החיפוש הניב 3634 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ד' ינואר 23, 2019 12:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: מי ניצח?
תגובות: 78
צפיות: 1338

Re: מי ניצח?

הרבה נאיביות יש כאן באשכול זה. ברור שיש הרבה דברים בעייתיים בדרך החיים כיום, ולכן אנו מחכים לביאת המשיח, וגם מצווים לעשות מצדנו השתדלות. אולם המחשבה כאילו פריצת מחסום פלוני או אלמוני תביא עמה בן רגע שפע של רווחה, כסף ושלום, היא אשליה שמאלנית שנכשלה מזמן. וההשוואה למה שהיה בדורות עברו מקוממת ומגוחכת....
על ידי דרומי
ג' ינואר 22, 2019 11:59 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה הסיבה שמנצפ"ך הם אותות סופיות?
תגובות: 7
צפיות: 115

Re: מה הסיבה שמנצפ"ך הם אותות סופיות?

קצת בענין זה
על ידי דרומי
ב' ינואר 21, 2019 7:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי ניצח?
תגובות: 78
צפיות: 1338

Re: מי ניצח?

בלי להתייחס להיבט האקטואלי, אני מרגיש צורך למחות כנגד מי שחושב שאם היו מאמצים את שיטת הרש"ר הירש במזרח אירופה היו החיים היהודיים כיום טובים יותר. מדובר בטעות קשה, מי שהיה חוד החנית בעמידה כנגד כל הנסיונות הקשים מול הקומוניסטים ברוסיא, מול השואה בפולין, מול הציונות בארץ הקודש ומול ההתבוללות בארה...
על ידי דרומי
ב' ינואר 21, 2019 7:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...
תגובות: 25
צפיות: 394

Re: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...

אשריך הרב שעת הכושר שאתה זוכה להעלות חיוך על שפתי תלמידי חכמים... וכל המרבה ה"ז משובח (כמובן עד הגבול של 'ימלא שחוק פינו').
על ידי דרומי
ב' ינואר 21, 2019 3:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה' – כסיל!...
תגובות: 20
צפיות: 1151

Re: 'מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה' – כסיל!...

לא הבנתי את השאלה. הרי לנו יו"ט שני של גלויות, שכל כולו מחמת הספק. הרי לנו מנהגים בימי ספירת העומר, שמנהג רבים מהאשכנזים להחמיר ולתפוס כחומרי שני הדיעות בשאלת ל"ג ימי האבלות. והרי כל הענין של תוספת שבת הוא גם מחמת הספק. ועוד ועוד.
על ידי דרומי
ב' ינואר 21, 2019 11:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: מי ניצח?
תגובות: 78
צפיות: 1338

Re: מי ניצח?

אכן, בכל הארץ יש קהילות גדולות בלעה"ר של יהודים חרדים לדבר ה', חלק גדול מהם בעלי תשובה.

צא לעפולה, מגדל העמק, קרית מלאכי, באר שבע, חולון, צפת, ישובי יו"ש, ועוד.

בריכוזים המקוריים כמו ירושלים וב"ב הרוב עדיין חרדים 'מנוער'.
על ידי דרומי
ב' ינואר 21, 2019 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור לכך שהרמב"ם פסק ע"פ הירושלמי?
תגובות: 3
צפיות: 71

Re: האם יש מקור לכך שהרמב"ם פסק ע"פ הירושלמי?

יש כזה דבר, איני זוכר המקור והפרטים. [רק דוגמא אחת נזכרתי כרגע, בהל' מלכים פי"א ה"ג, שנראה לכאורה שהרמב"ם וראב"ד חלוקים במחלוקת של בבלי מול ירושלמי].

ואגב, בכמה מקומות הבחנתי שהרמב"ם תופס לעיקר את דברי הספרא ('תורת כהנים') והספרי, גם כשבבבלי כתוב אחרת.
על ידי דרומי
א' ינואר 20, 2019 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשמה נמוכה, ירודה - גבוהה
תגובות: 4
צפיות: 101

Re: נשמה נמוכה, ירודה - גבוהה

ליתר ביאור, הנשמות אכן מגיעות מאותו שורש ראשוני, ומבחינה זו אין הבדל ביניהם. אך השאלה היא בכמה 'עטיפות' היא 'נעטפת' בדרך בואה לעולם הזה. יש נשמות ש'נעטפו' ב'עטיפות' רבות, ולכן קשה להם מאוד לגלות את אור הנשמה, ויש נשמות ש'נעטפו' בפחות 'עטיפות', ולכן קל להם יותר לגלות את אור הנשמה ולהגיע ליראת שמים אמ...
על ידי דרומי
א' ינואר 20, 2019 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשמה נמוכה, ירודה - גבוהה
תגובות: 4
צפיות: 101

Re: נשמה נמוכה, ירודה - גבוהה

זה לא נכון מה שכתבת.

יש אדם שיעבוד ויתייגע ובכל זאת השגתו באלקות תהיה מוגבלת לפי שורש נשמתו.

ויש אדם אחר שזה יבוא לו הרבה יותר בקלות מפני נשמתו הגבוהה.

וראה תניא פרק מב (קרוב לתחילתו).
על ידי דרומי
א' ינואר 20, 2019 11:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 81
צפיות: 1551

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

תודה על צירוף המסמך. זה לא סתם נוחות, אלא שפשוט בלתי אפשרי לקרוא בצורה שהועלתה קודם, בפרט אם רוצים לראות גם את ההערות תוך כדי.
על ידי דרומי
א' ינואר 20, 2019 11:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 81
צפיות: 1551

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

שני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא השלישי ויכריע.
על ידי דרומי
ו' ינואר 18, 2019 10:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: מלאכתם מלאכת שמים
תגובות: 4
צפיות: 152

Re: מלאכתם מלאכת שמים

ייש"כ. הכל מובן, רק שחיפשתי יותר לבאר את הקשר בין שני מקצועות אלו דוקא שראיתי דוקא בהם שמשתמשים בכינוי הספציפי של 'מלאכת שמים '. (בב"ב שם כתוב - לגבי מלמדים - 'מלאכת ה' ', ואילו לגבי סופר כתוב 'מלאכת שמים '). יש עוד מקצועות חשובים כמו בעל-תפילה, רב מורה הוראה, דיין, שוחט, מוהל ובהם לא מצאת...
על ידי דרומי
ה' ינואר 17, 2019 10:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מלאכתם מלאכת שמים
תגובות: 4
צפיות: 152

מלאכתם מלאכת שמים

שגור לומר על סופרי סת"ם שמלאכתם 'מלאכת שמים', ומקורו בגמ' סוטה כ, א.

והנה מצינו הרבה שאומרים את הביטוי 'מלאכת שמים' ביחס למלמדי תינוקות.

מה המקור הראשון לכינויו של מלמד כאחד שעוסק ב'מלאכת שמים'?

ומה באמת הקשר בין סופרי סת"ם למלמדי תינוקות, ובין שניהם ל'שמים'?
על ידי דרומי
ה' ינואר 17, 2019 8:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בלשון הרמב"ם סוף פ"ב הל' בכורות
תגובות: 12
צפיות: 260

Re: תיקון טעות ברמב"ם (פ"ב הל' בכורות)

נראה לכאורה שהוא הביא את דברי הרמב"ם בקיצור לשון, ולא שהוא 'תיקן' את הנוסח גופא.
על ידי דרומי
ה' ינואר 17, 2019 8:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בלשון הרמב"ם סוף פ"ב הל' בכורות
תגובות: 12
צפיות: 260

Re: תיקון טעות ברמב"ם (פ"ב הל' בכורות)

גם בכמה מהדורות מדוייקות שיצאו בשנים האחרונות הוא כגירסת הספרים.

ולא מסתבר לכאורה שהט"ז הוא היחיד שהיתה לו גירסא אחרת.
על ידי דרומי
ה' ינואר 17, 2019 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שירת נשים - פרשת בשלח
תגובות: 31
צפיות: 663

Re: שירת נשים - פרשת בשלח

יתירה מזו, מכיון שבנ"י היו אז במעלת הנביאים ואף יתירה מזו, לא היה שום חשש בשמיעת קול נשים - כ"כ בלקוטי שיחות חלק יא ע' 58 בשולי הגליון.
על ידי דרומי
ה' ינואר 17, 2019 12:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסוקי שמות. מה הטעם? מה ההלכות? ואיזה פסוקים יש?
תגובות: 40
צפיות: 3119

Re: פסוקי שמות. מה הטעם? מה ההלכות? ואיזה פסוקים יש?

מאשר מצאתי בענין זה: היו שדייקו למה נבחרו דוקא פסוקים אלו, ובעיקר דייקו בנוגע לפסוק הראשון "מאור עינים גו'" שמקורו בספר משלי (טו, ל), והרי קיימים פסוקים רבים עוד קודם לכן בתנ"ך, כגון בספר תהלים (ח, ג. יז, ב. יח בסופו. לא, כ. לג, יג. מד, טז. נב, ג. ס, יא. סה, ח. צט, ו), המתחילים במ' ומ...
על ידי דרומי
ג' ינואר 15, 2019 4:23 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך אומרים בלשון הקודש "באופן ישיר" ו"באופן עקיף"?
תגובות: 19
צפיות: 362

Re: איך אומרים בלשון הקודש "באופן ישיר" ו"באופן עקיף"?

עיין אנציקל' תלמודית ערך 'גרמא'...
על ידי דרומי
ג' ינואר 15, 2019 3:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התואר 'ותיק וחסיד' לבשר ודם
תגובות: 4
צפיות: 108

התואר 'ותיק וחסיד' לבשר ודם

במכתבים מימי קדם נפוץ לכנות יהודי חשוב בשם 'ותיק וחסיד' (הרבה פעמים בראשי תיבות 'ווח"ס', ועוד). מרפרוף קצת ב'אוצר החכמה' נראה שימוש רב בתוארים אלו כבר במכתבים שהיו מחו"ל לארץ הקודש ולהיפך בתחילת העליה החסידית לטבריא (תק"מ ואילך. ומעניין לדעת האם גם אצל 'מתנגדים' השתמשו בתוארים אלו, או...
על ידי דרומי
ב' ינואר 14, 2019 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עושה שבת חמור יותר מכל מצווה אחרת?
תגובות: 7
צפיות: 129

Re: מה עושה שבת חמור יותר מכל מצווה אחרת?

יש לדקדק בלשון הרמב"ם שהאריך וכתב "המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם כגוים לכל דבריהם" – דלכאורה, זה שעובד ע"ז הוא כגוי אין מקומו כאן, והיה לו לקצר ולדבר על המחלל שבת בלבד, והיה אומר "הרי הוא כעובד עבודה זרה וכגוי לכל דבר". ויש לבאר, שבאריכות יתירה זו נתכ...
על ידי דרומי
ב' ינואר 14, 2019 6:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עושה שבת חמור יותר מכל מצווה אחרת?
תגובות: 7
צפיות: 129

Re: האם יש בשבת דבר שעושה אותו חמור יותר מכל מצווה אחרת?

ראה לשון הרמב"ם בסוף הלכות שבת, ובספר 'יין מלכות' לשם.
על ידי דרומי
ב' ינואר 14, 2019 1:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם
תגובות: 9
צפיות: 318

Re: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם

יש לומר שבמקרה של בנות יתרו יש שני חידושים: (א) מדובר בהצלת נשים, ולכאורה משה יכול להתחמק מכך וכאותו חסיד שוטה כו'. (ב) אלו שהרחיקום עשו זאת מחמת מחלוקת בדיעות (ולא סתם מריבה 'פלילית'), וא"כ לכאורה יכול משה להתחמק מהתערבות בענינים של 'פוליטיקה מקומית' שאין זה מענינו כו'. ואעפ"כ, קם והושיע ...
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 10:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1435
צפיות: 94387

Re: איפה אכלו את קרבן פסח

ראה 'תורה שלימה' עה"פ (יתרו יט, ד)

ולכאורה פשוט שההקרבה - כלומר: הזאת הדם - היתה במצרים, על בתיהם כמובן
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 10:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 56
צפיות: 8912

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

הוא אשר כתבתי לעיל, שכפי הנראה היה איזה ענין שבפני רבים לא יראה כ"כ טוב, משא"כ ביחיד.

וכעין זה הוא לגבי 'עברית', שכפי הנשמע ביחידות היה מדבר יותר 'חופשי', משא"כ בקטעים המוסרטים שמדבר יותר ב'כבדות'.

[אין לי וודאות גמורה שאכן כך היה].
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 9:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 56
צפיות: 8912

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

לא רק תיכנן, אלא אכן התפרנס מזה במשך תקופה מסויימת.
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת תפילין לבר מצווה.
תגובות: 48
צפיות: 2311

Re: הזמנת תפילין לבר מצווה.

כמה מהמתעסקים בעניני תפילין - סופרים ועוד - טענו בפניי שאין בכך שום ענין. (ב'מקשה').
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 8:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 56
צפיות: 8912

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

בכלל בכגון דא יש אפשרות גם שעשה זאת בכוונה תחילה (וכעין זה בעברית).
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 7:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידותיהם הנאצלות של גדולי אומתנו
תגובות: 28
צפיות: 584

Re: מידותיהם הנאצלות של גדולי אומתנו

בדרך כלל בכאלה דברים סיפור מביא סיפור. כתוב סיפור אחד לדוגמא וזה יגרור עוד. או שתפרט יותר מידה ספציפית זו או אחרת.
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 7:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 'אברך' - עד מתי?
תגובות: 1
צפיות: 202

'אברך' - עד מתי?

בימינו מקובל לחלק את האנשים הנשואים לשנים - עובדים ו'אברכים'. 'אברך' הוא מי שיושב על התורה ועל העבודה. לכאורה, התואר 'אברך' מקורו בפ' מקץ, שם נאמר על יוסף 'אברך', ורש"י מפרש שהכוונה 'אב בחכמה ורך בשנים'. מדוע בימינו מכנים 'אברך' דוקא אנשים שכבר יצאו מהישיבה, כלומר, שהם כבר לא כ"כ 'רכים' בש...
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 7:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציון המקום שבו נכתב המכתב
תגובות: 2
צפיות: 69

ציון המקום שבו נכתב המכתב

בהרבה תשובות של פוסקים, וכן במכתבי צדיקים וכו', מוצאים אנו שהכותב מציין היכן הוא נמצא - "החופק"ק..." או באופן אחר.

ויש לשאול, למאי נפק"מ? ומה הענין בזה?
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1435
צפיות: 94387

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היה פעם אשכול (אחד לפחות) על המימרא הזאת
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 11:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: שירה בתקופות קשות: מעשי ידי טובעים ואתם אומרים שירה?...
תגובות: 4
צפיות: 135

Re: שירה בתקופות קשות: מעשי ידי טובעים ואתם אומרים שירה?...

ההבדל פשוט ומתבקש מעצמו. הרי פשוט שאת מצות מסירות נפש יש לקיים בשמחה, כמו כל המצוות (ראה רמב"ם סוף הל' לולב). אלא שיתכן שמי שמסופר עליו כאן לא הרגיש שהוא בעצמו 'טובע', אלא ראה רק את סבלם של האחרים. [בכל מקרה, הביטוי 'מעשי ידי טובעים' כו' אינו מתאים כלפי יהודים, אלא רק כלפי גויים להבדיל, כמובן. ...
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 10:56 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 467

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

אין מתרצים שאלה אחת בזה שיש שאלות נוספות... למעשה עדיין לא ברור לי למה קראו להקלף שאותו שמים על מזוזת ימין של הבית בשם 'מזוזה' סתם, ולא טרחו למצוא שם הולם להקלף בעצמו. ומה שכתב 'ביקורת תהיה' שמעיקרא דדינא היו צריכים המלים להיכתב על מזוזת הפתח גופא, וחידוש הוא שכותבים על קלף נפרד - אכן זה קצת מיישב א...
על ידי דרומי
ש' ינואר 12, 2019 10:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה לחסידים שבין חברי הפורום שיחיו.
תגובות: 11
צפיות: 726

Re: שאלה לחסידים שבין חברי הפורום שיחיו.

מה שבטוח הוא שהיו מצדיקי החסידות שדיברו בשפת סתרים, ו'הלבישו' דברים אמיתיים ונעלים בתוך דברי צחות ומילתא דבדיחותא.

אחד הידועים בסגנון זה הוא הרה"ק ר"מ מפרימשלאן.
על ידי דרומי
ש' ינואר 12, 2019 9:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 204
צפיות: 16719

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

יפה כתבת! עלה והצלח במחקריך החשובים, ויהי ה' עמך. באמת לא מתאים לסכם ענינים העומדים ברומו של עולם, והיו שהשקיעו בהם שעות רבות של מחשבה ועיון, מוח ולב - בפורום כזה, עם כל מעלותיו. [אגב, מסופר שפעם נכנס (באירופה שלפני המלחמה) איזה רב שלא הכיר את מושגי הקבלה לאיזה בית מדרש חסידי וראה שם איזה דף מודפס ו...
על ידי דרומי
ש' ינואר 12, 2019 9:12 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 467

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

זז מוות זה אותיות המלה 'מזוזות' כמו שכתובה בתורה.

הברכה היא 'לקבוע מזוזה'.

ובכל מקרה, השאלה שלי היא בדרך הפשט.
על ידי דרומי
ש' ינואר 12, 2019 8:50 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 467

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

איני מבין מה אתה רוצה. הרי אתה רואה שהכוה"ק התקשה בלשון הברכה 'לקבוע מזוזה', ולא נחה דעתו עד שביאר הענין באופן מחודש מאוד. שאלתי היא אם יש הסבר יותר פשוט
על ידי דרומי
ו' ינואר 11, 2019 1:35 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 467

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

יישר כח!

אותו יהודי ששאל ממני את השאלה לא יוכל לכאורה להבין את תשובתו של הכוה"ק...

ואם יש תשובה יותר פשוטה אשמח.

עבור לחיפוש מתקדם