החיפוש הניב 2352 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
א' אפריל 22, 2018 10:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כפי שעשה הצדיק רבי ישעיה
תגובות: 3
צפיות: 199

Re: כפי שעשה הצדיק רבי ישעיה

גם הפסוק הידוע "יהי חסדך ה' עלינו - כאשר יחלנו לך", מגביל לכאורה את חסד ה' שיהיה רק "כאשר יחלנו לך" ולא יותר. וכבר דיברו בזה בספרים.
על ידי דרומי
א' אפריל 22, 2018 10:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת מקור: התורה כישות עצמאית ויחסיה עם בני אדם
תגובות: 13
צפיות: 262

Re: בקשת מקור: התורה כישות עצמאית ויחסיה עם בני אדם

לכאורה פשוט שאין לדמות את התורה לשמש וירח, שהרי לא מצינו שיאמרו על התורה ביטויים כמו שאומרים על המאורות: "שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קונם", וכיו"ב. ונראה שהתורה היא דבוקה בו יתברך ("תור תו "), ואינו שייך לדבר עליה כמשרת בלבד. ודו"ק. אם כי יש צדיקים שפירשו...
על ידי דרומי
א' אפריל 22, 2018 10:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה
תגובות: 28
צפיות: 661

Re: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה

המנהג לגלח בימי הספירה לכבוד שבת הוא מנהג התימנים, לפחות חלקם
על ידי דרומי
א' אפריל 22, 2018 10:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע רש"י השמיט הטעם להקדמת אם לאב ביראה?
תגובות: 14
צפיות: 76

Re: מדוע רש"י השמיט הטעם להקדמת אם לאב ביראה?

ציינתי לעיל ללשון הלבוש שמעתיק את דברי הגמרא "מפני שמלמדו תורה" ומוסיף עוד מלה אחת - "ומייסרו". וכנראה לא הונח לו בדברי הגמרא כמו שהם, או שבעצם הוסיף ביאור. בכל מקרה זה לא כזה פשוט
על ידי דרומי
א' אפריל 22, 2018 1:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע רש"י השמיט הטעם להקדמת אם לאב ביראה?
תגובות: 14
צפיות: 76

Re: מדוע רש"י השמיט הטעם להקדמת אם לאב ביראה?

לגבי שאלה ב' - תשאל כל ילד ברחוב, שלא למד את דברי הגמרא, ותראה מה ישיב לך על השאלה 'ממי הוא יותר מפחד'? ולעומת זאת כשתשאל 'את מי הוא יותר מכבד'? זה יהיה פחות ברור ושקוף ולכן רש"י הוצרך להסביר

למה הגמ' כן הוצרכה לזה? שאלה טובה, אבל רש"י בכלל מקצר ויותר פשטני
על ידי דרומי
א' אפריל 22, 2018 12:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע רש"י השמיט הטעם להקדמת אם לאב ביראה?
תגובות: 14
צפיות: 76

Re: מדוע רש"י השמיט הטעם להקדמת אם לאב ביראה?

נראה פשוט שלא הוצרך רש"י לדברי הגמ' - "מפני שמלמדו תורה" - כי העובדה שהבן ירא יותר מאביו היא דבר הפשוט וקיים גם באוה"ע להבדיל.

וראה גם לשון הלבוש יו"ד סי' רמ ס"א.
על ידי דרומי
ש' אפריל 21, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 699

Re: סברת הגמרא

ואגב שבאגב, בענין זה של כסות לילה וכסות סומא בציצית - בספר גימטריאות על התורה, עמ' תרסב, מביא גימטריא להבדל שבין שניהם: המלים " וראיתם אותו " שווים 1070, וזהו הערך המספרי של המלים: " פרט לכסוּת הלילה, אבל בסוּמא הוא חייב ". ושאל פעם ח"א, הרי אפשר למצוא באותה גימטריא בדיוק מש...
על ידי דרומי
ש' אפריל 21, 2018 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 699

Re: סברת הגמרא

לא נראה לי שזה בגדר ראיות, אלא בגדר דוגמאות
על ידי דרומי
ש' אפריל 21, 2018 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 699

Re: סברת הגמרא

בהאי ענינא כתב בספר המאמרים עטר"ת ע' רמב (לאדמו"ר מהורש"ב מליובאוויטש): "התורה, הגם שהיא בבחינת שכל וההשגה, הרי עצם התורה הוא למעלה מטעם ודעת המושג. וכמו ד' רשויות דשבת, דרשות הרבים תופס עד עשרה טפחים ורשות היחיד תופס עד לרקיע, הרי אין זה ע"פ טעם המושג מפני מה רה"ר הוא ...
על ידי דרומי
ש' אפריל 21, 2018 9:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדידותו של המספר שבע
תגובות: 14
צפיות: 851

Re: בדידותו של המספר שבע

ראיתי בתוספת לעיתון 'המודיע' דהאי שבתא מאמר מרתק מאת בנימין חינקיס אודות המספר שבע ויחודו. ויתכן שאשכול זה הוא יסודו.
על ידי דרומי
ו' אפריל 20, 2018 4:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 87
צפיות: 2260

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

לגודל התמיהה אולי יש לפרש הכוונה כך: יש יהודים שכאשר היו תחת שלטון הכפירה הרוסי התגברו במסירות נפש כנגד כל הנסיונות, והשקיעו מאמצים רבים בהחזקת התורה והיהדות למרות הסיכון שבדבר. למרבה הפלא, דוקא כאשר הצליחו לצאת משלטון זה והגיעו ל'מלכות של חסד', הרי במקרים רבים חלה התרופפות מסויימת ברוח שפיעמה בהם ו...
על ידי דרומי
ו' אפריל 20, 2018 4:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 87
צפיות: 2260

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

גא"מ להתמהים בקול על הקביעה המשונה בגנותה של ארה"ב והשוואתה לס.ס.ס.ר הידועה לשימצה.

מן הראוי להזכיר מה כתוב על הדולר האמריקאי, שבעווה"ר עדיין לא רשום על השקל הישראלי...
על ידי דרומי
ו' אפריל 20, 2018 10:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת מקור: התורה כישות עצמאית ויחסיה עם בני אדם
תגובות: 13
צפיות: 262

Re: בקשת מקור: התורה כישות עצמאית ויחסיה עם בני אדם

רעיון עמוק ולא פשוט בכלל! אבל אולי יעזור קצת "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך" (יהושע א, ח; הפטרת פ' ברכה) בדברי משה רבינו, בדרך כלל, כאשר הוא בא להזהיר על דברי התורה, הוא משתמש בלשון נקבה: "התורה הזאת", וכמו בדבריו לפני מותו : "שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום, אשר ...
על ידי דרומי
ו' אפריל 20, 2018 10:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: חסרון האדם, מעלתו??
תגובות: 13
צפיות: 189

Re: חסרון האדם, מעלתו??

עוד קודם לדיון בעצם הרעיון, יש להעיר שהסגנון אינו ראוי כלל וכלל [כוונתי שצריך להדגיש את ההבדל העצום בין בורא לנברא, שכל השוואה ביניהם דורשת זהירות עצומה]
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 49
צפיות: 922

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

בהמשך למה שכתבתי לעיל כי גם בעולם האמת יהיו חילוקי מעמדות עצמיים, כלומר: גם מי שהתאמץ ככל יכולתו בעולם הזה - יכול למצוא את עצמו ברמה אחרת מחבירו שהתאמץ כמוהו, מצאתי מפורש כדבריי בספר 'תורה אור' לבעל התניא, אם כי מציג שם גם את העמדה השניה, שבעצם לא יהיו הבדלים. ב'תורה אור' על מגילת אסתר (כמדומה שיש ג...
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 49
צפיות: 922

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

יש גם את המאמר הידוע: רצה הקב"ה לזכות את ישראל - לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 49
צפיות: 922

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

כתבת טוב, אבל עדיין נראה לי שיש הבדלים עצמיים שאינם תלויים בעשייה. כאשר הקב"ה נתן את התורה בהר סיני והיה משה מחיצה לעצמו, אהרן מחיצה לעצמו וכו', זה לא היה רק כשכר על איזה מעשה קדום שהם עשו, אלא משום שבעצם יש הבדל ביניהם. לאו דוקא במובן של מעלה לעומת חסרון, אבל בהחלט יש הבדלים וזה אינו בדרגת זה....
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת משנה הבריות על קוף מת: פסק מרבי חיים קנייבסקי שליט"א
תגובות: 3
צפיות: 126

Re: ברכת משנה הבריות על קוף מת: פסק מרבי חיים קנייבסקי שליט"א

למעשה בלאו הכי לא נוהגים היום לברך ברכה זו, כמבואר במלקטים על אתר.
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 47
צפיות: 842

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הכל בידי שמים - חוץ מיראת שמים
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 8:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 49
צפיות: 922

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

הרב פ"ת, כמדומני שיש לך טעות בתפיסה שבה אתה תופס את עולם האמת. נכון ששם יינתן השכר על מה שעבדו בעולם הזה, אבל מסתבר לי בפשטות שגם שם יהיו חילוקי מעמדות . ואינו דומה ה'עולם הבא' של חסידי אומות העולם ל'עולם הבא' של ישראל, וכן על זה הדרך. [בעיניי זה פשוט ביותר, אבל אם יש צורך אולי אחפש מ"מ].
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 8:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 49
צפיות: 922

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

יש מקורות שבהן מפורש כי האמונה בנשים חזקה יותר מבאנשים, וזה מורה על מעלתן לעומת הגברים.
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 4:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 62
צפיות: 1722

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

והאמת לעומק אמיתתה היא שלא היו טעויות.
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 12:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עטיפת המזוזה כיצד?
תגובות: 0
צפיות: 48

עטיפת המזוזה כיצד?

בכמה ספרים כתבו אודות החומר הראוי לעיטוף המזוזה. לדוגמא, יש ששללו מתכת. אשמח להפניה למאמר המסכם את עיקרי השיטות בזה וטעמיהם
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 11:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12807

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

טיפ קטן בהקשר זה (בדוק ומנוסה...): לא אחת בלהט הדיון ובריתחא דאורייתא מוציא אחד החכמים את הגיגיו, ולאחר כמה שניות או כמה דקות מתברר לו שבעצם זה לא היה כל כך מתאים לאשכול הספציפי הזה, או בכלל לא מתאים. ובכן, חסד נפלא עשה אתנו הקב"ה, ונתן את האפשרות למחוק דברים גם לאחר כתיבתם, וגם פורום דידן התבר...
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 10:56 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12807

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

לענ"ד חבל לך על הזמן. לכל אחד מאתנו יש מצבי רוח, ובמקרה 'נפלת' על מישהו שהיה קצת עצבני. תמשיך הלאה לנושאים אחרים, וחבל לנבור בעבר ולהתעמק יותר מידי בכל תגובה כאן
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד
תגובות: 16
צפיות: 207

Re: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד

להעיר גם מאגרות משה חלק א סימן מה לגבי כניסת כלב וחמור לבית הכנסת.
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד
תגובות: 16
צפיות: 207

Re: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד

החידוש הוא האיסור, לא ההיתר

ואם רש"י מביא 'מעשה רב' ממשה רבינו שהראה לכל ישראל חיות טמאות - למה צריך היתרים נוספים?
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד
תגובות: 16
צפיות: 207

Re: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד

יש לי בוורד
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת מקור: התורה כישות עצמאית ויחסיה עם בני אדם
תגובות: 13
צפיות: 262

Re: בקשת מקור: התורה כישות עצמאית ויחסיה עם בני אדם

ערבך ערבא צריך (מנלן שהנבואה והחכמה הם ישות עצמאית?)... לא הבנתי כ"כ את דבריך, ואם תסביר יותר אולי ייקל לעזור.
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד
תגובות: 16
צפיות: 207

Re: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד

אין שום איסור להסתכל על חיות טמאות, אבל יש סלסול מעלה בזה כדמוכח מכמה הלכות ומנהגים (לדוגמא המנהג לעטוף את הילד בטלית כשנכנס ל'חדר' כדי שלא יראה חיות טמאות בדרך). ולצורך לימוד פשיטא שמותר. ולהעיר שהאש על המזבח היתה רבוצה כארי או ככלב.

וראה באריכות גדולה בספר 'שולחן מנחם' חלק ה עמ' כ ואילך.
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 959
צפיות: 68173

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אם אמר 'תיקון ליל שבועות' רואה את זה שם (מכיון שההפטרות של שבועות הובאו בשלמותן)
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 8:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?
תגובות: 6
צפיות: 88

Re: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?

וחשבתי בדרך אפשר, שהמיותר בפסוק הוא המלה 'לי'. כלומר: היה יכול לומר 'כנגע נראה בבית' - ולשם מה מדגיש 'לי '? [ולכל היותר היה צריך לומר 'נגע נראה לי', ולמה גם ' כ נגע' וגם ' לי '?] אלא שמכאן למדנו שבא הכתוב להדגיש שהמשפט צריך להיאמר באופן סובייקטיבי, אפילו מי שבאמת יודע. ולפי זה מדוייק שהעתיק רש"...
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 8:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 959
צפיות: 68173

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

האם אין זה באחת ההפטרות?
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 11:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12807

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

ברור שיש 'קפאון' מסויים, שהרי אין מקדשים את החודש ע"פ הראיה והלוח קבוע מראש וכו' וכו'. וברור שהמצב בזמן הגלות אינו הגיוני והוא נחשב למצב בלתי תקין.

מצד שני הרי יש כל הזמן התפתחות של התורה - ללא 'מהפכות'. וראה בהקדמת הרמב"ם לספר היד.
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:56 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12807

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

יש הרבה מה להאריך בדברי הרמב"ם (במו"נ) ובדעת הראשונים שסוברים אחרת (ראה רש"י תולדות כו, ה. קדושים יט, יט. בשלח טו, כו. יומא סז, ב). אך אין לי את הזמן כרגע.
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?
תגובות: 6
צפיות: 88

Re: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?

אכן פשוט הדבר.

ואגב, מאז ומתמיד הוקשו לי דברי רש"י - למה אי אפשר לומר פשוט שהתורה על הרוב תדבר, ורובא דעלמא לא בקיאים בדינים והם פשוט לא יכולים לומר בוודאות "נגע נראה לי בבית"? מנין שיש כאן כוונה מיוחדת שאפילו מי שכן יודע בכל זאת לא יאמר כן?
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 87
צפיות: 2260

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

הצגת נקודה מעניינת, אלא שיש גם צד הפוך. מה יקרה כאשר הילד יגדל מעט וייחשף לדיעות מעט שונות ויגלה שאביו ואמו פשוט 'היתלו' בו?
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1091

Re: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?

וראה בענין זה באוה"ח הק' בפ' ראה בסוף פרשת עיר הנדחת.
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:37 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12807

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

מי שלומד את הרמב"ם על הסדר ורואה את דבריו בסוף ספר עבודה, מבין שענין הטעם בכלל לא משנה לאף אחד. רק בסוף ספר קרבנות הוא מגלה שיש תועלת בענין הטעם. זה מחדד את ההרגשה שלא מדובר בדבר מובן מאליו וגם לא ביסוד באמונה , אלא בחידוש נוסף . מי שמשום מה לא מתחבר עם החידוש הזה אין בזה שום שמץ של כפירה ח&quo...

עבור לחיפוש מתקדם