מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 192 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הכתב והמכתב
ג' דצמבר 17, 2019 9:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אחרון אחרון חביב
תגובות: 11
צפיות: 433

Re: אחרון אחרון חביב

לייטנר כתב:
הכתב והמכתב כתב:לי היה קשה למה הכתוב קוראם 'בני השפחות' אחרי שכבר נשאם.

הרי אינם שפחות, א. בגיטין הנושא שפחתו יצאה לחרות, ב. למה לא הזכירם בשמותם כמו רחל ולאה?

ראה בהעמ"ד שם.

ייש"כ
כשעיינתי בדבריו ראיתי שהפנה להכתב והקבלה שהאריך בענין בבראשית לב, כג
על ידי הכתב והמכתב
ש' דצמבר 14, 2019 9:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אחרון אחרון חביב
תגובות: 11
צפיות: 433

Re: אחרון אחרון חביב

לי היה קשה למה הכתוב קוראם 'בני השפחות' אחרי שכבר נשאם.

הרי אינם שפחות, א. בגיטין הנושא שפחתו יצאה לחרות, ב. למה לא הזכירם בשמותם כמו רחל ולאה?
על ידי הכתב והמכתב
ג' נובמבר 12, 2019 11:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השורש חל"ן בארמית - קיים?
תגובות: 9
צפיות: 564

Re: השורש חל"ן בארמית - קיים?

התרגום מתרגם על 'זר' חילוני (בפתח תחת הנון)
על ידי הכתב והמכתב
ה' אוקטובר 31, 2019 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מניין פועלים - תרח'ס מניין
תגובות: 29
צפיות: 1356

Re: מניין פועלים - תרח'ס מניין

מבלי לזלזל באיש לא במתפללים ולא בחברי בית המדרש דהכא, פשוט לא מדברים ענייני, מה ההיתר להתפלל כך מידי יום והאם ראוי לאדם שלא לעבוד בעבודה שכזו שיצא לו להתפלל כך, ואם האדם עצמאי [ולכך אין מי שלוחץ אותו], ומעוניין לפתוח את העסק בשעה 06:30 בבוקר, האם מותר לו? מהגמ' משמע שאם זה האופציה שלו אז ראוי לו לו...
על ידי הכתב והמכתב
ה' אוקטובר 31, 2019 1:05 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: האם ניתן להעתיק במרוכז הודעות שלי שנכתבו בפורום?
תגובות: 2
צפיות: 597

Re: האם ניתן להעתיק במרוכז הודעות שלי שנכתבו בפורום?

תודה רבה.

בהעתקה רגילה יוצא שכל התווים שבצד שמאל (השם והתאריך וכו', מועתקים יחד עם הטקסט, האם ניתן להעתי' רק את הטקסט של ההודעות?
על ידי הכתב והמכתב
ג' ספטמבר 24, 2019 12:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שלמה מלך על כל העולם - מניין?
תגובות: 5
צפיות: 456

Re: שלמה מלך על כל העולם - מניין?

אגב גררא,
בעת שמלך שלמה על כל העולם היה הכל כדין א"י (שהרי סוריא ככיבוש יחיד רק משום שלא נכבשה כל א"י כמבואר בתוס' גיטין ז וא"כ בשלמה שלא היה טעם זה א"כ יש לחייב כל העולם בתו"מ)?
על ידי הכתב והמכתב
א' ספטמבר 22, 2019 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי
תגובות: 7
צפיות: 341

Re: גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי

רצוני לשאול, האם תפילתו של הגנב היא להינצל מתפיסה וכדומה, או אפילו על עצם הצלחת הגניבה/העבירה? לקוטי תורה תבוא מב, ד: כמארז"ל גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא שיצליח בגנבתו... כוונתו שם רק להוכיח על עומק הסתירה הפנימית שהגנב נמצא בו, שמצד אחד הוא מאמין בה' במוחש ופונה אליו ומצד שני עובר על ציוויו, ...
על ידי הכתב והמכתב
ד' ספטמבר 18, 2019 9:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: ארור מכה רעהו וכו' ומה עם ברוך אשר
תגובות: 11
צפיות: 596

Re: ארור מכה רעהו וכו' ומה עם ברוך אשר

נראה שכיוון שמדובר בכריתת ברית הרי הברית נכרתת ונקבעת דווקא ע"י קללות, והברכות אינם אלא להשוות המידה אבל לא עיקריות לענין הברית כ"כ, וזה ענין אלות הברית, שמחייבות את קיום הברית וזה התוקף שלה. ויתכן שלכן פירשה תורה את הקללות יותר מהברכות. וגם האריכה הרבה בקללה יותר מבברכה, גם המזבח שבנו יש...
על ידי הכתב והמכתב
ג' ספטמבר 17, 2019 8:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ארור מכה רעהו וכו' ומה עם ברוך אשר
תגובות: 11
צפיות: 596

Re: ארור מכה רעהו וכו' ומה עם ברוך אשר

לייטנר כתב:במקרה זה, בוודאי.
האם נראה לך שבח גדול לומר על מישהו: "ברוך שלא שכבת עם חותנתך"?

אבל הרי כך אמרו בפועל, הלא כן? אז מה הבעיה לכתוב את זה ?
על ידי הכתב והמכתב
ב' ספטמבר 16, 2019 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ארור מכה רעהו וכו' ומה עם ברוך אשר
תגובות: 11
צפיות: 596

Re: ארור מכה רעהו וכו' ומה עם ברוך אשר

השאלה היא עדיין למה בתורה מופיע רק הארור ולא הברוך. האם הארור הוא חלק עיקרי יותר בכל המעמד?
על ידי הכתב והמכתב
ב' ספטמבר 16, 2019 8:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ארור מכה רעהו וכו' ומה עם ברוך אשר
תגובות: 11
צפיות: 596

ארור מכה רעהו וכו' ומה עם ברוך אשר

למה נכתב בתורה רק ארור, כאשר בחז"ל מובא שהיה גם ברוך?
על ידי הכתב והמכתב
ש' ספטמבר 14, 2019 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא יבוא עמוני וכו' ויהפוך ה' אלוקיך את הקללה לברכה. מה הקשר
תגובות: 1
צפיות: 160

לא יבוא עמוני וכו' ויהפוך ה' אלוקיך את הקללה לברכה. מה הקשר

תמהתי בפסוק שנותן טעם על איסור חיתון עם עמוני עם מואבי, ומטעים מחמת שלא קדמו אתכם וכו' וגם שכר את בלעם. בהמשך מוסיף הפסוק ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה יכ אהבך ה' אלוקיך. וחוזר ואומר לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם, לכאורה מה הקשר לענין שהקב"ה הפך את הקללה לברכה בשעה שבא להדגיש רעתם של...
על ידי הכתב והמכתב
ב' ספטמבר 09, 2019 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוז ויריחו - יש קשר?
תגובות: 18
צפיות: 1366

Re: לוז ויריחו - יש קשר?

דרך אגב, מענין לענין באותו ענין
האם ידוע למישהו הטעם שמצינו במלכים ב' שיהודים גרו בעיר יריחו, למרות שיהושע אסר לגור בה או לבנות אותה, ואף חיאל בית העלי שבנה אותה נענש, אם כן איך היה מותר להתיישב בה
על ידי הכתב והמכתב
ב' ספטמבר 09, 2019 11:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: כקש"ת האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע
תגובות: 80
צפיות: 14741

Re: כקש"ת האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע

בשנת תרפ"ט או תרפ"ז שהה מהר"א מבעלזא בגרמניה שלושה שבועות, והרבי מלובאבוויטש בא לקבל פניו שם, (נדמה לי שלמד בתקופה זו בברלין). ד. א. על פגישה זו מסופר שמהר"א, שקיבל שלום מהבאים אליו שם, וכתמיד עיניו היו מושפלות למטה, וכשעבר לפניו הרמ"מ הוא הרים עיניו ושאלו מיהו, ולאחר שענהו ...
על ידי הכתב והמכתב
ד' ספטמבר 04, 2019 1:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 36
צפיות: 1489

Re: ורחמיו על כל מעשיו

א. למה אם אני יכנס הביתה ויראה חתולה ויקח רובה ויירה בה כולם יצעקו עלי שאני אכזר, ואילו כשיש מקק בבית כולם יזעיקו אותי להרגו? קודם כל ר' אברהם גנחובסקי הקפיד גם לא להרוג מקקים, אלא אם היה מוצא מקק בבית היה רודף אחריו עד שלכדו, ואז הוציאו מחוץ לביתו. ולעצם השאלה, חומר נטילת חיים הוא ביחס ישיר לתודעת...
על ידי הכתב והמכתב
ו' אוגוסט 23, 2019 12:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מכאן תבין עוד במה התאנף בו השם הנכבד
תגובות: 1
צפיות: 232

מכאן תבין עוד במה התאנף בו השם הנכבד

כתב הרמבן בריש פרשת ואתחנן ואמר אדון אשר בך הרחמים אתה החלות להראות את עבדך כך היא תחלת נבואתי שהראית לי כבודך דכתיב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים שמות ג ו עם הגדולה והגבורה והראיתי לדעת מי אל בשמים ובארץ שממנו יהיו כמעשיך הגדולים וכגבורותיך החזקות ומכאן תבין עוד במה התאנף בו השם הנכבד לעומת...
על ידי הכתב והמכתב
ו' אוגוסט 16, 2019 4:13 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עריכת מפתחות
תגובות: 0
צפיות: 491

עריכת מפתחות

אם אתה מתכונן להוציא לאור ספר, ורוצה מפתח מפורט ויעיל שיעזור למעיין להגיע לכל נושא וענין בספר, תוכל להעזר בי בהכנת מפתח מקצועי במהירות ויעילות

לפרטים לשלוח הודעה פרטית או למייל
על ידי הכתב והמכתב
ד' אוגוסט 07, 2019 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרופות לפני הצום
תגובות: 22
צפיות: 1658

Re: תרופות לפני הצום

הצעיר באלפי כתב:רבות כבר דובר על לקיחת קלי הצום בשבת שלפני צום ת"ב
אך בארה"ב (ואולי גם באר"י) יש שתי מוצרים אחרים שהרבה לוקחים לפני צום.
א'. הוא כדור "קפאין" שמתחיל לעבוד י"ב שעות אחרי שלוקחים אותה, ועובד למשך י"ב שעות.
?

מחפש נואשות את הדבר הזה, תוכל להגיד לי איפה ניתן להשיגו?
על ידי הכתב והמכתב
א' יולי 28, 2019 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?
תגובות: 91
צפיות: 7685

Re: האם ניתן לאכוף פשרה על הבעלי דינים?

איזה תמימות

אם היית נוכח בדיני תורה היית מבין ולא שואל. הולך לו הבע"ד מנהל דין תורה, מושך את הזמן וכו' ואז כשיוצא חייב בדין, הוא פשוט מודיע אינני רוצה לקיימו (כמובן אחרי שכבר טען אין לי וקים לי ולא הופיע לדיונים וכו'), ואז צריך זה שזכה בדין להתחיל הכל מהתחלה בערכאות ?
על ידי הכתב והמכתב
ב' יולי 22, 2019 12:53 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גלגלת העכבר המובנה הפסיקה לעבוד
תגובות: 12
צפיות: 847

Re: גלגלת העכבר המובנה הפסיקה לעבוד

כרגע נסיתי וב"ה מצאתי את המסך הנ"ל והבעיה נפתרה. ייש"כ
על ידי הכתב והמכתב
ב' יולי 22, 2019 12:50 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גלגלת העכבר המובנה הפסיקה לעבוד
תגובות: 12
צפיות: 847

Re: גלגלת העכבר המובנה הפסיקה לעבוד

א. המחשב בן שנה בסך הכל.
ב. ב=יש לי וינדוס 8 או 10 ולא מופיע שם כמו שמופיע כאן בתמונת מסך
על ידי הכתב והמכתב
ב' יולי 22, 2019 12:25 am
פורום: אספקלריא
נושא: מהי יראת שמים
תגובות: 34
צפיות: 2014

Re: מהי יראת שמים ומה הסימנים שלה

זה מזכיר שאלה בסגנון זה: איך יודעים על בן אדם שיש לו כסף? אולי כשנוהג בעשירות ? אבל כבר ראינו אנשים שנהגו כלפי חוץ כעשירים כשלא היה להם שקל ? מאידך ראינו אנשים עשירים כקורח שעשו רושם סטנדרט ? טוב אז באו נסיק מסקנה שהתנהגות בעשירות לא מעידה שבאמת יש לאדם כסף. ועל דרך זה נסיק שלא צריך להזהר מתאונות, ו...
על ידי הכתב והמכתב
ב' יולי 22, 2019 12:18 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גלגלת העכבר המובנה הפסיקה לעבוד
תגובות: 12
צפיות: 847

Re: גלגלת העכבר המובנה הפסיקה לעבוד

סליחה שאני תופס טרמפ על האשכול שקרוב לבעיה שיש לי
מחשב נייד מסוג לנובו שמשטח של העכבר כולל הלחצנים לא עובד כבר כמה חודשים. נדמה לי שבלוח הבקרה לא מצאתי שום בעיה. האם משהו יכול להדריך לפתור את הבעיה?
על ידי הכתב והמכתב
ד' יוני 05, 2019 11:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "וגם שם [ח"ו] דברי הגמרא מוכחש בחוש"
תגובות: 2
צפיות: 707

Re: מה כוונת הגר"א "וגם שם [ח"ו] דברי הגמרא מוכחש בחוש"

הכוונה שבמציאות הוא שעושים הבדלה במוצ"ש בוילנא ולא מחכים ליום ראשון, ולא שמע מעולם אחד שנהג אחרת
על ידי הכתב והמכתב
ג' יוני 04, 2019 1:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: לעקוף את המתרים
תגובות: 64
צפיות: 3051

Re: לעקוף את המתרים

גם אם חלק מהצדקה עובר לשנורר, זה עדיין מאה אחוז צדקה בשבילך. שהרי אתה נותן למוסד, וסומך עליו שיחלק כראות עיניו. לחברת חשמל עבור המיזוג ולסונול עבור הדלק. וגם המתרים בכלל הוצאות המוסד. ובכ"ז, אנשים רבים מעדיפים לתרום כך שכמה שיותר מתוך התרומה הולך למוסד ולא להוצאות נלוות. אז צריך ליידע אותם שחל...
על ידי הכתב והמכתב
ב' מאי 13, 2019 12:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן
תגובות: 18
צפיות: 1065

Re: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן

בעסקי בענין שמתי לב שחטאו של שאול היה אי הריגת עמלק, אי ההמתנה לשמואל, והריגת נוב עיר הכהנים. ונזכר גם שבמיתתו נתכפר לו. אבל לא מצאתי שכל מה שעשה כדי להרוג את דוד נחשב לו לחטא. האמנם כן? אשמח למ"מ בענין עי' סנהדרין כ." אמר רב יהודה אמר רב מפני מה נענש אבנר מפני שהיה לו למחות בשאול ולא מיח...
על ידי הכתב והמכתב
ו' מאי 10, 2019 2:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 13011

Re: שיטת ר"ת במעלות

א. כשטוענים שאחרי 72 דקות חושף מוחלט, אתם טוענים שאנחנו לא רואים טוב ופעם ראו יותר טוב ובכלל יש היום ערפילים וכו'. ב. מאידך אתם משתמשים בראיה שלנו דוקא להוכיח שאי אפשר לראות כוכבים אחרי 18 דקות מהשקיעה. מה הולך פה? דרך אגב הובא לעיל תצפיות שנעשו בימינו בהם ברוב הימים נצפו יותר מ3 כוכבים לפני 18 דקו...
על ידי הכתב והמכתב
ו' מאי 10, 2019 2:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 13011

Re: שיטת ר"ת במעלות

לא הבנתי מה שאתה אומר, (את א' ו-ב') אם אפשר, הרחב יותר את הדברים. בעניין הכוכבים, אלו מחקרים חלקיים, ולא נכונים רוב ככל ימות השנה. (עדיין יש עלי חוב באשכול האחר לבאר כל זאת, כעת, לא רואה פני לרכז את כל הנושא כי החומר בזה רב מאוד). איך תסדר בלי שעון לדעת מתי מתחיל הלילה לברית למשל? אבל מדובר על יום ...
על ידי הכתב והמכתב
ה' מאי 09, 2019 1:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד והיכן היינו חיים כיום לולא המדינה?
תגובות: 209
צפיות: 17619

Re: כיצד והיכן היינו חיים כיום לולא המדינה?

כפעם בפעם, בפרט בימים אלו, אני שואל את עצמי ומנסה לדמיין את השאלה הנ"ל, אילולא היתה מוקמת המדינה (אני לא שואל אילולא תנועת הציונות וכו', אני רק מוריד את הקמת המדינה היהודית בלבד), היכן היינו כיום, וכיצד היינו חיים, האם היינו סובלים מנחת זרועם של הגויים/הערבים, או להיפך היינו חיים חיים טובים וק...
על ידי הכתב והמכתב
ה' מאי 09, 2019 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן
תגובות: 18
צפיות: 1065

האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן

בעסקי בענין שמתי לב שחטאו של שאול היה אי הריגת עמלק, אי ההמתנה לשמואל, והריגת נוב עיר הכהנים.
ונזכר גם שבמיתתו נתכפר לו.
אבל לא מצאתי שכל מה שעשה כדי להרוג את דוד נחשב לו לחטא. האמנם כן?
אשמח למ"מ בענין
על ידי הכתב והמכתב
ה' מאי 09, 2019 12:37 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 13011

Re: שיטת ר"ת במעלות

א. כשטוענים שאחרי 72 דקות חושף מוחלט, אתם טוענים שאנחנו לא רואים טוב ופעם ראו יותר טוב ובכלל יש היום ערפילים וכו'. ב. מאידך אתם משתמשים בראיה שלנו דוקא להוכיח שאי אפשר לראות כוכבים אחרי 18 דקות מהשקיעה. מה הולך פה? דרך אגב הובא לעיל תצפיות שנעשו בימינו בהם ברוב הימים נצפו יותר מ3 כוכבים לפני 18 דקות...
על ידי הכתב והמכתב
ג' אפריל 30, 2019 6:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן
תגובות: 49
צפיות: 6494

Re: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן

גם אני השתתפתי שם. נהניתי מכל רגע. ואני מודה שסוג כזה של חוויה לא חויתי.
על ידי הכתב והמכתב
ב' מרץ 11, 2019 12:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההיתר למרוד באומות העולם?
תגובות: 87
צפיות: 5013

Re: מה ההיתר למרוד באומות העולם?

ואני אומר שלא מדובר לא בויכוח על תאוריות, ולא על עובדות, אלא בחוסר הקשבה. אני שאלתי דבר אחד, האם אינטרס של כל מדינה שפויה היא שהמדינה תתקיים או תתפרק. לא האם היא אוהבת אותה, ולא האם היא תתאבל בלכתה, ולא האם יש לה אינטרסים גם מול האויבים שלנו. וגם לא עד כמה האינטרס בקיומה של המדינה חיוני עבור ארצות ...
על ידי הכתב והמכתב
ש' מרץ 02, 2019 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סידור המלבי"ם האם כבר קיים?
תגובות: 0
צפיות: 349

סידור המלבי"ם האם כבר קיים?

ברצוני לשאול את העוסקים במלאכת הוצאה לאור, היום שאני מתכנן להוציא לאור 'סידור' עם ביאורי מלבי"ם, דהיינו ביאורי המלבים על ביטוים ושמות וכו' הנוגעים לסדר התפילה, האם ידוע למישהו עם נעשתה כבר עבודה כזו או דומה לו מתורתו של המלבי"ם (את קיצור המלבי"ם וכו' כבר ראיתי באוצר), כדי שאוכל להעזר ...
על ידי הכתב והמכתב
ב' פברואר 11, 2019 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 107
צפיות: 6959

Re: הישגים או עמל

ריב"ז שלפני מיתתו לא ידע באיזו דרך מוליכים אותו, כל אחד שקורא את זה אומר בליבו, נו באמת, אני הרי כן יודע שהוא בוודאי בגן עדן וכו' וכו'. אתה יותר חכם מרבן יוחנן בן זכאי?! אלא שמצד נקודת הבחירה שלו, אף אחד לא יכול לדעת האם בחר בטוב כל חייו, או שנסיונותיו היו קלים בגלל כשרונות ויכולות אחרות. ובעו...
על ידי הכתב והמכתב
ג' ינואר 22, 2019 9:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 16071

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

אתה רואה אנשים סביבך שלא מבינים את החוצפה בהתבטאות זאת וחושבים זאת להתבטאות רגילה בין החכמים אז מה הבעיה?
ואתה שוב מנסה להבהיר עד כמה יש חוצפה בהתבטאות זו, ושוב אני לא מבין ושוב...
על ידי הכתב והמכתב
ש' ינואר 19, 2019 6:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 13011

Re: שיטת הרב עובדיה והרב טיקוצינסקי בצאת הכוכבים

מענין שבשאר דברים הנוגעים לאיסורי מיתה וכריתות לא מצאנו את התעשייה הזאת להמציא שהאחרונים חולקים על הראשונים ולהביא סיפורים לגבב קולות על גבי קולות וכו'. אבל כאן לגבי שיטת ר"ת חברו להם כמה גורמים עלומים משכילים ופורקי העול שהחליטו להכשיל את כל הציבור באיסור דאורייתא והצילחו להכניס דבריהם בתוך ספ...
על ידי הכתב והמכתב
ד' ינואר 16, 2019 12:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש אמירה רבנית
תגובות: 28
צפיות: 2034

Re: מחפש אמירה רבנית

אוהב עמו כתב:אולי כוונת המחפש למעשה עם אותו רב שנשאל היכן ספריו והראה את פנקסי הצדקה של העיר. (אם זכרוני לא בוגד בי בפעם זו אז זה היה ר' יוסף פיימער מסלוצק)

ר' אליהו חיים מייזל
על ידי הכתב והמכתב
ב' ינואר 14, 2019 1:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 16071

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

נכון. ברור שהוא מתכוון למה שהוא כותב. וכוונתו שלפי תפיסתו המציאות אינה מתאימה עם שיטת ר"ת.

חבל לגרור את הויכוח ל'עד כמה אנו מדייקים בדברי הגר"א'

עבור לחיפוש מתקדם