החיפוש הניב 2154 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ד' אוקטובר 17, 2018 6:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרי תמיהי בדין 'ישתוק ויכוון למה שאומרים'
תגובות: 12
צפיות: 100

Re: תרי תמיהי בדין 'ישתוק ויכוון למה שאומרים'

א. גם "כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש" זה לא שהמקדש חשב שאם יתנה תנאי שלא יהיה בכחו לקיים אז הוא מסכים לבטל את הקידושין אלא ביטול באופן מוחלט של דעתו לדעת רבנן. כך גם יש לשער שכל שליחי הצבור מתכוונים להוציא את הצבור בכל מה שההלכה דורשת (ולכן אם יש מקרה פרטי שמישהו רוצה להעזר בש"ץ עליו לתאם...
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 17, 2018 6:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה
תגובות: 11
צפיות: 189

Re: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה

איש_ספר כתב:
נידון שלי לא מצאתי, ומדשתקי רבנן משמע כדברי הרב משנ"נ.

לא הבנתי מדוע.
גם לפני כן נשאלה השאלה מתוך שכת"ר לא מצא מקור בפוסקים לכן או לכאן.
מה נשתנה כעת מדשתקי רבנן?
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 17, 2018 1:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרי תמיהי בדין 'ישתוק ויכוון למה שאומרים'
תגובות: 12
צפיות: 100

Re: תרי תמיהי בדין 'ישתוק ויכוון למה שאומרים'

א. מדוע כתב מר שאין מכוונים, מסתמא הש"ץ מכוון לעשות מה שצריך. ב. הכוונה שיכוון למה שאומר הש"ץ ולכן י"א שהש"ץ צריך לומר לבד את הפסוקים "קדוש" ברוך" כדי שישמעוהו המתפללים בלחש אולם י"א שהש"ץ צריך לאמרם דווקא עם הקהל משום שאחרת זה לא במנין (וב' הדעות במשנ&q...
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 16, 2018 6:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם נתחלקה מלכות בית דוד בחודש מרחשון?
תגובות: 4
צפיות: 161

Re: האם נתחלקה מלכות בית דוד בחודש מרחשון?

דומני שגם בישמח ישראל לר"ח מרחשוון מביא כן בשם מהר"מ מרימנוב וכן בעוד ספרי חסידות.
לעצם השאלה יתכן שהביטוי לחלוקת המלוכה היה בחודש מרחשון בחג שבדא ירבעם מלבו ולכן זה הוגדר כחלוקת המלכויות או שאולי כבר במרחשוון קודם נתחלקו המלכויות
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 16, 2018 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרי תמיהי בדין 'ישתוק ויכוון למה שאומרים'
תגובות: 12
צפיות: 100

Re: תרי תמיהי בדין 'ישתוק ויכוון למה שאומרים'

א. מדוע כתב מר שאין מכוונים, מסתמא הש"ץ מכוון לעשות מה שצריך. ב. הכוונה שיכוון למה שאומר הש"ץ ולכן י"א שהש"ץ צריך לומר לבד את הפסוקים "קדוש" ברוך" כדי שישמעוהו המתפללים בלחש אולם י"א שהש"ץ צריך לאמרם דווקא עם הקהל משום שאחרת זה לא במנין (וב' הדעות במשנ&qu...
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 16, 2018 5:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!
תגובות: 2
צפיות: 52

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

היה לר"ע עוד בן בשם ר' יהושע. נזכר במשנה כמדומני. אולי נפטר לפני כן אבל הסברה של הרב שייף נפיק שבלשון "אילו היו" אין משום פתיחת פיו נראית לי מאד מסתברת
על ידי כדכד
ג' אוקטובר 16, 2018 10:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?
תגובות: 10
צפיות: 159

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

מסופר על הנצי"ב מוואלוזין שכשהרבנית חלתה בקשו תלמידיו לומר תהלים ולא הסכים כי טען שהלימוד יותר חשוב ומועיל וכשגבר הלחץ הסכים שיאמרו רבע שעה תהלים והרבנית הבריאה. אמרו לו תלמידיו "בזכות רבע שעה תהלים הרבנית הבריאה" וענה להם "לא כי אלא בזכות שרק רבע שעה אמרו תהלים וכל שאר הזמן למדו...
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 15, 2018 5:39 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ביאור בסליחת ''ישראל עמך תחינה עורכים''
תגובות: 2
צפיות: 74

Re: ביאור בסליחת ''ישראל עמך תחינה עורכים''

לא הבנתי למה זו הוצאת דברים מפשוטם
בפשט המלים של התחינה הזו נראה דווקא כמו שמפרש הרב שייף נפיק
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 15, 2018 1:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה
תגובות: 11
צפיות: 189

Re: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה

לכאורה הוא דן בעצם איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה. לא ראיתי שהוא דן לחלק בין החלקים שלעיכובא לאלו שלא
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 15, 2018 10:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2095

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

תועבת ה' כל גבה לב
תאות לבו נתת לו
מדוע כתב מר שרק רק הכעס משוייך ללב?
אגב רוגז אינו כעס אלא חרדה כמו "רגזו ואל תחטאו" ואכמ"ל בזה
על ידי כדכד
ב' אוקטובר 15, 2018 9:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה
תגובות: 11
צפיות: 189

Re: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה

לכאורה כשאומר אותם הוא בכלל מברך גם אם נאמר שאינם מעכבים ועשיית מלאכה בזמן אמירתם נחשבת כזלזול בברכה
על ידי כדכד
א' אוקטובר 14, 2018 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקבל שירות מאב בן תורה בזמנינו?
תגובות: 2
צפיות: 113

Re: האם מותר לקבל שירות מאב בן תורה בזמנינו?

ראיתי פעם (איני זוכר מקור) שמדובר דווקא כאשר האב בן תורה ואינו תלמיד חכם כי אז חלשה דעתו וכשהאב תלמיד חכם תורה דיליה ואז לא חלשה דעתו
על ידי כדכד
א' אוקטובר 14, 2018 6:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2095

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

הגיון שייך לשכל
תגובות מהמותן שייכות לתגובות שבאות בלי מחשבה ויישוב הדעת
על ידי כדכד
ה' אוקטובר 11, 2018 12:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"
תגובות: 22
צפיות: 748

Re: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"

אני חושב שזו שאלה לרופא ולא לרב עד כמה אפשר לסמוך על המכשיר החדש
אם אכן אפשר אז ברור שמבחינה הלכתית זה עדיף אבל אם לא בטוח הרי שזה עדיין פוח נפש
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 10, 2018 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2095

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

אכתוב ממה שעזר לי בס"ד לגבי כעס על סובבים י שנה איזו מחשבה כמוסה בלב הכועס, שהביטוי של כעס הוא סוג של 'אני רוצה לבטא לשני עד כמה חמור המעשה שעשה', וגם 'אחרי שהוא יראה את התגובה שלי הוא לא יעשה זאת עוד'. ובכן זוהי טעות גמורה. המותקף עסוק עכשיו רק בהתגוננות, ומחליק מעצמו את הכעס ככל יכלתו, ואם א...
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 10, 2018 6:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2095

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

סיפר לי פעם מישהו [שמכנה את עצמו רב חשוב] שהוא לא כמו אדם אחר [שגם מכנה את עצמו רב חשוב] - כי הוא תמיד כועס, אבל על אש קטנה, וגבולות הכעס שלו ידועים, אך השני רגוע רגוע, אבל כשהוא כועס הוא מסוגל להרוג... ואני בעניי לא ידעתי מה הבעיה האדם שיש לו נטיה לזה צריך לעצום עיניים במקום שקט, ולדמיין סיטואציה ...
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 10, 2018 6:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידיים על גבי כלים
תגובות: 6
צפיות: 184

Re: נטילת ידיים על גבי כלים

הרב נבנצל בהערותיו למשנ"ב מתיר ליטול ידים ע"ג כלים גם בבוקר משום שרגילים לרחוץ את הכלים ושמעתי כן גם בשם הגרע"י
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 10, 2018 6:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת
תגובות: 14
צפיות: 403

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

מי אמר שתמונה נחשבת הנאה? מראה אין בו משום מעילה
על ידי כדכד
ד' אוקטובר 10, 2018 1:10 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לעבור על מצוות עשה - לבטל עשה
תגובות: 1
צפיות: 152

Re: לעבור על מצוות עשה - לבטל עשה

איפה מצא מר "לעבור על מצות עשה"? לי זכור רק "עובר בעשה" אבל בד"כ כשרוצים לומר שמישהו לא קיים מ"ע באמת אומרים "ביטל מ"ע"
על ידי כדכד
ב' ספטמבר 17, 2018 12:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2095

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

כיוון שעוד לא הצלחתי לתקן את מידת הכעס (נכון שלא השתמשתי בכל העצות שנכתבו כאן) אשמח אם לכבוד השנה החשה יכתבו עצות נוספות אם התחדשו
על ידי כדכד
ב' ספטמבר 17, 2018 10:29 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם יש איסור לשה"ר לספר שהתקיעות לא יצאו טוב
תגובות: 9
צפיות: 357

Re: האם יש איסור לשה"ר לספר שהתקיעות לא יצאו טוב

א. החפץ חיים סובר לעיקר שההיתר של אפי תלתא הוא כשהוא מספר באפי תלתא דבר המשתמע לב' פנים כשבאפי תלתא יספר בזהירות ובאופן חיובי ולא לדבר שנודע באפי תלתא. ב. גם לשיטה שאף אותה מביא הח"ח שלספר דבר שיודעים עליו שלשה מותר - יש לעיין אם אפשר לסמוך על זה כאן כי אולי באי בית הכנסת לא ירצו לספר על התקיעו...
על ידי כדכד
ב' ספטמבר 17, 2018 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירך ולא אמר וציונו
תגובות: 9
צפיות: 284

Re: בירך ולא אמר וציונו

לא ראיתי את הגרמ"פ בפנים אבל אם הראיה היא מכך שאפשר לצאת ידי ברה"ת בברכת אהבה רבה אולי אין זו ראיה כי שם יש משמעות להודאה לקב"ה על נתינת התורה גם בלי וציונו לעומת זאת בברכות אחרות אין משמעות כזו אם דילג "וציונו".
על ידי כדכד
ב' ספטמבר 17, 2018 10:17 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיר המעלות ממעמקים בעשי"ת
תגובות: 10
צפיות: 910

Re: שיר המעלות ממעמקים בעשי"ת

בסידור האדמו"ר מקאמרנא מזהיר מאד בשם האר"י לא להפסיק בשום דבר בין ישתבח ליוצר חוץ משיר המעלות ממעמקים בעשי"ת שיש ענין מיוחד לאמרו דווקא במקום הזה.
על ידי כדכד
ה' ספטמבר 13, 2018 6:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירך ולא אמר וציונו
תגובות: 9
צפיות: 284

Re: בירך ולא אמר וציונו

לכאורה הוא צודק כי עיקר הברכה היא שה' ציווה לעשות המצוה ואם רק קדשנו במצוותיו החסיר חלק מהותי מהברכה
על ידי כדכד
ה' ספטמבר 13, 2018 12:05 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 12
צפיות: 255

Re: שהחיינו ביום שני של ראש השנה

שביעי של פסח הוא המשך החג שהתחיל קודם. היום השני של ר"ה על הצד שהוא יו"ט הוא היו"ט ולא היום שלפניו
על ידי כדכד
ה' ספטמבר 06, 2018 5:09 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 87
צפיות: 6762

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

כוונתי שלכאורה זה עדיין כתוב ועומד, והוי כאילו בקשתי שוב בכל פעם שקוראים את הודעתי מצטרף. והרי הודעתי זו https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=298843#p298843 כתובה כאן כבר 4 פעמים. וכי כל שנה נוסיף אחרים ואני, ההודעה לאשכול? נראה לי פשוט שכן וכי אם אדם ביקש מחילה מחברו בכתב אינו צריך לבקש גם אם י...
על ידי כדכד
ד' ספטמבר 05, 2018 12:29 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 87
צפיות: 6762

Re: בקשת מחילה מחברי הפורום

כדכד כתב:אני מבקש מחילה באם פגעתי או ציערתי מישהו או כתבתי עליו או איו באופן שאינו מתאים או שנפגע ממנו ואם יש מישהו שנפגע אישית אשמח אם יכתוב לי באישי

אני כופל את בקשת המחילה גם השנה וכן את הבקשה לכתוב לי באישי אם מישהו נפגע אישית
על ידי כדכד
ד' ספטמבר 05, 2018 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?
תגובות: 33
צפיות: 1311

Re: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?

זה לא פשוט
יש שכתבו שאם מסופק אם בירך לא יאכל עוד משום ספק אכילה בלא ברכה וכל מה שאמרו סב"ל זה כשספק אם נתחייב אז שלא יברך אבל אם אינו יודע אם מותר לו לאכול מי התיר לו?
על ידי כדכד
ג' ספטמבר 04, 2018 1:04 pm
פורום: עזר אחים
נושא: העברה בנקאית בטלפון
תגובות: 1
צפיות: 275

העברה בנקאית בטלפון

האם אפשר למי שיש לו חשבון בבנק הדאר לשלם בהעברה בנקאית מהטלפון או שצריך ללכת לדאר בשביל זה?
תודה רבה למסייעים
על ידי כדכד
ג' ספטמבר 04, 2018 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?
תגובות: 33
צפיות: 1311

Re: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?

לגבי השאלה שבפתיחת האשכול - אולי י"ל שאם כשבירך על הראשון הי' דעתו על כל מה שיאכל ודאי שיאכל וישלים לכשיעור, אלא שאם כשאכל הראשון לא הי' דעתו על כך - הרי שנכנס לספק ברכה ראשונה על השני ולכן עדיף שלא יאכל עוד
על ידי כדכד
ג' ספטמבר 04, 2018 11:33 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 1928

Re: בגדי שבת בסליחות?!

עזרא התאבל על מעל הגולה. הפעולות שנקט היו פעולות של אבל לא של תשובה. חוץ מזה הוא גם תיקן אתצ זה אבלל אין מכאן ראיה לאבלות בתשובה. מלך נינוה ונתיניו עשו רק פעולות חיצוניות של אבלות ואולי גם התאבלו על הגזירה ואין זה ראיה לתשובה של עם ישראל שהיא פנימית בעיקרה ונעשית מתוך שמחה. בשושן לבשו שק ואפר כי הת...
על ידי כדכד
ב' ספטמבר 03, 2018 5:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!
תגובות: 28
צפיות: 2200

Re: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!

מה כת"ר רוצה?
על ידי כדכד
ב' ספטמבר 03, 2018 5:18 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 1928

Re: בגדי שבת בסליחות?!

עזרא התאבל על מעל הגולה. הפעולות שנקט היו פעולות של אבל לא של תשובה. חוץ מזה הוא גם תיקן אתצ זה אבלל אין מכאן ראיה לאבלות בתשובה. מלך נינוה ונתיניו עשו רק פעולות חיצוניות של אבלות ואולי גם התאבלו על הגזירה ואין זה ראיה לתשובה של עם ישראל שהיא פנימית בעיקרה ונעשית מתוך שמחה. בשושן לבשו שק ואפר כי התא...
על ידי כדכד
א' ספטמבר 02, 2018 9:49 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 1928

Re: בגדי שבת בסליחות?!

חיימשה כתב:
משולש כתב:ורק אלו שאומרים אותם בחצות הלילה

כמובן, היא הנותנת, הטעם לאמירתן בחצות הלילה כדי להסמיך לשבת ובבגדי שבת.
יש שמקפידים לאחר סעודת מלוה מלכה עד לאחר הסליחות.

אבל המשנ"ב כתב לא לאחר מלוה מלכה מחצות ואילו את הסליחות מקפידים לומר אחרי חצות
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 30, 2018 6:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחיקת הודעות בפורום
תגובות: 48
צפיות: 4023

Re: מחיקת הודעות בפורום

יישר כח ותודה רבה
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 30, 2018 5:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ענין האושפיזין בספרי המהר"ל
תגובות: 8
צפיות: 333

Re: ענין האושפיזין בספרי המהר"ל

בין המהר"ל לבין הנתיבות שלום יש עוד כמה בדרך
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 30, 2018 12:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ענין האושפיזין בספרי המהר"ל
תגובות: 8
צפיות: 333

Re: ענין האושפיזין בספרי המהר"ל

עד כמה שזכור לי זה באמת לא הסגנון של המהר"ל אבל מלבד זאת המהר"ל כתב ספר שלא הגיע לידינו על חגי תשרי ואולי זה היה מקומו.
בנוגע לכל אחד מהאושפיזין לחוד הגיוני שתמצא הרבה בספרי המהר"ל
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 30, 2018 12:15 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד
תגובות: 49
צפיות: 5179

Re: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד

מכיון שהאשכול עבר לקו אחר לגמרי, כדרכם של כמה מבני חבורתינו המקפידים לסטות כל אשכול מיעדו (במחילה), חשוב לחזור אל הראשונות: איש אחד פתח אשכול כדי לבקש עזרה. מובן לכל שספר בסגנון ולשון מודרני אינו מתאים לפי רוחו/חוגו של המבקש. האם יש מי שרוצה/יכול לסייע לו? דומני שבד"כ פניות להצעת עבודה בלשכת ה...
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 30, 2018 11:52 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תהילים או דברי הימים, בתפילה.
תגובות: 9
צפיות: 551

Re: תהילים או דברי הימים, בתפילה.

נ"ל שהודו מדברי הימים הוא השיר המקורי המלא ששרו על פרשת התמיד, ובתהילים זה קיצור ומחולק לשני מקומות רחוקים זה מזה. מה זה שרו על פרשת התמיד? נדמה לי ששרו אותו לפני ארון ה' ספר המנהיג דיני תפילה עמוד לח והודו ליי' קראו בשמו הכתו' בדברי הימים, ואמ' דוד ע"ה בהביאו את ארון ברית האלהים מקרית יע...
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 30, 2018 11:51 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תהילים או דברי הימים, בתפילה.
תגובות: 9
צפיות: 551

Re: תהילים או דברי הימים, בתפילה.

אשר177 כתב:
כדכד כתב:הפסוק "ומי כעמך ישראל" אינו מורה על עדיפות על תהלים כי אין פסוק מקביל בתהלים

הפסוק המקביל הוא בשמואל. בשינוי קל "ומי כעמך כישראל.."

ומכאן שאין זו ראיה לעדיפות דברי הימים על תהלים

עבור לחיפוש מתקדם