מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1690 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מקדש מלך
א' מאי 26, 2019 10:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 86
צפיות: 1449

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

שמעתי פעם בשם אחד האדמורי"ם שהעובדה שהתורה אסרה על כהנים להיטמא למת מראה לנו שאין אצלם את העניין של השטתחות על קברים, ועל כן אין להם ליסוע לקברי צדיקים, גם בדרך היתר.
על ידי מקדש מלך
א' מאי 26, 2019 10:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: חוקים בדיני ממונות
תגובות: 21
צפיות: 481

Re: חוקים בדיני ממונות

תוס' קידושין יג ע"ב מלוה הכתובה בתורה: פירוש כגון קרבנות ופדיון הבן וערכין ונזקין שלא היו יודעים עניני נתינות הללו אם לא שנתחייבה התורה בפירוש לא היו יודעים את פרטי הדינים, אבל אי אפשר לקרוא לזה 'חוק', כי רובם מובנים בשכל אנושי. כל אחד מבין למה שור תם פחות חמור משור מועד, ולמה יש לחלק בשן ורגל...
על ידי מקדש מלך
א' מאי 26, 2019 10:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: גידול בלורית, האם מותר או אסור
תגובות: 2
צפיות: 18

Re: גידול בלורית, האם מותר או אסור

טעמי קדושה אינו דבר ברור לדון בו. חציצה בתפילין, בעצם הוא מין במינו, שיש להקל עכ"פ בדיעבד. ויש לומר דהיינו רביתיהו למגדל בלורית. מצד דמיון לעכו"ם כבר ציטט לפני הרב דמשק שדנו בזה. והפוסקים שצווחו הוא מדוע לעשות כן, ומה בצע לחפש קולות על מנת להידמות לנוכרים. והקולא בזמנינו התחילה מישיבות שהב...
על ידי מקדש מלך
א' מאי 26, 2019 10:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: חוקים בדיני ממונות
תגובות: 21
צפיות: 481

Re: חוקים בדיני ממונות

עניינים שהיו מובנים ומסתבר בזמן חז"ל ולא בזמן שלנו. אבל דינם לא השתנה... וכן איסור רבית, שבזמנינו ובצורה שהדבר נעשה (בבנקים וכדומה, לאפוקי שוק אפור) הוא דבר הכרחי ומבורך על פי סברא האנושית, כך שהאיסור הוא רק בבחינת חוק של תורה. אוי ואבוי! ולא עוד אלא שמשימים משה רבינו חכם ותורתו אמת ואומרין אי...
על ידי מקדש מלך
א' מאי 26, 2019 9:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: לעבור באור אדום
תגובות: 9
צפיות: 174

Re: לעבור באור אדום

שו"ת שבט הלוי חלק י סימן רצא
וממילא פשוט דאסור ע"פ הלכה לעבור ברמזור אדום בכל הזמנים גם כשאין מכוניות מתקרבות ממש דהירוס הסדר מביא לידי סכנה בנפש כידוע.
על ידי מקדש מלך
א' מאי 26, 2019 8:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: איום לתביעה בערכאות
תגובות: 3
צפיות: 39

Re: איום לתביעה בערכאות

בעיקרון הדבר אסור. ולפעמים אף נפסלים לעדות עקב כך, שכן הדבר דומה לאיום למסור ממונו של חבירו. (ראה במצו"ב) אבל יש בזה הרבה פרטים למעשה. (כגון באדם שידוע מראש שאין שום סיכוי שיסכים ללכת לדין תורה, וכדו') וכמו כן כתבו שבימינו לא נפסלים לעדות עקב כך, כיון שאיסור קיל בעיני אינשי ואינם מודעים לחומרתו.
על ידי מקדש מלך
ו' מאי 24, 2019 4:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 86
צפיות: 1449

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

אתה צודק שהיהודי הפשוט אינו אוסף גימיקים מכל הבא ליד, אך (בניגוד ל'בני ברקי') אינו מזלזל באחרים.
על ידי מקדש מלך
ו' מאי 24, 2019 3:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 86
צפיות: 1449

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

ליטאי מבין - "עליה לרגל" ו"חגיגת חג" אשר בדו מליבם, שבמרכזו אדם ולא הקב"ה, הרי זה דבר פסול, ותו לא מידי. [אין שום סיבה להניח שהאר"י היה משתתף כיום בכ"ז, ואכמ"ל] במרכזם של חג הסוכות עמדים חפצים דוממים (גרע ממדבר) 'סוכה ולולב' כנ"ל במרכזה של חג החנוכה (פתי...
על ידי מקדש מלך
ו' מאי 24, 2019 2:47 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה
תגובות: 10
צפיות: 1286

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

רוב המראי מקומות העוסקים בנושא צוינו כבר בהודעות הקודמות. ויצויין למראה מקום מעניין נוסף. ספר שערי ירושלים לרבי יהוסף שוורץ עמוד יג. רבים מחכמי אשכנז קבעו כי בימי רבותינו חכמי התלמוד ז"ל, היו בני ארץ ישראל גומרים את קריאת התורה רק פעם אחת במשך שלש שנים, ובאמת אין זה נכון כפי שחכמי האשכנזים קבעו...
על ידי מקדש מלך
ו' מאי 24, 2019 2:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 86
צפיות: 1449

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

ומה תרגם אונקלוס על דברי התנא 'את ה' אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים'?
על ידי מקדש מלך
ה' מאי 23, 2019 1:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת בשר עוף עם חלב
תגובות: 6
צפיות: 155

Re: אכילת בשר עוף עם חלב

יש מקרה שנכנס טעם חלב בבשר, כגון על ידי כבישה או מליחה. ויש אופן שטעם החלב כלל לא נכנס בבשר, ורק אכלם ביחד.
על ידי מקדש מלך
ה' מאי 23, 2019 10:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 27
צפיות: 1214

Re: עבדות ומוסר ביהדות

לדעתי אתה מערבב בין רובד לרובד. בורא העולם חפץ בצדק וביושר. אבל הנושא של היושר בהנהגה האלוקית הוא אחד, וההנהגה האנושית היא דבר אחר. השורש הפנימי של היושר האנושי קשור לדרישה להידמות לקב"ה. אבל כאן למטה בגשמיות היא מתבטאת בטכניקות אותן תיארתי. וכפי שהוכחתי היטב, כל הנורמות האנושיות עד היום מקורן ...
על ידי מקדש מלך
ה' מאי 23, 2019 8:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 27
צפיות: 1214

Re: עבדות ומוסר ביהדות

מעניין. אשמח אם תביא. על כל פנים אם בתורה הקדושה עסקינן הרי אין טעם לשאול שאלות. אבל מטרת האשכול הזה ליישב את דין התורה עם המוסר האנושי. ובכאן השאלה כלל לא מתחילה. כי המוסר האנושי לא היה נגד עבדות עד לפני 200 שנה. כי המוסר האנושי תלוי בכל מיני גורמים משתנים. והיינו טעמא דמעמד האישה, והיינו טעמא דיר...
על ידי מקדש מלך
ד' מאי 22, 2019 6:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל דם שבבשר מוכשר כשר ומותר?
תגובות: 12
צפיות: 504

Re: האם כל דם שבבשר מוכשר כשר ומותר?

עיינתי וראיתי שהנידון מפורש בשו"ע יו"ד סימן סה סעיף ג גף העוף כיד הבהמה והלכך צריך לחתוך עצם האגפיים ולמלחם, וכן עצם הלחיים בעוף. הגה: ז ויש אומרים שאין צריכים ליטול בעוף חוטין אלו משום שדקין הם והדם יוצא משם על ידי מליחה (ר"ן פרק השוחט בשם י"א) וכן המנהג שאין נוטלין מן העוף שום ...
על ידי מקדש מלך
ד' מאי 22, 2019 4:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 27
צפיות: 1214

Re: עבדות ומוסר ביהדות

מעניין. אשמח אם תביא. על כל פנים אם בתורה הקדושה עסקינן הרי אין טעם לשאול שאלות. אבל מטרת האשכול הזה ליישב את דין התורה עם המוסר האנושי. ובכאן השאלה כלל לא מתחילה. כי המוסר האנושי לא היה נגד עבדות עד לפני 200 שנה. כי המוסר האנושי תלוי בכל מיני גורמים משתנים. והיינו טעמא דמעמד האישה, והיינו טעמא דירו...
על ידי מקדש מלך
ד' מאי 22, 2019 4:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 27
צפיות: 1214

Re: עבדות ומוסר ביהדות

לא אמרתי שהוא קונה לגופו. אבל במציאות המעשית לא היה כל חילוק. ובעיקר דברתי על ה'מוסר הטבעי'. לא היה שום פגם מוסרי בעבר במושג עבדות. ה'מוסר הטבעי' השתנה. בנוגע לדין, אכן לפי זכרוני אין גוי קונה גוי אחר לגופו (אבל יש דעות שגוי יכול לקנות עבד לגופו בדינא דמלכותא, עיין שו"ע יו"ד סימן רסז סעיף ...
על ידי מקדש מלך
ד' מאי 22, 2019 3:54 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: בן פטורא ועוד שניים / יעקב בן קטורה
תגובות: 19
צפיות: 1772

Re: בן פטורא ועוד שניים / יעקב בן קטורה

המשורר לוקח את הויתור על האנוכיות ואת מסירות הנפש, ומפליג איתו הלאה. זה שיר ורגש, לא הלכה. ו'ההוראה הטכנית' היא זו שמרגשת אותו. כל דיני קידוש ה' עשויים להיות הוראות טכניות. תלוי בעיני המתבונן. סוף דבר, לא נראה לי שהמשורר לא הבין שבן פטורא אינו קשור למה שהביא לאחר מכן. (ואם טעה בכך הרב הנוטר, אין זאת...
על ידי מקדש מלך
ד' מאי 22, 2019 3:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 27
צפיות: 1214

Re: עבדות ומוסר ביהדות

לא היה ולא נברא. לא משחררים אותו אלא מוכרים אותו לגוים שיתעללו בו כמובן פי כמה. ואם התנה שלא על מנת למולו רשאי לקיימו. שלא לדבר על הילדים שלו שאף אחד לא שאל אותם אם הם רוצים להיות עבדים או לא. והאמת שהתורה בפירוש בעד עבדות, וחבל לנסות לעוות את העובדות. ואין בזה שום סתירה למוסר. כמובן. ודאי כשמדובר ב...
על ידי מקדש מלך
ד' מאי 22, 2019 11:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: כשהבבא סאלי מכנס את בנותיו
תגובות: 60
צפיות: 1268

Re: כשהבבא סאלי מכנס את בנותיו

לענ"ד שתי הצדדים מייחסים משקל רב מידי לסיפור הזה. זה לא כל כך משנה הניסוח, ותוכן השיחה לנשים, שמעידות בפנינו על ניסוח כל שהוא, שיתכן ונאמר לתפארת המליצה, או כל דבר אחר (אגב, פאות אינן חומר בערה מוצלח). בגדול הייתי מסיק מכל החומר שהוצג כאן שדעתו ההגיונית של הבאבא סאלי היתה שיתכן וכנראה הפיאות מו...
על ידי מקדש מלך
ג' מאי 21, 2019 12:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסנדלר הקדוש
תגובות: 156
צפיות: 22218

Re: הסנדלר הקדוש

יישר כח גדול.
אמנם איננו יודעים את דרך הרוח (קהלת יא, ה) אבל כמדומני שכת"ר מעביר אותה הפלא ופלא.
על ידי מקדש מלך
ג' מאי 21, 2019 11:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לחכם 'שבטי ישראל' לרגל אירוסיו בשעטו"מ
תגובות: 11
צפיות: 459

Re: מזל טוב לחכם 'שבטי ישראל' לרגל אירוסיו בשעטו"מ

ברכת מזל טוב לחכם היקר אשר לא ידעתיו, אך לברכו אוכל גם אני.
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל, לבניין עדי עד ובברכה והצלחה בכל הענינים.
על ידי מקדש מלך
ב' מאי 20, 2019 4:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הבית ישראל זי"ע: תמונה נדירה
תגובות: 402
צפיות: 48745

Re: מרן הבית ישראל זי"ע: תמונה נדירה

כן הלכו עם ספודיק בפולין או לא ? לא יצאתי ברור http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&t=6283&p=253342&hilit=%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A7#p253342 http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&t=5689&p=49146&hilit=%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A7#p49146 http://forum....
על ידי מקדש מלך
ב' מאי 20, 2019 2:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסנדלר הקדוש
תגובות: 156
צפיות: 22218

Re: הסנדלר הקדוש - כתבים שלו בקבלה

או כמובן לפתוח אשכול לזכרו
על ידי מקדש מלך
ב' מאי 20, 2019 7:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור החרמות של הרבינו גרשום
תגובות: 2
צפיות: 109

Re: מקור החרמות של הרבינו גרשום

מאנציקלופדיה תלמודית ערך חרד"ג: תשובות מהר"ם מרוטנבורג ד' פראג סי' תתרכב, ושם שבשנת תתק"פ חידשו מה שתיקנו קדמונים בחרם, לבד תקנות רגמ"ה שהן הרבה מאד, ועי"ש סי' קנג ומחזור ויטרי סי' תקעו (עמ' 798) וכלבו סי' קטז ושו"ת מהר"ם מינץ סי' קב ובאר הגולה יו"ד סוס"י...
על ידי מקדש מלך
ב' מאי 20, 2019 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל דם שבבשר מוכשר כשר ומותר?
תגובות: 12
צפיות: 504

Re: האם כל דם שבבשר מוכשר כשר ומותר?

וכמו כן אני שואל על ורידים שמלאים ומפרישים דם שנראה למראית העין דם גמור בעין ככל דם, האם הוא בגדר 'חמר בישרא' ומותר?


יש לאי מי מחו"ר הפורום מה לומר בנידון?
על ידי מקדש מלך
ב' מאי 20, 2019 12:22 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ואשי ישראל ותפילתם. היכן יש לפסק, ומדוע.
תגובות: 27
צפיות: 442

Re: ואשי ישראל ותפילתם. היכן יש לפסק, ומדוע.

ייש"כ.
ומכל מקום יש להסביר סברת האחרונים המבואים במשנה ברורה, שאין סברא לכרוך את קבלת התפילות בחזרת העבודה, שגם אם ח"ו עדיין לא שבה העבודה עדיין התפילות יכולות להתקבל לרצון, ומאי טעמא נכרוך זה בזה.
ומ"מ דעת מו"ק דודאי אז יקובלו התפילות ביתר שאת.
על ידי מקדש מלך
ב' מאי 20, 2019 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: על הזדון כשגגה
תגובות: 3
צפיות: 70

Re: על הזדון כשגגה

ראה מה שכתב בזה בחינוך מצוה קכג ומצוה קכט (שהוא מחמת קלות העוונות הללו בעיני אנשים, אך לא מיירי שם בנזיר שנטמא).
על ידי מקדש מלך
ב' מאי 20, 2019 12:12 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ואשי ישראל ותפילתם. היכן יש לפסק, ומדוע.
תגובות: 27
צפיות: 442

Re: ואשי ישראל ותפילתם. היכן יש לפסק, ומדוע.

זמן רב אני תמה על האחרונים שלא פירשו כך.
על ידי מקדש מלך
א' מאי 19, 2019 11:32 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ואשי ישראל ותפילתם. היכן יש לפסק, ומדוע.
תגובות: 27
צפיות: 442

Re: ואשי ישראל ותפילתם. היכן יש לפסק, ומדוע.

המשנה ברורה סימן קכ סק"א מביא בזה מחלוקת. עיין שם עם הטעמים.
על ידי מקדש מלך
א' מאי 19, 2019 5:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת בשר עוף עם חלב
תגובות: 6
צפיות: 155

Re: אכילת בשר עוף עם חלב

אם איני טועה בבשר בחלב ודאי טעם כעיקר דאורייתא, עיין חולין קח., וכל איסור התורה הוא רק כשנתנו טעם זה בזה.
אבל לכאורה יש כאן תלת דרבנן.
1) נתינת טעם שלא על ידי בישול אסור רק דרבנן.
2) אכלם יחד ולא נתנו טעם זה בזה, הוא גזירה נוספת.
3) בשר עוף אסור רק דרבנן (לרוב הפוסקים).
על ידי מקדש מלך
א' מאי 19, 2019 2:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקדש שלישי דיחזקאל
תגובות: 0
צפיות: 74

מקדש שלישי דיחזקאל

למדתי בעבר באופן שטחי את מקדש יחזקאל, והתקשיתי מאוד.
גם כעת אני מנסה ללמוד אותו ומתקשה.
האם יש איזה ספר באוצר (יש לי גירסא 15) שעוזר להבין את הדברים. בעיקר כמובן האם יש שרטוטים לפי הדעות השונות?
(קראתי פעם שהגרח"ק לומד את זה עם שרטוט מסוים, ושמעתי שיש ספרים טובים ששרטטו את הדעות השונות)
על ידי מקדש מלך
א' מאי 19, 2019 1:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 272
צפיות: 15129

Re: חיסונים ומגפת החצבת

זה כידוע לא קל, ולא אטרח עד כדי כך.
סתם ראיתי שאתה מצטט בבטחון את דעתו. ורציתי לדעת אם עומד משהו מאחורי זה.
מסתבר בינתיים שלא.
על ידי מקדש מלך
א' מאי 19, 2019 1:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 272
צפיות: 15129

Re: חיסונים ומגפת החצבת

אדרבה, לפי ויקי' חיסון במועד מפחית את הסיכון למוות בעריסה בכ50% https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%94 פלא שנותנים כאן במה לדעות כאלו, הגורמות לאנשים תמימים להיות מושפעים מהן. זה לא פלא, כי השתקה יכולה להתפרש ...
על ידי מקדש מלך
א' מאי 19, 2019 1:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 272
צפיות: 15129

Re: חיסונים ומגפת החצבת

אדרבה, לפי ויקי' חיסון במועד מפחית את הסיכון למוות בעריסה בכ50% https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%94 פלא שנותנים כאן במה לדעות כאלו, הגורמות לאנשים תמימים להיות מושפעים מהן. זה לא פלא, כי השתקה יכולה להתפרש ...
על ידי מקדש מלך
ו' מאי 17, 2019 9:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: קרירות במצות מחית עמלק
תגובות: 43
צפיות: 1106

Re: קרירות במצות מחית עמלק

מחלוקת הראשונים אם יש חובה להרוג עמלק יחיד. לדעת הרבה ראשונים זו רק חובת הציבור ובדרך מלחמה.
על ידי מקדש מלך
ה' מאי 16, 2019 8:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל
תגובות: 143
צפיות: 15515

Re: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל

וזו התשובה לענ"ד (ומעין דבריו של הגהמ, אך ביתר ביאור).
viewtopic.php?f=56&t=2418&p=492086&hilit=%D7%9E%D7%A6%D7%91+%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%AA%D7%99#p492086
על ידי מקדש מלך
ה' מאי 16, 2019 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 54
צפיות: 1325

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

לפום ריהטא, מצוות שבין אדם לחבירו לא בטוח שצריכות כוונה.
עיין אמרי בינה או"ח סימן יד שכל מצווה שעיקרה הוא התכלית והופעל יוצא שבה אינה צריכה כוונה.
ויש להעיר גם מדברי רש"י על התורה על מי שאיבד סלע ומצאה עני ונתפרנס בה שהקב"ה קובע לו שכר.
על ידי מקדש מלך
ה' מאי 16, 2019 4:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד והיכן היינו חיים כיום לולא המדינה?
תגובות: 208
צפיות: 5024

Re: כיצד והיכן היינו חיים כיום לולא המדינה?

או סתם קראת את ספרו של דומב 'עת נסיון' הפרק האחרון מפרט תהליך ה'ניסים' לפרטי פרטים, האסטרטגיות של צה"ל והשלימזלנות של הערביים, והעולה משם שלא ברור כלל שהיה כאן איזה 'ניסים' ...... הספר של דומב הוא הטעיה שטחית. הוא אמנם מסביר כביכול הכל על פי דרך הטבע. רק לא מסביר איך עם גלותי, שמעולם לא עסק בצ...
על ידי מקדש מלך
ה' מאי 16, 2019 3:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד והיכן היינו חיים כיום לולא המדינה?
תגובות: 208
צפיות: 5024

Re: כיצד והיכן היינו חיים כיום לולא המדינה?

ההשואה לפניציה לא היתה מצד עצם הנידון, אלא להמחיש שההסתכלות שלנו היא מוכוונת מטרה חינוכית תודעתית. אם מישהו יתחיל לפלפל האם פניציה היא לרצון ה' בגלל שמצד אחד קיימו הרבה מצוות בזכותה, או שהיא מצד הקליפה, נסובב לו ברקה ונמשיך הלאה. כי יש כאן מאבק נגד חילול שבת, וברור לכל דרדק איזו נקודה צריך להבליט ומ...
על ידי מקדש מלך
ה' מאי 16, 2019 2:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קרירות במצות מחית עמלק
תגובות: 43
צפיות: 1106

Re: קרירות במצות מחית עמלק

אם תהיה סתירה בין התורה למוסר, הרי שתהיה סתירה בין הדין לבין הפסוקים: וּשְׁמַרְתֶּם וַעֲשִׂיתֶם כִּי הִוא חָכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם לְעֵינֵי הָעַמִּים אֲשֶׁר יִשְׁמְעוּן אֵת כָּל הַחֻקִּים הָאֵלֶּה וְאָמְרוּ רַק עַם חָכָם וְנָבוֹן הַגּוֹי הַגָּדוֹל הַזֶּה: כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְ...

עבור לחיפוש מתקדם