מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2181 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מקדש מלך
ב' ינואר 27, 2020 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות טכנאית US
תגובות: 23
צפיות: 2218

Re: האם מותר להיות טכנאית US

אני מבין שלא מדובר כאן על זה שהבדיקה שלה מאפשרת את ההפלה אלא שגורמת לאנשים להחליט כך. ואני שואל מקופיא בלי לבדוק. האם יש דוגמאות בכלל לסוג הזה של לפני עיוור. כלומר שהמעשה שלי לא מאפשר לאדם לעשות את האיסור כי האפשרות קיימת בלאו הכי והמעשה שלי לא שינה כלום בזה אלא היא מהווה סיבה שגורמת לו לעשות את זה...
על ידי מקדש מלך
ב' ינואר 27, 2020 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עדי קיום פסולים אך הוא יודע האמת
תגובות: 19
צפיות: 1312

Re: עדי קיום פסולים אך הוא יודע האמת

עושה חדשות כתב:שדר לי חכ"א שליט"א -

הגרשז''א.png

הרב איש ספר הסתפק בעבר בעניין עד שיודע בעצמו שעבר עבירה, אך בי"ד אינם יודעים זאת ויקבלו עדותו, אם כשר לקיומי קידושין.
ולכאורה דברי הגרש"ז נוגעים גם לנידונו.
על ידי מקדש מלך
ב' ינואר 27, 2020 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נט"י במים מותפלים
תגובות: 5
צפיות: 179

Re: נט"י במים מותפלים

לפו"ר גם להחזון איש מים מותפלים לא פוסלים במיעוטם כשיש רביעית מבלעדיהם (ונוטלים היום בכמה וכמה רביעיות כמובן). וכעת מי יידע האם המים המותפלים הם רוב או מיעוט?
ואם לא יודעים, האם אפשר להקל בספק נטילת ידיים דחסרון ידיעה כהאי גוונא?
על ידי מקדש מלך
א' ינואר 26, 2020 11:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: נט"י במים מותפלים
תגובות: 5
צפיות: 179

Re: נט"י במים מותפלים

נכתב על השמועה שהתבררה כמוטעית
על ידי מקדש מלך
א' ינואר 26, 2020 10:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: חילול השם כשנוהג לפי ההלכה
תגובות: 22
צפיות: 400

Re: חילול ה' כשנוהג לפי ההלכה

הרי עשו נגד ההלכה הפשוטה לא כדי לקיים איזה מצוה אלא כדי 'להתייפף' כביכול בפני האומות שישראל עושים מה שנכון לעשות. ולפי אלו שרימזתי אליהם הקידוש ה' הכי גדול היה דוקא אם היו נוהגים צמוד להלכה בלי לזוז ממנה סנטימטר, לא להתחשב כלל עם איזה ערך אוניברסלי שהגוים יחשבו שעשו כדת. (אכן לאחר שיש בזה ציווי ה' ...
על ידי מקדש מלך
א' ינואר 26, 2020 9:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: חילול השם כשנוהג לפי ההלכה
תגובות: 22
צפיות: 400

Re: חילול ה' כשנוהג לפי ההלכה

הוא מתכוון לגבעונים ביבמות לט.

ולפו"ר איני רואה מזה שום ראיה. כי אכן היה בזה קידוש ה' שבני ישראל נוקמים נקמתם של גרים גרורים. ועשו זאת על פי ציווי ה' המפורש (ומה שהגבעונים לא מחלו, זה לא קשור). וראו לנכון להשאירם תלויים להראות את הקידוש ה' הזה.
על ידי מקדש מלך
ו' ינואר 24, 2020 2:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 94
צפיות: 4104

Re: הדור הבא - לאן?

ודאי שהתורה היא חכמתו ורצונו יתברך שמו, וכשלומדה מתאחד ברצונו יתברך. אבל אין החכמה רק השכל האנושי שאנו משיגים בה, אלא עצם הדין. "שעלה ברצונו שכשיטעון ראובן כך וכך דרך משל ושמעון כך וכך יהיה הפסק ביניהם כך וכך. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבא למשפט על טענות ותביעות אלו, מכל מקום מאחר ש...
על ידי מקדש מלך
ה' ינואר 23, 2020 3:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דף היומי לבעלי בתים - האמנם?
תגובות: 46
צפיות: 1740

Re: דף היומי לבעלי בתים - האמנם?

בישיבות מלמדים איך ללמוד. וזוהי הדרך ללמד. ע"י טחינת הסברות וחידודן, משמוש בראיות, דיוק בלשונות וכו'. רק כך כשיגדל ידע איך לפסוק בהלכות תפילה, שבת, מועדים וכו'. אחרת, סברותיו אינן סברות, וראיותיו אינן ראיות. והנסיון מורה על כך. פוק חזי. לדוגמא: רבי חיים קנייבסקי רבי ניסים קרליץ הגרי"ש אלי...
על ידי מקדש מלך
ה' ינואר 23, 2020 1:42 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד המילה "מוסר" (מלשין)
תגובות: 18
צפיות: 853

Re: ניקוד המילה "מוסר" (מלשין)

דרומי כתב:יש על כך תוספות יו"ט ידוע בשם המהר"ל מפראג, שאומר שהרעיון הוא שמי שמוסר בסוף הוא יימסר ולכן הוא נקרא "מסור". ושכחתי איה מקום כבודו

ואני קראתי בשם אחד הצדיקים שהוא מסור ביד יצרו הרע.
על ידי מקדש מלך
ה' ינואר 23, 2020 12:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'משולש' כסמל לחוזק, משובח וכדומה
תגובות: 7
צפיות: 262

Re: 'משולש' כסמל לחוזק, משובח וכדומה

מצודת ציון מלכים ז, ב
(ב) השליש - שר וחשוב כמו ומבחר שלישיו (שמות טו):
על ידי מקדש מלך
ה' ינואר 23, 2020 12:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעו מיניה מרב ששת דוקא
תגובות: 16
צפיות: 527

Re: בעו מיניה מרב ששת דוקא

בפשוטו, לכל אמורא יש מטבע לשון 'מגדף בה רבי אבהו' וכו' (ראה תוספות כתובות ב:. וראה גם סנהדרין יז:).

והרי רבי אבהו לא אמר בעצמו 'מגדף', אלא שמעתיק השמועות ממנו הביא שמועותיו בלשון זו. והוא הדין למעתיק שמועותיו של רב ששת שכתב או אמר את שמועות בית מדרשו במטבע לשון זו.
על ידי מקדש מלך
ד' ינואר 22, 2020 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 337
צפיות: 45848

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

עדים שעברו על איסור דרבנן אינם פסולים לעדות (תוס' ב"מ עב. ד"ה שטר). ומשמע מדברי התוס' שלא רק שאינם פסולים לעדות מה"ת אלא אפי' מדרבנן אינם פסולים לעדות, ולכאורה למה לא? והיה צד לומר שאף מה"ת נעשו פסולים לעדות שעברו על לא תסור. (ועי'.בספר מכתבי תורה מכתבים רכג ורכד, בשיטת התוס' בז...
על ידי מקדש מלך
ד' ינואר 22, 2020 4:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דף היומי לבעלי בתים - האמנם?
תגובות: 46
צפיות: 1740

Re: דף היומי לבעלי בתים - האמנם?

לשיא הוולגריות הגיע התעמולה בנוסח הבא: בתי לומדת בב"ס של בית יעקב. אל ביה"ס הגיע רב אחד (שמו ידוע) ודיבר אל התלמידות באמצעות מערכת הכריזה וכך היה המסר, כל בת תבוא אל אביה ותאמר לו, אבי אבי האם אתה אוהב אותי? וכשהאב ישיב הן, תאמר לו בתו, אבי האם תסכים ללמוד דף היומי? אני אפנה את זמנך בכך ש...
על ידי מקדש מלך
ד' ינואר 22, 2020 4:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דף היומי לבעלי בתים - האמנם?
תגובות: 46
צפיות: 1740

Re: דף היומי לבעלי בתים - האמנם?

אכן הערה חשובה מאוד. אבל יש להעיר שני נקודות לטובת הדף היומי. א) מציאות שבזה מצליחים שנים בצורה עקבית ורצופה. ב) דברי רבי משה פיינשטיין (יו"ד חלק ד סימן לו) שנקט שיש מצווה מיוחדת על כל אחד מישראל ללמוד את כל התורה לפחות פעם אחת, ומתקיים בלימוד זה דייקא. "וגם משמע מהרמב"ם שאיכא מצווה ח...
על ידי מקדש מלך
ד' ינואר 22, 2020 3:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי יהושע בן לוי - תנא או אמורא?
תגובות: 26
צפיות: 615

Re: כיצד מתייחסים לרבי יהושע בן לוי ?

רבי (במקום רב) לא מוכיח כלום כפשוט. זה תואר ארץ ישראלי על כל האמוראים במחכת"ה לא אדע מהיכן הוא "כפשוט", ואדרבה יציין מר את מקור דבריו. זו ועוד אחת אחרת, אם כן האיך יפרנס את דברי רבי שרירא גאון באיגרתו כי גדול מרב רבי, וגדול מרבי רבן, וגדול מרבן שמו, - שהרי לדעתו אין בין רבי לרב אלא ב...
על ידי מקדש מלך
ד' ינואר 22, 2020 3:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 39
צפיות: 2009

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

מצאתי מקור נוסף מרבותינו הראשונים, בפירוש הרמב"ן על התורה (שמות ד, כ). וטעם ויקח משה את אשתו ואת בניו - כמו ובני פלוא אליאב (במדבר כו ח), כי לא היה לו רק גרשום, כאשר הזכיר הכתוב (לעיל ב כב), ואליעזר נתעברה ממנו בדרך או במצרים אם הלכה שם. ויתכן כי קודם הדבור הנדבר לו בהר האלהים לא נולד לו רק גרש...
על ידי מקדש מלך
ד' ינואר 22, 2020 11:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 280
צפיות: 13923

Re: בית מדרש הגר"א

יש כל כך הרבה דברים ללא רמה ראויה ברשימה הנל שהביא הארי שבחבורה, אך כמו ישא ברכה אין לי כח עכשיו לסתור פרטים. אך דבר אחד לא אמנע, האם הרב אוריה חולק על כך שמרכז היהדות מבוסס על יציאת מצרים ודרכו לברית עם האבות?? הרי בעשרת הדברות נאמר בפתיחה 'אשר הוצאתיך' ולכן זה מגוחך לגמרי להעמיד את זה אחרת.. איך ...
על ידי מקדש מלך
א' ינואר 19, 2020 3:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יענקלה הכונס- היה?
תגובות: 110
צפיות: 4115

Re: יענקלה הכונס- היה?

אכן. מעניין שאותי בכלל לא 'תפסה' השאלה מי חשוב ומי לא לא. (בפרט שקביעה זו נאמרת על ידי זה שסיים את הש"ס, ולא על ידי קריין אובייקטיבי. והמסיים לכשעצמו באמת צריך לחשוב ככה!) מה שכן ריגש אותי הוא הנושא של השואה, והניצול שנותר בגפו ומנסה ללמוד. הילד המסכן שהולך לחיידר ולא מבין מאומה. האבא שמבטיח מט...
על ידי מקדש מלך
א' ינואר 19, 2020 3:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יענקלה הכונס- היה?
תגובות: 110
צפיות: 4115

Re: יענקלה הכונס- היה?

תם מה הוא אומר כתב:
קרית מלך כתב:הוא אמר כך: אני על פי סברא מסיים את הש"ס, אבל אתה עם הסיום שלך מסיים הגלות בזכותך,


מה הכוונה מסיים את הגלות?

אחד מחשובי הכתובים תהה (באשכול אחר) האם אביו של יענקלה הכונס הקפיד על זמן תפילה (ומחק מיד את הודעתו...), וכעת אני תוהה האם ניבא וידע מה ניבא או שמא לא ידע מה ניבא...
על ידי מקדש מלך
א' ינואר 19, 2020 12:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יענקלה הכונס- היה?
תגובות: 110
צפיות: 4115

Re: יענקלה הכונס- היה?

אין ספק, ולכן מה? זה שלמד כל הש"ס לא קונה עולמו? למה הוא חשוב ממנו? למה המסר השלילי הלז? אותי חינכו שניצול שואה שנשאר שומר תורה ומצוות, גם אם לא למד דף אחד 2700 פעמים, יכול לקבל 'קוויטלאך'. לא אמרו זאת על מי שסיים ש"ס במסגרת דף היומי. ואת המסר השלילי הזה אעביר מן הסתם גם לילדיי. (אגב, הסי...
על ידי מקדש מלך
ו' ינואר 17, 2020 1:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 58
צפיות: 1470

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

למה אתה שואל על המכות? המכות אומרות 'אתה לא בסדר, תעשה חשבון נפש' (ואין כאן מקום להיכנס ל'הנהגת המזל', כי גם כבודו לא שאל מצידה). וזה שאינך יודע כיצד להיות בסדר, זו שאלה שקשה גם בלי המכות. הרי ה' ציווה להיות בסדר, והרי איני יודע במה אני לא בסדר וכיצד עלי להשתפר? אלא מאי, שרחמנא ליבא בעי, וכל לבבות ...
על ידי מקדש מלך
ד' ינואר 15, 2020 4:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לסמוך על כשרות בעל הבית - דעת הגרש"ז אוירבך
תגובות: 14
צפיות: 1425

Re: לסמוך על כשרות בעל הבית - דעת הגרש"ז אוירבך

איני יכול להימנע מלהעיר על מוזרותו של הסיפור. להעיף בחור מישיבה על מעשה טוב, ועוד ב'שוגג' ובלי שום התראה?!

יתכן שהיה כך. הרב גוסטמן הרגיעו והסביר לו שזו משפחה המוכרת לו וניתן לסמוך עליהם. אך הבחור התחכם והתווכח, והרב גוסטמן ראה בכך חוצפה. וכדומה.
על ידי מקדש מלך
ד' ינואר 15, 2020 3:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גנזים (6)- אוסף מרהיב של פריטים מלאי עניין!
תגובות: 4
צפיות: 605

Re: גנזים (6)- אוסף מרהיב של פריטים מלאי עניין!

כמדומני שהעמוד שהועלה אינו העמוד שבו מצויה החתימה
על ידי מקדש מלך
ד' ינואר 15, 2020 2:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 58
צפיות: 1470

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

למה אתה שואל על המכות? המכות אומרות 'אתה לא בסדר, תעשה חשבון נפש' (ואין כאן מקום להיכנס ל'הנהגת המזל', כי גם כבודו לא שאל מצידה). וזה שאינך יודע כיצד להיות בסדר, זו שאלה שקשה גם בלי המכות. הרי ה' ציווה להיות בסדר, והרי איני יודע במה אני לא בסדר וכיצד עלי להשתפר? אלא מאי, שרחמנא ליבא בעי, וכל לבבות ד...
על ידי מקדש מלך
ד' ינואר 15, 2020 1:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה עבירות נתכנו בתורה "תועבה"
תגובות: 6
צפיות: 356

Re: איזה עבירות נתכנו בתורה "תועבה"

ומה עם רש"י בהאזינו "בתועבות יכעיסוהו - כשפים ומשכב זכר שנקראו תועבה'?

וכמובן גם במשלי 'ושבע תועבת נפשו - משלח מדנים בין אחים'.
על ידי מקדש מלך
ד' ינואר 15, 2020 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השבטים ותפקידיהם
תגובות: 21
צפיות: 1045

Re: לוי ויששכר- מי הוא שתפקידו להורות תורה לבנ"י.

ומה עם יהודה? 'לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו'. ולגבי חלוקת התפקידים בין יהודה ללוי ראה בהקדמת הנצי"ב להעמק שאלה. לגבי יששכר הוא לא מתייחס שם, אבל השאלה היא האם ליששכר יש תפקיד מהותי בעניין, או שמתוך שהיו פנויים ללמוד זכו להורות הוראות בישראל. לעניין תיעוד. לגבי יששכר מובא תיעוד בדברי הימ...
על ידי מקדש מלך
ד' ינואר 15, 2020 12:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שניים שעשאוה, במצוות.
תגובות: 6
צפיות: 176

Re: שניים שעשאוה, במצוות.

במה שנכתב בגוף ההודעה כן. הרי על זה בדיוק נסובה הערתי.
אך לא סיפק בידי לראות את דברי מהר"ם שיק בפנים, ולא את המקורות שצוינו בהערה בפנים.
ועל כן הדגשתי שאני כותב סברות בפני עצמם ורק לפו"ר. ותן לחכם וכו'
על ידי מקדש מלך
ד' ינואר 15, 2020 12:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שניים שעשאוה, במצוות.
תגובות: 6
צפיות: 176

Re: שניים שעשאוה, במצוות.

כמה הערות לפום ריהטא. נחלקו הראשונים האם שניים שעשאוה נוהג בכל התורה, או רק באיסורי כריתות, או רק בשבת דווקא (ויש הסוברים עוד, דגם באיסורי כריתות אינו פוטר אלא מהכרת אבל אסור מהתורה). ואם נוהג רק באיסורי כריתות אינו שייך לעניין עשין. לעניין מילה, יש סוברים שהמצווה היא רק לדאוג שיהיה נימול ועל גוף המ...
על ידי מקדש מלך
ד' ינואר 15, 2020 10:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוכר - למפרע
תגובות: 11
צפיות: 1548

Re: הוכר - למפרע

ואגב נתעוררתי היום לדון כיצד כל אשה שנתקדשה בממון שזכה בעלה רק ע"י תורת מוחזק הרי היא מוקדשת [כיון שכך נקבע ע"י דיני הממון] ובפשוטו באופן שזינתה נהרגת ,והלא טעמא בעי דיכולה לטעון שהיא יודעת שאי"ז של בעלה ואין לה הכרעת מוחזק, ועכ"פ לדונה כמזידה מנלן הא וצ"ע הרי כל הטעם שצריך...
על ידי מקדש מלך
ג' ינואר 14, 2020 11:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו "ער"ד עפיל"?
תגובות: 6
צפיות: 253

Re: מהו "ער"ד עפיל"?

מצו"ב לשון ההערות למשנת שער הציון במשנה ברורה המבואר מהדורת עוז והדר. יח הא"ר כתב וז"ל מהרי"ל היה נוהג לאכול בליל ראש השנה ער"ד עפי"ל כי הוא מקרר ומונע מהרגל דבר, והיה מברך עליו שהחיינו ולא בורא פרי האדמה דדבר הבא בתוך הסעודה הוא ע"כ. והנה במהרי"ל מנהגי ר"...
על ידי מקדש מלך
ב' ינואר 13, 2020 6:19 pm
פורום: עזר אחים
נושא: תרגום המלה 'סקריפ'
תגובות: 6
צפיות: 458

Re: תרגום המלה 'סקריפ'

וזאת (מן הסתם) עקב העוון החמור (בעבר) להחזיק דולרים?
על ידי מקדש מלך
ב' ינואר 13, 2020 6:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרדוקס הלכתי והשלכותיו
תגובות: 46
צפיות: 4561

Re: פרדוקס הלכתי והשלכותיו

עוד פרדוקס הלכתי שנזכרתי בו האיסור לעבור בד' אמות של המתפלל לפי הטעם שלא יבלבל את המתפלל, ואילו המציאות היא שהמתפלל אינו יכול לכוון מחמת הידיעה שהוא מונע מרעהו העומד לפניו וסיים את תפילתו לפסוע אחורנית. אני מצטרף להרגשתך אבל באמת י''ל שהאיסור לעבור הוא כי העובר מזלזל בתפילה, בכך שעושה פעולה שמבלבל ...
על ידי מקדש מלך
ב' ינואר 13, 2020 5:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "פעם אחת הייתי מעלה עולה על גבי המזבח"
תגובות: 13
צפיות: 1595

Re: "פעם אחת הייתי מעלה עולה על גבי המזבח"

לענין כתב:מדהים!

ומענין לענין, אעתיק דברים שנמצאו בזה.
ריב''א.PNG


כבר האריכו בפורום בעבר הרבה בעניין זה.
ראה viewtopic.php?f=7&t=22926&p=229329&hilit=%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%AA%D7%94#p232014
על ידי מקדש מלך
א' ינואר 12, 2020 4:46 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 581
צפיות: 92021

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

אני זוכר היטב כיצד הזהיר מפני עגנון ואמר שעם כל הכיפה השחורה הגדולה שלראשו, הרי שהסיפורת שלו מסוכנת לעיתים אף יותר משל רעיו גלויי הראש. שמא תחכים אותנו בפרטי הסכנה הנשקפת ממנו, למען נדע כולנו להיזהר ממנה. (אין אני בקיא ברומניו הגדולים שלא קראתים מעולם. רק קראתי מאמרים קצרים שנמצאים באוצר החכמה פה ו...
על ידי מקדש מלך
א' ינואר 12, 2020 3:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה זו אמונה פשוטה?
תגובות: 106
צפיות: 4994

Re: מה זו אמונה פשוטה?

אני מצרף קישור לדיון ארוך ביני להרב ישא ברכה בעבר, בנקודות אלו ונקודות המשיקות להם. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=21253&hilit=%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D&start=120#p483497 לא סיפק הזמן בידי לעבור על כל הנכתב בקישור. ומה גם שנדמה...
על ידי מקדש מלך
א' ינואר 12, 2020 12:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה זו אמונה פשוטה?
תגובות: 106
צפיות: 4994

Re: מה זו אמונה פשוטה?

הרב מקדש מלך כבר כתבתי בזמנו שעל פי הסטטיסטיקה יש מקרים של 0.000000001 (מספר האפסים אינו מכוון) בהם מי שחשבת כל ימי חייך שהם הוריך אינם אלא הורים מאמצים ובמקור הינך בכלל מעם אחר. ולעניננו יתכן אדם שכל ימי חייו סבור שהוא יהודי, ויש סיכוי של אחד ל.. שהכל טעות. כנגד חשש זה לא יעזור כל כח בנפש וכו' וכו...
על ידי מקדש מלך
א' ינואר 12, 2020 11:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה זו אמונה פשוטה?
תגובות: 106
צפיות: 4994

Re: מה זו אמונה פשוטה?

הגיונות צר לי אבל נראה שלא הצלחתי להסביר מספיק טוב, את תורף דברי. הערבוב המדובר הוא בדווקא והוא אומר שבכוחו של האדם להגיע להכרעה שכלית בענייני אמונה, ברמה הגבוה ביותר של הבסיס ההגיוני של ההחלטות הכי חשובות שאדם כלשהו או קבוצת אנשים קיבלו בימי חייהם, לא פחות אבל גם לא יותר. ההחלטה לעלות למטוס אינה א...
על ידי מקדש מלך
א' ינואר 12, 2020 11:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה זו אמונה פשוטה?
תגובות: 106
צפיות: 4994

Re: מה זו אמונה פשוטה?

הגיונות צר לי אבל נראה שלא הצלחתי להסביר מספיק טוב, את תורף דברי. הערבוב המדובר הוא בדווקא והוא אומר שבכוחו של האדם להגיע להכרעה שכלית בענייני אמונה, ברמה הגבוה ביותר של הבסיס ההגיוני של ההחלטות הכי חשובות שאדם כלשהו או קבוצת אנשים קיבלו בימי חייהם, לא פחות אבל גם לא יותר. ההחלטה לעלות למטוס אינה א...
על ידי מקדש מלך
ש' ינואר 11, 2020 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתה עלי רחל - הרחקות בטומאת לידה
תגובות: 9
צפיות: 382

Re: מתה עלי רחל - הרחקות בטומאת לידה

כנראה בעלי הפשט הזה סוברים כדעת בעלי התוספות על התורה שהאבות לא קיימו את הכל אלא מה שהיו רוצים היו מקיימים ומה שרצו היו מניחים, לפי הצורך וראות עיניהם. ומי יעמוד בסוד קדושים. ואם נאמר שהוא איסור דרבנן (מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן אם איני טועה) אתי שפיר טפי, עיין פני דוד לחיד"א פרשת תולדות א...
על ידי מקדש מלך
ש' ינואר 11, 2020 9:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המרחק בין טבריה לציפורי
תגובות: 6
צפיות: 222

Re: המרחק בין טבריה לציפורי

בספר תורה שבעל פה להר"י ענבל מאריך בעניין טבריה וציפורי, ורוצה לטעון (על פי זכרוני) שציפורי הוא גם שם של כל המחוז, ולאו דווקא של העיר עצמה, וממילא מיושב שהמרחק קטן יותר. ראה שם אריכות גדולה בעניין.

עבור לחיפוש מתקדם