פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 2431 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 6:34 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שקר - כזב
תגובות: 7
צפיות: 61

Re: שקר - כזב

ראיתי פעם, כמדומני במלבי"ם שכזב הוא כגון שמבטיח ואינו מקיים היינו כמו נחל אכזב שפעמים בא ופעמים לא והמכזב גורם למישהו לצפות ובסוף הוא מתאכזב ושקר זה כל דבר שאינו אמת
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 6:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 5
צפיות: 61

Re: חוטי ציצית שנקרעו

שמעתי סברה אחרת שאולי החילוק בין גדיל וענף אינו כ"כ עקרוני אחרי שרק קשר העליון דאורייתא - יתכן שזה שגדל את שאר החוטים אינו מפקיעם מתורת ענף.
לגוף סברת הרב אוצר החכמה - לא הבנתי מה זה שיך לשימת גג והורדתו - שם הוא מסיר מונע וכאן זו יצירה חדשה (לולא הסברה שכתבתי)
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 5:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "לא תתגודדו" תרגום
תגובות: 2
צפיות: 22

"לא תתגודדו" תרגום

ראיתי בתרגומים שתרגמו "לא תתחממון" ולא הבנתי מה הקשר עד שראיתי בתרגום מדוייק יותר "לא תתהממון". האם כל התרגומים המדוייקים מתרגמים כך?
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 5:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 5
צפיות: 61

חוטי ציצית שנקרעו

ולא נשארו ב' חוטים שלמים בענף כשיטת ר"ת - האם מותר לפרום חלק מהקשרים כך שיהיה שליש גדיל ושני שליש ענף ויהיו ב' חוטים בשיעור מלא או שזה נחשב תולמ"ה?
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 5:18 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: לקחת עבודה ממישהו אחר
תגובות: 5
צפיות: 151

Re: לקחת עבודה ממישהו אחר

אם הוא לא עושה כלום אז למה שתהיה לו תרעומת. אם הוא טוען שהוא כן עושה אך הענינים לוקחים זמן רב אע"פ שנראה שאינו עושה - ודאי תהיה לו תרעומת ולכאורה יש לברר הדברים אם הוא לא עושה כי הוא חשב שיצליח ובפועל העבודה כבדה עליו - שוב למה שתהיה לו תרעומת. בכל אופן שאלה בדיני באל"ח שמנוסחת ע"י אח...
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 5:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 13
צפיות: 124

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

אחד הגיע מאוחר לבית כנסת, ואחרי הנחת טלית ותפילין החזן כבר הגיע לברכו. הבן אדם ענה ברוך ה' המבורך לעולם ועוד, ומרוב הרגל המשיך 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם', ואז נזכר שלא אמר עדיין פסוקי דזמרה. מה עליו לעשות? לי נראה פשוט שימשיך ביוצר אור. אחרי שאמר שם ומלכות בכוונה לברכה אחת, ולאחר מכן החליט להס...
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 5:07 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: איך מלמדים דברי הימים?
תגובות: 21
צפיות: 746

Re: איך מלמדים דברי הימים?

בגמרא שם משמע שירמיה כולו חורבן ומלכים רק סופו חורבן
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 13
צפיות: 124

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

על א. יש מח' ראשונים בפרוש הגמרא בברכות י"ב לרש"י הכוונה שפתח בשם ומלכות על דעת ברכה אחת וסיים את הברכה באחרת אך יש ראשונים שמפרשים לא כך ונדמה לי שכמותם סתם מרן בשו"ע (והביא ד' רש"י כי"א). בכל אופן אם התגובה של מר מכוונת למה שכתבתי קודם הרי שאצלי המקרה היה הפוך - ידעתי איזו...
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 10:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 11
צפיות: 110

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

איפה זה כתוב?
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 14, 2018 10:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה אחרונה על חטיף 'קוקומן'
תגובות: 3
צפיות: 107

Re: ברכה אחרונה על חטיף 'קוקומן'

חטים שהתערבו באורז - האורז מצטרף לבמ"מ בתנאים מסוימים וגם כשזה לא חיטה - כל שיש בו מחמשת מיני דגן מברכים עליו במ"מ אם לא שבא לדבק וכיו"ב ולכן די ברור שחטיפים שמעורב בהם קמח מחמשת מיני דגן עם קמח אורז או קמחים אחרים ברכתם במ"מ וכן פסק זמן איני יודע מי לחשו לדון שיברכו עליו שהכל וע...
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזרה בתשובה בחלום
תגובות: 12
צפיות: 194

Re: חזרה בתשובה בחלום

תוכן כתב:מי שחוזר בתשובה בחלום מתוך חרטה עמוקה ובכיות נוראות ועצומות, האם הוא צדיק גמור כשמתעורר?

אולי אם ישן לבד אבל אם אשתו עמו או שהוא בחור בחדר בפנימיה והם התעוררו מהבכיות אז צריך לעשות תשובה על שהעיר אותם
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 5:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חייל עם מטריה?!
תגובות: 27
צפיות: 428

Re: חייל עם מטריה?!

מי זה ר' בנימין הצדיק ומהם דבריו השייכים לזה הענין?
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 5:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 13
צפיות: 124

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

ראיה מברכות השבת אין כיוון ששם אמר את המלים של ברכת החול וכאן אמרתי רק בא"י אמ"ה לגבי איפה אחזתי - לא התחלתי להתפלל עדיין וכיוון שהש"ץ עמד בברכו תכננתי לומר בזריזות ב"ש פסד"ז וישתבח וחשבתי להסמיך את תחלת ברוך שאמר לאמירת ברכו אלא שמשיגרא דלישנא המשכתי "בא" אמ"...
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 2:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 13
צפיות: 124

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

לענין כתב:הרעיון יפה [ומתבקש], אלא שמן הדין יש להמשיך בברכה שפתח בה.

במקרה שלי לא התחלתי יוצר אור והיה דעתי לברך ברוך שאמר אלא שמשיגרא דלישנא המשכתי ואמרתי מלכות ולכן עשיתי כנ"ל
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 1:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 13
צפיות: 124

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

היה לי מעשה דומה והמשכתי "הא' האב הרחמן" כמו בב"ש ואיני יודע אם עשיתי נכון
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 12:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש מתנגדים לחידושי רשב"א חדשים או רק למאירי?
תגובות: 12
צפיות: 725

Re: האם יש מתנגדים לחידושי רשב"א חדשים או רק למאירי?

האם הטענה שנטענה כלפי המאירי התייחסה ל|"בית הבחחירה להמאירי" או ל"חידושי המאירי" שיש על חלק מהמסכתות.
אגב, המשנ"ב מביא מספר פעמים את "המאירי שזכינו לאורו מחדש וגם הוא סוברס ש" ומשתמש בזה כמקור לפסיקה
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 12:52 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 34
צפיות: 2969

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

מי שענה כתב:בעיקרון אפשר לומר תנוחו גם לבנות (יש במקורותינו גם וגם: 'וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן', ועוד)
רק בעתיד ובציווי, נוכחות ונסתרות.

נכון. כת"ר הוכיח שאפשר לומר כך אך השאלה היתה למי שרוצה לנקד את המלה בדרך שבה כותבים לנקבות ביחוד
על ידי כדכד
ב' אוגוסט 13, 2018 12:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 188
צפיות: 7685

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

[quote="זאב ערבות"] דבר נוסף שמשתמע מהאשכול הזה הלכה למעשה הוא שהדברים הבאים פה תחת ניקים, שיהיו הדברים חשובים והניקים חשובים ככל שיהיו שלא יתלונן אף אחד אם לא מתיחסים אליו או אל דבריו בכבוד הראוי. האם עלינו להיות בעלי רוח הקודש ולדעת שבעל הניק הוא ר"י חשוב למשל. והנה קחו דוגמא, הבאתי...
על ידי כדכד
א' אוגוסט 12, 2018 6:49 pm
פורום: ימות עולם
נושא: ישיבות שנעלמו
תגובות: 176
צפיות: 17165

Re: ישיבות שנעלמו

מה שכתבו אודות הרבי מצאנז בבאר שבע הוא שכשרצה לעלות לארץ התענין גם בב"ש אבל כיוון ששם כבר היה אדמו"ר אחד העדיף לא להסיג גבולו ושיהיה עוד אדמו"ר ולכן הלך לנתניה. כתבו שכנראה הכוונה לאדמו"ר מהוסאקוב זצ"ל שהיה דר בב"ש
על ידי כדכד
א' אוגוסט 12, 2018 6:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 188
צפיות: 7685

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

אנשים משתלחים איש ברעהו ברשת גם כשיודעים מי עומד מולם
לא הזיהוי הוא שיעצור אתת ההשתלחות כי אם המחשבה של האדם על מעשיו
על ידי כדכד
א' אוגוסט 12, 2018 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה אחרונה על חטיף 'קוקומן'
תגובות: 3
צפיות: 107

Re: ברכה אחרונה על חטיף 'קוקומן'

לענ"ד קשה להגיע לשיעור כזית בכא"פ של מיני מזונות אף שהאורז מצטרף לחיטה לדעה אחת בשו"ע ולכן נראה לי שיש לברך בנ"ר אם אוכל כזית
על ידי כדכד
א' אוגוסט 12, 2018 5:36 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיטת ר"ת
תגובות: 3
צפיות: 492

Re: שיטת ר"ת

לא התכוונתי לחלוק על דברי מר אלא שלפו"ר חשבתי שהוא כותב שמנהג אחד הוא כהרמ"א והיום נוהגים לא כך אך המשנ"ב מביא שבמקום שנהגו כרמ"א ישאירו מנהגם ומנהג אחד הוא כהרמ"א ולא כתב שיש נוהגים אחרת וע"ז כתבתי שיש נוהגים אחרת
על ידי כדכד
ו' אוגוסט 10, 2018 4:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון שני וחמישי
תגובות: 9
צפיות: 539

Re: תחנון שני וחמישי

אולם יש לחלק בקל בין נידון האג"מ לנידון האשכול
על ידי כדכד
ו' אוגוסט 10, 2018 4:39 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שברים [ו]תרועה
תגובות: 4
צפיות: 1907

Re: שברים [ו]תרועה

לא ברור

הרב לב לדעת בהודעה הראשונה חילק בין הנגונים שזה מנהג מצוי מאד ודומני שהוזכר במשנ"ב או קודם ואילו בהודעתו השניה כתב באחת מהן מוסיפים ו
על ידי כדכד
ו' אוגוסט 10, 2018 4:36 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיטת ר"ת
תגובות: 3
צפיות: 492

Re: שיטת ר"ת

גם על המנהג הראשון בב' נשימות כתב המשנ"ב שלא בכל המקומות נהגו כרמ"א
על ידי כדכד
ו' אוגוסט 10, 2018 2:49 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 34
צפיות: 2969

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

"לכנה שבנה" "שבנה" היא משורש "שוב" כמו "שובי השולמית" והו' נשמטת ב"שבנה" וה"ה בכל נחי ע"ו ולכן ברור שצודק הרב בן ראובן שאף אם הו' שרשית היא נשמטת
על ידי כדכד
ו' אוגוסט 10, 2018 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת מוך דחוק
תגובות: 9
צפיות: 321

Re: בדיקת מוך דחוק

אני חושב שהסיבה לזה היא לא עצם הסתירה בז"נ אלא שיתכן שסתרה מפני שהמקום היה רגיש ולכן נאסרה מחמת הבדיקה גופא ולכן יש חשש שאם תעשה מו"ד תעור זת מחדש
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 09, 2018 10:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האדמו"ר מבעלזא והשואה
תגובות: 46
צפיות: 1114

Re: האדמו"ר מבעלזא והשואה

אני מוחה על פגיעה בכבוד חברנו. אמנם המקור של "עינא דשפיר חזי" נאמר בתרגום על בלעם אבל זכותו של כל אדם לדוג לו כינוי מאשר יחפוץ והוא כנראה מתכוון למשמעות החיובית של המלה. גם אני לא מסכים עם כל דבר שהרב עינא דשפיר חזי כותב אבל ההתנפלות האישית עליו היא ממש לא במקום. לענ"ד יש למחוק חלק מה...
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 09, 2018 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שידה שאחז בה האור
תגובות: 2
צפיות: 60

Re: שידה שאחז בה האור

ודאי שהמסתפק שמן מהנר חייב משום מכבה כי הוא לקח שמן שהיה אמור לבעור בנר אבל אדם שמרחיק חמרים דליקים מדליקה אינו מכבה כי החמרים לא היו אמורים לבעור. לפי זה גם שידה שאחז בה האור אין סיבה שנגדיר אותה כחומר שהיה אמור לשמש חומר בעירה. אולי זו כוונת מר בשם החזו"א ואם כך איני רואה סיבהלחשוב שדבריו לא ...
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 09, 2018 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?
תגובות: 32
צפיות: 1098

Re: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?

טבריה מסופקת ולא הוכרעה ההלכה שלא
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 09, 2018 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת
תגובות: 6
צפיות: 137

Re: קדרה שהניחה רותחת ומצאה צוננת

כי שתי חזקות מנגדות (דהשתא ודמעיקרא) ולכן זה ספק
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 09, 2018 9:35 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אם היתה ביקורת על הנהגת חסידים מסיבות הלכתיות ותשובות החסידים עליה
תגובות: 110
צפיות: 4883

Re: אם היתה ביקורת על הנהגת חסידים מסיבות הלכתיות ותשובות החסידים עליה

ואני הקטן פתחתי אשכול זה למרות מחאותיו של מר, גם בגלגול זה וגם בגלגול הקודם והסכמתי עם מחיקתו בגלגול ההוא ופתחתי אותו שוב בגלגלול זה. צודק הרב כרמי שלי שהדיון אודות רבי'ס שישבו בת"ב על כסא גבוה אינו רלוונטי לענין כי הדיון היה על העבר. אני עדיין מחכה שמי שכתב באשכול אחר שהיתה ביקורת על מעשים מסו...
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 09, 2018 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נענועים בתפילת שמו"ע
תגובות: 22
צפיות: 1234

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

[quote="אוהב עמו"]זכורני שאחד הצדיקים ביקש מבנו בהגיעו לגיל מצוות מחילה על כך שאינו מתפלל בנענוע ומסתמא גורם לו בושה עי"ז שנראה שאביו חריג מבין המתפללים.
אולי זה היה ר' מרדכי צוקרמן מגב"ש.
/quote]
עד כמ שזכור לי הג"צ הרב מרדכי צוקרמן זצ"ל כן היה מתפלל בנענוע
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 09, 2018 12:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?
תגובות: 32
צפיות: 1098

Re: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?

לגבי אם היה ישוב יהודי בשכם - יעוין במכתבו של הגרש"ד זצ"ל שהעתקתי פה בפורום פורים באשכול על קריאת המגילה בב"ב שכותב שכן היה שם ישוב יהודי איזו תקופה
על ידי כדכד
ה' אוגוסט 09, 2018 11:59 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 34
צפיות: 2969

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

למה לא?
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 08, 2018 10:58 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 34
צפיות: 2969

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

בעתיד (לנוכחות ולנסתרות): א. תְּנוּחֶינָה; ב. תָּנֹחְנָה או תָּנֹחְןָ. בציווי – כנ"ל ללא תיו השימוש: א. נוּחֶינָה; ב. נֹחְנָה או נֹחְןָ. סימוכין: 1. 'וְאַתְּ וּבְנוֹתַיִךְ תְּשֻׁבֶינָה לְקַדְמַתְכֶן' (יחזקאל טז, נה) , 'מִי אֵלֶּה כָּעָב תְּעוּפֶינָה' (ישעיה ס, ח) , 'תְּבֹאֶינָה בְּהֵיכַל מֶלֶך...
על ידי כדכד
ד' אוגוסט 08, 2018 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמו"ת מתוך ספר תורה? מוכר כזה מנהג
תגובות: 25
צפיות: 720

Re: שמו"ת מתוך ספר תורה? מוכר כזה מנהג

ראיתי גם ביינו כאלה נוהגים כך. כמה פעמים הזדמן לי לראות בכתל המערבי שנים שקוראים כשאחד קורא את המקרא מתוך ספר תורה והשני קורא את התרגום מחומש
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 07, 2018 10:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקטרת הקטורת בבית המקדש בשבת
תגובות: 20
צפיות: 1008

Re: הקטרת הקטורת בבית המקדש בשבת

מקור נוסף במשנה במסכת תמיד שלהי פרק ב: "בררו משם עצי תאנה יפין לסדר המערכה שניה לקטרת ... בעמד חמש סאין גחלים ובשבת בעמד שמונת סאין גחלים ששם היו נותנין בזיכי לבונה של לחם הפנים"
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 07, 2018 2:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון שני וחמישי
תגובות: 9
צפיות: 539

Re: תחנון שני וחמישי

לא מצאתי אגרות משה כזה.
מצאתי בשו"ת בצל החכמה חלק ה' סימן סא שדן בנושא ומביא מקורות.
עריכה: מאן דהו החפץ בעילום שמו הראה לי המקור באגרות משה או"ח ח"ג ס' פ"ט בתשובה להרב אפרים גרינבלאט אם צריך להפסיק מלימודו כדי לענות י"ג מידות עם הציבור
על ידי כדכד
ג' אוגוסט 07, 2018 2:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון במנחה
תגובות: 11
צפיות: 878

Re: תחנון במנחה

שמעתי פעם מי שחילק בין מנחה גדולה לקטנה שבגדולה יאמרו ובקטנה לא. האומר היה חסיד צאנז בנתניה אבל איני יודע מקורו (כמדומני שבמנהגי קומרנא מובא שלא אמרו תחנון במנחה ובעשי"ת התפללו מנחה גדולה ואמרו תחנון ומשמע כדבריו)

עבור לחיפוש מתקדם