החיפוש הניב 3734 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ג' פברואר 19, 2019 11:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרק ל"ז בתהילים נאמר ע"ס אלפ"א בית"א?
תגובות: 11
צפיות: 74

Re: פרק ל"ו בתהילים נאמר ע"ס אלפ"א בית"א?

מזמור לז!

ומכבר שמעתי על כך.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 11:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 99
צפיות: 741

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

לא לגבי הבחירות דוקא, לגבי התנהלות המדינה בכלל. בתחילת המדינה היו בשלטון אנשים שפעלו יותר 'להכעיס', ובהמשך זה היה פחות. לדוגמא, היום אין (אני מקווה כך...) אנשים שמעבירים את ילדי תימן על דתם באותו אופן שבו עשו זאת אז. מאידך גיסא, היום השלטון של הבג"צ וסייעתו הרבה יותר חזק, ויש פחות משמעות לפרלמנ...
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 11:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 99
צפיות: 741

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

כוונתי היתה לשאול, הרי החזו"א חי בתקופת הקמת המדינה ממש, ואיך אפשר לדעת כיצד היה מתייחס למדינה ולכל מה שקשור אליה בהמשך הזמן לאחר שחלו שינויים מפליגים בניהולה כמו לדוגמא עליית בגין לשלטון, מלחמת ששת הימים, וכהנה רבות.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 10:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 99
צפיות: 741

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

תמוה בעיניי קצת האם אכן יש נפק"מ היום ממה שאמר או לא אמר החזו"א לפני יותר מששים שנה!

הרי עברו מאז הרבה שינויים בכמה וכמה פרטים עקרוניים, וגם אם נניח שאז לא תמך בהצבעה - מאן יימר שזה תקף גם להיום? וכעין זה לאידך גיסא.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 4:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1693
צפיות: 105408

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ייש"כ. חיפשתי מקור כתוב, וכנראה מצאתי את מבוקשי בספר 'דרך משה' (הנדפס עם 'ספר הגן') יום ח'.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 4:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1693
צפיות: 105408

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אני מחפש מקור בכתבי האריז"ל או בספרי מוסר וקבלה בכלל, על כך שבמקרה אסון רח"ל יש להתחזק בקדושת בית הכנסת, כלומר, לא לדבר בשעת התפילה.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל ראשית להקב"ה
תגובות: 3
צפיות: 107

Re: כל ראשית להקב"ה

דבריך הזכירו לי את לשון הרמב"ם המיוחדת בהל' מאכלות אסורות פ"ז ה"ה. אף שאין הדברים שוים.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 12:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 27
צפיות: 2282

Re: גימטריא "חדשה"

זה כתוב במגלה עמוקות אופן נז, הובא בילקוט ראובני תצוה.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 12:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 138
צפיות: 2801

Re: הורידו את ההכשר!

מה שפשוט וברור ל'לא ידען', לא כ"כ פשוט ל'ידענים'...

וכי איך אפשר לדעת כיצד היתה היהדות החרדית נראית אם לא היו לה נציגים משלה, ואז היו כולם מחזרים אחריה? הרי לא ניסו זאת אף פעם.

ולמעשה, גם בזמן שבו יש נציגות חרדית, היו מקרים שבהם נעזרו דוקא בנציגים לא חרדים וקיבלו לא פחות.
על ידי דרומי
ב' פברואר 18, 2019 12:08 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'
תגובות: 11
צפיות: 194

Re: למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'

ואולי יש לומר טעם פשוט לההדגשה 'נביאך' (אף שבכל מקום הוא 'משה עבדך', וכן מסתבר יותר, שהרי מסירת התורה שע"י משה אינה שייכת כ"כ לנבואה דוקא, שהרי 'לא בשמים היא' כו' ואכמ"ל) - דוקא בענין הקטורת. דהנה, זה שאנו מאריכים בהקטורת ובפרט לפני התפלה אינו (רק) מצד 'ונשלמה פרים שפתינו', אלא בעיקר ...
על ידי דרומי
א' פברואר 17, 2019 11:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי עשה את המנורה
תגובות: 1
צפיות: 40

Re: מי עשה את המנורה

בענין זה ראה רש"י ר"פ בהעלותך - ד"ה כן עשה את המנורה - ובמפרשיו שם (רא"ם, נחלת יעקב, באר בשדה, ועוד).

ולהעיר גם מרש"י פקודי לט, לג.
על ידי דרומי
א' פברואר 17, 2019 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסוקי דזמרא של שבת
תגובות: 12
צפיות: 172

Re: פסוקי דזמרא של שבת

לכאורה, הרעיון של אמירת המזמורים אחר 'ישתבח' נראה תמוה, שהרי הוא דלא כמאן, ואם מצד השלמה - ישלים לאחר תפלת העמידה, ומה דחוף. ולענין אמירה לאחר 'ברוך שאמר', לכאורה תלוי הדבר גם במנהגי הפסק בפסוקי דזמרה בכלל. כמדומני שיש הנוהגים באמצע פסוקי דזמרה להפסיק לאמירת 'בריך שמיה' וכן 'וזאת התורה', ואם אכן כך ...
על ידי דרומי
א' פברואר 17, 2019 3:37 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'
תגובות: 11
צפיות: 194

Re: למה בקרבנות משה 'עבדיך' ובקטורת משה 'נביאך'

יש גם 'ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו'
על ידי דרומי
א' פברואר 17, 2019 11:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 90
צפיות: 5101

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

האם הספר הנידון זמין לקריאה באיזשהו מקום? הוא בכלל נמכר בחנויות?
על ידי דרומי
א' פברואר 17, 2019 10:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש קיום מצות והלכת בדרכיו בשמירת הבריאות?
תגובות: 4
צפיות: 117

Re: האם יש קיום מצות והלכת בדרכיו בשמירת הבריאות?

האדמור מחבד נהג לצטט את הרמב"ם הזה אין ספור פעמים, ובכמה מהם הזכיר כי לכאורה חסרה מלה וצריך להיות "היות הגוף בריא ושלם מדרכי עבודת השם הוא".

וכמדומני שלא נמצאה לכך אסמכתא בכתה"י שנדפסו לאחרונה.
על ידי דרומי
ה' פברואר 14, 2019 7:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לחץ חברתי, נחשב אונס?
תגובות: 25
צפיות: 419

Re: לחץ חברתי, נחשב אונס?

בוא ונסכם את הדיון כך. מצד גדרי 'אספקלריא' - אפשר למצוא הרבה היתרים. אם השאלה היא מגדרי 'בית המדרש' - התשובה ברורה.
על ידי דרומי
ה' פברואר 14, 2019 3:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לחץ חברתי, נחשב אונס?
תגובות: 25
צפיות: 419

Re: לחץ חברתי, נחשב אונס?

יש גם מקרים שבהם האדם רוצה שיאנסו אותו... כלומר, הוא רוצה שתהיה אוירה מסויימת שתחייב אותו לעשות כך וכך.
על ידי דרומי
ה' פברואר 14, 2019 3:06 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הדפסה של החלק העליון בלבד ללא הערות שוליים
תגובות: 10
צפיות: 175

Re: הדפסה של החלק העליון בלבד ללא הערות שוליים

כנראה כוונתו להדפיס קובץ וורד בלי הערות. אם כן, שאלתי פעם את השאלה כאן בפורום וקיבלתי מענה (איני זוכר מהו)
על ידי דרומי
ה' פברואר 14, 2019 10:51 am
פורום: עזר אחים
נושא: איך מבשלים יין?
תגובות: 6
צפיות: 191

Re: איך מבשלים יין?

מישהו עשה את זה פעם?
על ידי דרומי
ה' פברואר 14, 2019 10:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'
תגובות: 3
צפיות: 126

Re: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'

על הקושיא הה'...
על ידי דרומי
ד' פברואר 13, 2019 4:45 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איך מבשלים יין?
תגובות: 6
צפיות: 191

איך מבשלים יין?

יש בידי יין שעליו כתוב 'מבושל על ידי פיסטור', ואני חפץ להפכו ל'מבושל' ממש.

איך אני עושה את זה בצורה שקטה ובלי לערב את כל צוות המטבח?...

האם אפשר להרתיח את היין בקומקום חשמלי, וזה מספיק?
על ידי דרומי
ד' פברואר 13, 2019 1:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 138
צפיות: 2801

Re: הורידו את ההכשר!

אתה היחיד שקורא לעצמו 'לא ידען'...
על ידי דרומי
ג' פברואר 12, 2019 10:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1196
צפיות: 141493

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

דרוש לי טלפון עדכני של המשפיע הרב חיים שלום דייטש שליט"א מירושלים.
על ידי דרומי
ג' פברואר 12, 2019 2:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1693
צפיות: 105408

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראה לשונו הזהב של הרמב"ם בסוף הל' עבדים שמשווה עבדים ל...בהמות,

וראה גם לשונו בהל' מתנות עניים לגבי 'ויהיו עניים בני ביתך' במקום העבדים עיי"ש

[גם בסדר ברכות השחר רואים ש'עבד' הוא דרגת ביניים בין 'גוי' ל'אשה']
על ידי דרומי
ג' פברואר 12, 2019 10:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע משה לא היה רגל רביעית במרכבה
תגובות: 2
צפיות: 87

Re: מדוע משה לא היה רגל רביעית במרכבה

משה רבינו הוא למעלה מהמרכבה, וכמבואר בתורת הסוד ואכמ"ל.

וסימנך: אייר נוטריקון אברהם יצחק יעקב רחל - ד' רגלי המרכבה, אולם באייר זה עדיין לפני מתן תורה וסופרים את העומר כהכנה למתן תורה בחודש סיון על ידי משה רבינו.
על ידי דרומי
ב' פברואר 11, 2019 6:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא אומרים את פרשת הדלקת המנורה בכל יום?
תגובות: 28
צפיות: 309

Re: מדוע לא אומרים את פרשת הדלקת המנורה בכל יום?

בזיכי לחם הפנים נוהגים לקרוא את הפרשה שלהם בשבת אחר מוסף (כך לפחות בסידור בעל התניא), משא"כ שתי הלחם.
על ידי דרומי
ב' פברואר 11, 2019 6:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 138
צפיות: 2801

Re: הורידו את ההכשר!

אפשר להגדיר את זה (גם) כטיפשות, שכן כאשר עובד מקבל 'חופש' ככה בחינם הוא ידע להעריך זאת ולעבוד יותר טוב בימים שבהם כן הוא צריך לעבוד וכו' (מנהל חכם יודע שההרגשה הטובה של העובדים היא הדבר הכי חשוב).

אבל למה עוולה ולמה רשעות?
על ידי דרומי
ב' פברואר 11, 2019 6:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא אומרים את פרשת הדלקת המנורה בכל יום?
תגובות: 28
צפיות: 309

Re: מדוע לא אומרים את פרשת הדלקת המנורה בכל יום?

בסידורי עדות המזרח (שראיתי) אין גם פרשת תרומת הדשן אלא רק תמיד וקטורת.

ואם כבר נכנסים לשאלות כאלה, אני נזכר בשאלה שהציקה לי מאז לגבי 'שתי הלחם' שזמנו בחג השבועות - ולא מזכירים אותו כלל לא בתפלה ולא בקריאת התורה.
על ידי דרומי
ב' פברואר 11, 2019 3:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1693
צפיות: 105408

אל תקרב אל פתח ביתה

האם מצינו גדולי ישראל שהיו מאריכים הילוכם כדי שלא לעבור ברחוב שליד בית תיפלתם ('כנסייה')?

זכור לי רק שהר"א מבעלזא זצ"ל דיבר בשבחה של תל-אביב (בה התגורר) שאין בה כנסייה כלל.
על ידי דרומי
ב' פברואר 11, 2019 3:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 138
צפיות: 2801

Re: הורידו את ההכשר!

אין לי שום ענין להצדיק אף אחד, אבל אני עדיין סובר שאין בכך הונאת הבריות, שכן "הבריות" יודעות היטב שלגוף הכשרות יש אינטרסים נוספים על עצם הכשרות. [אחת הסיבות שאני רואה לכתוב זאת למרות שאין לי שום קשר עם גוף כשרות כלשהו ובכלל אני 'עסקן' קטן מאוד... - היא דוקא משום שבעבר ראיתי את העולם בעיניי...
על ידי דרומי
ב' פברואר 11, 2019 11:19 am
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 138
צפיות: 2801

Re: הורידו את ההכשר!

אסביר יותר את מה שמפריע לי. השימוש במושג מסויים שלא במקומו גורם לכך שגם במקומו האמיתי הוא כבר לא שווה כלום. לדוגמא, השימוש המוגבר בתואר 'הרה"ק' כלפי כל צאצא של גדול בישראל... - לא רק שהוא מגוחך, אלא שהוא גורם לכך שכאשר יש מישהו אמיתי, שבאמת ראוי לתואר זה,הוא לא מקבל את הכבוד הראוי לו . השימוש ה...
על ידי דרומי
ב' פברואר 11, 2019 10:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 138
צפיות: 2801

Re: הורידו את ההכשר!

אני לא מצליח להבין מה הענין לבוא בטענות למישהו שלא מקבל ממך משכורת ואינו חייב לך דין וחשבון. זכותו של ארגון הכשרות לומר 'אני לא לוקח אחריות יותר על המוצר הזה', מכל שיקול שהוא. ואין בכך שום הצהרה שהמוצר לא כשר, אלא רק שמטעם כלשהו הוא לא רוצה לקחת אחריות עליו. כמובן שאם מדובר בגוף ממלכתי זה שונה, אולם...
על ידי דרומי
ב' פברואר 11, 2019 10:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 1891

Re: הישגים או עמל

הרב סגי נהור, דבריך לא ברורים.

הדוגמא שהבאתי באה להמחיש דבר מאוד פשוט - שיש ערך במצוה כמעשה אובייקטיבי, גם אם האדם בכלל לא מודע לה. עצם המצוה מביאה עמה שכר, והוא כעין תופעת טבע.

למה מוכרחים להכניס כאן את התעלות האדם?
על ידי דרומי
א' פברואר 10, 2019 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתיבת הספרה 7
תגובות: 19
צפיות: 362

כתיבת הספרה 7

רגילים בארצנו הק' לכתוב 7 באופן שיש קו נוסף (חוץ מהקו העליון), אולם זכורני מאיזה מקום שמעיר שיש בזה בעיה כי נראה קצת 'שתי וערב'. האומנם?
על ידי דרומי
א' פברואר 10, 2019 2:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עדיף כמות או איכות ?בתפילה ובתורה
תגובות: 2
צפיות: 109

Re: מה עדיף כמות או איכות ?בתפילה ובתורה

יש איזה מסמך שלמיטב זכרוני מיוחס לנכדו של בעה"ת - אדמו"ר ה'צמח צדק' (ואם איני טועה יש המפקפקים ביחוס זה), שבו נידון ההבדל בין החסידים לבין ה'מתנגדים', ונקודת הדברים שם היא, שה'מתנגדים' מעדיפים שיהיו הרבה רבנים בהרבה מקומות, בבחינת 'שרי אלפים ושרי מאות', וכך יש לכל אחד אפשרות לקבל בנחת, איש...
על ידי דרומי
א' פברואר 10, 2019 10:10 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עמודיהם ואדניהם - לשון רבים
תגובות: 1
צפיות: 91

עמודיהם ואדניהם - לשון רבים

נשאלתי עה"פ (תרומה כז, טז): "ולשער החצר מסך עשרים אמה .. עמודיהם ארבעה ואדניהם ארבעה"

וכי לא היה ראוי יותר לומר 'עמודיו .. ואדניו' (של המסך)?
על ידי דרומי
ש' פברואר 09, 2019 9:02 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצומת חברת 'ימות המשיח' שהסתעף לחסימת נטפרי
תגובות: 130
צפיות: 4251

Re: עצומת חברת 'ימות המשיח' שהסתעף לחסימת נטפרי

[הלימוד הכי חשוב - בעיניי - הוא המסר הידוע שמשום מה קשה להפנימו וליישמו:

אל תדון את חבירך עד שתגיע למקומו...]

גא"מ בברכה להרב אי"ס ולכל המנהלים על השתדלותם לשמור על נייטרליות הפורום ככל האפשר.
על ידי דרומי
ו' פברואר 08, 2019 10:56 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הפצה אמינה של חומר תורני
תגובות: 7
צפיות: 342

Re: הפצה אמינה של חומר תורני

זה נכון, אבל יחד עם זה אין תחליף להפצה של חומר מודפס.

אני לדוגמא מקבל במייל וכן רואה כאן בפורום הרבה קבצים ואת רובם איני פותח. פשוט אם אני כבר ליד המחשב, אני מנצל את הזמן לדברים יותר דחופים בעיניי. זאת מלבד שלא נוח כ"כ לקרוא במחשב. וכמובן יש את יום השבת...
על ידי דרומי
ו' פברואר 08, 2019 12:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 1891

Re: הישגים או עמל

לא בדקתי אם הובא כבר באשכול זה - לכאורה ראיה חותכת היא מהמדרש (רש"י תצא כד, יט. וראה גם רש"י ויקרא ה, יז) האומר שאפילו אם נופלת לאדם פרוטה מתוך כיסו ובא העני ונתפרנס בה, הקב"ה קובע שכר למאבד (אף שלא התאמץ כלל לצורך זה, ואדרבה...).
על ידי דרומי
ה' פברואר 07, 2019 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 1891

Re: הישגים או עמל

בעולם האמת זה לא הולך ככה שבודקים ומשווים מי 'ראשון' ומי 'אחרון'... יש בחינות שונות ומגוונות, כל אחד לפי שורש נשמתו וגם לפי עבודתו. במלים פשוטות, ההבדלים הם לא רק 'לאורך' ('עליון' מול 'תחתון'), אלא גם 'לרוחב'. ובשני אלו גופא יש הרבה בחינות, עד אין סוף. [דוגמא לדבר, יש מדרש יפה בילקוט שמעוני תהלים קי...

עבור לחיפוש מתקדם