פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 2445 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ה' אוגוסט 16, 2018 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך אתה ה' א' דיבר אלינו בחורב
תגובות: 6
צפיות: 74

Re: ברוך אתה ה' א' דיבר אלינו בחורב

הכותרת צ"ל " ברוך אתה ה' א' דיבר אלינו בחורב לאמר" וראיתי שכתבו עצה זו
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 16, 2018 4:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 16
צפיות: 106

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

שומר שכר הגדרתו שמקבל שכר בעד השמירה ולא שמותר לו להשתמש. שומר שמותר לו להשתמש בחפץ נקרא שוכר כאשר יש לו מחויבות כלפי הבעלים עם כי לדינא לכאורה אין נפק"מ
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 16, 2018 11:32 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?
תגובות: 15
צפיות: 722

Re: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?

עלה בדעתי (לא בקשר למדרש) שאולי הכוונה בקפיצה ודילוג בקריאת הפסוקים שכן הצדוקים אמרו שקודם יהיה ענן ואז ייכנס וחכצי ישראל דרשו את הפסוקים באופן אחר שהוא אולי קפיצה ודילוג בקריאת הפסוקים וזהו "קפץ כאייל ושם" רק אחר הכניסה "תימור קטורת"
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 16, 2018 11:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 16
צפיות: 106

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

אולי יש לדון מצד שמירה בבעלים? הוא שאול לחברה שהשאילה לו את המחשב (לא התכוונתי דווקא השאלה)
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 16, 2018 11:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!
תגובות: 56
צפיות: 3341

Re: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!

רק למען הדיוק: ספר גלגולי נשמות אינו מאת הרמ"ע מפאנו, אלא מאת ר' ישראל סרוק. ואידך זיל גמור. איני כדאי להשיב על דבריו. ראיתי בספר אחד (כמדומני מאירת עינים שמו) על הגמרא שם שהביא שכתב הרמ"ע מפאנו בספר גלגולי נשמות בשם רבו מהר"י סרוק את הסיפור שהובא לעיל על גלגול בת שבע בברוריה ואוריה ...
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 16, 2018 11:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!
תגובות: 56
צפיות: 3341

Re: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!

לא הכרתי את האשכול על ברוריה וגם איני מכיר מקורות בנושא ולכן כתבתי כמדומני.
מה שכתבתי היה להשיב לדברי הרב אוצה"ח שמשום מה סיפור זה נהיה לשק חבטות אז רציתי לו מר שזה די ברור למה וזה לא משום מה ושדומני שלא רק המפקפקים.
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 5:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!
תגובות: 56
צפיות: 3341

Re: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!

אוצר החכמה כתב:מה בדברי חז"ל לא עולה בקנה אחד עם רש"י?

כל סיפורי חז"ל על ברוריה הם על למדנותה צדקותה חסידותה וחכמתה והיא גם היתה בתו של רחב"ת ואשת ר"מ ולכן קשה להאמין לסיפור הזה.
לא הייתי אור זאת מעצמי אבל דומני שאני לא הראשון ולא רק המפקפקים בדחז"ל פקפקו בכך
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 3:01 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שברים [ו]תרועה
תגובות: 6
צפיות: 1957

Re: שברים [ו]תרועה

המנהגג לחלק באופן ההקראה הוא מנהג מקובל מאד (לא ידעתי שיש שנוהגים אחרת)
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 10
צפיות: 111

Re: חוטי ציצית שנקרעו

כנראה כוונתי מסברה לסברת הרב אבל הדמיון לסוכה לא מובן לי
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 12:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשתות מים ע"מ לצאת מספק בונ"פ
תגובות: 4
צפיות: 40

Re: לשתות מים ע"מ לצאת מספק בונ"פ

מה זאת אומרת גדר ברור? אם שותה כי הוא צמא זה לצמאו. אם שותה כדי להעביר אומצא לבלוע תרופה או לצאת מספק ברכה זה לא לצמאו.
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 12:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!
תגובות: 56
צפיות: 3341

Re: יצא לאור ספר הגלגולים של האר"י ז"ל במהדורה חדשה!

העובדה הזו אינה ממש עולה בקנה אחד עם מה שחז"ל עצמם מספרים על ברוריה ולכן דומני שמובן הקושי באמינות הסיפור.
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 11:53 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ולן במקום מה נורא
תגובות: 5
צפיות: 77

Re: ולן במקום מה נורא

הניקוד איני יודע אבל לכאורה הנוסח חייב להיות "עמידתו" ולא "עקידתו" שהרי יעקב לא נעקד
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 11:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 10
צפיות: 111

Re: חוטי ציצית שנקרעו

שמעתי סברה אחרת שאולי החילוק בין גדיל וענף אינו כ"כ עקרוני אחרי שרק קשר העליון דאורייתא - יתכן שזה שגדל את שאר החוטים אינו מפקיעם מתורת ענף. לגוף סברת הרב אוצר החכמה - לא הבנתי מה זה שיך לשימת גג והורדתו - שם הוא מסיר מונע וכאן זו יצירה חדשה (לולא הסברה שכתבתי) הסברא של הרמ"א לא תלויה רק ...
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 11:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 10
צפיות: 111

Re: חוטי ציצית שנקרעו

עזריאל ברגר כתב:
עזריאל ברגר כתב:למיטב זכרוני ראיתי זאת מפורש להיתר בספר "ציצית - הלכה למעשה" להרא"י גורארי' - רב העיר חולון.

מחלוקת הפוסקים - הובאו במשנ"ב ובכה"ח.

תודה רבה
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 15, 2018 11:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשתות מים ע"מ לצאת מספק בונ"פ
תגובות: 4
צפיות: 40

Re: לשתות מים ע"מ לצאת מספק בונ"פ

לכאורה אם אינו צמא אין לברך על המים ולכן יש לפטור זאת ע"י משקה אחר שיש בו טעם (או לאכול עוד מהדבר המסופק) וצןדק כת"ר במה שכתב שאם אינו לצמאו אין לברך על המים וגם לא ברכה אחרונה
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 6:34 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שקר - כזב
תגובות: 7
צפיות: 77

Re: שקר - כזב

ראיתי פעם, כמדומני במלבי"ם שכזב הוא כגון שמבטיח ואינו מקיים היינו כמו נחל אכזב שפעמים בא ופעמים לא והמכזב גורם למישהו לצפות ובסוף הוא מתאכזב ושקר זה כל דבר שאינו אמת
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 6:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 10
צפיות: 111

Re: חוטי ציצית שנקרעו

שמעתי סברה אחרת שאולי החילוק בין גדיל וענף אינו כ"כ עקרוני אחרי שרק קשר העליון דאורייתא - יתכן שזה שגדל את שאר החוטים אינו מפקיעם מתורת ענף.
לגוף סברת הרב אוצר החכמה - לא הבנתי מה זה שיך לשימת גג והורדתו - שם הוא מסיר מונע וכאן זו יצירה חדשה (לולא הסברה שכתבתי)
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 5:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "לא תתגודדו" תרגום
תגובות: 2
צפיות: 32

"לא תתגודדו" תרגום

ראיתי בתרגומים שתרגמו "לא תתחממון" ולא הבנתי מה הקשר עד שראיתי בתרגום מדוייק יותר "לא תתהממון". האם כל התרגומים המדוייקים מתרגמים כך?
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 5:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 10
צפיות: 111

חוטי ציצית שנקרעו

ולא נשארו ב' חוטים שלמים בענף כשיטת ר"ת - האם מותר לפרום חלק מהקשרים כך שיהיה שליש גדיל ושני שליש ענף ויהיו ב' חוטים בשיעור מלא או שזה נחשב תולמ"ה?
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 5:18 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: לקחת עבודה ממישהו אחר
תגובות: 5
צפיות: 185

Re: לקחת עבודה ממישהו אחר

אם הוא לא עושה כלום אז למה שתהיה לו תרעומת. אם הוא טוען שהוא כן עושה אך הענינים לוקחים זמן רב אע"פ שנראה שאינו עושה - ודאי תהיה לו תרעומת ולכאורה יש לברר הדברים אם הוא לא עושה כי הוא חשב שיצליח ובפועל העבודה כבדה עליו - שוב למה שתהיה לו תרעומת. בכל אופן שאלה בדיני באל"ח שמנוסחת ע"י אח...
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 5:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 166

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

אחד הגיע מאוחר לבית כנסת, ואחרי הנחת טלית ותפילין החזן כבר הגיע לברכו. הבן אדם ענה ברוך ה' המבורך לעולם ועוד, ומרוב הרגל המשיך 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם', ואז נזכר שלא אמר עדיין פסוקי דזמרה. מה עליו לעשות? לי נראה פשוט שימשיך ביוצר אור. אחרי שאמר שם ומלכות בכוונה לברכה אחת, ולאחר מכן החליט להס...
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 5:07 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: איך מלמדים דברי הימים?
תגובות: 21
צפיות: 837

Re: איך מלמדים דברי הימים?

בגמרא שם משמע שירמיה כולו חורבן ומלכים רק סופו חורבן
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 166

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

על א. יש מח' ראשונים בפרוש הגמרא בברכות י"ב לרש"י הכוונה שפתח בשם ומלכות על דעת ברכה אחת וסיים את הברכה באחרת אך יש ראשונים שמפרשים לא כך ונדמה לי שכמותם סתם מרן בשו"ע (והביא ד' רש"י כי"א). בכל אופן אם התגובה של מר מכוונת למה שכתבתי קודם הרי שאצלי המקרה היה הפוך - ידעתי איזו...
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 10:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 154

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

איפה זה כתוב?
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 10:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה אחרונה על חטיף 'קוקומן'
תגובות: 3
צפיות: 125

Re: ברכה אחרונה על חטיף 'קוקומן'

חטים שהתערבו באורז - האורז מצטרף לבמ"מ בתנאים מסוימים וגם כשזה לא חיטה - כל שיש בו מחמשת מיני דגן מברכים עליו במ"מ אם לא שבא לדבק וכיו"ב ולכן די ברור שחטיפים שמעורב בהם קמח מחמשת מיני דגן עם קמח אורז או קמחים אחרים ברכתם במ"מ וכן פסק זמן איני יודע מי לחשו לדון שיברכו עליו שהכל וע...
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזרה בתשובה בחלום
תגובות: 12
צפיות: 224

Re: חזרה בתשובה בחלום

תוכן כתב:מי שחוזר בתשובה בחלום מתוך חרטה עמוקה ובכיות נוראות ועצומות, האם הוא צדיק גמור כשמתעורר?

אולי אם ישן לבד אבל אם אשתו עמו או שהוא בחור בחדר בפנימיה והם התעוררו מהבכיות אז צריך לעשות תשובה על שהעיר אותם
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 5:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 166

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

ראיה מברכות השבת אין כיוון ששם אמר את המלים של ברכת החול וכאן אמרתי רק בא"י אמ"ה לגבי איפה אחזתי - לא התחלתי להתפלל עדיין וכיוון שהש"ץ עמד בברכו תכננתי לומר בזריזות ב"ש פסד"ז וישתבח וחשבתי להסמיך את תחלת ברוך שאמר לאמירת ברכו אלא שמשיגרא דלישנא המשכתי "בא" אמ"...
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 2:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 166

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

לענין כתב:הרעיון יפה [ומתבקש], אלא שמן הדין יש להמשיך בברכה שפתח בה.

במקרה שלי לא התחלתי יוצר אור והיה דעתי לברך ברוך שאמר אלא שמשיגרא דלישנא המשכתי ואמרתי מלכות ולכן עשיתי כנ"ל
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 1:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 166

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

היה לי מעשה דומה והמשכתי "הא' האב הרחמן" כמו בב"ש ואיני יודע אם עשיתי נכון
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 12:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש מתנגדים לחידושי רשב"א חדשים או רק למאירי?
תגובות: 12
צפיות: 754

Re: האם יש מתנגדים לחידושי רשב"א חדשים או רק למאירי?

האם הטענה שנטענה כלפי המאירי התייחסה ל|"בית הבחחירה להמאירי" או ל"חידושי המאירי" שיש על חלק מהמסכתות.
אגב, המשנ"ב מביא מספר פעמים את "המאירי שזכינו לאורו מחדש וגם הוא סוברס ש" ומשתמש בזה כמקור לפסיקה
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 12:52 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 39
צפיות: 3137

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

מי שענה כתב:בעיקרון אפשר לומר תנוחו גם לבנות (יש במקורותינו גם וגם: 'וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן', ועוד)
רק בעתיד ובציווי, נוכחות ונסתרות.

נכון. כת"ר הוכיח שאפשר לומר כך אך השאלה היתה למי שרוצה לנקד את המלה בדרך שבה כותבים לנקבות ביחוד
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 12:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 198
צפיות: 8147

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

[quote="זאב ערבות"] דבר נוסף שמשתמע מהאשכול הזה הלכה למעשה הוא שהדברים הבאים פה תחת ניקים, שיהיו הדברים חשובים והניקים חשובים ככל שיהיו שלא יתלונן אף אחד אם לא מתיחסים אליו או אל דבריו בכבוד הראוי. האם עלינו להיות בעלי רוח הקודש ולדעת שבעל הניק הוא ר"י חשוב למשל. והנה קחו דוגמא, הבאתי...
על ידי כדכד
א' אוגוסט 12, 2018 6:49 pm
פורום: ימות עולם
נושא: ישיבות שנעלמו
תגובות: 176
צפיות: 17216

Re: ישיבות שנעלמו

מה שכתבו אודות הרבי מצאנז בבאר שבע הוא שכשרצה לעלות לארץ התענין גם בב"ש אבל כיוון ששם כבר היה אדמו"ר אחד העדיף לא להסיג גבולו ושיהיה עוד אדמו"ר ולכן הלך לנתניה. כתבו שכנראה הכוונה לאדמו"ר מהוסאקוב זצ"ל שהיה דר בב"ש
על ידי כדכד
א' אוגוסט 12, 2018 6:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 198
צפיות: 8147

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

אנשים משתלחים איש ברעהו ברשת גם כשיודעים מי עומד מולם
לא הזיהוי הוא שיעצור אתת ההשתלחות כי אם המחשבה של האדם על מעשיו
על ידי כדכד
א' אוגוסט 12, 2018 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה אחרונה על חטיף 'קוקומן'
תגובות: 3
צפיות: 125

Re: ברכה אחרונה על חטיף 'קוקומן'

לענ"ד קשה להגיע לשיעור כזית בכא"פ של מיני מזונות אף שהאורז מצטרף לחיטה לדעה אחת בשו"ע ולכן נראה לי שיש לברך בנ"ר אם אוכל כזית
על ידי כדכד
א' אוגוסט 12, 2018 5:36 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיטת ר"ת
תגובות: 3
צפיות: 516

Re: שיטת ר"ת

לא התכוונתי לחלוק על דברי מר אלא שלפו"ר חשבתי שהוא כותב שמנהג אחד הוא כהרמ"א והיום נוהגים לא כך אך המשנ"ב מביא שבמקום שנהגו כרמ"א ישאירו מנהגם ומנהג אחד הוא כהרמ"א ולא כתב שיש נוהגים אחרת וע"ז כתבתי שיש נוהגים אחרת
על ידי כדכד
ו' אוגוסט 10, 2018 4:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון שני וחמישי
תגובות: 9
צפיות: 565

Re: תחנון שני וחמישי

אולם יש לחלק בקל בין נידון האג"מ לנידון האשכול
על ידי כדכד
ו' אוגוסט 10, 2018 4:39 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שברים [ו]תרועה
תגובות: 6
צפיות: 1957

Re: שברים [ו]תרועה

לא ברור

הרב לב לדעת בהודעה הראשונה חילק בין הנגונים שזה מנהג מצוי מאד ודומני שהוזכר במשנ"ב או קודם ואילו בהודעתו השניה כתב באחת מהן מוסיפים ו
על ידי כדכד
ו' אוגוסט 10, 2018 4:36 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיטת ר"ת
תגובות: 3
צפיות: 516

Re: שיטת ר"ת

גם על המנהג הראשון בב' נשימות כתב המשנ"ב שלא בכל המקומות נהגו כרמ"א
על ידי כדכד
ו' אוגוסט 10, 2018 2:49 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 39
צפיות: 3137

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

"לכנה שבנה" "שבנה" היא משורש "שוב" כמו "שובי השולמית" והו' נשמטת ב"שבנה" וה"ה בכל נחי ע"ו ולכן ברור שצודק הרב בן ראובן שאף אם הו' שרשית היא נשמטת

עבור לחיפוש מתקדם