החיפוש הניב 2626 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ו' ספטמבר 21, 2018 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העירוב בציר גהה ז'בוטינסקי
תגובות: 8
צפיות: 123

Re: העירוב בציר גהה ז'בוטינסקי

גם על זה היו אשכולות בעבר, חפש אשכול על ל"ג בעומר במירון כשחל במוצאי שבת ועד כמה יש להימנע מלבוא לשם כדי שלא להכשיל כו'.
על ידי דרומי
ו' ספטמבר 21, 2018 1:22 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?
תגובות: 23
צפיות: 147

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הרמב"ם לא מביא פיוטים כלל.
על ידי דרומי
ו' ספטמבר 21, 2018 10:40 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?
תגובות: 23
צפיות: 147

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

ובכן תן פחדך מופיע כבר ברמב"ם, ושם שכן נהגו לומר את נוסח ברכה זו בכל עשרת ימי תשובה.

ומסתבר איפוא שאינו בגדר פיוט.
על ידי דרומי
ו' ספטמבר 21, 2018 10:37 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 20
צפיות: 374

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

אגב, מסופר על הר"י סלנטר שפעם נפגש עם המהר"ש מליובאוויטש (בנו של הצמח צדק), ושאלו מה ענין האריכות היתירה בתפלה שמצינו אצל חסידים (דאז...).

והשיב לו המהר"ש בפתגם קצר (כדרכו בקודש), ש'תפלה עושה מחצה', ולכן מאריכים כדי שיצליחו לפעול הכל. ויש בזה עומק ואכ"מ.
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 20, 2018 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 82
צפיות: 4647

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

יש להעיר גם משתי הגירסאות בחלוקת ההלכות ברמב"ם שם ("אע"פ שיש שם לעוזות").
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 20, 2018 9:42 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 20
צפיות: 374

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

דברים כדרבונות.

ונזכרתי מה שאמר פעם 'משפיע' אחד לחסידים שחיקו את רבם שהיה מתפלל במהירות: קודם כל נראה שהאכילה והשינה שלהם יהיו באותה מהירות וקיצור כמו שלו...
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 20, 2018 9:39 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 77
צפיות: 3713

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

היה פעם אשכול על מה שהיו שטבלו במקוה ב'שליחות' של מישהו אחר
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 20, 2018 5:00 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: ירושלים של רהב
תגובות: 5
צפיות: 136

Re: ירושלים של רהב

כשמצטרף חבר חדש לפורום, הוא מתבקש להראות את כוחו בדרך יפה ונקיה, ולא להתחיל מיד עם דברי גנאי.

פתח דבריך - יאיר!
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 20, 2018 4:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'יהי רצון' בזמן ברכת כהנים
תגובות: 1
צפיות: 38

Re: 'יהי רצון' בזמן ברכת כהנים

בספר 'נטעי גבריאל' על יו"ט חלק ב ליקט הרבה בענין זה
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 20, 2018 3:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?
תגובות: 23
צפיות: 147

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

עמידה בפתיחת הארון (תשובה של הרב גינזבורג שליט"א, כותב המדור 'פינת הלכה' ב'שיחת השבוע') שאלה: האם יש חובה לעמוד כשארון-הקודש פתוח (או ברגע שפותחים אותו)? ומה שהרבי ישב בפיוטים כשהארון פתוח - האם זה היה רק בשנים האחרונות? תשובה: א) הט"ז1 כתב שאין חיוב לעמוד כשארון הקודש פתוח, אלא ש"העו...
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 20, 2018 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המלאכים ענו 'אמן' על ברכת הקב"ה
תגובות: 4
צפיות: 78

Re: המלאכים ענו 'אמן' על ברכת הקב"ה

זה כמו שכתוב 'וילך אברהם' ולא מצויין שהלך עם כיפה... לרוב פשטות הדבר.
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 20, 2018 2:21 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: איסור מלאכה בערב יוה"כ
תגובות: 5
צפיות: 84

Re: איסור מלאכה בערב יוה"כ

ביטול מלאכה אצל הקדמונים הוא חידוש גדול ולא היו שותקים מלהתייחס לזה, אלא שכנראה אפילו לא העלו על דעתם כזו קס"ד.

וראה במגן אברהם סימן תרו בסופו ממש, הועתק בשועה"ר סימן תרד סעיף ד, שאין בערב יום הכפורים מעלה כלל ואינו יו"ט אלא לענין אכילה בלבד.
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 20, 2018 1:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו
תגובות: 10
צפיות: 161

Re: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו

דבר מעניין אצל יצחק אבינו, שכתוב בו ביחס לרבקה: "ויביאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה " - שאהב אותה רק לאחר האישות, ולא קודם לכן. ומבואר בסה"ק שהוא מצד שמדתו של יצחק היא מדת הגבורה, שענינה הסתלקות ועליה כאש, ולכן האהבה אצלו היא בבחינת חידוש, רק לאחר ש'הוכרח' על י...
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 20, 2018 11:20 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: איסור מלאכה בערב יוה"כ
תגובות: 5
צפיות: 84

Re: איסור מלאכה בערב יוה"כ

נראה שאכן הדבר אינו מוסכם על רוב הפוסקים.
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 20, 2018 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 23
צפיות: 1052

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

הרב לענין, למה אתה חושב שלעבוד על מדת הענוה יותר קל מלעבוד על מדת הכעס?...
על ידי דרומי
ה' ספטמבר 20, 2018 10:49 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?
תגובות: 23
צפיות: 147

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

לגבי שאלתך האחרונה [בסוגריים] התשובה פשוטה - כי הדבר אינו ניכר לעין, שהרי יתכן שהוא סתם יושב וחולם, משא"כ מי שמוציא דברי תפלה מפיו ממש שהדבר ניכר לכל. וכמדומני שהוא מפורש בשועה"ר שם. לגבי שאלתך הראשונה - בלי עיון נראה פשוט שאסור לשבת ליד החזן גם כשהוא אומר הפיוטים, שהרי סוף סוף עדיין הוא ב...
על ידי דרומי
ד' ספטמבר 19, 2018 11:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?
תגובות: 23
צפיות: 147

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

כמדומה שאין בזה תשובה ברורה. וגם בהנהגות גדו"י רואים שהיו שינויים בין השנים, כלומר: בצעירותם עמדו יותר ולאחר מכן ישבו יותר. באופן כללי אמירת י"ג מדות (א-ל מלך) פשוט שהיא בעמידה. וכן הוידוי. יש כמובן העומדים כל פעם שארון הקודש פתוח, אך מי שיושב יש לו בסיס איתן על מה לסמוך. יש פיוטים שיש מין...
על ידי דרומי
ד' ספטמבר 19, 2018 11:01 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: זכרנו לחיים וכו' בחזרת הש"ץ
תגובות: 5
צפיות: 85

Re: זכרנו לחיים וכו' בחזרת הש"ץ

באשכול אחר כאן הביאו שהבני יששכר - שלכאורה התפלל מנהג ספרד - מזכיר מנהג זה (שאין אומרים זכרנו כו' בחזרת הש"ץ) כ"מנהג כל העולם"!

וראה גם לקוטי מהרי"ח.
על ידי דרומי
ד' ספטמבר 19, 2018 11:00 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 20
צפיות: 374

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

בדורות קודמים בוודאי היו גדולים וצדיקים שהאריכו בתפילות הימים הנוראים. זכור לי כרגע שמסופר על מוסף דראש השנה שהרש"ב מליובאוויטש היה מאריך מאוד ומסיים ממש לפני שהש"ץ מתחיל קדושה. והיו שהאריכו עוד יותר ועצרו באמצע תפילת י"ח שלהם כדי להאזין לתקיעות שלאחר ברכת מלכיות של הש"ץ! כמדומני...
על ידי דרומי
ב' ספטמבר 17, 2018 12:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 32
צפיות: 437

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

לי עדיין פשוט שאדם רשאי לאסור לצלם אותו או להקליט אותו, ואינו צריך לתת לכך שום סיבה הגיונית.

ומעשה רב מגדולי ישראל שאסרו לצלם אותם גם כשהיו באירועים ציבוריים ולא רק כשהיו בתוך השטח הפרטי שלהם.
על ידי דרומי
ב' ספטמבר 17, 2018 12:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביכנ"ס על שטח ירוק-ציבורי
תגובות: 6
צפיות: 87

Re: ביכנ"ס על שטח ירוק-ציבורי

מענינא דיומא השאלה היא על סוכה שנבנית בשטח ציבורי , ובפשטות יש הסכמה מהשלטונות לכך, אך מאן יימר שאין אזרחים פרטיים שנפגעים מכך (ובמקומות מסויימים פשוט וברור שיש הכועסים וכו') ולכאורה יש חשש לברך בסוכה כזאת. וצ"ע.
על ידי דרומי
ב' ספטמבר 17, 2018 12:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 32
צפיות: 437

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

מאיפוא לקחת את הכלל ש'אין לאדם בעלות על קולו'? אלו דברים לא נכונים.

עד היום הזה יש אדמורים שאוסרים להקליט אותם!

אלא שכיון והתרבו מכשירי ההקלטה הזעירים, יש אומדנא דמוכח שכאשר אדם מדבר הוא לוקח בחשבון שאולי מקליטים אותו ועל דעת כך הוא מדבר.

אך בשבת ויו"ט בוודאי שאין אומדנא כזאת!
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 5:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שורש צנ"ע מלשון עשייה, התקנה
תגובות: 13
צפיות: 164

Re: שורש צנ"ע מלשון עשייה, התקנה

לכאורה 'הצניע' במשמעות של הנחה וקביעה במקום, ולאו דוקא החבאה. וק"ל.
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 5:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כזית - חמשה ענבים
תגובות: 2
צפיות: 57

שיעור כזית - חמשה ענבים

בספר דרכי חיים ושלום (על ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש) אות רצט: "ושיעור כזית לברכה אחרונה על ענבים אמר שהוא כשאוכל חמשה ענבים".

האמנם מוסכם הדבר?

וכמה יהיה 'כזית' לפי זה בתמרים ותאנים?
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 3:03 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשובה על דבר שחושב שיחזור
תגובות: 7
צפיות: 110

Re: תשובה על דבר שחושב שיחזור

אפשר למצוא מקורות לשני הצדדים - הן לזה שתשובה צריכה להיות שלימה ולולי זאת אין בה כל טעם, והן לזה שמאידך גיסא כל תנועה קטנה של תשובה חשובה ומועילה. ולא עת האסף המקנה. רק אציין כאן למה שמבאר בספר 'תורת מנחם יין מלכות' על הרמב"ם הלכות תשובה, לגבי כפרת יום הכפורים שהיא דוקא 'לשבים' - שאין לזה הכרח ...
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 2:48 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: טעמי ולקחתם לכם ארבעת מינים
תגובות: 13
צפיות: 247

Re: טעמי ולקחתם לכם ארבעת מינים

כמדומני שגם במורה נבוכים דרך בכיווןזה.
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 11:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוח המחשבה
תגובות: 15
צפיות: 301

Re: כוח המחשבה

מעלעול קצר בקונטרס נראה שרוב קהל היעד - אלו שמחפשים 'ישועות' בדרך מהירה... - לא ישתכנע ממנו, בהיותו כתוב בשפה 'תוקפנית' למדי. סביר להניח שהקורא יתרשם שאין כאן מטרה אמיתית לברר את הענין בדרך נייטרלית וחפה מדיעות קדומות, אלא שהכותב סימן לעצמו מטרה מראש וזהו. לענ"ד בענינים חשובים כמו אלו צריך להשק...
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 10:38 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא
תגובות: 1
צפיות: 54

Re: כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא

כעין ראיה להיפך הוא ממארז"ל כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה. אך כבר דרשו ש'תחילתה' יכול להיות זמן מאוד מצומצם (כגון: עד זמן התקיעות) ומשם ואילך זה כבר 'סופה'.
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 10:37 am
פורום: עזר אחים
נושא: שבלולים - חשופיות
תגובות: 12
צפיות: 180

Re: שבלולים - חשופיות

יישר כח על כל המידע. אציין דבר מעניין שאולי יעזור עוד להבין את מהלך דרכם של יצורים אלו, שבמרפסת הם מסתובבים המון בשעות הלילה (למה לא ביום? איני יודע), אך משום מה - חסדי ה'! - הם לא נכנסים לתוך הבית גם כשהדלת פתוחה לרווחה. וחשבתי אולי זה משום שהריצוף בתוך הבית פחות מעניין להם (הריצוף במרפסת הוא משיש,...
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 10:26 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 60
צפיות: 953

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

הסתובבתי קצת בדוכנים וראיתי שיש שלוש סככים בהכשר בד"ץ העדה"ח - ''קיינעס המקורי', 'סוכות נחלים', ו'סכך איתן'. זה מה שראיתי בינתיים. (ראיתי גם משהו בהכשר הרב מאזוז כמדומני).

מישהו יכול להחכימני האם יש הבדל מהותי / טכני בין שלושת הסוגים?
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 12:19 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אבינו מלכנו - טעם המנהג
תגובות: 15
צפיות: 278

Re: אבינו מלכנו - טעם המנהג

לכאורה הענין של בקשת צרכיו בשבת שהרבה התחבטו בו. אגב, היום הבחנתי בכך שבעוד בכל שבת אנו מתעלים למדריגת רוחניות ושוכחים מכל עניני החולין של פרנסה, הרי דוקא בשבת תשובה מזכירים בכל תפלה, אפילו בתפילה רוחנית לגמרי כמו מוסף, את הפרנסה ("ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ") - ולכאורה איפכא מסתבר...
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 23
צפיות: 206

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

אגב, צריך לדעת שטבילה זו צריכה להיות דוקא בקרקע. ולא בבריכה מיטלטלת (יתכן ויש החולקים על כך, יש לבדוק בפנים).
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 23
צפיות: 206

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

עכשיו הבנתי... ט.ל.ח.

[העיר פעם מישהו שעל כל גמרא כמעט יש גמרא הסותרת אותה (עיין בתוספות)... ולכן כשבאים לברר הלכה למעשה לא די בדברי הגמרא].
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 12:05 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 9
צפיות: 193

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

יש ענין גם לחשוב - בוודאי בעת התקיעות שענינן קבלת עול מלכותו - על 'אין עוד מלבדו' כמטרה לעצמה ולא רק כסגולה.
על ידי דרומי
א' ספטמבר 16, 2018 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 23
צפיות: 206

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

אני מדבר על מצב שבו יש ארבעים סאה! רק שהם שאובים.

ראה שועה"ר סימן פח סעיף א בסופו. סימן תרו סעיף יא. (וכמובן שכן הוא בעוד פוסקים, אך ציינתי הזמין לפניי כרגע).
על ידי דרומי
ש' ספטמבר 15, 2018 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 23
צפיות: 206

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

זה נושא אחר, האם חייבים לטבול דוקא במי גשמים (כנשים) או שטבילת בעל קרי יכולה להיות גם בארבעים סאה של מים שאובין.

ואכן יש מקום להקל בטבילת עזרא שתהיה גם במים שאובין, ומצינו כן בכמה פוסקים.

[אלא שטבילת ערב יום הכפורים יש דיעות שהיא כטבילת גר, ולפי זה בוודאי אינו מועיל].
על ידי דרומי
ש' ספטמבר 15, 2018 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 32
צפיות: 437

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

איני מבין, וכי ביום חול כן מותר להקליט את החזן ללא ידיעתו?
על ידי דרומי
ש' ספטמבר 15, 2018 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 23
צפיות: 206

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

ניסית לטבול בט' קבין? כמדומה שזה לא אפשרי אלא לגוף קטן
על ידי דרומי
ש' ספטמבר 15, 2018 10:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עלינו ועל כל ישראל
תגובות: 23
צפיות: 1693

Re: עלינו ועל כל ישראל

וכן כשאומרים אשמנו, בגדנו, וכו'...

(וידועים דברי האריז"ל בזה)
על ידי דרומי
ש' ספטמבר 15, 2018 9:56 pm
פורום: עזר אחים
נושא: שבלולים - חשופיות
תגובות: 12
צפיות: 180

Re: שבלולים - חשופיות

תודה לך. מקווה שאוכל לבשר טובות... בעז"ה.

עבור לחיפוש מתקדם