מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 42 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי זבולון
א' אפריל 29, 2018 5:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם השתנה דין "רוב יושביה עליה" בארץ ישראל?
תגובות: 16
צפיות: 2784

Re: האם השתנה דין "רוב יושביה עליה" בארץ ישראל?

נראה שהמחקר מגדיר את כל מי שגר ב' מדינת ישראל' כיושב ב' ארץ ישראל'. אך הרי המציאות אינה ממש כן, כי לדוגמא העיר אילת וסביבותיה לדעת רוה"פ אינה בכלל 'ארץ ישראל' ויושביה אינם נחשבים לענין זה. עוד להעיר מחישוב העולים מבריה"מ ואתיופיה וד"ל. מצד שני יש לעיין האם מתחשבים במחקרים שטוענים שבק...
על ידי זבולון
א' אפריל 29, 2018 5:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם השתנה דין "רוב יושביה עליה" בארץ ישראל?
תגובות: 16
צפיות: 2784

Re: האם השתנה דין "רוב יושביה עליה" בארץ ישראל?

השאלה נידונה בקדושת ציון [במסגרת מצומצמת המותאמת לעלון] בחדשים האחרונים:
לכידה 1.JPG
לכידה 1.JPG (89.68 KiB) נצפה 2730 פעמים
לכידה 2.JPG
לכידה 2.JPG (59.73 KiB) נצפה 2730 פעמים
לכידה.JPG
לכידה.JPG (114.01 KiB) נצפה 2730 פעמים
על ידי זבולון
א' אפריל 29, 2018 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'בפרהסיא יהרג ואל יעבור' האם העומדים שם צריכים לברוח כדי להצילו?
תגובות: 7
צפיות: 965

'בפרהסיא יהרג ואל יעבור' האם העומדים שם צריכים לברוח כדי להצילו?

קיי"ל דנכרי האונס ישראל לעבור שאר עבירות [חוץ מג' עבירות חמורות] כדי להעבירו על דתו אם הוא בצנעא יעבור ואל יהרג, ואם הוא בפרהסיא דהיי' בפני עשרה מישראל יהרג ואל יעבור, ויש לדון באופן שהעשרה יכולים לברוח, אם מחוייבים לעשות כן כדי שלא יהיה חייב למסור נפשו, או דילמא כיון דסו"ס אחר שנמצאים שם ...
על ידי זבולון
א' אפריל 29, 2018 7:53 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?
תגובות: 10
צפיות: 1871

Re: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?

איש גלילי כתב:אגב, מענין שהרד"ק בעצמו מפרש ביהושע על "והגית" שהוא הגיון הלב, כמו "והגיון לבי".

בפירושו השני, ובפי' הראשון מפרשו כפי' ל'לא ימוש ..מפיך' וכמו שציינתי לעיל.
על ידי זבולון
ו' אפריל 27, 2018 11:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: האשה - בת בעלה
תגובות: 35
צפיות: 6072

Re: האשה - בת בעלה

מחלוקת מענינת במס' כלה - שאלו תלמידיו את ר' אליעזר, מהו לשתות בכלה כל זמן שבעלה מיסב, אמר להם כל השותה בכלה כאילו שותה בזונה, אמרו לו והלא בנות תלמידי חכמים יש בהן דרך ארץ, אמר להם חס ושלום כל מי שאין ריח תורה על פיו אין בו דרך ארץ. הכריז ר' אלעזר בן עזריה בארבע מאות שופרות, שכל המקבל כוס מיד כלה א...
על ידי זבולון
ה' אפריל 26, 2018 10:36 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?
תגובות: 10
צפיות: 1871

Re: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?

ד. כבר נודעו דברי מרנא הגר"א בביאורו על השו"ע [מז,ד] שהקשה על דעת השו"ע שאין מברכים ברכה"ת על ת"ת בהרהור, מקרא ד'והגית' דהיי' בלב כמבו' בקרא ד'והגיון לבי', וצע"ג מכל מה שנתבאר וה' יאיר עינינו. לא יתכן להקשות על דברי הגר"א ולהשאיר בצע"ג רק מפני שמע"כ הבין...
על ידי זבולון
ב' אפריל 23, 2018 5:21 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?
תגובות: 10
צפיות: 1871

Re: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?

א. בספר השרשים לרד"ק [ערך הגה] כתב שענין הכל הוא דבור וצפצוף [ובעיקר לשון גמגום וצפצוף דהיינו עצם ההגיה 'כיונים הגה נהגה' ולא הדיבור הברור ע"ש מש"כ בשם אביו] ומוכיח כן ממקראות הרבה, ומה שהביאו 'הגיון לבי' והדומים לו לכאו' אינה ראיה שהרי מצינו רבים כן גם בלשון אמירה ודיבור, והוא לשון מ...
על ידי זבולון
ב' אפריל 23, 2018 10:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: שלוחי קידוש החודש משום שטרות
תגובות: 5
צפיות: 1088

Re: שלוחי קידוש החודש משום שטרות

זה נושא אחר, לכאורה. הר"ן מדבר באופן שידוע מתי ר"ח, ודן כיצד כותבים בשני ימי ר"ח (בגלל הספק הזה, אגב, לא כותבים גיטין בר"ח). אני דיברתי במקום שיש ספק בקביעותא דירחא מה יכתבו ואם יש חשש פסלות. הר"ן כותב בפירוש שבל' ניסן יכתבו א' אייר ובא' אייר יכתבו ב' אייר וכן הלאה, ולכן לג...
על ידי זבולון
א' אפריל 22, 2018 9:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שלוחי קידוש החודש משום שטרות
תגובות: 5
צפיות: 1088

Re: שלוחי קידוש החודש משום שטרות

עיין ר"ן [נדרים ס:] שדעתו שלעולם כותבים בשטרות כאילו היה החודש הקודם חסר, וז"ל: ומהא שמעינן - דבשטרות נמי כשהוא כותב ביום החדש הראשון כותב ביום החדש פלוני ואין כותבו על שם חדש שעבר ואם עשה כן השטר מוקדם ופסול שהשטר נעשה בחדש השני ויאמרו שקודם לכן נעשה שאין יום ראשון של חדש שני נקרא על שם ה...
על ידי זבולון
א' אפריל 22, 2018 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 29
צפיות: 3730

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

עדין לא הבנתי. הא בקר'ש לא מהני הרהור אף לדעת הרמבם כמו שכבר דקדקו בלשונו. והסיבה כדכתיב 'ודברת בם'. הלא על ק"ש (לפי' רבים מהראשונים) קאי סוגיית הגמ' דבעל קרי מהרהר בלבו ואמרו שם דלמ"ד הרהור כדבור יוצא י"ח. נכון. אבל מה שהבאת שצריך לקרוא בלשון הקודש, האם זה גם לפי הפוסקים שיוצא בהרהו...
על ידי זבולון
א' אפריל 22, 2018 7:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 29
צפיות: 3730

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

אליהו בן עמרם כתב:עדין לא הבנתי. הא בקר'ש לא מהני הרהור אף לדעת הרמבם כמו שכבר דקדקו בלשונו. והסיבה כדכתיב 'ודברת בם'.

הלא על ק"ש (לפי' רבים מהראשונים) קאי סוגיית הגמ' דבעל קרי מהרהר בלבו ואמרו שם דלמ"ד הרהור כדבור יוצא י"ח.
על ידי זבולון
ש' אפריל 21, 2018 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 29
צפיות: 3730

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

אליהו בן עמרם כתב:
זבולון כתב:אם כהגדרתך, לא ייתכן שיצטרכו לקרוא דוקא בלשון הקדש [כגון ק"ש לחד מ"ד] ויועיל הרהור.

לא הבנתי.
הגבתי לשאלת הרב עושה חדשות בענין הרהור זר בתוך הרהור שרוצה לצאת בו לפי הרמבם. ולתשובתו של הרב לענין.

התכוונתי לפשוט את הספק שלך האם מספיק להרהר העניין או שצריך להרהר את התיבות עצמם.
על ידי זבולון
ו' אפריל 20, 2018 8:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 29
צפיות: 3730

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

לא כל מחשבה בעלמא נקראת 'הרהור' שגדרו כדיבור אלא דוקא 'מחשבה חזקה', ואני מצרף כאן מש"כ בזה בפ"ב דברכות. ועד"ז י"ל דגם במצוות אי"ז כשמהרהר בסתמא במה שהולך לומר [דהא לעולם קודם שאמר חושב הוא על כך], אלא כאשר כוונתו היא שיעלה לו זה במקום דיבור, דאז חשוב הוא הרהורו להיות לו קבי...
על ידי זבולון
ה' אפריל 19, 2018 9:08 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1820
צפיות: 446191

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

סיפור נחמד מאוד מתוך רשימות תלמיד: פעם ישבנו בסעודת יו"ט ושרו מים רבים לא יוכלו וכו' במנגינתו המיוחדת של רבינו, ובאמצע אמר רבינו שישנו פסוק שבו מופיע 'נהרים' בלשון זכר ולא 'נהרות' נקבה, ולא הצליח להיזכר איפה, וכמובן שאף אחד לא ידע, וניסו לומר לו אולי באיוב ולא הסכים וכן בכל הספרים והסכים לעיין...
על ידי זבולון
ה' אפריל 19, 2018 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אסתפקתא למאן דלית ליה איסור כולל ומודה באיסור מוסיף
תגובות: 5
צפיות: 919

Re: אסתפקתא למאן דלית ליה איסור כולל ומודה באיסור מוסיף

הכונה היא שהיא מוזהרת על איסור זה וק"ל. אתה רוצה להמציא איסור שלא כתוב בתורה על סמך דקדוק קל זה?
על ידי זבולון
ה' אפריל 19, 2018 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אסתפקתא למאן דלית ליה איסור כולל ומודה באיסור מוסיף
תגובות: 5
צפיות: 919

Re: אסתפקתא למאן דלית ליה איסור כולל ומודה באיסור מוסיף

פשוט שאינם חייבים אלא אחד, שאין שייך כלל לדון איסור מוסיף בבעל, מכיון שהחפצא דאיסורא זה האשה, דהיינו שאין איסור לאשה להבעל לבעל אחותה, אלא אסור לאיש לבעול אחות אשתו, ואף הנבעלת מצווה על איסור זה ופ'.
על ידי זבולון
ד' אפריל 11, 2018 10:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 34
צפיות: 4199

Re: סברת הגמרא

נוצר תאנה כתב:ולגבי מה שכתב הרב שעת הכושר שאינן הלכה למשה מסיני, כמדומני שהאמוראים לא חידשו ולא עלה על דעתם לחדש דינים כאלו מעצמם אלא קיבלום מרבותיהם והמה מרבותיהם ומקורן מסיני, כמבואר באגרת רב שרירא ובהקדמת הרמב"ם. האם יש חולקים על כך? סליחה על הבורות

אפשר ציטוט? סליחה על הבורות.
על ידי זבולון
ש' אפריל 07, 2018 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגדה לגאולה | שלשים יום קודם החג...
תגובות: 18
צפיות: 1445

Re: הגדה של פסח לזמן בית המקדש!

כמה הערות: "השתא עבדי לשנה הבא בני חורין" בזמן הבית יאמרו זאת? "זכר למקדש כהלל בזמן שבית המקדש היה קיים" היה? הווה!! א. עי' הערה כד שפשוט שיש להשמיט בזמן הגאולה [על אף שאני לא מבין למה עכשיו אפשר כן לומר את זה]. ב. ההגדה בנויה כהגדה לזמן הזה עם שינויים לזמן המקדש ואכן עמוד אח&qu...
על ידי זבולון
ד' מרץ 28, 2018 6:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבעות נשים
תגובות: 10
צפיות: 1452

Re: טבעות נשים

דרומי כתב:איני יודע מה אתה סח. בוודאי שיש בשו"ע חומרא יתירה לגבי כלי לישה, עשה חיפוש אחר המלים 'בית שאור'.

אינו דומה כלל ועיקר. 'בית שאור' הוא קערה שמונח בה השאור זמן רב ומפני שחימוצו קשה בולע אפי' בצונן, מה הקשר בין זה לבין טבעת שנוגעת מקסימות מה דקות בבצק?
על ידי זבולון
ד' מרץ 28, 2018 2:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגדה לגאולה | שלשים יום קודם החג...
תגובות: 18
צפיות: 1445

Re: הגדה של פסח לזמן בית המקדש!

נפלא ביותר. רק אעיר כמה הערות אחר שעברתי על ההגדה מקופיא: א. נוסח הברכה במקדש - המחבר כתב הנוסח של 'מן העולם ועד העולם' בכל הברכות ולכאו' זה אינו שהרי הלשון בגמ' הוא 'כל חותמי ברכות שבמקדש' משמע להדיא שנוסח זה הוא רק בברכות שיש בהן חתימה [כברכות שמו"ע] ובחתימתן. ב. ברכת שהחיינו בק"פ - המחב...
על ידי זבולון
ד' מרץ 28, 2018 12:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידה בקופאיים לא אחראיים- השבת אבידה בעגלות הסופרמרקטים
תגובות: 12
צפיות: 2263

Re: השבת אבידה בקופאיים לא אחראיים- השבת אבידה בעגלות הסופרמרקטים

שמעתי בשם הגרז"נ גולדברג שעגלות סופר הם אבידה מדעת ואין בהם חובת השבה. וביאור דבריו, שהרי הבעלים מניחם במקום שכל הרוצה יבוא ויטול, ואף שתולים שלט שחייבם להחזיר, הרי יודעים שיש אנשים רבים שלא יחזירו, וא"כ כיון שלמרות זאת ממשיכים לישם את העגלות בצורה זו, ע"כ שהם לוקחים את זה חשבון, ולא...
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 10:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 32
צפיות: 4956

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

יהודי טבעי כתב:פרשת בשלח
כב. לא להרבות בהשתדלות על פרנסה ולא להמעיט מן הראוי / לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר.

לא זכיתי להבין מהיכן נלמד ענין זה [מ'הממעיט לא החסיר' אם כבר מוכח להיפך].
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 9:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך אומרים לחם בארמית?
תגובות: 20
צפיות: 4160

Re: איך אומרים לחם בארמית?

משולש כתב:ומעניין לדעת מה הקשר בין לחם למלחמה. (בגדול זה אותו שורש והטיות רבות משותפות לשניהם).

לכאורה הוא מפני שמלחמה היא כדי להשיג לחם [כמ"ש בדוד], וכן מצינו מזון וכלי זיין.
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 9:44 pm
פורום: פסח
נושא: האם מותר לדבר באמצע הלל שבהגדה?
תגובות: 24
צפיות: 3356

Re: האם מותר לדבר באמצע הלל שבהגדה?

הלכות הפסק הם ברורות: כל המפסיק בעניין הברכה לא הוי הפסק. כמו בין ברכה לאכילה "גביל לתורא", או בין תפילין של יד לתפילין של ראש בענייני התפילין. או בכל מקום שמפסיק מעניין הברכה מותר. ודוקא הלל מותר להפסיק גם בדברים שאינם קשורים בכלל כמו שאילת שלום ומשיב שלום לכל אדם כמו בקריאת שמע.. כ"...
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 117
צפיות: 13941

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

אתה מבלבל בין שני דברים אנשים יאמרו לך שנוח להם לדמות את זה כך ועם זה אין בעייה כי הם יודעים שאינו כן. אתה זה שטוען שהם באמת חושבים שזה כך. אני נחתי לפרש דברי ביליצר שאמר שהרבה נכשלים בדבר זה בשמו"ע, וכוונתו ברורה שאינם חושבים כן במודע אלא שההרגשה הטבעית המתעוררת בשעת התפילה היא כזאת. ואני לא ...
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 9:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 117
צפיות: 13941

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

ולא ענית לשאלה על הגבהת הקול. השאלה הנ"ל נוספה אחר תגובתי, עכ"פ התשובה היא, שכשם שהאדם שמאמין שלקב"ה יש אזניים אינו מגביה קולו ולא משתדל לעמוד בקומה יותר גבוהה כדי להתקרב לשמים, מכיוון שהוא מאמין שאזניו ושמיעתו של הקב"ה הם למעלה מהשגתינו, והוא שומע אפי' ממרחק רב ואפי' בלחש, ה&qu...
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 9:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 117
צפיות: 13941

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

כלומר אתה אומר שהראב"ד טוען שאותו אדם לא מבין את ההשלכות של זה אע"פ שהם נכונות או שהוא מדמיין מציאות שאינה קיימת אבל שאין בה את ההשלכות האלה? מדמיין מציאות שאינה קיימת [מבחינה הסטורית אכן ברור שאותם ראשונים דמיינו מציאות של הקב"ה בעל גוף ומאידך ללא שום הגבלות, דבר שמבחינה פילוסופית ל...
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 9:27 pm
פורום: פסח
נושא: האם מותר לדבר באמצע הלל שבהגדה?
תגובות: 24
צפיות: 3356

Re: האם מותר לדבר באמצע הלל שבהגדה?

הרי מעניין הברכה מותר להפסיק אפילו באמצע שמונה עשרה, ולא גרע מבקשות פרטיות בשמע קולנו, או שאר פיוטים שמוסיפים (ושם כוללים גם עניינים שלא קשורים (ישירות) לעניין הברכה). [לולי הראיה מקריאת המגילה שגם בה התירו לדרוש באמצע] יש מקום גדול לחלק בין שמו"ע שמעיקרו אינו נוסח של קריאת מקראות אלא נוסח שתק...
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 117
צפיות: 13941

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

ולא ענית לשאלה על הגבהת הקול. השאלה הנ"ל נוספה אחר תגובתי, עכ"פ התשובה היא, שכשם שהאדם שמאמין שלקב"ה יש אזניים אינו מגביה קולו ולא משתדל לעמוד בקומה יותר גבוהה כדי להתקרב לשמים, מכיוון שהוא מאמין שאזניו ושמיעתו של הקב"ה הם למעלה מהשגתינו, והוא שומע אפי' ממרחק רב ואפי' בלחש, ה&qu...
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 9:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 117
צפיות: 13941

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

מה שכתבת באות ב לא הבנתי כוונתך במילים שני הדברים יכולים ללכת ביחד. האם אתה טוען שהראב"ד והרמב"ם לא דיברו על אותו מושג וממילא אין ביניהם בעצם ויכוח? אני אומר שלהרמב"ם אדם שאומר שהקב"ה יש לו גוף = הוא יכול להיות עייף ורעב וכו' וכו', ולכן הוא מין. והראב"ד [או אני] אומר שאמנם ...
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 117
צפיות: 13941

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

לא אני לא מכיר אף אחד שחושב כך כלומר שומע במובן הגשמי. אני מכיר מי שחושב שהקב"ה יודע שהוא מתפלל ומתייחס לתפילתו. וזה אינו נוגע במאומה לעניין ההגשמה שאנו מדברים עליו אלא לנושא אי השינוי בבורא וזו סוגיה בפני עצמה. ברור שכשתשאל אותו [או הוא ישאל את עצמו בלבו, דהיי' יחשוב מחשבה מודעת] הוא יענה לך ...
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 117
צפיות: 13941

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

לא זעקה גדולה ומרה ולא זעקה בכלל ודבריך אינם זעקת האמת. אני גם נוהג להתפלל שמונה עשרה ומעולם לא עלה בדעתי כשאני אומר הטה אלוקי אזנך ושמע שהקב"ה יסובב את האוזן שלו וכן בכל דבר. ואין לי שום מושכל ראשון שהקב"ה הוא גוף ולפעמים הוא עייף או רעב (ישיגוהו משיגי הגוף) פשוט אין לי ולשמחתי גם לא לכל...
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 8:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 118
צפיות: 22812

Re: מרן הגרש"א זצ"ל - והגרי"ז.

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:
אִיךְ-מֶיְין כתב:
עובדות והנהגות.jpg

נתעוררתי, דאם לא היה באיסור דרבנן יותר מלאו דלא תסור, איך היינו מברכים עליו? מהברכה, ובפרט מה שהברכות חלוקות בין מצוה למצוה, חזינן דמצוות עצמיות הן

לכאורה הוא מה שנחלקו ריב"ל וריו"ח בירושלמי סוכה אם מברכים 'על מצות זקנים' או 'על נטילת לולב' ע"ש.
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 7:33 pm
פורום: פסח
נושא: האם מותר לדבר באמצע הלל שבהגדה?
תגובות: 24
צפיות: 3356

Re: האם מותר לדבר באמצע הלל שבהגדה?

יבנה כתב:שער הציון שם ס"ק מג
(מג) הרא"ש, ומשמע שם דבענינו של יום לא חשיב הפסק כלל ואפילו לכתחלה שרי, ואין מזה ראיה לקריאת התורה, דהכא כדי לפרסם ניסא שרי, כן נראה לעניות דעתי:

להעיר, שברא"ש בתי' הראשון כתב להדיא שהוא רק בדיעבד.
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 7:27 pm
פורום: פסח
נושא: האם מותר לדבר באמצע הלל שבהגדה?
תגובות: 24
צפיות: 3356

Re: האם מותר לדבר באמצע הלל שבהגדה?

הרי מעניין הברכה מותר להפסיק אפילו באמצע שמונה עשרה, ולא גרע מבקשות פרטיות בשמע קולנו, או שאר פיוטים שמוסיפים (ושם כוללים גם עניינים שלא קשורים (ישירות) לעניין הברכה). [לולי הראיה מקריאת המגילה שגם בה התירו לדרוש באמצע] יש מקום גדול לחלק בין שמו"ע שמעיקרו אינו נוסח של קריאת מקראות אלא נוסח שתק...
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 2:21 pm
פורום: פסח
נושא: ואם אין לו בנים - בתו שואלתו?!
תגובות: 12
צפיות: 2761

Re: ואם אין לו בנים - בתו שואלתו?!

התברר כאן שאם אין לו בנים בתו שואלתו, ויש לברר אכן למה לא הוזכר להדיא בגמרא, וכלשון הכותרת - אם אין לו בנים בתו שואלתו. הגמרא לא דנה בשום מקום מה הדין מי שאין לו בנים, הגמרא דנה במי שאין בנו חכם ועל זה אמרה שאשתו שואלתו [ואין שום מקום לחלק בין אשתו לבתו] כיוון שאין זה מצוי כלל שבנו אינו חכם ובתו כן...
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 2:19 pm
פורום: פסח
נושא: אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב - ולא רק עני שבנכריים???
תגובות: 21
צפיות: 2707

Re: אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב - ולא רק עני שבנכריים???

אויבער חכמניק כתב:כוונתי פשוטה לכל בר דעת, שיאמרו רק: 'אפילו עני לא יאכל עד שיסב'. אני הגבתי למה שאתה כתבת שהלשון 'שבישראל' נוסף כדי לבטא את העני היותר גדול, ועל זה הגבתי.

וע"ז באה התשובה: שאם היו אומרים 'אפי' עני' לא היינו מבינים שמדובר על העני היותר גדול.
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 2:17 pm
פורום: פסח
נושא: כמידי ערב פסח, בחסדי השי"ת, צעדתי עם נרנדה לסופרמרקט
תגובות: 8
צפיות: 1476

Re: כמידי ערב פסח, בחסדי השי"ת, צעדתי עם נרנדה לסופרמרקט

האם מותר סתם להגביר אש ביו"ט? הרי כאן זה כסתם, כי אסור עבור דבר שאינו יכול לאכול ביו"ט! היתר 'הואיל' אומר שלא משנה לנו מהי המטרה של האדם אלא האם למעשה אפשר להשתמש במלאכה שלו לצורך יו"ט, כמובן (האמת היא שזה תלוי בשאלה של 'נר של בטלה' שמבו' בירושלמי שלא נפסק לא לאיסור ולא להיתר) שמדרבנ...
על ידי זבולון
ג' מרץ 27, 2018 2:12 pm
פורום: פסח
נושא: ואם אין לו בנים - בתו שואלתו?!
תגובות: 12
צפיות: 2761

Re: ואם אין לו בנים - בתו שואלתו?!

התברר כאן שאם אין לו בנים בתו שואלתו, ויש לברר אכן למה לא הוזכר להדיא בגמרא, וכלשון הכותרת - אם אין לו בנים בתו שואלתו. הגמרא לא דנה בשום מקום מה הדין מי שאין לו בנים, הגמרא דנה במי שאין בנו חכם ועל זה אמרה שאשתו שואלתו [ואין שום מקום לחלק בין אשתו לבתו] כיוון שאין זה מצוי כלל שבנו אינו חכם ובתו כן...

עבור לחיפוש מתקדם