החיפוש הניב 3756 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ה' פברואר 21, 2019 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד מתי ממתינים לאחר שמו"ע דערבית?
תגובות: 2
צפיות: 62

Re: עד מתי ממתינים לאחר שמו"ע דערבית?

דבר חידוש ראיתי בספר 'נפש הרב' - על הגרי"ד מבוסטון: "בתפלת ערבית נהג להמתין במקום שכלו הג' פסיעות עד שגמר הש"ץ לומר עושה שלום במרומיו דקדיש תתקבל. ואפילו בלילי יוה"כ נהג כן, לעמוד על עמדו שעה ארוכה עד שגמר הש"ץ לומר הקדיש תתקבל"! ומוסיף שם: "וראיתי אצל הגרמ"פ ...
על ידי דרומי
ה' פברואר 21, 2019 11:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 125
צפיות: 15917

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

ראיתי בספר 'נפש הרב' ע' רל:

"הגר"ח היה מקפיד מאד, כשראה על השולחן שהסכין והמזלג מונחים זה ע"ג זה באופן שהיה נראה קצת כעין שתי וערב, להפרידם זה מזה תיכף ומיד (כן שמעתי מהר"ר שמואל, ז"ל, אחי רבינו)".

האם עובדה זו מאומתת במקורות נוספים?
על ידי דרומי
ה' פברואר 21, 2019 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד מתי ממתינים לאחר שמו"ע דערבית?
תגובות: 2
צפיות: 62

עד מתי ממתינים לאחר שמו"ע דערבית?

מבואר בפוסקים שלאחר סיום תפלת העמידה יש להמתין במקום שבו הגיע לאחר השלוש פסיעות עד שהש"ץ מגיע לקדושה ואז חוזרים למקום.

מה הדין במעריב? מתי חוזרים למקום? בתחילת הקדיש תתקבל, באמצעו או בסופו?
על ידי דרומי
ה' פברואר 21, 2019 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו פשר המנהג לחתום הכהן/הלוי?
תגובות: 17
צפיות: 255

Re: מהו פשר המנהג לחתום הכהן/הלוי?

אכן, בעמ' רס ועמ' רצה
על ידי דרומי
ה' פברואר 21, 2019 4:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 166
צפיות: 2212

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

בהשגחה פרטית ראיתי עכשיו באחד מכתבי הרב טוביה בלוי שליט"א רעיון דומה שמעתי בשם הרה"ק רבי יעקב לייזר זצ"ל מפשוורסק, אתו הזדמן לי להיות בקשר ולשוחח רבות וארוכות כשהתאכסן בשכונת פאג"י, עוד בהיותי בחור צעיר והוא – חתנו של האדמו"ר מפשוורסק, הרה"ק רבי איציקל זצ"ל. אחרי ה...
על ידי דרומי
ה' פברואר 21, 2019 11:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1733
צפיות: 106596

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

נראה מתאים לתקופת ימי הפורים...
על ידי דרומי
ה' פברואר 21, 2019 11:30 am
פורום: עזר אחים
נושא: סיור ביריחו
תגובות: 8
צפיות: 186

Re: סיור ביריחו

מי שמגיע מירושלים או מחברון - שהם בעצמם ערי יהודה - צריך לעשות קריעה?
על ידי דרומי
ה' פברואר 21, 2019 11:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 166
צפיות: 2212

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

בכגון דא יש סבירות גבוהה שגם האומר לא התכוון באמת למה שאמר, אלא שלמיגדר מילתא, ובפרט כשהכיר את האופי והסגנון של בני קהילתו, התבטא בצורה מוגזמת כדי למנוע כל פירצה. ואיני מתכוון לדוגמא הספציפית הנידונה כאן, אלא בעיקר לדוגמאות אחרות המוכרות לי מקרוב ולא אפרטם מפני הכבוד. וליכא מידי דלא רמיזא באורייתא, ...
על ידי דרומי
ה' פברואר 21, 2019 11:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו פשר המנהג לחתום הכהן/הלוי?
תגובות: 17
צפיות: 255

Re: מהו פשר המנהג לחתום הכהן/הלוי?

אכן הדברים אינם נהוגים כלל, ואדרבה - מקובל לכאורה לקבל את פסקי המג"א יותר מאשר של הט"ז (באופן יחסי כמובן, במחכ"ת וכו'). אגב, גם בהקדמת הרמב"ם לספר היד כשהוא מונה את סדר מעתיקי השמועה מדור לדור הוא מדגיש לגבי כמה אישים שהיו כהנים או לוים (אלא שהוא כותב גם על כמה שהיו גרים או בני ג...
על ידי דרומי
ד' פברואר 20, 2019 6:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 113
צפיות: 5836

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

יתכן ולא דייקתי בלשוני, ואתכם הסליחה. העיקרון שרציתי להעביר הוא רק שמסתבר שוינמן שאב את השראתו ממקור מסויים, וזה חשוב להבנת התמונה השלימה. כשבאים להאשים מישהו בזיופים ושקרים מתאים לברר גם למה הוא עשה זאת. האם כתוצאה מכסף שקיבל, או מרוע לב, או מסתם טיפשות. ובכן, בעניננו נוצר כאן הרושם כאילו ההתנגדות ...
על ידי דרומי
ד' פברואר 20, 2019 4:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שואל שלא מדעת מההורים?
תגובות: 30
צפיות: 262

Re: גניבה מההורים?

אם לגנוב האפיקומן מותר, הרי כאן עאכ"ו..
על ידי דרומי
ד' פברואר 20, 2019 4:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו פשר המנהג לחתום הכהן/הלוי?
תגובות: 17
צפיות: 255

Re: מהו פשר המנהג לחתום הכהן/הלוי?

האדמו"ר מחב"ד נהג להקפיד על כך, בין בכתיבתו שלו (כשהיה כותב לכהן או לוי היה מקפיד לציין תואר זה, ואם הושמט הדבר בהקלדה היה מוסיף זאת בכתב ידו) ובין כהערה לאחרים שיכתבו על עצמם. בספר 'מאוצר המלך' ח"א ע' 234 הובא מענה ליהודי לוי שלא ציין במכתבו וכן על גבי המעטפה שהינו לוי: "הושמט ה...
על ידי דרומי
ד' פברואר 20, 2019 3:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 113
צפיות: 5836

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

נו נו, כבר העירו לך שאם אתה בא לעשות מחקר היסטורי יסודי ושקול, עליך להשתמש ביותר הגיון ופחות רגש... ובוודאי שלא לנופף שאלות הצידה מתוך חוסר סבלנות.
על ידי דרומי
ד' פברואר 20, 2019 3:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 166
צפיות: 2212

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אינו דומה דת"ל לסטמר, גם מהבחינה הזו שאתה מדבר עליה. לגבי דת"ל אפשר להבין אם יש להם נטייה להוכיח את צדקת דרכם בכל מחיר, כי לפחות כלפי חוץ נתפסת שיטתם כמין 'פשרה', נסיון לשלב בין 'תורה' וענינים אחרים (להבדיל), כיוון של 'קולא', וכביכול הם 'המוציא מחבירו' ש'עליו הראיה' (אני לא אומר שזה כך, אנ...
על ידי דרומי
ד' פברואר 20, 2019 1:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1733
צפיות: 106596

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם יש מקור להא דאמרי אינשי שסגולה להסתכל בצפרניים כדי שלא לכעוס?
על ידי דרומי
ד' פברואר 20, 2019 11:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 113
צפיות: 5836

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

עכשיו אני קצת יותר מבין. בכל מקרה, מה שעולה הוא שלפחות בשנים קדמוניות מתנגדי הבחירות לא היו כזה מיעוט שולי ושקרן, השואב את חיותו מזיופים וסילופים, כמו שניסו לצייר בכמה אשכולות כאן.
על ידי דרומי
ד' פברואר 20, 2019 11:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 113
צפיות: 5836

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

איזה אינטרס היה לוינמן לשקר? ובכלל, להצדיק את ה'קנאים'?

הרי אי אפשר לומר שהוא פשוט גדל כך ולא הכיר מציאות אחרת...
על ידי דרומי
ד' פברואר 20, 2019 10:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אודות ספר "מענה לשון" תפילות.
תגובות: 1
צפיות: 89

Re: אודות ספר "מענה לשון" תפילות.

אתה מתכוון ל'מענה לשון' שאומרים על קברי צדיקים?
על ידי דרומי
ג' פברואר 19, 2019 11:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרק ל"ז בתהילים נאמר ע"ס אלפ"א בית"א?
תגובות: 15
צפיות: 215

Re: פרק ל"ז בתהילים נאמר ע"ס אלפ"א בית"א?

יש להוסיף שממזמור זה למדים הרי ש'אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק' - ראה רש"י סוף פ' בשלח - ובמילא גם במזמור זה אין אל"ף בי"ת מושלם... (כל עוד לא נמחה זרעו של עמלק, יה"ר בב"א).
על ידי דרומי
ג' פברואר 19, 2019 7:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרק ל"ז בתהילים נאמר ע"ס אלפ"א בית"א?
תגובות: 15
צפיות: 215

Re: פרק ל"ז בתהילים נאמר ע"ס אלפ"א בית"א?

כיון שהועלה מזמור ל"ז בתהלים, שמתי לב לדבר מעניין, שהפסוק 'שמר תם וראה ישר גו'' שמרמז כידוע על כמה שיטות בתפילין (רש"י, ר"ת, שימושא רבה) הוא בדיוק במזמור ל"ז פסוק ל"ז. ובביאור הקשר של תפילין עם ל"ז יש להאריך, ועוד חזון למועד...
על ידי דרומי
ג' פברואר 19, 2019 11:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרק ל"ז בתהילים נאמר ע"ס אלפ"א בית"א?
תגובות: 15
צפיות: 215

Re: פרק ל"ו בתהילים נאמר ע"ס אלפ"א בית"א?

מזמור לז!

ומכבר שמעתי על כך.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 11:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 166
צפיות: 2212

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

לא לגבי הבחירות דוקא, לגבי התנהלות המדינה בכלל. בתחילת המדינה היו בשלטון אנשים שפעלו יותר 'להכעיס', ובהמשך זה היה פחות. לדוגמא, היום אין (אני מקווה כך...) אנשים שמעבירים את ילדי תימן על דתם באותו אופן שבו עשו זאת אז. מאידך גיסא, היום השלטון של הבג"צ וסייעתו הרבה יותר חזק, ויש פחות משמעות לפרלמנ...
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 11:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 166
צפיות: 2212

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

כוונתי היתה לשאול, הרי החזו"א חי בתקופת הקמת המדינה ממש, ואיך אפשר לדעת כיצד היה מתייחס למדינה ולכל מה שקשור אליה בהמשך הזמן לאחר שחלו שינויים מפליגים בניהולה כמו לדוגמא עליית בגין לשלטון, מלחמת ששת הימים, וכהנה רבות.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 10:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 166
צפיות: 2212

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

תמוה בעיניי קצת האם אכן יש נפק"מ היום ממה שאמר או לא אמר החזו"א לפני יותר מששים שנה!

הרי עברו מאז הרבה שינויים בכמה וכמה פרטים עקרוניים, וגם אם נניח שאז לא תמך בהצבעה - מאן יימר שזה תקף גם להיום? וכעין זה לאידך גיסא.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 4:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1733
צפיות: 106596

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ייש"כ. חיפשתי מקור כתוב, וכנראה מצאתי את מבוקשי בספר 'דרך משה' (הנדפס עם 'ספר הגן') יום ח'.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 4:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1733
צפיות: 106596

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אני מחפש מקור בכתבי האריז"ל או בספרי מוסר וקבלה בכלל, על כך שבמקרה אסון רח"ל יש להתחזק בקדושת בית הכנסת, כלומר, לא לדבר בשעת התפילה.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל ראשית להקב"ה
תגובות: 3
צפיות: 133

Re: כל ראשית להקב"ה

דבריך הזכירו לי את לשון הרמב"ם המיוחדת בהל' מאכלות אסורות פ"ז ה"ה. אף שאין הדברים שוים.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 12:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 27
צפיות: 2316

Re: גימטריא "חדשה"

זה כתוב במגלה עמוקות אופן נז, הובא בילקוט ראובני תצוה.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 12:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 138
צפיות: 3062

Re: הורידו את ההכשר!

מה שפשוט וברור ל'לא ידען', לא כ"כ פשוט ל'ידענים'...

וכי איך אפשר לדעת כיצד היתה היהדות החרדית נראית אם לא היו לה נציגים משלה, ואז היו כולם מחזרים אחריה? הרי לא ניסו זאת אף פעם.

ולמעשה, גם בזמן שבו יש נציגות חרדית, היו מקרים שבהם נעזרו דוקא בנציגים לא חרדים וקיבלו לא פחות.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 12:08 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'
תגובות: 14
צפיות: 287

Re: למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'

ואולי יש לומר טעם פשוט לההדגשה 'נביאך' (אף שבכל מקום הוא 'משה עבדך', וכן מסתבר יותר, שהרי מסירת התורה שע"י משה אינה שייכת כ"כ לנבואה דוקא, שהרי 'לא בשמים היא' כו' ואכמ"ל) - דוקא בענין הקטורת. דהנה, זה שאנו מאריכים בהקטורת ובפרט לפני התפלה אינו (רק) מצד 'ונשלמה פרים שפתינו', אלא בעיקר ...
על ידי דרומי
א' פברואר 17, 2019 11:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי עשה את המנורה
תגובות: 1
צפיות: 67

Re: מי עשה את המנורה

בענין זה ראה רש"י ר"פ בהעלותך - ד"ה כן עשה את המנורה - ובמפרשיו שם (רא"ם, נחלת יעקב, באר בשדה, ועוד).

ולהעיר גם מרש"י פקודי לט, לג.
על ידי דרומי
א' פברואר 17, 2019 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסוקי דזמרא של שבת
תגובות: 12
צפיות: 214

Re: פסוקי דזמרא של שבת

לכאורה, הרעיון של אמירת המזמורים אחר 'ישתבח' נראה תמוה, שהרי הוא דלא כמאן, ואם מצד השלמה - ישלים לאחר תפלת העמידה, ומה דחוף. ולענין אמירה לאחר 'ברוך שאמר', לכאורה תלוי הדבר גם במנהגי הפסק בפסוקי דזמרה בכלל. כמדומני שיש הנוהגים באמצע פסוקי דזמרה להפסיק לאמירת 'בריך שמיה' וכן 'וזאת התורה', ואם אכן כך ...
על ידי דרומי
א' פברואר 17, 2019 3:37 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'
תגובות: 14
צפיות: 287

Re: למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'

יש גם 'ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו'
על ידי דרומי
א' פברואר 17, 2019 11:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 113
צפיות: 5836

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

האם הספר הנידון זמין לקריאה באיזשהו מקום? הוא בכלל נמכר בחנויות?
על ידי דרומי
א' פברואר 17, 2019 10:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש קיום מצות והלכת בדרכיו בשמירת הבריאות?
תגובות: 4
צפיות: 133

Re: האם יש קיום מצות והלכת בדרכיו בשמירת הבריאות?

האדמור מחבד נהג לצטט את הרמב"ם הזה אין ספור פעמים, ובכמה מהם הזכיר כי לכאורה חסרה מלה וצריך להיות "היות הגוף בריא ושלם מדרכי עבודת השם הוא".

וכמדומני שלא נמצאה לכך אסמכתא בכתה"י שנדפסו לאחרונה.
על ידי דרומי
ה' פברואר 14, 2019 7:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לחץ חברתי, נחשב אונס?
תגובות: 25
צפיות: 464

Re: לחץ חברתי, נחשב אונס?

בוא ונסכם את הדיון כך. מצד גדרי 'אספקלריא' - אפשר למצוא הרבה היתרים. אם השאלה היא מגדרי 'בית המדרש' - התשובה ברורה.
על ידי דרומי
ה' פברואר 14, 2019 3:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לחץ חברתי, נחשב אונס?
תגובות: 25
צפיות: 464

Re: לחץ חברתי, נחשב אונס?

יש גם מקרים שבהם האדם רוצה שיאנסו אותו... כלומר, הוא רוצה שתהיה אוירה מסויימת שתחייב אותו לעשות כך וכך.
על ידי דרומי
ה' פברואר 14, 2019 3:06 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הדפסה של החלק העליון בלבד ללא הערות שוליים
תגובות: 10
צפיות: 196

Re: הדפסה של החלק העליון בלבד ללא הערות שוליים

כנראה כוונתו להדפיס קובץ וורד בלי הערות. אם כן, שאלתי פעם את השאלה כאן בפורום וקיבלתי מענה (איני זוכר מהו)

עבור לחיפוש מתקדם