החיפוש הניב 4260 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ו' אוקטובר 19, 2018 5:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רשימת רבני ווארשא
תגובות: 1
צפיות: 98

Re: רשימת רבני ווארשא

עי' כאן רשימה מפורטת עם תמונות ומסמכים
http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.ph ... 49#p322849

וכאן אשכול על קברי צדיקים בווארשא
http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.ph ... 73#p269073
על ידי מיללער
ה' אוקטובר 18, 2018 9:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת טריויש
תגובות: 13
צפיות: 1248

Re: משפחת טריויש

הרב דר. דוב בער רבל המפורסם כנשיא ישיבת רי"א בניו יוארק היה נשיא לבת משפחת טריוויש שהתגוררו בעיר טולסא, אוקלוהומה בארה"ב

הנה ידיעה מעניינת בפטירת חמותו והעלותה לאר"י לקבורה עם פרטים על הלויה בשנת תרפ"ו בירושלים - הספידו הראי"ה קוק והרי"מ טיקוצינקצקי והר"ר קצלנבוגן
על ידי מיללער
ה' אוקטובר 18, 2018 3:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 313
צפיות: 28199

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

במס' הוריות ד: במשנה, או שהיה אחד מהם (מבי"ד הגדול) גר או ממזר או נתין וכו' הרי אלו פטורים (מפר העלם דבר של ציבור). הגר"א גניחובסקי בספרו חדר הורתי דן בענין פסול נתין בבי"ד אם הוא מה"ת או מדרבנן ותלוי במחלוקת הראשונים אם נתין שנתגייר אסור לבוא בקהל מה"ת מלא תתחתן או רק מדרבנ...
על ידי מיללער
ד' אוקטובר 17, 2018 7:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול עזרה בזיהוי ופענוח מצבות
תגובות: 54
צפיות: 3718

Re: אשכול עזרה בזיהוי ופענוח מצבות

י. אברהם כתב:אולי זה רבי דוד נאמבערג אבד"ק קאמינקא

והיה חתנו של אדמו"ר בזוואלין?
על ידי מיללער
ג' אוקטובר 16, 2018 10:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7345
צפיות: 679750

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

קרלינאי כתב:מי זה?
תמונה
לפי הכיתוב מאחור צולם בשיקגו
כיתוב.PNG

רבי יוסף סג"ל רב בביהכנ"ס אנשי ווארשא בשיקאגא (זקנו של נחום סיגל) ומרביץ תורה בישיבת נר ישראל בבולטימור. בשנת תש"כ עלה לאר"י והתיישב ברחבי' ושם נפטר בשנת תשל"ד
על ידי מיללער
ב' אוקטובר 15, 2018 5:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7345
צפיות: 679750

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרב הידען

בתמונה השניה הרב שכבודו כתב עליו 'איני יודע' שעומד בין רמ"מ חודרוב ורא"מ מסונדרלנד הוא האדמו"ר רבי דוד משה שפירא מגווזדיץ-סאדיגורא
על ידי מיללער
א' אוקטובר 14, 2018 6:43 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7345
צפיות: 679750

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

שמר כתב:מי הם הנוספים בתמונה?

רבי יונתן שטייף מימין ור' נתן שיק רב בבודפסט משמאל
על ידי מיללער
ו' אוקטובר 12, 2018 2:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לזוה"ק שהביא הגר"א בענין שבעים אומות
תגובות: 11
צפיות: 1052

Re: מקור לזוה"ק שהביא הגר"א

. ועי' עוד בתוספות ישנים יבמות (צא, ב), וז"ל, לשם מלכות שאינה הוגנת. פ"ה לשם מלכות רומי שאין להם לא כתב ולא לשון ותימה דהא חזינא דאית להו כתב ולשון וי"ל דאינו כתב מיוחד אכן לקחו אותו משארי לשונות וא"ת אמאי לא חשבינן ליה ללשון גמור כמו לשון ישמעאל ולשון אדום שלא היו כמו כן בדור ה...
על ידי מיללער
ה' אוקטובר 11, 2018 10:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7345
צפיות: 679750

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לב האבן כתב:תמונה
Jewish-judaica-rabbi-photo-Jerusalem-synagogue-yeshiva.jpg

ר' שמואל קיפניס האחרון משמאל, וכנראה הגרצ"פ פרנק רביעי משמאל
על ידי מיללער
ד' אוקטובר 10, 2018 10:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 41
צפיות: 2980

Re: הערות מסכת הוריות

ג. פשיטא מרובין ונתמעטו כו' פירש"י שמתו מקצתן. וצ"ע מדוע לא פירש שנולדו עוד ילדים למיעוט הקהל . לכאורה הקושיא צ"ל שהגיעו לכלל מצוות ילדי מיעוט הקהל, וצ"ע ולכאורה י"ל בפשיטות דאותם שאינם בני חיובא בזמן החיוב אינם מן המנין. מתי הוא 'זמן החיוב'? הרש"ש מביא את הערה הנ"...
על ידי מיללער
ד' אוקטובר 10, 2018 10:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?
תגובות: 13
צפיות: 1191

Re: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?

האם זהו הדין שאם האב מלמד את בנו תורה קורא לו הבן בתואר 'רבי' ולא בתואר 'אבא'? ב"ק ע. אמר רבי יוסי כשהלך אבא חלפתא אצל ר' יוחנן בן נורי ללמוד תורה. וראה שם בחי' רעק"א "הכחול". זה דיון נפרד לגבי הזכרת אביו בשמו, שנידון באשכול אחר באריכות: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=4...
על ידי מיללער
ד' אוקטובר 10, 2018 4:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין עט: מלכות שאינה הוגנת - למה קרי ליה הכי?
תגובות: 2
צפיות: 139

Re: גיטין עט: מלכות שאינה הוגנת - למה קרי ליה הכי?

אמרי בינה - מהר''ש גארמיזאן א.PNG תודה רבה ובעצם היינו יכולין לתרץ דברי התוס' ורבינו אלחנן עפ"י הגמ' פ. דעביד צריכותא, למה נקטה המשנה מלכות מדי ומלכות יון וכו' וקאמר משום דהו"ה מלכות שאינה הוגנת משום דמליכא (פירש"י: עכשיו היא מולכת לפיכך יתקנא בה המלך של מלכות זו ויקפיד עמנו) אבל מלכ...
על ידי מיללער
ג' אוקטובר 09, 2018 5:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין עט: מלכות שאינה הוגנת - למה קרי ליה הכי?
תגובות: 2
צפיות: 139

גיטין עט: מלכות שאינה הוגנת - למה קרי ליה הכי?

במתני' גיטין פרק הזורק (עט:) כתב לשום מלכות שאינה הוגנת לשום מלכות מדי וכו' תצא מזה ומזה. ואמרי' עלה בגמ' (פ.) מאי מלכות שאינה הוגנת מלכות הרומיים ואמאי קרי לה מחכות שאינה הוגנת משום דאין להם לא כתב ולא לשון (משלהם, אלא משל אומה אחרת - רש"י). ובתוס' על המשנה ד"ה כתב לשם מלכות, הביאו בשם רב...
על ידי מיללער
ב' אוקטובר 08, 2018 10:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 399
צפיות: 47300

Re: דחוף - בקשת מידע - הרב יעקב דב רפפורט מכפר סבא

כיצד אני יכול לדעת מי הם בניו / קרוביו של רבי יעקב דב רפפורט. ערכו בויקיפדיה (https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%93%D7%95%D7%91_%D7%A8%D7%A4%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98): בתו יוכבד נישאה בשנת תרנ"ט, 1899, לרב אשר ניסן לויטן ... לאחר פטירתו נישאה בתו הצעירה רחל גיטל לרב אברה...
על ידי מיללער
ב' אוקטובר 08, 2018 6:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יהוסף שווארץ בעל תבואות הארץ - מגדולי חוקרי ארץ ישראל
תגובות: 9
צפיות: 881

Re: רבי יהוסף שווארץ בעל תבואות הארץ - מגדולי חוקרי ארץ ישראל

פרופ מאיר שווארץ הוא צאצא לאחיו רבי חיים שווארץ אב"ד הירבן שבגרמניה. צאצאיו היחידים כיום הם משפחת רלב"ג בא"י ובחו"ל (דרך חתנו רבי אליעזר דן רלב"ג זצ"ל). רבי יהוסף הגיע לארה"ק בשנת תקצ"ג ושם נשאה לאשה מרת חיה רבקה לוריא ממשפחת רבי שמריהו לוריא. ממנה נולדו לו 4...
על ידי מיללער
ה' אוקטובר 04, 2018 8:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7345
צפיות: 679750

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לא זה רבי משולם ראט מטשערנאוויץ ולידו הגרי"ל צירלסון מקישינוב צודק - מצאתי הזיהוי המלא http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?p=1573846#p1573846 מימין לשמאל: הגאון ר' יעקב גינזברג מגורא הומורא הרב דר א. יעקב מרק מטשערנאוויץ הגאון ר' יצחק וואהרמאן מיאס הרב דר יעקב נימירוב רב הראשי ברומניה הגא...
על ידי מיללער
ה' אוקטובר 04, 2018 6:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7345
צפיות: 679750

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ומי נראה כאן?
תמונה
האם זה הראי"ה ממאכנובקא שני משמאל?
על ידי מיללער
ה' אוקטובר 04, 2018 5:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7345
צפיות: 679750

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרבי מסקולעני זצ"ל באמצע - מי המה הרבנים האחרים בתמונה?
תמונה
על ידי מיללער
ה' אוקטובר 04, 2018 6:30 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת הרבנים קלעפפיש <הגאון רח"י נפתלי זילברברג ומשפחתו>
תגובות: 66
צפיות: 10440

Re: משפחת הרבנים קלעפפיש <הגאון רח"י נפתלי זילברברג ומשפחתו>

מצבה על הביה"ח בעיר פיטא, הולנד מר' נתן נטע הלבר חתנו של הגרש"ז קלפפיש ראב"ד ווארשא

http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.ph ... 8#p1767178
על ידי מיללער
ה' אוקטובר 04, 2018 4:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7345
צפיות: 679750

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תמונת אדמור מלווה בחסידיו בדרכי הליכה לכותל המערבי משנת תש"ה

מי הוא זה? (לא יודע)
על ידי מיללער
ה' אוקטובר 04, 2018 4:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 41
צפיות: 2980

Re: הערות מסכת הוריות

שמואל דוד כתב:ג:
מתניתין הורו בית דיו וידעו שטעו כו'
עיין הדרום חלק טז ביאור ארוך לסוגיין מבעל השרידי אש ז"ל

אפשר להעתיק?
על ידי מיללער
ד' אוקטובר 03, 2018 6:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?
תגובות: 13
צפיות: 1191

Re: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?

- בב"מ תחלת פרק הזהב "מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה הזהב קונה את הכסף א"ל רבי שנית לנו בילדותיך הכסף קונה את הזהב ותחזור ותשנה לנו בזקנותיך הזהב קונה את הכסף" האם זהו הדין שאם האב מלמד את בנו תורה קורא לו הבן בתואר 'רבי' ולא בתואר 'אבא'? בגיטין סז. אמר שמואל אמר רבי הלכה כרבי יוס...
על ידי מיללער
א' ספטמבר 30, 2018 6:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7345
צפיות: 679750

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

שבענו מטובך כתב:"שולפירן" - לווי לבית הכנסת.

צודק

וזה כינוי לליווי חתן לביהכנ"ס
על ידי מיללער
א' ספטמבר 30, 2018 3:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7345
צפיות: 679750

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ברוז כתב:מה כתוב למטה על הציור ?

שול-הויף דאס רעבין בגרמנית ופולנית (חצר ביהכנ"ס של הרבי)
על ידי מיללער
ד' ספטמבר 26, 2018 11:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הפריש קרבן ואחזו קורדייקוס מהו להקריב קרבנו בשעת חליו
תגובות: 1
צפיות: 124

Re: הפריש קרבן ואחזו קורדייקוס מהו להקריב קרבנו בשעת חליו

מצאתי עכשיו בהגהות יפה עינים שציין לדברי הירושלמי בגיטין פ"ז ה"א, שאכן שם מבואר שנחלקו ר"י ור"ל בין לגבי גט ובין לגבי קרבן (ועי' שם כמה פרטים בהסוגיא דלא כבבלי בגיטין ובסנהדרין וזבחים הנ"ל, ועיי"ש בהגהות שיירי קרבן).
על ידי מיללער
ד' ספטמבר 26, 2018 7:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הפריש קרבן ואחזו קורדייקוס מהו להקריב קרבנו בשעת חליו
תגובות: 1
צפיות: 124

הפריש קרבן ואחזו קורדייקוס מהו להקריב קרבנו בשעת חליו

בסנהדרין מז. (וכן הוא בהוריות יא. וזבחים יב:) נאמרו ב' דינים בשם ר' יוחנן לגבי דיחוי בקרבן, מי שהפריש קרבן והמיר דתו וכן מי שהפריש קרבן ונשתטה נדחה קרבנו ואע"פ שחזר מהמרתו או נשתפה הקרבן פסול הואיל ונדחה ידחה. וקאמרינן עלה צריכותא למה ליה לאשמעינן בב' דינים דסד"א דוקא בהמיר דתו כיון דאיהו ...
על ידי מיללער
ד' ספטמבר 26, 2018 4:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 41
צפיות: 2980

Re: הערות מסכת הוריות

איפה מבואר כאן "שמותר" (לכתחילה) להביא קרבן מחוסר כיפורים בבין השמשות של ערב פסח?

סך הכל מה שמבואר כאן הוא שאם הביא (בדיעבד) כיפר, וזה הדין הוא אפי' בשבת גופא שקרבן שנקרב בשוגג בשבת כיפר בדיעבד
על ידי מיללער
ו' ספטמבר 21, 2018 7:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9393
צפיות: 652190

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

איש בער כתב:
מיללער כתב:תוספתא חזון יחזקאל כריתות פ"ב ה"ז

חזון יחזקאל.PDF

תודה רבה
על ידי מיללער
ו' ספטמבר 21, 2018 4:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9393
צפיות: 652190

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תוספתא חזון יחזקאל כריתות פ"ב ה"ז
על ידי מיללער
ו' ספטמבר 21, 2018 4:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 41
צפיות: 2980

Re: הערות מסכת הוריות

ובעצם סוגית הגמ' שם דף ד' ע"א במחלוקת סומכוס ור"א אי חייב אשם תלוי והמשלים שם, מאד נפלאים המה פירושי הראשונים רש"י ר"ח ותוס' הרא"ש בזה ונפלא איך שכמה גדולי אחרונים נטו כאן מפירושי הראשונים, כמו הנצי"ב במרומי שדה, הראגאטשובער בהגהותיו, המהרי"ל דיסקין והגר"ש פיר...
על ידי מיללער
ו' ספטמבר 21, 2018 3:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 41
צפיות: 2980

Re: הערות מסכת הוריות

עזריאל ברגר כתב:
עבד הזמן כתב:ד,א
מבואר בגמ' שמותר להביא קרבן מחוסר כיפורים בבין השמשות של ערב פסח, ובשלמא עשה דהשלמה נדחה, אך מה עם ספק איסור מלאכה ביום טוב?

אולי המלאכה אינה אסורה מדאורייתא, וכל שהוא משום שבות לא גזרו בו בין השמשות?

מאן יימר שמותר להביאו, הרי כאן מדובר בדיעבד ובדיעבד קרבן שנקרב בשבת בשוגג כיפר
על ידי מיללער
ו' ספטמבר 21, 2018 3:30 am
פורום: ימות עולם
נושא: אני מחפש מידע על העיירה...
תגובות: 10
צפיות: 3056

Re: אני מחפש מידע על העיירה...

מישהו יוכל לכוין אותי לעיירה קטנה בשם זיריק ליד סאנוק בגליציה? אולי הכוונה להעיירה בשם זשארקי Zarki? https://www.jewishgen.org/Communities/community.php?usbgn=-538709&scale=K הרב מיללער פולין באמת כ"כ קטנה עליך שזה נקרא אצליך ליד? 270 ק"מ בקירוב צודק, ואולי שגה השואל במיקומה אמרתי להע...
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 20, 2018 9:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 399
צפיות: 47300

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

ברוז כתב:ייש"כ גדול.
עדיין אני מחפש מידע על פעילותו בעיר הומיל ועל צאצאיו אם ישנם.

אני מציע להתקשר למכון 'שיח אבות' קוידינוב
דוא"ל: siachavot@gmail.com
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 20, 2018 8:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 399
צפיות: 47300

Re: רבי יוסף נח בועז פרלוב רב בהומיל

ברוז כתב:אשמח לכל מידע עליו בקשר לתקופת רבנותו בעיר הומיל, והאם נותרו ממנו צאצאים.
כיהן שם ברבנות בתקופה שבין שני מלחמות העולם.

מכתב ממנו נדפס זה עכשיו בקובץ נהר מעדן (תשרי תשע"ט) - הוא היה נכד לאדמור"י קוידינוב

הנה הדף שצירפה כהקדמה להמכתב
על ידי מיללער
ה' ספטמבר 20, 2018 7:05 pm
פורום: ימות עולם
נושא: אני מחפש מידע על העיירה...
תגובות: 10
צפיות: 3056

Re: אני מחפש מידע על העיירה...

שבט הסופרים כתב:מישהו יוכל לכוין אותי לעיירה קטנה בשם זיריק ליד סאנוק בגליציה?

אולי הכוונה להעיירה בשם זשארקי Zarki?
https://www.jewishgen.org/Communities/c ... 09&scale=K
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 18, 2018 2:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אסור להוציא קול של בן חורין על עבדים (ר"ן)
תגובות: 2
צפיות: 247

Re: אסור להוציא קול של בן חורין על עבדים (ר"ן)

י. אברהם כתב:
תורת מרדכי רבינוביץ סי' רי''ד.PNG

ייש"כ! גמח"ט
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 18, 2018 4:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מבני בניו של ש"ץ שר"י לימדו תורה?
תגובות: 14
צפיות: 925

Re: מבני בניו של ש"ץ שר"י לימדו תורה?

לבלב כתב:טעות ואפילו עזות מצח לנסח כותרת כזו גם אם סיומה תחת סימן שאלה.
אלמד זכות שזוהי פשוט נאיביות ואי הכרה בדרכי ה'חוקרים' והתייחסותם למקורות אמת.

ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח
על ידי מיללער
ג' ספטמבר 18, 2018 4:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אמורא היה תופס לשונו' - בעניניים הלכתיים
תגובות: 56
צפיות: 6364

Re: 'אמורא היה תופס לשונו' - בעניניים הלכתיים

גיטין עד. אמר רבי יוחנן אשם תלוי איכא בינייהו

כלשון הזה במס' הוריות ג: א"ר יוחנן אשם תלוי איכא בינייהו
על ידי מיללער
ב' ספטמבר 17, 2018 5:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מבני בניו של ש"ץ שר"י לימדו תורה?
תגובות: 14
צפיות: 925

Re: מבני בניו של ש"ץ שר"י לימדו תורה?

השערה נעוזה ונראה דמיוני

החליף שמו מישמעאל ליצחק, כי ביצחק יקרא לו זרע...

עבור לחיפוש מתקדם