החיפוש הניב 2828 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 6:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 40
צפיות: 479

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

הזכרתי לעיל שצריך להתפלל לה' לכוון לאמת. ושוב נזכרתי שאכן זה מה שעשה כלב בן יפונה - הלך ונשתטח על קברי אבות כדי שלא יהא ניסת בעצת חבריו המרגלים.
על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 6:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה בין גזירה לשבות?
תגובות: 7
צפיות: 58

Re: מה בין גזירה לשבות?

יש דברים שאסרו חכמים גזירה שמא יבוא מהן איסור סקילה, ויש דברים שאסרו חכמים מפני שהם דומים למלאכות, ולא משום חשש. ראה רמב"ם הל' שבת ריש פרק כא וריש פרק כד. ועיין היטב שבכמה מלאכות כותב הרמב"ם (שם פרקים כא-כג) "מפני שהוא כ...", ובכמה כותב "גזירה שמא"...
על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 4:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חברון בן קהת
תגובות: 12
צפיות: 120

Re: חברון בן קהת

התכוונתי לומר שגם זה שלבסוף הגיעה העיר חברון לנחלת שבט לוי קשורה לזה שחברון הוא מלשון חיבור (כמבואר בזוהר). כך שיש קשר עצמי בין 'חברון' לשבט לוי.

[כדאי לבדוק ב'דעת מקרא' במקום המתאים].
על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 4:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חברון בן קהת
תגובות: 12
צפיות: 120

Re: חברון בן קהת

בדרך הדרוש יש לומר שאכן יש קשר. כי 'לוי' מלשון 'הפעם ילוה אישי אלי' - שבעלי יתלווה אלי ויתחבר אתי, וגם 'קהת' הוא מלשון 'ולו יקהת עמים' - ענין של הקהלה וחיבור המפוזרים, וזה גם תוכן השם 'חברון' מלשון חיבור.
על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 4:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע העניין של קרח מתקשר דווקא ל'מחלוקת'?
תגובות: 3
צפיות: 37

Re: מדוע העניין של קרח מתקשר דווקא ל'מחלוקת'?

אכן שבעים פנים לתורה.

אגב, בפשט לאו דוקא שקרח נשמר לדורות כאבי המחלוקת. ראיתי מי שציין דבר מעניין, כי לאחר פרשת קרח כבר לא מדברים עליו בכל התנ"ך, אלא מזכירים רק את דתן ואבירם - כמו בתהלים קו, יז וכן בפ' עקב.
על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 4:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 40
צפיות: 479

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

לא הבנתי את הקשר לעניננו. קרח לא היה לבד, היו אתו הרבה אנשים גדולים.
על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 3:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 40
צפיות: 479

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

אתה מזכיר לי את כל אלה שאומרים 'קל מאוד להוריד במשקל ולשמור על הגיזרה'. לך תסביר את זה למליוני אנשים שלא מצליחים לעשות את זה.

המון אנשים מתלבטים בעולם מכל מיני סיבות רציניות. ואיך תפטור אותם במחי יד בטענה ש'קל מאוד להכריע לפי שכל ישר'?
על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 3:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע העניין של קרח מתקשר דווקא ל'מחלוקת'?
תגובות: 3
צפיות: 37

Re: מדוע העניין של קרח מתקשר דווקא ל'מחלוקת'?

בהמצו"ב מדבר על זה באריכות מופלגה (ראה בעיקר סעיף ג וסעיף ה - יש גם באידיש וגם בעברית). נקודת הענין: משה רבינו ענינו שלום - שהרי 'כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם' - ולכן המחלוקת על משה היא בעצם באה לנגד לענין ה'שלום' והחיבור. זה גם נרמז בשם 'קרח' שהוא מלשון 'קרחת' שענינה פירוד וחלוקה
על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 3:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 40
צפיות: 479

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

השאלה היא בהרבה תחומים שיש בהם התלבטות בין צדדים שונים - איך אפשר לדעת כיצד לנהוג? וכמובן יש את העצה הפשוטה של 'עשה לך רב', אבל כמו ששואלים כאן - אם יש סתירה בין 'רב' זה ל'רב' אחר איך נדע להחליט למי ללכת? [אני קצת תמה על מי שכתב קודם שההכרעה צריכה להיות לפי 'שכל הישר'. הרי זה גופא השאלה, שמצד ה'שכל ...
על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 12:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 35
צפיות: 5406

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

בבקשה (לא אמנע מלהעיר כי, איך אומרים, ראיתי כתבות יותר מעניינות ויותר מדוייקות)
על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 10:37 am
פורום: אספקלריא
נושא: ביטול פגישה
תגובות: 5
צפיות: 453

Re: ביטול פגישה

נראה שיש בלבול עם שמועה אחרת - שנידונה כאן פעם כמדומה - שלאחר שנסגר שידוך עדיף להתחתן ולאחר מכן להתגרש חלילה, ולא לבטל את עצם השידוך. שמועה זו גם היא מוזרה, אבל בהחלט יש כזה דבר שנאמר בשם איזה גדול.
על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 10:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?
תגובות: 7
צפיות: 148

Re: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?

עכשיו נזכרתי, אכן מצד העובדה שאחש"פ חל בשבת (ובא"י יש 7 שבתות בין פסח לעצרת במקום 6) יש הבדלי מנהגים.
על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 1:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?
תגובות: 7
צפיות: 148

Re: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?

שבתי וראיתי שקושית הרב פרי יהושע מקשה המהר"ל וכן במדרש שמואל. ומאריך בזה בלקוטי שיחות חלק ד עמ' 1220 ואילך. ונלאיתי להעתיק דבריהם...
על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 12:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?
תגובות: 7
צפיות: 148

Re: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?

שאלה טכנית: האם לא קראו היום פרק ד?

[לעצם השאלה האריכו בספרי המחשבה, וגם בשאלה הידועה למה לא מנה התנא את עשרת הדברות]
על ידי דרומי
א' יוני 17, 2018 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבדל בין קרבן בהמה לעוף
תגובות: 3
צפיות: 103

Re: הבדל בין קרבן בהמה לעוף

ראה רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"ד הט"ו. ודוק. [ויש להאריך].
על ידי דרומי
ה' יוני 14, 2018 4:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?
תגובות: 20
צפיות: 327

Re: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?

דבריך אינם מספיקים.

בפ' קורח (ציינתי לעיל) אלעזר עדיין לא היה כהן גדול. וכך גם בפ' חוקת בתחילתה (יט, ג-ד)!
על ידי דרומי
ה' יוני 14, 2018 11:18 am
פורום: עזר אחים
נושא: כשרות משקה אנרגיה (XL)
תגובות: 8
צפיות: 286

Re: כשרות משקה אנרגיה (XL)

היה פעם אשכול על זה. וכבר ציטטתי פעם ידיד שלי המתגורר באירופה ומתעסק בעצמו בכשרות שם, כי עם כל הרצון הטוב הרי באופן כללי ההכשרים המהודרים של ארה"ב שוים בהידורם להכשרים ה'פשוטים' בארץ, וההכשרים המהודרים באירופה שווים בהידורם להכשרים ה'פשוטים' בארה"ב. ואם כי לא הייתי סומך על דבריו במאה אחוז,...
על ידי דרומי
ה' יוני 14, 2018 11:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ' מנחם אב - הגה"ק רבי לוי יצחק שניאורסון זצוק"ל
תגובות: 27
צפיות: 1963

Re: כ' מנחם אב - הגה"ק רבי לוי יצחק שניאורסון זצוק"ל

בנוגע להפסק האמור בקשר לסוכה המערבת - נמצא מקור לכך בדברי המאירי. ראה נטעי גבריאל סוכות ע' שכז הערה ד
על ידי דרומי
ה' יוני 14, 2018 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 152
צפיות: 4966

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הזכרתני מה שמספרים על שני חסידי ברסלב שנפגשים ואחד שואל את חבירו לשלומו. הלה משיב באנחה: המצב קשה, אין כסף, אין נחת, אין שלום בית... החבר אומר לו: אל דאגה אחי, רבינו אמר 'אין יאוש בעולם כלל'! אומר לו החבר: תראה כמה המצב קשה, אפילו יאוש אין...
על ידי דרומי
ד' יוני 13, 2018 11:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ואותי לא נאמר אלא ואת שמואל
תגובות: 5
צפיות: 132

Re: ואותי לא נאמר אלא ואת שמואל

קצת צ"ע למה הוצרך לכל האריכות, והרי העובדה שנבואת משה רבינו אינה שווה לנבואת כל הנביאים מפורשת היא בחז"ל וברמב"ם וכו' בכמה פרטים. וא"כ אפשר לומר פשוט שמשום כך אין הנביאים האחרים יכולים ללמוד ממשה מכיון שאין מדרגתם שווה כלל.

[כמובן שהווארט יפה בלי קשר...]
על ידי דרומי
ד' יוני 13, 2018 10:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ואותי לא נאמר אלא ואת שמואל
תגובות: 5
צפיות: 132

Re: ואותי לא נאמר אלא ואת שמואל

לכאורה זה קשור למה דאיתא בתחילת מסכת אבות: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים". תקופת ה'נביאים' מתחילה - בעיקר - אצל שמואל, ועד אז נחשב המשך ל'זקנים'.
על ידי דרומי
ד' יוני 13, 2018 9:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?
תגובות: 6
צפיות: 124

Re: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?

ולהעיר שבתיב"ע ות"י מובן שהמלאך בא לבשר את אברהם ולא את שרה, ודלא כרש"י והרמב"ן (ע"פ ב"מ פו, ב).
על ידי דרומי
ד' יוני 13, 2018 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוי מים בנטילה וטבילה
תגובות: 3
צפיות: 129

Re: ריבוי מים בנטילה וטבילה

לכאורה פשוט שאחרי שהמקוה מצד עצמו גדול הוא וכל גופו של אדם עולה בו, מה יש להוסיף עוד?
על ידי דרומי
ד' יוני 13, 2018 6:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?
תגובות: 20
צפיות: 327

Re: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?

ראו דוגמא מוחשית בפרשת השבוע - קרח - בקאפיטל יז פסוקים ב-ד: פעמיים כתוב 'הכהן', ולכאורה שניהם מיותרים!
על ידי דרומי
ד' יוני 13, 2018 5:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?
תגובות: 6
צפיות: 124

Re: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?

לכאורה - 'אוצר מפרשי התורה' (מכון י-ם) במקומו
על ידי דרומי
ד' יוני 13, 2018 12:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 152
צפיות: 4966

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

יש הדורשים יראתו זו של יעקב שלא לחיוב - יפה תואר השלם לב"ר ר"פ עו. וראה גם פירוש אור השכל שם: "ואפשר שנחשב לטעות ליעקב ולמשה מה שנתייראו".
על ידי דרומי
ד' יוני 13, 2018 11:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בענין קורח ובקשת הכהונה גדולה – ומה בין טענתם לטענת "למה נגרע''
תגובות: 4
צפיות: 136

Re: בענין קורח ובקשת הכהונה גדולה – ומה בין טענתם לטענת "למה נגרע''

ולהעיר מדברי רש"י שאמר משה לעדת קורח לגבי הכהונה גדולה "אף אני רוצה בכך"! והוא חידוש גדול, שמשה רבינו משתף עצמו ברצון השלילי (לכאורה) ודו"ק
על ידי דרומי
ד' יוני 13, 2018 11:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בענין קורח ודתן ואבירם ור"נ מקטירי הקטורת. מה היה חלק כל אחד במחלוקת.
תגובות: 2
צפיות: 126

Re: ענין קורח ודתן ואבירם ור"נ מקטירי הקטורת. מה היה חלק כל אחד במחלוקת.

בשל"ה פרשתנו מאריך בהבדל שבין קרח, דתן ואבירם לבין ר"נ המקטירים. וכמדומה שהיה אשכול שדן בענין זה.

וראה כאן ביאור מעניין, שמשה ואהרן סברו שרק קרח הוא האשם, ואילו על דתן ואבירם לימדו זכות
על ידי דרומי
ד' יוני 13, 2018 10:14 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?
תגובות: 20
צפיות: 327

Re: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?

ייש"כ הרב משוש דורים על החידוש הגדול (בעיניי).

מעניין אם בספרי הקדמונים נמצא דבר זה בפירוש.
על ידי דרומי
ג' יוני 12, 2018 9:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?
תגובות: 20
צפיות: 327

היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?

בתורה אין שמות משפחה לאנשים וכתוב רק שמות פרטיים. כגון 'קרח', 'יהושע', 'כלב' וכו'. היחיד שנראה כאילו יש לו שם משפחה הוא אלעזר - שהתורה מקפידה לכנותו תמיד בשם 'אלעזר הכהן' . אני יכול להביא מראי מקומות מדוייקים, אך כמדומה שאין בכך כל צורך, כי כל מי שעוקב אחרי דברי התורה - החל מפרשתנו פ' קרח - רואה שתמ...
על ידי דרומי
ג' יוני 12, 2018 1:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתינת צדקה בלי/עם תנאים
תגובות: 3
צפיות: 116

נתינת צדקה בלי/עם תנאים

האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני - ה"ז צדיק גמור.

ומה אם אומר 'סלע זו לצדקה לאחר שיתרפא בני'? כלומר: עושה תנאי שהוא נותן את הצדקה רק באם יושלם מבוקשו.

האם יש מי שהתיר בפירוש עשיית 'תנאי' כזה?
על ידי דרומי
ג' יוני 12, 2018 1:28 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: טיפים לשמירת והצלחת הסוללה במחשב נייד
תגובות: 8
צפיות: 347

טיפים לשמירת והצלחת הסוללה במחשב נייד

איך שומרים על הסוללה שתאריך ימים ושעות?
על ידי דרומי
ג' יוני 12, 2018 10:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 565
צפיות: 30174

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ואולי כדי שיוכל לברך 'מלביש ערומים' כראוי?

או בכלל ענין של נימוס ונקיות?
על ידי דרומי
ג' יוני 12, 2018 10:24 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: שארית הפליטה ורבניה בצרפת לאחר השואה
תגובות: 22
צפיות: 501

Re: צרפת - שארית הפליטה ורבניה בצרפת לאחר השואה

הופיע לאחרונה ספר בשם 'פעילות חוצה גבולות'. הספר מלא במסמכים היסטוריים ויש בו שני חלקים - החלק השני מוקדש להתבססות היהדות בצרפת בתקופה הזאת שלאחר השואה (כשהוא מתמקד בעיקר בפועלו של חסיד אחד בשם רש"מ קלמנסון ז"ל). הספר הופיע על ידי ר' שלום בער פרידלנד שי' החונה בעי"ת ברינואה ששם הישיבה...
על ידי דרומי
ב' יוני 11, 2018 11:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם המרגלים דיברו אמת?
תגובות: 5
צפיות: 229

Re: האם המרגלים דיברו אמת?

בחוברת המצורפת מדבר על דברי הרמב"ן הללו (ע' 29 ואילך), ונראה מקופיא שדן גם בשאלה זו (לא היה לי הזמן לבדוק היטב)
על ידי דרומי
ב' יוני 11, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעזרת ה'? היתכן, שהוא רק עוזר?
תגובות: 6
צפיות: 210

Re: בעזרת ה'? היתכן, שהוא רק עוזר?

לכאורה המקור לביטוי זה הוא בדברי דוד המלך בתהלים: "ה' לי בעוזרי".
על ידי דרומי
ב' יוני 11, 2018 2:42 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שאלה בקידוש ליל שבת
תגובות: 37
צפיות: 649

Re: שאלה בקידוש ליל שבת

ייש"כ לכל המגיבים. לא ראיתי עדיין שהשיבו בצורה ברורה על השאלה שכתבתי כדרך אגב, מה יעשה מי שכבר קידש בסמיכות לסעודה ועכשיו באים אורחים או ילדים והוא צריך לעשות להם קידוש, אך דא עקא שאינו יכול לברך בפה"ג כי הוא כבר בירך ברכה זו ועדיין לא פגה עבורו , שהרי ממשיך לשתות יין בסעודה על סמך בפה&quo...
על ידי דרומי
ב' יוני 11, 2018 2:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח. שאלה של ילדים, איך המעפילים באו עד סמוך לאר"י?
תגובות: 23
צפיות: 400

Re: פרשת שלח. שאלה של ילדים, איך המעפילים באו עד סמוך לאר"י?

ראה ב'דעת מקרא' שמביא כמה מראי מקומות היכן בדיוק היא 'חרמה' וכו'.
על ידי דרומי
א' יוני 10, 2018 10:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אם דוחין נפש שלפנינו מפני נפש שאינה לפנינו
תגובות: 3
צפיות: 176

Re: אם דוחין נפש שלפנינו מפני נפש שאינה לפנינו

לא הבנתי אותך כראוי, לא פירטת איזה אשכולות ולכן לא היה ברור לי למה כוונתך. סליחה.

עבור לחיפוש מתקדם