מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3218 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ג' יולי 16, 2019 6:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קורנפלקס עם חלב
תגובות: 1
צפיות: 66

קורנפלקס עם חלב

בספר משנה הלכות יש תשובה לשואל שציין שראה תשובה של הרב משה שטרן בעל באר משה לברך על קורנפלקס בפה"א ואם אוכלם עם חלב לברך שהכל. השואל שם תמה מה הסברה לחלק כך והמשנה הלכות מסכים לתמיהה ומנסה ליישבה מדיני עיקר וטפל אך נראה לו שתמיד החלב טפל. אני חשבתי שאולי סברת הבאר משה היא שהחלב מדביק את החתיכות...
על ידי כדכד
ג' יולי 16, 2019 6:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה וברכת המזון על קוגל
תגובות: 4
צפיות: 60

Re: הפרשת חלה וברכת המזון על קוגל

למה כל מי שקונה קוגל שלהם יפריש חלה?
אם הם מקילים כנראה יש להם על מי לסמוך וכמו שבכשרות סומכים עליהם גם לענין חלה נסמוך עליהם.
אלא מה?
כת"ר רוצה לומר שמי שקונה קוגל שלהם ידע שלא הופרש ממנו חלה ולכן יפריש אם רוצתה להחמיר
על ידי כדכד
ג' יולי 16, 2019 6:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 30861

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אין לי ספק שמעלת כוונה עדיפה ממנין שאינה אלא מעלה בקבלת התפילה כמבואר להדיא ברמב"ם הל' תפילה ועוד מאי דפשיטא ליה למר פשיטא לי ל'ידי להיפך ואי"ה ויהיה לי זמן אמצא את המקורות הכתובים לכך ואביאם (בענין מעלת תפלה בצבור על תפלה בכוונה יתירה). המשנ"ב (סי' קא סק"ח) מביא מהט"ז שיכו...
על ידי כדכד
ג' יולי 16, 2019 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 30861

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מאי דפשיטא ליה למר פשיטא לי ל'ידי להיפך ואי"ה ויהיה לי זמן אמצא את המקורות הכתובים לכך ואביאם (בענין מעלת תפלה בצבור על תפלה בכוונה יתירה). בענין מקום קבוע אני חולק על הנחת היסוד של מר - אדם שרגיל להתפלל בכונה במנין במקום קבוע-יתקשה יותר לכוון ביחידות במקומו הקבוע מאשר במנין במקום אחר טוב אם ז...
על ידי כדכד
ב' יולי 15, 2019 5:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מוגנות"
תגובות: 101
צפיות: 1728

Re: "מוגנות"

כ נקודה שניה: יש לנו הרבה הלכות של צניעות ופרישה מעריות, והם כולם נועדו למנוע פיתויים , אין הלכות שנועדו למנוע אונס. והסיבה פשוטה, שאונס מגיע לא מגיע מפיתוי שנוצר במצב נקודתי, אלא מיצרים אפלים שפורצים באופן אלים, ולא יעזרו לזה גדרים. והנה הנתונים מראים שלמרות שבאופן נפלא, בתוך עולם פרוץ ומופקר, הצי...
על ידי כדכד
ב' יולי 15, 2019 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 30861

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מאי דפשיטא ליה למר פשיטא לי ל'ידי להיפך ואי"ה ויהיה לי זמן אמצא את המקורות הכתובים לכך ואביאם (בענין מעלת תפלה בצבור על תפלה בכוונה יתירה).
בענין מקום קבוע אני חולק על הנחת היסוד של מר - אדם שרגיל להתפלל בכונה במנין במקום קבוע-יתקשה יותר לכוון ביחידות במקומו הקבוע מאשר במנין במקום אחר
על ידי כדכד
ב' יולי 15, 2019 5:29 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ערבית - ערב שבת
תגובות: 14
צפיות: 152

Re: ערבית - ערב שבת

הנושא כאן הוא משמעות המלה 'ערבית' במאמר 'רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית רשות', והוכחנו מדיני אבלות שמשמעותה ליל שבת, כמו שפירש רש"י. הענין ההלכתי מקומו בפורום 'בית המדרש'. ממש לא. מההלכה שלא הגבילה את הרחיצה לערבית דוקא, אני בהחלט מוכיח כך כל היום הששי נקרא 'ערבית'. ואני רואה את זה ברמב"ם,...
על ידי כדכד
ב' יולי 15, 2019 12:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצבעה על מקום סיום העליה לתורה
תגובות: 2
צפיות: 98

Re: הצבעה על מקום סיום העליה לתורה

תודה רבה
עדיין מענין אותי מה המקור שלו (אולי בכתבי האדמו"רים הקודמים או מנהגיהם) וכן מה הדין בטעות כמו ששאלתי קודם
על ידי כדכד
ב' יולי 15, 2019 12:26 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ערבית - ערב שבת
תגובות: 14
צפיות: 152

Re: ערבית - ערב שבת

אולי פירושה של 'ערבית' כאן הוא 'לפנות ערב', ואין פירושה 'ערב שבת'. אתה מודע להלכה למעשה שאתה מוציא עכשיו? מה ההלכה המחודשת למעשה שנזעק כת"ר עליה? אם משום ש"לפנות ערב" נראה למר סמוך לערב ולא בשעות הצהרים - הרי גם תמיד של בין הערבים נקרא כך והוא כשר להקרבה מחצי שעה אחר חצות היום. לגבי ...
על ידי כדכד
ב' יולי 15, 2019 12:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 167
צפיות: 16426

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

לא היה לי פנאי לקרוא את כל האשכול הנפלא. אך לענ"ד, יש משהו שצריך לתקן בבסיס. חתן פטור גם היום מקריאת שמע!!! כן כן כן!!! רק כלפי חשש יוהרא, אמרינן דהואיל וממילא כולם לא מכוונים, לכן גם חתן שיקרא זה לא נקרא חשש יוהרא, כי יודעים שקרא כמו כולם דהיינו בלי כוונה. לע"ע כה"צ וכתבתי לפו"...
על ידי כדכד
ב' יולי 15, 2019 11:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 30861

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

גם אני הבנתי ככה את מעלת מקום לימודו עד שעיינתי בדברי הפוסקים בנושא כדי לחפש את הדיון שחשבתי עליו. אולי לא בררתי מספיק. בנוגע למעלת מקום קבוע על פני תפילה בציבור מצד מעלת הכוונה במקום קבוע - אולי זה חלק מדיון רחב יותר האם עדיף תפלה בכוונה יותר ביחידות או במנין אך שאינו יכול לכוון. בשאלה זו כתבתי באש...
על ידי כדכד
א' יולי 14, 2019 6:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצבעה על מקום סיום העליה לתורה
תגובות: 2
צפיות: 98

הצבעה על מקום סיום העליה לתורה

העולה לתורה מסתכל בספר תורה במקום שבו מתחילה הקריאה ואז מברך. למנהג חב"ד (ככל הידוע לי) העולה גם מסתכל טרם שיברך במקום שבו מסתימת העליה שלו. מה המקור לכך ועד כמה זה חשוב? לדוגמא, מי שהראו לו בטעות שהעליה היא עד מקום מסויים ובפועל היה צריך להפסיק קודם - האם זה בסדר או שצריך לקרוא עד המקום שהראו ...
על ידי כדכד
א' יולי 14, 2019 5:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 167
צפיות: 16426

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

לא היה לי פנאי לקרוא את כל האשכול הנפלא. אך לענ"ד, יש משהו שצריך לתקן בבסיס. חתן פטור גם היום מקריאת שמע!!! כן כן כן!!! רק כלפי חשש יוהרא, אמרינן דהואיל וממילא כולם לא מכוונים, לכן גם חתן שיקרא זה לא נקרא חשש יוהרא, כי יודעים שקרא כמו כולם דהיינו בלי כוונה. לע"ע כה"צ וכתבתי לפו"...
על ידי כדכד
א' יולי 14, 2019 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 30861

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא הבנתי הראיה שהבאתי היא מהא דדנו הפוסקים אם מי שרגיל להתפלל במקום לימודו וכעת אין לו מנין שם האם יתפלל ביחיד במקום לימודו בגלל מעלת מקום לימודו או יתפלל במנין. למה זו לא ראיה שאדם שקובע מקום שאינו במקום לימודו ודאי יצטרך מנין? כי יכול להיות שלא יקבעו לכתחילה תפילתם במקום לימודם, אם זה לא עדיף ע&q...
על ידי כדכד
ה' יולי 11, 2019 5:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אימתי קאתי מר
תגובות: 62
צפיות: 946

Re: אימתי קאתי מר

המגן אברהם היה אדמו"ר חסידי מפורסם כידוע
על ידי כדכד
ה' יולי 11, 2019 11:27 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: רצה תפילתי כמו קרבן נחשון
תגובות: 21
צפיות: 439

Re: רצה תפילתי כמו קרבן נחשון

אולי משום שמחבת מעשיה צפים בניגוד למרחשת שמעשיה רוחשים וזה בא ללמד שרצוי לפניו כשהמעשים בפנימיות ואינם רוחשים ומשמיעים קולות התלהבות חיצונית...
על ידי כדכד
ה' יולי 11, 2019 11:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 30861

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

קראתי שהרב נשאל על בעל קורא המשבש המלים באופן שלא יוצאים בכך ועל כך נסבה תגובתי.
כעת ראיתי שהוא משבש המילים באופן שיש חשש שלא יוצאים בכך ואם כך יש אולי מקום לשאלה.
אך אם החשש סביר עדיין תגובתי בעינה עומדת (מה גם שרוב העולם אינם מבינים בשינוי משמעות ולכן יש סבירות גבוה שהחשש מוצדק)
על ידי כדכד
ד' יולי 10, 2019 5:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל ימי ענ"י - עירובין נדה יבמות
תגובות: 11
צפיות: 279

Re: כל ימי ענ"י - עירובין נדה יבמות

גם אני שמעתי מימרא זו ולא שמעתי את מקורה.
אני גם שמעתי באותו מעמד שיש מי שאומר שהנ' היא נדרים והרב ששמעתי בשמו אמר שאין מסתבר לו לפרש כך אלא כהגירסא הקודמת.
בכל אופן אם אותו שאני שמעתי ממנו ואותו שהרב תם מהו אומר שמע הם לא אותו מקור הרי שיש לרב תם מהו אומר מקור נוסף
על ידי כדכד
ד' יולי 10, 2019 5:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 32
צפיות: 899

Re: זכר ונקיבה בקרבנות

הרב יושב ירושלים! לגבי סעיף ב בדברי מר -כתבתיו בעצמי לעיל: quote="כדכד"]והרי חטאת בת דנקא ואשם בכסף שקלים? ש"מ שאשם יקר יותר אולי מפני הגיל שחטאת היא בת שנתה והאיל הוא בשנתו השניה[/quote] לגבי סעיף א - אני מסכים לדברי מר שההבדל בין מחירי הבהמות נובע ממשתנים נוספים על היות הבהמה זכר או...
על ידי כדכד
ד' יולי 10, 2019 5:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 30861

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בעל קורא שקולו חזק אך הוא קורא את מגילת אסתר בשבועות במקום מגילת רות האם עדיף על פני בעל קורא שקולו חלש אך הוא קורא את הקריאה הנכונה דבר יום ביומו? פשוט שלא. אם כן דון מינה ואוקי באתריך. אם הקורא שקולו חזק משבש המילים עד כדי שלא יוצאים ידי חובה אינו שונה מבעל קורא הקורא אסתר בשבועות. מה שנפ"מ ל...
על ידי כדכד
ד' יולי 10, 2019 5:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לספר עם אשתו מותר
תגובות: 46
צפיות: 3098

Re: לשון הרע לספר עם אשתו מותר

לשבח גוי ודאי אסור כי לא תחנם מלא תתן להם חן, א5ך ללמוד מחלק ממעשיו שיש בהם מתוקנים ודאי צריך כהדרכת חז"ל. תודה על ההבהרה בענין הסיפור עם הגר"י הוטנר. רק אחרי שהבאת הבנתי שהוא ביקש מחילה מהגר"י הוטנר על כך שחלק עליו והוכח לו שהרב הוטנר צדק, עד כאן לא הבנתי מה יש לו לבקש מחילה מהרב הוט...
על ידי כדכד
ג' יולי 09, 2019 7:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' סלמאן חוגי עבודי
תגובות: 48
צפיות: 4549

Re: ר' סלמאן חוגי עבודי

זה הסיפור כפי שמופיע בספר דורש טוב לעמו, רחוק לגמרי מהגירסאות המוזכרות כאן למעלה. [img] הרב%20עבודי.png [/img] עד כמה שזכור לי יש המשך לסיפור והוא שבשלב מאוחר יותר הגיע הגר"מ אליהו אל הגאון הרב סלמן חוגי עבהודי והרב סלמן קם מפניו מלא קומתו (על אף שהרב אליהו היה צעיר בהרבה) וכשתמה על כך הרב אלי...
על ידי כדכד
ג' יולי 09, 2019 5:53 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 579
צפיות: 371197

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

היא גופא מה שבאתי להוכיח שזה לא נכון
ראיתי בחומש אחר שגם אימץ לעצמו את התרגום הזה שהתייחס בהקדמה לפיסוק אך איני זוכר מה הוא אומר
בפועל אני לא חושב שהתימנים מפסקים כך את המקרא לפחות
על ידי כדכד
ג' יולי 09, 2019 5:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 32
צפיות: 899

Re: זכר ונקיבה בקרבנות

לא הבנתי את השאלה הזו
אם חטאת עשויה לעלות דנקא יש הצדקה לומר שיש חומרא באשם שאמור לעלות בכסף שקלים לעומתה אבל אם ידוע שנקבה עולה יותר מזכר הרי שלא הגיוני שחטאת תעלה דנקא
מה שאני רוצה להוכיח מזה הוא שנקבה לא יותר יקרה מזכר
על ידי כדכד
ג' יולי 09, 2019 5:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 30861

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא הבנתי הראיה שהבאתי היא מהא דדנו הפוסקים אם מי שרגיל להתפלל במקום לימודו וכעת אין לו מנין שם האם יתפלל ביחיד במקום לימודו בגלל מעלת מקום לימודו או יתפלל במנין. למה זו לא ראיה שאדם שקובע מקום שאינו במקום לימודו ודאי יצטרך מנין? כי יכול להיות שלא יקבעו לכתחילה תפילתם במקום לימודם, אם זה לא עדיף ע&q...
על ידי כדכד
ג' יולי 09, 2019 1:15 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 579
צפיות: 371197

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

וכן לפי זה יש להזות על המיטהר מן הצרעת
ולא מובן מה רוצה אשת אדוני יוסף מבעלה אשר הביא לנו, איש עברי לצחק בנו - הרי זו היתה המטרה ומה לה כי נזעקה?
על ידי כדכד
ג' יולי 09, 2019 1:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 32
צפיות: 899

Re: זכר ונקיבה בקרבנות

נכון אבל לא יוצדק לומר חטאת בת דנקא אם תמיד נקבה יקרה יותר מזכר
על ידי כדכד
ג' יולי 09, 2019 10:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 32
צפיות: 899

Re: זכר ונקיבה בקרבנות

והרי חטאת בת דנקא ואשם בכסף שקלים? ש"מ שאשם יקר יותר
אולי מפני הגיל שחטאת היא בת שנתה והאיל הוא בשנתו השניה
על ידי כדכד
ג' יולי 09, 2019 10:45 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 579
צפיות: 371197

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

גם אני מצטרף לדברי הרב איש גלילי. ה"משום מה" שהקוראים נוטים להאריך בתביר הוא לפחות לפי מנהג האשכנזים שעל התביר יש ניגון מסולסל ואת הטיפחא אינם מנגנים בכלל ובעצם צריך רק לעשות הפסקה בטיפחא (שהיא יותר ארוכה) אך לא כולם מוּדעים לזה ובמקרה כגון דא שההפסקה בתביר במקום בטיפחא תשנה את המשמעות צרי...
על ידי כדכד
ג' יולי 09, 2019 10:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 30861

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא הבנתי
הראיה שהבאתי היא מהא דדנו הפוסקים אם מי שרגיל להתפלל במקום לימודו וכעת אין לו מנין שם האם יתפלל ביחיד במקום לימודו בגלל מעלת מקום לימודו או יתפלל במנין.
למה זו לא ראיה שאדם שקובע מקום שאינו במקום לימודו ודאי יצטרך מנין?
על ידי כדכד
ב' יולי 08, 2019 7:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לספר עם אשתו מותר
תגובות: 46
צפיות: 3098

Re: לשון הרע לספר עם אשתו מותר

לגבי "ביקש את מחילתו" לא הבנתי עדיין מה זה משנה שהוא סבר פעם כך ונוכח שהמציאות היא אחרת - למה צריך לבקש ע"ז מחילה מאדם שאינו צד בענין אפילו שהוא גדול בתורה? לגבי שאר הדברים - לא התכוונתי ללמד זכות על אף גוי אלא לומר שיש גם בימי המקרא גם בימי חז"ל וגם היום מעשים מתוקנים שגוייים עו...
על ידי כדכד
ב' יולי 08, 2019 7:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'וישב בארץ טוב' זו סוסיתא ולמה נקרא שמו טוב שפטור מן המעשרות
תגובות: 26
צפיות: 347

Re: 'וישב בארץ טוב' זו סוסיתא ולמה נקרא שמו טוב שפטור מן המעשרות

אני מניח שכוונת מר לאבימלך מלך פלשתים ולא לאבימלך בן גדעון שלא מצינו התגלות דבר ה' אליו וא"כ היה למר למנות גם את בלעם ולבן אלא י"ל שהתגלות לגוי לצורך עם ישראל שאני בעוד בלעם בוודאי היה נביא, אבימלך מלך גרר לא היה נביא (השווה: "השב אשת האיש כי נביא הוא"). ואכן כדבריך, "התגלו...
על ידי כדכד
ב' יולי 08, 2019 6:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'וישב בארץ טוב' זו סוסיתא ולמה נקרא שמו טוב שפטור מן המעשרות
תגובות: 26
צפיות: 347

Re: 'וישב בארץ טוב' זו סוסיתא ולמה נקרא שמו טוב שפטור מן המעשרות

אני מניח שכוונת מר לאבימלך מלך פלשתים ולא לאבימלך בן גדעון שלא מצינו התגלות דבר ה' אליו וא"כ היה למר למנות גם את בלעם ולבן אלא י"ל שהתגלות לגוי לצורך עם ישראל שאני
על ידי כדכד
ב' יולי 08, 2019 6:55 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: רצה תפילתי כמו קרבן נחשון
תגובות: 21
צפיות: 439

Re: רצה תפילתי כמו קרבן נחשון

יש לפרש שעל שעיר נחשון נאמר שמשה אמר לאהרן ובניו שיאכלוהו למרות שהיו אוננים ואח"כ כעס שלא אכלו שעיר ר"ח וענה לו אהרן שאם שמע בקדשי שעה לא היה לו להקל בקדשי דורות וא"כ שעיר נחשון התקבל למרות שבעצם מדינא לא היו וכלים אותו וזו כוונת המשורר: רצה תפלתי גם אם אינהה ראויה כמו קרבן נחשון שהור...
על ידי כדכד
ב' יולי 08, 2019 6:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לספר עם אשתו מותר
תגובות: 46
צפיות: 3098

Re: לשון הרע לספר עם אשתו מותר

לא הבנתי מדוע ביקש את מחילתו של הרב הוטנר בגל זה.
עגלון מלך מואב היה רחוק מאתנו כשלשת עד ארבעת אלפי שנים שלנו ולא ביליוני שנות אור.
יתכן מאד שבכל גוי יש פרצוף חיתי ועל זה אמרתי שה"כמתוקנים שבהם" מתייחס למעשים ולחוקים ולא לאיש הגוי עצמו
על ידי כדכד
ב' יולי 08, 2019 6:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 32
צפיות: 899

Re: זכר ונקיבה בקרבנות

כך גם מביא המשנ"ב מרבינו יונה שספק עבירה צריך יותר תשובה מעבירה ודאית והוכיח מאשם תלוי שצריך לבוא איל בכסף שקלים וחטאת בת דנקא
על ידי כדכד
ב' יולי 08, 2019 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לספר עם אשתו מותר
תגובות: 46
צפיות: 3098

Re: לשון הרע לספר עם אשתו מותר

המן לא היה גוי מתוקן והודעתי לא נסבה על דברי מר שאין ללמוד מהמן (שכתבתי בעצמי קודם שבמקרה זה גם אין מה ללמוד ממנו) אלא על השאלה אם אפשר ללמוד ממעשה רב של גוי ואין הכי נמי שאולי אין גוי מתוקן אבל מעשה מתוקן של גוי יש ואפשר ללמוד ממנו והוא שאמרו חז"ל "כמתוקנים שבהם לא עשיתם" משמע שהיה ל...
על ידי כדכד
ב' יולי 08, 2019 5:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 30861

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מה עדיף, קביעות מקום לתפילה או מניין?. מהא דדנו הראשונים אם מעלת להתפלל במקום לימודו דוחה תפלה במנין ש"מ דפשיטא להו שקביעות מקום שאינה קביעות במקום לימודו אינה דוחה תפלה במנין (כי מה שאולי דוחה זו הקביעות במקום לימוד) וכדברי הרב עזריאל ולא ידעתי אמאי מספקא ליה להרב פרי יהושע אלא אם זה גופא הספ...
על ידי כדכד
ב' יולי 08, 2019 5:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לספר עם אשתו מותר
תגובות: 46
צפיות: 3098

Re: לשון הרע לספר עם אשתו מותר

עקרונית כן. כהדרכת חז"ל מהמתוקנים שבהם אפשר ללמוד
על ידי כדכד
ב' יולי 08, 2019 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לספר עם אשתו מותר
תגובות: 46
צפיות: 3098

Re: לשון הרע לספר עם אשתו מותר

לדינא יתכן שדברי מר נכונים אולם הראיה מהמן אינה נכונה. הוא התאפק לרגע עד שהגיע הביתה ואח"כ סיפר לאשתו ולכל אוהביו את אשר קרהו וצא וראה מה בקשה אשת המן לעשות בעקבות הלשון הרע הזה.

עבור לחיפוש מתקדם