פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 314 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 07, 2018 11:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכל מעלין לירושלים - בזמן הזה?
תגובות: 23
צפיות: 670

Re: הכל מעלין לירושלים - בזמן הזה?

אם זה לא תקנה ולא חיוב אז איזה ראיה הבאת מהגריל"ד? האם יש לך ידיעה שאשתו התנגדה ליציאה מהחומות?
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 07, 2018 10:25 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז
תגובות: 18
צפיות: 508

Re: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז

בעיקר השאלה על מקומה של בקשת 'רענו זוננו' בבונה ירושלים יש לציין לדברי הרמב"ן [שבת קיג:] שעמד בזה וז"ל: ואני תמה בין בחול בין בשבת רענו פרנסנו בבונה ירושלים מאי בעי, ושמא בברכת הזן היו אומרים כן כמו שאנו אומרים בה לא חסר לנו ולא יחסר לעולם ועד. עוד שמעתי לפרש בדרך צחות שכל האומר ברכת 'בונה...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 07, 2018 9:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכל מעלין לירושלים - בזמן הזה?
תגובות: 23
צפיות: 670

Re: הכל מעלין לירושלים - בזמן הזה?

הרב 'קו ירוק' הניח באופן פשוט שהדין ד'הכל מעלין לירושלים' אינו נוגע רק להלכות בין איש לאשתו אלא הוא תקנה דרבנן שיש לעלות לירושלים ואסור לצאת ממנה, עד שהוכיח ממה שיצא הגריל"ד מירושלים דאינו נוהג בזה"ז, ולא הבנתי לדבריו: א. למה לא הוכיח מכל אלו שלא עלו לירושלים וביטלו תקנה זו. ב. האם חז"...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 07, 2018 9:25 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם זה קורה גם אצלינו?
תגובות: 21
צפיות: 2076

Re: האם זה קורה גם אצלינו?

אוצר החכמה כתב:גם אני מסכים שלא נאה נוהגים אלו שחושבים ששם חנות וכדומה צריך להיות באנגלית

בנותן ענין לציין לפסק זה:
על ידי יושב ירושלים
ד' מאי 02, 2018 11:46 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1173
צפיות: 119874

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

לבושתי ולחרפתי הרבה פרסמתי לפני תקופה באשכול זה קובץ על רבינו זללה"ה, שנשלח אלי על ידי בן בליעל, ואני בטפשותי לא התבוננתי בתוכנו כל הצורך, ופרסמתי אותו כאן, אחר כך שפתחתי והתבוננתי בו חשכו עיני, והנה כל כולו מלא ליצנות מחרידה על רבינו, בושתי וגם נכלמתי על עוני הגדול, ואני מבקש בזה מחילה סליחה ו...
על ידי יושב ירושלים
ב' מרץ 19, 2018 12:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1173
צפיות: 119874

Re: חשך אור העולם ! רבינו שמואל איננו!!!

אות כד. לא הבנתי מה העובדא כאן, מה הקשר בין ההתנגדות שלו לצבא ליחס לאדם מסכן? (אתה רוצה לקרר?). המסר של העובדא פשוט. אין ספק שרבינו קידש מלחמת חרמה נגד הנסיון לגייס את בחורי ישראל לצבא השמד, ובנוהג שבעולם אדם כזה שוכח שמתפקידו גם להתייחס לאדם מסכן, וזוהי המעלה הנפלאה של רבינו זלה"ה שאחר כל המל...
על ידי יושב ירושלים
א' מרץ 18, 2018 1:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 111
צפיות: 6635

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

לכא[ורה יש שאלה הלכתית מעשית הנובעת מהדיון - האם צריך לברך ברכת התורה לפני שלומדים הל' קידוש החודש להרמב"ם (החלק השני המדבר על מהלך הכוכבים וכו'), או לפני שלומדים הסוגיות בש"ס המדברות על נושאים כגון אלו. וכמדומה שפשוט שכן צריך לברך ברכת התורה, עד שיוכח אחרת... כמדומה שמבחינת ההגיון דוקא פ...
על ידי יושב ירושלים
א' מרץ 18, 2018 1:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 111
צפיות: 6635

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

ה. זאת מפני רוח הקודש, או במילים אחרות (בשביל לא להסתבך עם הגדרות שונות של 'רוח הקודש') - מפני התערבות שמימית. מה המקור שהיתה 'התערבות שמימית' כזו? כך הרב 'אוצר החכמה' הביא בשם החזון איש. ומה היא עשתה? היא שינתה את המציאות שתתאים לדברי חז"ל? הרי אנחנו רואים לא כך? ועי' בבלי שבת פה. מנא לן דהא ...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 13, 2018 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1222

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

הלא אין המסתננים שומרי ז' מצוות ב"נ. זאת מנין לך שאין כאלה? למה אתה מכניס את המסתננים לעניין? כדי שהשאלה תהי' אקטואלית. טרם שמעתי שיש תוכנית לגרש תיירים תמימים משבדי'. זה לא נשמע טוב. מה לא טוב? שאני מעניק נופך אקטואלי לנוסח של השאלה? בהינתן שאתה כותב בתמימות ואינך "מיתמם". לו היית כ...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 13, 2018 6:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1222

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

כן. 'שנאה עצמית' זו תופעה מוכרת, ואאל"ט יש לזה אפי' שם בלועזית. אמנם השיבותני על שאלתי "כלום יש אדם ששונא את עצמו", ואולם טרם השיבותני על שאלתי הסמוכה לה: "בשלמא אילו כת"ר קרא להם 'יהודים אוהבי גויים', הו' ניחא טפי; אבל 'שונאי ישראל ' ? האמנם עד כדי כך? ", עד כאן לשוני...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 13, 2018 7:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1222

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

ג. והוא העיקר: גם אם יבוא נכרי ששומר ז' מצוות ב"נ מתוך אמונה נכונה כל זמן שאין היובל נוהג כו"ע מודו דאין מצוה להחיותו אלא דהראב"ד ס"ל ש מותר ליתן לו חניה אבל אין שום חיוב וכ"ז שלא קנה קרקע מממונו אין מצווין להחזיקו כאן. די לי בזה שלדעת הראב"ד יש התר. לא חיפשתי חובה. שא...
על ידי יושב ירושלים
ש' מרץ 10, 2018 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1222

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

לגבי תשובתך לשאלה א: לכאו' עיקר חסר מן הספר, שהלוא אם הולכים לפי עצת ענה כסיל כאוולתו, אז מתשובתך לא ברור כלל מה לענות לאותם כסילים. לצורך העניין, הבה נניח שמדובר בסתם חילונים תמימים (בבחינת תינוקות שנשבו) - שבמקרה הטוב הם פשוט מנסים מתוך סקרנות לברר עם עצמם (ובאופן שיניח את דעתם) מה חושבת התורה (א...
על ידי יושב ירושלים
ד' מרץ 07, 2018 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1222

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

לאחר כל ההתפלספויות התשובה היא פשוטה מאוד: אם השאלה שלך היא מה לענות לחילונים, תענה להם שהשאלה לא מתחילה בגלל שהמציאות היא לא כמו שמתוארת בשאלה. נקודה. אולי, בגלל שלא הסברתי את עצמי טוב, כבוד תורתו ערבב בין שתי שאלות נפרדות, שמתוכן רק הראשונה דנה בחילונים, ואלו הן שתי השאלות: שאלה א. איך להתייחס לד...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 06, 2018 5:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1222

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

שמעתי חילונים הטוענים שאפילו התורה אוסרת את זה, ומסתייעים מהפסוק "לא תסגיר עבד אל אדוניו" (ולענין זה טוענים אותם מסתננים שבארצם אריתריאה מחכה להם עונש מוות כי ברחו מגיוס דדמי לעבדות צבאית), וכן מהפסוק "וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים" (וגרים דקרא היינו...
על ידי יושב ירושלים
ה' מרץ 01, 2018 4:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1222

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

שמעתי חילונים הטוענים שאפילו התורה אוסרת את זה, ומסתייעים מהפסוק "לא תסגיר עבד אל אדוניו" (ולענין זה טוענים אותם מסתננים שבארצם אריתריאה מחכה להם עונש מוות כי ברחו מגיוס דדמי לעבדות צבאית), וכן מהפסוק "וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים" (וגרים דקרא היינו...
על ידי יושב ירושלים
ד' פברואר 28, 2018 1:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1173
צפיות: 119874

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

בקביעת מזוזה בבית המערבים שברובע המוסלמי:
ליתר דיוק [כפי שניתן לראות בתמונה]: כבדוהו לקבוע את המזוזה וסירב באמרו: מצוה בו יותר מבשלוחו.
קביעת מזוזה בבית המערבים.jpg
קביעת מזוזה בבית המערבים.jpg (100.2 KiB) נצפה 3000 פעמים
על ידי יושב ירושלים
ד' פברואר 28, 2018 1:41 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה
תגובות: 81
צפיות: 7018

Re: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה

אחר מה שכתב הרב תוכן שכוונתו היתה רק להחצנה מלאכותית [לא בדקתי אם אפשר לפרש את כל דבריו לפי הנחה זו], אני מסכים אתו בכל פה, האמירה הזו [אני אוהב אותך] פורצת מאליה כשהאהבה מתעוררת [למי שלא שם מחסומים מלאכותיים], והיא מוסיפה אהבה ורעות, כשהיא נעשית מתוך הכרח אין בכך כל טעם.
על ידי יושב ירושלים
ג' פברואר 27, 2018 2:38 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הגר"א היה אוכל סעודת פורים כל היום מאחר התפלה עד עת ערב
תגובות: 6
צפיות: 448

Re: הגר"א היה אוכל סעודת פורים כל היום מאחר התפלה עד עת ערב

הבי' הוא פשוט, המנהג בזמנו ובמקומו [וכן המנהג היום בהרבה מקומות] שמתחילים הסעודה סמוך לשקיעה"ח ואת עיקר הסעודה עושים במוצאי פורים, וע"ז קאי שעיקר הסעודה צריך להיות ביום, ולכן אדם שאינו משנה מהמנהג הנ"ל מאיזה טעם שיהיה [שתלוי במשפחתו וכדו'] יכון לצאת בסעודת שחרית, והוא בעצמו לא הוצרך ל...
על ידי יושב ירושלים
ג' פברואר 27, 2018 2:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל
תגובות: 69
צפיות: 6564

Re: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל

הגרש"א שינה את דעתו על הענין? או שהיה סבה אחרת? מישהו יודע מזה? ר' אריה שפירא הלך אליו לפני הדפסת המהדורה החדשה [שי"ל לפני פחות משנה] לשאול אותו על ההסכמה, ואמר לו שלא ישים את ההסכמה. ושמעתי בזה ב' גירסאות: א. שהבין שר"א לא רוצה לשים את ההסכמה [בגלל הפוליטיקה הארורה] ורק מבקש אישור. ...
על ידי יושב ירושלים
ג' פברואר 27, 2018 1:42 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה
תגובות: 81
צפיות: 7018

Re: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה

אפשר להביע אהבה באלף ואחד דרכים, בלי לומר את המילים המגעילים האלו "אני אוהב אותך". אבא שבאמת אוהב את בנו, אינו צריך להביע את זה במילים אני שוב שואל [כי לא קיבלתי שום תשובה]: למה הקב"ה אבינו רוענו בחר להשתמש ב'מילים המגעילים' האלו ואמר לנו 'אהבתי אתכם'?? זה משום מה מזכיר לי את אותו זו...
על ידי יושב ירושלים
ג' פברואר 27, 2018 1:12 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה
תגובות: 81
צפיות: 7018

Re: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה

אפשר להביע אהבה באלף ואחד דרכים, בלי לומר את המילים המגעילים האלו "אני אוהב אותך". אבא שבאמת אוהב את בנו, אינו צריך להביע את זה במילים אני שוב שואל [כי לא קיבלתי שום תשובה]: למה הקב"ה אבינו רוענו בחר להשתמש ב'מילים המגעילים' האלו ואמר לנו 'אהבתי אתכם'?? זה משום מה מזכיר לי את אותו זו...
על ידי יושב ירושלים
ב' פברואר 26, 2018 12:57 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה
תגובות: 81
צפיות: 7018

Re: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה

כבר שאלו אותך ובצדק האם האב פטור ממצות "ואהבת לרעך כמוך" ביחס לבנו? וכן להיפך האב אינו אמור לירא מבניו, אז הוא אמור לאהוב אותם. תלמיד שאמור לירא מאביו ומרבו, האם הוא מחוייב לאהוב אותם? עד שאתה שואל עלי, תשאל על הספרי. עי' ב'עמק הנצי"ב על הספרי שם שבי' את דבריו באופ"א מחמת קושיות...
על ידי יושב ירושלים
ב' פברואר 26, 2018 12:29 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה
תגובות: 81
צפיות: 7018

Re: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה

האם מצאנו בחז"ל או בראשונים מקור שהילד אמור לאהוב את האבא? הוא אמור לכבד ולירא אותו, וידועים דברי הספרי שבמקום יראה אין אהבה. כל הפסיכולוגיה בגרוש הזאת, האם מקורו ביהדות, או מקורו בספרי הקומיקס ושאר הזיות של הפסיכולוגים והסופרים ה"חרדים"? א. הזוי. ב. את ה' צריך לכבד ולירא ו לאהוב . ג...
על ידי יושב ירושלים
ב' פברואר 26, 2018 12:19 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה
תגובות: 81
צפיות: 7018

Re: הרב יחזקאל שובקס | בסוף ברח לו הסוד מהפה

האם מצאנו בחז"ל או בראשונים מקור שהילד אמור לאהוב את האבא? הוא אמור לכבד ולירא אותו, וידועים דברי הספרי שבמקום יראה אין אהבה. כל הפסיכולוגיה בגרוש הזאת, האם מקורו ביהדות, או מקורו בספרי הקומיקס ושאר הזיות של הפסיכולוגים והסופרים ה"חרדים"? א. הזוי. ב. את ה' צריך לכבד ולירא ו לאהוב . ג...
על ידי יושב ירושלים
א' פברואר 25, 2018 8:21 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 149
צפיות: 18403

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

הכוונה כמובן למאמר 'קוציו של ארגמון' שחלק מתומכי התכלת אינם מוכנים לתת לשום טיעון או עובדה לבלבל אותם, וכל מי שרק מעז להעלות טיעון כנגד התכלת אחת דינו... (לא שאין תשובות לטענותיו של הרב ענבל, אבל המאמר הזה רחוק מלהיות מושא לצחוק, ואין מאמר אחר ברמתו בשני הצדדים). א. 'סאטירה' היא צורה מסוימת של העבר...
על ידי יושב ירושלים
ד' פברואר 21, 2018 12:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת במים מותפלים
תגובות: 8
צפיות: 427

Re: מעשה שבת במים מותפלים

כעת ראיתי שבספר 'החשמל בשבת בזמנינו' שי"ל לפני כחודש האריך והרחיב בבירור ענין זה כולל תחשיבים מדויקים על הזמן שהמים מגיעים לירושלים.
ניתן להשיג את הספר ב'ספרי הישיבה' וב'גירסה'.
על ידי יושב ירושלים
ג' פברואר 20, 2018 5:55 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 149
צפיות: 18403

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

זנב לאריות כתב:
זקני דרום כתב:מהארכיון ויש לי חומר אין סופי ממנו


תודה רבה, ומצטרף לבקשה
אנא אל תמנע בר, ותן לציבור עוד קצת [ועדיף הרבה] מהחומר אין סופי הנ"ל.

אחד מהסאטירות הטובות שלו זכתה להתפרסם בירחון האוצר גליון י"א [ותמוה שלא המתינו לחדש אדר, מה שגרם לכמה אנשים לקחת את המאמר ברצינות, וחבל] קחנו משם.
על ידי יושב ירושלים
א' פברואר 18, 2018 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת במים מותפלים
תגובות: 8
צפיות: 427

Re: מעשה שבת במים מותפלים

מענה איש כתב:וכשלקחו מים מהכנרת לא היו מסננים את המים מלכלוכים ושאר מרעין בישין?

העתק מספר 'החשמל בשבת בזמנינו':
על ידי יושב ירושלים
א' פברואר 18, 2018 12:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת במים מותפלים
תגובות: 8
צפיות: 427

Re: מעשה שבת במים מותפלים

חשבונות רבים כתב:כ"כ פשוט שזה ברירה? לכאורה יש מקום לומר דכיוון המלח מומס במים אין כאן תערובת ב' מינים אלא הוא כגוף אחד ולא שייך ברירה.

א. מ"ש ממחבץ?
ב. למעשה התהליך מורכב משני שלבים: א. תהליך כימי שמפריד את המלחים מהמים. ב. העברת כל התערובת הנ"ל דרך מסננת.
על ידי יושב ירושלים
ה' פברואר 15, 2018 6:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת במים מותפלים
תגובות: 8
צפיות: 427

Re: מעשה שבת במים מותפלים

הבעיה היא שכיום רוב המים בארץ [80% ממי השתיה] מגיעים מהים התיכון לאחר שעברו תהליך של 'התפלה' שהוא בעצם ברירה גמורה, התהליך הנ"ל מתבצע גם בשבת והוא ללא שום ספק מלאכה דאורייתא, ולכן בהנחה שזה נעשה ע"י ישראל [או אפי' ע"י נכרי לצורך ישראל] אסור להשתמש במים אלו בשבת כדין "מעשה שבת&quo...
על ידי יושב ירושלים
ה' פברואר 15, 2018 12:34 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?
תגובות: 51
צפיות: 4139

Re: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?

מתוך כל התגובות שנכתבו כאן [לכל הצדדים, כולל תגובתו העקרונית של הרה"ג בברכה המשולשת] אף אחד לא נגע בדבר שבאמת מפריע לר"י ענבל. כמו שמבואר בקובץ שצירפתי לעיל דעתו [שאני הקטן חולק עליה בתוקף] היא ש עם ישראל [לא 'חכמי ישראל'] הוא הוא ההלכה וכל זמן שהוא לא השתכנע שזה ה'תכלת' אין חייבים ללבשו. ...
על ידי יושב ירושלים
ג' פברואר 13, 2018 6:13 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?
תגובות: 51
צפיות: 4139

Re: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?

מצורף בזה מאמר מפרי עטו שלענ"ד מסביר היטיב מה הוא רוצה.
על ידי יושב ירושלים
ב' פברואר 12, 2018 8:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכתא למשיחא - פתאום יבוא
תגובות: 9
צפיות: 700

Re: הלכתא למשיחא - פתאום יבוא

לעצם השאלה בפתיחת האשכול נראה שסמכו על מה דאיתא "משה ואהרן עמהם", והם יעשו את העבודות הדחופות הטענה 'לכשיבוא אהרן ובניו ומשה עמהם' נמצאת [לענ"ד] רק במקום אחד בש"ס והוא לגבי הנידון באיזה סדר מלבישים הבגדים לאהרן ולבניו, ובי' הרמב"ן [השגות לסה"מ שורש ג] דנ"מ כשיקומו...
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 18, 2017 6:12 pm
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: עליה להר הבית
תגובות: 698
צפיות: 57469

Re: עליה להר הבית

צולניק כתב:..

רק מעניין לראות שלהגר"ש אויערבאך במכתבו המצוטט בכתבה השמאלית לא הפריע דבר מכל המלל שנשפך בטור הימני על 'התגרות באומות' 'הצהרות לאומניות' וכדו'.
על ידי יושב ירושלים
ג' יולי 11, 2017 10:54 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: גידול פרה אדומה והכנת האפר בטהרה
תגובות: 16
צפיות: 1791

Re: גידול פרה אדומה והכנת האפר בטהרה

אני לא בקי בפרטים המעשיים, אבל אציין שלרב עזריה אריאל עצמו יש אריכות בסוגיית חרב כחלל, ולדעתו כלי שנטמא מן המת מטמא כמת רק באותה שעה שהוא מחובר אל המת. ראו במעלין בקודש גיליונות טו-יז, במאמריו ובתגובות. מוזר מאד מאד. ציטוט מהקדמתו של הרב עזריה אריאל למאמר (נוסח מעודכן לתמוז תשע"ז): לא אכחד, כי...
על ידי יושב ירושלים
ב' יוני 26, 2017 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצווה ע"י תכליתה
תגובות: 119
צפיות: 4440

Re: קיום מצווה ע"י תכליתה

ועל השאלה עניתי כבר כמה פעמים, שאדם שקיים את המצווה ע"י תכליתה משום שהיה אנוס אי"צ לשוב ולקיימה שוב ואחר שקיימו את חובתם ומצוותם ה' הזן מקרני ראמים יזון גם לאלו. לפי דעתך, מה הדין אדם שהיה אנוס ולא היה לו כסף והשתוקק בכל לבו לתת צדקה וריחם על העניים כו"כ שנים, וכבר "יצא ידי חובה...
על ידי יושב ירושלים
ו' יוני 23, 2017 1:28 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: קונטרס 'תכלת מאיי אלישה'
תגובות: 181
צפיות: 13982

Re: קונטרס 'תכלת מאיי אלישה'

ברור מכל דברי שטרמן, שמכח ניסויים יצא לו שעד שעתיים אחר המוות אין שום ירידה באיכות הצבע. אך נגד קביעת שטרמן בגדרי פס"ר דלניח"ל, וברור לכל מי שמבין מילה אחת בתלמוד שלא היה נקרא פסיק רישא דלא ניחא ליה באופן כזה שבעת פציעתו אף אם ימות אין שום גריעותא רק אם יפסיק באמצע העבודה וימשיך רק בעוד ש...
על ידי יושב ירושלים
ו' יוני 23, 2017 11:46 am
פורום: דרישת ציון
נושא: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד
תגובות: 759
צפיות: 61330

Re: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד

האמת שאני די המום.. אבל היות וההבלים כבר נצרבו עלי דפי הפרום, אדוקם לאחת! יש ירא שמים שסבור ש'חובבי ציון' לא צרובים בתולדות עמנו לחרפת עולם? יש מי שסבור שהנצי"ב נשאר בדעתו אחרי שקלקולם יצא לרבים? יש מי שסבור שהבאת דעתו זו של הנצי"ב בהקשרה - איננה ביזוי ת"ח ודינה כאפיקורסות גמורה? מי ...
על ידי יושב ירושלים
ו' יוני 23, 2017 9:43 am
פורום: דרישת ציון
נושא: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד
תגובות: 759
צפיות: 61330

Re: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד

לכל חובבי ציון מצורף בזה מכתבו של מרנא הנצי"ב מוואלאזין לייסוד אגודת 'חובבי ציון' בוואלאזין:
Screenshot 2017-06-23 09.31.02 (3).png
Screenshot 2017-06-23 09.31.02 (3).png (117.23 KiB) נצפה 3069 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם