החיפוש הניב 2163 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
א' אוקטובר 21, 2018 6:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 34
צפיות: 238

Re: נטילת ידים לפני תפילה

אם כן בשתי התשובות מפורש שאין צריך נטילה אלא רחיצה או ניקוי הידים ולא שהוא מצריך נטילה בלי ברכה ומכאן שאכן אפשר שמי שאינו מקפיד על נטילת ידים לתפלה סומך על הרשב"א או על הרא"ש
על ידי כדכד
א' אוקטובר 21, 2018 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 34
צפיות: 238

Re: נטילת ידים לפני תפילה

מפורש ברשב"א בתשובה הנזכרת (ח"א סי' קנג) שאין צריך נטילת ידים כשנגע במקומות המכוסים אלא רק לנקותם אם ישן ונגע במקומות המכוסים ורוצה לברך ברכות השחר.
ודאי שאפשר להסביר שמי שאינו נוטל ידים לפני מנחה או ערבית סומך עליו.
על ידי כדכד
א' אוקטובר 21, 2018 5:01 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לעבור על מצוות עשה - לבטל עשה
תגובות: 3
צפיות: 181

Re: לעבור על מצוות עשה - לבטל עשה

כמדומני שהלשון "עובר בעשה" היא לא לשון המורה על ביטול מצוה אלא לשון של הפלגה בחומרת ענין כדוגמת "כל השח שיחת חולין עובר בעשה" שאין הכוונה שהוא ביטל מ"ע כמו אחד שלא הניח תפלין או לא קרא ק"ש או לא השיב אבדה אלא להפליג בחומרת הענין
על ידי כדכד
א' אוקטובר 21, 2018 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 34
צפיות: 238

Re: נטילת ידים לפני תפילה

ימחל מר ויבדוק את המקורות שציינתי אין דבר כזה שתקנו נט"י בלי ברכה. מי שסובר שצריך לברך צריך ליטול ומי שסובר שלא צריך לברך לא צריך ליטול. המנהג ליטול בלי ברכה נובע מכך שיש מחלוקת על עצם הנטילה ימחול מר ויצטט את המקור שמשמע דלא כדבריי. ואיך יתכן לומר כך, והלוא המקור של מי שמחייב נטילה על מקומות ...
על ידי כדכד
א' אוקטובר 21, 2018 11:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 34
צפיות: 238

Re: נטילת ידים לפני תפילה

ימחל מר ויבדוק את המקורות שציינתי
אין דבר כזה שתקנו נט"י בלי ברכה.
מי שסובר שצריך לברך צריך ליטול ומי שסובר שלא צריך לברך לא צריך ליטול.
המנהג ליטול בלי ברכה נובע מכך שיש מחלוקת על עצם הנטילה
על ידי כדכד
א' אוקטובר 21, 2018 11:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 34
צפיות: 238

Re: נטילת ידים לפני תפילה

רשב"א בשו"ת ח"א סי' קצ"א. מובא בב"י או"ח סי' ד'.
הרא"ש מובא בטור או"ח סימן ז ובשו"ע שם
על ידי כדכד
א' אוקטובר 21, 2018 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 34
צפיות: 238

Re: נטילת ידים לפני תפילה

שמואל דוד כתב:האם יש מקור למי שלימד זכות על הני דלא נוטלים ידיהם קודם מנחה ומעריב?

שהם לא סברו כהרמב"ם אלא כהרא"ש שיש ליטל רק ידים מלוכלכות או כהרשב"א שיש נליטול רק בבקר משום התקדשות לעבודת היום ולא לכל תפלה
על ידי כדכד
א' אוקטובר 21, 2018 10:09 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נראה - בסגול - בקמץ
תגובות: 3
צפיות: 62

Re: נראה - בסגול - בקמץ

ראה מעשה ונזכר הלכה הקורא טעה וקרא לה' הנראה אליו בקמץ והנה נראה בקמץ הוא לשון נקבה או לשון פעל עבר ולכאורה הוי שינוי משמעות - שיש לחזור על זה ומ"מ מצינו גם הנראה בקמץ ולכאורה היא על דרך הזרות והשאלה אם דבר שמצינו על דרך הזרות הוי שינוי משמעות ועיין מכלןל לרד"ק - ועיין עוד במור וקציעה קס&...
על ידי כדכד
ה' אוקטובר 18, 2018 4:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 34
צפיות: 238

Re: נטילת ידים לפני תפילה

'ידים עסקניות' הוא כשאין שימת לב מיוחדת, אך מי שמורגל בשמירתן - מדוע תהא לו חובת נטילה שנית? [מן הסתם כוונתך רק במי שנטל כבר בבוקר] וכי תימא שמי שקיבל חברות לאכול חוליו בטהרה, ומורגל בשמירת ידיו - שיהא צריך ליטול ידיו לתפילה? מחלוקת ראשונים לדעת הרמב"ם צריך ליטול ידים לפני כל תפלה ובברכה ואין ...
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 17, 2018 6:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרי תמיהי בדין 'ישתוק ויכוון למה שאומרים'
תגובות: 12
צפיות: 129

Re: תרי תמיהי בדין 'ישתוק ויכוון למה שאומרים'

א. גם "כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש" זה לא שהמקדש חשב שאם יתנה תנאי שלא יהיה בכחו לקיים אז הוא מסכים לבטל את הקידושין אלא ביטול באופן מוחלט של דעתו לדעת רבנן. כך גם יש לשער שכל שליחי הצבור מתכוונים להוציא את הצבור בכל מה שההלכה דורשת (ולכן אם יש מקרה פרטי שמישהו רוצה להעזר בש"ץ עליו לתאם...
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 17, 2018 6:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה
תגובות: 11
צפיות: 218

Re: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה

איש_ספר כתב:
נידון שלי לא מצאתי, ומדשתקי רבנן משמע כדברי הרב משנ"נ.

לא הבנתי מדוע.
גם לפני כן נשאלה השאלה מתוך שכת"ר לא מצא מקור בפוסקים לכן או לכאן.
מה נשתנה כעת מדשתקי רבנן?
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 17, 2018 1:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרי תמיהי בדין 'ישתוק ויכוון למה שאומרים'
תגובות: 12
צפיות: 129

Re: תרי תמיהי בדין 'ישתוק ויכוון למה שאומרים'

א. מדוע כתב מר שאין מכוונים, מסתמא הש"ץ מכוון לעשות מה שצריך. ב. הכוונה שיכוון למה שאומר הש"ץ ולכן י"א שהש"ץ צריך לומר לבד את הפסוקים "קדוש" ברוך" כדי שישמעוהו המתפללים בלחש אולם י"א שהש"ץ צריך לאמרם דווקא עם הקהל משום שאחרת זה לא במנין (וב' הדעות במשנ&q...
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 16, 2018 6:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם נתחלקה מלכות בית דוד בחודש מרחשון?
תגובות: 4
צפיות: 205

Re: האם נתחלקה מלכות בית דוד בחודש מרחשון?

דומני שגם בישמח ישראל לר"ח מרחשוון מביא כן בשם מהר"מ מרימנוב וכן בעוד ספרי חסידות.
לעצם השאלה יתכן שהביטוי לחלוקת המלוכה היה בחודש מרחשון בחג שבדא ירבעם מלבו ולכן זה הוגדר כחלוקת המלכויות או שאולי כבר במרחשוון קודם נתחלקו המלכויות
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 16, 2018 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרי תמיהי בדין 'ישתוק ויכוון למה שאומרים'
תגובות: 12
צפיות: 129

Re: תרי תמיהי בדין 'ישתוק ויכוון למה שאומרים'

א. מדוע כתב מר שאין מכוונים, מסתמא הש"ץ מכוון לעשות מה שצריך. ב. הכוונה שיכוון למה שאומר הש"ץ ולכן י"א שהש"ץ צריך לומר לבד את הפסוקים "קדוש" ברוך" כדי שישמעוהו המתפללים בלחש אולם י"א שהש"ץ צריך לאמרם דווקא עם הקהל משום שאחרת זה לא במנין (וב' הדעות במשנ&qu...
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 16, 2018 5:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!
תגובות: 3
צפיות: 85

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

היה לר"ע עוד בן בשם ר' יהושע. נזכר במשנה כמדומני. אולי נפטר לפני כן אבל הסברה של הרב שייף נפיק שבלשון "אילו היו" אין משום פתיחת פיו נראית לי מאד מסתברת
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 16, 2018 10:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?
תגובות: 10
צפיות: 172

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

מסופר על הנצי"ב מוואלוזין שכשהרבנית חלתה בקשו תלמידיו לומר תהלים ולא הסכים כי טען שהלימוד יותר חשוב ומועיל וכשגבר הלחץ הסכים שיאמרו רבע שעה תהלים והרבנית הבריאה. אמרו לו תלמידיו "בזכות רבע שעה תהלים הרבנית הבריאה" וענה להם "לא כי אלא בזכות שרק רבע שעה אמרו תהלים וכל שאר הזמן למדו...
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 15, 2018 5:39 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ביאור בסליחת ''ישראל עמך תחינה עורכים''
תגובות: 2
צפיות: 103

Re: ביאור בסליחת ''ישראל עמך תחינה עורכים''

לא הבנתי למה זו הוצאת דברים מפשוטם
בפשט המלים של התחינה הזו נראה דווקא כמו שמפרש הרב שייף נפיק
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 15, 2018 1:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה
תגובות: 11
צפיות: 218

Re: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה

לכאורה הוא דן בעצם איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה. לא ראיתי שהוא דן לחלק בין החלקים שלעיכובא לאלו שלא
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 15, 2018 10:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2306

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

תועבת ה' כל גבה לב
תאות לבו נתת לו
מדוע כתב מר שרק רק הכעס משוייך ללב?
אגב רוגז אינו כעס אלא חרדה כמו "רגזו ואל תחטאו" ואכמ"ל בזה
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 15, 2018 9:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה
תגובות: 11
צפיות: 218

Re: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה

לכאורה כשאומר אותם הוא בכלל מברך גם אם נאמר שאינם מעכבים ועשיית מלאכה בזמן אמירתם נחשבת כזלזול בברכה
על ידי כדכד
א' אוקטובר 14, 2018 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקבל שירות מאב בן תורה בזמנינו?
תגובות: 2
צפיות: 136

Re: האם מותר לקבל שירות מאב בן תורה בזמנינו?

ראיתי פעם (איני זוכר מקור) שמדובר דווקא כאשר האב בן תורה ואינו תלמיד חכם כי אז חלשה דעתו וכשהאב תלמיד חכם תורה דיליה ואז לא חלשה דעתו
על ידי כדכד
א' אוקטובר 14, 2018 6:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2306

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

הגיון שייך לשכל
תגובות מהמותן שייכות לתגובות שבאות בלי מחשבה ויישוב הדעת
על ידי כדכד
ה' אוקטובר 11, 2018 12:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"
תגובות: 22
צפיות: 998

Re: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"

אני חושב שזו שאלה לרופא ולא לרב עד כמה אפשר לסמוך על המכשיר החדש
אם אכן אפשר אז ברור שמבחינה הלכתית זה עדיף אבל אם לא בטוח הרי שזה עדיין פוח נפש
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 10, 2018 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2306

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

אכתוב ממה שעזר לי בס"ד לגבי כעס על סובבים י שנה איזו מחשבה כמוסה בלב הכועס, שהביטוי של כעס הוא סוג של 'אני רוצה לבטא לשני עד כמה חמור המעשה שעשה', וגם 'אחרי שהוא יראה את התגובה שלי הוא לא יעשה זאת עוד'. ובכן זוהי טעות גמורה. המותקף עסוק עכשיו רק בהתגוננות, ומחליק מעצמו את הכעס ככל יכלתו, ואם א...
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 10, 2018 6:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2306

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

סיפר לי פעם מישהו [שמכנה את עצמו רב חשוב] שהוא לא כמו אדם אחר [שגם מכנה את עצמו רב חשוב] - כי הוא תמיד כועס, אבל על אש קטנה, וגבולות הכעס שלו ידועים, אך השני רגוע רגוע, אבל כשהוא כועס הוא מסוגל להרוג... ואני בעניי לא ידעתי מה הבעיה האדם שיש לו נטיה לזה צריך לעצום עיניים במקום שקט, ולדמיין סיטואציה ...
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 10, 2018 6:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידיים על גבי כלים
תגובות: 6
צפיות: 203

Re: נטילת ידיים על גבי כלים

הרב נבנצל בהערותיו למשנ"ב מתיר ליטול ידים ע"ג כלים גם בבוקר משום שרגילים לרחוץ את הכלים ושמעתי כן גם בשם הגרע"י
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 10, 2018 6:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת
תגובות: 14
צפיות: 475

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

מי אמר שתמונה נחשבת הנאה? מראה אין בו משום מעילה
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 10, 2018 1:10 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לעבור על מצוות עשה - לבטל עשה
תגובות: 3
צפיות: 181

Re: לעבור על מצוות עשה - לבטל עשה

איפה מצא מר "לעבור על מצות עשה"? לי זכור רק "עובר בעשה" אבל בד"כ כשרוצים לומר שמישהו לא קיים מ"ע באמת אומרים "ביטל מ"ע"
על ידי כדכד
ב' ספטמבר 17, 2018 12:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2306

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

כיוון שעוד לא הצלחתי לתקן את מידת הכעס (נכון שלא השתמשתי בכל העצות שנכתבו כאן) אשמח אם לכבוד השנה החשה יכתבו עצות נוספות אם התחדשו
על ידי כדכד
ב' ספטמבר 17, 2018 10:29 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם יש איסור לשה"ר לספר שהתקיעות לא יצאו טוב
תגובות: 9
צפיות: 365

Re: האם יש איסור לשה"ר לספר שהתקיעות לא יצאו טוב

א. החפץ חיים סובר לעיקר שההיתר של אפי תלתא הוא כשהוא מספר באפי תלתא דבר המשתמע לב' פנים כשבאפי תלתא יספר בזהירות ובאופן חיובי ולא לדבר שנודע באפי תלתא. ב. גם לשיטה שאף אותה מביא הח"ח שלספר דבר שיודעים עליו שלשה מותר - יש לעיין אם אפשר לסמוך על זה כאן כי אולי באי בית הכנסת לא ירצו לספר על התקיעו...
על ידי כדכד
ב' ספטמבר 17, 2018 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירך ולא אמר וציונו
תגובות: 9
צפיות: 297

Re: בירך ולא אמר וציונו

לא ראיתי את הגרמ"פ בפנים אבל אם הראיה היא מכך שאפשר לצאת ידי ברה"ת בברכת אהבה רבה אולי אין זו ראיה כי שם יש משמעות להודאה לקב"ה על נתינת התורה גם בלי וציונו לעומת זאת בברכות אחרות אין משמעות כזו אם דילג "וציונו".
על ידי כדכד
ב' ספטמבר 17, 2018 10:17 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיר המעלות ממעמקים בעשי"ת
תגובות: 10
צפיות: 915

Re: שיר המעלות ממעמקים בעשי"ת

בסידור האדמו"ר מקאמרנא מזהיר מאד בשם האר"י לא להפסיק בשום דבר בין ישתבח ליוצר חוץ משיר המעלות ממעמקים בעשי"ת שיש ענין מיוחד לאמרו דווקא במקום הזה.
על ידי כדכד
ה' ספטמבר 13, 2018 6:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירך ולא אמר וציונו
תגובות: 9
צפיות: 297

Re: בירך ולא אמר וציונו

לכאורה הוא צודק כי עיקר הברכה היא שה' ציווה לעשות המצוה ואם רק קדשנו במצוותיו החסיר חלק מהותי מהברכה
על ידי כדכד
ה' ספטמבר 13, 2018 12:05 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 12
צפיות: 261

Re: שהחיינו ביום שני של ראש השנה

שביעי של פסח הוא המשך החג שהתחיל קודם. היום השני של ר"ה על הצד שהוא יו"ט הוא היו"ט ולא היום שלפניו
על ידי כדכד
ה' ספטמבר 06, 2018 5:09 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 87
צפיות: 6778

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

כוונתי שלכאורה זה עדיין כתוב ועומד, והוי כאילו בקשתי שוב בכל פעם שקוראים את הודעתי מצטרף. והרי הודעתי זו https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=298843#p298843 כתובה כאן כבר 4 פעמים. וכי כל שנה נוסיף אחרים ואני, ההודעה לאשכול? נראה לי פשוט שכן וכי אם אדם ביקש מחילה מחברו בכתב אינו צריך לבקש גם אם י...
על ידי כדכד
ד' ספטמבר 05, 2018 12:29 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 87
צפיות: 6778

Re: בקשת מחילה מחברי הפורום

כדכד כתב:אני מבקש מחילה באם פגעתי או ציערתי מישהו או כתבתי עליו או איו באופן שאינו מתאים או שנפגע ממנו ואם יש מישהו שנפגע אישית אשמח אם יכתוב לי באישי

אני כופל את בקשת המחילה גם השנה וכן את הבקשה לכתוב לי באישי אם מישהו נפגע אישית
על ידי כדכד
ד' ספטמבר 05, 2018 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?
תגובות: 33
צפיות: 1473

Re: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?

זה לא פשוט
יש שכתבו שאם מסופק אם בירך לא יאכל עוד משום ספק אכילה בלא ברכה וכל מה שאמרו סב"ל זה כשספק אם נתחייב אז שלא יברך אבל אם אינו יודע אם מותר לו לאכול מי התיר לו?
על ידי כדכד
ג' ספטמבר 04, 2018 1:04 pm
פורום: עזר אחים
נושא: העברה בנקאית בטלפון
תגובות: 1
צפיות: 281

העברה בנקאית בטלפון

האם אפשר למי שיש לו חשבון בבנק הדאר לשלם בהעברה בנקאית מהטלפון או שצריך ללכת לדאר בשביל זה?
תודה רבה למסייעים
על ידי כדכד
ג' ספטמבר 04, 2018 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?
תגובות: 33
צפיות: 1473

Re: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?

לגבי השאלה שבפתיחת האשכול - אולי י"ל שאם כשבירך על הראשון הי' דעתו על כל מה שיאכל ודאי שיאכל וישלים לכשיעור, אלא שאם כשאכל הראשון לא הי' דעתו על כך - הרי שנכנס לספק ברכה ראשונה על השני ולכן עדיף שלא יאכל עוד
על ידי כדכד
ג' ספטמבר 04, 2018 11:33 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 1943

Re: בגדי שבת בסליחות?!

עזרא התאבל על מעל הגולה. הפעולות שנקט היו פעולות של אבל לא של תשובה. חוץ מזה הוא גם תיקן אתצ זה אבלל אין מכאן ראיה לאבלות בתשובה. מלך נינוה ונתיניו עשו רק פעולות חיצוניות של אבלות ואולי גם התאבלו על הגזירה ואין זה ראיה לתשובה של עם ישראל שהיא פנימית בעיקרה ונעשית מתוך שמחה. בשושן לבשו שק ואפר כי הת...

עבור לחיפוש מתקדם