החיפוש הניב 472 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הגיונות
ה' אוגוסט 17, 2017 1:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאכים אינם בעלי בחירה
תגובות: 24
צפיות: 594

Re: מלאכים אינם בעלי בחירה

מאסף מתורת החסידות - על השאלה האם יש למלאכים בחירה או לאו, ועל כך שלפעמים מצינו שגם המלאכים חטאו, יעוי' במאמרו של הרד"מ דוברוסקין באחד מספרי 'מגדל דוד' שיצאו לאור בשנים האחרונות.
על ידי הגיונות
ה' אוגוסט 17, 2017 12:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ללמוד גמרא במוצאי יום הכיפורים - דרישה חסידית (בויאן?)
תגובות: 3
צפיות: 42

Re: ללמוד גמרא במוצאי יום הכיפורים - דרישה חסידית (בויאן?)

דרישה מפורשת ללימוד גמ' איני מכיר, אך יש כמה סיפורים חב"דים על לימוד במוצאי יוהכ"פ.

אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע אמר פעם שיש ללמוד ענייני נזיקין במוצאי יוהכ"פ. ועל החסיד רי"א מהאמיל אמר "כשלא למדו בכל משך המעת-לעת, יש להתיישב וללמוד עתה" (לשמע אזן, עמ' 205-206).
על ידי הגיונות
ה' אוגוסט 17, 2017 12:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גבורות ה' למהר"ל - מכון ירושלים או עוז והדר?
תגובות: 2
צפיות: 41

Re: גבורות ה' למהר"ל - מכון ירושלים או עוז והדר?

בהמעיין לפני כו"כ שנים התפרסם מאמר הסוקר כמה מהמהדורות של גבורות ה' ובעיקר את מהדורת ברקוביץ' של הוצאת פלדהיים (אך איני זוכר האם התייחס להוצאת עוז והדר).
על ידי הגיונות
ה' אוגוסט 17, 2017 11:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סברא דאורייתא
תגובות: 5
צפיות: 101

Re: סברא דאורייתא

האם כוונתך לפסקי הלכה המבוססים על אתיקה ומוסר חיצונים, או על פסקי הלכה בדיני ממונות, דינים שבעיקרם מבוססים על הלכות הסכמיות ונקבעות הרבה עפ"י המנהג? בכ"א הנה דוגמא לפסק הלכה בדיני ממונות המבוסס על כך ש"השכל מכחישו": בשו"ת שואל ומשיב כתב פסק לגבי 'זכויות יוצרים' (ח"א סי’...
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 16, 2017 3:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדפסת ספרים יחידניים מתוך קבצי פידיאף
תגובות: 2
צפיות: 89

Re: הדפסת ספרים יחידניים מתוך קבצי פידיאף

אני השתמשתי כמ"פ באתר 'עותקים' (אבל איני יודע האם זה נחשב לזול והאם הקונספט מוצא חן בעיניך).
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 16, 2017 12:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 43
צפיות: 792

Re: נשיקת הילדים

גביר כתב:את בני הראשונים לא נשקתי לפני הברית, אבל אחר כך חשבתי על כך שבעצם כל עוד אין הם בני שמונה ימים לא חל עליהם דין 'ערל' וממילא אין עניין שלא לנשקם עד היום השמיני. אשמח לדעת יותר על ההנהגה הראויה בזה.

viewtopic.php?f=17&t=33784
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 16, 2017 12:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 43
צפיות: 792

Re: נשיקת הילדים

על הבעש"ט הק' עצמו מסופר בזה"ל ("היום יום" טז תמוז, והוא מספר השיחות תש"א ע' 32): אהבת ישראל של הבעש"ט - אין לשער. הרב המגיד אמר: הלואי היו נושקים הספר תורה באותה האהבה שהיה מורי מנשק את הילדים בהוליכו אותם אל ה'חדר' כשהיה 'באהעלפער'. וראה גם את שכתב נכד הבעש"ט בס...
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 16, 2017 12:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 43
צפיות: 792

Re: נשיקת הילדים

על אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש מסופר שחפץ פעם לנשק את בנו בילדותו, ואז ישב וכתב עבורו מאמר חסידות, שאותו העניק לו במתנה כשגדל. וכוונת הסיפור ברורה, שבחר לבטא את רגש האהבה שעלה בו כלפי בנו במעשה נעלה ובעל ערך ולא בנשיקה חסרת תועלת. [ראה בשמועות וסיפורים (עמ' קלא) שאדמו"ר הריי"צ סיפר...
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 16, 2017 12:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 43
צפיות: 792

Re: נשיקת הילדים

כעת מצאתי את שכתב בספר 'באהלי צדיקים' עמ' קט: פעם הביא הרה"ק את בתו לזקינו הסבא קדישא [מרודשיץ] שיברך אותה, והייתה אז בת ג' חודשים. וראה אביה איזה דבר חכמה ממנה, ונשקה על ראשה. והביט עליו זקינו הסב"ק בתמהון, יען הקפיד מאוד הסב"ק מלנשק את בניו ובנותיו הקטנים (קפידא זו מובא בשל"ה ש...
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 16, 2017 12:02 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 43
צפיות: 792

Re: נשיקת הילדים

לרגע לא כתבתי ולא עלה על דעתי שבזמננו אנו יש להימנע מלנשק את הילדים. אדרבה, ציינתי את דבריו של הרה"ק ר' אליעזר צבי מקומרנא דווקא בגלל הדברים יוצאי-הדופן הללו. היו מגדולי הדורות שנמנעו מלנשק את בניהם כיון שסברו שיש לייחד את כל האהבה לקב"ה, בבחינת "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך". וטע...
על ידי הגיונות
ג' אוגוסט 15, 2017 10:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 43
צפיות: 792

Re: נשיקת הילדים

מסתבר שאותם צדיקים וחסידים שלא נשקו לילדיהם, גם לא נשקו מעולם לגלידה ולא לקוקה קולה... (להבדיל). וכמו שאמר פעם יהודי חכם על צדיק אחד שהיה מתפלל במהירות והיו שחשבו כי ראוי לחקותו: קודם כל תחקו אותו באכילתו הקצרה והזעירה... אתה צודק. ובדיוק לכן הבאתי את הדברים המעניינים שכתב הרה"ק ר' אליעזר צבי ...
על ידי הגיונות
ג' אוגוסט 15, 2017 8:46 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: שטריימל בשבת
תגובות: 23
צפיות: 539

Re: שטריימל בשבת

יש לתת את הדעת, עברתי על כל ההודעות של חברי הפורום ולא מצאתי שום מקור מוצק/ציטוט מאותו גדול שאמר זאת (שטריימל, קוגל בר"ה) או לכל הפחות מקור מוסמך ממש כתלמידו או בן משפחתו, אלא הכל שמועות ואמרות שנשמעו מפיו לפני מאה חמישים שנה ויותר, קל להמציא קשה להכחיש, אנא בדברים כאלו ש לכאורה נשמעים מחודשים...
על ידי הגיונות
ג' אוגוסט 15, 2017 8:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 43
צפיות: 792

Re: נשיקת הילדים

יש מכתב מרבי שלמה איגר שכתב "והנשיקות נעתרות" (על משקל לשון הכתוב במשלי כז). ועל הרבה מגדולי ישראל (כגון הגרי"ח זוננפלד), ובפרט מגדולי החסידות (הסבא קדשיא מרודשיץ), מצינו שהיו נמנעים מלנשק את ילדיהם. המעניין הוא שבהקדמה לספר 'אור עינים' כותב הרה"ק ר' אליעזר צבי מקומרנא שהנהגה זו ...
על ידי הגיונות
ג' אוגוסט 15, 2017 11:03 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: שטריימל בשבת
תגובות: 23
צפיות: 539

Re: שטריימל בשבת

דרומי כתב:יש ווארט כגון דא (כמדומה בשם בעל התניא), שאכילת קוגל בשבת יש לה אותה פעולה כמו תקיעת שופר, ומתאים הדבר שבר"ה שחל בשבת אוכלים קוגל ואין תוקעים.

אכן, מובא בשמו של בעל התניא זצקו"ל. בספר המשובח 'הרב' הובא הפתגם, מקורותיו ושלל גרסאותיו.
על ידי הגיונות
א' אוגוסט 13, 2017 9:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגדול ממינסק ר' חיים ב"ר יעקב - מיהו?
תגובות: 7
צפיות: 237

Re: הגדול ממינסק ר' חיים ב"ר יעקב - מיהו?

בספר 'מקורות לתולדות החינוך בישראל', ח"ב עמ' 623, יודעים לספר על 'גדול ממינסק' נוסף, הלוא הוא ר' דוד טעבילי ממינסק, מחבר ספר 'נחל דוד' ו'דברי דוד':

ר' דוד טבל בן משה רובין המכונה "הגדול ממינסק", נולד בשנת תק"ן והיה תלמידו המובהק של ר' חיים מוולוזין


(כמובן, שזו טעות)
על ידי הגיונות
ש' אוגוסט 12, 2017 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היחס לצילום בספרות הרבנית
תגובות: 11
צפיות: 222

Re: היחס לצילום בספרות הרבנית

בספר שתחת ידי המאמר נדפס בחלק ב' עמ' תלט-תס.

באוצר זה מופיע במהדורה אחרת כאן - https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?192210&
על ידי הגיונות
ש' אוגוסט 12, 2017 10:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 38
צפיות: 1724

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

בעבר כבר נכתב בפורום (באש ובגופרית...) אודות ייחסו של הגר"ח לחסידות. והנה מצאתי כעת ב'היכל הבעש"ט' (גילי' לב, עמ' רי-רכב) הספד שנשא הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל על הרב משה דובער ריבקין זצ"ל ששימש כראש ישיבת 'תורה ודעת' (ההספד נאמר בשפת האידיש והוקלט, התרגום נעשה ע"י מערכת 'ה...
על ידי הגיונות
ש' אוגוסט 12, 2017 9:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היחס לצילום בספרות הרבנית
תגובות: 11
צפיות: 222

Re: היחס לצילום בספרות הרבנית

במנהג אבותינו בידינו של ר"ג אובלנדר יש מאמר בנושא.
על ידי הגיונות
ו' אוגוסט 11, 2017 4:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גמ' בצורת הדף
תגובות: 2
צפיות: 196

Re: גמ' בצורת הדף

בעקבות האשכול על הגמ' בשוטנשטיין שמעתי שההתנגדות הגדולה לגמ' שטיינזלץ נבעה מכך שהוא שינה את צורת הדף. מישהו יודע מקור מפורש שהרבנים כתבו נגד שינוי צורת הדף ומדוע? ראה אצל שפיגל בעמודים בתולדות הספר העברי. וכמדומני שגם בהסכמות ודברי השבח שנכתבו למהדורת שוטנשטיין יש כמה ביטויי שבח אודות כך שלא שונתה ...
על ידי הגיונות
ו' אוגוסט 11, 2017 1:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שמעון שלום מאמשינוב
תגובות: 16
צפיות: 703

Re: רבי שמעון שלום מאמשינוב

הזיכרונות נדפסו בעיתון כפ"ח לפני עשור לערך.
על ידי הגיונות
ו' אוגוסט 11, 2017 1:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: "ייחוד" במעלית
תגובות: 2
צפיות: 170

Re: "ייחוד" במעלית

הגרמ"פ פסק באג"מ שייחוד הוא על כמות זמן של לפחות חמש דקות. האם יש 'חצי שיעור' בייחוד? הגרשז"א סבור שאין (מנחת שלמה, ח"א סימן צא), ואילו המנחת יצחק (ח"ד, סימן צד) תולה זאת במחלוקת של האמרי אש והמהרי"ל דסקין. אלא שבמנחת שלמה כתב שבמקום ויש אפשרות למתייחדים להמשיך ולהתייחד...
על ידי הגיונות
ו' אוגוסט 11, 2017 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 152
צפיות: 4093

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

זה הוא דעתך אבל אם להכריע להלכה בעניין ההומאופתיה צריך להתחשב גם באלה שתומכים בהומופאטיה, אז כדי להכריע להלכה צריך לבדוק אם בין כל המומחים שאין להם נגיעות ודעות קדומות וחקרו את הנושא היטב לאיזה צד יש רוב, וגם אם התומכים בהומופאטיה הם המיעוט גם יש להתחשב בהם שהרי אין הולכים בפיקוח נפש אחרי הרוב את ה...
על ידי הגיונות
ה' אוגוסט 10, 2017 2:08 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: שטריימל בשבת
תגובות: 23
צפיות: 539

Re: שטריימל בשבת

ראיתי מביאים כן בשמו של רבי צבי הירש מזידיטשוב, רבי פנחס מקוריץ והחוזה מלובלין. מסתמא כשתחפש תמצא עוד כמה וכמה...
על ידי הגיונות
ה' אוגוסט 10, 2017 3:17 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שיבוש שמות השנים - שנינות או חובה?
תגובות: 6
צפיות: 335

Re: שיבוש שמות השנים - שנינות או חובה?

להעיר שבהל' שבת שינה המשנ"ב מסימן שט לסימן טש (וכבר נשתברו כאן הקולמוסים בביאור הדבר). וכבר ציינו שבזמן הראשונים ותחילת האחרונים לא הקפידו ל הנהגה זו, לדוגמא, בספר סדר הדורות במנין השנים שכתב, הוא מעולם לא שינה. גם בשו"ע בדפו"ר (ויניציאה שכ"ה-שכ"ו) כל הסימנים צויינו כרגיל. ו...
על ידי הגיונות
ה' אוגוסט 10, 2017 2:11 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: תיקונים
תגובות: 10
צפיות: 220

Re: תיקונים

לבי במערב כתב:
צוות האוצר כתב:
לבי במערב כתב:בס' נודע בשיעורים (על הגרא"ח נאה; מר' שנ"ז ברגר) חסר ע' 30 ובמקומו נדפס ע' 29 עוה"פ.


איזו גר' יש לכב'?


באוצר המקוון.

כמדומה שאתה טועה, אצלי במקוון תקין.
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 09, 2017 2:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אור וחושך בערבוביה - ר' שלמה קרליבך
תגובות: 274
צפיות: 13558

Re: אור וחושך בערבוביה - ר' שלמה קרליבך

צופר הנעמתי כתב:זה לא הוא (הספר יצא עשר שנים לפני שקרליבך נולד) אלא רב בגרמניה באותו השם.

וודאי. הכוונה היא לרב שלמה קרליבך שהיה רבה של ליבק בגרמניה ותלמידו וממשיך דרכו של הרש"ר הירש.

ואגב שיטפא דמקלדתא נוצרו כאן ערבוב פרשיות.
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 09, 2017 1:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אור וחושך בערבוביה - ר' שלמה קרליבך
תגובות: 274
צפיות: 13558

Re: אור וחושך בערבוביה - ר' שלמה קרליבך

הקלטה משידור חי ברדיו מלפני 30 שנה, קרליבך מנסה להסביר מעשיו לאחד ששאל אותו ברחל בתך הקטנה היתכן שהוא עובר על הלכות מפורשות בשו"ע , הקטע באנגלית. מצאתי כעת דברים שלו בספר היובל לרד"צ הופמן ('לדוד צבי', עמ' 218): ... כי הושטת יד לאישה אינו אסור אלא משום הרהור, ורק אם נתכוון הנוגע להנאת איס...
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 09, 2017 12:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדויות חיצוניות לניסי התורה
תגובות: 22
צפיות: 611

Re: עדויות חיצוניות לניסי התורה

אודה מאד אם מישהו יעלה את החוברת הנפלאה של גלפז ופלר "יציאת מצרים מציאות או דמיון" בו הביאו ממצאים רבים ומעניינים. אין לי את החוברת ברשותי, אך יש תחת ידי מאמר ביקורות על החוברת שהתפרסם ב'קתדרה' ומאמר נוסף שהתפרסם ב'הארץ'. אשמח אם תעלה אותם. תודה. אשמח כמובן אם מישהו יוכל להעלות אותה. ראה ...
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 09, 2017 12:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדויות חיצוניות לניסי התורה
תגובות: 22
צפיות: 611

Re: עדויות חיצוניות לניסי התורה

בן מיכאל כתב:אודה מאד אם מישהו יעלה את החוברת הנפלאה של גלפז ופלר "יציאת מצרים מציאות או דמיון" בו הביאו ממצאים רבים ומעניינים.

אין לי את החוברת ברשותי, אך יש תחת ידי מאמר ביקורות על החוברת שהתפרסם ב'קתדרה' ומאמר נוסף שהתפרסם ב'הארץ'.
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 09, 2017 12:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדויות חיצוניות לניסי התורה
תגובות: 22
צפיות: 611

Re: עדויות חיצוניות לניסי התורה

מי זה דוד קליינר? - אשמח לאם תוכל להעלות את המאמר שלו. באסטלת מרנפתח רק מוזכר השם ישראל, לא יותר זה. לא יודע דבר על קליינר, לבד מכך שהוא כותב ומרצה ב'הידברות'. אחפש את המאמר ובמידה ואמצא אותו אעלה אותו בל"נ (אני לא ממש זוכר את רמת ואיכות המאמר). נכון, רק השם ישראל מוזכר שם, אך יש לכך משמעות רב...
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 09, 2017 8:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדויות חיצוניות לניסי התורה
תגובות: 22
צפיות: 611

Re: עדויות חיצוניות לניסי התורה

ישא ברכה כתב:מצבת מרנפתח המפורסמת אין בה שום איכור לניסים שהיו, אלא שהיה קבוצה ששמה ישראל, [ואגב גם זה לא בטוח, יש שם מילה שרוב החוקרים כך מפרשים אותה, אבל יש חולקים].

אכן, ידוע לי, ובכ"ז חשבתי שכדאי להזכיר ממצא מפורסם זה בהקשר הזה. הסברא שהכוונה לעם אחר בעל שם דומה, נדחתה - עד כמה שידוע לי - כמעט לחלוטין.
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 09, 2017 4:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדויות חיצוניות לניסי התורה
תגובות: 22
צפיות: 611

Re: עדויות חיצוניות לניסי התורה

שייף נפיק כתב:ספר אמת מארץ תצמח למוהר"ר רבי יואל שוורץ שליט"א מביא הרבה דוגמאות. קחנו משם.

הספר קיים במאגרי האוצר.

מצאתי ברשת את החוברת 'היסטוריה, ארכאולוגיה ותנ"ך' והיא מצורפת כאן (וראו שם בנספח למקורות נוספים).


היסטוריה, ארכאולוגיה ותנ''ך.pdf
(9.28 MiB) הורד 55 פעמים
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 09, 2017 2:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר לשיר 'קה ריבון עלם'
תגובות: 61
צפיות: 1947

Re: האם מותר לשיר 'קה ריבון עלם'

עי' בספר 'שתי ידות' בדף קמ"ב מ"ש הרמד"ל על 'כתובת ישראל', 'זמירת ישראל' ועוד.

בזיכרוני שפרופ' יוסף יהלום כתב להוכיח שבהרבה משיריו משוקעים צלילי עגבים, וגם פרט זה עורר בשעתו ביקורות עליו.
על ידי הגיונות
ד' אוגוסט 09, 2017 12:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדויות חיצוניות לניסי התורה
תגובות: 22
צפיות: 611

Re: עדויות חיצוניות לניסי התורה

איך שכחת את הפפירוס המפורסם 'פפירוס איפוור' שיש בו כמה וכמה דברים דומים לסיפורי התורה על מכות דם דבר ברד בכורות הפיכת היוצרות [העבד שולט על אדונו],על התיארוך שלו יש חילוקי דעות, יזכר לטוב עמונאל וילקובסקי [בענין זה] שיישב את התיאוך. [באופן כללי תיארוך הכרנולגיה המצרית עומד על כרעי תרנגולת, כמו חלקי...
על ידי הגיונות
ג' אוגוסט 08, 2017 3:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעמוד בשעת עשרת הדברות
תגובות: 6
צפיות: 146

Re: לעמוד בשעת עשרת הדברות

דברי הרמב"ם תמיד היו תמוהים בעיני, אנשים יושבים מידי שבת וקורים קריאת התורה, וכשמגיע לקטע מסוים הם עומדים להראות את חשיבות הדברים הנאמרים או אולי להזכיר את המעמד הנשגב שאלוקים נגלה פנים בפנים לאומה כולה, האם יש מקום שכך יחשוב מאן דהוא?? ולדעתי בהחלט יש מקום לעלות על הדעת שדברי הרמב"ם מכוו...
על ידי הגיונות
ג' אוגוסט 08, 2017 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 19
צפיות: 348

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

דרומי כתב:כמדומני שהדברים כתובים בספר 'לקוטי תורה' לבעל התניא, ואינו תחת ידי כרגע.

אכן, בליקוטי תורה, דרושים לראש השנה, נז ע"ג.
על ידי הגיונות
ג' אוגוסט 08, 2017 3:18 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: יחס החזון איש לחסידות
תגובות: 250
צפיות: 6612

Re: יחס החזון איש לחסידות

רק אני נגעל מהרדידות, מטענות ההבל ופטפוטי הסרק שבאשכול?! הבטחתי לעצמי שבל"נ לא אכנס לביצה מגעילה ושטוחה זו, אך התבקשתי באישי לעלות קונטרס אודות ספרו של אליאך, ואני מצרף אותו כאן. אינני זוכר את רמתו וטיבו של הקונטרס, אך גם במידה והוא אוסף של קשקושי הבל מתאים שהוא יצורף לאשכול הדומה לו. ולא, איננ...
על ידי הגיונות
ג' אוגוסט 08, 2017 2:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדברי ר' אלחנן זצ"ל הי"ד הידועים בקובץ מאמרים על "אמונה"
תגובות: 18
צפיות: 328

Re: בדברי ר' אלחנן זצ"ל הי"ד הידועים בקובץ מאמרים על "אמונה"

קלנר הוא אדם מוכשר מאוד אבל הוא חולה באקדמזציה מובהקת, הסירוס הכתובים שלו ברמב"ם, כמו גם הניסיון לאנס את הרמב"ם בכוח לתפיסות אוניברסליות הומניות תוצר המערב המודרני - מעוררים גיחוך.
על ידי הגיונות
ב' אוגוסט 07, 2017 5:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר לשיר 'קה ריבון עלם'
תגובות: 61
צפיות: 1947

Re: האם מותר לשיר 'קה ריבון עלם'

[מן הראוי לציין שיש כאלו, הרמד"ל למשל, שחלקו בחריפות על תוכן השירים שחיבר]
על ידי הגיונות
ב' אוגוסט 07, 2017 4:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תנ"ך בגובה העינים
תגובות: 57
צפיות: 1127

Re: תנ"ך בגובה העינים

אבל אני לא מתכחש לכך שהגישה זו הנחילו לנו רבותינו. ידוע המעשה עם החזון איש ובחור מוכשר שניסה להציע שמעשה של עוג מלך הבשן והנמלים שעשו חור בהר אין להבין כפשוטו. והחזון איש חשש מכאן ואילך למגעו ביין. כנראה שגם דברי החזון איש לא כפשוטו ואמר את זה מסיבות חינוכיות גרידא אחרת צודק עקביא שאי אפשר לשתות הי...

עבור לחיפוש מתקדם