החיפוש הניב 197 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יושב ירושלים
ב' דצמבר 03, 2018 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת יתושים ביום טוב
תגובות: 33
צפיות: 2187

Re: הריגת יתושים ביום טוב

כידוע הרעיון מר' שלמה זלמן. אבל ר' יצחק זילברשטיין מביא מחתנו ר' דב קוק שמביא מהרשב"א בביצה שאוסר לכבות גחלת ביו"ט, ואף לצורך, מפני שאינו נהנה מגוף המלאכה אלא זה סילוק המפריע, וזה אסור אף לצורך אוכל נפש, וה"נ כאן אינו חפץ בזבוב אלא שלא יפריע לו וממילא אסור ביו"ט, ודפח"ח. למ...
על ידי יושב ירושלים
ב' דצמבר 03, 2018 8:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך
תגובות: 17
צפיות: 295

Re: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך

יישר כח על הקישור.
החידוש המשמעותי שראיתי שם הוא שבס' הנייר הביא בזה פלוגתא וטעם ההיתר שההריגה עצמה יש לו בה צורך כמו שאמר רב נחמן [שבת יב.] אשמען לי קלא דסנוותי.
על ידי יושב ירושלים
ב' דצמבר 03, 2018 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך
תגובות: 17
צפיות: 295

Re: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך

עזריאל ברגר כתב:שחיטה זה "מכשירין"?!

יטרח נא כת"ר ויעיין במו"מ מתחילת האשכול וירוה נחת. [או בקיצור: אני לא מדבר על הנושא האם אומרים 'מתוך' כשההיתר שמצינו למלאכה הוא רק במכשירין שהוא סוגיא בפנ"ע, אלא האם אומרים 'מתוך' כדי להתיר לעשות מכשירין].
על ידי יושב ירושלים
ב' דצמבר 03, 2018 5:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11620

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

תוכן כתב:ושוב, הביקורת היא אך ורק על השיטה שהוא מתאר.

או ליתר דיוק: השיטה שאתה מתאר שהוא מתאר.
על ידי יושב ירושלים
ב' דצמבר 03, 2018 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך
תגובות: 17
צפיות: 295

Re: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך

כעת ראיתי להרמ"מ קרפ שאסר הריגת מזיקים ע"פ הראשונים הנ"ל [דלא אמרינן מתוך במכשירין] וצ"ע מה יעשה לדברי הרמ"א בענין ריבוי פתילות.
על ידי יושב ירושלים
ב' דצמבר 03, 2018 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך
תגובות: 17
צפיות: 295

Re: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך

ומה הסברא שדוקא בכיבוי לא אומרים מתוך? הם לא פירשו, אבל המאירי ז"ל פירש מכיון שלא מצינו שהותרה לצורך או"נ ומה שהותר בבישרא אגומרי הוא ענין אחר [לא הבנתי עד הסוף לכן אצטט את לשונו], וז"ל [שם]: ואף על פי שהותר הכבוי בבשרא אגומרי אין זה כלום דבבשרא אגומרי לגחלים לוחשות אנו צריכין והכבוי...
על ידי יושב ירושלים
ב' דצמבר 03, 2018 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך
תגובות: 17
צפיות: 295

Re: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך

האם מותר להורגו בעלי חיים המציקים ביו״ט, האם יש לומר מתוך שהותרה לצורך אוכל נפש הותרה שלא לצורך. אני כעת עוסק בסוגיית מתוך ועדיין לא ראיתי דברי הפוסקים, אבל לכאו' שייך לסוגיא בדף כב. בענין כיבוי דליקה וכיבוי נר מפני דבר אחר, שכתבו שם הראשונים [תוס' ורשב"א] דל"א מתוך [שהותר כיבוי בבשרא אגו...
על ידי יושב ירושלים
ב' דצמבר 03, 2018 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך
תגובות: 17
צפיות: 295

Re: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך

האם מותר להורגו בעלי חיים המציקים ביו״ט, האם יש לומר מתוך שהותרה לצורך אוכל נפש הותרה שלא לצורך. אני כעת עוסק בסוגיית מתוך ועדיין לא ראיתי דברי הפוסקים, אבל לכאו' שייך לסוגיא בדף כב. בענין כיבוי דליקה וכיבוי נר מפני דבר אחר, שכתבו שם הראשונים [תוס' ורשב"א] דל"א מתוך [שהותר כיבוי בבשרא אגו...
על ידי יושב ירושלים
ב' דצמבר 03, 2018 2:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך
תגובות: 17
צפיות: 295

Re: הריגת בעלי חיים ביו״ט, האם יש לומר מתוך

כדכד כתב:עיינתי במשנ"ב שם כתוב כדברי כת"ר ולא כדבריי יישר כחו שהעמידני על האמת

דבריך הם כדעת הרמב"ם [לדעת רוב המפרשים], והרבו לתמוה עליו מכמה סוגיות.
על ידי יושב ירושלים
ב' דצמבר 03, 2018 2:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11620

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

בא נעשה את הדיון ענייני יותר [לאחר שטענו כלפי על חזרה שוב ושוב ללא דוגמא מעשית]. אציין לפניכם פנינה אחת, מאת הגאון זצוק"ל [שמובאת בקונטרס חג המצות מאת הגר"ש ברנד, עמ' קכ"ב]: הכתוב אומר 'וזבחת פסח לה' אלקיך צאן ובקר', ונשאלת השאלה הלא כידוע אין הפסח בא אלא מן העזים ומן הכבשים, שהם צאן...
על ידי יושב ירושלים
ה' אוקטובר 18, 2018 7:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 54
צפיות: 1664

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

יש לציין שיש גם איסור להביט בפני המתפלל, כך שמי שמסתכל כל כמה שניות לאחוריו על פני זה שעומד באמצע התפילה, יתכן שיצא שכרו בהפסדו, ומוטב שיחזור לאחוריו פעם אחד, ולא יביט שוב ושוב ויבלבל את המתפלל. ועד"ז: אדם שרואה כל בוקר את הרכב של חבירו וחומד בלבו לקחתו מוטב שיגנבנו ויעבור פעם אחת על 'לא תגנוב...
על ידי יושב ירושלים
ד' אוקטובר 17, 2018 2:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 54
צפיות: 1664

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

יש לציין שיש גם איסור להביט בפני המתפלל, כך שמי שמסתכל כל כמה שניות לאחוריו על פני זה שעומד באמצע התפילה, יתכן שיצא שכרו בהפסדו, ומוטב שיחזור לאחוריו פעם אחד, ולא יביט שוב ושוב ויבלבל את המתפלל. ועד"ז: אדם שרואה כל בוקר את הרכב של חבירו וחומד בלבו לקחתו מוטב שיגנבנו ויעבור פעם אחת על 'לא תגנוב...
על ידי יושב ירושלים
ו' אוגוסט 31, 2018 2:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בשוגג
תגובות: 17
צפיות: 754

Re: גניבה בשוגג

מקדש מלך כתב:רק בהא צדקו דבריך שיש כאן טענה מצד התשלום שהשכנים שילמו, ולא רק טענה מצד המים שנשתמש בהם שלא כדין.

לא כי, אלא מצד המים אין שום תביעה שכן המים לא שייכים לשכנים אלא לחברת המים וכל מה שיכולים לתבוע הוא רק את זה שפרעו לו חובו.
על ידי יושב ירושלים
ד' אוגוסט 29, 2018 2:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 728
צפיות: 68970

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מכתב משנת תשמ"ו שטרם פורסם ברבים בס"ד, יום ה' ראה תשמ"ו מע"כ ידה"נ הרה"ג ר' ...... שליט"א. שלו' וברכה. אודות הענין שביקש ממני לפני איזה זמן לחוות דעתי אודות הפירסומים של כמה ת"ח ברי לבב הכואבים את צער השכינה הנמצאת בגלותא עד ישקיף וירא ורוצים לעשות פעולות בבח...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 28, 2018 9:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1345
צפיות: 159309

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

איני מסכים עם דברי אברהם במה שכתב כאן. לכן לפי הבנתי אף אחד לא דיבר על מה שמדברים כאן היינו שתשבו כעין תדורו פירושו שכל הפינוקים שיש לי בבית צריך להיות בסוכה. אלא מדובר על עניין אחר. בלשון ימינו הייתי אומר כך. שומרים לא ישנים עם מיטה ושמיכה אלא בשק שינה. ועל זה האומר אביי זה לא נקרא שהם גרים בבית ה...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 28, 2018 5:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1345
צפיות: 159309

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מה שכתבת שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה, הייתי מבקש ממך קצת הדרכה מעשית איך עושים את זה בלי המקום הנדרש, ועדיף אם תוכל להגיע אלי הביתה סמוך לחג להראות לי בפועל, כי זה דבר שמפריע לי כל שנה שאין לי כל כך היכולת לקיים את המצוה בשלימותה. התכוונתי שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה לארגן סוכה בג...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 28, 2018 5:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1345
צפיות: 159309

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מה שכתבת שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה, הייתי מבקש ממך קצת הדרכה מעשית איך עושים את זה בלי המקום הנדרש, ועדיף אם תוכל להגיע אלי הביתה סמוך לחג להראות לי בפועל, כי זה דבר שמפריע לי כל שנה שאין לי כל כך היכולת לקיים את המצוה בשלימותה. התכוונתי שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה לארגן סוכה בג...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 28, 2018 5:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1345
צפיות: 159309

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

חשוב לשים לב שגם לדעת ה'ערוגת הבושם' הוא חיוב לעשות כן [ולא 'הידור'], אלא שאין זה מעכב את קיום מצות סוכה, וכלשונו 'הויא כמצוה אחרת', ובאמת שהוא משנה ערוכה שאין הרי חיוב זה כעיקר החיוב של סוכה, שהרי אמרו 'סוכה שבעה, כיצד? גמר מלאכול - לא יתיר את סוכתו, אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יום...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 07, 2018 11:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכל מעלין לירושלים - בזמן הזה?
תגובות: 23
צפיות: 940

Re: הכל מעלין לירושלים - בזמן הזה?

אם זה לא תקנה ולא חיוב אז איזה ראיה הבאת מהגריל"ד? האם יש לך ידיעה שאשתו התנגדה ליציאה מהחומות?
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 07, 2018 10:25 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז
תגובות: 18
צפיות: 1480

Re: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז

בעיקר השאלה על מקומה של בקשת 'רענו זוננו' בבונה ירושלים יש לציין לדברי הרמב"ן [שבת קיג:] שעמד בזה וז"ל: ואני תמה בין בחול בין בשבת רענו פרנסנו בבונה ירושלים מאי בעי, ושמא בברכת הזן היו אומרים כן כמו שאנו אומרים בה לא חסר לנו ולא יחסר לעולם ועד. עוד שמעתי לפרש בדרך צחות שכל האומר ברכת 'בונה...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 07, 2018 9:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכל מעלין לירושלים - בזמן הזה?
תגובות: 23
צפיות: 940

Re: הכל מעלין לירושלים - בזמן הזה?

הרב 'קו ירוק' הניח באופן פשוט שהדין ד'הכל מעלין לירושלים' אינו נוגע רק להלכות בין איש לאשתו אלא הוא תקנה דרבנן שיש לעלות לירושלים ואסור לצאת ממנה, עד שהוכיח ממה שיצא הגריל"ד מירושלים דאינו נוהג בזה"ז, ולא הבנתי לדבריו: א. למה לא הוכיח מכל אלו שלא עלו לירושלים וביטלו תקנה זו. ב. האם חז"...
על ידי יושב ירושלים
ד' מאי 02, 2018 11:46 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1345
צפיות: 159309

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

לבושתי ולחרפתי הרבה פרסמתי לפני תקופה באשכול זה קובץ על רבינו זללה"ה, שנשלח אלי על ידי בן בליעל, ואני בטפשותי לא התבוננתי בתוכנו כל הצורך, ופרסמתי אותו כאן, אחר כך שפתחתי והתבוננתי בו חשכו עיני, והנה כל כולו מלא ליצנות מחרידה על רבינו, בושתי וגם נכלמתי על עוני הגדול, ואני מבקש בזה מחילה סליחה ו...
על ידי יושב ירושלים
ב' מרץ 19, 2018 12:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1345
צפיות: 159309

Re: חשך אור העולם ! רבינו שמואל איננו!!!

אות כד. לא הבנתי מה העובדא כאן, מה הקשר בין ההתנגדות שלו לצבא ליחס לאדם מסכן? (אתה רוצה לקרר?). המסר של העובדא פשוט. אין ספק שרבינו קידש מלחמת חרמה נגד הנסיון לגייס את בחורי ישראל לצבא השמד, ובנוהג שבעולם אדם כזה שוכח שמתפקידו גם להתייחס לאדם מסכן, וזוהי המעלה הנפלאה של רבינו זלה"ה שאחר כל המל...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 13, 2018 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1672

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

הלא אין המסתננים שומרי ז' מצוות ב"נ. זאת מנין לך שאין כאלה? למה אתה מכניס את המסתננים לעניין? כדי שהשאלה תהי' אקטואלית. טרם שמעתי שיש תוכנית לגרש תיירים תמימים משבדי'. זה לא נשמע טוב. מה לא טוב? שאני מעניק נופך אקטואלי לנוסח של השאלה? בהינתן שאתה כותב בתמימות ואינך "מיתמם". לו היית כ...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 13, 2018 6:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1672

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

כן. 'שנאה עצמית' זו תופעה מוכרת, ואאל"ט יש לזה אפי' שם בלועזית. אמנם השיבותני על שאלתי "כלום יש אדם ששונא את עצמו", ואולם טרם השיבותני על שאלתי הסמוכה לה: "בשלמא אילו כת"ר קרא להם 'יהודים אוהבי גויים', הו' ניחא טפי; אבל 'שונאי ישראל ' ? האמנם עד כדי כך? ", עד כאן לשוני...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 13, 2018 7:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1672

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

ג. והוא העיקר: גם אם יבוא נכרי ששומר ז' מצוות ב"נ מתוך אמונה נכונה כל זמן שאין היובל נוהג כו"ע מודו דאין מצוה להחיותו אלא דהראב"ד ס"ל ש מותר ליתן לו חניה אבל אין שום חיוב וכ"ז שלא קנה קרקע מממונו אין מצווין להחזיקו כאן. די לי בזה שלדעת הראב"ד יש התר. לא חיפשתי חובה. שא...
על ידי יושב ירושלים
ש' מרץ 10, 2018 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1672

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

לגבי תשובתך לשאלה א: לכאו' עיקר חסר מן הספר, שהלוא אם הולכים לפי עצת ענה כסיל כאוולתו, אז מתשובתך לא ברור כלל מה לענות לאותם כסילים. לצורך העניין, הבה נניח שמדובר בסתם חילונים תמימים (בבחינת תינוקות שנשבו) - שבמקרה הטוב הם פשוט מנסים מתוך סקרנות לברר עם עצמם (ובאופן שיניח את דעתם) מה חושבת התורה (א...
על ידי יושב ירושלים
ד' מרץ 07, 2018 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1672

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

לאחר כל ההתפלספויות התשובה היא פשוטה מאוד: אם השאלה שלך היא מה לענות לחילונים, תענה להם שהשאלה לא מתחילה בגלל שהמציאות היא לא כמו שמתוארת בשאלה. נקודה. אולי, בגלל שלא הסברתי את עצמי טוב, כבוד תורתו ערבב בין שתי שאלות נפרדות, שמתוכן רק הראשונה דנה בחילונים, ואלו הן שתי השאלות: שאלה א. איך להתייחס לד...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 06, 2018 5:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1672

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

שמעתי חילונים הטוענים שאפילו התורה אוסרת את זה, ומסתייעים מהפסוק "לא תסגיר עבד אל אדוניו" (ולענין זה טוענים אותם מסתננים שבארצם אריתריאה מחכה להם עונש מוות כי ברחו מגיוס דדמי לעבדות צבאית), וכן מהפסוק "וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים" (וגרים דקרא היינו...
על ידי יושב ירושלים
ה' מרץ 01, 2018 4:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1672

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

שמעתי חילונים הטוענים שאפילו התורה אוסרת את זה, ומסתייעים מהפסוק "לא תסגיר עבד אל אדוניו" (ולענין זה טוענים אותם מסתננים שבארצם אריתריאה מחכה להם עונש מוות כי ברחו מגיוס דדמי לעבדות צבאית), וכן מהפסוק "וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים" (וגרים דקרא היינו...
על ידי יושב ירושלים
ד' פברואר 28, 2018 1:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1345
צפיות: 159309

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

בקביעת מזוזה בבית המערבים שברובע המוסלמי:
ליתר דיוק [כפי שניתן לראות בתמונה]: כבדוהו לקבוע את המזוזה וסירב באמרו: מצוה בו יותר מבשלוחו.
קביעת מזוזה בבית המערבים.jpg
קביעת מזוזה בבית המערבים.jpg (100.2 KiB) נצפה 3349 פעמים
על ידי יושב ירושלים
ג' פברואר 27, 2018 2:38 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הגר"א היה אוכל סעודת פורים כל היום מאחר התפלה עד עת ערב
תגובות: 6
צפיות: 574

Re: הגר"א היה אוכל סעודת פורים כל היום מאחר התפלה עד עת ערב

הבי' הוא פשוט, המנהג בזמנו ובמקומו [וכן המנהג היום בהרבה מקומות] שמתחילים הסעודה סמוך לשקיעה"ח ואת עיקר הסעודה עושים במוצאי פורים, וע"ז קאי שעיקר הסעודה צריך להיות ביום, ולכן אדם שאינו משנה מהמנהג הנ"ל מאיזה טעם שיהיה [שתלוי במשפחתו וכדו'] יכון לצאת בסעודת שחרית, והוא בעצמו לא הוצרך ל...
על ידי יושב ירושלים
א' פברואר 25, 2018 8:21 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 149
צפיות: 19820

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

הכוונה כמובן למאמר 'קוציו של ארגמון' שחלק מתומכי התכלת אינם מוכנים לתת לשום טיעון או עובדה לבלבל אותם, וכל מי שרק מעז להעלות טיעון כנגד התכלת אחת דינו... (לא שאין תשובות לטענותיו של הרב ענבל, אבל המאמר הזה רחוק מלהיות מושא לצחוק, ואין מאמר אחר ברמתו בשני הצדדים). א. 'סאטירה' היא צורה מסוימת של העבר...
על ידי יושב ירושלים
ד' פברואר 21, 2018 12:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת במים מותפלים
תגובות: 9
צפיות: 681

Re: מעשה שבת במים מותפלים

כעת ראיתי שבספר 'החשמל בשבת בזמנינו' שי"ל לפני כחודש האריך והרחיב בבירור ענין זה כולל תחשיבים מדויקים על הזמן שהמים מגיעים לירושלים.
ניתן להשיג את הספר ב'ספרי הישיבה' וב'גירסה'.
על ידי יושב ירושלים
ג' פברואר 20, 2018 5:55 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 149
צפיות: 19820

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

זנב לאריות כתב:
זקני דרום כתב:מהארכיון ויש לי חומר אין סופי ממנו


תודה רבה, ומצטרף לבקשה
אנא אל תמנע בר, ותן לציבור עוד קצת [ועדיף הרבה] מהחומר אין סופי הנ"ל.

אחד מהסאטירות הטובות שלו זכתה להתפרסם בירחון האוצר גליון י"א [ותמוה שלא המתינו לחדש אדר, מה שגרם לכמה אנשים לקחת את המאמר ברצינות, וחבל] קחנו משם.
על ידי יושב ירושלים
א' פברואר 18, 2018 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת במים מותפלים
תגובות: 9
צפיות: 681

Re: מעשה שבת במים מותפלים

מענה איש כתב:וכשלקחו מים מהכנרת לא היו מסננים את המים מלכלוכים ושאר מרעין בישין?

העתק מספר 'החשמל בשבת בזמנינו':
על ידי יושב ירושלים
א' פברואר 18, 2018 12:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת במים מותפלים
תגובות: 9
צפיות: 681

Re: מעשה שבת במים מותפלים

חשבונות רבים כתב:כ"כ פשוט שזה ברירה? לכאורה יש מקום לומר דכיוון המלח מומס במים אין כאן תערובת ב' מינים אלא הוא כגוף אחד ולא שייך ברירה.

א. מ"ש ממחבץ?
ב. למעשה התהליך מורכב משני שלבים: א. תהליך כימי שמפריד את המלחים מהמים. ב. העברת כל התערובת הנ"ל דרך מסננת.
על ידי יושב ירושלים
ה' פברואר 15, 2018 6:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת במים מותפלים
תגובות: 9
צפיות: 681

Re: מעשה שבת במים מותפלים

הבעיה היא שכיום רוב המים בארץ [80% ממי השתיה] מגיעים מהים התיכון לאחר שעברו תהליך של 'התפלה' שהוא בעצם ברירה גמורה, התהליך הנ"ל מתבצע גם בשבת והוא ללא שום ספק מלאכה דאורייתא, ולכן בהנחה שזה נעשה ע"י ישראל [או אפי' ע"י נכרי לצורך ישראל] אסור להשתמש במים אלו בשבת כדין "מעשה שבת&quo...
על ידי יושב ירושלים
ב' פברואר 12, 2018 8:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכתא למשיחא - פתאום יבוא
תגובות: 9
צפיות: 785

Re: הלכתא למשיחא - פתאום יבוא

לעצם השאלה בפתיחת האשכול נראה שסמכו על מה דאיתא "משה ואהרן עמהם", והם יעשו את העבודות הדחופות הטענה 'לכשיבוא אהרן ובניו ומשה עמהם' נמצאת [לענ"ד] רק במקום אחד בש"ס והוא לגבי הנידון באיזה סדר מלבישים הבגדים לאהרן ולבניו, ובי' הרמב"ן [השגות לסה"מ שורש ג] דנ"מ כשיקומו...
על ידי יושב ירושלים
ב' יוני 26, 2017 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצווה ע"י תכליתה
תגובות: 119
צפיות: 5164

Re: קיום מצווה ע"י תכליתה

ועל השאלה עניתי כבר כמה פעמים, שאדם שקיים את המצווה ע"י תכליתה משום שהיה אנוס אי"צ לשוב ולקיימה שוב ואחר שקיימו את חובתם ומצוותם ה' הזן מקרני ראמים יזון גם לאלו. לפי דעתך, מה הדין אדם שהיה אנוס ולא היה לו כסף והשתוקק בכל לבו לתת צדקה וריחם על העניים כו"כ שנים, וכבר "יצא ידי חובה...

עבור לחיפוש מתקדם