החיפוש הניב 873 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ו' יולי 21, 2017 11:35 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 58
צפיות: 839

Re: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?

אין שום ראיה מלפני מאה שנה שאז גר רוב הציבור האשכנזי באירופה שהיא פחות חמה. כיום גר רוב הציבור בארץ או בניו יורק וגלילותיה, ובמקומות אלו החום קשה הרבה יותר. יש לי קרובי משפחה באירופה המספרים שעד היום הזה המציאות של מזגן לא כזאת שכיחה שם! משא"כ בארץ ובנ"י וכו'. זאת בנוסף לעובדה הידועה שהעול...
על ידי דרומי
ו' יולי 21, 2017 12:01 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 58
צפיות: 839

Re: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?

גם התזכורות המצויות במקואות "אין להיכנס ללא מקלחת בסבון" וכיו"ב, מוכיחות שאין מדובר בענין של תענוג...

אגב, יבואו היודעים ויבררו מתי נתלתה תזכורת כזאת לראשונה? ובאיזה שפה? (עברית, אידיש, אנגלית?)
על ידי דרומי
ו' יולי 21, 2017 12:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון
תגובות: 71
צפיות: 1947

Re: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון

אולי משהו אחד בכל זאת? והחי יתן אל לבו
על ידי דרומי
ה' יולי 20, 2017 11:05 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 58
צפיות: 839

Re: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?

מי שכתב שכהיום שיש מזגן בודאי אין בעיה לא להתקללח, אינו יודע בין ימינו לשמאלו.

מספיקות 5 דקות של הליכה לבית הכנסת בחום כדי להזיע כהוגן.

וכפי שאמר לי אחד: בשבת בבוקר אני צועד למקוה עשר דקות ומיד מוכרח אני להחליף את בגדיי
על ידי דרומי
ה' יולי 20, 2017 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לתועלת
תגובות: 8
צפיות: 350

Re: לשון הרע לתועלת

לפי הרמב"ם בהלכות שבת לגבי קורע בחמתו זה בוודאי לתועלת...
על ידי דרומי
ה' יולי 20, 2017 10:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת פנחס- 'יפקד ה' ... איש על העדה' נתינת עצה?
תגובות: 1
צפיות: 21

Re: פרשת פנחס- 'יפקד ה' ... איש על העדה' נתינת עצה?

ראה מגלה עמוקות אופן א. הובא בילקוט ראובני כאן.
על ידי דרומי
ה' יולי 20, 2017 10:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: המלה נשיא במנחילי הארץ
תגובות: 10
צפיות: 95

Re: המלה נשיא במנחילי הארץ

החיד"א בספרו פני דוד לפרשתן מאריך בענין זה.
על ידי דרומי
ה' יולי 20, 2017 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע - השטח האפור
תגובות: 9
צפיות: 247

Re: לשון הרע - השטח האפור

ספר טוב לענין זה הוא... קיצור שולחן ערוך. ועיין גם שו"ע הרב סימן קנו ובהמצויין שם. רמב"ם הל' דעות. ודבר בעתו מה טוב, ראיתי בס' פנים יפות על הקריאה שנקרא בשבת זו במנחה - "אלה הדברים", ש"אלה" ר"ת אבק לשון הרע, ומטעים שהתחיל משה את דברי התוכחה במלת "אלה" כי ...
על ידי דרומי
ה' יולי 20, 2017 10:03 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 58
צפיות: 839

Re: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?

גם אני מצטרף. הויכוח כאן אינו מהויכוחים הרגילים בין 'מקלים' ל'מחמירים', אלא בין 'מקלים ב... ומחמירים ב... ' לבין האחרים שהם 'מחמירים ב.... ומקלים ב...'
על ידי דרומי
ה' יולי 20, 2017 9:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: המצוות החדשות שבחומש דברים
תגובות: 16
צפיות: 383

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

יש בפ' שמיני מצוה שצוה משה את מישאל ואלצפן: שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה

[אגב, משה עצמו לכאורה הוא לוי...]
על ידי דרומי
ה' יולי 20, 2017 9:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עדכון נוסח המי שברך לחיילי צה"ל, ע"י רב המשטרה...
תגובות: 6
צפיות: 170

Re: עדכון נוסח המי שברך לחיילי צה"ל, ע"י רב המשטרה...

לצערנו זה בכלל לא מצחיק.

מה שנכון, שראיתי כבר כמה גבאים שהוסיפו כן על דעת עצמם זה מכמה שנים
על ידי דרומי
ה' יולי 20, 2017 4:14 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: עטרה ליושנה
תגובות: 10
צפיות: 190

Re: עטרה ליושנה

בספרי חסידות ומחשבה וכו' מבואר שיש כמה דרגות באמת: יש שפת אמת, יש אמת לאמיתו וכו'

ואכהמ"ל

עכ"פ מה שכתבתי שבזמן אנשי כנסת הגדולה היתה ירידה בענין האמת אין הכוונה לאמת ושקר כמו שרגיל בלשוננו אלא למושגים יותר דקים ועדינים
על ידי דרומי
ה' יולי 20, 2017 11:46 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 58
צפיות: 839

Re: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?

כבוד הבריות הוא שיקול אפילו במקרה של ודאי, ועאכו"כ במקרה של ספק...

יתכן ויש לחלק בין המתגוררים באזור חרדי לגמרי ויש פחות חשש של חילול השם לבין המתגוררים ומסתובבים באזורים 'מעורבים'
על ידי דרומי
ה' יולי 20, 2017 11:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת מטות
תגובות: 7
צפיות: 146

Re: כמה שאלות בפרשת מטות

שוב נזכרתי שהוא רש"י מפורש בפרשת וישלח לה, כג: "בכור לנחלה וכו' ולא ניתנה בכורה ליוסף אלא לענין השבטים שנעשה לשני שבטים". ומדוייק בזה לשון הכתוב בדברי הימים "ניתנה בכורתו לבני יוסף"
על ידי דרומי
ה' יולי 20, 2017 11:37 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 58
צפיות: 839

Re: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?

אינו דומה הנידון לראיה.

כשאדם באבלות ל"ע הרי הוא לא יוצא מביתו הממוזג ולא הולך לעבודה וכו'.

בתשעת הימים עולם כמנהגו נוהג, אדם צריך לצאת לבית הכנסת, לעבודה, לקניות וכו' וכו' ובאופן טבעי הוא מזיע וכו' וצריך לשמור על כבוד הבריות.
על ידי דרומי
ה' יולי 20, 2017 10:23 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לבד הנשמה (הטהורה) שעתידה ליתן דין וחשבון וכו'" - מי הוסיף?
תגובות: 9
צפיות: 240

Re: "לבד הנשמה (הטהורה) שעתידה ליתן דין וחשבון וכוי" - מי הוסיף?

כבר ציינתי לעיל כי גם לפי הנוסח שמוסיפים "לבד הנשמה הטהורה כו'", הרי בתפילת נעילה לא מוסיפים זאת ומסיימים "כי הכל הבל" בלבד (כך לפחות לפי הנוסח המוכר לי) ואגב, ראיתי פעם בספר חסידי שמפרש "ומותר האדם מן הבהמה - אין" במובן חיובי, והיינו, שיתרון האדם הוא בזה שיש לו את תכונ...
על ידי דרומי
ה' יולי 20, 2017 9:38 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: עטרה ליושנה
תגובות: 10
צפיות: 190

Re: עטרה ליושנה

ראיתי פעם באיזה מקום, שבזמן דניאל כו' אנשים היו יותר אמיתיים, ולא יכלו לומר דבר שאין הם מבינים ומזדהים אותו בשלימות. אולם בדור שלאחר מכן כבר ירדה מדת האמת, והיו אומרים גם דברים שלא מחזיקים בהם עד הסוף, וא"כ אין מניעה עוד מלומר זאת [כלומר: מצד החפצא הדבר בוודאי נכון, כי הן הן גבורותיו כו', אך מצ...
על ידי דרומי
ד' יולי 19, 2017 11:49 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם אשכנזי יכול למסור בגדו לספרדי כדי שיכבסו לפני שבוע שחל בו.
תגובות: 7
צפיות: 271

Re: האם אשכנזי יכול למסור בגדו לספרדי כדי שיכבסו לפני שבוע שחל בו.

מסברא נראה פשוט שמותר

שהרי זהו הכלל בענינים אלו - שתלוי הדבר במנהג המקום, ובימינו - מנהג העדות
על ידי דרומי
ד' יולי 19, 2017 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה תורנית בחול המועד
תגובות: 27
צפיות: 766

Re: עריכה תורנית בחול המועד

פעם ביררתי נושא זה אצל מו"צ חשוב, ומסקנת הדברים היתה שאם זה דבר האבד - כלומר: רוצים להוציא את הספר במהירות והעדר העבודה בחוה"מ יגרום להפחתה באיכות ההגהה וכו' - מותר ללא כל ספק ואין כל בעיה לקבל על כך שכר. ושוב הוסיף שמעיקר הדין מותר בכל מקרה, אלא שמצד שמחת יו"ט וכו' כדאי להחמיר במקום ...
על ידי דרומי
ד' יולי 19, 2017 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש אפשרות להרחיב את קדושת הר הבית
תגובות: 21
צפיות: 208

Re: האם יש אפשרות להרחיב את קדושת הר הבית

רמב"ם סוף פרק ו מהל' בית הבחירה
על ידי דרומי
ד' יולי 19, 2017 11:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת מטות
תגובות: 7
צפיות: 146

Re: כמה שאלות בפרשת מטות

הבכורה לא ניטלה ממנו לגמרי, אלא רק לענינים מסויימים ואכ"מ
על ידי דרומי
ד' יולי 19, 2017 5:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ישנו ספר או מאמר, על ראשית הקמתם של הכוללים?
תגובות: 25
צפיות: 392

Re: האם ישנו ספר או מאמר, על ראשית הקמתם של הכוללים?

נראה שעיקר החידוש בהכוללים הוא לאלו שנישאים מאוחר יחסית, כלומר בשנות העשרים לחייהם, שבזה החידוש שממשיכים ללמוד עוד ואינם יוצאים לעבודה, ואילו בשנים קדמוניות שהיו נישאים צעירים מאוד, וכגון בני שש עשרה, הרי פשוט שהיו ממשיכים לשבת על שולחן אביהם או חותנם וללמוד וכו'
על ידי דרומי
ד' יולי 19, 2017 5:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע התורה חוזרת על מנין השלל של מדין
תגובות: 2
צפיות: 61

Re: מדוע התורה חוזרת על מנין השלל של מדין

ראה באריכות גדולה בלקוטי שיחות חלק יג שיחה ב' לפ' מטות. ושם מצויין למפרשים קדמונים שעמדו בזה
על ידי דרומי
ד' יולי 19, 2017 2:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת
תגובות: 37
צפיות: 553

Re: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת

ספר שאני מסתפק למי צריך לתת את זכות הקדימה

באר מים חיים

יש שנים מפורסמים, אחד על רש"י לאחי המהר"ל, ואחד עה"ת למח"ס סידורו של שבת

השאלה היא מה שימושי יותר
על ידי דרומי
ד' יולי 19, 2017 10:42 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שיבוש שמות השנים - שנינות או חובה?
תגובות: 3
צפיות: 112

Re: שיבוש שמות השנים - שנינות או חובה?

יש להבדיל בין שנים שאכן עלולים להתפרש ממש באופן שלילי, כמו רע"ה או רע"ב, שבהם רבים נהגו וכן מגדולי ישראל להקפיד לשנות ולכתוב ער"ה או ער"ב וכו'. ומעמדי ספרים יש להם כבר באופן אוטומאטי שבעמודים כותבים רעג, עדר, ערה, וכו' אך יש שעשו זאת ליופי המליצה ולסימן ברכה, כגון במקום תרמ"...
על ידי דרומי
ד' יולי 19, 2017 10:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת מטות
תגובות: 7
צפיות: 146

Re: כמה שאלות בפרשת מטות

בתפארת יהונתן לר"י אייבשיץ מבואר יפה שבני גד חיבבו את המן ("והמן כזרע גד הוא") ולכן לא אכלו מצאנם ובקרם אלא רק מהלחם מן השמים וממילא "ומקנה רב גו'".

ולגבי בני ראובן פשוט שיהיה להם מקנה רב, כי ראובן הבכור ויורש פי שנים בנחלת יעקב שהיו לו ריבוי צאן וכו'
על ידי דרומי
ג' יולי 18, 2017 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות הלומדת באוניברסיטה בחו"ל
תגובות: 12
צפיות: 320

Re: כשרות הלומדת באוניברסיטה בחו"ל

עובדא שמעתי בכהן שחזר בתשובה והיה נשוי לגרושה, והיה רב אחד גדול שהלך לשוחח עם אמו של הכהן והוציא ממנה בחכמה (מסל"ת) את העובדה שגרה פעם בחו"ל ביחד עם גוי כו' וכך התיר את הכהן בנה לאשתו.
על ידי דרומי
ג' יולי 18, 2017 10:58 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מנגינה שמחה בצלצול הפאלפון בימים אלו
תגובות: 7
צפיות: 175

Re: מנגינה שמחה בצלצול הפאלפון בימים אלו

האם יש פוסק שכותב כי בחודש אדר מצוה להחליף את הצלצול הרגיל במנגינה שמחה?
על ידי דרומי
ג' יולי 18, 2017 3:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת
תגובות: 37
צפיות: 553

Re: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת

לגבי הזוהר - לא נראה לי נכון שמהדורת הסולם היא הראשונה במעלה.

לכאורה עדיפות למהדורת וילנא הסטנדרטית או אולי למהדורת מוה"ק.
על ידי דרומי
ג' יולי 18, 2017 10:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת
תגובות: 37
צפיות: 553

Re: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת

האמנם טור שירת דבורה יותר טוב משל מכון המאור? (פשוט לי בבית יש את המאור...)

לבוש - כמובן זכרון אהרן (למרות כל החסרונות שמנו באשכול אחר)
על ידי דרומי
ג' יולי 18, 2017 10:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת
תגובות: 37
צפיות: 553

Re: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת

הרעיון מבורך מאוד.

הייתי מציע לתת כבוד ל:

קיצור שולחן ערוך עם מסגרת השולחן
בעל הטורים עם הפירוש של הרב רייניץ (אם אני זוכר נכון את שמו)
על ידי דרומי
ג' יולי 18, 2017 9:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: עלונים
תגובות: 65
צפיות: 4556

Re: עלונים

אשתמש בסגנון העלון 'גביע הכסף' עצמו ואומר שחובה להרחיק עלונים אלו מאנשים שפויים. [הטעם הוא פשוט, כשמשתמשים בביטויים חמורים כלפי כל דבר שזז, מתקלקל החינוך של הילדים, והם עלולים לחשוב שבאמת אביהם או אמם, שלא ממש מקפידים על כל מה שכתוב בעלון, חוטאים ומחטיאים, ואם כן אין מה לשמוע להם בכלל, או לאידך גיסא...
על ידי דרומי
ג' יולי 18, 2017 8:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: יציאת מצרים - גר יהיה זרעך
תגובות: 3
צפיות: 54

Re: יציאת מצרים - גר יהיה זרעך

קושייתך הזכירה לי את קושיית התוספות בסוטה יב, ב ודו"ק.

אך ברור שהקושיא לא מתחילה מעיקרא, מכמה סיבות. ועיקרם שהקב"ה לא החזיר אותם לאותו מצב שהיו קודם (כמו שכתבת) אלא רוממנו מכל לשון וקדשנו במצוותיו וכו' והדבר פשוט.
על ידי דרומי
ב' יולי 17, 2017 6:19 pm
פורום: פסח
נושא: מנהג לשיר רוח רוח מן העץ נפל תפוח בליל הסדר
תגובות: 45
צפיות: 1142

Re: מנהג לשיר רוח רוח מן העץ נפל תפוח בליל הסדר

כל הכבוד שהצלחת להתאפק עד כה!

ממנו יראו וכן יעשו
על ידי דרומי
ב' יולי 17, 2017 5:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 48
צפיות: 2191

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

לא נ"ל שזו הכוונה, אבל יש ספר בשם משיח אלמים לאחד מחכמי תוניס (כמדומני) על רש"י עה"ת
על ידי דרומי
ב' יולי 17, 2017 10:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קנאות במקרא
תגובות: 22
צפיות: 291

Re: קנאות במקרא

ראה רש"י פ' ואתחנן ד, כד.
על ידי דרומי
ב' יולי 17, 2017 9:48 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקומות שהתורה האריכה ביותר
תגובות: 8
צפיות: 164

Re: מקומות שהתורה האריכה ביותר

אני מתפלא על הכותבים הנכבדים, שאם כבר הם מחפשים בפרשת מטות מקומות שהתורה מאריכה הרי זה ללא ספק במלחמת מדין, שם בא הפירוט של כל השלל באופן ארוך מאוד וכו', ועל זה באמת כבר כתבו בכמה אופנים, וראה בלקוטי שיחות חלק יג פרשת מטות מה שהפליא בזה. לגבי האריכות בפרשת נדרים הדברים מבוארים היטב ברש"י, עיי&q...
על ידי דרומי
א' יולי 16, 2017 4:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1886
צפיות: 122877

Re: אשכול אביעה חידות

שוקיו עמודי שש

ואידך זיל גמור (מגילת אסתר)
על ידי דרומי
א' יולי 16, 2017 3:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החסיד שענד עגיל
תגובות: 11
צפיות: 475

Re: החסיד שענד עגיל

להבהרה:

החסיד הנראה בתמונה הוא חמיו של המנוח שנפטר לאחרונה.

עבור לחיפוש מתקדם