מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5226 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ד' אפריל 21, 2021 11:03 am
פורום: עזר אחים
נושא: עזרה באיתור משפחה
תגובות: 4
צפיות: 105

Re: עזרה באיתור משפחה

אם תכתוב את שמו אולי יוכלו לעזור לך...
על ידי דרומי
ד' אפריל 21, 2021 11:01 am
פורום: עזר אחים
נושא: כרטיסי משרד הפנים
תגובות: 12
צפיות: 723

Re: כרטיסי משרד הפנים

האם מישהו יודע עד כמה חשוב להזדרז להשתמש בכסף, כדי שייטען שוב וכדומה?

או שאין נפק"מ מתי משתמשים
על ידי דרומי
ג' אפריל 20, 2021 9:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידו"ת שנדפסו בספר ואינם של המחבר
תגובות: 26
צפיות: 3773

Re: חידו"ת שנדפסו בספר ואינם של המחבר

בסדרת הספרים הענקית 'אור התורה' של אדמו"ר ה'צמח צדק' מליובאוויטש נשתרבבו כמה וכמה מאמרים שאינם ממנו אלא מבניו או נכדיו.

וכן הוא בספר 'פסקי דינים' של ה'צמח צדק' שיש שם כמה ענינים שאינם ממנו כלל
על ידי דרומי
ג' אפריל 20, 2021 8:51 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 311
צפיות: 70250

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

לקט של הוראות והדרכות בעניני שמות
על ידי דרומי
ג' אפריל 20, 2021 2:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"
תגובות: 229
צפיות: 41195

Re: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"

אני חוזר על דבריי לעיל שראוי לעשות איזה 'תקנון' (מה שהזכרתי החתמת גדולים אינו אלא לשופרא דמילתא, התכוונתי בעיקר לעצם התקנון). הרי לא יעלה על הדעת שכל אחד שפתח שוטנשטיין ו'גילה' שם שיש תוספות במסכת אחרת על הסוגיא המקומית צריך לציין תודה לשוטנשטיין. וכהנה רבות. וגם מי שנעזר בפורום דידן, לא מסתבר כלל ש...
על ידי דרומי
ג' אפריל 20, 2021 2:53 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חלוקת ירושה בין בנים ובנות
תגובות: 15
צפיות: 365

Re: חלוקת ירושה בין בנים ובנות

מכירת חמץ זה שונה לגמרי. פעם רוב החמץ לא היה עמיד בלאו הכי, ולכן לא הוצרכו למכירה. ועוד. אולם בעניננו רצון הבנות לירש לכאורה אינו דבר חדש. ובפרט שהתורה מזהירה "לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור וגו'", ורואים שיש כאן רצון מיוחד מצד התורה שאכן ירגישו כולם בהעדפת הבכור. ואם מחפ...
על ידי דרומי
ג' אפריל 20, 2021 10:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"
תגובות: 229
צפיות: 41195

Re: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"

לענ"ד הגבולות בין שימוש הגיוני לבין העתקה ממש, וכל המסתעף, מאוד לא ברורים. אולי היה ראוי שמישהו ינסח 'תקנון' ברור בענין זה, מתי צריך להזכיר בשם אומרו ומתי לא מחוייבים וכו' וכו', ויחתים עליו גדולי תורה ויראה באופן שיחייב את כולם, וגם אם לא יחייב ממש לפחות ידע המחבר והמלקט המתחיל מה הכללים המקובל...
על ידי דרומי
ב' אפריל 19, 2021 4:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציטוט פסוקים בשינוי לשון
תגובות: 14
צפיות: 178

Re: ציטוט פסוקים בשינוי לשון

בנוסחאות המדוייקות של ספר היד להרמב"ם רואים שהמון פסוקים מצוטטים בשינוי.
על ידי דרומי
ש' אפריל 17, 2021 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "דרך רחוקה" בפסח שני
תגובות: 20
צפיות: 882

Re: "דרך רחוקה" בפסח שני

פשוט שאין הבדל בין הפסחים לענין זה.

ויש דין אחר של הוצאה מחבורה לחבורה, ראה רמב"ם פ"ט ה"א ופ"י הט"ו, שהתחבטו נושאי כליו להבין למה חילק בענין זה בין פסח ראשון לפסח שני, שלכאורה בגמרא משמע שגם בזה שוים פסח ראשון ופסח שני. עיי"ש.
על ידי דרומי
ש' אפריל 17, 2021 9:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אל משה ואל אהרן
תגובות: 1
צפיות: 54

Re: אל משה ואל אהרן

כמדומני שראיתי מישהו שכותב שטומאת הזב יש לה קשר לחטא העגל ומכאן הקשר לאהרן. יש לחפש.
על ידי דרומי
ש' אפריל 17, 2021 9:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפרשת תזריע
תגובות: 36
צפיות: 1977

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

אתמול קראתי קצת בספר 'פרפראות לתורה', וראיתי שמזכיר משהו בזה. ואינו תח"י כרגע.
על ידי דרומי
ו' אפריל 16, 2021 4:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"
תגובות: 114
צפיות: 18506

Re: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"

ובנו אדמו"ר האמצעי התבטא בחריפות מסויימת על מנהג ארץ ישראל ש'מערבבים' (כלשונו) את 'שמיני עצרת' עם 'שמחת תורה' (היינו, שע"פ סוד אלו שני ענינים שונים ולכל אחד יש היום המיוחד לו).
על ידי דרומי
ו' אפריל 16, 2021 4:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הייחודיות של עוון לשון הרע
תגובות: 4
צפיות: 106

Re: הייחודיות של עוון לשון הרע

ראה רמב"ם סוף הלכות טומאת צרעת

זה אחד מהזכירות שנצטווינו לזכור תמיד "זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים גו'"
על ידי דרומי
ג' אפריל 13, 2021 11:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנה אותיות נשמה
תגובות: 9
צפיות: 1842

Re: משנה אותיות נשמה

סביר מאוד להניח שהנוהג ללמוד כמה משניות לאחר התפלה ולסיים בקדיש דרבנן הוא עתיק יומין ואין לו קשר מיוחד לחסידי חב"ד דוקא (אני נזכר שגם בספרו של 'חיים גראביצר' הוא מתאר בטבעיות כיצד נוהגים כך באיזה בית כנסת). ושוב אני מבקש לשאול האם ידוע למישהו מקור להנהגה כזאת בימינו בקהילות נוספות, או תיעוד ברו...
על ידי דרומי
ג' אפריל 13, 2021 11:03 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מורינו הגה"ח רבי יעקב לנדא זצ"ל - רב אב"ד בני ברק
תגובות: 59
צפיות: 10356

Re: מורינו הגה"ח רבי יעקב לנדא זצ"ל - רב אב"ד בני ברק

ויש שם גם ביקורת על מנהגים שהונהגו בדור האחרון על ידי הרבי הריי"צ וחתנו הרבי זי"ע, שלפי דבריו של הרב לנדא אינם עולים בקנה אחד עם מה ששמע מהרבי הרש"ב.
על ידי דרומי
ג' אפריל 13, 2021 10:47 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מורינו הגה"ח רבי יעקב לנדא זצ"ל - רב אב"ד בני ברק
תגובות: 59
צפיות: 10356

Re: מורינו הגה"ח רבי יעקב לנדא זצ"ל - רב אב"ד בני ברק

אין כאן שום סחורה. העובדה היא שהרב לנדא הסתופף בצעירותו בצל כ"ק אדמו"ר מהורש"ב וזכה לקירוב מיוחד. לאחר מכן עלה לארץ וקבע את מקומו בעיר בני ברק, שלא היו בה חסידי חב"ד רבים. רוב חסידי חב"ד בארץ היו בתל אביב ובירושלים, ולאחר מכן בכפר חב"ד, והרב לנדא היה עסוק בתפקידו בבני ב...
על ידי דרומי
ג' אפריל 13, 2021 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: חנוכת המקדש לעת"ל
תגובות: 23
צפיות: 346

Re: חנוכת המקדש לעת"ל

יעויין בספר 'ימות המשיח בהלכה' חלק ב' סימן כא.
על ידי דרומי
א' אפריל 11, 2021 10:27 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מידות טובות בלא תורה - אינו כלום
תגובות: 10
צפיות: 352

Re: מידות טובות בלא תורה - אינו כלום

אז איך החתול והנמלה מגיעים לזה?
על ידי דרומי
א' אפריל 11, 2021 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאין משפטי התורה נקמה בעולם
תגובות: 21
צפיות: 4126

Re: שאין משפטי התורה נקמה בעולם

יפה כתבת. ויש להעיר ממרז"ל אלמלי נגדוה כו'. ומסיימים בטוב.
על ידי דרומי
א' אפריל 11, 2021 11:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנהגי שושבינות לחו"כ ומנהגי קוואטר אחד הם?
תגובות: 10
צפיות: 616

Re: מנהגי שושבינות לחו"כ ומנהגי קוואטר אחד הם?

וראה בליקוטי שיחות בהרחבה (באידיש וגם בעברית)
על ידי דרומי
א' אפריל 11, 2021 9:57 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חלת מפתח - שליסל חלה
תגובות: 37
צפיות: 8357

Re: חלת מפתח - שליסל חלה

גם בספר החדש של מונדשיין (איני זוכר באיזה עמוד) הוא כותב שלא נהגו כך ברוב המקומות ברוסיה ופולין. (כמו שכתבתי לעיל, עדיין לא מצאתי היתר מוחלט לכו"ע לעשות צורה בכוונה תחילה על מנת למוחקה בשבת (לדעת המחמירים בזה בעוגיות מצויירות וכיו"ב). וכשראיתי בביתי שעושים חלה כזו ביקשתי שיאכלוה בסעודת מלו...
על ידי דרומי
א' אפריל 11, 2021 9:53 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מידות טובות בלא תורה - אינו כלום
תגובות: 10
צפיות: 352

Re: מידות טובות בלא תורה - אינו כלום

ההנחה שמדות טובות בלי תורה אינה כלום נסתרת לכאורה מדברי חז"ל הידועים שאילו לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה.
על ידי דרומי
א' אפריל 11, 2021 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול-מחלוקות ופולמוסים מפורסמים במשך הדורות
תגובות: 30
צפיות: 1625

Re: אשכול-מחלוקות ופולמוסים מפורסמים במשך הדורות

כעין זה אפשר לומר על כל הפולמוסים...
על ידי דרומי
ו' אפריל 09, 2021 11:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר סופר וסיפור - ספר הזכרון לרבי יהושע מונדשיין ז"ל - הופיע !
תגובות: 66
צפיות: 5433

Re: ספר סופר וסיפור - ספר הזכרון לרבי יהושע מונדשיין ז"ל - הופיע !

בע' 911 בספר מופיעה הפנייה לקובץ 'אור ישראל' חוברת ב (כסלו תשנ"ו) עמ' קסו-קסז שם כתב רי"מ בענין כריעה בברכו.

פתחתי ב'אוצר החכמה' וגיליתי שבדיוק שני עמודים אלו חסרים שם!

האם יש מי שביכולתו להעלות עמודים אלו? תודה מראש
על ידי דרומי
ה' אפריל 08, 2021 12:45 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרים שחסרים באוצר
תגובות: 34
צפיות: 837

Re: ספרים שחסרים באוצר

אתמול נזקקתי לעיין במהר"י קורקוס על הרמב"ם, ולא היו ספרים עמי אלא רק ה'אוצר'.

בדרך כלל אני מעיין ברמב"ם פרנקל שאינו נמצא ב'אוצר'.

האם יש דרך אחרת למצוא את פירושו של מהר"י קורקוס ב'אוצר'?
על ידי דרומי
ה' אפריל 08, 2021 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר סופר וסיפור - ספר הזכרון לרבי יהושע מונדשיין ז"ל - הופיע !
תגובות: 66
צפיות: 5433

Re: ספר סופר וסיפור - ספר הזכרון לרבי יהושע מונדשיין ז"ל - הופיע !

עוד שתי הערות קלות בענין הספר:

1) 'פורום אוצר החכמה' זוכה לכמה וכמה ציונים חשובים בספר.

2) אחד הדברים המפתיעים על אישיותו של נשוא הספר נמצא בעמוד האחרון - ע' 1011 בהערה 57...
על ידי דרומי
ד' אפריל 07, 2021 3:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר סופר וסיפור - ספר הזכרון לרבי יהושע מונדשיין ז"ל - הופיע !
תגובות: 66
צפיות: 5433

Re: ספר סופר וסיפור - ספר הזכרון לרבי יהושע מונדשיין ז"ל - הופיע !

הערה כללית לספר: ה'צנזור' עבד בצורה משונה. יש דברים גלויים לכל שניסה להסתיר, ויש פרטים שהצינעה יפה להם ובכל זאת גילה. דוגמא לא מוצלחת במיוחד בע' 780-781. גם הערה 665 בע' 786 לענ"ד מיותרת.
על ידי דרומי
ד' אפריל 07, 2021 2:49 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: פישל שניאורסון חוזר של הרש"ב???
תגובות: 60
צפיות: 10160

Re: פישל שניאורסון חוזר של הרש"ב???

בענין פישל שניאורסון והקשר שלו עם הרש"ב - ראה בספר החדש 'ספר סופר וסיפור' עמ' 732
על ידי דרומי
ד' אפריל 07, 2021 12:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה לחבר הזקוק להיוושע בזש"ק
תגובות: 59
צפיות: 9692

Re: עזרה לחבר הזקוק להיוושע בזש"ק

ידוע לי אישית על קבוצה של כמה זוגות בני אותו גיל בערך שהתגוררו בעיר מסויימת והיו תקועים בענין זה.

בשלב מסויים נעשה בירור במקוה המקומית שבו נהגו לטבול (הנשים כמובן...), ונמצא שם איזה פגם. לאחר שתוקנה המקוה נושעו כולם ב"ה.
על ידי דרומי
ד' אפריל 07, 2021 10:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צפרן של ראשונים וכרסם של הרבים
תגובות: 10
צפיות: 918

Re: צפרן של ראשונים וכרסם של הרבים

השאלה שבאשכול זה היא בעצם שאלה נפוצה בעוד המון תחומים בדורנו. במבט ראשון עיקר ההשקעה צריכה להיות בדחוף ובבוער! במבט יותר עמוק אסור לשכוח גם את מה שיחזיק מעמד לטווח ארוך ולדורי דורות. וההכרעה בזה באופן מדוייק קשה מאוד. [אני נזכר במה שסיפרו על האדמו"ר מהוריי"צ מליובאוויטש, שכידוע מסר נפשו בר...
על ידי דרומי
ד' אפריל 07, 2021 12:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הוֹלֵ֨ךְ עַל־גָּח֜וֹן
תגובות: 2
צפיות: 147

Re: הוֹלֵ֨ךְ עַל־גָּח֜וֹן

מתוך מה שנתבאר ב'לקוטי שיחות' בענין זה: יש לדקדק בדברי רש"י, שפירש "לשון גחון שחיה", היינו כפיפה, שהנחש הולך כפוף: התרגום אונקלוס מפרש ש"גחון" פירושו מעיים. וזהו הפירוש שהנחש "הולך על גחון" – שהוא הולך על מעיו [כי אין לו רגלים]. ולכאורה כך היא המשמעות הפשוטה של המל...
על ידי דרומי
ג' אפריל 06, 2021 3:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 448
צפיות: 88934

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

כולם מכירים את המשנה שהפסח "אינו נאכל אלא למנוייו". אמנם הר"ש משאנץ בתורת כהנים פ' צו פרשתא ט-ז מחדש שאין איסור לאכול מקרבן פסח שלא נמנה עליו, אם כבר אכל שלו ויצא ידי חובתו.

ראה תורה שלימה מילואים לחלק יא עמ' קצ ואילך.
על ידי דרומי
ב' אפריל 05, 2021 11:10 pm
פורום: פסח
נושא: היכן המצוה לקבל ולזרוק דם הפסח ולהקטיר אימוריו?
תגובות: 24
צפיות: 621

Re: היכן המצוה לקבל ולזרוק דם הפסח ולהקטיר אימוריו?

בנושא האשכול מאריך בלקוטי שיחות חלק טז עמ' 106 (בהערות)
על ידי דרומי
ב' אפריל 05, 2021 11:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר סופר וסיפור - ספר הזכרון לרבי יהושע מונדשיין ז"ל - הופיע !
תגובות: 66
צפיות: 5433

Re: ספר סופר וסיפור - ספר הזכרון לרבי יהושע מונדשיין ז"ל - הופיע !

כפי שציינתי לעיל, שמרתי את הספר לפסח ולא התחרטתי... גם ככה הקריאה והעיון לוקחים הרבה יותר זמן מהמשוער, הספר מלא וגדוש וגם הערות המהדירים נכתבו בצורה ענינית ובקיצור (לטעמי לפעמים קיצרו יותר מידי, אבל אולי אין ברירה כי גם ככה הספר ענק וחריג בגודלו). כמעט אין עמוד ללא חידוש מעניין, וכגון: מנהג חב"...
על ידי דרומי
ב' אפריל 05, 2021 11:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש שוטף על משניות
תגובות: 8
צפיות: 1466

Re: פירוש שוטף על משניות

גא"מ למשבחים את הפירוש על המשניות (מהדורת רייזמן).

הערת אגב, כנהוג מביאים שם גם את פירוש הברטנורה בשלימותו, ומשום מה - במסכתות שלמדתי - נפלו טעויות גדולות ועצומות בהקלדת הברטנורה, ממש היה קשה לקרוא. ומצוה לתקן.
על ידי דרומי
ו' אפריל 02, 2021 11:00 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 311
צפיות: 70250

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

https://ashreinu.page.link/WYQthttps://ashreinu.page.link/WYQt שיחה נדירה בסגנונה שאמר הרבי בכ' ניסן (ערב שביעי של פסח) תשמ"ח, שבה מדבר בלהט מיוחד על ענין "צפית לישועה" ומשתף את הציבור בהרגשו לבו האישיים ומקשר את זה לקריאת התורה של היום האחרון של חוה"מ (מעניין במיוחד החל מדקה 38 ...
על ידי דרומי
ה' אפריל 01, 2021 10:27 am
פורום: פסח
נושא: שרויה לדעת הגר"א...מסורה הפוך מהידוע.
תגובות: 28
צפיות: 710

Re: שרויה לדעת הגר"א...מסורה הפוך מהידוע.

חשבתי שרמיזותיי יובנו אך אני רואה שצריך לפרש: חלק מהחסידים שמקילים ב'שרויה' באחרון של פסח - מקילים גם בישיבה בסוכה ביום שמיני עצרת. כמובן הכל בחו"ל. ואם כי לא תמיד זה חופף, הרי שני המנהגים יש בהם רעיון דומה, שביום האחרון של החג יש קולא רצינית שאינה קיימת בכל הימים שלפניו, ובדרך כלל חילוקים 'דקי...

עבור לחיפוש מתקדם