זצ"ל

וממש לאחרונה הו"ל רבי יצחק אלחנן וולדשין שליט"א מאשדוד, ספר חדש פרפראות עה"ת מכתבי חותנו רבי אברהם גוטמאן בהר"ר יהודה לייב דווארזץ, שהיה חתנו של משה ראזין זצ"ל ובסופו פרקי חיים היום ראיתיו, שם הספר מלאכת חכמה, המחבר כיהן כרב בכמה מקומות בארה"ב והוא בנו של רבי יהודה ליי...
על ידי מיללער
ו' מאי 31, 2019 2:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 48
צפיות: 6885

Re: העתקים ברחבי התלמוד

מסכת בבא קמא נד. ולרבי יהודה דקא מרבי להו לכלים בשלמא שור ממעט ביה אדם אלא חמור מאי ממעט ביה אלא אמר רבא חמור דבור לרבי יהודה ושה דאבידה לכו"ע קשיא. לכאורה מילת 'אלא' בפירוקא דרבא אין לה משמעות כאן, שבדר"כ משתמשת הגמ' בלשון אלא אמר פלוני כשחוזר מדבריו הראשונים או חולק על דברי קודמו, וכאן ל...
על ידי מיללער
ו' מאי 31, 2019 12:15 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה ראזין זצ"ל
תגובות: 25
צפיות: 2184

Re: הגאון רבי משה ראזין זצ"ל

ספרו נזר הקודש על הש"ס ביחד עם ספרו דברי סופרים יצא לאור במהדורא חדשה ע"י נכדו ר"נ גינזבורג - תורה מפוארה בכלי מפואר:
ספר נזר הקודש מהדורה חדשה.jpg
ספר נזר הקודש מהדורה חדשה.jpg (1.55 MiB) נצפה 391 פעמים


דף השער:
שער בלאט.jpg
שער בלאט.jpg (1.23 MiB) נצפה 391 פעמים


תמונה ממנו מספר תא"ש:
הגאון רבי משה ראזין.JPG
הגאון רבי משה ראזין.JPG (198.4 KiB) נצפה 391 פעמים


מחפש תמונות נוספות ממנו, בתודה מראש
על ידי מיללער
ד' מאי 29, 2019 4:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 51
צפיות: 7323

Re: מסכת הוריות - הערות והארות

תודה רבה ברכות יחולו על ראשיך בברכה המשולשת בתורה

-

לאחר כל האריכות בדבריו הדברים נשארים בצ"ע, וביותר תמוה לי על של העירו מזה שהרמב"ם לא הביא להלכה את הדין של אמו קודמת לכולם, והמחבר הביאו בשו"ע

עבור לחיפוש מתקדם