החיפוש הניב 381 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יושב ירושלים
א' אפריל 14, 2019 8:39 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6738

Re: פורים בערים רמלה - לוד

הרב 'בתבונה' ביאר יפה את דבריי, לא זכיתי להבין את טענותיו של הרב 'קו ירוק'.
על ידי יושב ירושלים
ו' אפריל 12, 2019 3:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוכל סינטטי
תגובות: 14
צפיות: 307

Re: אוכל סינטטי

אני מאד מודה לכל הרבנים המגיבים ומשיבים, איש איש בשמו הטוב יבורך ויהולל. היות ודיני טבילת כלים מקבילים לדיני טומאה [וכגון שאינם אלא במתכות, וכן מה שדנו הפוסקים דאזלי' בתר המעמיד, ועי' מזה עוד בביאור הגר"א יו"ד סי' ק"כ], הגיוני לדעתי לתלות דיני טבילת כלים רק במה שיש עליו 'שם אוכל' לענ...
על ידי יושב ירושלים
ו' אפריל 12, 2019 2:53 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6738

Re: פורים בערים רמלה - לוד

הלום מצאתי בירו' בבא בתרא פ"ב ה"ה (גבי לזקוף מצודות יונים): 'א"ר לעזר הדא דתימר לימין אבל לשמאל זוקף מיד. הכא את מר חמשים אמה ולהלן את מר שלשים ריס . א"ר יוסה בן רבי בון לעניין לרעות רועה הוא חמשים אמה לעניין לפרוח פורחת אפי' עד ארבעת מיל . מה מצאת שם יותר מאשר במשנה ביומא? ריס ...
על ידי יושב ירושלים
ה' אפריל 11, 2019 11:19 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6738

Re: פורים בערים רמלה - לוד

א. היות ויש משמעות בחז"ל, שהשתמשו לקרא לאלפיים אמה מיל, הוי אומר שהם כינו גם את אלפיים אמה מיל. וע"כ שמיל במרחקי דרך היה אמנם מיל רומי (לא הבנתי מה ציינת מאדמת קודש. יש הרבה איזכורים כאלו בחז"ל: ג' מילין מכזיב לסולמה דצור, ט"ו מילין מירושלים למודעית, ט"ו מיל מטבריה לציפורי ...
על ידי יושב ירושלים
ה' אפריל 11, 2019 10:15 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6738

Re: פורים בערים רמלה - לוד

אכן, אלו דברי פחות או יותר. א. מאידך הוספתי כעת בתגובתי למעלה http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=26&t=8723&p=537655#p537560 את דברי הרמב"ם בפ"ד מתפילה ה"ב, שמיל הוא אלפיים אמה, גם לגבי מרחק, ויש בזה נ"מ להלכה. וממילא גם מש"כ בפ"ה מחמץ הי"ג על חימוץ כדי...
על ידי יושב ירושלים
ה' אפריל 11, 2019 9:04 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6738

Re: פורים בערים רמלה - לוד

והמיל ההלכתי לגבי עירובין שהוא 2000 אמה (1150-1100 מטר, לפי השיעור הגדול המוכרח מהמציאות). ההגדרה 'מיל הלכתי' מתמיהה כאשר לא הוזכר בשום מקום בחז"ל ששיעור תחום שבת הוא מיל, רק שכך יוצא מחשבון הסוגיא ביומא סו. [בדרך אגב!]. הצעה מעניינת ששמעתי מת"ח אחד היא ששיעור המיל הרומי מקביל בערך לאלפיי...
על ידי יושב ירושלים
ד' אפריל 10, 2019 11:18 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6738

Re: פורים בערים רמלה - לוד

והמיל ההלכתי לגבי עירובין שהוא 2000 אמה (1150-1100 מטר, לפי השיעור הגדול המוכרח מהמציאות). ההגדרה 'מיל הלכתי' מתמיהה כאשר לא הוזכר בשום מקום בחז"ל ששיעור תחום שבת הוא מיל, רק שכך יוצא מחשבון הסוגיא ביומא סו. [בדרך אגב!]. הצעה מעניינת ששמעתי מת"ח אחד היא ששיעור המיל הרומי מקביל בערך לאלפיי...
על ידי יושב ירושלים
ד' אפריל 10, 2019 10:33 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6738

Re: פורים בערים רמלה - לוד

רעואל המדייני כתב:אדמת קודש עמוד מד:

אדמת קודש.JPG

אכן שיעור זה מסתבר מאוד, וישנם ראיות נוספות לכך, אך במקרה דידן ההפרש הוא גדול פי כמה, וכמו שציין הרב 'קו ירוק'.
על ידי יושב ירושלים
ד' אפריל 10, 2019 1:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 41
צפיות: 2581

Re: העתקים ברחבי התלמוד

אולי כדאי לפתוח אשכול גם על העתקים בירושלמי. בירושלמי התופעה קיימת למאות [ולאלפים?], ובצורה הרבה יותר קיצונית וברורה; רק לדוגמא בעלמא: בשביעית [פ"ד ה"ג] הועתקה הסוגיא מעבודה זרה ובסופה חמש מילים מתחילת הסוגיא הבאה אחריה בע"ז ללא שום קשר, וז"ל הפני משה שם: הורי ר' אימי לרדות עמו....
על ידי יושב ירושלים
ד' אפריל 10, 2019 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוכל סינטטי
תגובות: 14
צפיות: 307

Re: אוכל סינטטי

ואדרבה, מלח יוכיח, שבאמת אינו מקבל טומאה (לפשטות הסוגיא בבבא בתרא). ומה שהזקיקנו לזה הלכה למעשה הוא דלכאורה כיון שממתקים סינטטיים (שרוב החומרים שלהם הם מופקים מחומרים דוממים) אין להם שם אוכל, ממילא אינם מחייבים טבילת כלים, והכלים שלהם פטורים מטבילה. א. הטעם שמלח אינו מקבל טומאה הוא מפני שאינו נאכל ...
על ידי יושב ירושלים
ד' אפריל 10, 2019 12:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג המקום - בזמננו באר"י
תגובות: 8
צפיות: 228

Re: מנהג המקום - בזמננו באר"י

לא קראתי את הקונטרס אבל יסוד עניין הקהילות השונות בעיר אחת הוא על בסיס העיקרון של שני בתי דינים בעיר אחת המבואר בגמרא גבי לא תתגודדו. מה שכתוב שם בגמ' שבב' ב"ד בעיר אחת אין איסור "לא תתגודדו", אבל איפה כתוב שאסור לתלמיד בי"ד אחד לנהוג כהבי"ד השני? וכמובן אינו דבר חדש בערים ...
על ידי יושב ירושלים
ד' אפריל 10, 2019 8:40 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6738

Re: פורים בערים רמלה - לוד

ואף יוספוס בעצמו כותב שהמרחק ממנה לטבריא הוא שלשים ריס [שתואם בדיוק את שיעור ד' מיל!] נסיתי לחפש ככל יכולתי, ולא מצאתי דבר זה בכתבי יוספוס פלבאוס (גם פניתי להרב כותב התגובה אך לא ענני עד כה) . אולי מי מחו"ר הפורום יודע או יוכל לחפש היכן יוסף כותב מידת המרחק בין מגדל (או טרייכי) לבין טבריה, ושה...
על ידי יושב ירושלים
ש' מרץ 30, 2019 9:17 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6738

Re: פורים בערים רמלה - לוד

יישר כח. אני מקבל שהיה מקום לומר שיותר מסתברת הגירסא ללא השאלה על מיל, ויותר מסתבר שהיתה ד' מילין. כי אף שעיר של עשרות אלפי איש יכלה להתפשט הרבה על החוף, אבל אה"נ קשה להניח שטבריא הגיעה רחוק עד נחל רקת, בפרט שטבריה לא רחוקה מחמת אלא מיל, וחמת מקומה ידוע (וטבריה העתיקה לדרום העיר דהיום). מאידך,...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 26, 2019 7:26 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6738

Re: פורים בערים רמלה - לוד

כפי המציאות מגדל נוניא מצפון לטבריא וחמת מדרום לטבריא. וצ"ל דטבריה בימיו התפשטה עד נחל רקת, ומגדל התפשטה לדרום העתיקות של היום. ונראה שמ"מ מיל הינו כהשיעור הגדול של החזו"א. הדוחק מבואר וגלוי לעין. ויש שרצו ליישב ע"פ דברי הירושלמי ששיעור חימוץ הוא ד' מיל, ואכן יש ב' כת"י שאי...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 19, 2019 1:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הצבעה בבחירות למתמודד שיש אליו הכרת הטוב
תגובות: 67
צפיות: 3706

Re: האם יש הכרעה לספק?

ובודאי שמועמד שכזה אי אפשר לסמוך עליו שיעשה שליחותם של חכמי ישראל בפעילותו הציבורית.
על ידי יושב ירושלים
א' מרץ 17, 2019 9:07 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מה עניין תכלת אצל פורים?
תגובות: 12
צפיות: 403

Re: מה עניין תכלת אצל פורים?

למעשה יוצא שלדעת ה'ויואל משה' אנחנו ב'אתחלתא דגאולה' כלשונו..
על ידי יושב ירושלים
א' מרץ 17, 2019 6:22 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מה עניין תכלת אצל פורים?
תגובות: 12
צפיות: 403

Re: מה עניין תכלת אצל פורים?

חידה לפורים: מי כתב את החידוש הבא? [בלי לבדוק באוצה"ח..]
על ידי יושב ירושלים
א' מרץ 17, 2019 6:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 41
צפיות: 2581

Re: העתקים ברחבי התלמוד

רש"י יומא כח. והרי איברים ופדרים. לא גרסינן לכוליה הך גירסא דאיברים ודתרומת הדשן הכא, דהא מוקמינן להו לגבי פלוגתייהו דרב ולוי בעבודה שאין אחריה עבודה, ואגב שיטפא דריהטא דגירסא דלעיל דלישנא קמא דרבי זירא הדר וגרסינהו בלישנא בתרא , והכי גרסינן: יש לך עבודה שיש אחריה עבודה ופסולה בזר אלא אי איתמר...
על ידי יושב ירושלים
א' מרץ 17, 2019 5:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם נסעו מסעות במדבר בשבת
תגובות: 6
צפיות: 224

Re: האם נסעו מסעות במדבר בשבת

יושב ירושלים כתב:נחלקו אמוראים [שבת פז.:] האם נסעו בשבת ומבאר התלמוד שם דפליגי האם נצטוו במרה על תחומין.

אמנם עי' בתוס' [מנחות צה. ד"ה ש"מ] שכתבו וז"ל:
ועל כרחיך בשבת לא היו נוסעין דאפילו לא היו תחומין מדאורייתא לא היו יכולין ליסע משום איסור הוצאה ואיסור מחמר
על ידי יושב ירושלים
ש' מרץ 16, 2019 9:35 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: גליונות קדושת ציון
תגובות: 1
צפיות: 146

גליונות קדושת ציון

חסרים גליונות כב, כה - כט, לא ואילך, האם זה מכוון?
על ידי יושב ירושלים
ש' מרץ 16, 2019 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?
תגובות: 40
צפיות: 917

Re: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?

כדכד כתב:וכל זה איננו שוה לי
באשר שסוף סןף צריך לברך ולברך כשיש שיעור
ואם בריה נחשבת שיעור למה לא תיחשב שיעור לענין בורא נפשות

אבל מכיון שאינו אלא ספק, בברכות שחייבים בהם מדינא ראוי שלא להביא את עצמו להביא לידי ספק, אבל בברכת בנ"ר שאינו חיוב גמור א"צ לחשוש כ"כ.
על ידי יושב ירושלים
א' מרץ 10, 2019 5:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי
תגובות: 80
צפיות: 3179

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון חמישי

תפתח חומש ותראה כמה ארוך פירוש רש"י וכמה ארוך הרשב"ם, ותגלה שהתוצאה הזאת מראה באופן יחסי על ההיפך הגמור לכל מי שנפגע בשביל רש"י הקדוש: ליתר דיוק [וברוח חודש אדר כנ"ל]: מספר המילים ברש"י בפרשיות שעליהן נסוב הגליון האחרון [משפטים - פקודי] הוא: 24,600. ואילו מספר המילים ברשב&q...
על ידי יושב ירושלים
א' מרץ 10, 2019 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?
תגובות: 40
צפיות: 917

Re: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?

עד כמה שאין דרך אכילה בשומשום לבדו לא אכפ"ל מבריה. נזכר בריה לגבי בורא נפשות? לא זכור לי שנזכר אבל מסברה למה לא? כי חיוב ברכת 'בורא נפשות' בעצמו [לא על ביצים ובשר] הוא מח' אמוראים, ורב אשי אמר על עצמו ש'זימנא דכי מדכרנא' היה מברך. רב אשי אמר את על מים אבל מה זה נוגע לענין. אחרי שנפסק שצריך לבר...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 05, 2019 8:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?
תגובות: 40
צפיות: 917

Re: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?

כדכד כתב:
שייף נפיק כתב:עד כמה שאין דרך אכילה בשומשום לבדו לא אכפ"ל מבריה. נזכר בריה לגבי בורא נפשות?

לא זכור לי שנזכר אבל מסברה למה לא?

כי חיוב ברכת 'בורא נפשות' בעצמו [לא על ביצים ובשר] הוא מח' אמוראים, ורב אשי אמר על עצמו ש'זימנא דכי מדכרנא' היה מברך.
על ידי יושב ירושלים
ב' פברואר 25, 2019 9:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כלים - הערות ופנינים ומציאות הדברים
תגובות: 9
צפיות: 382

Re: מסכת כלים - הערות ופנינים ומציאות הדברים

כעת ראיתי 'ריהוט הבית במשנה' בהוצאת בר אילן תשע"ד, מלמעלה זה נראה עבודה יפה. בספר ארבעה פרקים: א. השולחן והטבלא. ב. הכסא. ג. המטה. ד. שידה תיבה ומגדל.
על ידי יושב ירושלים
ג' פברואר 19, 2019 9:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרק ל"ז בתהילים נאמר ע"ס אלפ"א בית"א?
תגובות: 15
צפיות: 411

Re: פרק ל"ו בתהילים נאמר ע"ס אלפ"א בית"א?

אם אינני טועה יש איזה תוספות שכותב שפרקים ט' וי' הם במקור פרק אחד, וא"כ גם שם נראה שיוסד לפי א"ב כל שני פסוקים. אם כי בתחילת י' לא ברור היכן הם, אבל קשה להתעלם מהשאר: (א) לַמְנַצֵּחַ עַלְמוּת לַבֵּן מִזְמוֹר לְדָוִד. (ב) א וֹדֶה יְהוָה בְּכָל לִבִּי אֲסַפְּרָה כָּל נִפְלְאוֹתֶיךָ. (ג) אֶש...
על ידי יושב ירושלים
ב' פברואר 18, 2019 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרשות שהובאו בכמה מקומות בש"ס במשמעויות שונות
תגובות: 4
צפיות: 310

Re: דרשות שהובאו בכמה מקומות בש"ס במשמעויות שונות

וגדולה מאלו מצאתי, שבאה הדרשה כלשונה ממש פעמיים באותה ברייתא, ובמשמעות שונה לחלוטין, והוא במנחות ס.: תנו רבנן לא ישים עליה שמן ולא יתן יכול בשני [וי"ג: בשל] כהנים תלמוד לומר: עליה, בגופה של מנחה הכתוב מדבר ולא בכהן; יכול לא יתן כלי על גבי כלי ואם נתן פסל תלמוד לומר: עליה, בגופה של מנחה הכתוב מד...
על ידי יושב ירושלים
ג' פברואר 05, 2019 8:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות זרוע לחיים וקיבה
תגובות: 7
צפיות: 179

Re: מצוות זרוע לחיים וקיבה

ובפאת השולחן [הלכות א"י ג, לט] כתב בשם הגר"א לברך ושכן נהג למעשה.
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 22, 2019 8:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איזה ברכה מברכים על אתרוג חי?
תגובות: 12
צפיות: 429

Re: איזה ברכה מברכים על אתרוג חי?

אתרוג שאינו ראוי לאכילה כלל, עד כדי כך שאין מברכין עליו, נחשב 'פרי עץ הדר'?
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 22, 2019 7:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם נסעו מסעות במדבר בשבת
תגובות: 6
צפיות: 224

Re: האם נסעו מסעות במדבר בשבת

נחלקו אמוראים [שבת פז.:] האם נסעו בשבת ומבאר התלמוד שם דפליגי האם נצטוו במרה על תחומין.
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 22, 2019 5:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 127
צפיות: 3894

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

מה הבעיה? מעבירים מוצר פעמיים. כבר הצעתי זאת לעיל בדרך אפשר, ומה אם הרשת תיכשל בגללך בבדיקת רשויות המס? אינני בקי בהתנהלותן של רשויות המס, אבל למה שיפריע להם אם יש יותר הכנסות? אם בספירת מלאי למשל הצהירו על 11 יחידות, וימצאו 18 [מסתבר שפיצול קניה לא נעשה פעם אחת...] הם ייחשבו מעלימי מס אני מבין שאת...
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 22, 2019 5:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 127
צפיות: 3894

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

חיימשה כתב:כשבסדום נופלים תפוחים עליך לרכון ולאסוף, ותו לא.

זה ידוע שכך היה המנהג בסדום, האם יש מקור לכך שגם על פי התורה הדין כן?
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 22, 2019 5:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 127
צפיות: 3894

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

לכאורה לפי האוסרים ליטול את הכסף, אדם שבא לקנות שם קניה גדולה שומה עליו לפצל את קניותיו כמה שיותר ולהשיב את הכסף, מדין השבת אבידה [ואפרושי מאיסורא מהבאים אחריו?]. שאלת תם: אלו ש"מחזירים" את הכסף, למי הם מחזירים, והאם הם מקבלים על כך חשבונית? מה הבעיה? מעבירים מוצר פעמיים. פעמיים לא מספיק....
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 22, 2019 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 127
צפיות: 3894

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

לכאורה לפי האוסרים ליטול את הכסף, אדם שבא לקנות שם קניה גדולה שומה עליו לפצל את קניותיו כמה שיותר ולהשיב את הכסף, מדין השבת אבידה [ואפרושי מאיסורא מהבאים אחריו?]. שאלת תם: אלו ש"מחזירים" את הכסף, למי הם מחזירים, והאם הם מקבלים על כך חשבונית? מה הבעיה? מעבירים מוצר פעמיים. כבר הצעתי זאת לע...
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 22, 2019 2:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 32
צפיות: 994

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

קודם כל, זה לא ר"ן אלא רש"י שם בעבודה זרה. אני הייתי מפרש דברי רש"י שהוא סובר שהתירוץ פרקים עונה גם על איסור עשיה ורש"י בא רק לפרש כיצד מתורץ על פי זה גם הקושיא דחשדא, וכמ"ש הרה"ג אוצה"ח. (ולא הבנתי מה ענה אותו היושב בעיה"ק תובב"א.) אמנם הבוקר ראיתי שהרי...
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 22, 2019 1:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 89
צפיות: 4267

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

"אני מאוד מתנגד לגישה של הרב ברויאר. מאוד. זה ביקורת המקרא בטרמינולוגיה דתית. הוא הפנים את הביקורת הקלאסית, הגרמנית, של המאה התשע עשרה על כרעיה ועל קרבה ובאמצעות כינויים שונים ניסה 'לגייר' אותה. חלק מהביקורת שהוא מפנים אותה וחוזר עליה הם דברים שכבר אבד עליהם הכלח גם באקדמיה . וכך מספר אחיינו ר...
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 22, 2019 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 127
צפיות: 3894

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

יושב ירושלים כתב:לכאורה לפי האוסרים ליטול את הכסף, אדם שבא לקנות שם קניה גדולה שומה עליו לפצל את קניותיו כמה שיותר ולהשיב את הכסף, מדין השבת אבידה [ואפרושי מאיסורא מהבאים אחריו?].


יוצא פוניבז' כתב:שאלת תם: אלו ש"מחזירים" את הכסף, למי הם מחזירים, והאם הם מקבלים על כך חשבונית?

מה הבעיה? מעבירים מוצר פעמיים.
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 22, 2019 8:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 32
צפיות: 994

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

אבל בר"ן שם לא מבואר שהיינו דווקא כשאחרים עשו לו. ואפשר שהבין שבשל פרקים שרי לעשות כדברי הריטב"א עצמו ושאר הראשונים ורק ביאר את הגמרא שהתשובה עונה גם על שאלת חשדא שיכולה להתעורר בפרקים. שהיינו שאע"פ שאין איסור לעשות אבל יש חשד שעובדה וע"ז תירץ שלא היה מצוי בביתו כי היה מפרק ולכן...
על ידי יושב ירושלים
ב' ינואר 21, 2019 11:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 127
צפיות: 3894

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

לכאורה לפי האוסרים ליטול את הכסף, אדם שבא לקנות שם קניה גדולה שומה עליו לפצל את קניותיו כמה שיותר ולהשיב את הכסף, מדין השבת אבידה [ואפרושי מאיסורא מהבאים אחריו?].
על ידי יושב ירושלים
ב' ינואר 21, 2019 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 32
צפיות: 994

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

במילותיו האלמותיות של רבינו הש"ך: לא הבנתי כלום. לפי דעת הריטב"א עצמו התירוץ של פרקים בא במקום אחרים עשו לו, וא"כ גם עשיית הפרקים וגם חיבורם זל"ז מותר. לפי דעת הי"מ בריטב"א אין שום היתר בשל פרקים לעניין עשיה אלא רק לעניין שהיה כי אין עובדים לשל פרקים. ולפי זה צורות הלב...

עבור לחיפוש מתקדם