החיפוש הניב 1615 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ה' נובמבר 23, 2017 1:48 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: "ממקומך מלכנו", "הושענא למען אמתך" - בלשון זכר או נקבה? הקמץ מתחת האות האחרונה, או האות שלפניה?
תגובות: 3
צפיות: 18

Re: "ממקומך מלכנו", "הושענא למען אמתך" - בלשון זכר או נקבה? הקמץ מתחת האות האחרונה, או האות שלפניה?

רציתי לקצר את סגנון השאלה.

אחד המקומות שבהם בולטים שתי הצורות הוא ב'ידיד נפש' - "ידיד נפש אב הרחמן .. ירוץ עבדך כמו איל, ישתחווה אל מול הדרך".
על ידי דרומי
ה' נובמבר 23, 2017 10:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: שימוש בחפץ שהוחלף
תגובות: 5
צפיות: 37

Re: שימוש בחפץ שהוחלף

שוב מצאתי: בשועה"ר חושן משפט הל' גניבה וגזילה הלכה ל פוסק שאסור. ושם ב'אמרי יעקב' - להגרי"מ שטרן (ע' קלד) - מביא מערוה"ש סי' קלו ס"ב שנהגו להתיר, ומאריך בזה טובא, עיי"ש
על ידי דרומי
ה' נובמבר 23, 2017 10:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: שימוש בחפץ שהוחלף
תגובות: 5
צפיות: 37

Re: שימוש בחפץ שהוחלף

הדין הפשוט אומר שאסור להשתמש. וכך ביררתי פעם כשקרה לי מקרה דומה.

אולי יש חידושים בדורנו
על ידי דרומי
ד' נובמבר 22, 2017 11:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איזו מהדורת רמב"ן עה"ת מומלצת?
תגובות: 17
צפיות: 929

Re: איזו מהדורת רמב"ן עה"ת מומלצת?

אז גוט איז גוט - איז בעסער נישט בעסער?!
על ידי דרומי
ד' נובמבר 22, 2017 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 966

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

בהמשך לכל הדיון התעוררתי לחשוב ובהקדים: מאז ומתמיד התלבטתי האם ראוי לכתחילה לשמוע הפטרה לפני קריאת התורה. כי הייתי נותן דרשה במנין מוקדם, מיד לאחר קריאת התורה, ומכיון שאי אפשר לצמצם הרי שהייתי מגיע בפועל לפני ההפטרה (בדרך כלל) ושומע את ההפטרה, ורק לאחר מכן שומע קריאת התורה במנין מאוחר, והתחבטתי האם ...
על ידי דרומי
ד' נובמבר 22, 2017 5:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיצד זה רחב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?
תגובות: 13
צפיות: 163

Re: כיצד זה רחב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?

כל זה לדעת הרמב"ם, והראב"ד חולק
על ידי דרומי
ד' נובמבר 22, 2017 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיצד זה רחב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?
תגובות: 13
צפיות: 163

Re: כיצד זה רחב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?

דברי הרמב"ם פשוטים, שהרי תשאל כל בר בי רב דחד יומא מה הוא יודע על ר"ע ומה הוא יודע על רחב"ת. תראה את גודל ההבדל ביניהם בהשפעתם לדורות. וברור שעל רע"ק נאמרו דברים גדולים ומפליגים בעניני חכמת התורה וכו' הרבה יותר משאר חכמים ואין להאריך בדבר הפשוט (הזמן לזה הוא בל"ג בעומר..). ו...
על ידי דרומי
ד' נובמבר 22, 2017 12:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי תורה מול דלת חדר השירותים
תגובות: 14
צפיות: 1425

Re: דברי תורה מול דלת חדר השירותים

לא בכל הבתים יש עוזרת צמודה ולא תמיד המקום נקי לגמרי, בפרט כשיש ילדים קטנים ממש.
על ידי דרומי
ד' נובמבר 22, 2017 10:30 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שר המסכים
תגובות: 12
צפיות: 1850

Re: שר המסכים

ייש"כ לכל העונים.
על ידי דרומי
ד' נובמבר 22, 2017 10:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: דברי תורה מול דלת חדר השירותים
תגובות: 14
צפיות: 1425

דברי תורה מול דלת חדר השירותים

ידוע כי 'בית הכסא' העומד בפני עצמו יש להרחיק ממנו וכו' לאמירת והרהור דברי תורה. אולם 'בית הכסא' העומד בתוך הבית כחלק מהבית, אין צורך להרחיק ממנו מאומה (אלא אם כן יש ריח רע), ואפשר לומר דברי תורה כנגד המחיצות שלו. והנה שמעתי לרב פלוני שחידש, כי כל זה הוא כנגד הקירות של בית הכסא, אבל כנגד הדלת שלו אסו...
על ידי דרומי
ד' נובמבר 22, 2017 10:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: בירור שיטות בהשקפה
תגובות: 45
צפיות: 3524

Re: בירור שיטות בהשקפה

דוקא בענין עולם הבא יש מחלוקת גדולה מהי התכלית - האם עולם הבא לנשמות בגן עדן (דעת הרמב"ם), או עולם הבא לנשמות בתוך גוף בעולם הזה (דעת הרמב"ן).
על ידי דרומי
ג' נובמבר 21, 2017 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשיית אוהל עראי בשבת
תגובות: 4
צפיות: 148

Re: עשיית אוהל עראי בשבת

אם הבנתי נכון את השאלה כאן, פשוט שאסור לעשות סוכת לבוד באם מתכוון עי"ז לעשות סוכה. והדברים מפורשים בפוסקים בסי' שטו, עיין שועה"ר שם.
על ידי דרומי
ג' נובמבר 21, 2017 6:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוק נישואין כדמו"י - תועלת מול הפסד
תגובות: 16
צפיות: 778

Re: חוק נישואין כדמו"י - תועלת מול הפסד

ראיתי פעם (ואולי בפורום דידן) שהגרש"ז אוירבך חלק מאוד על רעיון זה, ואמר שזה ממש אסור וגניבת דעת וכו' וכו' וכו'. אלא יש לסדר הקידושין כדת וכדין בלי שום חכמות.
על ידי דרומי
ב' נובמבר 20, 2017 7:27 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שר המסכים
תגובות: 12
צפיות: 1850

Re: שר המסכים

ייש"כ. אלא שבדרך כלל בכל ליקוט יש גם איזה חידוש.
על ידי דרומי
ב' נובמבר 20, 2017 7:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 966

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

מרוח הדברים וכן מעיון קצת בפוסקים נראה לכאורה שאין מקור נאמן לדחות את תקנת חז"ל שתיקנו להפטיר בהפטרת מחר חודש, וכל המשנה ידו וכו'
על ידי דרומי
ב' נובמבר 20, 2017 2:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ממתי התחילו חב"ד להניח תפילין ענקיות
תגובות: 27
צפיות: 1996

Re: ממתי התחילו חב"ד להניח תפילין ענקיות

בספר 'מבית הגנזים' - שיצא לאור על ידי הספרן הראשי בספרית חבד נ"י, הרשד"ב לוין - יש מדור של 'חפצים', ובו תיאור ותמונות מהתפילין של אדמורי חבד בדורות הקודמים. חלק מהתפילין שם גדולים יותר - 5 כפול 5 ס"מ, וחלק קטנים יותר. עיי"ש.
על ידי דרומי
ב' נובמבר 20, 2017 11:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בענין מסירת הסימנים ע"י רחל
תגובות: 13
צפיות: 635

בענין מסירת הסימנים ע"י רחל

מסוג השאלות שלא מעיזים לשאול... אבל באמת תורה היא וללמוד אני צריך. הזכרתני שאלה דומה שתמיד אני מתקשה בה בנסיון העקידה, לכאורה מה מפליאים את מעלת אברהם אבינו בזה שהיה מוכן למסירות נפש ולעקוד את יצחק בנו וכו'. הרי הקב"ה לא אמר לו אלא 'העלהו', ובכלל לא אמר לו לשחטו (כדברי רש"י בסיום הענין). ו...
על ידי דרומי
ב' נובמבר 20, 2017 11:04 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שר המסכים
תגובות: 12
צפיות: 1850

שר המסכים

נניח שאני רוצה להוציא ספר שלדעתי מתאים ותועלתי לכל גווני ציבור חובשי הכיפות, ללא הבדל צבע ומרקם. לא פסקי דינים, לא סגנון 'ישיבתי', אלא בבחינת 'טיול בפרד"ס' בענין מסויים. האם יש תועלת משמעותית בלקיחת הסכמות? האם רוב הציבור מתעניינים בסוג ההסכמה וקוראים אותה? ואם כן - מי היום נחשב כ"שר מסכים...
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 966

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

אגב, יש להעיר לדברי הגר"מ שגם בפורים דמוקפין שחל בשבת קוראים אותה הפטרה בב' שבתות רצופות (למיטב זכרוני)
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 966

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

אגב, או לא אגב, ההפטרה של מחר חודש היא הפטרה מאוד בלתי שיגרתית, משום שהיא כמעט היחידה שקוראים לכתחילה שבלכתחילה הפטרה שהיא ממש לא מעין הקריאה! והפלא היותר גדול, שכאשר חל ער"ח בחול אין עושים לו שום זכר (מלבד אלו הנוהגים בסדר יוכ"ק, ויש חדשים שאין נוהגים בזה כמו חנוכה וכו'), ואילו כאשר הוא ח...
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 8:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחלוקות בתוך ספר היד
תגובות: 1
צפיות: 218

מחלוקות בתוך ספר היד

סגנונו של ספר היד להרמב"ם כמעט אין לו אח ורע בספרות ההלכה המוכרת, בזה שהוא 'חותך' את ההלכה באופן פסקני, ואינו מזכיר כלל שיש דיעות חולקות וכו'. גם במקרה שברור שהרמב"ם הוא יחידאה בשיטתו, וכולם למדו אחרת וסוברים אחרת, אין הרמב"ם מתייחס כלל לשיטות אחרות, אלא כותב את ההלכה הפסוקה כפי שהיא ...
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזה
תגובות: 6
צפיות: 284

Re: מזוזה

ע"פ קבלה ורמז וכו' יש בזה חיבור של "זו" ו"זה" כלומר זכר ונקבה, ושורשם בספירות העליונות. וההוספה של אות מ' בהתחלה גם לזה יש הסבר.

אם תרצה אוכל למצוא מראי מקומות מדוייקים, אך כמדומה שאתה מחפש לפי הפשט דוקא.
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 2:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבודת ה הפרטית לעומת הכללית
תגובות: 2
צפיות: 171

Re: עבודת ה הפרטית לעומת הכללית

בנוסף לאינטואיציות שאיני מזלזל בהם צריך לקיים את המאמר "עשה לך רב"

האדם מטבעו יש לו נטיות שונות העלולות לבלבלו, ו"רב" חיצוני יכול יותר לבחון את המצב מבחינה אובייקטיבית
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 11:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: התארים הראויים לתאר בהם חכמי ישראל בלי להיכשל בביזוי ת"ח
תגובות: 53
צפיות: 2546

Re: התארים הראויים לתאר בהם חכמי ישראל בלי להיכשל בביזוי ת"ח

יש וורט יפה על מ"ש בבריך שמיה: "ותוריך לן חיין בטיבו, ולהוי אנא פקידא בגו צדיקייא" - שהא בהא תליא. גם מי שבצעירותו לא היה בגדר 'צדיק', הרי כאשר "תוריך לן חיין בטיבו", מקבל הוא לפתע את התואר הזה ונמנה "בגו צדיקייא"... [ובעומק יותר, שכאשר הוא מאריך ימים ומגיע לדור הב...
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 39
צפיות: 1149

Re: עשיו האכיל כלב

הרב קו ירוק, עם כל הכבוד הראוי, באשכולות אחרים אתה מחנך אותנו לשמרנות יתירה, ובאשכול זה אתה כותב כאחד המודרנים...

ואתך הסליחה על הערה קלה זו.
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר"ח כסלו כיוה"פ!
תגובות: 31
צפיות: 1680

Re: ר"ח כסלו כיוה"פ!

אם קבלה היא נקבל. האם לא הוסיפו איזה טעם / אסכמתא לקביעה זו?
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסמך לחובבי חכמת התכונה מהאדמו"ר מחב"ד
תגובות: 1
צפיות: 145

מסמך לחובבי חכמת התכונה מהאדמו"ר מחב"ד

מצורף בזה מסמך שהתפרסם עתה בעניני חכמה זו (גילוי נאות: "אני איני מאנשיה", אך אמרתי אולי מי מהחכמים יפיק תועלת)
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמחת חתן וכלה. למה צריך לשמחם.
תגובות: 22
צפיות: 612

Re: שמחת חתן וכלה. למה צריך לשמחם.

בענין חשיבות השמחה והיותה 'כלי' לאורות העליונים שקשורים לחתונה (ראה בהודעה הפותחת את האשכול), כולל כלי זמר וכו' וכו' - יש אריכות נפלאה מהרש"ב מליובאוויטש במאמר שנקרא 'שמח תשמח' ונאמר על ידו בשנת תרנ"ז בעת חתונת בנו.
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 39
צפיות: 1149

Re: עשיו האכיל כלב

הרשב"ם כתב ביטויים קשים מאלו לגבי פירושים המובאים ברש"י. ואעפ"כ...
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 1:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות
תגובות: 48
צפיות: 1835

Re: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות

על כך שאלתי האם יש לזה מקור כתוב?

מקור חיובי (ולא רק מזה שלא נזכרו יותר)
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 1:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 39
צפיות: 1149

Re: עשיו האכיל כלב

מה שייך רש"י? ברור שרש"י לא למד כך, כי בפשט זה ממש לא מסתדר, ואיש לא התיימר לומר שכך למד רש"י ולא אף אחד מהפשטנים.

השאלה היא האם דבר זה נכון לפי שיטת המדרש.
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 1:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות
תגובות: 48
צפיות: 1835

Re: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות

בפירוש רש"י עה"ת (בהעלותך יא, א-ד) מפורש שהיו ערב רב גם לאחר חטא העגל!

וראה מה שהאריך בלקוטי שיחות חלק טז ע' 410 ואילך, שהעונש החמור שלאחר חטא העגל הופנה בעיקר לבנ"י ולא לערב רב שהם נשארו בחיים, עיי"ש
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות
תגובות: 48
צפיות: 1835

Re: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות

ובזוהר איתא שאף לעתיד לבוא יהיו ערב רב
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 12:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות
תגובות: 48
צפיות: 1835

Re: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות

איפוא מבואר שהערב רב כלו כולם עד האחרון במדבר?
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 249

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

ייש"כ לך על העזרה בליבון הענין.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 1:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קושיות
תגובות: 69
צפיות: 4690

Re: ספר קושיות

לא הבנתי לדבריך. וכי אין אפשרות שלישית, משהו בין 'ראשונים' כמלאכים לבין 'משכילים'?...

השאלה היא לא מתי חי המחבר, אלא אם היה איזה דמות מיוחדת, או סתם שמש בית כנסת...
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקיחת אוכל משמחות
תגובות: 3
צפיות: 136

Re: לקיחת אוכל משמחות

יש שאלה ידועה לגבי משלוח מנות, האם יכולים בחורי ישיבה להחליף את מנותיהם זה בזה, או שקיבלום רק על דעת אכילתם בלבד.

וזה קצת דומה לכאן, אם כי לא ממש.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 1:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 249

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

עיינתי עוד ואכן זו כנראה טעות, אבל לא גמורה. זאת אומרת, הפוסקים השוו בין אחותו לאשתו, שאחותו יכולים לשמור עליו כמו אשתו, אך באמת נראה שבלילה זה שונה, כי האשה עצמה חרדה לבעלה, ואילו האחות אינה חרדה על אחיה ואין סיבה שתקום בלילה כדי למנוע עבירה.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 11:18 am
פורום: חנוכה
נושא: חגיגת יום הולדת - מגזירות היוונים?
תגובות: 19
צפיות: 1875

Re: חגיגת יום הולדת - מגזירות היוונים?

דיון נרחב בענין זה - בספר 'שולחן מנחם', בסוף חלק ג.

עבור לחיפוש מתקדם