החיפוש הניב 328 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יושב ירושלים
ו' ינואר 18, 2019 3:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרשות שהובאו בכמה מקומות בש"ס במשמעויות שונות
תגובות: 2
צפיות: 95

Re: דרשות שהובאו בכמה מקומות בש"ס במשמעויות שונות

אשמח ואודה למקורות מרחבי הש"ס לדרשה שהובאה בלשון זהה או קרובה בשני מקומות, וקיבלה משמעות שונה (בקצת או בהרבה) בשני המקומות. תודה! כמה דוגמאות בס"ד: א. ביומא (עג:) דרשו על מה ששנינו (שם עא:): ואין נשאלין [באורים ותומים] אלא למלך, ולאב בית דין, ולמי שהציבור צריך בו - אמר רבי אבהו: דאמר קרא ...
על ידי יושב ירושלים
ו' ינואר 18, 2019 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 25
צפיות: 492

Re: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה

התשובה לזה היא [ על פי ] היפך המבואר במשנה ברורה ובמגן אברהם ו [ספק אם הוזכר] בעוד פוסקים: 1. כשיושבים כמה אנשים לאכול יחד, זה בסדר גמור, שכן הם מזכירים אחד לשני, והם כשומרים של אחד לשני. ובאופן זה מותר. 2. כשרגילים להתפלל בזמן ובמקום קבוע גם זה נחשב כמו שומר, שאפשר לסמוך על זה. 1. הוא דבר תמוה מאו...
על ידי יושב ירושלים
ו' ינואר 18, 2019 11:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 25
צפיות: 492

Re: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה

אך דומני כי לצורך מצוה מותר להתחיל סמוך לזמן ק"ש, אלא שכמובן צריך להקפיד שברגע שמגיע זמן ק"ש אסור להמשיך לאכול, מפני שלא התחיל בהיתר. היכן מצאת שהתירו לדבר מצוה, והרי הראשונים הביאו דוגמא ל'סעודה גדולה' סעודת נישואין ומילה? ת"ח חשוב שאני מכיר, מקפיד להתחיל סעודה שלישית לא אחרי חצי שע...
על ידי יושב ירושלים
ו' ינואר 18, 2019 11:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2309
צפיות: 229727

Re: אשכול אביעה חידות

אדם עבד בבית המקדש באיסור, וסברו שעבודתו פסולה, וחייב מיתה בידי שמים. התברר שהוא פסול לעבודה מסיבה נוספת, ואז הוחלט שעבודתו כשרה, ולא ברור אם חייב אפילו מלקות על שעבד (כשתיפתר החידה נדון בשאלה זו, שטרם מצאתי לה תשובה). שתוי יין, שהתברר שהוא חלל. מאי שנא הכשר עבודתו דפשיטא לך וחיוב מלקות דמספקא לך? ...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 13, 2019 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גבולות הארץ
תגובות: 188
צפיות: 18398

Re: גבולות הארץ

ולדעתי יש עוד הכרעה לדברי רש"י והגר"א, כי מה יהיה הדין של נחל מצרים שכידוע התייבש (הזרוע הפלוסית, לפי חז"ל), הרי גם הוא מצויין כנקודת גבול וכיום הוא יבש. אפשר אולי לומר ש' נחל מצרים' אינו מציין בהכרח את מקום המים [כ' ים המלח'] אלא את העמק שבו זורמים מים, שהרי במקומות מסוימים נקרא גם ...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 13, 2019 9:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 'אברך' - עד מתי?
תגובות: 1
צפיות: 177

Re: 'אברך' - עד מתי?

אפשר לפרשו גם: אב בשנים ורך בחכמה...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 13, 2019 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2309
צפיות: 229727

Re: אשכול אביעה חידות

מאי שנא הכשר עבודתו דפשיטא לך וחיוב מלקות דמספקא לך? הרי לדעת הר"מ דחלל ידוע דינו כדין חלל שאינו ידוע הרי כשמיעטו חללים מאיסור שתויי יין נתמעטו אף חללים ידועים ואם אין איסור מלקות מנין, ולהחולקים על הר"מ יש להסתפק בתרוויהו. התחלת טוב, וגם סיימת טוב, ואת כל זה - סימנתי בכחול - כדלהלן, אבל ...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 13, 2019 8:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2309
צפיות: 229727

Re: אשכול אביעה חידות

אדם עבד בבית המקדש באיסור, וסברו שעבודתו פסולה, וחייב מיתה בידי שמים. התברר שהוא פסול לעבודה מסיבה נוספת, ואז הוחלט שעבודתו כשרה, ולא ברור אם חייב אפילו מלקות על שעבד (כשתיפתר החידה נדון בשאלה זו, שטרם מצאתי לה תשובה). שתוי יין, שהתברר שהוא חלל. מאי שנא הכשר עבודתו דפשיטא לך וחיוב מלקות דמספקא לך? ...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 13, 2019 7:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות
תגובות: 10
צפיות: 151

Re: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות

ארזי ביתר כתב:
יושב ירושלים כתב:
ארזי ביתר כתב:האם זה רה"ר?

כבר העירו קודם לכן שברוב המקרים הגינה היא כרמלית.

לפי כללי רה"ר [רוחב ט"ז אמה, דרך לשישים ריבוא ביום], דומני שבכל המקרים הגינה היא כרמלית.

רוחב ט"ז אמה דוקא יש ברוב המקרים, וס' רבוא כידוע לך תלוי במחלוקת ראשונים גדולה.
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 13, 2019 6:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בעניין המן שירד במדבר
תגובות: 17
צפיות: 338

Re: שאלה בעניין המן שירד במדבר

הורודנאי כתב:אגב, מה ההסבר הטבעי לירידת המן ע"פ פשוטו של מקרא?.

ע"פ פשוטו של מקרא היה זה נס כמובן, אבל אם אתה בכל זאת מעונין ב'הסבר טבעי' עי' באב"ע [טז,יג] מה שהביא בשם חוי [ודחאהו בתוקף!].
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 13, 2019 6:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות
תגובות: 10
צפיות: 151

Re: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות

ארזי ביתר כתב:האם זה רה"ר?

כבר העירו קודם לכן שברוב המקרים הגינה היא כרמלית.
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 13, 2019 6:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחורשיא קא אכיל ליה!
תגובות: 15
צפיות: 352

בחורשיא קא אכיל ליה!

נוהג נפוץ הוא בקרב המספרים שמשבחים את החכמים [אשר טבעם מתאים לזה] בחוסר הבנתם וידיעתם הבסיסית בהוויות העולם הזה, ומורגלים אנו לראות מעשים אלו [שהיו או שלא היו] כשבח ומעלה גדולה, ואני עני לא מצאתי בדברי חכמינו ז"ל שיזכירו דבר זה לשבח, ולהיפך מצינו [שבועות ו:] כששאלו רב פפא לרבא: מי גדול שבור מלכ...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 13, 2019 5:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות
תגובות: 10
צפיות: 151

Re: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות

לרשימת ה'דרבנן' שפירטת [חי נושא א"ע, אוגדו בידו], יש להוסיף שהוא לא עושה 'הנחה' ברה"ר, ואם הגינה היא כרמלית, באנו למחלוקת אם גזרו ב'אוגדו בידו' וכן אם גזרו על 'עקירה' לחוד, עיין שעה"צ סי' שמ"ט סקי"ד ועוד ואם גזרו 'חי נושא א"ע' בכרמלית, זה כבר נידון קדום יותר, עיין משנ&...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 13, 2019 4:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות
תגובות: 10
צפיות: 151

Re: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות

פשיטא!
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 13, 2019 3:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות
תגובות: 10
צפיות: 151

הוצאה מרשות לרשות בנדנדות

דבר מצוי הוא בגני המשחקים שמקיפים עמודים כמין עטרה ותולין על גבם נדנדות [מקוה שהובנתי, פשוט לא הצלחתי למצוא תמונה..], באופן שיוצר היקף פנימי שמוקף ע"י כמה צוה"פ, ונמצא שמי שמנדנד מוציא את הנדנדה מרה"י לרה"ר ומכניסה, ואמנם חיוב דאורייתא ליכא, שהרי על היושב בתוכה פטור ד'החי נושא את...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 13, 2019 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על היבשה הוא אומר: ברוך עושה בראשית?
תגובות: 1
צפיות: 57

על היבשה הוא אומר: ברוך עושה בראשית?

ראה זה מצאתי דבר חדש [שו"ת עמודי אור ד], שמבאר שהטעם שתיקנו ברכת עמ"ב על ההרים ועל הגבעות ולא על המישור הוא מפני שאנו רואין את היבשה בכל זמן ואינו מביא לידי התפעלות, משא"כ בהרים וגבעות, ולפ"ז יצא לחדש שיורדי הים שלא ראו היבשה ל' יום מברכים ברכה זו על היבשה, האם יש עוד שכתבו כדבר ...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 13, 2019 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 25
צפיות: 492

Re: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה

מה הפירוש 'אותו אחד'?? השואל בא לתמוה על מנהג אנשים שמתחילים אחר השקיעה, ושאל מהא דאין חוששין לאכילה קודם ק"ש, ועניתי לו שעד שהוא שואל על אותם מעטים, יש לו לתמוה על רבים מאוד מאוד שמתחילים עשר דקות קודם שקיעה"ח, ובכל יום מתפללים ערבית 20 דק' אחר השקיעה"ח, [ואם כוונתך לומר שבמוצ"ש...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 13, 2019 2:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 25
צפיות: 492

Re: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה

כפי הידוע לי רבים נוהגים להקל להתחיל לאכול סעודה שלישית עד שלש עשרה וחצי דקות אחרי השקיעה. לכאורה גם אם אפשר להקל מדין 'חיוב הבדלה', - ולסמוך על דעת רבי יוסי שביה"A מחיל רק אחרי שנגמר ביה"ש של רבי יהודה, אך עדיין יהיה אסור מצד שמתחילים לאכול בתוך חצי שעה קודם חיוב הבדלה / קריאת שמע. בשש&q...
על ידי יושב ירושלים
ו' ינואר 11, 2019 10:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מברכין על מערת המכפלה?
תגובות: 9
צפיות: 250

Re: כיצד מברכין על מערת המכפלה?

ועוד בה רביעיה והיא ברכת דין האמת על 'בתי ישראל בחורבנן' ואמנם במ"ב [תקסא, ו] כ' לברך בלא שם ומלכות אבל הדברים תמוהים מאוד וכי גרע מבתי [ולהרי"ף: כנסיות] ישראל בחורבנן, וצ"ע למעשה. המקום ינחמנו במהרה וישמחנו בבנינו. עיין מה שכתב בענין זה הרב 'לענין' [ואשר השבתי לו] כאן: https://forum...
על ידי יושב ירושלים
ו' ינואר 11, 2019 10:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)
תגובות: 15
צפיות: 393

Re: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)

ברשות כבוד ידידי הנכבדים שליט"א ראיות פרטיות כמו מלך כושי קבר וכל כיו"ב, בפני עצמם נדונים הם. ובזה יש בהחלט מקום לדון אם מברך על כל אחד בנפרד בשעה שרואהו [וגם דבר זה צריך קצבה, אטו מי נימא שההולך בהר הזיתים יברך ויברך ויברך ויברך ויברך?] או דילמא מברך רק פעם בשלשים יום, וכל שרואה קבר אחת ...
על ידי יושב ירושלים
ה' ינואר 10, 2019 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)
תגובות: 15
צפיות: 393

Re: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)

• אינני יורד לתחילה דתחילה דדבריכם. ברכה זו אינה שייכת אלא במי ששלשים יום לא היה בארץ ישראל! כולנו, בני ארעא קדישא, זוכים בס"ד לראות בכל יום ויום בתי ישראל בישובן [וגם להשיטות שמברכים על בתי כנסיות דוקא, הלא אנו זוכים להיות בביהכנ"ס שלש תפלות ושני סדרים]. אם תתעקשו דוקא על מקומות שחרבו וח...
על ידי יושב ירושלים
ד' ינואר 09, 2019 2:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 23
צפיות: 1171

Re: העתקים ברחבי התלמוד

צ"ע, שהרי השיעור לפסול גופו אינו כזית אלא חצי פרס. ושמא סוגיין כרבנאי דפרק אמרו לו, דאמר: אֳכָלִים טְמֵאִים וּמַשְׁקִין טְמֵאִים - אֲפִלּוּ כָּל הַיּוֹם כֻּלּוֹ, וְהוּא שֶׁאָכַל כְּזַיִת כְּזַיִת שֶׁבּוֹ בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס. אודה ולא אבוש שלא זכרתי דעה זו, אבל בכל זאת קצת קשה לאוקמי סתמא ...
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 08, 2019 6:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)
תגובות: 36
צפיות: 3384

Re: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)

השבוע נתקלתי במה שנראה לכאורה כמעין צנזורה בת ימינו - בספר ללימוד עברית בשם - עברית בשניים : עברית לרמה ב : למידה בדגש רב-תרבותי, מאת דנה ספקטור ודליה רוט, הוצאת אקדמון, ירושלים 2017, עמ' 102 ישנו תיאור של בית הכנסת ע"ש הכט, בתכנונו של רם כרמי, שבקמפוס האוניברסיטה בהר הצופים. בין השאר נכתב שם ...
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 08, 2019 6:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואש מתלקחת בתוך הברד, סופת ברקים?
תגובות: 27
צפיות: 587

Re: ואש מתלקחת בתוך הברד, סופת ברקים?

אינני מבין דבר אחד. כל הוספה של חז"ל על המקרא, שלא הוזכרה בפסוק. אז על דרך הפשט זה לא היה? אשמח להבין מה היסוד הנפשי שגורם לאנשים לחפש את יסוד הפשט בכל דבר, אף שהדברים אינם מכוונים לדברי חז"ל,אע"פ שהם מאמינים (תקותי שאכן כך) בקיומם של ניסים בבריאה. אם מבקש אתה להתחקות אחר היסוד הנפשי...
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 08, 2019 6:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 23
צפיות: 1171

Re: העתקים ברחבי התלמוד

במסכת חולין [לה.] אמרו: הנח לנזיד הדמע דליכא כזית בכדי אכילת פרס ופי' הרמב"ן [בפירושו הראשון] שמדובר בתרומה שמעורבין בה תבלי חולין [שנעשו על ט"ת] שהם שני וכיון שהם מועטין כנ"ל לא נפסל גופו, וצ"ע שהרי השיעור לפסול גופו אינו כזית אלא חצי פרס [ולר"ת: כביצה], ואולי נקטו בלשון זה...
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 08, 2019 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)
תגובות: 36
צפיות: 3384

Re: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)

השבוע נתקלתי במה שנראה לכאורה כמעין צנזורה בת ימינו - בספר ללימוד עברית בשם - עברית בשניים : עברית לרמה ב : למידה בדגש רב-תרבותי, מאת דנה ספקטור ודליה רוט, הוצאת אקדמון, ירושלים 2017, עמ' 102 ישנו תיאור של בית הכנסת ע"ש הכט, בתכנונו של רם כרמי, שבקמפוס האוניברסיטה בהר הצופים. בין השאר נכתב שם ...
על ידי יושב ירושלים
ג' ינואר 08, 2019 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מברכין על מערת המכפלה?
תגובות: 9
צפיות: 250

Re: כיצד מברכין על מערת המכפלה?

ויש להזכיר שלכאורה צריך לעשות קריעה שם כהלכה הפסוקה על הרואה ערי יהודה בחורבנם, עד כי יבוא מנחם לנחמנו. חברון היא מערי הלווים ולא מערי יהודה , וצ"ע. ברכי יוסף אורח חיים סימן תקסא: הרואה ערי יהודה וכו'. כתב מר זקני הרב חסד לאברהם זלה"ה בהגהותיו כ"י, מה שנהגו העולם שלא לקרוע על חברון ת...
על ידי יושב ירושלים
ב' ינואר 07, 2019 7:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מברכין על מערת המכפלה?
תגובות: 9
צפיות: 250

Re: כיצד מברכין על מערת המכפלה?

ב. ברוך ... שעקר ע"ז מארצנו - על זה שבעבר היתה שם כנסיה נוצרית (אבל עכשיו יש שם מסגד, ועיין בסעיף הבא). ג. ברוך ... שנתן ארך אפים לעוברי רצונו - על המסגד הקיים שם (אם כי צ"ע אם האיסלאם נחשב כעבודה זרה לגבי זה ). ד. בית גאים יסח ה' - על "בתי גויים ביישובן", אם כי גם שליטתם שם רופ...
על ידי יושב ירושלים
ב' ינואר 07, 2019 3:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)
תגובות: 15
צפיות: 393

Re: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)

פרי יהושע כתב:מציב גבול אלמנה משמע קצת בהנחת אבן הפינה, אבל כמדומה המנהג רק שמקימים ממש, אדרבא יבוא היודע...

הנחת אבן הפינה או 'הנחת אבן הפינה'?
על ידי יושב ירושלים
ב' ינואר 07, 2019 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)
תגובות: 15
צפיות: 393

Re: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)

ז"ל המ"ב [רכד, סקי"ד]: ואפשר דוקא בא"י ובזמן בית שני קאמר אבל בזה"ז אפילו בא"י לא [ב"י] אמנם יש מקום גדול לומר שבזמנינו שהוא בשלטון ישראל יודה הב"י דמברכין ואינו תלוי בבנין הבית דוקא [וכן מפורסם משמיה דמרן הגרי"ש אלישיב], אבל אפשר לומר שהוא תלוי בדוקא בב...
על ידי יושב ירושלים
ב' ינואר 07, 2019 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)
תגובות: 15
צפיות: 393

Re: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)

ז"ל המ"ב [רכד, סקי"ד]: ואפשר דוקא בא"י ובזמן בית שני קאמר אבל בזה"ז אפילו בא"י לא [ב"י] אמנם יש מקום גדול לומר שבזמנינו שהוא בשלטון ישראל יודה הב"י דמברכין ואינו תלוי בבנין הבית דוקא [וכן מפורסם משמיה דמרן הגרי"ש אלישיב], אבל אפשר לומר שהוא תלוי בדוקא בבי...
על ידי יושב ירושלים
ב' ינואר 07, 2019 1:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך
תגובות: 58
צפיות: 1212

Re: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך

אני בכלל לא מספיק מבין אותך, 'תפילה' זה בקשת צרכים, אז כדי לעורר את החשק להתפלל פשוט צריך לדעת שיש לך צרכים והתפילה עוזרת לקבל אותם, זה לא פשוט? לפי מה שלמדתי, התפלה אינה בקשת צרכים אלא עמידה לפני המלך. התפלה אינה עוזרת לקבל את מה שצריך אלא התפלה היא העמידה הנכונה לפני המלך כך שאפשר גם לבטא ולבקש ב...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 06, 2019 8:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שלא נהגו כבוד זה בזה
תגובות: 31
צפיות: 884

Re: שלא נהגו כבוד זה בזה

אם הבנתי נכון את הביקורת היא אמורה להופיע בבו"ל ולא כאן..
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 06, 2019 6:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10075

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

הרב יותם, שאלה נוספת האם בהכרח חייב להיות שכל דבר ה' בתנ"ך יש לו מסר על דרך הפשט, או שאולי נמצא פרשיות/פסוקים שלא נמצא להם פרשנות/מסר מניח את הדעת על דרך הפשט, ונאלץ למצוא את המדע שהקב"ה חפץ שנדע, ע"י אחת מג' הדרכים הנוספים. שאלה נוספת: האם בהכרח חייב להיות שכל דבר ה' בתנ"ך יש ל...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 06, 2019 6:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך
תגובות: 58
צפיות: 1212

Re: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך

שהוא לא יודע את כל התורה - לזה עדיף ללמוד מאשר להתפלל. אמרו חכמים [נדה ע:]: מה יעשה אדם ויחכם? אמר להן: ירבה בישיבה, וימעט בסחורה. אמרו: הרבה עשו כן ולא הועיל להם! אלא: יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו, שנאמר כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה. תני ר' חייא: משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, ומשגר לאוהביו מ...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 06, 2019 6:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10075

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

אני לא חושב שאם המלבי"ם פירש את מדרשי ההלכה ואת המקרא באותה שיטה אז זה אומר שהוא סבר שמדרשי ההלכה הם פשט. זה כמו לומר שאם רש"י פירש את המקרא והתלמוד באותה שיטה אז זה אומר שהמקרא הוא תלמוד. למלבי"ם (ועוד) יש גישה עקרונית החולקת על כך שבפשט יש כפל ענין במילות שונות ולדעתם על פי הפשט יש...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 06, 2019 6:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך
תגובות: 58
צפיות: 1212

Re: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך

להתבונן קודם התפילה מה הם הדברים שהוא מרגיש צורך להתפלל עליהם, ו... הוא לא מרגיש צורך להתפלל על דברים. הוא מרגיש שהוא צריך להתפלל כי הגיע זמן התפלה. איך אפשר ליצור חשק כדי שילך לתפלה לא על בסיס החשק הקיים להתפלל מה?! הכל טוב לו? אין לו שום בעיות לא בפרנסה לא בריאות לא חינוך ילדים? לא מפריע לו שרוב ...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 06, 2019 6:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך
תגובות: 58
צפיות: 1212

Re: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך

להתבונן קודם התפילה מה הם הדברים שהוא מרגיש צורך להתפלל עליהם, ו... הוא לא מרגיש צורך להתפלל על דברים. הוא מרגיש שהוא צריך להתפלל כי הגיע זמן התפלה. איך אפשר ליצור חשק כדי שילך לתפלה לא על בסיס החשק הקיים להתפלל מה?! הכל טוב לו? אין לו שום בעיות לא בפרנסה לא בריאות לא חינוך ילדים? לא מפריע לו שרוב ...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 06, 2019 5:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך
תגובות: 58
צפיות: 1212

Re: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך

להתבונן קודם התפילה מה הם הדברים שהוא מרגיש צורך להתפלל עליהם, ובעיקר להתבונן במצב של כנסת ישראל שעל זה בעיקר נתיסדה התפילה, ומתוך הרגשת החסר הגדול והידיעה שיש אפשרות לבקש ולהתחנן על ענין זה מהקב"ה לגשת לתפילה, ובאמת באופן כזה מאוד מתאימה הגדרת הגמ' שם שיכול לחדש בה דבר, כי הוא לא מגיע לקיים חו...
על ידי יושב ירושלים
א' ינואר 06, 2019 5:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 23
צפיות: 1171

Re: העתקים ברחבי התלמוד

תוס' חולין לג: ד"ה ובאכילה

עבור לחיפוש מתקדם