מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5823 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ו' אוקטובר 30, 2020 10:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות
תגובות: 53
צפיות: 4477

Re: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות

ידוע שדברי רש"י שהובאו בתחילת האשכול על התאומות שמתו לפני הירידה למצרים מוקשים הם לכאורה, שהרי הכתוב אומר במפורש "מלבד נשי בני יעקב " - והן הן התאומות שנישאו לאחיהם (לדעת ר"י), וא"כ מהו ההכרח של רש"י שמתו התאומות? אני מחפש מי שהרחיב בענין זה (את המפרשים וכו' ראיתי, אני ...
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 30, 2020 9:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה על מכניס עצמו לסכנה
תגובות: 7
צפיות: 160

Re: תפילה על מכניס עצמו לסכנה

לא הצלחתי להבין את הדיון מעיקרו.

נניח שיש כזה יסוד להלכה שמי שהכניס עצמו לסכנה אין צורך להתפלל עליו, כי הוא אשם.

אבל הרי לכל אדם כזה יש משפחה, אשה, ילדים, הורים, חברים הצריכים לו ומייחלים לרפואתו -

אז מה הם אשמים???

ואולי המדובר כאן הוא בגר צדק שאין לו גואלים וקרובים כלל. ודוחק.
על ידי דרומי
ד' אוקטובר 28, 2020 9:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סקר - חלומות בדברי תורה
תגובות: 70
צפיות: 10710

Re: סקר - חלומות בדברי תורה

נזכרתי בלילה אחד בצעירותי, שבו הלכתי לישון מתוך מחשבה על סוגיא קשה שהתחבטתי בה רבות, והנה בבוקר קמתי ומיד עם הקימה (מיד ממש) האירה בי הברקה שפתרה את כל הבעיות (הדברים כבר נכתבו ופורסמו...).

איני יודע אם זה בגדר 'חלום', אבל עד היום זכורה לי המתיקות של אותו בוקר.
על ידי דרומי
ד' אוקטובר 28, 2020 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת ספרים למקומם בבית הכנסת
תגובות: 8
צפיות: 156

Re: החזרת ספרים למקומם בבית הכנסת

במקום אחד ראיתי מודעה

"נא לא להחזיר את הספרים למקומם"!
על ידי דרומי
ג' אוקטובר 27, 2020 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכה בפטיש בלבישת מסכה בשבת?
תגובות: 51
צפיות: 658

Re: מכה בפטיש בלבישת מסכה בשבת?

האם החשש הנידון כאן שייך גם במסכה שכבר לבש אותה האדם פעם אחת לפני שבת?
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 26, 2020 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129838

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

מענין לענין באותו ענין, תמיד מוקשה לי בפרשת בראשית כשרש"י כותב על 'עלה תאנה' - שתאנה הוא עץ הדעת והתורה לא רצתה לפרסם בפירוש את העץ כדי שלא לביישו.

והנה, רש"י עצמו כן מפרסם את העץ... אז מה הועילו.
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 26, 2020 2:57 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: יהי רצון בימי שני וחמישי
תגובות: 6
צפיות: 116

Re: יהי רצון בימי שני וחמישי

בחב"ד אין אומרים אותה (כמו דברים נוספים שמקצרים בהם).
על ידי דרומי
א' אוקטובר 25, 2020 12:31 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: טעם שהשתכר נח
תגובות: 6
צפיות: 139

Re: טעם שהשתכר נח

ועוד בכיוון זה ראה במצו"ב (ע' 5 ואילך) - בסגנונו המיוחד של הרב יחזקאל סופר שליט"א ואגב, ראוי להעיר כי שכרותו של נח היא בעצם הסיפור האחרון עליו וכך נשארת דמותו בעינינו (ליתר דיוק, מסופר על כמה משפטים שאמר לאחר שהתפכח) - סיום די עגום למעשיו של 'איש צדיק תמים' [גם תולדות חייו של לוט מסתיימים ...
על ידי דרומי
א' אוקטובר 25, 2020 12:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 1438

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

לענין עצי הזית שנשארו מהמבול - ראה כאן בעמ' יג ואילך
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 24, 2020 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשרי עם הציבור
תגובות: 10
צפיות: 134

Re: אשרי עם הציבור

מהרשום עמדי לפני זמן רב, ויתכן שעיקרי הדברים מועתקים מאיזה חוברת: בשו"ע או"ח סי' סה ס"ב: "קרא קריאת שמע ונכנס לבית הכנסת, ומצא ציבור שקורין קריאת שמע, צריך לקרות עמהם פסוק ראשון, כדי שלא ייראה כאילו אינו רוצה לקבל עול מלכות שמים עם חבריו". ובשו"ע אדה"ז שם מוסיף: &q...
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 24, 2020 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוא פגע בכבודו של אבי, איני יכול להסתכל על פניו. מותר?
תגובות: 18
צפיות: 343

Re: הוא פגע בכבודו של אבי, איני יכול להסתכל על פניו. מותר ולגיטימי?

נשמע מסקרן. אולי ראוי להעלות את החוברת וזהו..
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 24, 2020 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוא פגע בכבודו של אבי, איני יכול להסתכל על פניו. מותר?
תגובות: 18
צפיות: 343

Re: הוא פגע בכבודו של אבי, איני יכול להסתכל על פניו. מותר ולגיטימי?

לא תשנא את אחיך בלבבך - כלומר, האיסור הוא רק כשאני כועס עליו בלבי בלי לגלות זאת כלפי חוץ

ועיין הל' דעות פ"ו ה"ה
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 23, 2020 2:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 1438

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

לגבי שאלת הרב עושה חדשות - ראה בהמצו"ב (בחלק מס' 2 לקראת הסוף), והיא נקודה דקה
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 23, 2020 10:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: טרף בפיה - פרשת נח
תגובות: 4
צפיות: 820

Re: טרף בפיה - פרשת נח

ועתה עדכן הרב יחזקאל סופר שליט"א את דבריו בענין זה ומצו"ב
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 23, 2020 10:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשרי עם הציבור
תגובות: 10
צפיות: 134

Re: אשרי עם הציבור

גם אני ראיתי שמחלקים בין 'עלינו' שאומרים עם הציבור לבין 'אשרי' שלא מקפידים.
על ידי דרומי
ה' אוקטובר 22, 2020 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית ביום טוב
תגובות: 32
צפיות: 4592

Re: סעודה שלישית ביום טוב

כמדומה שלא העירו עדיין שסעודה שלישית ביו"ט ראשון אמורה להפריע לכאורה לאכילת הסעודה שבליל יו"ט שני

[ואם חל בשבת - אין מה לעשות ומוצאים פתרון בדוחק, אך לא מסתבר שיתקנו בקביעות ומלכתחילה דבר שיש בו סתירה לכבודו של יו"ט שני]
על ידי דרומי
ה' אוקטובר 22, 2020 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדקדק בדברי תורה <עיגול מספרים בתורה>
תגובות: 13
צפיות: 259

Re: עיגול מספרים בתורה

יש בפרשת מטות פרשה שלימה שבה באים מספרים עגולים רבים של בני אדם ובעל חיים.

וראה בהמצו"ב עמוד ט ואילך מה שהאריך במספרים 'עגולים' אלו ודיוקם (וראה בהערה 15 )
על ידי דרומי
ה' אוקטובר 22, 2020 9:43 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש
תגובות: 348
צפיות: 40491

Re: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש

כשאני רואה את כותרת האשכול ואחר כך פותח את האשכול עצמו -

אני נזכר בביקורת שנתנו על השם 'בית חולים', שלכאורה שם זה מנציח את ה'חולי' והרי המטרה של המקום היא להיות 'בית מרפא' ולא ח"ו להיפך.

וד"ל.
על ידי דרומי
ה' אוקטובר 22, 2020 7:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש מעלה או הפסד בהשכנת שלום בין גויים?
תגובות: 12
צפיות: 229

Re: האם יש מעלה או הפסד בהשכנת שלום בין גויים?

ראה רמב"ם הל' מלכים ספ"י.

ואגב, אחד משבע מצוות בני נח היא להעמיד להם דיינים.
על ידי דרומי
ד' אוקטובר 21, 2020 1:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ראשי תיבות
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: ראשי תיבות

לענ"ד אין פגם ואף יש עדיפות בפתיחת ראשי תיבות ככל האפשר.

מלבד בודדים שהפכו כבר למלה בפני עצמה, כגון 'הקב"ה'.
על ידי דרומי
ד' אוקטובר 21, 2020 10:30 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש
תגובות: 348
צפיות: 40491

Re: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש

לא אבין למה השאירו אשכול זה בשעה שהחליטו לגנוז את כל ענין הקורונה.

ואם רוצים להעתיר בתפלה על חולים, למה דוקא על חולי קורונה.

בברכה נאמנה לרפואה שלימה לכל עמך בית ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף.
על ידי דרומי
ג' אוקטובר 20, 2020 10:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3408
צפיות: 540287

Re: אשכול אביעה חידות

היכן מצינו בהלכה 'יראת שמים' ביחס לבעל חיים?

[ולא בחמורו של רפב"י... אלא בסתם בעל חיים]
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 19, 2020 3:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 1438

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

יפה כתבת לפי דעתך העניה. אולם דעת רש"י היא שזה הפשט ממש, ולא כתב שום הסתייגות ("רבותינו דרשו" וכיו"ב). זכותך לסבור כמו פשטנים אחרים, אולם רש"י בפירוש לא סובר שזה 'מדרש'.
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 19, 2020 11:37 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה מתוך סידור
תגובות: 51
צפיות: 751

Re: תפילה מתוך סידור

בתקופת הקורונה נהגו רבים להחזיק סידור אישי, אבל באמת גם בימים כתיקונם יש יחידי סגולה שנהגו להתפלל תמיד בסידור משלהם שהביאו עמם.

ואגב, יש קפידא מסויימת להתפלל בסידור שבו כתוב שם הוי"ה כתיקנו (בהרבה סידורים היום כתוב שם הוי' באמצעות שני יוד"ין), ואכמ"ל
על ידי דרומי
א' אוקטובר 18, 2020 10:13 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקום/ות שבהם הרמב"ם פוסק כספרי בדבר שלא פורש בגמרא?
תגובות: 7
צפיות: 181

Re: מקום/ות שבהם הרמב"ם פוסק כספרי בדבר שלא פורש בגמרא?

יש ספר בשם 'מראי מקומות לספר משנה תורה'

ושם תמצא מאות דברים שהם מהספרי
על ידי דרומי
א' אוקטובר 18, 2020 8:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי פטור מתפילה בעת צרה
תגובות: 3
צפיות: 82

Re: מי פטור מתפילה בעת צרה

מה שהובא בשם הבעש"ט מקורו הראשון כנראה בספר 'אמרי פנחס' להרה"ק מקאריץ אות נו, עיי"ש

(וכמו בהרבה כגון דא קשה לדעת האמנם זה ממש מהבעש"ט)
על ידי דרומי
א' אוקטובר 18, 2020 1:20 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 920
צפיות: 185788

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

טוב מאוד שמחקו. זה לא עיתון כאן.
על ידי דרומי
א' אוקטובר 18, 2020 1:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 1438

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

סיכום ותמצית חלקית, לפענ"ד: בפשטות, המרי האזרחי הראשון בהיסטוריה היה ביום השלישי למעשה בראשית, כאשר הארץ לא קיימה את מאמר הקב"ה אליה 'עץ פרי' והעדיפה במקום זה להוציא 'עץ עושה פרי'. למרבה ההפתעה, המרד הזה עבר בשתיקה, והכתוב אף סותם כאילו מאמרו של הקב"ה אכן התקיים - "ויהי כן "...
על ידי דרומי
א' אוקטובר 18, 2020 12:01 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' יצחק שלמה זילברמן
תגובות: 18
צפיות: 3214

Re: ר' יצחק שלמה זילברמן

תקופת התכתבות זאת - מתי בערך היתה (אם אכן היתה)? שנה משוערת תועיל למצוא אם זה פורסם
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 17, 2020 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיג'מה לבחור ישיבה
תגובות: 51
צפיות: 4946

Re: פיג'מה לבחור ישיבה

וכבר דשו בזה רבים, שלא ידוע מקור קדום להקיצור שולחן ערוך הזה.

וכמדומה שהיה אשכול בענין.
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 17, 2020 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלית במוסף
תגובות: 20
צפיות: 241

Re: טלית במוסף

בפועל רוב רובו של עם ישראל, גם אלו ההולכים לפי הקבלה בענינים שונים, לא מתעטפים בטלית במנחה (ואפילו לא הש"ץ, בחלק מהקהילות).
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 17, 2020 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלית במוסף
תגובות: 20
צפיות: 241

Re: טלית במוסף

אי אפשר להגיד שאין ענין בכלל, כי מנהג ישראל בכל העדות שנשארים עם הטלית עד לאחר מוסף. ובולט הדבר בר"ח, שחולצים התפילין ומשאירים הטלית.

השאלה היא רק מה מקור ענין זה, ועד כמה צריך להתאמץ עבורו.
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 17, 2020 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלית במוסף
תגובות: 20
צפיות: 241

Re: טלית במוסף

כתבתי כהערה הדורשת בירור, לא כמסקנה.
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 17, 2020 9:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלית במוסף
תגובות: 20
צפיות: 241

Re: טלית במוסף

ט"ג הולך עם תפילין ביחד

ובפשטות השייכות לשחרית היא מצד פרשת ציצית שאומרים אז

[יש להעיר עוד שבמנחה אין ברכת כהנים]
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 17, 2020 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 36
צפיות: 422

Re: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע

מקופיא יש לחלק, ואחד החילוקים שיתכן לומר - שהיציאה לצרכיו היא בתוכן הפוך ולא עולה בקנה אחד עם התפלה, כמובן, משא"כ כאן שהטבילה עצמה כל ענינה טהרה (אף שצריך להתפשט ולהתלבש), ועוד זאת, שהיציאה לצרכיו מחייבת אותו בברכת 'אשר יצר' משא"כ כאן.
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 17, 2020 8:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 36
צפיות: 422

טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע

מי שהוצרך לטבילת עזרא - וכיו"ב - ומשום מה שכח או שהמקוה היה סגור, והתחיל התפלה.

והנה באמצע ברכות ק"ש הוא נזכר שעליו לטבול, או שהמקוה נפתח לפתע -

האם ראוי הדבר שיפשוט מעליו הטלית והתפילין וילך לטבול באמצע ברכות ק"ש, כדי שתפלת שמו"ע תהיה בטהרה?
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 17, 2020 8:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלית במוסף
תגובות: 20
צפיות: 241

טלית במוסף

עד כמה צריך להתאמץ כדי להתעטף בטלית בשעת תפלת מוסף? עד"מ, אדם הגר בכפר שאין בו מנין, והוא מתפלל שחרית ביחידות. אמנם לאחר כמה שעות הוא נוסע לעיר הגדולה (בר"ח), ושומע שם קריאת התורה ומתפלל מוסף עם הציבור. האם עליו לטרוח לקחת עמו טלית כדי להתעטף בשעת מוסף, או שלאחר שכבר פשטה בסיום שחרית כבר א...
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 16, 2020 4:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תורת חיים
תגובות: 16
צפיות: 801

Re: תורת חיים

לענ"ד הפורום כאן חשוב ויש לו השפעה גדולה, חלק במישרין וחלק בעקיפין.

זכור לי שהופתעתי לטובה כאשר ציטטו דברים שכתבתי כאן (לא בענין הקורונה...) בספר נפוץ מאוד ואף ציינו את שם הניק שלי כמקור.
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 16, 2020 4:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עצות לתשובת המינים, מפירש"י
תגובות: 3
צפיות: 111

Re: עצות לתשובת המינים, מפירש"י

הרבי מליובאוויטש הסביר, שכוונת רש"י לרמוז שבאמת יהודי מן השורה לא צריך להתעסק בשאלות 'חקירה' כגון אלו

וכל מה שהוא כותב את זה רק זה מחוסר ברירה - 'לתשובת המינים' בלבד
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 16, 2020 1:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תורת חיים
תגובות: 16
צפיות: 801

Re: תורת חיים

בלי קשר לשום דבר, סתימת פיות אינה מומלצת בשום צורה.

זה פשוט לא כדאי, כי מי שסתמו לו את הפה ילך לבקש את מבוקשו במקום אחר וחבל. כאן יש אנשים מופלגים בחכמה ובניסוח שיכולים יותר לעזור, וחבל שיפסיד את עזרתם.

יחד עם זה, לא כל הערה צינית היא בבחינת סתימת פיות...

עבור לחיפוש מתקדם

cron