החיפוש הניב 1921 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
א' פברואר 18, 2018 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: העוסק בצרכי ציבור משכח תלמודו (תנחומא). למה?
תגובות: 3
צפיות: 38

Re: העוסק בצרכי ציבור משכח תלמודו (תנחומא). למה?

יש ענינים שהוטבעו בטבע הבריאה, ואינם משתנים אפילו לצורך מצוה. דוגמא נוספת, יש כלל 'הבא לידי כעס בא לידי טעות', ומביאים ע"ז דוגמא ממשה רבינו ש'ויקצוף משה' - ולאחר מכן בא לכלל טעות כו'. אמנם יש בספרים שמבארים שבאמת משה היה צריך לקצוף , והיה בזה מצוה של 'הוכח תוכיח' כו' - ואעפ"כ בא לכלל טעות,...
על ידי דרומי
ש' פברואר 17, 2018 10:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדרוך על חלזון בשבת
תגובות: 4
צפיות: 64

Re: לדרוך על חלזון בשבת

לא חשבתי כלום. מכיון שמדובר על משהו חדש שלא הכרתי, רציתי לברר לפני שעושים מעשה...

אולי יש מקום לאסור מצד עובדין דחול...
על ידי דרומי
ש' פברואר 17, 2018 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדרוך על חלזון בשבת
תגובות: 4
צפיות: 64

לדרוך על חלזון בשבת

בשל מזג האויר נצפו חלזונות רבים, ויש ילדים המשתעשעים בדריכה קלה על קונכיית החלזון דבר הגורם לחלזון להתכווץ ולהיכנס לביתו החם. האם יש בעיה בדריכה זו בשבת?
על ידי דרומי
ו' פברואר 16, 2018 3:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא
תגובות: 9
צפיות: 304

Re: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא

לעצם שאלת פותח האשכול ראה בספר 'יונה בן אמיתי ואליהו' (בכרך) לקראת סופו
על ידי דרומי
ו' פברואר 16, 2018 3:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא
תגובות: 9
צפיות: 304

Re: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא

להעיר שהמקום הנוסף שבו מוזכר יונה בן אמיתי הוא בנבואה טובה לעם ישראל - על הרחבת גבולם באופן רחב מאוד, שע"ז אומר הכתוב "כדבר ה' ביד עבדו יונה בן אמיתי", וזאת אף שלכאורה עדיין לא סרו חטאות ירבעם כו'.
על ידי דרומי
ו' פברואר 16, 2018 3:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא
תגובות: 9
צפיות: 304

Re: מי מסביר כך את סירובו של יונה הנביא

ראה שיחת האדמור מחבד מש"פ שופטים תשמ"ט - הערה 68.
על ידי דרומי
ו' פברואר 16, 2018 2:17 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להפוך מאמרים לספר
תגובות: 22
צפיות: 709

Re: להפוך מאמרים לספר

השאלה היא על דרך ההנהגה הרצויה מלכתחילה.
על ידי דרומי
ו' פברואר 16, 2018 2:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להדר אחר י"ב מתפללים
תגובות: 0
צפיות: 51

להדר אחר י"ב מתפללים

בספר 'הליכות שלמה' על תפילה, עמ' קכא הערה 13, מובא שאמר הגרש"ז אוירבך לגבי מנין לחזרת הש"ץ: " אמר שטוב להדר שיתאספו י"ב אנשים, שאף אם יאריך אחד בתפלתו או יסיח א' דעתו וכדו' ישארו עשרה ". והנה ראשית יש לשאול על המספר "י"ב אנשים" - כי לכאורה די ב"י"א א...
על ידי דרומי
ו' פברואר 16, 2018 12:59 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להפוך מאמרים לספר
תגובות: 22
צפיות: 709

Re: להפוך מאמרים לספר

פגשתי יהודי חרדי מפורסם למדי, שהוא גם סופר וגם משפטן. והיה ניכר שסוגיה זו בדק אותה, ואמר לי שלפי החוק הישראלי הזכויות שייכות - בהעדר הסכם אחר - למי ששילם על היצירה, אולם קיים איזה חוק התיישנות לפיו אם היוצר עצמו הוציא ספר מהיצירות וזה שהעביד אותו בשעתו לא מחה על כך הרי הזכויות עוברות אליו. עדייין לא...
על ידי דרומי
ו' פברואר 16, 2018 10:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: נהגת מונית
תגובות: 18
צפיות: 307

Re: נהגת מונית

ומסיימים בטוב!
על ידי דרומי
ה' פברואר 15, 2018 10:31 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: האם הבעש"ט היה חסיד?
תגובות: 9
צפיות: 301

Re: האם הבעש"ט היה חסיד?

הספר שנשרף בוילנא בשנת תקמ"ו היה 'צוואת הריב"ש'.
על ידי דרומי
ה' פברואר 15, 2018 7:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה
תגובות: 196
צפיות: 7559

Re: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה

פאסט נישט!

אפילו בחודש אדר זה לא מתאים לכבוד הפורום
על ידי דרומי
ה' פברואר 15, 2018 1:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהגת מונית
תגובות: 18
צפיות: 307

Re: נהגת מונית

למה אי אפשר? אפשר לחכות שתעבור נהגת...
על ידי דרומי
ה' פברואר 15, 2018 1:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהגת מונית
תגובות: 18
צפיות: 307

Re: נהגת מונית

שאלת תם:

מאי שנא בין נוסעת במונית שנהגה גבר - לבין נוסע במונית שנהגה אשה?

לכאורה בשניהם ברור שאין כל חשש ליחוד (בשעות היום לפחות), ובשניהם אין זה תכלית העדינות והצניעות.
על ידי דרומי
ד' פברואר 14, 2018 11:50 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: האם הבעש"ט היה חסיד?
תגובות: 9
צפיות: 301

Re: האם הבעש"ט היה חסיד?

המסקנה מגוחכת ממש, ומיותר אפילו להסביר. אבל פטור בלי כלום אי אפשר, העובדה שהיה פחות התנגדות בתקופת הבעש"ט (לא נכון לומר שלא היתה התנגדות כלל) היא משום שתורת הבעש"ט עדיין לא התפשטה ולא הגיעה כמעט לאזורי ליטא וסביבותיה, והתרכזה בעיקר באזור די מצומצם שככל הנראה היו בו יהודים פחות ביקורתיים וכ...
על ידי דרומי
ד' פברואר 14, 2018 10:25 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: להעיר תלמידים באמצע שיעור
תגובות: 13
צפיות: 188

Re: להעיר תלמידים באמצע שיעור

כמדומה שזו שאלה יותר טכנית מאשר השקפתית...

אבל בלי קשר - כל תופעה חריגה שחוזרת על עצמה פעמים רבות דורשת התייעצות עם ראשי הישיבה וכו'.
על ידי דרומי
ד' פברואר 14, 2018 7:00 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: להעיר תלמידים באמצע שיעור
תגובות: 13
צפיות: 188

Re: להעיר תלמידים באמצע שיעור

מנסיוני הלא ארוך בענין זה, יש מקרים רבים שכדאי ומומלץ שלא להעיר. בפרט אם זה תלמיד כזה שגם אם יתעורר יש סבירות גבוהה שלא יקשיב לשיעור ועלול אף לגרום להפרעות.

זה גם תלוי באיזה שעה מתקיים השיעור, באיזה מקום (האם חם / קר במיוחד שאז יש יותר סיכוי להירדמות), מה עבר על התלמידים בלילה הקודם וכו' וכו'...
על ידי דרומי
ד' פברואר 14, 2018 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה בערב ר"ח
תגובות: 4
צפיות: 72

Re: טבילה בערב ר"ח

יש להעיר שבספרי קדמונים מבואר שיש ענין לעלות על קברי צדיקים בערב ר"ח. ומבואר גם שיש ענין לטבול לפני הליכה על קברי צדיקים. ואולי זה הנקודה
על ידי דרומי
ד' פברואר 14, 2018 6:47 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המפטיר וההפטרה
תגובות: 12
צפיות: 162

Re: המפטיר וההפטרה

העירני ח"א שטעיתי בגדול, ואין הבדל בין הארץ לחו"ל לענין קריאת התורה ביום ב' דפסח - גם כאן וגם כאן קוראים על ספירת העומר בזמנה.

התבלבלתי מיום ב' דחג הסוכות.
על ידי דרומי
ד' פברואר 14, 2018 10:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 14
צפיות: 407

Re: גימטריא "חדשה"

אני לא זוכר משהו ספציפי, אבל זוכר בוודאות שראיתי גימטריאות והתפלאתי בסגנון פליאתך: למה צריך גימטריא אם זה בעצם מפורש בפסוק?

עד שהבנתי שזה הדרך וזה הסגנון אצל כמה קדמונים
על ידי דרומי
ג' פברואר 13, 2018 10:33 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שייכות משה רבינו לפורים - ליקוטים
תגובות: 7
צפיות: 753

Re: שייכות משה רבינו לפורים - ליקוטים

ב'לקוטי שיחות' ביאר שכל הטעם ש'משנכנס אדר מרבין בשמחה' הוא מצד לידת משה רבינו בחודש זה, שהיא שהפכה את מזלו של החודש כולו (לא רק את היום המצומצם של ז' אדר, ולא רק את ימי הפורים גרידא). ובזה מתבארים דברי רש"י 'ימי שמחה היו להם לישראל, פורים ופסח ' - כי בזכות משה רבינו באו שני נסים, גם פורים וגם פ...
על ידי דרומי
ג' פברואר 13, 2018 10:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 14
צפיות: 407

Re: בקשת מידע

מה שנכון נכון, אבל מה שכתבת כעת נראה לי לא נכון. יש בקדמונים הרבה רמזים כגון דא, ואכן יתכן מאוד שנמצא רמז כזה בספרי הרמזים.

כדאי לבדוק בבעל הטורים (ובהערות רייניץ), ספר גימטריאות לריה"ח, ש"ך עה"ת - בסוף כל פרשה יש גימטריאות, פענח רזא, וכמובן בספרי 'תוספות השלם'.
על ידי דרומי
ג' פברואר 13, 2018 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "מילגת" דתות - למי שייכת?
תגובות: 17
צפיות: 1650

Re: "מילגת" דתות - למי שייכת?

כהערת אגב, המלה 'דתות' אינה מתאימה כלל לשימושו של יהודי ירא שמים, וד"ל, ויש למצוא תחליף כמו 'המשרד לעניני דת'.
על ידי דרומי
ג' פברואר 13, 2018 1:37 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המפטיר וההפטרה
תגובות: 12
צפיות: 162

Re: המפטיר וההפטרה

מעשר בהמה היא מצוה שיש לה כמה תנאים ואינה מחוייבת המציאות, כמובן. ולכן אין שאלה ממנה.

אם כבר יש לשאול על מצות הקרבת קרבן העומר וספירת העומר, וכן על מצות הבאת שתי הלחם - שאין קוראים בהם בתורה בימים המתאימים (בחו"ל כן קוראים ביו"ט שני על הקרבת וספירת העומר, אבל באה"ק לא)
על ידי דרומי
ג' פברואר 13, 2018 10:56 am
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 74
צפיות: 2385

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

גם ר"פ קהתי ז"ל עבד לפרנסתו כבנקאי והצליח לעבור בעיון על כל ששה סדרי משנה ולחבר פירוש נפלא שרבים רבים נהנו ונהנים ממנו.

אבל יחד ע"ז ברור שיש ירידת הדורות וקשה למצוא רבים בימינו שהמלאכה לא תבוא אצלם על חשבון התורה, ולו במדת מה
על ידי דרומי
ג' פברואר 13, 2018 10:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זהב מול כסף
תגובות: 4
צפיות: 106

Re: זהב מול כסף

ע"פ חסידות - זהב זה יראה, כסף זה אהבה. לכן הזהב הוא בצבע הדומה לאש, מפחיד ומיירא, ואילו הכסף הוא בצבע עדין הגורם משיכה.
על ידי דרומי
ג' פברואר 13, 2018 10:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ארון ומנורה כנגד תורה שבכתב ובע"פ
תגובות: 6
צפיות: 111

Re: ארון ומנורה כנגד תורה שבכתב ובע"פ

המנורה עצמה היא כנגד תורה שבכתב ובע"פ ביחד - הקנה האמצעי הוא כנגד תורה שבכתב, וששת הנרות הם כנגד ששה סדרי משנה. הארון מראה על שורש התורה וכו'. ראה על כך באריכות רבה בהמצו"ב (בחלק האחרון)
על ידי דרומי
א' פברואר 11, 2018 4:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיעט הקב"ה את מדרגת בית שני כדי להקל את קושי החורבן
תגובות: 1
צפיות: 60

Re: מיעט הקב"ה את מדרגת בית שני כדי להקל את קושי החורבן

האברנבאל כותב שכל ענין בית שני הוא לא כמטרה לעצמה אלא כדי לאפשר לעם ישראל להתעלות ולחזור בתשובה וכו' ועל ידי זה תבוא הגאולה השלימה
על ידי דרומי
א' פברואר 11, 2018 4:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מורינו הגה"ח רבי יעקב לנדא זצ"ל - רב אב"ד בני ברק
תגובות: 21
צפיות: 730

Re: מורינו הגה"ח רבי יעקב לנדא זצ"ל - רב אב"ד בני ברק

ביקשו דוגמא על ענין הכשרות, ואמנם שמעתי בקשר להכשר של בנו שליט"א - רב אחד המשמש בתפקיד רשמי סיפר לי אודות מפעל הנמצא בבעלותו שהכשירו אותו לפסח על ידי כמה גופי כשרות (ז.א., מחלקים את התוצרת וכל גוף כשרות מקבל את חלקו). הוא ציין שצורת ההכשרה של הרב לנדא היתה הרבה יותר 'מסיבית' מאשר גופי הכשרות הא...
על ידי דרומי
א' פברואר 11, 2018 10:25 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מורינו הגה"ח רבי יעקב לנדא זצ"ל - רב אב"ד בני ברק
תגובות: 21
צפיות: 730

Re: מורינו הגה"ח רבי יעקב לנדא זצ"ל - רב אב"ד בני ברק

שמעתי מנכדו הגר"יי בלינוב שליט"א, שפעם אמר לו הדרכה חשובה: כאשר הרב הולך לבדוק את העירוב הוא מצרף אליו איש שטח שיתקן את הנצרך תיקון, כמובן. ובכן, הדריך הרב לנדא, תמיד צריך הרב להגיד לאיש שטח מה לעשות, אך לעולם אסור לו להסביר מדוע הוא עושה זאת. והסיבה לכך - אם יתחילו להסביר לו למה עושים ככה...
על ידי דרומי
א' פברואר 11, 2018 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 69
צפיות: 1040

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

אחרון התלמידים היקר, דביקותך באמת מעוררת השתאות. אך אנא ממך, פתח אשכול מיוחד לנושא זה ואל תפריע את הדיון בשאלת הכיסוי. תודה
על ידי דרומי
ש' פברואר 10, 2018 9:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 976
צפיות: 73912

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

שמעתי את זה מרב אחר, שכנראה שמע זאת והשתמש בזה בעצמו...
על ידי דרומי
ש' פברואר 10, 2018 7:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 74
צפיות: 2385

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

מצחיק לראות מי שחושב כי כל מי שעובד לפרנסתו פשוט נהנה מכל רגע וחי כמו עשיר. לדאבוננו רבים המשפחות שבהם שני בני הזוג עובדים קשה לפרנסתם, ועדיין הם רחוקים מעשירות. ה' יעזור להם ולכולם.

ובקיצור, החלוקה ל'אברכים' ו'עובדים' היא גסה מידי. יש אברכים ויש אברכים, וכך יש עובדים ויש עובדים.
על ידי דרומי
ו' פברואר 09, 2018 4:31 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה
תגובות: 93
צפיות: 5550

Re: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה

הרש"נ מבאברויסק לא היה כזה המשך של קאפוסט , ובכלל מספרים שהוא התמנה לרב בבאברויסק על ידי המהר"ש מליובאוויטש - דודו (ובהמשך הפך לאדמור, אולי לאחר הסתלקות המהר"ש בשנת תרמ"ג). קאפוסט בעיקרה היתה ה' מגן אבות ' (אחיו הגדול של הרש"נ), בנו של המהרי"ל בנו השני של הצ"צ, והו...
על ידי דרומי
ו' פברואר 09, 2018 11:07 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה
תגובות: 93
צפיות: 5550

Re: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה

בכל מקרה, זה ברור שהאדמור מחבד היה תמיד מצטט את חותנו הריי"צ שהיה קורא לרוגוצובי 'שר התורה'. והיה זה באופן של 'חד בדרא' (כלומר, הוא לא אמר זאת על אף אחד אחר).
על ידי דרומי
ו' פברואר 09, 2018 11:05 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה
תגובות: 93
צפיות: 5550

Re: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה

אם אתה מתכוון לשאול אם זה דברים שראיתי בעיניים - לא. לא הייתי שם. אך מכל הסיפורים ששמעתי זה מה שעולה בבירור. ומעולם לא שמעתי על כיוון הפוך. היתה תקופה שהם גרו באותה עיר - לניגרד - ומספרים כמה סיפורים על דברים שדיברו ביניהם וכו'. אם אני לא טועה אז בספר 'מגדל עז' של הר"י מונדשיין ע"ה ליקט דב...
על ידי דרומי
ו' פברואר 09, 2018 10:58 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה
תגובות: 93
צפיות: 5550

Re: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה

'עשרות רבות של שנים' - לא מדוייק בכלל.

היו כמה מחלוקות, שכל אחד מהם החזיק כמה שנים טובות, אבל מחלוקת אחת שהחזיקה 'עשרות רבות' לא מצינו לכאורה.
על ידי דרומי
ו' פברואר 09, 2018 10:53 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה
תגובות: 93
צפיות: 5550

Re: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה

הרוגצובר והרב זוין לא כ"כ קשורים לענין. הם היו מקורבים מאוד כבר אצל האדמור הריי"צ, וגם מלכתחילה לא היו מעורבים כמעט במחלוקות הרציניות. האמת צריכה להיאמר, שעד היום הזה לא הודפסו ספריו של ה'מגן אבות' - קאפוסט - על ידי הוצאה חבדית רשמית. וכמדומה שנדיר מאוד למוצאם בבתי כנסת של חבד. הספרים 'שמן...

עבור לחיפוש מתקדם