החיפוש הניב 187 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יושב ירושלים
ה' אוקטובר 18, 2018 7:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 54
צפיות: 1528

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

יש לציין שיש גם איסור להביט בפני המתפלל, כך שמי שמסתכל כל כמה שניות לאחוריו על פני זה שעומד באמצע התפילה, יתכן שיצא שכרו בהפסדו, ומוטב שיחזור לאחוריו פעם אחד, ולא יביט שוב ושוב ויבלבל את המתפלל. ועד"ז: אדם שרואה כל בוקר את הרכב של חבירו וחומד בלבו לקחתו מוטב שיגנבנו ויעבור פעם אחת על 'לא תגנוב...
על ידי יושב ירושלים
ד' אוקטובר 17, 2018 2:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 54
צפיות: 1528

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

יש לציין שיש גם איסור להביט בפני המתפלל, כך שמי שמסתכל כל כמה שניות לאחוריו על פני זה שעומד באמצע התפילה, יתכן שיצא שכרו בהפסדו, ומוטב שיחזור לאחוריו פעם אחד, ולא יביט שוב ושוב ויבלבל את המתפלל. ועד"ז: אדם שרואה כל בוקר את הרכב של חבירו וחומד בלבו לקחתו מוטב שיגנבנו ויעבור פעם אחת על 'לא תגנוב...
על ידי יושב ירושלים
ו' אוגוסט 31, 2018 2:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בשוגג
תגובות: 17
צפיות: 680

Re: גניבה בשוגג

מקדש מלך כתב:רק בהא צדקו דבריך שיש כאן טענה מצד התשלום שהשכנים שילמו, ולא רק טענה מצד המים שנשתמש בהם שלא כדין.

לא כי, אלא מצד המים אין שום תביעה שכן המים לא שייכים לשכנים אלא לחברת המים וכל מה שיכולים לתבוע הוא רק את זה שפרעו לו חובו.
על ידי יושב ירושלים
ד' אוגוסט 29, 2018 2:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 721
צפיות: 66181

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מכתב משנת תשמ"ו שטרם פורסם ברבים בס"ד, יום ה' ראה תשמ"ו מע"כ ידה"נ הרה"ג ר' ...... שליט"א. שלו' וברכה. אודות הענין שביקש ממני לפני איזה זמן לחוות דעתי אודות הפירסומים של כמה ת"ח ברי לבב הכואבים את צער השכינה הנמצאת בגלותא עד ישקיף וירא ורוצים לעשות פעולות בבח...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 28, 2018 9:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 154658

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

איני מסכים עם דברי אברהם במה שכתב כאן. לכן לפי הבנתי אף אחד לא דיבר על מה שמדברים כאן היינו שתשבו כעין תדורו פירושו שכל הפינוקים שיש לי בבית צריך להיות בסוכה. אלא מדובר על עניין אחר. בלשון ימינו הייתי אומר כך. שומרים לא ישנים עם מיטה ושמיכה אלא בשק שינה. ועל זה האומר אביי זה לא נקרא שהם גרים בבית ה...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 28, 2018 5:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 154658

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מה שכתבת שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה, הייתי מבקש ממך קצת הדרכה מעשית איך עושים את זה בלי המקום הנדרש, ועדיף אם תוכל להגיע אלי הביתה סמוך לחג להראות לי בפועל, כי זה דבר שמפריע לי כל שנה שאין לי כל כך היכולת לקיים את המצוה בשלימותה. התכוונתי שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה לארגן סוכה בג...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 28, 2018 5:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 154658

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מה שכתבת שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה, הייתי מבקש ממך קצת הדרכה מעשית איך עושים את זה בלי המקום הנדרש, ועדיף אם תוכל להגיע אלי הביתה סמוך לחג להראות לי בפועל, כי זה דבר שמפריע לי כל שנה שאין לי כל כך היכולת לקיים את המצוה בשלימותה. התכוונתי שזה קל עם קצת רצון לעבוד את ה' בשמחה לארגן סוכה בג...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 28, 2018 5:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 154658

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

חשוב לשים לב שגם לדעת ה'ערוגת הבושם' הוא חיוב לעשות כן [ולא 'הידור'], אלא שאין זה מעכב את קיום מצות סוכה, וכלשונו 'הויא כמצוה אחרת', ובאמת שהוא משנה ערוכה שאין הרי חיוב זה כעיקר החיוב של סוכה, שהרי אמרו 'סוכה שבעה, כיצד? גמר מלאכול - לא יתיר את סוכתו, אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יום...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 07, 2018 11:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכל מעלין לירושלים - בזמן הזה?
תגובות: 23
צפיות: 839

Re: הכל מעלין לירושלים - בזמן הזה?

אם זה לא תקנה ולא חיוב אז איזה ראיה הבאת מהגריל"ד? האם יש לך ידיעה שאשתו התנגדה ליציאה מהחומות?
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 07, 2018 10:25 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז
תגובות: 18
צפיות: 1455

Re: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז

בעיקר השאלה על מקומה של בקשת 'רענו זוננו' בבונה ירושלים יש לציין לדברי הרמב"ן [שבת קיג:] שעמד בזה וז"ל: ואני תמה בין בחול בין בשבת רענו פרנסנו בבונה ירושלים מאי בעי, ושמא בברכת הזן היו אומרים כן כמו שאנו אומרים בה לא חסר לנו ולא יחסר לעולם ועד. עוד שמעתי לפרש בדרך צחות שכל האומר ברכת 'בונה...
על ידי יושב ירושלים
ג' אוגוסט 07, 2018 9:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכל מעלין לירושלים - בזמן הזה?
תגובות: 23
צפיות: 839

Re: הכל מעלין לירושלים - בזמן הזה?

הרב 'קו ירוק' הניח באופן פשוט שהדין ד'הכל מעלין לירושלים' אינו נוגע רק להלכות בין איש לאשתו אלא הוא תקנה דרבנן שיש לעלות לירושלים ואסור לצאת ממנה, עד שהוכיח ממה שיצא הגריל"ד מירושלים דאינו נוהג בזה"ז, ולא הבנתי לדבריו: א. למה לא הוכיח מכל אלו שלא עלו לירושלים וביטלו תקנה זו. ב. האם חז"...
על ידי יושב ירושלים
ד' מאי 02, 2018 11:46 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 154658

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

לבושתי ולחרפתי הרבה פרסמתי לפני תקופה באשכול זה קובץ על רבינו זללה"ה, שנשלח אלי על ידי בן בליעל, ואני בטפשותי לא התבוננתי בתוכנו כל הצורך, ופרסמתי אותו כאן, אחר כך שפתחתי והתבוננתי בו חשכו עיני, והנה כל כולו מלא ליצנות מחרידה על רבינו, בושתי וגם נכלמתי על עוני הגדול, ואני מבקש בזה מחילה סליחה ו...
על ידי יושב ירושלים
ב' מרץ 19, 2018 12:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 154658

Re: חשך אור העולם ! רבינו שמואל איננו!!!

אות כד. לא הבנתי מה העובדא כאן, מה הקשר בין ההתנגדות שלו לצבא ליחס לאדם מסכן? (אתה רוצה לקרר?). המסר של העובדא פשוט. אין ספק שרבינו קידש מלחמת חרמה נגד הנסיון לגייס את בחורי ישראל לצבא השמד, ובנוהג שבעולם אדם כזה שוכח שמתפקידו גם להתייחס לאדם מסכן, וזוהי המעלה הנפלאה של רבינו זלה"ה שאחר כל המל...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 13, 2018 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1632

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

הלא אין המסתננים שומרי ז' מצוות ב"נ. זאת מנין לך שאין כאלה? למה אתה מכניס את המסתננים לעניין? כדי שהשאלה תהי' אקטואלית. טרם שמעתי שיש תוכנית לגרש תיירים תמימים משבדי'. זה לא נשמע טוב. מה לא טוב? שאני מעניק נופך אקטואלי לנוסח של השאלה? בהינתן שאתה כותב בתמימות ואינך "מיתמם". לו היית כ...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 13, 2018 6:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1632

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

כן. 'שנאה עצמית' זו תופעה מוכרת, ואאל"ט יש לזה אפי' שם בלועזית. אמנם השיבותני על שאלתי "כלום יש אדם ששונא את עצמו", ואולם טרם השיבותני על שאלתי הסמוכה לה: "בשלמא אילו כת"ר קרא להם 'יהודים אוהבי גויים', הו' ניחא טפי; אבל 'שונאי ישראל ' ? האמנם עד כדי כך? ", עד כאן לשוני...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 13, 2018 7:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1632

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

ג. והוא העיקר: גם אם יבוא נכרי ששומר ז' מצוות ב"נ מתוך אמונה נכונה כל זמן שאין היובל נוהג כו"ע מודו דאין מצוה להחיותו אלא דהראב"ד ס"ל ש מותר ליתן לו חניה אבל אין שום חיוב וכ"ז שלא קנה קרקע מממונו אין מצווין להחזיקו כאן. די לי בזה שלדעת הראב"ד יש התר. לא חיפשתי חובה. שא...
על ידי יושב ירושלים
ש' מרץ 10, 2018 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1632

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

לגבי תשובתך לשאלה א: לכאו' עיקר חסר מן הספר, שהלוא אם הולכים לפי עצת ענה כסיל כאוולתו, אז מתשובתך לא ברור כלל מה לענות לאותם כסילים. לצורך העניין, הבה נניח שמדובר בסתם חילונים תמימים (בבחינת תינוקות שנשבו) - שבמקרה הטוב הם פשוט מנסים מתוך סקרנות לברר עם עצמם (ובאופן שיניח את דעתם) מה חושבת התורה (א...
על ידי יושב ירושלים
ד' מרץ 07, 2018 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1632

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

לאחר כל ההתפלספויות התשובה היא פשוטה מאוד: אם השאלה שלך היא מה לענות לחילונים, תענה להם שהשאלה לא מתחילה בגלל שהמציאות היא לא כמו שמתוארת בשאלה. נקודה. אולי, בגלל שלא הסברתי את עצמי טוב, כבוד תורתו ערבב בין שתי שאלות נפרדות, שמתוכן רק הראשונה דנה בחילונים, ואלו הן שתי השאלות: שאלה א. איך להתייחס לד...
על ידי יושב ירושלים
ג' מרץ 06, 2018 5:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1632

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

שמעתי חילונים הטוענים שאפילו התורה אוסרת את זה, ומסתייעים מהפסוק "לא תסגיר עבד אל אדוניו" (ולענין זה טוענים אותם מסתננים שבארצם אריתריאה מחכה להם עונש מוות כי ברחו מגיוס דדמי לעבדות צבאית), וכן מהפסוק "וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים" (וגרים דקרא היינו...
על ידי יושב ירושלים
ה' מרץ 01, 2018 4:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).
תגובות: 28
צפיות: 1632

Re: דעת תורה על גירוש מתוך א"י של "מסתננים" (השומרים ז' מצוות ב"נ).

שמעתי חילונים הטוענים שאפילו התורה אוסרת את זה, ומסתייעים מהפסוק "לא תסגיר עבד אל אדוניו" (ולענין זה טוענים אותם מסתננים שבארצם אריתריאה מחכה להם עונש מוות כי ברחו מגיוס דדמי לעבדות צבאית), וכן מהפסוק "וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים" (וגרים דקרא היינו...
על ידי יושב ירושלים
ד' פברואר 28, 2018 1:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 154658

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

בקביעת מזוזה בבית המערבים שברובע המוסלמי:
ליתר דיוק [כפי שניתן לראות בתמונה]: כבדוהו לקבוע את המזוזה וסירב באמרו: מצוה בו יותר מבשלוחו.
קביעת מזוזה בבית המערבים.jpg
קביעת מזוזה בבית המערבים.jpg (100.2 KiB) נצפה 3311 פעמים
על ידי יושב ירושלים
ג' פברואר 27, 2018 2:38 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הגר"א היה אוכל סעודת פורים כל היום מאחר התפלה עד עת ערב
תגובות: 6
צפיות: 562

Re: הגר"א היה אוכל סעודת פורים כל היום מאחר התפלה עד עת ערב

הבי' הוא פשוט, המנהג בזמנו ובמקומו [וכן המנהג היום בהרבה מקומות] שמתחילים הסעודה סמוך לשקיעה"ח ואת עיקר הסעודה עושים במוצאי פורים, וע"ז קאי שעיקר הסעודה צריך להיות ביום, ולכן אדם שאינו משנה מהמנהג הנ"ל מאיזה טעם שיהיה [שתלוי במשפחתו וכדו'] יכון לצאת בסעודת שחרית, והוא בעצמו לא הוצרך ל...
על ידי יושב ירושלים
א' פברואר 25, 2018 8:21 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 149
צפיות: 19682

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

הכוונה כמובן למאמר 'קוציו של ארגמון' שחלק מתומכי התכלת אינם מוכנים לתת לשום טיעון או עובדה לבלבל אותם, וכל מי שרק מעז להעלות טיעון כנגד התכלת אחת דינו... (לא שאין תשובות לטענותיו של הרב ענבל, אבל המאמר הזה רחוק מלהיות מושא לצחוק, ואין מאמר אחר ברמתו בשני הצדדים). א. 'סאטירה' היא צורה מסוימת של העבר...
על ידי יושב ירושלים
ד' פברואר 21, 2018 12:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת במים מותפלים
תגובות: 9
צפיות: 658

Re: מעשה שבת במים מותפלים

כעת ראיתי שבספר 'החשמל בשבת בזמנינו' שי"ל לפני כחודש האריך והרחיב בבירור ענין זה כולל תחשיבים מדויקים על הזמן שהמים מגיעים לירושלים.
ניתן להשיג את הספר ב'ספרי הישיבה' וב'גירסה'.
על ידי יושב ירושלים
ג' פברואר 20, 2018 5:55 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 149
צפיות: 19682

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

זנב לאריות כתב:
זקני דרום כתב:מהארכיון ויש לי חומר אין סופי ממנו


תודה רבה, ומצטרף לבקשה
אנא אל תמנע בר, ותן לציבור עוד קצת [ועדיף הרבה] מהחומר אין סופי הנ"ל.

אחד מהסאטירות הטובות שלו זכתה להתפרסם בירחון האוצר גליון י"א [ותמוה שלא המתינו לחדש אדר, מה שגרם לכמה אנשים לקחת את המאמר ברצינות, וחבל] קחנו משם.
על ידי יושב ירושלים
א' פברואר 18, 2018 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת במים מותפלים
תגובות: 9
צפיות: 658

Re: מעשה שבת במים מותפלים

מענה איש כתב:וכשלקחו מים מהכנרת לא היו מסננים את המים מלכלוכים ושאר מרעין בישין?

העתק מספר 'החשמל בשבת בזמנינו':
על ידי יושב ירושלים
א' פברואר 18, 2018 12:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת במים מותפלים
תגובות: 9
צפיות: 658

Re: מעשה שבת במים מותפלים

חשבונות רבים כתב:כ"כ פשוט שזה ברירה? לכאורה יש מקום לומר דכיוון המלח מומס במים אין כאן תערובת ב' מינים אלא הוא כגוף אחד ולא שייך ברירה.

א. מ"ש ממחבץ?
ב. למעשה התהליך מורכב משני שלבים: א. תהליך כימי שמפריד את המלחים מהמים. ב. העברת כל התערובת הנ"ל דרך מסננת.
על ידי יושב ירושלים
ה' פברואר 15, 2018 6:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת במים מותפלים
תגובות: 9
צפיות: 658

Re: מעשה שבת במים מותפלים

הבעיה היא שכיום רוב המים בארץ [80% ממי השתיה] מגיעים מהים התיכון לאחר שעברו תהליך של 'התפלה' שהוא בעצם ברירה גמורה, התהליך הנ"ל מתבצע גם בשבת והוא ללא שום ספק מלאכה דאורייתא, ולכן בהנחה שזה נעשה ע"י ישראל [או אפי' ע"י נכרי לצורך ישראל] אסור להשתמש במים אלו בשבת כדין "מעשה שבת&quo...
על ידי יושב ירושלים
ב' פברואר 12, 2018 8:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכתא למשיחא - פתאום יבוא
תגובות: 9
צפיות: 774

Re: הלכתא למשיחא - פתאום יבוא

לעצם השאלה בפתיחת האשכול נראה שסמכו על מה דאיתא "משה ואהרן עמהם", והם יעשו את העבודות הדחופות הטענה 'לכשיבוא אהרן ובניו ומשה עמהם' נמצאת [לענ"ד] רק במקום אחד בש"ס והוא לגבי הנידון באיזה סדר מלבישים הבגדים לאהרן ולבניו, ובי' הרמב"ן [השגות לסה"מ שורש ג] דנ"מ כשיקומו...
על ידי יושב ירושלים
ב' יוני 26, 2017 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצווה ע"י תכליתה
תגובות: 119
צפיות: 5082

Re: קיום מצווה ע"י תכליתה

ועל השאלה עניתי כבר כמה פעמים, שאדם שקיים את המצווה ע"י תכליתה משום שהיה אנוס אי"צ לשוב ולקיימה שוב ואחר שקיימו את חובתם ומצוותם ה' הזן מקרני ראמים יזון גם לאלו. לפי דעתך, מה הדין אדם שהיה אנוס ולא היה לו כסף והשתוקק בכל לבו לתת צדקה וריחם על העניים כו"כ שנים, וכבר "יצא ידי חובה...
על ידי יושב ירושלים
ו' יוני 23, 2017 8:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם מסתמך רק על מימרות של אמוראים ולא על סתמא דגמרא?
תגובות: 10
צפיות: 1065

Re: הרמב"ם מסתמך רק על מימרות של אמוראים ולא על סתמא דגמרא?

ראה במאמרים האלו טענות מעין אלו: פסקיו של הרמב''ם לאור גישתו לחומר הסתמי שבבבלי - מאיר שמחה פלדבלום.pdf סטיותיו של הרמב''ם ממקורות ההלכה - דוד סייקס.pdf (וזכורני שבכמה ממאמריו של הרב בנימין זאב בנדיקט השיג על מאמרים אלו) והנה המאמרים אליהם ציין חלמיש צור: הרמב''ם ושיטת הרבדים - הרב דרור פיקסלר צהר ...
על ידי יושב ירושלים
ו' יוני 23, 2017 8:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם מסתמך רק על מימרות של אמוראים ולא על סתמא דגמרא?
תגובות: 10
צפיות: 1065

Re: הרמב"ם מסתמך רק על מימרות של אמוראים ולא על סתמא דגמרא?

זה יסוד די מפורסם בדברי הראשונים והפוסקים הקדמונים, שינויא היא ואשינוייא לא סמכינן. ענין זה מזכיר מה שאמר לי אחד, שסח לו ע"ה שאינו יודע למה התפעלו הראשונים מחיבור הרי"ף שהשמיט כמה מימרות הלא גם היא יכול לעשות כזאת... זאת היא גדלות הראשונם שהבחינו מה זה משא ומתן שהם בבחינת שינויא ומה היא ת...
על ידי יושב ירושלים
ה' יוני 22, 2017 5:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם מסתמך רק על מימרות של אמוראים ולא על סתמא דגמרא?
תגובות: 10
צפיות: 1065

Re: הרמב"ם מסתמך רק על מימרות של אמוראים ולא על סתמא דגמרא?

יישר כח גדול! הקישורים אינם פתוחים לי, אך לפי מה שאני מבין יש כאן לכה"פ, העדפה ברורה של מימרות על פני 'סתמא דגמרא'. למיטב זכרוני (לא ראיתי עכשיו את הקישורים אבל הנושא זכור לי מימי פולמוס רבדים), יש כאן העדפה של מימרות על פני מו"מ גם בין אמוראים מזוהים ללא קשר לסתמא דגמרא ליתר דיוק: בשני ה...
על ידי יושב ירושלים
ה' יוני 22, 2017 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצווה ע"י תכליתה
תגובות: 119
צפיות: 5082

Re: קיום מצווה ע"י תכליתה

כשמשנה את צורת המצוות כפי שקיבלנו מפי הגבורה ע"י משה רבינו ושאר מוסרי התורה הרי הוא עושה "מצוות" שאין רצונו של מקום בהם ובזה הרי הוא כעושה דת חדשה ואומר רצונו של ה' כך בזמן שאין זה רצון ה' כלל (כידוע שהכרובים שנמצאים במקום הכי קדוש אם הם לא היו ע"פ הגבורה הרי זה ממש פסל וע"...
על ידי יושב ירושלים
ה' יוני 22, 2017 9:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצווה ע"י תכליתה
תגובות: 119
צפיות: 5082

Re: קיום מצווה ע"י תכליתה

זה לא מסוכן למישהו אחר זה מסוכן לך כי הגעת כבר לטענות של קורח אם כי כמובן לא מאותה סיבה. בעיני זה רעיון עועים ושורש פורה ראש ולענה. שאם למישהו אין לולב שבסוכות בבוקר (וחושב שלא יהיה לו ) יחשוב על כוונת המצווה. ואח"כ כשיזדמן לו לולב הוא יהיה פטור מליטול לולב. גם החק"ל לא עלה בדעתו אלא שזה ...
על ידי יושב ירושלים
ה' יוני 22, 2017 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בעדים זוממין במלקות
תגובות: 21
צפיות: 1426

Re: חקירה בעדים זוממין במלקות

שמואל דוד כתב:אני רוצה מקור

הל'אבןטובה' דמית?
על ידי יושב ירושלים
ד' יוני 21, 2017 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בעדים זוממין במלקות
תגובות: 21
צפיות: 1426

Re: חקירה בעדים זוממין במלקות

ה'סברא' שהוא כתב נוגעת באותה מידה לעונש אחד.
על ידי יושב ירושלים
ד' יוני 21, 2017 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בעדים זוממין במלקות
תגובות: 21
צפיות: 1426

Re: חקירה בעדים זוממין במלקות

החיוב שמגיע לשני עדים הוא ממילא ולא מכח העדות האחרים, כלומר, הם אמרו עליהם שעמנו הייתם, וממילא נוצר חיוב כאשר זמם, והם לא העידו עליהם איזה מעשה עבירה. אלא הב"ד זוכרים את העדות זממה שלהם. וכאשר זמם מתחייבים רק כאשר מעידים על אדם שעבר עבירה. [לא צריך להגיע לזה, אבל בכל אופן ידוע יסודו של ר' אלחנ...
על ידי יושב ירושלים
ד' יוני 21, 2017 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצווה ע"י תכליתה
תגובות: 119
צפיות: 5082

Re: קיום מצווה ע"י תכליתה

האם יש חיוב/ענין להשתדל בזה. האם אחר שקיים כך, עדיין יהיה מחויב לטרוח במציאת מצה ועוד. הלא הוא אשר דיברתי, 'עניין' - פשוט כביעתא בכותחא שיש, והוא קרוב מאוד לחיוב, [וכמו שהערתי לעיל שאלה זו נוגעת גם לאדם שמקיים את המצווה בפועל]. ואין שום צד בעולם ח"ו שייפטר מחמת זה לקיים המצווה כפשוטו, ודבר זה ...
על ידי יושב ירושלים
ד' יוני 21, 2017 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצווה ע"י תכליתה
תגובות: 119
צפיות: 5082

Re: קיום מצווה ע"י תכליתה

האם יש חיוב/ענין להשתדל בזה. האם אחר שקיים כך, עדיין יהיה מחויב לטרוח במציאת מצה ועוד. הלא הוא אשר דיברתי, 'עניין' - פשוט כביעתא בכותחא שיש, והוא קרוב מאוד לחיוב, [וכמו שהערתי לעיל שאלה זו נוגעת גם לאדם שמקיים את המצווה בפועל]. ואין שום צד בעולם ח"ו שייפטר מחמת זה לקיים המצווה כפשוטו, ודבר זה ...

עבור לחיפוש מתקדם