מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4541 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ה' אפריל 22, 2021 6:17 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קבלת תשובה על פי גורל
תגובות: 5
צפיות: 47

Re: קבלת תשובה על פי גורל

למה לא להחליט ע"פ גורל.
איפה יש ביהדות סתירה לזה?
"עלל פי הגורל תחלק נחלתו" ו"ונתן אהרן על שני השעירים גורלות"
וע"י שמטיל גורל מכריע שבעצם לא הוא המכריע אלא השי"ת המכריע וכמ,ש ,ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורללי".
על ידי כדכד
ה' אפריל 22, 2021 5:55 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: רב ביהכנ"ס ששכח לספור
תגובות: 16
צפיות: 424

Re: רב ביהכנ"ס ששכח לספור

ידוע ומפורסם אודות האדמו"ר רבי יואל מסאטמאר זצ"ל, שבאחת השנים שהיה בארה"ב [אחר המלחמה] שכח לספר מפני שהיה אצל רופא, ולא המשך לספר בברכה. המימרא בשם הדברי חיים, כן היה הגה"צ ר' משה ארי' פריינד אומר בשמו, וכן היה מורה ובא. אמנם לא שמעתי כן משאר נכדי הדברי חיים זצ"ל. הביאו לעי...
על ידי כדכד
ד' אפריל 21, 2021 6:47 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש מקור לפקפוק על יכולת טמא מת להיטהר מקרי
תגובות: 3
צפיות: 89

Re: מחפש מקור לפקפוק על יכולת טמא מת להיטהר מקרי

הדיון הזה הוא על הצורך של הטמא בטומאה חמורה לטבול טבילת עזרא ואינו נוגע כלל לעניננו
על ידי כדכד
ד' אפריל 21, 2021 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות ברכות
תגובות: 35
צפיות: 697

Re: שאלה בהלכות ברכות

ולא הי' דעתו לשתות עוד - לפי מה שכתב מר מקודם צריך לברך בפה"ג. הלא כן?
על ידי כדכד
ד' אפריל 21, 2021 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ילד שטינף בגד בחנות
תגובות: 9
צפיות: 237

Re: ילד שטינף בגד בחנות

נטלו על מנת לבקרו זה גמרא מפורשת שנפסקה להלכה אבל יש/ לזה תנאים.
אחד התנאים הוא ש/גמר בלבו לקנות. אם לא היה ברור מה המידה ואם זה מתאים לו איך יתכן שגמר בלבו לקנות?
על ידי כדכד
ד' אפריל 21, 2021 12:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף עשירי שכבר התפלל - נוכחותו בשעת תפילת הלחש
תגובות: 10
צפיות: 154

Re: צירוף עשירי שכבר התפלל - נוכחותו בשעת תפילת הלחש

עניתי (הוא בכ"ש מדערבית). עניתי שלכתחילה אסור לו לצאת ולהשאירם בלי מנין לא הבנתי למה נכתב שלא עניתי כתבתם על דיני מנין מצומצם שאסור לצאת באמצע הדבר שבקדושה, אבל אם יצאו - ממשיכים הציבור. לא ראיתי כלל בדבריכם שדיברתם על השאלה האם תפילת הלחש של הציבור היא "דבר שבקדושה". לא הבנתי שהיתה ...
על ידי כדכד
ג' אפריל 20, 2021 6:47 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: המתפלל סמוך לשקיעה ונזכר שלא ספר ספירת העומר
תגובות: 18
צפיות: 2539

Re: המתפלל סמוך לשקיעה ונזכר שלא ספר ספירת העומר

אילו הוא לא היה בתוך תפילת עמיד וסתם היה אומר בנוסח כזה שהיום כך וכך לעומר ועדיין מצבו קשה ומתפלל לה' שיעזור לו - גם אז היה פוסק שלא יצא?
על ידי כדכד
ג' אפריל 20, 2021 5:13 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: "כיון שפתח הקב"ה..."
תגובות: 15
צפיות: 201

Re: "כיון שפתח הקב"ה..."

דמשק כתב:
לבי במערב כתב:ב. אכן, רק העלה השערה אודות מקורו.

ומכאן מקור נפלא לרוב מחפשי המקורות בפורום..

כתבתי במפורש "איני יודע. אולי הנוסח מצונזר"... יתכן שזה יעזור לעוד מחשי מקורות. לא לכולם ולא לרובם
על ידי כדכד
ג' אפריל 20, 2021 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף עשירי שכבר התפלל - נוכחותו בשעת תפילת הלחש
תגובות: 10
צפיות: 154

Re: צירוף עשירי שכבר התפלל - נוכחותו בשעת תפילת הלחש

עניתי שלכתחילה אסור לו לצאת ולהשאירם בלי מנין
לא הבנתי למה נכתב שלא עניתי
על ידי כדכד
ג' אפריל 20, 2021 10:51 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: "כיון שפתח הקב"ה..."
תגובות: 15
צפיות: 201

Re: "כיון שפתח הקב"ה..."

שבתי ודקדקתי בפסיקתא חדתא לשבועות (מהדורת ילינק, בית המדרש, ו, עמ' 39 ואילך), ולא מצאתי אלא "כיון שפתח הקב"ה 'לא יהיה לך' נפתחו הרקיעים וקלסו לו כל בריות שבעולם". הא ותו לא מידי. האם טחו עיניי מראות? איני יודע אולי הנוסח המובא כאן הוא נוסח מצונזר מהנוסח שהביא מר בהודעת הפתיחה ומה שלא...
על ידי כדכד
ג' אפריל 20, 2021 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף עשירי שכבר התפלל - נוכחותו בשעת תפילת הלחש
תגובות: 10
צפיות: 154

Re: צירוף עשירי שכבר התפלל - נוכחותו בשעת תפילת הלחש

אם אין עשרה אז אין מנין
אמנם הם יכולים להמשיך התפלה כי התחילוה במנין אבל לכתחילה אסור לצאת ולהשירם בלי מנין. בזכרוני מבואר כן בשו"ע
על ידי כדכד
ב' אפריל 19, 2021 5:23 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: רב ביהכנ"ס ששכח לספור
תגובות: 16
צפיות: 424

Re: רב ביהכנ"ס ששכח לספור

הא לחמא עניא כתב:אמר לי השבוע א צאנזע אייניקל
שיש להם בקבלה מהרה"ק הדברי חיים מצאנז זיע"א שמי ששכח לספור יום אחד, יכול להמשיך ולספור בברכה
ואמר שכמדומה לו זה גם מופיע בספר דברי משה להגר"מ הלברשטאם זצ"ל
צריך לבדוק את זה!!!

גם האדמו"ר מקאמארנא כותב כך שיש להמשיך לספור בברכה אף אם שכח יום אחד
על ידי כדכד
ב' אפריל 19, 2021 4:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צדקה לעניי גויים מפני דרכי שלום
תגובות: 0
צפיות: 39

צדקה לעניי גויים מפני דרכי שלום

נחלקו המרדכי (גיטין תסד) והר"ן (גיטין כ"ח ע"א מדפי הרי"ף ד"ה קוברין) אם דין זה הוא רק כשבאו עם עניי ישראל או לאו דווקא. בביאור הגר"א יו"ד רנ"א ס"ק ב' על דברי הרמ"א בהג"ה שם ""ומפרנסין עניי גוים עם עניי ישראל" כותב שנראה שדעתו כדעת...
על ידי כדכד
א' אפריל 18, 2021 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירור הלכה - תפילה בשעה שנכרי נמצא במקום
תגובות: 11
צפיות: 570

Re: בירור הלכה - תפילה בשעה שנכרי נמצא במקום

אבל השאלה לא התה על גוי בתוך בית הכנסת אלא על גוי שעובר ברחוב כשמתפללים שם
על ידי כדכד
א' אפריל 18, 2021 5:51 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אשר קדשנו בקדושתו של אהרן
תגובות: 7
צפיות: 282

Re: אשר קדשנו בקדושתו של אהרן

לא הבנתי
מה הנוסח המקורי ומה הזיוף?
על ידי כדכד
ד' אפריל 14, 2021 7:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כנגע נראה לי בבית
תגובות: 6
צפיות: 143

Re: כנגע נראה לי בבית

מקורו בחז"ל
אבל לא בטוח שכך היה תמיד אלא שחז"ל דרשו שתחילה נענש בבית ואח"כ מן הקל אל הכבד אבל אין זה אומר שזה תמיד כך
על ידי כדכד
ג' אפריל 13, 2021 6:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות ברכות
תגובות: 35
צפיות: 697

Re: שאלה בהלכות ברכות

שבתי ואתבונן שהדיון בסוף שהיה אם צריך לקדש שוב כשהיה יין לפניו ולא היה בדעתו לשתות ממנו נוגע יותר להלכות קידוש אבל לשאלה ששאלתי בפתיחת האשכול האם אדם שבירך על מים מהברז החם והובר לו זאת אחרי הברכה ושותה מים חדשים אם צריך לברך שוב אינו נוגע לזה 6לא לשאלה אם המברך בפה"ג על יין ונמצא חומץ צריך לבר...
על ידי כדכד
ג' אפריל 13, 2021 6:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כנגע נראה לי בבית
תגובות: 6
צפיות: 143

Re: כנגע נראה לי בבית.

נל"פ שהדין כך בכל הנגעים
התיחסתי לשאלה למה התורה כותבת את זה דווקא לגבי בתים
על ידי כדכד
ג' אפריל 13, 2021 5:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כנגע נראה לי בבית
תגובות: 6
צפיות: 143

Re: כנגע נראה לי בבית.

א. במפרשי המשנה מובאים לכך טעמים שונים וע"ש.
ב. אולי מפני שבנגעי בתים נראה יותר ברור שהוא נגע משא" בנגעים אחרים שהגיוני יותר שהמנוגע עצמו אינו יודע לקבוע בודאות שהוא נגע
על ידי כדכד
ג' אפריל 13, 2021 5:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסוקים שבסוף מנחה
תגובות: 3
צפיות: 113

Re: הפסוקים שבסוף מנחה

הרחב נא
אילו פסוקים?
באלו סידורים?
על ידי כדכד
ג' אפריל 13, 2021 5:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הודעה על אבלות בשבת ויו"ט
תגובות: 18
צפיות: 235

Re: הודעה על אבלות בשבת ויו"ט

ואז ישלדון אם אותו הבן כנוהג לומר קדיש באנינות יופרע משמחת יו"ט האם העין לומר קדיש באנינות דוחה ביטול שמחת יו"ט או לא
על ידי כדכד
ג' אפריל 13, 2021 5:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיול בחז"ל וגדולי ישראל
תגובות: 32
צפיות: 1822

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

עזריאל ברגר כתב:
כדכד כתב:בפשטות זה כן מלשון צל
הכוונה שיושב בצל
מטייל בסוכה הוא יושב בצל סוכה
והאיסור לטייל בבית הכנסת הוא להכנס אליו לשם הצל.
איפה יש בחז"ל משמעויות שונות לטיול?

ראה במקורות שנסמנו לעיל.

כוונתי שגם במקורות שנסמנו אפשר לפרשם מל' צל וטלא ראיתי מקור שא"א לפרשו כך אבל אולי טעיתי
על ידי כדכד
ב' אפריל 12, 2021 5:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיול בחז"ל וגדולי ישראל
תגובות: 32
צפיות: 1822

Re: פירוש המילה טיול בדברי חז"ל

בפשטות זה כן מלשון צל
הכוונה שיושב בצל
מטייל בסוכה הוא יושב בצל סוכה
והאיסור לטייל בבית הכנסת הוא להכנס אליו לשם הצל.
איפה יש בחז"ל משמעויות שונות לטיול?
על ידי כדכד
ב' אפריל 12, 2021 5:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הודעה על אבלות בשבת ויו"ט
תגובות: 18
צפיות: 235

Re: הודעה על אבלות בשבת ויו"ט

בדיון שלנו לא היה ענין של חילול יו"ט ואם היה צריך להודיע היה אפשר לשלוח אדם שילך ברגל.
הסיבה שהרב אמר לא להודיע לענ"ד היא משום שמחת יו"ט של קרוב המשפחה הנמצא רחוק
על ידי כדכד
ב' אפריל 12, 2021 11:44 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ר"ת לבאור הלכה [משנ"ב]
תגובות: 18
צפיות: 390

Re: ר"ת לבאור הלכה [משנ"ב]

לענ"ד ביה"ל גם מקובל יותר.
גם ההצעה של הרב לבי במערב לכתוב "בה"ל, היא הגיונית ביותר.
באה"ל אינו מקובל וסתם מסובך.

נראה לי שהכתיב "ביאור הלכה" הוא לשלול קריאה מלשון "אור"
על ידי כדכד
א' אפריל 11, 2021 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הודעה על אבלות בשבת ויו"ט
תגובות: 18
צפיות: 235

Re: הודעה על אבלות בשבת ויו"ט

כתבתי בעבר במקום אחר בפורום סבי ז"ל נפטר לפני שנים בליל שבועות ואבי שהיה גר בסמוך שלח לשאול אחד מגדולי הדור זצ"ל אם להודיע לאחיו שגר בשכונה אחרת וענה לו שאם לא יוודע לו בדרך אחרת עדיף שלא יודיע לו ביו"ט כי ממילא אין נפק"מ. אאוננים אומרים קדיש? או השאלה היתה באופן שגם קבורה היתה ו...
על ידי כדכד
א' אפריל 11, 2021 8:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהגי שושבינות לחו"כ ומנהגי קוואטר אחד הם?
תגובות: 10
צפיות: 616

Re: מנהגי שושבינות לחו"כ ומנהגי קוואטר אחד הם?

שמעתי פעם שאלו רב ירושלמי אם מותר לזוג שלא נישאו עדין להיות קוואטרים ואמר שאדרבה זה עדיף ...
על ידי כדכד
ה' אפריל 08, 2021 2:46 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חיבור חלקי כיריים של גז
תגובות: 8
צפיות: 146

חיבור חלקי כיריים של גז

נקיתי את הכירים לפני פסח והוצאתי את החלקים העליונים הנשלפים.
יש לי כירה אחרת לפסח.
לאחר הפסח לא הצלחתי להדליק חלק מהלהבות של הכירים שחברתי מחדש.
יש מישהו שיוכל לעזור לי להבין ולסדר זאת שוב?
על ידי כדכד
ו' מרץ 19, 2021 12:18 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הלבשת קיטל לחתן - סגולה לזיווג
תגובות: 3
צפיות: 190

Re: הלבשת קיטל לחתן - סגולה לזיווג

שמעתי ממו"ר שליט"א על מה שדרשו "ויצחק בא מבוא באר לחי ראי שהלך להביא קטורה לאברהם אביו שישאנה ואז פגש את רבקה שכיוון שיצחק היה שותף בשידוך של אברהם אביו זכה להתחבר לענין ואז הביאו לו את רבקה.
דומני שזה מתקשר לדברי הרב עזריאל ברגר מהרבי מליובאוויטש
על ידי כדכד
ו' מרץ 19, 2021 12:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יש הלבנת פנים ואיסור לשוה"ר על חבר בפורום בלא שם אמיתי?
תגובות: 27
צפיות: 4829

Re: יש הלבנת פנים ואיסור לשוה"ר על חבר בפורום בלא שם אמיתי?

מעשה בכלב שהיה נושך. החליט בעליו לעקור לו את השיניים! אך לא שם לב שאם עוקרים את השיניים לכלב אין לו גם איך לאכול, ובעצם אין לו חיים... בנידון דידן, צריך להיזהר שלא להגיע למצב שבו הפורום ייסגר מחוסר ענין... ייסגר הפורום ואלף כיוצא בו ואל ייפגע אדם מישראל. מי ש"האוכל" שלו הוא לכתוב באופן פו...
על ידי כדכד
ה' מרץ 18, 2021 11:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שקלים במסגרת הדף היומי
תגובות: 22
צפיות: 3628

Re: מסכת שקלים במסגרת הדף היומי

בברכה המשולשת כתב:
שמואל דוד כתב:מדוע לומדים עם תקלין חדתין ולא קרבן העדה?


אולי כי זה לפי גירסאות ופירושי אדוננו הגר"א.

אולי משום זכותא דא"י
על ידי כדכד
ה' מרץ 18, 2021 11:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי ששכח הבדלה בתפילה - ישלים בהודאה?
תגובות: 11
צפיות: 263

Re: מי ששכח הבדלה בתפילה - ישלים בהודאה?

לפי מ"ש כת"ר הצ"צ כתב זאת בחי' לשס ולא בשו"ת הלכה למעשה
על ידי כדכד
ה' מרץ 18, 2021 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי ששכח הבדלה בתפילה - ישלים בהודאה?
תגובות: 11
צפיות: 263

Re: מי ששכח הבדלה בתפילה - ישלים בהודאה?

אולי לפני שהעשירו?
מה שזכור לי מפוסקי ההלכה למעשה שכתבו שאם שכח אינו חוזר ואינו משלים אלא אומר הבדלה על הכוס ורק כשאינו יכול להבדיל עלמ הכוס חוזר על ההבדלה שבתפלה ואולי בכגון דא כתבו לומר בהודאה
על ידי כדכד
ה' מרץ 18, 2021 10:54 pm
פורום: פסח
נושא: לא מכר חמץ <מכירת חמץ של אחרים שלא בידיעתם>
תגובות: 31
צפיות: 1434

Re: מכירת חמץ של אחרים שלא בידיעתם

לפי מה שהיה ידוע לי
הרבנות מוכרת את החמץ של אלו שנתנו לרבנים הרשאה למכור
אולי גם יש גופים ציבוריים שבאחריות המדינה שאז הרה"ר היא נציגה שלהם
והיה ברורלי שהרבנות אינה מוכרת חמץ של גופים פרטיים שלא נתנו לרבנים הרשאה למכור.
אולם ממה שראיתי באשכול זה יתכן שטעיתי
על ידי כדכד
ה' מרץ 18, 2021 9:39 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורס מפה ומקדש - פורים דמוקפין
תגובות: 49
צפיות: 2848

Re: פורס מפה ומקדש - פורים דמוקפין

איפה הגרשז"א תמה כן?
זו מחלוקת שו"ע ורמ"א ולפי הרמ"א יש לברך על כל תוספת הדלקה
על ידי כדכד
ה' מרץ 18, 2021 8:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יש הלבנת פנים ואיסור לשוה"ר על חבר בפורום בלא שם אמיתי?
תגובות: 27
צפיות: 4829

Re: יש הלבנת פנים ואיסור לשוה"ר על חבר בפורום בלא שם אמיתי?

הרב תוכן כתב כדבר הזה גם בעבר וביותר חריפות
זה שאפשר לקחת היתר רחוק מאד ושאנשי סדום ולי השתמשו בו אינו אומר שהוא לא נכון
אמנם לי אין נראה כדבריו אך באופן שכתב שאדם שכותב בסגנון מסויים שלא יתפלא - נראה לי שיש מקום לדבריו
על ידי כדכד
ג' מרץ 16, 2021 1:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות ברכות
תגובות: 35
צפיות: 697

Re: שאלה בהלכות ברכות

הוא ששאלתיחפשתי שם ולא מצאתי
בקשתי לצטט או לציין את המלים המפורשות שבהם זה נאמר וכת"ר ציטט קטע אחר שנאמר בו משהו אחר.
לא מובן לי.
גם מ"ש הבוחר יבחר אינו ענין לכאן כיוון שאין כאן נשתי אפשרויות לבחור ביניהן אלא מר טוען שמפורש כדבריו ואני לא מוצא.
אשמח אם יעזור לי
על ידי כדכד
ב' מרץ 15, 2021 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הליכת אשה לבית הכנסת אחרי הלידה
תגובות: 6
צפיות: 255

Re: הליכת אשה לבית הכנסת אחרי הלידה

ההבדל הוא לא בין הארץ לחוץ לארץ אלא בין הדור הזה לאלו שלפניו
על ידי כדכד
ב' מרץ 15, 2021 10:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי ירוחם ליוואוויץ זצ"ל ממיר
תגובות: 90
צפיות: 25369

Re: רבי ירוחם ליוואוויץ זצ"ל ממיר

לי נראה מופרך להביע דעה בענין עמוק כמו הרושם מאישיותו של הרב קוק מבלי שחקרת את זה לעומק אבל נניח לזה, סוף סוף אשכול זה עוסק ברבי ירוחם ולא ברב קוק לעצם הענין של היחס של רבי ירוחם לרב קוק - נבצר ממני להבין למה כל כך ברור לך שהנושא של היחס לרב קוק היה אמור להיות בוער בעצמותיו של רבי ירוחם עד שהיה מוכר...
על ידי כדכד
ב' מרץ 15, 2021 9:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הליכת אשה לבית הכנסת אחרי הלידה
תגובות: 6
צפיות: 255

Re: הליכת אשה לבית הכנסת אחרי הלידה

למה מופרך? הגיוני ביותר

עבור לחיפוש מתקדם