החיפוש הניב 4354 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ג' דצמבר 18, 2018 6:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1129
צפיות: 128943

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

ביליצר כתב:למישהו מייל או טלפון של המגיד רבי ישראל דוד שלזינגר שליט"א?

845-425-0063
על ידי מיללער
ג' דצמבר 18, 2018 4:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1129
צפיות: 128943

Re: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים

האם מישהו יודע איך ניתן ליצור קשר עם 'מכון חכמת שלמה' (מו"ל את הספרים של ר"ש קלוגר ועוד). טלפון או מייל. תודה מראש ג"א מצרף עצמי לבקשה זו וייש"כ למפרע בברכה שלימה ונאמנה א גאליציאנער מס' טל: 052-7623748 פקס 153-25386622 האם יש גם אימייל למכון חכמת שלמה? (השו"מ מהדו"ק נ...
על ידי מיללער
ג' דצמבר 18, 2018 3:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 316
צפיות: 29405

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

בהגהות בעל מלא הרועים עמ"ס הוריות ו. מבאר הגאון זצ"ל דאם מספקינן על קרבן שהוא חב"ע ומכח ספקא דאורייתא לחומרא - אף אם ננקוט שזה דין מדרבנן - אסור להקריבו, שוב מיקרי שאף מדאורייתא אינו ראוי להקרבה 'דדבר דלא חזי מדרבנן הוה לא חזי מדאורייתא, כמו שהארכתי בחיבורי מלא הרועים'. איפה במלא הרו...
על ידי מיללער
ג' דצמבר 18, 2018 2:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 316
צפיות: 29405

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

בהגהות בעל מלא הרועים עמ"ס הוריות ו. מבאר הגאון זצ"ל דאם מספקינן על קרבן שהוא חב"ע ומכח ספקא דאורייתא לחומרא - אף אם ננקוט שזה דין מדרבנן - אסור להקריבו, שוב מיקרי שאף מדאורייתא אינו ראוי להקרבה 'דדבר דלא חזי מדרבנן הוה לא חזי מדאורייתא, כמו שהארכתי בחיבורי מלא הרועים'. איפה במלא הרוע...
על ידי מיללער
ג' דצמבר 18, 2018 2:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין כח: חטאת שמתו בעליה חולין בעזרה?
תגובות: 21
צפיות: 2090

Re: גיטין כח: חטאת שמתו בעליה חולין בעזרה?

להקריב חטאת שמתו בעליה הוא איסור של הלל"מ דהלכתא דלמיתה אזלא, מה הדין בספק של הלל"מ נידון כספיקא דאורייתא? או שמא זה איסור הכללי של הקרבת קדשים שנפסלו, יש איסור מה"ת כללי כזו? למיטב זכרוני ספק הלל"מ זה מחלוקת רמב"ם ושא"ר אשמח לקבל מראה מקום על המחלוקת הנ"ל. זה עכש...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 17, 2018 2:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?
תגובות: 16
צפיות: 1716

Re: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?

לכבוד פרשת השבוע אביא מה שכתבתי בנושא הזה. קידושין לג: מצינן ב' איבעיות בנושא אחד, במקום שהבן הוא רבו של אביו, אם הבן מחויב לקום מפני האב מדין כיבוד אב, וכן להיפך אם האב מחויב לקום מפני הבן מדין כיבוד רבו. והרא"ש ואחריו בנו הטור וכן נפסק בשו"ע סי' ר"מ (ס"ז) דב' האיבעיות לא נפשטו,...
על ידי מיללער
א' דצמבר 16, 2018 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצ"ע שהז"ג
תגובות: 56
צפיות: 4111

Re: מצ"ע שהז"ג

הקושיא למ"ל הכ' אותו ולא אותה על פטור נשים במילה מקשים בתוס' קידושין כט. ד"ה אותו, תיפוק ליה דמ"ע שהזמ"ג שנימול לשמיני, ותירצו כיון דמיום השמיני והלאה אין לה הפסק לא מיקרי זמ"ג. ולכאורה הדבר מבואר לקמן בקידושין בברייתא לד. דפדיון הבן הוא מ"ע שלא הזמ"ג, אף שהחיוב מ...
על ידי מיללער
א' דצמבר 16, 2018 9:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר מסלונים בעל הנתיבות שלום זיע''א
תגובות: 169
צפיות: 19450

Re: ט''ו שנה לרה''ק מסלונים בעל הנתיבות שלום זיע''א

ח''ל קאליסק כתב:תולדות. אכן כן אדמו''ר הנת''ש אף מביא את שמו בתור חתנו של רבי שמעון קופילוביץ זצ''ל.

הרב מקאליסק

הרם יש באמתחותיכם תמונה מהרב ר' מרדכי ראבין הנ"ל חתנו של ר"ש קופילוביץ?
על ידי מיללער
א' דצמבר 16, 2018 5:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?
תגובות: 16
צפיות: 1716

Re: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?

אוצר החכמה כתב:לבקשת הרב אותה אבקש מצורפים דברי הגרי"ח סופר שליט"א בספרו זכות יצחק ח"ב סימן מ"ג
11.GIF
22.GIF
33.GIF

תודה רבה על העתקת הדברים.
על ידי מיללער
א' דצמבר 16, 2018 4:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל
תגובות: 48
צפיות: 5662

Re: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל

נראה כמו שם בדוי. הכרוז מכאן (http://web.nli.org.il/sites/nli/english/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NNL_Ephemera&DocID=NNL_Ephemera700155425), נתפרסם בסגנון קצת שונה גם בהצופה (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HZH%2F1949%2F01%2F25&id=Ar00110...
על ידי מיללער
א' דצמבר 16, 2018 3:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצ"ע שהז"ג
תגובות: 56
צפיות: 4111

Re: מצ"ע שהז"ג

] הקושיא למ"ל הכ' אותו ולא אותה על פטור נשים במילה מקשים בתוס' קידושין כט. ד"ה אותו, תיםוק ליה דמ"ע שהזמ"ג שנימול לשמיני, ותירצו כיון דמיום השמיני והלאה אין לה הפסק לא מיקרי זמ"ג. ולכאורה הדבר מבואר לקמן בקידושין בברייתא לד. דפדיון הבן הוא מ"ע שלא הזמ"ג, אף שהחיוב...
על ידי מיללער
א' דצמבר 16, 2018 2:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצ"ע שהז"ג
תגובות: 56
צפיות: 4111

Re: מצ"ע שהז"ג

ז"ל ערוגת הבושם ח"ג עמוד 186 "הקשה ה״ר אפרים ז״ל, דפ״ק דקידושין אמרי׳ כל מצות הבן המוטלת על האב לעשות לבנו אנשים חייבין ונשים פטורות, תנינא להא דתנו רבנן האב חייב בבנו למולו וכו׳ למולו מנ׳ לן, דכת׳ וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר ציוה אותו אלהים, אותו ולא אותה, וממאי איצטרי׳...
על ידי מיללער
ו' דצמבר 14, 2018 3:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זכרון יוסף לר"י שטיינהרט - מי הוציא מחדש
תגובות: 10
צפיות: 1003

Re: זכרון יוסף לר"י שטיינהרט - מי הוציא מחדש

בגליון הש"ס הוריות ה: מציין רעק"א לדבר נפלא בשו"ת זכרון יוסף בחידושים שנדפסו בסוף הספר, על הגמ' מאי חצר החדשה שחידשו בה דברים ואמרו טבול יום לא יכנס למחנה לויה, ואמר הגאון בעל זכרון יוסף החצר החדשה בגימ' טבול יום אל יכנס במחנה של לוים (ועי' שם ברש"ש שתיקן את דברי רעק"א ואינו...
על ידי מיללער
ו' דצמבר 14, 2018 4:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זכרון יוסף לר"י שטיינהרט - מי הוציא מחדש
תגובות: 10
צפיות: 1003

Re: זכרון יוסף לר"י שטיינהרט - מי הוציא מחדש

בביוגרפיה המצורפת לספר המופיע בפרויקט השו"ת של בר אילן נכתב: ספרו 'זכרון יוסף' נדפס בפיורדא בשנת תקל"ג (1773), ועתה בירושלים תשס"ה (2005) במהדורה מתוקנת. בספר ארבע חלקים על ארבעה חלקי השו"ע, ועוד חלק ובו דרושים וחידושים שלא הוכנס למאגר; במהדורה החדשה נוסף חלק שישי ובו תשובות המח...
על ידי מיללער
ה' דצמבר 13, 2018 11:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7484
צפיות: 728808

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

חלמישצור כתב:
מתפעל כתב:בתמונות של יציב זהו הרב משה פרוש אביו של ר מנחם

הרב מתפעל, יישר!

נמשיך באותו הביקור של הועדה בחורבה. הנה הרב הרצוג נואם בבית הכנסת, אני מזהה את הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי (מוסתר) והרב ראובן כ"ץ. מי הרבנים הנוספים?
החורבה תשז.jpg

האם אין זה הרב בצלאל ז'ולטי לימינו של הרי"מ טיקוצינסקי?
על ידי מיללער
ה' דצמבר 13, 2018 2:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7484
צפיות: 728808

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לא ידען כתב:
מיללער כתב:מי בתמונה סביב הגר"א קוטלר, ומתי צילמה?

בהנחת אבן הפינה לבנין החדש של בית היתומים בלומנטל בירושלים. אני חושב תשי"ד.
מאחורי הרב קוטלר הוא הרב שטרן.
מימין בעל הזקן המרשים וההדור, הוא המייסד והמנהל ר' אברהם יוחנן בלומנטל.

תודה רבה

מיהו 'הרב שטערן'?
על ידי מיללער
ה' דצמבר 13, 2018 2:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7484
צפיות: 728808

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לא ידען כתב:
מיללער כתב:מי בתמונה סביב הגר"א קוטלר, ומתי צילמה?

בהנחת אבן הפינה לבנין החדש של בית היתומים בלומנטל בירושלים. אני חושב תשי"ד.
מאחורי הרב קוטלר הוא הרב שטרן.
מימין בעל הזקן המרשים וההדור, הוא המייסד והמנהל ר' אברהם יוחנן בלומנטל.

תודה רבה

מיהו 'הרב שטערן'?
על ידי מיללער
ה' דצמבר 13, 2018 4:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין לג. עובדות דקימה בבית המרחץ - ושינוי הנוסחאות
תגובות: 0
צפיות: 37

קידושין לג. עובדות דקימה בבית המרחץ - ושינוי הנוסחאות

בקידושין דף לג. מביא בגמ' עובדא דרבי חייא הוה יתיב בי מסחותא וחליף ואזיל רבי שמעון בר רבי ולא קם מקמיה, אזיל ואמר ליה לאבוה שני חומשים שבספר תהלים שניתי לו בספר תהלים ולא קם עמד מפני. ועוד עובדא מבר קפרא ואמרי לה רבי (שמואל) [ישמעאל] ברבי יוסי דהוה יתיב בי מסחותא על ואזיל רבי שמעון בר רבי ולא קם מקמ...
על ידי מיללער
ה' דצמבר 13, 2018 3:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הגהות המהר"צ חיות על הש"ס
תגובות: 15
צפיות: 281

Re: על הגהות המהר"צ חיות על הש"ס

חיימקה כתב:http://www1.cs.columbia.edu/~spotter/david-chajes.pdf


עבודת הדוקטורט של הרבנית ד"ר ברוריה הוטנר-דייויד

משנת תשל"א - בחיי אביה הגר"י הוטנר זצ"ל
על ידי מיללער
ה' דצמבר 13, 2018 1:32 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7484
צפיות: 728808

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי בתמונה סביב הגר"א קוטלר, ומתי צילמה?
על ידי מיללער
ד' דצמבר 12, 2018 11:51 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: (מנחם) נחום <510> נעתק
תגובות: 7
צפיות: 1823

Re: (מנחם) נחום <510>

הרב מו"ה נחום ראובן פלעסקער הגאון המובהק והמופלא שהיה אבד"ק רישא ובק"ק אושפיצין ובק"ק צאנז ובסוף אבד"ק רזעשאוו ושם מנוחתו כבוד בשנת תרל"ב בן נ"ג שנה חבר ספר 'נחלת ראובן' הובא בשו"ת 'דברי חיים' חלק יו"ד סימן ל"ה ובסימן ל"ח ובשו"ת 'שואל ומשי...
על ידי מיללער
ד' דצמבר 12, 2018 11:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יצחק הלוי איש הורוויץ זצ"ל אב"ד אה"ו (רבי איציקל האמבורגער)
תגובות: 19
צפיות: 1346

Re: רבי יצחק הלוי איש הורוויץ זצ"ל אב"ד אה"ו (רבי איציקל האמבורגער)

ראה בס' מטעמי יצחק (בני ברק תשע"א) חלק א', בתולדות רבי איציקל המבורגר, רשימה מפורטת של חמש בניו, ועשר בנותיו וחתניו. רשימת חמשה בניו ועשרה חתניו, ראה ס' מטעמי יצחק ח"א עמ' סה-סח. מטעמי יצחק עמוד סה - סח.PDF מענין, זה עכשיו ראיתי בהקדמת ספר שו"ת מהרא"ש להג"ר אלכסנדר שמואל הי...
על ידי מיללער
ד' דצמבר 12, 2018 6:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לקרוא על שם צדיק/ סבא
תגובות: 12
צפיות: 828

Re: לקרוא על שם צדיק/ סבא

ליקוט שמות תנאים ואמוראים שנקראו כשם אבותם שנזכרו בש"ס א. רבי מוסיא בריה דרבי מוסיא משמיה דרבי מוסיא רבא (יומא ה:) ב. אייבו בנו של רב בנו של אייבו (סוכה מד: ועי' מו"ק כ. תוד"ה אייבו וברש"ש שם) ג. דורתאי בנו של יהודה בן דורתאי (פסחים ע:) ד. רבי ינאי בריה דרבי ינאי סבא משמיה דרבי ...
על ידי מיללער
ד' דצמבר 12, 2018 5:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הגהות המהר"צ חיות על הש"ס
תגובות: 15
צפיות: 281

Re: דברים מהבילים בהגהות מהר"ץ חיות על הש"ס

עיין אצל הרב ד"ר מאיר הרש ק וביץ, 'היחסים בין הגאונים ר' יוסף שאול נאטאנזאן והמהר"ץ חיות', אור המזרח כ, תשרי תשל"א, עמ' 62-73 (ובספרו 'מהר"ץ חיות', מוסד הרב קוק תשס"ז, עמ' תמה והלאה) אפשר להעתיק? מהרץ חיות.PDF אור המזרח.PDF -- אגב, הרב הנוטר הביא את הדברים בפורום בעבר (http...
על ידי מיללער
ד' דצמבר 12, 2018 4:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הגהות המהר"צ חיות על הש"ס
תגובות: 15
צפיות: 281

Re: דברים מהבילים בהגהות מהר"ץ חיות על הש"ס

עיין אצל הרב ד"ר מאיר הרשוביץ, 'היחסים בין הגאונים ר' יוסף שאול נאטאנזאן והמהר"ץ חיות', אור המזרח כ, תשרי תשל"א, עמ' 62-73 (ובספרו 'מהר"ץ חיות', מוסד הרב קוק תשס"ז, עמ' עמו והלאה) אפשר להעתיק? בשו"ת שו"מ יש תשובות לר' שלמה בן המהרצ"ח בה מזכיר השו"מ את אב...
על ידי מיללער
ג' דצמבר 11, 2018 9:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת ויגש - השינוי בדברי יהודה ליוסף מלשון נסתר לנוכח
תגובות: 5
צפיות: 139

Re: פרשת ויגש - השינוי בדברי יהודה ליוסף מלשון נסתר לנוכח

שמואל דוד כתב:נמצא בהברובוקס

תודה
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =&pgnum=24
(כמה קשה להוסיף קישור?)

דברי הרה"ק מפיאסצנה הי"ד הם בדרך רמז, האם יש מי שמפרש עפ"י פשוטו של מקרא?
על ידי מיללער
ב' דצמבר 10, 2018 5:50 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת ויגש - השינוי בדברי יהודה ליוסף מלשון נסתר לנוכח
תגובות: 5
צפיות: 139

Re: פרשת ויגש - השינוי בדברי יהודה ליוסף מלשון נסתר לנוכח

שמואל דוד כתב:עיין אש קודש

מה זה?

אפשר להעתיק?
על ידי מיללער
ב' דצמבר 10, 2018 2:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת ויגש - השינוי בדברי יהודה ליוסף מלשון נסתר לנוכח
תגובות: 5
צפיות: 139

פרשת ויגש - השינוי בדברי יהודה ליוסף מלשון נסתר לנוכח

בפרשת ויגש תחלת הפרשה מדבר יהודה ליוסף ומתחיל בכבוד ופונה אליו בלשון נסתר 'בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני' וכן 'אדני שאל' וגו' ונאמר 'אל אדני' וגו' ואח"כ משנה בדיבורו ללשון נוכח (מד, כא) ותאמר אל עבדיך הורדיהו אלי וגו' וחוזר (כב) ואומר 'ונאמר אל אדני' ושוב (כג) ותאמר אל עבדיך וגו' וחוזר (כ...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 10, 2018 1:23 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: צאצאי השאגת אריה
תגובות: 33
צפיות: 2485

Re: צאצאי השאגת אריה

השואל ומשיב מביא נכד השאגת אריה: א) שו"ת שואל ומשיב מהדורא א' חלק א' סי' קמ"ט, כותב ביום א' פרש' בשלח תר"ו, "להרב הגדול מוהר"ר אשר זאלצמאן נ"י נכד הגאון בעל שאגת ארי' ז"ל". (וראה שם שפגש אותו יום קודם). http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1422&st...
על ידי מיללער
א' דצמבר 09, 2018 11:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין כח: רשות הגבוה בכסף כיצד נתן מעות בבהמה = קרבן ציבור
תגובות: 3
צפיות: 66

Re: קידושין כח: רשות הגבוה בכסף כיצד נתן מעות בבהמה = קרבן ציבור

קידושין כח: ת"ר כיצד רשות הגבוה בכסף, גיזבר שנתן מעות בבהמה אפי' בהמה בסוף העולם קנה. ופירש"י, בבהמה: קרבן ציבור. שכן לאיזה צורך קונה הגזבר בהמה אם לא לצורך קרבן ציבור? בעצם י"ל שבגמ' נקט בהמה למשל ולדוגמא, אבל אה"נ שיש להקשות כן על הגמ' למה אכן נקטה ציור של בהמה = קרבן ציבור, ו...
על ידי מיללער
א' דצמבר 09, 2018 11:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מילת מצריים
תגובות: 8
צפיות: 744

Re: מילת מצריים

בכלי יקר עה"ת מפרש כוונת המילה והסרת הערלה שבזה סגולה שהפירות לא ירקבו עיי"ש - והוא פלא שהסגולה שבמצוות מילה יועיל אף לבני נח שלא נצטוו על המילה. ובעץ יוסף על המדרש הביא מהיפ"ת שכוונת יוסף היה שעיד"ז יתרבו הגירים וכן היה שהרבה נתגיירו ואמרו החייתנו היינו שנתת לנו חיים בעוה"ז...
על ידי מיללער
א' דצמבר 09, 2018 10:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין כח: רשות הגבוה בכסף כיצד נתן מעות בבהמה = קרבן ציבור
תגובות: 3
צפיות: 66

קידושין כח: רשות הגבוה בכסף כיצד נתן מעות בבהמה = קרבן ציבור

קידושין כח: ת"ר כיצד רשות הגבוה בכסף, גיזבר שנתן מעות בבהמה אפי' בהמה בסוף העולם קנה ופירש"י, בבהמה: קרבן ציבור. לכאורה מה בעי רש"י בזה, והאם הדין שכסף הקדש קונה הוא דוקא בקרבן ציבור? והנה הריטב"א השאר ראשונים מקשים למה לי קנין כסף בהקדש הרי בלא"ה אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט...
על ידי מיללער
א' דצמבר 09, 2018 5:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל - החזון יחזקאל
תגובות: 67
צפיות: 32987

Re: רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל - החזון יחזקאל

בקרו טלה כתב:
מתפעל כתב:האם החזון יחזקאל מביא בפירושיו על התוספתא שמועות ששמע מהגר"ח מבריסק?

הרב אהרן סורסקי שליט"א ספר הזכרון - למרן הגר"י אבמרמסקי זצ"ל עמ' 18 (מעמודי האוצר) מציין לחזון יחזקאל שבועות (ד"ה ובהיותי)

יישר כח

לזה כוונתי
על ידי מיללער
א' דצמבר 09, 2018 5:01 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל - החזון יחזקאל
תגובות: 67
צפיות: 32987

Re: רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל - החזון יחזקאל

מתפעל כתב:האם החזון יחזקאל מביא בפירושיו על התוספתא שמועות ששמע מהגר"ח מבריסק?

איני בקי בספרי החזון יחזקאל, אבל לאחרונה שמעתי בשיעורי מו"ר הגרי"ד שלזינגר שליט"א על מנחת חינוך, שציטט דברי החזון יחזקאל כמדומה עמ"ס כריתות ממה שמביא מה ששמע מרבי חיים ביאור בענין אשם גזילות.
על ידי מיללער
ו' דצמבר 07, 2018 10:41 pm
פורום: חנוכה
נושא: בקושיית התוספות על לימוד 'מותר להשתמש לאורה'
תגובות: 2
צפיות: 133

Re: בקושיית התוספות על לימוד 'מותר להשתמש לאורה'

השו"מ במהדו"ת ח"ב סי' כד, מתרץ ג"כ קושית התוס' כמ"ש לעיל בשם הרמב"ן, דבשבת לכו"ע לא אמרי' כבתה זקוק לה, עפ"י דברי הנמוק"י הידועים באשו משום חציו דלכאורה איך אפשר להדליק נר בער"ש ולא אמרי' שעושה מלאכה בשבת ע"י חציו, וכל תירוצו של הנמוק"י הוא...
על ידי מיללער
ה' דצמבר 06, 2018 1:44 am
פורום: חנוכה
נושא: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?
תגובות: 18
צפיות: 2629

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

בענין שליחות בהדלקת נר חנוכה ראה בשו"מ מהדורא תנינא ח"ב סי' טו (בסופו) שרוצה לתרץ קושית התוס' בסוגיא דכבתה (שבת כא. ד"ה) בהא דאמרו דש"מ דס"ל כבתה זקוק לה ומותר להשתמש לאורה, מהיכי חזינן דמותר להשתמש לאורה אולי אין מדליקין בשבת משום דכבתה זקוק לה ובשבת אסור להדליקה. ורוצה השו...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 03, 2018 6:49 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אליעזר משה פישר זצ"ל
תגובות: 14
צפיות: 1143

Re: רבי אליעזר משה פישר זצ"ל

ב'. זכורני שדנו לפניו לגבי עישון ביום טוב אם המעשן את מקום האותיות עובר משום מוחק, והגרא"מ פישר זצ"ל טען שזה תמוה דלא שייך מוחק אלא אם משאיר את הדף ריק ממקום הכתב, ע"ז שייך מוחק, אך כששורף הכל אין שייך כלל מוחק דאין נשאר מקום מחוק. עכ"ד. וזכורני שדנו אז לפניו מהדין המבואר בסימן ...
על ידי מיללער
ב' דצמבר 03, 2018 6:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חילופי ה"א - חי"ת
תגובות: 34
צפיות: 2375

Re: חילופי ה"א - חי"ת

בענין זה יש דבר יפה ונחמד בתוס' קידושין כה. בענין מה שקראו סבי דניזנאי לרבי המנונא קרנונא עיי"ש, וההפלאה בספרו המקנה מביא על זה אימרא יאה מאביו זצוק"ל מהלויתן שנצטנן עיי"ש דברים נפלאים.
על ידי מיללער
ב' דצמבר 03, 2018 4:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חקירות ביציאת עבד לחירות ע"י שן ועין
תגובות: 19
צפיות: 923

Re: חקירות ביציאת עבד לחירות ע"י שן ועין

בקידושין כד: ר"א אומר הרי שהושיט ידו למעי שפחתו וסימא עובר שבמעיה פטור (משום שלא נתכוין לשחתה, ולא נתכוין לעין כלל). נסתפקתי בלימודי אם השאלה כאן הוא על יציאת העובר לחירות או על יציאת אמו השפחה מטעם עובר ירך אמו. מפשטות לשון הרמב"ם נראה דהשאלה כאן הוא על העובר שכתב (עבדים ה, יב) הושיט ידו ...

עבור לחיפוש מתקדם