החיפוש הניב 660 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הגיונות
ג' אפריל 23, 2019 4:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1235
צפיות: 153073

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

מס' פלאפון של דניאל שליט מח"ס 'ארץ ושמים' - יש למישהו?
על ידי הגיונות
ג' אפריל 23, 2019 2:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: דברי החת"ס על ההבדל בין גוף ישראל לגוף גוי
תגובות: 45
צפיות: 3870

Re: דברי החת"ס על ההבדל בין גוף ישראל לגוף גוי

תוך כדי עלעול בשו"ת 'ישיב משה' (לרב טורצקי, ובו הביא תשובות מהגריש"א), מצאתי את הפנינה הבאה, הקשורה בקשר ישיר לנושא האשכול.

WIN_20150630_205609.JPG
WIN_20150630_205609.JPG (896.08 KiB) נצפה 535 פעמים

וכן, אני יודע אודות הערעורים שיצאו על הספר
על ידי הגיונות
ד' אפריל 17, 2019 12:54 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דברי הגר"ח הלוי בעניין כוונה בתפילה - מראי מקומות ועיון
תגובות: 13
צפיות: 566

Re: דברי הגר"ח הלוי בעניין כוונה בתפילה - מראי מקומות ועיון

אציין עוד למה שהתקשתי בחידושו של הגר"ח

דלפום ריהטא, דבריו עומדים בסתירה להא דאיתא בברכות (טז, א) לגבי אדם שמסתפק היכן עומד בקריאת שמע, שהסברא נותנת שהוא אינו אלא כ'מתעסק', ואעפ"כ אמרינן שמה שקרא עולה לו למצוות קריאת שמע. ויל"ע. ויש להשיב בכמה אמפי, וקצרה לי כעת השעה לכך
על ידי הגיונות
ד' אפריל 17, 2019 12:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: החינוך לתפילה - אז והיום
תגובות: 26
צפיות: 2159

Re: החינוך לתפילה - אז והיום

בזיכרוני מאמר מהר' אהרן ליכטנשטיין בו כותב שערכה של התפילה לא היה רב במסורת של בית וולז'ין ובריסק, ומאריך לכתוב בזה לכאן ולכאן

ולפי שעה, פרח ממני איה מקום כבודו
על ידי הגיונות
ג' אפריל 16, 2019 3:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת האילנות בלילה
תגובות: 4
צפיות: 99

Re: ברכת האילנות בלילה

שייף נפיק כתב:מלשון הגמרא 'ביומי ניסן' אין להוכיח. וצ"ע.

דווקא זכור לי שכתבו (בספר הר צבי?) לדייק מלשון הגמ' שהוא דווקא ביום. ולדידי פשיטא שבמידה ורואה את לבלוב האילנות, ניתן לברך גם בלילה, דלא גרע משאר ברכות הראיה דמהני אף בלילה.

דומני שנכתב בזה גם בשו"ת רבבות אפרים.
על ידי הגיונות
ב' אפריל 15, 2019 1:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שהגר״א חזר מהם
תגובות: 11
צפיות: 300

Re: הלכות שהגר״א חזר מהם

כאן המקום לציין לשמועה (!) שהביא בשו"ת 'אז נדברו' (ח"ג עמ' קנו):

אין אני מביא ממה שאומרים, בשם החזו"א, או מה שמדפיסים בשמו, שאין לסמוך ע"ז כלל, ודבר זה מפורסם, ששמעו זאת מפיו, ויש מפריזים עוד, שאמר, ש"אם אומרים בשמו איזה דבר, הוא בדיוק ההיפך"
על ידי הגיונות
ב' אפריל 15, 2019 10:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שהגר״א חזר מהם
תגובות: 11
צפיות: 300

Re: הלכות שהגר״א חזר מהם

רמז לדבר מהא דאיתא בגמ' גיטין (ג, א) 'חדא מתלת גאיז' :-)...
על ידי הגיונות
ב' אפריל 15, 2019 3:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 6971

Re: נשיקת הילדים

נתקלתי כעת בעדותו של הגרי"ד סולוביציק בספרו 'דברי הגות והערכה' (עמ' 174): אבא ז"ל היה נאה דורש ונאה מקיים. מעולם לא זכיתי בנשיקה ממנו. כשהיה נפרד ממני היה לוחץ את ידי ואומר "לך לשלום וישמרך אלוקים". אדם זר, שהיה נוכח בעת מעשה ושמע מלים של שיגרא כאלו היה תמה ומלמל "קרירות ברי...
על ידי הגיונות
א' אפריל 14, 2019 11:19 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ראובן מרגליות
תגובות: 180
צפיות: 25126

Re: ר' ראובן מרגליות

אי משום הא, לא הייתי מסיק כן. שמישהו 'סוחב' ומעתיק מדבר חבירו, הוא לא מקפיד להעתיק את האותיות עצמן, ובטח שהוא יכול להוסיף על דבריו מראי-מקומות כאלו ואחרים (ובטח שמדובר בבקיא נפלא כהרר"מ)
על ידי הגיונות
א' אפריל 14, 2019 2:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ראובן מרגליות
תגובות: 180
צפיות: 25126

Re: ר' ראובן מרגליות

אך אציין שלאחרונה נתקלתי בכמה וכמה וכמה תמיהות שהעלה ר"ר מרגליות, שכבר כתב בהם הר' מימון בספריו. בכמה דורות קדם מימון להר"ר מרגליות? ובפרט שאדרבא, י"ל להיפך - שהר' פישמן-מימון 'העתיק' מהרר"מ. וד"ל. מה אעשה ודבריו של הריל"מ קדמו לדבריו של הרר"מ? ואגב, לא ציינתי שמי...
על ידי הגיונות
ש' אפריל 13, 2019 9:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ראובן מרגליות
תגובות: 180
צפיות: 25126

Re: ר' ראובן מרגליות

אך אציין שלאחרונה נתקלתי בכמה וכמה וכמה תמיהות שהעלה ר"ר מרגליות, שכבר כתב בהם הר' מימון בספריו. ולדוגמא אציין לדבריו ב'ניצוצי אור' (עמ' 82): Screenshot_20190413-204904__01.jpg ודברים אלו העלה על הכתב אף הר' מימון בספרו 'חדר הורתי' במאמר 'דברים אחדים' (עמ' כח, אות י"ב): Screenshot_20190413...
על ידי הגיונות
ה' אפריל 11, 2019 4:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 136
צפיות: 13204

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

כבר קדמך ח"א שהובא בס' מגדים חדשים. אך ע"ש שגם בב"ב ט ע"א פירש רש"י זכה למזל טוב. שו"ר שבעיון יעקב בב"ב (מח ע"ב מדפי העין יעקב) כבר הביא כן תודה לך! ושו"ר אצל הר"ר מרגליות במאמרו 'ראשי תיבות וקצורם' (בתוך 'מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו'), שכתב בזה. ה...
על ידי הגיונות
ה' אפריל 11, 2019 3:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ובקשו חזון מנביא - חלק חדש של חזו"א !
תגובות: 157
צפיות: 21053

Re: ובקשו חזון מנביא - חלק חדש של חזו"א !

האם נכתב בפורום כבר האם החזו"א עסק באחרית ימיו בקבלה או לא? ידוע המעשה שמצאו אצלו בער"פ ספר עם הגהותיו והיה ספר בקבלה, כמובא בספרי תולדותיו עוד לא נולד ה'גדול בישראל' שלא מסופר אודותיו שב'אחרית ימיו' או 'בצעירותו' התעסק בקבלה וכוחו רב בחכמת הנסתר... לגופם של דברים, החזו"א אכן עושה מי...
על ידי הגיונות
ה' אפריל 11, 2019 11:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טומאה היא מציאות?
תגובות: 15
צפיות: 1146

Re: טומאה היא מציאות?

אודות עמדתו של הגר"ש שקאפ בעניין זה, כתב שי עקיבא ווזנר בספרו 'חשיבה משפטית בישיבות ליטא', עמ' 89-94 (ובמקומות נוספים לפי המפתח). ושם מציג ווזנר שר' שמעון נקט גישה אונטולוגית-נטרוליסטית מובהקת וחד משמעית וראו ב'שערי ישר', א, יד, עמ' מ, וראו עוד בריבוי מקומות כפי שצויינו במ"מ שהובאו אצל ווז...
על ידי הגיונות
ה' אפריל 11, 2019 10:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 136
צפיות: 13204

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

היום למדתי את המימרא בעירובין (נד, א), בה נאמר "תאות לבו נתת לו", וכתב רש"י: "זכה - אם יש לו מזל טוב".

ועלה בדעתי, שייתכן ויש כאן טעות-דפוס. שמא היה כתוב מ"ט, ופירושו 'מעשים טובים'. לא אומר שזה מוכרח לחלוטין, אבל בעיני כך סביר הרבה יותר (ה'מזל טוב' נראה מעט תמוה ומוזר)
על ידי הגיונות
ו' אפריל 05, 2019 2:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שם הויה בסידורים
תגובות: 22
צפיות: 2229

Re: שם הויה בסידורים

לא ראיתי שציינו כאן באשכול לתשובתו של האדר"ת בשו"ת 'מענה אליהו' סי' קלב. מאמר קצר של ר"ב אובלנדר בנושא מתוך העו"ב. שינוי כתיבת שם ה' בסידורים.pdf בקובץ השביעי של 'חצי גבורים' מאלול תשע"ד נדפס מאמר של הר"י לויפר בעניין זה. מאמרו המפורט של הרב אובלנדר, נדפס בשנית כעת (עם...
על ידי הגיונות
ב' מרץ 11, 2019 3:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר להשתמש בשיטת 12 הצעדים?
תגובות: 90
צפיות: 10093

Re: האם מותר להשתמש בשיטת 12 הצעדים?

המאמר ממש ארוך, וקשה עלי לתמצת אותו בשעה זו. הספר מצוי בכל ספריה עירונית, ובמידה והנושא חשוב לך, ניתן להשיגו שם. אז בשונה ממך, אני סבור שמי שלומד את התשתית והאקסיומות המונחות בשיטה זו באופן יסודי ועמוק, רואה שמרכיבים משמעותיים בשיטתם זו נלקחו מהתיאולוגיה הנוצרית. החכמה לאחר מעשה, להצביע על מקור זה א...
על ידי הגיונות
ד' דצמבר 19, 2018 2:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר להשתמש בשיטת 12 הצעדים?
תגובות: 90
צפיות: 10093

Re: האם מותר להשתמש בשיטת 12 הצעדים?

אינה ה' לידי, ונתקלתי כעת באשכול הלזה, אז אך אעיר בתמצות ממש. כפי שכתב עדיאל ברויאר 'תוכנית שנים-עשר הצעדים' מונחת על יסודות, מוטיבים, ואידאולוגיה נוצרית מובהקת. גדי טאוב בספרו 'נגד בדידות' כתב מאמר מקיף וממצה ('המינימום ההכרחי'), בו הוא מנתח בצורה עמוקה את מהותה של התוכנית. ואין כל מקום לפקפק שהיא ...
על ידי הגיונות
ב' דצמבר 10, 2018 4:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אור וחושך בערבוביה - ר' שלמה קרליבך
תגובות: 347
צפיות: 39311

Re: אור וחושך בערבוביה - ר' שלמה קרליבך

בספר השביעי של חיים ולדר אנשים מספרים על עצמם, מסופר מאורע פלאי איך שביומו האחרון של קרליבך, שעות אחדות לפני שנפטר בחטף, הוא זכה לעשות תשובה ע"ש. איני חושד את חיים ולדר במעשה נבלה של המצאת כזה סיפור, וגם שמעתי מאדם השייך לבני החבורה דקרליבך שהסיפור אמיתי (אם כי יתכן והוסיף פרטים סיפוריים לקישו...
על ידי הגיונות
ב' דצמבר 10, 2018 4:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איך כותבים טוב? פרמטר לכותב וכללים אם ישנם
תגובות: 2
צפיות: 389

Re: איך כותבים טוב? פרמטר לכותב וכללים אם ישנם

וכמו כן, האם ישנם הנחיות וטיפים להשתפרות בדבר? למשל, כל דבר כתוב אותו פעמים. שבאמצעות זה תחוש בדקות במה שלא הרגשת בפעם הראשונה. כי כולנו זורמים בפעם הראשונה. הביקורת היא הפעם השנייה, והיא זו שמשפרת אותך. יש ספר חביב בנושא - 'הכתב והמכתב' - (הרב עובדיה חן), הספר עוסק בפרקי הדרכה לעריכה תורנית (אך ני...
על ידי הגיונות
ש' נובמבר 17, 2018 5:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נתלה באילן גדול/שמעתי מת"ח
תגובות: 2
צפיות: 275

Re: נתלה באילן גדול/שמעתי מת"ח

אגב גררא, אציין, שראיתי שיש המבארים את פסקו של המג"א שמותר לו לאדם לומר הלכה בשמו של אדם אחר, בכדי שדבריו יתקבלו, שההיתר הוא כיון שבין כה וכה, על השומע לקבל את הדברים רק לגופם של דברים, וההיתלות באדם הגדול הוא רק בכדי שהשומע יסכים 'לשמוע' את הדברים. אבל הבחינה היא לגופם של הטיעונים. ואגב דאגב, ...
על ידי הגיונות
ו' נובמבר 16, 2018 2:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחלוקת במציאות
תגובות: 43
צפיות: 3922

Re: מחלוקת במציאות

דברי הבא"ח הוצאו מהקשרם. הוא הרי נוקט כדעת האר"י ז"ל ששתי הסברות אמת, ונצרכות. וממילא כשהוא אומר שבימי משה רבינו הניחו שניים, אין זה מספק אלא מעיקר הדין. ראה לעיל שאלו אלו הן דבריי. וכבר כתבתי שהסיבה שלא שאלו את משרע"ה, כיון ששתי הזוגות מכוונים אליבא באמת (ורק בזמן הגאונים נפלב ...
על ידי הגיונות
א' נובמבר 11, 2018 6:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 475
צפיות: 30461

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

אף אחד לא אומר שזה אחיזת עניים... וגם אם לא לוותר על הרפואה הרגילה לפחות לשלב רפואה אלטרנטיבית אחרי חקירה היטב כמובן, כמו שלא סומכים בעיניים עצומות על רופא שממליץ על ניתוח לפני שלא מתייעצים עם כמה מומחי רפואה. יש כאן 'הנחת המבוקש'. אני טוען חד-משמעית שלרוב זו ממש 'אחיזת עניים'. תועלתה של הרפואה האל...
על ידי הגיונות
א' נובמבר 11, 2018 12:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 475
צפיות: 30461

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

על כל הנושא של רפואה אלטרנטיבית, רצוי לקרוא את ספרם המצויין עטור השבחים של אדזארד ארנסט (פרופסור לרפואה משלימה) וסיימון סינג (פיזקאי ומחבר ספרי מדע פופולריים) - 'ריפוי או פיתוי'. הספר בוחן את העדויות המדעיות בתחומים אקופונקטורה, הומאופתיה, צמחי מרפא וכירופרקטיקה, וסוקר בקצרה 36 שיטות טיפול נוספות. ...
על ידי הגיונות
א' נובמבר 11, 2018 1:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א
תגובות: 45
צפיות: 2147

Re: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א

גם אני מצטרף לכל המנחמים, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
על ידי הגיונות
ש' נובמבר 10, 2018 5:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנהרג בפיגוע אי חשיב כמת על קידוש ה'
תגובות: 138
צפיות: 11763

Re: הנהרג בפיגוע אי חשיב כמת על קידוש ה'

אינה ה' לידי את הדברים הבאים:

Screenshot_20181110-174529__01.jpg
Screenshot_20181110-174529__01.jpg (263.4 KiB) נצפה 429 פעמים
על ידי הגיונות
ד' נובמבר 07, 2018 8:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "כרטיס אדי" בהלכה - אסור או חובה?
תגובות: 111
צפיות: 6732

Re: "כרטיס אדי" בהלכה - אסור או חובה?

מנחם-כהן כתב:שמעתי שהרב אברהם רביץ חתם על אדי. מישהו יכול לאשר זאת?

לא חושב שזו נפק"מ גדולה, אך אכן כך פוררסם בעיתונות ובכלי התקשורת
על ידי הגיונות
ד' נובמבר 07, 2018 3:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: סיפור על הגראמ"מ שך זצ"ל שאינו כ"כ מבוסס
תגובות: 25
צפיות: 1266

Re: סיפור על הגראמ"מ שך זצ"ל שאינו נכון

פרנצויז כתב:
הגיונות כתב:http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=13975

עכשיו איחדו את שני האשכולות.

כן, שמתי-לב. אחר האיחוד (שכנראה נעשה בעקבות הודעתי), ניסתי למחוק הודעתי, ולא עלה בידי
על ידי הגיונות
ד' נובמבר 07, 2018 2:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בירור שיטות בהשקפה
תגובות: 86
צפיות: 8422

Re: בירור שיטות בהשקפה

חרוט אצלי שראיתי מאמר מהר' נחום גרינוואלד, בו ליקט מגדולי ישראל באשכנז שהאמינו בהגשמה, וכמדומני שיש וכתבו שמי שלא מאמין - הרי הוא מין! אני מסופק האם קראתי את המאמר בעצכ"ח או שפורסם בקובץ 'הערות וביאורים' החב"די. אבדוק, ואעלה לכאן, לכשאמצא אני חושב שאין הכוונה להגשמה כפשוטה. ראה תורה תמימה...
על ידי הגיונות
ד' נובמבר 07, 2018 11:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: בירור שיטות בהשקפה
תגובות: 86
צפיות: 8422

Re: בירור שיטות בהשקפה

בדיון כאן הייתה הנחה שההגשמה נדחתה על ידי כל גדולי ישראל. חרוט אצלי שראיתי מאמר מהר' נחום גרינוואלד, בו ליקט מגדולי ישראל באשכנז שהאמינו בהגשמה, וכמדומני שיש וכתבו שמי שלא מאמין - הרי הוא מין! אני מסופק האם קראתי את המאמר בעצכ"ח או שפורסם בקובץ 'הערות וביאורים' החב"די. אבדוק, ואעלה לכאן, ...
על ידי הגיונות
א' נובמבר 04, 2018 4:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 475
צפיות: 30461

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

אתה פסימי למדי (אני פחות). והדיכוטומיה שערכת איננה כה קיצונית. אני סבור שיש ציבור לא מבוטל של אנשים-תמימים, ההולכים שבי אחר טענות מופרכות ותיאוריות קונספירציות הזויות. לטעמי, חלק גדול מהם שעה שיקרא ספרים המסבירים בטוב טעם ודעת את השגיאות והטענות האבסורדיות של הרפואה האלטרנטיבית (כדוגמת הספרים שציינת...
על ידי הגיונות
א' נובמבר 04, 2018 3:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 475
צפיות: 30461

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

אכן, לדידי לא טעית במה שכתבת שכל בר דעת צריך להבין "שאין ממש בכל הרפואה האלטרנטיבית". אך מה לעשות וקריאתך זו לא עומדת במציאות שלפנינו, שכן רבים הם האנשים שמאמינים ברפואה האלטרנטיבית כהצלחה נפלאה בדוקה ומנוסה - ולאנשים אלו מכוונת הודעתי האמורה
על ידי הגיונות
א' נובמבר 04, 2018 3:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 475
צפיות: 30461

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

על כל הנושא של רפואה אלטרנטיבית, רצוי לקרוא את ספרם המצויין עטור השבחים של אדזארד ארנסט (פרופסור לרפואה משלימה) וסיימון סינג (פיזקאי ומחבר ספרי מדע פופולריים) - 'ריפוי או פיתוי'. הספר בוחן את העדויות המדעיות בתחומים אקופונקטורה, הומאופתיה, צמחי מרפא וכירופרקטיקה, וסוקר בקצרה 36 שיטות טיפול נוספות. ט...
על ידי הגיונות
ש' נובמבר 03, 2018 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 512
צפיות: 49582

Re: ספר זיכרון לקהילת סרדאהלי

במידה ואתה זקוק לעמ' ספציפיים, אתה מוזמן לבקש באשכול המיועד לכך. וכמובן, אתה יכול גם לרכוש מנוי משלך...

תנסה גם לבדוק ב'אוסף ספרי יזכור' באוספים הדיגיטליים של ספריית ניו-יורק (לפי האתר שלהם)
על ידי הגיונות
ש' נובמבר 03, 2018 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 512
צפיות: 49582

Re: ספר זיכרון לקהילת סרדאהלי

של א"י אנגל? במידה וכן - זמין באוצה"ח
על ידי הגיונות
ה' נובמבר 01, 2018 3:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תבנית מנורת המקדש
תגובות: 67
צפיות: 58476

Re: תבנית מנורת המקדש

על משקל הארכאולוגיה בהלכה, כאסמכתא או כהוכחה בשלל מחלוקות תורניות, בזיכרוני שכבר נשתברו כמה קולמוסים ב'תחומין', ושם הביאו ריבוי מקורות ואינפורמציה בנידון, ומשם תדרשנו (ובנידו"ד עוד יש להתפלפל, שמא המנורות העגולות הן דיוקן שאר כל המנורות שהיו בבית-המקדש, ומי ייאמר לן שזו צורת המנורה אשר הייתה ב...
על ידי הגיונות
ה' נובמבר 01, 2018 3:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תבנית מנורת המקדש
תגובות: 67
צפיות: 58476

Re: תבנית מנורת המקדש

בברכה המשולשת כתב:
הגיונות כתב: (ובנידו"ד עוד יש להתפלפל, שמא המנורות העגולות הן דיוקן שאר כל המנורות שהיו בבית-המקדש, ומי ייאמר לן שזו צורת המנורה אשר הייתה בקודש-הקודשים?). .


המנורה היתה בקה"ק?

המנורה הייתה, כמובן, בקודש - מול השולחן. והוא פליטת הקולמוס דשגרתא דמקלדתא. ובכ"א תוכן דבריי לא זז ממקומו
על ידי הגיונות
ה' נובמבר 01, 2018 1:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תבנית מנורת המקדש
תגובות: 67
צפיות: 58476

Re: תבנית מנורת המקדש

נלענ"ד שעיקר החקירה הוא מה משקל הממצאים הארכיאולוגיים כאשר רבותינו הראשונים גילו דעתם, וכמה ניתן אם בכלל להדחק בלשונם כדי להתאימם לממצאים הארכיאולוגיים. ואף בנו - רבי אברהם לא כתב דבריו אלא לאפוקי מדעת האבן עזרא שהקנים סבבו את המנורה ככתר. האם יש מי שיוכל להעשיר אותנו בנושא זה? על משקל הארכאול...

עבור לחיפוש מתקדם