החיפוש הניב 271 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הרואה
ה' נובמבר 15, 2018 9:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' חיים בן מרן הגרי"ז
תגובות: 17
צפיות: 418

Re: ר' חיים בן מרן הגרי"ז

שמעתי בשמו,
על הפסוק 'את הלכת אליו היום לא חדש ולא שבת'
שלכאורה תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, והיה צריך לומר לא שבת לפני לא חדש.
ותירץ, ש'לא חודש' תדיר יותר מ'לא שבת'.
על ידי הרואה
ב' נובמבר 12, 2018 11:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 257
צפיות: 5590

Re: משניות קהתי

בזכות לימוד התלמוד שלהם.
להורותם זה גמרא, ומפרש רש"י סברת טעמי המשניות וכו'.
על ידי הרואה
ב' נובמבר 12, 2018 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 257
צפיות: 5590

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

ומי שלומד משנה רק עם פירוש קהתי ודי לו בזה לא למד משנה מימיו. לימוד משנה הכוונה בעיון עם הבנה עד תכלית דעת המפרש - ויש פ"ד מפרשים ראשונים ואחרונים שמפיהם אנו חיים, שכל מילה שלהם צריכה תלמוד. וביניהם חילוקים זה מזה אליבא דסוגיות הש"ס בבלי וירושלמי שיש להבינם. ואפילו קוצו של י' מזה א"א...
על ידי הרואה
ב' נובמבר 12, 2018 7:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שם אשת הרן - אמה של שרה אמנו
תגובות: 6
צפיות: 156

Re: שם אשת הרן - אמה של שרה אמנו

לייטנר כתב:
הא לחמא עניא כתב:ידיד שאלני האם בנמצא באחד מן המקורות והמדרשים מה היה שמה של האמא של שרה אמנו???
בתודה מראש לכל המסייעים.


מי שירצה להיצמד ממש לפשט הכתובים (ללא מחשבה...), יטען ששם אמה של שרה היה... אמתלאי בת כרנבו.

וגם אמנה אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי
על ידי הרואה
ב' נובמבר 12, 2018 5:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה א' לפנינו, רגל א' נבילה, ורגל א' כשרה למהדרין
תגובות: 6
צפיות: 132

Re: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה אחת לפנינו, רגל אחת נבילה, ורגל אחת כשרה למהדרין

עוד אפשרות פשוטה זה רגל אחת אבר מן החי, ואז שחט וחתך רגל שניה.
אם חתך לא את כל הרגל שאז נעשית טריפה.
על ידי הרואה
ה' נובמבר 08, 2018 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 257
צפיות: 5590

Re: משניות קהתי

אני חושב שחלק מההתנגדות לקהתי ויותר מכך לשטיינזלץ, שלא הם אלו שאמורים לייצג את הגמרא והמשנה בעם ישראל.
(לשיטת המתנגדים, אני אישית לא מבין את ההתנגדות לקהתי, לשטיינזלץ אני מבין יותר בגלל האיש שמביא ערבים ואנטי דתיים למסור שיעור בגמרא. כדי לחבר בין העם לתורה צריך לקרב את העם לתורה ולא להפך).
על ידי הרואה
ה' נובמבר 08, 2018 12:14 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יצחק ורבקה הולידו את עשו
תגובות: 5
צפיות: 203

Re: יצחק ורבקה הולידו את עשו

עשו לא היה אמור להיות רשע אלא שהרשיע, ומלכתחילה היה לו הבכורה שבפשט היה גדול מיעקב.
ועדיין לא נבחרו עם ישראל לגמרי ועל כן יכל להרשיע בבחירתו הרעה ולעזוב את הקדושה לגמרי.
על ידי הרואה
ה' נובמבר 08, 2018 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 257
צפיות: 5590

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

ומי שלומד משנה רק עם פירוש קהתי ודי לו בזה לא למד משנה מימיו. לימוד משנה הכוונה בעיון עם הבנה עד תכלית דעת המפרש - ויש פ"ד מפרשים ראשונים ואחרונים שמפיהם אנו חיים, שכל מילה שלהם צריכה תלמוד. וביניהם חילוקים זה מזה אליבא דסוגיות הש"ס בבלי וירושלמי שיש להבינם. ואפילו קוצו של י' מזה א"א...
על ידי הרואה
ו' נובמבר 02, 2018 1:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 112
צפיות: 5192

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

המסילת ישרים ראיה חד משמעית לדעתי, כל הפסוקים שם אחד אחד מדברים על אלקי שמחת גילי ובני ציון יגילו במלכם. והמילים ידיעת גדולתו, כלומר ידיעת שמו וחסדו על ישראל שחסד וגדולה קרובים ושניהם העמיד אברהם אהבי, וזה לא ידיעת רוממותו וקדושתו כרם ונשא. מהחובת הלבבות אכן כדבריך, אך זה אהבת עבד לאדוניו (שאופייני ...
על ידי הרואה
ו' נובמבר 02, 2018 12:31 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם אילולא חטא עץ הדעת הייתה מיתה בעולם?
תגובות: 14
צפיות: 752

Re: האם אילולא חטא עץ הדעת הייתה מיתה בעולם?

אש משמים כתב:האם אילולא חטא עץ הדעת הייתה דעת בעולם?!

כן, אבל לא דעת טוב ורע, אלא הטוב והרע היו חיצוניים ובדעת האדם יכל להטות את עצמו לכאן או לכאן. אחרי החטא באדם עצמו נכנסה דעת רעה, וקרוב לחטא מלמצוה ועיין בדרך ה' ח"א.
על ידי הרואה
ה' נובמבר 01, 2018 8:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 112
צפיות: 5192

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

כמדומה שזה מוכח מדברי הגר"א לפחות במקום אחד (שהיחס של יראת הרוממות כקונה הכל מעלה את היראה ואהבה מחסד וגבורה לחכמה ובינה), צריך לעיין.
אכן לא חשבתי מה מקור הביטוי והיה נראה לי פשוט שזה אותו הכוונה כמו הציטוט מהזוהר.
על ידי הרואה
ה' נובמבר 01, 2018 8:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 112
צפיות: 5192

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

דרומי כתב:אף פעם לא שמעתי כזה משפט. נראה לי שהתערבב לך עם 'חכמה ובינה תרין ריעין דלא מתפרשין'.

אהבה ויראה בוודאי מתפרשין ומתפרשין.

המקור זה על חכמה ובינה, ושמעתי פעמים רבות שמזכירים זאת על יראה ואהבה, אגב גם בחב"ד.
על ידי הרואה
ה' נובמבר 01, 2018 8:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 112
צפיות: 5192

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

דרומי כתב:מאיפוא מקור המשפט ש'יראה ואהבה הם תרין ריעין דלא מתפרשין'?

בחב"ד כמובן, והועתק בזהר.
על ידי הרואה
ה' נובמבר 01, 2018 8:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 112
צפיות: 5192

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

בעז"ה 1. ברור שהדרגה הגבוהה של אהבת ה' הינה אהבת הרוממות שהאדם מתענג בידיעת ה', (שהמחשבה על ה' גורמת לו לתענוג). ובוודאי שהעיון בגדולת הבורא ית', יחד עם ההזדככות השכלית, מביא את האדם להרגשות נעלות אלו. אכן הרמב"ם כותב זאת, אבל המתבונן בדברי הנביאים או גם מי שילמד תהילים וינסה לקבל הכוונה ...
על ידי הרואה
ה' נובמבר 01, 2018 8:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 112
צפיות: 5192

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

אהבת ה' בדחילו ורחימו שכליים , מצד היותו סובב כל עלמין וממלא כל עלמין (שהם אחד מיסודותיו העיקריים של התניא), הם על יסוד הרמב"ם בתוספת הרחבה, שאינה אפשרית לכאורה בלי הבסיס (אין שום דרך להבין את הגדלות של 'סובב כל עלמין' בלי להתבונן ולחשוב 'עלמין' מה הם). ועל כן דברי הרמב"ם הם בפירוש על פי ...
על ידי הרואה
ב' אוקטובר 22, 2018 3:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 112
צפיות: 5192

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

איפה רואים שהסתכלות בנפלאות הבריאה מביאה לאהבת ה' מלבד אצל הרמב"ם או בעקבותיו? וגם אם כן, שזו הדרך לאהבו? בתהלים קד למשל לא כתוב אהבה, ואזמרה לאלוקי בעודי אפשר שהולך על לויתן זה יצרת לשחק בו, שהרע חוזר לטוב. מה שכן אפשר לומר זה כמו בהפטרה של שבת האחרונה, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה'...
על ידי הרואה
ב' אוקטובר 22, 2018 3:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 112
צפיות: 5192

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

וכידוע הרמב"ם בדרכו האריסטוטלית אינו צועד יד ביד בהלכות עבודה שבלב עם רבותינו המקובלים, למשל רמח"ל במסילת ישרים כא: "ובהתבוננו על רוב חסדיו עמנו, ועל גודל אהבתו יתברך לישראל, ועל קרבת הישרים אליו ומעלת התורה והמצות, וכיוצא מן העיונים והלימודים, ודאי שתתלהט בו אהבה עזה, ויבחר ויתאוה לי...
על ידי הרואה
ב' אוקטובר 22, 2018 11:34 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נעימת טעמי אמ"ת (אשכנז)
תגובות: 60
צפיות: 7450

Re: נעימת טעמי אמ"ת (אשכנז)

שמעתי כעת את ההקלטה של התהילים (זילברמן). מתוך היכרות עמוקה עם המסורת החלבית, זה נשמע בהחלט בנוי על המקור החלבי ללא שום ספק, אכן עם 'שכנוז' מסוים. לשם השוואה, ניתן לשמוע בקישור המצורף קריאה חלבית מקורית, מפי תלמידים בת"ת בחלב. http://aleppojews.com/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%94%D...
על ידי הרואה
ש' אוקטובר 20, 2018 8:46 pm
פורום: עזר אחים
נושא: השתלת שיניים בלייזר
תגובות: 7
צפיות: 784

Re: השתלת שיניים בלייזר

קופץ על האשכול,
אני מחפש רופא שיניים טוב אמין וזול בירושלים או בסביבה.
ב"ה שנים רבות שלא נצרכתי למשהו רציני, כעת אני צריך כמה עקירות ולפחות טיפול שורש אחד, ואחת העקירות קרובה לעצב מרכזי.
אשמח להמלצות גם באישי.
על ידי הרואה
ה' אוקטובר 18, 2018 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 54
צפיות: 1509

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

מאד קשה למצוא הגדרות ברורות בהלכה זו. למשל, יש שהתירו לעבור לפני מי שמתפלל במעבר. מה הגדר של "מעבר"? למשל ראיתי בעלון שיש שפסק שמותר לעבור לפני כל המתפללים ברחבת הכותל, כי אין שם נקודות מיועדות רק לתפילה והכל בגדר מעבר. וכן אם נניח אני "חייב" לצאת מבית הכנסת מסיבה כלשהי. זה איסור...
על ידי הרואה
ג' אוקטובר 16, 2018 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שרה התחלפה בשידה
תגובות: 9
צפיות: 286

Re: שרה התחלפה בשידה

כנראה אתה לא מכיר את הטכניקה איך להתחלף לשד.
אם תכיר את הטכניקה, תבין שזה לא כל כך פשוט.
על ידי הרואה
א' אוקטובר 14, 2018 11:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברלין, מקור הס"מ הארורה וזה לעומת זה בקדושה
תגובות: 58
צפיות: 6863

Re: ברלין, מקור הס"מ הארורה וזה לעומת זה בקדושה

ר' יצחק ברויאר מגרמניה כתב רבות על כך שמרכזה של היהדות בזמנו נמצא במזרח אירופה ועל ההפסד של יהודי גרמניה שלא מבינים את זה, ומתנשאים עליהם בתרבותיות כהתנשא המערבי על המזרחי.
על ידי הרואה
ג' אוקטובר 02, 2018 1:25 pm
פורום: עזר אחים
נושא: זמני כניסה לגדולי ישראל
תגובות: 8
צפיות: 610

Re: זמני כניסה לגדולי ישראל

מצטרף לדברי משולש
אצל הגרח"ק וכדו' אפשר להכנס לכמה שניות לקבל בוה ולצאת, אצל הת"ח הפחות מפורסמים אפשר לשאול שאלות לשמוע ד"ת ואכן ללמוד משהו מהנהגתם
על ידי הרואה
ג' אוקטובר 02, 2018 12:44 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מחפש שותף לההדרת מסכת תמורה
תגובות: 6
צפיות: 1827

Re: מחפש שותף לההדרת מסכת תמורה

הרה"ג המכונה רעואל המדיני הינו ת"ח אמיתי ומקורי ובעל מידות, מי שמחפש שותף לעבודה תורנית, נדיר למצוא שותף או חברותא טוב ממנו.
על ידי הרואה
ש' ספטמבר 08, 2018 9:53 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ושתו ממתקים
תגובות: 16
צפיות: 618

Re: ושתו ממתקים

שמשון לא חולק,
אם דבש זה דבר מתוק ובטעם מסויים, לא הוך את הגדרת הטעם הזה להגדרת מתוק.
המשנה במנחות אולי,
עדיין יש ליישב שמתוק הכוונה בטעם שבדרך כלל מתוק יותר מיין רגיל.
על ידי הרואה
ו' ספטמבר 07, 2018 12:30 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ושתו ממתקים
תגובות: 16
צפיות: 618

Re: ושתו ממתקים

המילה מתוק כמתארת טעם מסוים, היא מהעברית המודרנית.
מלח ממתקת את הבשר ועוד, מתוק זה מה שקוראים בעברית טעים.
ובפשטות שתו ממתקים הכוונה יין, וגם יין יבש הוא מתוק בלה"ק.
על ידי הרואה
ב' ספטמבר 03, 2018 4:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ
תגובות: 14
צפיות: 2932

Re: חברה בע"מ

קופץ על האשכול לשאלה קרובה- הציעו לי לקנות ציוד שהיה שייך לחברה פרטית בע"מ שנמצאת בפירוק, בעל החברה היחיד (כמדומה לי) החביא חפצי ערך ומוכר אותם בשחור. מותר ע"פ התורה לקנות ממנו? או שזה גזל מהנושים של החברה? ע"פ החוק הוא ככל גנב אחר. כל הנפק"מ אם תפסל לעדות עיין בתומים ובקצות סימ...
על ידי הרואה
ב' ספטמבר 03, 2018 4:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ
תגובות: 14
צפיות: 2932

Re: חברה בע"מ

קופץ על האשכול לשאלה קרובה-
הציעו לי לקנות ציוד שהיה שייך לחברה פרטית בע"מ שנמצאת בפירוק, בעל החברה היחיד (כמדומה לי) החביא חפצי ערך ומוכר אותם בשחור.
מותר ע"פ התורה לקנות ממנו? או שזה גזל מהנושים של החברה? ע"פ החוק הוא ככל גנב אחר.
על ידי הרואה
ו' אוגוסט 31, 2018 3:01 am
פורום: עזר אחים
נושא: מחפש מו"צ בקי לבדיקת ד' המינים בירושלים
תגובות: 7
צפיות: 3135

Re: מחפש מו"צ בקי לבדיקת ד' המינים בירושלים

ר' נתן קופשיץ מבית שמש, נמצא כמה פעמים בשבוע בירושלים, אין לי לו"ז מעודכן.
על ידי הרואה
א' אוגוסט 26, 2018 12:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ
תגובות: 41
צפיות: 2439

Re: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ

אין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר, וא"כ עניות היא קליפה היותר קשה מכולם.
על ידי הרואה
ש' אוגוסט 25, 2018 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ
תגובות: 41
צפיות: 2439

Re: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ

אם קבלה נקבל, ואם לדין יש תשובה
על ידי הרואה
ש' אוגוסט 25, 2018 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ
תגובות: 41
צפיות: 2439

Re: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ

תלוי איזה סוג עצב.
עצבות רגילה של חידלון שאנו מכירים - לא.
מי שכל ימיו מתאנח על כבוד המקום ועל כבוד ישראל כדוד המלך - כן.
אבל זה לא שהעצבות (הדיכאון שלנו) היא הריחוק, אלא היא גורמת לאדם להיות במצב שלא יעבוד את ה' לא בעבודה שבלב, ולא בקיום המצוות, וזה היה הנידון.
על ידי הרואה
ש' אוגוסט 25, 2018 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ
תגובות: 41
צפיות: 2439

Re: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ

מפני קוצר הזמן לא הבנתי את דבריך הקודמים, חשבתי שכתבת שהעובד מאהבה זה יגרום לו שלא לדקדק במצוות. שאר דבריך לא הבנתי את הנקודה, ברור שהגדרת אהבה זה אהבה ולא דקדוק במצוות. לגבי הדוגמאות שהבאת, כנושא בפני עצמו, לא נראה לי שהם מגדירות את אהבת ה', כי תחושות כאלו יכולות לבוא גם מנוסטלגיה ומייחוס חשיבות לד...
על ידי הרואה
ו' אוגוסט 24, 2018 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ
תגובות: 41
צפיות: 2439

Re: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ

מי שחושב שלהיות אוהב את הקב"ה זה בא על חשבון לעבדו, חולק על כמה פסוקים בספר דברים. כמובן מסברא זה גם מופקע, שמתוך עודף אהבה עלול יותר להכשל?! עוד דבר, איך אפשר לאהוב מישהו אם לא מתייחסים אליו. בפרט את הקב"ה שהוא לא מושג, מי אמר לך שאתה אוהב אותו, אולי אתה אוהב דמות בדמיון שלך, וזה לא הקב&q...
על ידי הרואה
ו' אוגוסט 24, 2018 2:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ
תגובות: 41
צפיות: 2439

Re: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ

אם כך אני לא מסכים אתך. המחלוקת היא כלל לא על עצם החלק של עבודה שבלב, אלא מהי עבודה שבלב. ביחס בין שני צדדים תמיד יש שאלה מי המוביל. החסידים אוהבים להוביל את הקב"ה (או אל הקב"ה) על פי תחושות אישיות, והמתנגדים טוענים שהקב"ה הוא זה שקובע את הניגון, ואם נרקוד אתו לפי הקצב שלנו, נמצא את ע...
על ידי הרואה
ו' אוגוסט 24, 2018 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ
תגובות: 41
צפיות: 2439

Re: בהסתת בן אדם לחטא, רוצה היצה"ר הדכאון אח"כ

אם כן מה זה ריחוק מהקב"ה? אין לנו דרך להבין מה הקב"ה הדרך להתקרב אל ה' ומה הדרך להתרחק ממנו חוץ ממה שכתב בתורה. ומי שחושב שיש עוד מערכת של סולם ערכים שהיא לא חלק מהתורה - טועה. הדרך להתקרב להקב''ה מבוארת ומפורשת באריכות יתירה בעיקר בפרשיות שקורין בימים אלו במשנה תורה, ועיקרן מצוות התלויות...
על ידי הרואה
ה' אוגוסט 23, 2018 4:53 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חגורות בטיחות ברכב; 4 ילדים במושב אחורי
תגובות: 24
צפיות: 3054

Re: חגורות בטיחות ברכב; 4 ילדים במושב אחורי

מה?? אם אני אומר לילד שאת חוקי התנועה/אחר סתם פקיד זוטר קבע, הוא עלול לחשוב שאת התורה סתם פקיד זוטר קבע?? אולי צריך להזהר לא לזלזל במוחמד, כי אם נקרא לו משוגע, הילד עלול לראות שאביו מזלזל באיזה הלכה ולהסיק שגם משה רבינו היה משוגע. זה טיעון יותר הגיוני. גם מה "דינא דמלכותא דינא" קשור לפה, כ...
על ידי הרואה
ג' אוגוסט 21, 2018 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו
תגובות: 88
צפיות: 8167

Re: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו

אחת הטענות העיקריות של המתנגדים, שקשה לנסח בצורה חד משמעית נוסחה שתוכיח מדעית.
בענך המתמטיקה הכל חייב להיות מספרי ומדוייק, וכל עוד אין הוכחה להשערת גולדבך למשל, היא לא קיימת.
אבל בשכל ישר אפשר להבין שיש פה מובהקות, גם אם אין נוסחה מתמטית חד משמעית.
על ידי הרואה
ג' אוגוסט 21, 2018 11:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו
תגובות: 88
צפיות: 8167

Re: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו

ריפס וויצטום הציעו מליון דולר לא למי שיפריך את הטענות שלהם, אלא למי שיהיה מוכן להצטרף למחקר חדש על מילים ונושאים שלא נחקרו עדיין, ובהנחה שלא תמצא מובהקות סטטיסטית לתוצאות הם מתחייבים לשלם לחוקר המצטרף מליון דולר. בהנחה שכן תמצא מובהקות, הוא לא יצטרך לשלם דבר. ההצעה עומדת בעינה כבר כמה שנים, מדי פעם ...
על ידי הרואה
ש' אוגוסט 18, 2018 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו
תגובות: 88
צפיות: 8167

Re: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו

באוסף מילים אקראי לא יהיו הרבה מילים בדילוגים בעלי משמעות בכלל. היו חוקרים (אינני זוכר כעת את הפרטים) שבדקו אוסף מילים אקראי בטקסט אקראי, ונמצאו בכלל בדילוגים מעט מאד מילים. כך שאם אנו מוצאים הרבה מילים קשורות בפרשה לא גדולה, זה כבר סיכוי נמוך מאד שיקרה דבר כזה באופן אקראי. למדתי את הנושה לפני הרבה ...

עבור לחיפוש מתקדם