החיפוש הניב 2607 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ב' ספטמבר 17, 2018 12:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 30
צפיות: 379

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

לי עדיין פשוט שאדם רשאי לאסור לצלם אותו או להקליט אותו, ואינו צריך לתת לכך שום סיבה הגיונית.

ומעשה רב מגדולי ישראל שאסרו לצלם אותם גם כשהיו באירועים ציבוריים ולא רק כשהיו בתוך השטח הפרטי שלהם.
על ידי דרומי
ב' ספטמבר 17, 2018 12:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביכנ"ס על שטח ירוק-ציבורי
תגובות: 6
צפיות: 72

Re: ביכנ"ס על שטח ירוק-ציבורי

מענינא דיומא השאלה היא על סוכה שנבנית בשטח ציבורי , ובפשטות יש הסכמה מהשלטונות לכך, אך מאן יימר שאין אזרחים פרטיים שנפגעים מכך (ובמקומות מסויימים פשוט וברור שיש הכועסים וכו') ולכאורה יש חשש לברך בסוכה כזאת. וצ"ע.
על ידי דרומי
ב' ספטמבר 17, 2018 12:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 30
צפיות: 379

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

מאיפוא לקחת את הכלל ש'אין לאדם בעלות על קולו'? אלו דברים לא נכונים.

עד היום הזה יש אדמורים שאוסרים להקליט אותם!

אלא שכיון והתרבו מכשירי ההקלטה הזעירים, יש אומדנא דמוכח שכאשר אדם מדבר הוא לוקח בחשבון שאולי מקליטים אותו ועל דעת כך הוא מדבר.

אך בשבת ויו"ט בוודאי שאין אומדנא כזאת!
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 5:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שורש צנ"ע מלשון עשייה, התקנה
תגובות: 13
צפיות: 161

Re: שורש צנ"ע מלשון עשייה, התקנה

לכאורה 'הצניע' במשמעות של הנחה וקביעה במקום, ולאו דוקא החבאה. וק"ל.
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 5:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כזית - חמשה ענבים
תגובות: 2
צפיות: 54

שיעור כזית - חמשה ענבים

בספר דרכי חיים ושלום (על ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש) אות רצט: "ושיעור כזית לברכה אחרונה על ענבים אמר שהוא כשאוכל חמשה ענבים".

האמנם מוסכם הדבר?

וכמה יהיה 'כזית' לפי זה בתמרים ותאנים?
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 3:03 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשובה על דבר שחושב שיחזור
תגובות: 7
צפיות: 104

Re: תשובה על דבר שחושב שיחזור

אפשר למצוא מקורות לשני הצדדים - הן לזה שתשובה צריכה להיות שלימה ולולי זאת אין בה כל טעם, והן לזה שמאידך גיסא כל תנועה קטנה של תשובה חשובה ומועילה. ולא עת האסף המקנה. רק אציין כאן למה שמבאר בספר 'תורת מנחם יין מלכות' על הרמב"ם הלכות תשובה, לגבי כפרת יום הכפורים שהיא דוקא 'לשבים' - שאין לזה הכרח ...
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 2:48 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: טעמי ולקחתם לכם ארבעת מינים
תגובות: 11
צפיות: 165

Re: טעמי ולקחתם לכם ארבעת מינים

כמדומני שגם במורה נבוכים דרך בכיווןזה.
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 11:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוח המחשבה
תגובות: 12
צפיות: 218

Re: כוח המחשבה

מעלעול קצר בקונטרס נראה שרוב קהל היעד - אלו שמחפשים 'ישועות' בדרך מהירה... - לא ישתכנע ממנו, בהיותו כתוב בשפה 'תוקפנית' למדי. סביר להניח שהקורא יתרשם שאין כאן מטרה אמיתית לברר את הענין בדרך נייטרלית וחפה מדיעות קדומות, אלא שהכותב סימן לעצמו מטרה מראש וזהו. לענ"ד בענינים חשובים כמו אלו צריך להשק...
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 10:38 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא
תגובות: 1
צפיות: 52

Re: כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא

כעין ראיה להיפך הוא ממארז"ל כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה. אך כבר דרשו ש'תחילתה' יכול להיות זמן מאוד מצומצם (כגון: עד זמן התקיעות) ומשם ואילך זה כבר 'סופה'.
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 10:37 am
פורום: עזר אחים
נושא: שבלולים - חשופיות
תגובות: 12
צפיות: 162

Re: שבלולים - חשופיות

יישר כח על כל המידע. אציין דבר מעניין שאולי יעזור עוד להבין את מהלך דרכם של יצורים אלו, שבמרפסת הם מסתובבים המון בשעות הלילה (למה לא ביום? איני יודע), אך משום מה - חסדי ה'! - הם לא נכנסים לתוך הבית גם כשהדלת פתוחה לרווחה. וחשבתי אולי זה משום שהריצוף בתוך הבית פחות מעניין להם (הריצוף במרפסת הוא משיש,...
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 10:26 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 43
צפיות: 631

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

הסתובבתי קצת בדוכנים וראיתי שיש שלוש סככים בהכשר בד"ץ העדה"ח - ''קיינעס המקורי', 'סוכות נחלים', ו'סכך איתן'. זה מה שראיתי בינתיים. (ראיתי גם משהו בהכשר הרב מאזוז כמדומני).

מישהו יכול להחכימני האם יש הבדל מהותי / טכני בין שלושת הסוגים?
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 12:19 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אבינו מלכנו - טעם המנהג
תגובות: 15
צפיות: 266

Re: אבינו מלכנו - טעם המנהג

לכאורה הענין של בקשת צרכיו בשבת שהרבה התחבטו בו. אגב, היום הבחנתי בכך שבעוד בכל שבת אנו מתעלים למדריגת רוחניות ושוכחים מכל עניני החולין של פרנסה, הרי דוקא בשבת תשובה מזכירים בכל תפלה, אפילו בתפילה רוחנית לגמרי כמו מוסף, את הפרנסה ("ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ") - ולכאורה איפכא מסתבר...
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 19
צפיות: 155

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

אגב, צריך לדעת שטבילה זו צריכה להיות דוקא בקרקע. ולא בבריכה מיטלטלת (יתכן ויש החולקים על כך, יש לבדוק בפנים).
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 19
צפיות: 155

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

עכשיו הבנתי... ט.ל.ח.

[העיר פעם מישהו שעל כל גמרא כמעט יש גמרא הסותרת אותה (עיין בתוספות)... ולכן כשבאים לברר הלכה למעשה לא די בדברי הגמרא].
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 12:05 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 9
צפיות: 182

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

יש ענין גם לחשוב - בוודאי בעת התקיעות שענינן קבלת עול מלכותו - על 'אין עוד מלבדו' כמטרה לעצמה ולא רק כסגולה.
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 19
צפיות: 155

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

אני מדבר על מצב שבו יש ארבעים סאה! רק שהם שאובים.

ראה שועה"ר סימן פח סעיף א בסופו. סימן תרו סעיף יא. (וכמובן שכן הוא בעוד פוסקים, אך ציינתי הזמין לפניי כרגע).
על ידי דרומי
ש' ספטמבר 15, 2018 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 19
צפיות: 155

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

זה נושא אחר, האם חייבים לטבול דוקא במי גשמים (כנשים) או שטבילת בעל קרי יכולה להיות גם בארבעים סאה של מים שאובין.

ואכן יש מקום להקל בטבילת עזרא שתהיה גם במים שאובין, ומצינו כן בכמה פוסקים.

[אלא שטבילת ערב יום הכפורים יש דיעות שהיא כטבילת גר, ולפי זה בוודאי אינו מועיל].
על ידי דרומי
ש' ספטמבר 15, 2018 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 30
צפיות: 379

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

איני מבין, וכי ביום חול כן מותר להקליט את החזן ללא ידיעתו?
על ידי דרומי
ש' ספטמבר 15, 2018 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 19
צפיות: 155

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

ניסית לטבול בט' קבין? כמדומה שזה לא אפשרי אלא לגוף קטן
על ידי דרומי
ש' ספטמבר 15, 2018 10:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עלינו ועל כל ישראל
תגובות: 23
צפיות: 1653

Re: עלינו ועל כל ישראל

וכן כשאומרים אשמנו, בגדנו, וכו'...

(וידועים דברי האריז"ל בזה)
על ידי דרומי
ש' ספטמבר 15, 2018 9:56 pm
פורום: עזר אחים
נושא: שבלולים - חשופיות
תגובות: 12
צפיות: 162

Re: שבלולים - חשופיות

תודה לך. מקווה שאוכל לבשר טובות... בעז"ה.
על ידי דרומי
ש' ספטמבר 15, 2018 9:42 pm
פורום: עזר אחים
נושא: שבלולים - חשופיות
תגובות: 12
צפיות: 162

Re: שבלולים - חשופיות

תודה. יש להתיז אותו על השבלולים עצמם או על המקום שבו הם מסתובבים?
על ידי דרומי
ש' ספטמבר 15, 2018 9:24 pm
פורום: עזר אחים
נושא: שבלולים - חשופיות
תגובות: 12
צפיות: 162

Re: שבלולים - חשופיות

אם אפשר תרגום חפשי... לא הבנתי מה שכתבתם.
על ידי דרומי
ש' ספטמבר 15, 2018 8:59 pm
פורום: עזר אחים
נושא: שבלולים - חשופיות
תגובות: 12
צפיות: 162

שבלולים - חשופיות

אני מתגורר בקומת קרקע ובחזית הבית יש מרפסת שנסגרה. משום מה במרפסת זו מופיעים בשעות הלילה שבלולים רבים (כמדומני שנקראים 'חשופיות'), בעיקר כשמתחיל להתקרר קצת בלילה, ומשאירים את רושמם על חליפות, תיקים וכדומה וכמובן על הקירות. האם יש עצה להבריחם, בפרט לקראת חג הסוכות (הסוכה ממוקמת גם שם)? יצויין שהבית כ...
על ידי דרומי
ו' ספטמבר 14, 2018 10:47 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''מקרא מפורש'' להורדה
תגובות: 63
צפיות: 5491

Re: ''מקרא מפורש'' להורדה

חידוש מעניין מה שכתב שלא היתה הפרדה בין גברים לנשים בעת מעמד 'הקהל'. ומעניין אם מצינו לו חבר.
על ידי דרומי
ו' ספטמבר 14, 2018 10:44 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 43
צפיות: 631

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

שמעתי המלצה להתיז על הסכך k600 יבש
על ידי דרומי
ו' ספטמבר 14, 2018 10:37 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 65
צפיות: 3436

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

אכן דברים נכונים, ומעולם לא עלתה על דעת איש מחשבה שרוב הציבור לא ישן בסוכה. כל שנכון הוא שהיו - מלבד חבד - עוד קהילות חסידיות שנהגו כן (ולא מחמת הצינה בלבד), והבולט ביניהם הוא האדמור ר"א מבעלזא [אף שהיה מחמיר גדול בכל עניני 'אורח חיים', כידוע ומפורסם]. וכפי הנראה גם מחסידי בעלזא בחו"ל שנהג...
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 13, 2018 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 160
צפיות: 9641

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

בקצב הזה הרב שילה יאמין בסוף גם באותם עושי נפלאות שהוא כרגע מכחיש...
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 13, 2018 5:45 pm
פורום: עזר אחים
נושא: קרנות להוצאת ספרים
תגובות: 14
צפיות: 3716

Re: קרנות להוצאת ספרים

גם אם כן זה יקח זמן, הן לחפש את החומר עצמו, והן לחפש את האיש וכו'
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 13, 2018 5:21 pm
פורום: עזר אחים
נושא: קרנות להוצאת ספרים
תגובות: 14
צפיות: 3716

Re: קרנות להוצאת ספרים

היה איזה יהודי חשוב שמאוד היה איכפת לו שמקבלים צדקה מגויים וכו', וביקשני להכין קונטרס ארוך בדבר איסור זה עם ליקוט מכל הפוסקים וכו'. עסקתי בזה כמה ימים במרץ רב, ואכן ליקטתי מפה ומשם וכו' (ב"ה שילם יפה...). לאחר שסיימתי העבודה הראיתי לו את פרי עמלי והתאכזב לראות שרוב הפוסקים - שליקטתי בנייטרליות ...
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 13, 2018 5:05 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 43
צפיות: 631

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

תכל'ס, מה צריך לעשות מי שבא לסכך בקיינעס מוכן כדי לוודא שלא יפלו לו חרקים?
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 13, 2018 10:50 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 65
צפיות: 3436

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

מה שנכון - נכון. כנראה השמועה ששמעתי היתה ביחס ללוח אחר.

[בלוח 'תמידים כסדרם' הנמצא באוצר נותן ג"כ להבין שחסידי בעלזא בחו"ל הקלו בענין שינה בסוכה].
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 13, 2018 10:38 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשובה חלקית
תגובות: 6
צפיות: 117

Re: תשובה חלקית

ב'אגרת התשובה' לבעה"ת - פרק א - מאריך להוכיח שעזיבת החטא בלבד היא התשובה
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 13, 2018 12:43 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 65
צפיות: 3436

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

הרב עתניאל, לפניי מונח לוח 'דבר בעתו' של הרב גנוט שליט"א משנת תשס"ח (זה מה שיש לי, לא בדקתי בשנים אחרות אבל בוודאי לא התחדש הדבר בתשס"ח) ושם נאמר בפירוש: " למ"ב בחו"ל ולמ"ח אין ישנים בסוכה כשיש אי נוחות כלשהי"... [ושמעתי פעם שבתחילה נכתב "למ"ב" ...
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 13, 2018 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: רוב יושביה עליה - הגענו לזה כבר?
תגובות: 15
צפיות: 548

Re: רוב יושביה עליה - הגענו לזה כבר?

בוודאי שלא. הרי בזמן בית ראשון היה נחשב 'יושביה עליה' ונהגו יובלות, אף שהיו שלא שמרו שמיטה כו' (בימי ממלכת עשרת השבטים) כמבואר ברש"י בפ' בחוקותי עיי"ש. ורק כשגלו בני ראובן ובני גד בטלו היובלות.
על ידי דרומי
ד' ספטמבר 12, 2018 8:23 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר
תגובות: 7
צפיות: 121

Re: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר

אגב יש לעיין במקרה שהארון ריק (כמו שמצוי ב'חדר שני' בכל מיני בתי כנסת, שסה"ת נמצאים בהיכל הגדול ואילו בחדר שני יש ארון המשמש רק בשני וחמישי וכיו"ב) האם יש 'ענין' לפותחו כך (בשעת הסליחות).
על ידי דרומי
ד' ספטמבר 12, 2018 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אזהרה חמורה מאד!! על וויסקי תוצרת הארץ
תגובות: 29
צפיות: 685

Re: אזהרה חמורה מאד!! על וויסקי תוצרת הארץ

מאז ימי האגרות משה איכשר דרא והרבה יותר מקפידים לקחת הכשר מפורש על כל דבר ודבר (לפחות בארץ), ועל כך היא התמיהה המובנת - אם מחפשים הכשר על מלח, סוכר או דבש, איך יתכן שבויסקי שותים כלאחר יד. יתכן ויש תירוץ נכון לתמיהה זו, אבל אי אפשר להתעלם מעצם קיומה. [לגבי המשקאות השקופים - וודקה פשוטה - זה יותר קל ...
על ידי דרומי
ד' ספטמבר 12, 2018 4:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רוב יושביה עליה - הגענו לזה כבר?
תגובות: 15
צפיות: 548

Re: רוב יושביה עליה - הגענו לזה כבר?

ראיתי מפרסמים ערב חג ראש השנה תשע"ט, והנה הנתונים: מספר היהודים בעולם עומד על 14.7 מיליון אנשים, לעומת 14.6 מיליון בשנה שעברה. מחוץ לארץ-ישראל חיים 8.1 מיליון יהודים, כשמתוכם כ- 5.7 מיליון החיים בארצות הברית. בארץ, מספר היהודים עומד על כ-6.6 מיליון אנשים, לעומת כ-6.5 מיליון בשנה שעברה, ועוד כ-4...
על ידי דרומי
ד' ספטמבר 12, 2018 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקום ששהה בו צדיק - האם נשאר בו רושם?
תגובות: 3
צפיות: 100

Re: מקום ששהה בו צדיק - האם נשאר בו רושם?

היה פעם אשכול על חפצים של צדיקים, ולכאורה יש קשר רב בין הנושאים, קחנו משם.

באופן כללי יש להעיר ממאמר חז"ל הידוע שקורות ביתו של אדם מעידים בו לעתיד לבוא, שנאמר אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. ומכאן למדנו שיש השפעה לאדם על קורות ביתו.
על ידי דרומי
ד' ספטמבר 12, 2018 10:50 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תמצית הלכות ר"ה משולבות בהתעוררות לקדושת הימים הבעל"ט
תגובות: 3
צפיות: 854

Re: תמצית הלכות ר"ה משולבות בהתעוררות לקדושת הימים הבעל"ט

ייש"כ. הדפסתי, עיינתי והחכמתי.

תיקון קל: בתחילת עמוד לה מצויין ללקוטי תורה מהאריז"ל, והוא טעות דמוכח. הכוונה היא ללקוטי תורה לבעל התניא.

עבור לחיפוש מתקדם