מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 538 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יושב ירושלים
ו' יולי 19, 2019 10:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חילופי הלשונות ושינויי הנוסחאות במסכת תמורה
תגובות: 9
צפיות: 221

Re: חילופי הלשונות ושינויי הנוסחאות במסכת תמורה

עבודה נפלאה ביותר. יישר כח עצום.
על ידי יושב ירושלים
ה' יולי 18, 2019 11:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 981
צפיות: 17057

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

למי שלא מתחבר לעניין של בנין ירושלים וחיבוב ויישוב ארץ ישראל אליו לא דברתי, לטעמו גם מה שנכון בסיפור הוא "בדיות". אני כותב למי שמעניין אותו חקר הנושא ומנסה לברור מכל הכתבים ולדעת את האמת מה נכון בכל הסיפור כאן. ובטוחני שמי שקרא האשכול מתחילתו מצא ולמד דברים חדשים בנושא. אם כבר עלה אז אוסי...
על ידי יושב ירושלים
ה' יולי 18, 2019 9:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 95
צפיות: 2167

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

בעקבות הנידון לעיל, האם ניתן ללמוד היום דינים מפשוטו של מקרא, ומיהו הראוי לכך. בדידי הוה עובדא, בהיותי נוכח בבית הוראה, ועלתה שאלה בהלכות השבת אבידה, כאשר המוצא והאובד נמצאים במקומות מרוחקים, על מי לבא לקראת מי, האם על המוצא בכדי לקיים מצוותו, או שמא על האובד לטרוח לבקש אחר המוצא? והגבתי שלכאורה הו...
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 16, 2019 9:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 272
צפיות: 8184

Re: המשך הרדיפות והחרפות נגד לומדי המקרא

פשטות המתחדשים גליון שביעי : מה שנמצא אצל הרב ורטהיימר בקול ענות חלושה פורץ אצל מאמרו של הרב ספייער, שאינו אלא חזרה על דברי הרב ורטהיימר, בצורה הרבה יותר קיצונית. כבר בהקדמתו כותב הרב ספייער: למה ניתנה תורה בסדר כזה, שפשוטה נלמדת הפך מדרישתה וזהו מה שהוא משתדל להוכיח לאורך המאמר שיש כאן סתירה בין ה...
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 16, 2019 9:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 95
צפיות: 2167

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

בעקבות הנידון לעיל, האם ניתן ללמוד היום דינים מפשוטו של מקרא, ומיהו הראוי לכך. בדידי הוה עובדא, בהיותי נוכח בבית הוראה, ועלתה שאלה בהלכות השבת אבידה, כאשר המוצא והאובד נמצאים במקומות מרוחקים, על מי לבא לקראת מי, האם על המוצא בכדי לקיים מצוותו, או שמא על האובד לטרוח לבקש אחר המוצא? והגבתי שלכאורה הו...
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 16, 2019 1:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 272
צפיות: 8184

Re: קיום תורתנו הקדושה על ידי חכמי הפשט, והתקפות מרושעות כנגדם בצירוף ו' הקדמות וו' מאות התפתלויות

נקח את הרשב"ם כדוגמא. הרשב"ם מסביר 'והיו לטוטפות בין עיניך', שזה תכשיט. ואין כוונתו של הרשב"ם לומר שעל פי הפשט מצות תפילין זה ללבוש תכשיט בין העינים, אלא כוונתו שגם על פי הפשט יש ללבוש קופסאות שחורות, אלא שיש בהם גוון של תכשיט. וראיה לדבר, שהרי בהלכות קטנות להרא"ש איפה שדן בהלכה...
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 16, 2019 1:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 272
צפיות: 8184

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

אמור נא בקול ברור, האם אתה סבור כי יתכן הדבר לומר שמשה רבינו לא קרא שמע והיה אם שמוע בכל בוקר וערב, לא נטל אתרוג בסוכות, לא תקע תש"ת בראש השנה??? כיון שכל הדיון כאן מתייחס כביכול לדברי הרב חיים מצגר, חשוב לי להדגיש שאין כל קשר בין הדברים, וכמו שהסביר בטוטו"ד הרב אוצה"ח. כבר העירו שדו...
על ידי יושב ירושלים
ב' יולי 15, 2019 10:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 95
צפיות: 2167

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

לא נעשה עירוב על הדבר הראשון נראה שאין מה לדון והוא פשוט. על השני יש מה לדון. אין מה לדון?? איזה יופי. כי מבקר מקרא אחד טען באשכול סמוך שלימוד כזה לא נעשה ע"י חז"ל והראשונים, והוא ממש מסוכן... אכן מתמיהה אותי ביותר הזדקקותו של כת"ר להבליו של אותו מבקר מקרא, וכי באמת סבור היית שיש מה ...
על ידי יושב ירושלים
ב' יולי 15, 2019 9:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 95
צפיות: 2167

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

אוצר החכמה כתב:האם תוכל לציין איפה אומר המלבי"ם שכל פירוש שסוטה מדרוש ההלכה הוא מוטעה?

בהקדמתו לויקרא. כבר ציינתי לזה כאן בעבר.
על ידי יושב ירושלים
ב' יולי 15, 2019 5:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

כעין סמך לדבר שהברייתות בכלל המשניות מצאתי ברש"י על דברי הגמ' במסכת סנהדרין (מב א) "אמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: במי אתה מוצא מלחמתה של תורה - במי שיש בידו חבילות של משנה, קרי רב יוסף אנפשיה: ורב - תבואות בכח שור", ומפרש רש"י: מלחמתה של תורה - הוריותיה ולעמוד ...
על ידי יושב ירושלים
ב' יולי 15, 2019 12:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

הנחת היסוד שאמורא אינו יכול לחלוק על תנא אינו פשוט כלל וכלל, ומצינו הרבה אמוראים חולקים על דברים מפורשים של התנאים. הראשונים כבר התעסקו בזה, שמצד אחד לא פעם ולא פעמיים רואים אמוראים חולקים על תנאים (עי' לדוגמא או"ז ערובין קכט שכתב: "אמוראים קדמונים בהרבה מקומות חולקים על משניות" ומבי...
על ידי יושב ירושלים
ב' יולי 15, 2019 8:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

הנחת היסוד שאמורא אינו יכול לחלוק על תנא אינו פשוט כלל וכלל, ומצינו הרבה אמוראים חולקים על דברים מפורשים של התנאים. הראשונים כבר התעסקו בזה, שמצד אחד לא פעם ולא פעמיים רואים אמוראים חולקים על תנאים (עי' לדוגמא או"ז ערובין קכט שכתב: "אמוראים קדמונים בהרבה מקומות חולקים על משניות" ומבי...
על ידי יושב ירושלים
א' יולי 14, 2019 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

תמיהני עליך! מחמת שאלה זו הגעת למסקנא מרחיקה לכת עד כדי כך שזאת התורה המצויה בידינו היא חיבור אחר שמישהו העתיק שמו של החיבור הקדום עליה?! ובאמת אין זה התוספתא אלא סתם ברייתות חיצוניות? אתה רציני? ומה גם שנמצא לפי דבריך שהתוספתא בניגוד להמשנה ספרא וספרי נאבדה מאיתנו. אתמהה. וכי לא נמצא פעמים שהראשונ...
על ידי יושב ירושלים
א' יולי 14, 2019 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 167
צפיות: 16734

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

ככלל, נראה שהענין דומה יותר ל'הבא מן הדרך לא יתפלל ג' ימים' [עירובין סה.] , שהוא גם פטור מתפילה וגם איסור להתפלל באופן זה, והפוסקים פסקו דהאידנא אין נזהרים בזה [טור צח בשם מהר"ם מרוטנבורג] , וכאן לא שייך לומר מידת חסידות וכדו' דהא מדין התלמוד אסור להתפלל כך, [ובאמת צ"ע קצת דהלא כבר נתבאר ב...
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 09, 2019 10:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 54
צפיות: 8070

Re: העתקים ברחבי התלמוד

פסחים מ. שימור דלישה לאו שימור הוא, דאמר רב הונא: בצקות של נכרים אדם ממלא כריסו מהן, ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה. באחרונה אין בראשונה לא . הלשון זר, כאשר כוונת הראיה היא מהא דיוצא ידי חובתו רק אם אכל כזית מצה כשירה ואם לאו לא יצא, ונראים הדברים שהוא שיגרת הלשון מהסוגיא בדף קיט. בה בא לשון זה במשמע...
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 09, 2019 7:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 32
צפיות: 1128

Re: זכר ונקיבה בקרבנות

לא הבנתי את השאלה הזו אם חטאת עשויה לעלות דנקא יש הצדקה לומר שיש חומרא באשם שאמור לעלות בכסף שקלים לעומתה אבל אם ידוע שנקבה עולה יותר מזכר הרי שלא הגיוני שחטאת תעלה דנקא מה שאני רוצה להוכיח מזה הוא שנקבה לא יותר יקרה מזכר א. יש בהמות שמינות ויש כחושות באשם יש חיוב להביא אשם ששוה ב' סלעים לפחות ולכן...
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 09, 2019 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 32
צפיות: 1128

Re: זכר ונקיבה בקרבנות

כדכד כתב:נכון אבל לא יוצדק לומר חטאת בת דנקא אם תמיד נקבה יקרה יותר מזכר

מה אתה רוצה שיאמרו?
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 09, 2019 3:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

וסוף דבר, שעיקר המצווה היא הלכות בטעמיהן, ועיקרה של המצווה וקיומה המהודר שיודע עד שיכול להורות . וזה גורם לנו לחוסר כלל אחיד מהי ידיעת התורה הנדרשת וגם הופך אותה לכמעט בלתי אפשרית, חוץ מגדולי הדור יחידים ממש (היינו גם גדולי הדור לא כולם מסוגלים להורות הלכה בכל הזמ"ן נק"ט). ולכן יש הגיון ב...
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 09, 2019 3:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

והטעם שהוא כן, כי התוספתא שבידינו לא מיתניא בי רבי חייא ורבי אושעיא , ולכן לא מייתינן ראיה מינה, והרבה פעמים יש שדרים שדנו בהם בתלמוד דידן נתפרשו להדיא בתוספתא והתלמוד אינו מביאה לראיה. מביאים ראיה רק מברייתות דמיתניא בי רבי חייא ורבי אושעיא [חולין קמא.] . מאיפה הנחתך הפשוטה (והתמוה בעיניי) שתוספתא...
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 09, 2019 12:34 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: רצה תפילתי כמו קרבן נחשון
תגובות: 21
צפיות: 552

Re: רצה תפילתי כמו קרבן נחשון

עושה חדשות כתב:ובאותה הדרך, למה נקט הפייט "לאל יירצו כמנחה על מחבת", האם יש משמעות מיוחדת במנחה זו יותר משאר מנחות, או שגם כאן החרוז הוא הקובע היחידי.

דוגמא יותר בולטת, וצורמת לי כל פעם שאני שר, 'משוך חסדך ליודעיך א-ל קנא ונוקם'??
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 09, 2019 12:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 32
צפיות: 1128

Re: זכר ונקיבה בקרבנות

כדכד כתב:והרי חטאת בת דנקא ואשם בכסף שקלים? ש"מ שאשם יקר יותר
אולי מפני הגיל שחטאת היא בת שנתה והאיל הוא בשנתו השניה

בחטאת אין הלכה של מחיר מסויים וכשר אף בדנקא, משא"כ באשם שהתורה אמרה בכסף שקלים ואינו כשר בשוה פחות מכך, ופ'.
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 09, 2019 9:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א
תגובות: 22
צפיות: 977

Re: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א

דיברתי על כך עם בני שיחי' ואמר שנראה יותר כדברי ראמ"פ ש"אמונה כל זאת קיים עלינו" מוסב על "שמע ישראל", שעל כן אומרים "ואין זולתו" המקביל ל"אחד", ואילו ב"ה' אלו' אמת" אין "ואין זולתו". לדעתי, בנך צודק, ויגיד עליו רעו, בברכת אמת ויציב שה...
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 09, 2019 9:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 32
צפיות: 1128

Re: זכר ונקבה בקרבנות

בזבחים נ. מבואר להדיא שקרבן זכר הוא חומרא. ושם מבואר להדיא כי קרבן חטאת חמור מקרבן אשם: לָא לִכְתֹּב צָפוֹנָה בְּאָשָׁם וְתֵיתֵי מִבִּנְיַן אָב מֵחַטָּאת. אִיכָּא לְמִפְרַךְ, מַה לְּחַטָּאת שֶׁכֵּן מְכַפֶּרֶת עַל חַיָּבֵי כְּרֵתוֹת. זה הרי מפורש גם ל הלכה למעשה בפרק 'כל התדיר' שחטאת קודמת לאשם. ובא...
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 09, 2019 9:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

לגבי התוספתא - אין ספק שהיא משמשת כמקור חשוב לקושיות וסברות וכדו', אבל היא לא בת סמכא , דהיינו שאינה מחייבת ולא מכרעת, ודווקא הדוגמא שהבאת מחו"מ קנד נפלאה ביותר, וז"ל הטור שם: וחלון כנגד חלון או פתח כנגד פתח לא יעשה כלל אפי' שיש לו רשות לפתוח החלון או הפתח ופרשב"ם שא"צ להרחיק אל...
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 09, 2019 9:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

לגבי התוספתא - אין ספק שהיא משמשת כמקור חשוב לקושיות וסברות וכדו', אבל היא לא בת סמכא , דהיינו שאינה מחייבת ולא מכרעת, ודווקא הדוגמא שהבאת מחו"מ קנד נפלאה ביותר, וז"ל הטור שם: וחלון כנגד חלון או פתח כנגד פתח לא יעשה כלל אפי' שיש לו רשות לפתוח החלון או הפתח ופרשב"ם שא"צ להרחיק אל...
על ידי יושב ירושלים
ב' יולי 08, 2019 10:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א
תגובות: 22
צפיות: 977

Re: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א

צר לי להשבית את ההתפעלות מהווארט, אבל בפשטות ה"אמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא ה' אלו'" מוסב על "ה' אלו' אמת" דסמיך ליה, ולא על "ה' אלו' ה' אחד" המרוחק ממנו, למרות שינוי הלשון מ"אלקיכם" ל"אלקינו"- המתבקש לפי עניין הברכה הנאמרת בלשון נוכחים. דיברתי ע...
על ידי יושב ירושלים
ב' יולי 08, 2019 10:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

מדרשי ההלכה שמקורם בבתי מדרש של התנאים הם בדרך כלל פסקי הלכות, ולא ביאור טעמיהם. הרבה מדברי רבנו משה בן מימון מבוססים על דברי המדרש במכילתא, תו"כ וספרי. התוספתא כשמו כן היא - תוספות על דברי המשנה שהוסיפו התנאים של אחרי רבי, ולא הבנתי מה בכך שניתוספו אחרי תקופת רבי. מהיכן מבוסס ההנחה המוזרה שהת...
על ידי יושב ירושלים
ב' יולי 08, 2019 8:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 32
צפיות: 1128

Re: זכר ונקיבה בקרבנות

למה עולה בזכר דוקא ובחטאת רק נקבה? במסכת כריתות מבואר כי קרבן ממין נקבה נחשב קרבן יותר כבד מקרבן ממין זכר, וחומר הוא שהחמירה תורה בחוטא שיביא קרבן חטאתו נקבה. שכן שנינו בפרק ארבעה מחוסרי כפרה: מַה בֵּין שִׁפְחָה לְבֵין כָּל הָעֲרָיוֹת, שֶׁלֹּא שָׁוְתָה לָהֶן לֹא בְּעֹנֶשׁ וְלֹא בְּקָרְבָּן. שֶׁכָּל...
על ידי יושב ירושלים
ב' יולי 08, 2019 7:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 981
צפיות: 17057

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

ישנה גם עדות מעיתוני התקופה ההיא בשם ר' יעקב לעווי ראב"ד ירושלים (מחותנו של ר' משה ריבלין) המגיד שנת תרכ"ו (עוד בחייו) מה שאמר לאחר מהרבנים י"ב שנים קודם: "בארץ ישראל מוסכם אצל כולם כי בטרם יבוא המשיח גאולה תהיה לנו ע"י רשיון מלכי האומות ויבנה בית מקדשנו כאשר היה בימי בית ש...
על ידי יושב ירושלים
ב' יולי 08, 2019 1:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

אני גם חושב כמו 'אוצר החכמה'. שלדעת הר"ן והשו"ע הרב חייבים ללמוד כל הזמן. כי בלי זה אי אפשר להגיע לידיעת כל התורה. וזה בדיוק דברי הר"ן בנדרים, עד כמה שאני זוכר. ומכאן איני מבין את היצר המוזר שאנשים (לא רק כאן באשכול, אלא בכלל זו תופעה נפוצה) טוענים בהתלהבות שפשוט שיש חיוב גמור לדעת א...
על ידי יושב ירושלים
ב' יולי 08, 2019 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

אוצר החכמה כתב:כמו שכתבתי ליושב ירושלים. בר"ן כתוב אחרת. לא כדאי הדיוק שלו מו אחד קטנה לקבל את הקושי שהר"ן מניח שכולנו יודעים שהגמרא שעליה אנחנו מדברים פשוט אינה נכונה.

דברי הגר"א באמת צריכים תלמוד וכמ"ש כמדומני שראיתי ביאור בזה.

ביאור ששולל את ההבנה שלי או שמקיים אותה?
על ידי יושב ירושלים
ב' יולי 08, 2019 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

לעבור על דברי כל הפוסקים ולספור קולות לכאן ולכאן (מי כתב כהר"ן ושו"ע הרב ומי לא) – לא כ"כ מעניין אותי. במחילה. באופן כללי אני רואה סוג התעסקות כזו כדי חסרת תועלת, ובמיוחד כאן. למה 'במיוחד כאן'? משתי סיבות. א. יש בעולם המון רפיון מעסק התורה. מה שצריך זה – לחזק ולחזק ולחזק. אז גם אם מי...
על ידי יושב ירושלים
א' יולי 07, 2019 1:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

מה כלול בחובת לימוד התורה? על זה יש לך שו"ע מפורש - לקבוע עתים לתורה. איך בדיוק, וכמה, ובאיזו רמה וכו' וכו' על זה אין דרישות חד משמעיות. הכל לפי האדם ולפי העניין. את חוסר בהירות בגבול הברור, נראה לי, ביטאו חכמינו במאמר זה: לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה אני שוב רואה שאני כנרא...
על ידי יושב ירושלים
א' יולי 07, 2019 12:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

א. איך אתה מסביר 'כגון אני שלמדתי כל התורה כולה' [מנחות צט:] , 'והיכא דלא אגמריה אבוה מיחייב איהו למיגמר נפשיה' [קידושין כט:] , מאיזה שיעור הוא נחשב שלא למדו אביו שחייב ללמוד בעצמו ו בלא"ה אינו חייב ? 'כגון אני שלמדתי כל התורה' - לכאורה אפשר להסביר כפשוטו. וזה לא קשור לנידון שלנו. זה שיש חכם ג...
על ידי יושב ירושלים
א' יולי 07, 2019 12:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה מקמח מלא
תגובות: 6
צפיות: 176

Re: הפרשת חלה מקמח מלא

יש עוד נקודה, שבקמח מלא פעמים הרבה שמוציאים את הסובין ואח''כ מחזירים אותם על הקמח, וממילא אינם מצטרפים. (אולי הובא בקבצים שהועלו) אכן שמעתי טענה זו מכמה ת"ח, ובעניותי יש מקום גדול לפקפק בזה, שלא אמרו אלא שאין דרך עיסה כן אבל אם הוא מנהג חשוב ופשוט לערב ואדרבה חשיב טפי מה הטעם לפטור? וכן יש לבר...
על ידי יושב ירושלים
א' יולי 07, 2019 12:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

א. אתה מסכים שחייב ללמד בנו [ועצמו] משנה ותלמוד, אלא שס"ל שאין צריך ללמד את הכל, אלא מה? האם סגי במשנה אחת עם טעמיה? והוא לא מוצא מי שיסכים להשקיע חמש דקות לזה בחינם? ב. לא הבנתי. אתה מסכים שדברי התלמוד שם הם הגדרה מחויבת בצורת הלימוד, אלא שכמ"ש למעלה אין בכלל חיוב ללמוד את הכל? או שזה דב...
על ידי יושב ירושלים
א' יולי 07, 2019 11:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

הבנתי את השאלה טוב מאוד; וזו תשובתי: כתוב בתורה ונתפרש במשנה ובתלמוד ונפסק בשו"ע שכל איש ישראל חייב ללמוד את כל התורה כתוב משהו אחר. ואתה הוספת ביאור משולב משלך. אם תרצה, אפשר לדבר על כל ציטוט בפני עצמו. אבל בצורה מסודרת וממוקדת. כתבתי שלא הבנתי את טענתך ולא נעניתי, אנסה לבאר שוב את טענתי בצור...
על ידי יושב ירושלים
א' יולי 07, 2019 11:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

בגלל הקושי הזה הפשט הפשוטבר"ן הוא שהוא שואל רק שאלה אחת ולא שתים. איך אתה מבין את דברי הגר"א? אם לא קיימא לן כגמרא במנחות מה אומרת הגמרא בנדרים שהוא מסביר? כמדומני שראיתי פעם מישהו שמנסה ליישב את דבריו. אתה מבין את דברי התלמוד בנדרים 'אי בעי למיפטר נפשיה בקריאת שמע שחרית וערבית' כציטוט של...
על ידי יושב ירושלים
א' יולי 07, 2019 10:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2560

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

אבל הרי הגמרא שם בנדרים מביאה את רשב"י. לפחות היה צריך לשאול על הגמרא שקיי"ל כר' ישמעאל ולנמק מדוע אינו מקבל את פסיקת הגמרא שם ובמנחות. עי' בביאור הגר"א [רמו, א] שמבאר דעת הר"ן, שכל הסוגיא במנחות הוא כדעת ר' יוסי שם במשנה [דאלו נוטלין ואלו מניחין אף זה תמיד] וכמבואר שם בתחילת הס...
על ידי יושב ירושלים
א' יולי 07, 2019 10:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2566
צפיות: 276756

Re: אשכול אביעה חידות

תקרובת ע"ז של אוכלים שביטלה [ובעבודה זרה עצמה שביטלה פשיטא דנטהרת] (ע"ז נב)

עבור לחיפוש מתקדם