החיפוש הניב 100 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הכתב והמכתב
ד' דצמבר 05, 2018 9:50 am
פורום: חנוכה
נושא: הגר"א וייס- למה רוב הראשונים לא הקשו את קושית הבית יוסף?
תגובות: 69
צפיות: 6672

תירוץ על קושית הבית יוסף

מעודי תמהתי על קושית הב"י. הנה תקנת הדלקת נר חנוכה הוא על אודות הנס שהשמן דלק 8 ימים במקום יום אחד. הנחת הב"י היא שההדלקה צריך להיות רק באותם ימים שהיה בהם נס. אבל הסברא אומרת שההדלקה צריכה להיות בתבנית שהנס נעשה, דהיינו שהנס היה שכמות השמן בלילה אחד הספיקה ל8 ימים, ולכן אנו מדליקים 8 ימים...
על ידי הכתב והמכתב
ד' דצמבר 05, 2018 9:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איש נבון וחכם - למה?
תגובות: 7
צפיות: 166

Re: איש נבון וחכם - למה?

בכל מקרה, לנהל מערכת יחסים עם אנשים צריך איש חכם ונבון. גם אם הניהול עצמו אינו מצריך כן
על ידי הכתב והמכתב
ב' נובמבר 19, 2018 8:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל תיבה שהיא לשון עבר והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא
תגובות: 32
צפיות: 734

Re: כל תיבה שהיא לשון עבר והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא. למה המתין רש"י ביסוד זה עד פרשת ויצא.

הוד_והדר כתב:ארצה שעיר בפרשת וישלח פירש רש"י כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה, ולמה לא פירש כן כבר בוילך חרנה.

הסיבה שרש"י חוזר על זה כאן משום שיש כאן 2 מילים 'ארצה שעיר' ויש להסתפק היכן לשים את הה"א. ושמים אותו במילה הראשונה
על ידי הכתב והמכתב
ב' נובמבר 12, 2018 9:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7007

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

בקיצור, שיטת הפסיקה של הספרדים תלויה במקור המוצא, ולא הרי מרוקאי, ויוצאי צפו"א, כספרדי. הגרע"י הגרב"צ א"ש מאותו המוצא (עיראקי). אין היבי"א מביא הרבה פוסקים אלא להראות שכך סברת הרוב. - למאי נ"מ? אם הסברא כך, וע"פ הסברא כך יש לפסוק, מה הטורח הזה להביא כ"כ הרבה?...
על ידי הכתב והמכתב
א' נובמבר 11, 2018 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניחום אבלים ללוקה בדמנציה (שיטיון)
תגובות: 12
צפיות: 290

Re: ניחום אבלים ללוקה בדמנציה (שיטיון)

בקיצור, השאלה היא האם יש מצוה לנחם אדם שנפטר קרובו והוא עצמו אינו יודע זאת
על ידי הכתב והמכתב
א' נובמבר 11, 2018 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7007

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

החסירו כאן פרט מהותי
בהקדמה ליביע אומר מאריך הגר"ע יוסף אודות כך שיש לפסוק על פי רוב, ומביא לכך הרבה מקורו כדרכו וכותב שם שזהו יסוד הפסיקה לש השו"ע וגם שלו, רבוי המקורות שמביא בהרבה מתשובות הוא כדי להורות שדעת רוב החכמים כצד אחד ולהכריע כמותם, וכותב שם שכך ראוי לעשות בכל מקום.
על ידי הכתב והמכתב
ש' נובמבר 10, 2018 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 45332

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

איך יכול להיות שמנהג היה להסתכל על כוכבים שרואים אותם כחצי שעה אחרי השקיעה כטענתך, אם כן כל אותם ראשונים שמזכירים שיעור ד' או ה' מיל, כהראב"ן וכו' הרמב"ן (תורת האדם – סימן רה), הרא"ש (תענית דף יב), הרשב"א (ברכות ב. שבת לה), הר"י (עיין תוס' שבת לה. ד"ה תרי תילתי, ויותר מ...
על ידי הכתב והמכתב
ג' אוקטובר 30, 2018 1:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 45332

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

אבל לפי דבריו תמוה, למה לא חישב מדת החושך בתקופת ניסן ותשרי בקובנה 58 דקות אחרי השקיעה שאבותינו התירו עקרונית להדליק נירות בערב שבת (דהיינו אחר ג' מיל ורביע משקיעת החמה כמבואר באו"ח רסא) כשמדת החושך הוא יותר מ36 בארץ ישראל. וגם לטענתו יצא שאבותינו סתרו עצמם מיניה וביה, שהרי מדת החשך 58 דקות בנ...
על ידי הכתב והמכתב
ג' אוקטובר 16, 2018 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2939

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

הגיון שייך לשכל תגובות מהמותן שייכות לתגובות שבאות בלי מחשבה ויישוב הדעת נכון. אבל גם תגובות שבאות מאותן יש להם לוגיקה איך שהם עובדות. ההבדל הוא שכשאנחנו פועלים בהגיון אנחנו מפעילים קודם את השכל ואחר ההכרעה פועלים. לעומת זאת תגובות מהמותן הם תגובות שלא הפעלנו רגע של מחשבה לפני עשייתם. אבל הפעולה כו...
על ידי הכתב והמכתב
ו' אוקטובר 12, 2018 4:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2939

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

אכתוב ממה שעזר לי בס"ד לגבי כעס על סובבים י שנה איזו מחשבה כמוסה בלב הכועס, שהביטוי של כעס הוא סוג של 'אני רוצה לבטא לשני עד כמה חמור המעשה שעשה', וגם 'אחרי שהוא יראה את התגובה שלי הוא לא יעשה זאת עוד'. ובכן זוהי טעות גמורה. המותקף עסוק עכשיו רק בהתגוננות, ומחליק מעצמו את הכעס ככל יכלתו, ואם א...
על ידי הכתב והמכתב
ג' ספטמבר 18, 2018 10:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2939

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

אכתוב ממה שעזר לי בס"ד לגבי כעס על סובבים ישנה איזו מחשבה כמוסה בלב הכועס, שהביטוי של כעס הוא סוג של 'אני רוצה לבטא לשני עד כמה חמור המעשה שעשה', וגם 'אחרי שהוא יראה את התגובה שלי הוא לא יעשה זאת עוד'. ובכן זוהי טעות גמורה. המותקף עסוק עכשיו רק בהתגוננות, ומחליק מעצמו את הכעס ככל יכלתו, ואם אם ...
על ידי הכתב והמכתב
ו' ספטמבר 14, 2018 6:00 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה
תגובות: 19
צפיות: 777

Re: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה

לא הבנתי, אם אין נפק"מ למעשה אזי למה נפק"מ אם חשיב תשובה גמורה או אינה גמורה.

ובכלל בדברים שנפשו של אדם מחמדתם לא הבנתי כלל דברי הרמב"ם הלא כל אדם אף שלא חטא מעולם אין יודע תעלומות מעיד עליו שלא יחטא אם כן למה אחר החטא צריך להיות במצב יותר רחוק מלפניו
על ידי הכתב והמכתב
א' ספטמבר 09, 2018 2:29 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות
תגובות: 21
צפיות: 1263

Re: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות

שיטה מקובצת מסכת בבא קמא דף נ עמוד א ולרבינו נראה לפרש אמרתי כלומר השמעתי דבר זה לפני הקדוש ברוך הוא והם דבר שנצטער וכו' והסכים הקדוש ברוך הוא לדברי שכן דרכו של הקדוש ברוך הוא שמסכים לסברת הצדיקים שבדור וכשמת בנו בצמא כבר מת רבי חנינא. וכן מצינו בחגיגה שלא היו אומרים דבר במתיבתא דרקיעא בשם רבי מאיר ...
על ידי הכתב והמכתב
ה' ספטמבר 06, 2018 12:48 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 87
צפיות: 7229

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

היות שזה מענין הפורום לא אמנע מלספר כאן אירוע שקרה בשבוע זה בקהילתינו התארס השבוע בחור מבוגר בן 32. הכרתיו, ובאמת כל השנים לא ידעתי למה לא התארס, נראה סטנדרטי בכל המובנים. כמה שעות לאחר הסיפור ניגש אלי ידידי בסערת רגשות ואומר לי: שמעת שפלוני התארס, אני עונה לו כן מזל טוב, אני זוכר אותו עוד מהישיבה. ...
על ידי הכתב והמכתב
ד' ספטמבר 05, 2018 12:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2274
צפיות: 224537

Re: אשכול אביעה חידות

מה עם פיל שבלע כפיפה מצרית
על ידי הכתב והמכתב
ד' יולי 25, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גבולות הארץ
תגובות: 174
צפיות: 16671

Re: גבולות הארץ

אם תוכל לפרט היכן הגר"א - אשמח

לגבי הכינרת השאלה בסיסית יותר שהרי בעונת הגשמים בכל שנה היא מתמלאת ומתרחבת ובקיץ ההיפך, אם כן לפי איזה קו יש למדוד

שוב עולה בדעתי דהנדון ברשב"א שם הוא על ירדן ששינה מהלכו אבל ירידת המיפלס או עלייתו היא נושא בפנ"ע שהרי גוף המים לא השתנה
על ידי הכתב והמכתב
ג' יולי 17, 2018 9:03 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מחיקת סוגריים בוורד - בקשת עזרה
תגובות: 5
צפיות: 1094

Re: מחיקת סוגריים בוורד - בקשת עזרה

כמו שהראה החושב
ובחלון החלף ב בוחרים ב'עיצוב' ,'סגנון', ובוחרים במספר גודל הגופן
על ידי הכתב והמכתב
ג' יולי 17, 2018 8:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה חייבים בפו"ר?
תגובות: 11
צפיות: 691

Re: כמה חייבים בפו"ר?

דרך נוספת שאין הבדל בין רוה"ק לידיעה אחרת אבל בכל דבר שתלוי בבחירה לא שייך להגיד שיודעים מה עתיד להיות. ולפי זה יקשה איך הרגינן לרודף וצריך לומר שהיינו דווקא מחמת שעושה מעשה. אבל אם לא עשה כלום ותלוי בבחירתו עדיין לא מיקרי רודף. ולפי זה יצא חידוש בדין רודף. . בהלכות מוסור - חו"מ שפ"ח...
על ידי הכתב והמכתב
ה' יוני 07, 2018 7:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 65
צפיות: 5304

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

1) אני חושב שזמנם של הת"ח שכאן יותר חשוב מלעסוק בפירצה כזו בכרם ישראל, כי לא יהיה תקנה לדיינים מסוג זה עד ביאת גואל במהרה בימינו. 2) לדעתי העניה ביותר- כדאי שישאירו אותו בכלא עד שיסכים לתת גט - זה הדבר היחיד בסיפור זה שאולי אפשר לקשר בין דייני האמת שבדור לבין מערכת המשפט להבדיל בין הטהור לטמא....
על ידי הכתב והמכתב
ד' מאי 23, 2018 12:29 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה (דחופה!) בתוכנת וורד
תגובות: 74
צפיות: 8080

Re: עזרה (דחופה!) בתוכנת וורד

סיקרן אותי איך עושים בוורד את זה ע"י מקרו אז כתבתי מקרו שעושה את זה הנה הוא. השתמשתי במשתנים בעברית כי לא ידעתי מה הידע שלך באנגלית. Sub הכנס() ' ' ' ' Dim a, מספר_להתחיל, מספר_פעמים As Integer מספר_פעמים = 5 מספר_להתחיל = 500 For a = 1 To מספר_פעמים With Selection.Find .ClearFormatting .Wrap ...
על ידי הכתב והמכתב
ה' מרץ 15, 2018 8:32 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 273
צפיות: 40686

Re: עזרה - וורד

הלוכסן משמש למטרה זו: בתיבת החיפוש, הפעל נא את האפשרות 'השתמש בתווים כלליים'. אחר הקש על 'מיוחד'. יש שם כמה וכמה אפשרויות של חיפוש שהן תקפות רק כאשר מפעילים את 'השתמש בתווים כלליים'. למשל, חיפוש מחרוזת של אותיות באשר הן: *. תו כלשהו: ?. לכן, סימנים אלו * ? תפוסים לחיפוש המתוחכם הזה, ואינך יכול לחפש...
על ידי הכתב והמכתב
ה' מרץ 15, 2018 8:31 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 273
צפיות: 40686

Re: עזרה - וורד

\][!\ג]*\[
עשיתי את המופע הזה - משמעותו היא לחפש כל היכן שמופיעים מילים בין ] ל [ אבל לא היכן שמופיע האות הג'
למעשה האות ג' כן מופיעה מישהו יודע למה ?
על ידי הכתב והמכתב
ה' מרץ 15, 2018 8:03 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 273
צפיות: 40686

Re: עזרה - וורד

תודה, מעט דבש, על האפשרות של הוספת לוכסן. למדתי דבר חדש. ויש בכך הרבה דבש. אבל החיפוש שביקש הכתב והמכתב הוא פשוט מאוד. הוא מבקש לחפש את (...) כאשר יש לפניו: (בראשית ג ל) (תהלים ב א) (שמות ג ח) ולמצוא רק את השורה הראשונה והשלישית, ולא את השנייה. על כן החיפוש הוא פשוט בתכלית: א. סימון 'השתמש בתווים כ...
על ידי הכתב והמכתב
ה' מרץ 15, 2018 7:59 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 273
צפיות: 40686

Re: עזרה - וורד

שאל הכתב והמכתב: האם אפשר לחפש בוורד צירוף מסוים ולשלול בו אפשרות מסוימת. אכן, אפשר ואפשר. א. בפקודת חיפוש סמן ב-וי את האפשרות 'השתמש בתווים כלליים'. ב. כתוב את הצירוף שאתה מחפש, ואחר שלול את האפשרות שאינך רוצה. במקרה שלך: ([!תהלים] כלומר, חפש ( אבל בלי תהלים אלא שהאפשרות 'השתמש בתווים כלליים' אינה...
על ידי הכתב והמכתב
ד' מרץ 14, 2018 8:27 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 273
צפיות: 40686

Re: עזרה - וורד

האם ניתן לעשות חיפוש בוורד בצורה הבאה
חפש קטע - או מופע אחר, שלא מופיעה בו מילה או תו מסוים?

לדוגמא ברצוני לחפש היכן מופיעים התווים ( ) אבל לא כולל איפה שכתוב בפנים תהלים, דהיינו יופיעו כל המופעים מלבד אלה שמופיע בהם מלה זו?
על ידי הכתב והמכתב
ב' פברואר 26, 2018 6:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1345
צפיות: 159346

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

בקרית בלז בירושלים מתגוררים הזוג וולס, שהבעל נפצע מיד אחרי חתונתו מרכב ונשאר משותק, האישה היא אחייניתו של הגר"ש -כמדומני לבית פקשר- והגר"ש מאוד העריך את מסירותה התמידית לבעלה והיה מבקר אותה כל שבוע ומחזק אותה, כמו כן היה מפנה אליה לפעמים לברכה זכורני עוד לפני חמש שנים שראיתיו מגיע לשם ועו...
על ידי הכתב והמכתב
ג' פברואר 20, 2018 11:25 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: פתיחת העמוד במקום הנכון
תגובות: 12
צפיות: 9142

Re: פתיחת העמוד במקום הנכון

הצליח.
האם אפשר לבטלו לגמרי?
על ידי הכתב והמכתב
ג' פברואר 20, 2018 5:45 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: פתיחת העמוד במקום הנכון
תגובות: 12
צפיות: 9142

Re: פתיחת העמוד במקום הנכון

לאחרונה החלפתי לוונדוס 10 וכשאני לוחץ על F3 במקום לקבל תוצאת החיפוש הבא מויע לי שנוי גובה הרמקול של המחשב, משהו יודע איך אפשר לשנות את זה כדי שאוכל להמשיך לדפדף בחיפוש על ידי F3 ?
על ידי הכתב והמכתב
ג' פברואר 20, 2018 12:52 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: דרוש מגיה לספר קודש עם ניסיון ומקצועיות בלבד
תגובות: 11
צפיות: 1410

Re: דרוש מגיה לספר קודש עם ניסיון ומקצועיות בלבד

טוב וחסד כתב:
עובדיה חן כתב:קיימים הרבה מאוד עורכים אבל חשוב להגדיר במה מדובר .


האם כבודו בעל "הכתב והמכתב"?

כבודי לאחר לא אתן...
על ידי הכתב והמכתב
ב' פברואר 12, 2018 11:28 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 273
צפיות: 40686

Re: עזרה - וורד

משהו יודע איך משתיקים את הצלילים של CTRL ושאר מקשי הקיצור - בלי השתקת צלילי המחשב ?
על ידי הכתב והמכתב
א' פברואר 04, 2018 12:27 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 273
צפיות: 40686

Re: עזרה - וורד

נכון, תודה רבה,
האם ישנו גם קיצור לדלג להופעה הקודמת?
על ידי הכתב והמכתב
א' פברואר 04, 2018 10:51 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 273
צפיות: 40686

Re: עזרה - וורד

משהו יודע האם יש קיצור דרך ל'תוצאת החיפוש הבא'?
על ידי הכתב והמכתב
ו' ינואר 26, 2018 2:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: וורד - מדריך לשימוש בפקודות מאקרו
תגובות: 4
צפיות: 1041

Re: וורד - מדריך לשימוש בפקודות מאקרו

ושאלה:
אפ עשיתי פקודה כזו וכעת אני רוצנ להוסיף לה קיצור מקשים, איך אני עושה זאת?
על ידי הכתב והמכתב
ג' ינואר 23, 2018 8:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת בשלח
תגובות: 10
צפיות: 820

Re: שאלה בפרשת בשלח

נ"ל דרצו לערער על נבואתו של משרע"ה שהוא לא מדייק ומדהאי שייר האי שייר
על ידי הכתב והמכתב
ה' דצמבר 28, 2017 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הודאה לפני הישועה
תגובות: 45
צפיות: 4268

Re: הודאה לפני הישועה

'אודך ה'' – גם – 'כי אנפת בי' ובשערי תשובה לרבינו יונה (שער ד) כתב על אודות דבר זה בביאור הפסוק וז"ל: "'אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני' (ישעיה יב, א) פירוש אודך על מוסרך וקיבלתיו באהבה, ובעבור זה שאודך על שאנפת בי, ישוב אפך ותנחמני, וכן בענין הודאה על הטובה נאמר (תהלים נב, יא) 'אודך ל...
על ידי הכתב והמכתב
ה' דצמבר 28, 2017 5:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי
תגובות: 48
צפיות: 3554

Re: מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי

ייש"כ. טובים השניים
על ידי הכתב והמכתב
ה' דצמבר 28, 2017 12:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי
תגובות: 48
צפיות: 3554

Re: מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי

באותו ענין אבקש אם מי יוכל להפנותינו למ"מ בענין התימה שכשאמרו האחים 'אבל אשמים אנחנו' מבואר שם שחשבו לחטא רק את מה שלא שעו לתחנוניו אבל לא על עצם הרעיון של המכירה. זכורני שאי מי המפרשים דיבר מזה ואשמח אם מי יוכל לפהנותינו למי שמדבר מזה
על ידי הכתב והמכתב
ג' דצמבר 19, 2017 1:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי
תגובות: 48
צפיות: 3554

Re: מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי

בהמשך להנ"ל: יעקב אע"ה ידע שיוסף במצרים, אך לא ידע אם עמד באמונתו. וע"ז נתאבל כמש"כ רש"י על חיה ראה וכו'. עו"כ רש"י על וירא יעקב כי יש שבר במצרים, שראה באספקלריא שיוסף נמצא נבמצרים אך לא היתה נבואה ממש עיי"ש בלשונו. מצד שני ידע יעקב שהתיקון לחטא מכירתו ע"...
על ידי הכתב והמכתב
ג' דצמבר 19, 2017 12:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי
תגובות: 48
צפיות: 3554

Re: מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי

בא לת' כמה קושיות. א. הלא יעקב אע"ה ידע מחלומו והאמין להם כמו כמש"כ רש"י אביו שמר את הדבר ב. כמו כן לא מצינו ששאל את השבטים אודות יוסף רק מיד אמר 'טרף טרף' ולמה לא שאלם האם הם יודעים משהו אודותיו ג. למה הוצרך 'וירא את העגלות' וכי מה היה מקום לחשוש שמשנה למלך מצרים ישקר ויציג את עצמו ב...

עבור לחיפוש מתקדם