החיפוש הניב 1601 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ב' נובמבר 20, 2017 7:27 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שר המסכים
תגובות: 7
צפיות: 219

Re: שר המסכים

ייש"כ. אלא שבדרך כלל בכל ליקוט יש גם איזה חידוש.
על ידי דרומי
ב' נובמבר 20, 2017 7:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 22
צפיות: 559

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

מרוח הדברים וכן מעיון קצת בפוסקים נראה לכאורה שאין מקור נאמן לדחות את תקנת חז"ל שתיקנו להפטיר בהפטרת מחר חודש, וכל המשנה ידו וכו'
על ידי דרומי
ב' נובמבר 20, 2017 2:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ממתי התחילו חב"ד להניח תפילין ענקיות
תגובות: 27
צפיות: 1759

Re: ממתי התחילו חב"ד להניח תפילין ענקיות

בספר 'מבית הגנזים' - שיצא לאור על ידי הספרן הראשי בספרית חבד נ"י, הרשד"ב לוין - יש מדור של 'חפצים', ובו תיאור ותמונות מהתפילין של אדמורי חבד בדורות הקודמים. חלק מהתפילין שם גדולים יותר - 5 כפול 5 ס"מ, וחלק קטנים יותר. עיי"ש.
על ידי דרומי
ב' נובמבר 20, 2017 11:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בענין מסירת הסימנים ע"י רחל
תגובות: 13
צפיות: 411

בענין מסירת הסימנים ע"י רחל

מסוג השאלות שלא מעיזים לשאול... אבל באמת תורה היא וללמוד אני צריך. הזכרתני שאלה דומה שתמיד אני מתקשה בה בנסיון העקידה, לכאורה מה מפליאים את מעלת אברהם אבינו בזה שהיה מוכן למסירות נפש ולעקוד את יצחק בנו וכו'. הרי הקב"ה לא אמר לו אלא 'העלהו', ובכלל לא אמר לו לשחטו (כדברי רש"י בסיום הענין). ו...
על ידי דרומי
ב' נובמבר 20, 2017 11:04 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שר המסכים
תגובות: 7
צפיות: 219

שר המסכים

נניח שאני רוצה להוציא ספר שלדעתי מתאים ותועלתי לכל גווני ציבור חובשי הכיפות, ללא הבדל צבע ומרקם. לא פסקי דינים, לא סגנון 'ישיבתי', אלא בבחינת 'טיול בפרד"ס' בענין מסויים. האם יש תועלת משמעותית בלקיחת הסכמות? האם רוב הציבור מתעניינים בסוג ההסכמה וקוראים אותה? ואם כן - מי היום נחשב כ"שר מסכים...
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 22
צפיות: 559

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

אגב, יש להעיר לדברי הגר"מ שגם בפורים דמוקפין שחל בשבת קוראים אותה הפטרה בב' שבתות רצופות (למיטב זכרוני)
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 22
צפיות: 559

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

אגב, או לא אגב, ההפטרה של מחר חודש היא הפטרה מאוד בלתי שיגרתית, משום שהיא כמעט היחידה שקוראים לכתחילה שבלכתחילה הפטרה שהיא ממש לא מעין הקריאה! והפלא היותר גדול, שכאשר חל ער"ח בחול אין עושים לו שום זכר (מלבד אלו הנוהגים בסדר יוכ"ק, ויש חדשים שאין נוהגים בזה כמו חנוכה וכו'), ואילו כאשר הוא ח...
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 8:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחלוקות בתוך ספר היד
תגובות: 1
צפיות: 190

מחלוקות בתוך ספר היד

סגנונו של ספר היד להרמב"ם כמעט אין לו אח ורע בספרות ההלכה המוכרת, בזה שהוא 'חותך' את ההלכה באופן פסקני, ואינו מזכיר כלל שיש דיעות חולקות וכו'. גם במקרה שברור שהרמב"ם הוא יחידאה בשיטתו, וכולם למדו אחרת וסוברים אחרת, אין הרמב"ם מתייחס כלל לשיטות אחרות, אלא כותב את ההלכה הפסוקה כפי שהיא ...
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזה
תגובות: 6
צפיות: 214

Re: מזוזה

ע"פ קבלה ורמז וכו' יש בזה חיבור של "זו" ו"זה" כלומר זכר ונקבה, ושורשם בספירות העליונות. וההוספה של אות מ' בהתחלה גם לזה יש הסבר.

אם תרצה אוכל למצוא מראי מקומות מדוייקים, אך כמדומה שאתה מחפש לפי הפשט דוקא.
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 2:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבודת ה הפרטית לעומת הכללית
תגובות: 2
צפיות: 147

Re: עבודת ה הפרטית לעומת הכללית

בנוסף לאינטואיציות שאיני מזלזל בהם צריך לקיים את המאמר "עשה לך רב"

האדם מטבעו יש לו נטיות שונות העלולות לבלבלו, ו"רב" חיצוני יכול יותר לבחון את המצב מבחינה אובייקטיבית
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 11:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: התארים הראויים לתאר בהם חכמי ישראל בלי להיכשל בביזוי ת"ח
תגובות: 53
צפיות: 2040

Re: התארים הראויים לתאר בהם חכמי ישראל בלי להיכשל בביזוי ת"ח

יש וורט יפה על מ"ש בבריך שמיה: "ותוריך לן חיין בטיבו, ולהוי אנא פקידא בגו צדיקייא" - שהא בהא תליא. גם מי שבצעירותו לא היה בגדר 'צדיק', הרי כאשר "תוריך לן חיין בטיבו", מקבל הוא לפתע את התואר הזה ונמנה "בגו צדיקייא"... [ובעומק יותר, שכאשר הוא מאריך ימים ומגיע לדור הב...
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 39
צפיות: 716

Re: עשיו האכיל כלב

הרב קו ירוק, עם כל הכבוד הראוי, באשכולות אחרים אתה מחנך אותנו לשמרנות יתירה, ובאשכול זה אתה כותב כאחד המודרנים...

ואתך הסליחה על הערה קלה זו.
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר"ח כסלו כיוה"פ!
תגובות: 31
צפיות: 1621

Re: ר"ח כסלו כיוה"פ!

אם קבלה היא נקבל. האם לא הוסיפו איזה טעם / אסכמתא לקביעה זו?
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסמך לחובבי חכמת התכונה מהאדמו"ר מחב"ד
תגובות: 1
צפיות: 121

מסמך לחובבי חכמת התכונה מהאדמו"ר מחב"ד

מצורף בזה מסמך שהתפרסם עתה בעניני חכמה זו (גילוי נאות: "אני איני מאנשיה", אך אמרתי אולי מי מהחכמים יפיק תועלת)
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמחת חתן וכלה. למה צריך לשמחם.
תגובות: 22
צפיות: 535

Re: שמחת חתן וכלה. למה צריך לשמחם.

בענין חשיבות השמחה והיותה 'כלי' לאורות העליונים שקשורים לחתונה (ראה בהודעה הפותחת את האשכול), כולל כלי זמר וכו' וכו' - יש אריכות נפלאה מהרש"ב מליובאוויטש במאמר שנקרא 'שמח תשמח' ונאמר על ידו בשנת תרנ"ז בעת חתונת בנו.
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 10:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 39
צפיות: 716

Re: עשיו האכיל כלב

הרשב"ם כתב ביטויים קשים מאלו לגבי פירושים המובאים ברש"י. ואעפ"כ...
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 1:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות
תגובות: 48
צפיות: 1718

Re: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות

על כך שאלתי האם יש לזה מקור כתוב?

מקור חיובי (ולא רק מזה שלא נזכרו יותר)
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 1:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 39
צפיות: 716

Re: עשיו האכיל כלב

מה שייך רש"י? ברור שרש"י לא למד כך, כי בפשט זה ממש לא מסתדר, ואיש לא התיימר לומר שכך למד רש"י ולא אף אחד מהפשטנים.

השאלה היא האם דבר זה נכון לפי שיטת המדרש.
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 1:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות
תגובות: 48
צפיות: 1718

Re: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות

בפירוש רש"י עה"ת (בהעלותך יא, א-ד) מפורש שהיו ערב רב גם לאחר חטא העגל!

וראה מה שהאריך בלקוטי שיחות חלק טז ע' 410 ואילך, שהעונש החמור שלאחר חטא העגל הופנה בעיקר לבנ"י ולא לערב רב שהם נשארו בחיים, עיי"ש
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות
תגובות: 48
צפיות: 1718

Re: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות

ובזוהר איתא שאף לעתיד לבוא יהיו ערב רב
על ידי דרומי
א' נובמבר 19, 2017 12:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות
תגובות: 48
צפיות: 1718

Re: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות

איפוא מבואר שהערב רב כלו כולם עד האחרון במדבר?
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 179

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

ייש"כ לך על העזרה בליבון הענין.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 1:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קושיות
תגובות: 69
צפיות: 4620

Re: ספר קושיות

לא הבנתי לדבריך. וכי אין אפשרות שלישית, משהו בין 'ראשונים' כמלאכים לבין 'משכילים'?...

השאלה היא לא מתי חי המחבר, אלא אם היה איזה דמות מיוחדת, או סתם שמש בית כנסת...
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקיחת אוכל משמחות
תגובות: 3
צפיות: 108

Re: לקיחת אוכל משמחות

יש שאלה ידועה לגבי משלוח מנות, האם יכולים בחורי ישיבה להחליף את מנותיהם זה בזה, או שקיבלום רק על דעת אכילתם בלבד.

וזה קצת דומה לכאן, אם כי לא ממש.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 1:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 179

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

עיינתי עוד ואכן זו כנראה טעות, אבל לא גמורה. זאת אומרת, הפוסקים השוו בין אחותו לאשתו, שאחותו יכולים לשמור עליו כמו אשתו, אך באמת נראה שבלילה זה שונה, כי האשה עצמה חרדה לבעלה, ואילו האחות אינה חרדה על אחיה ואין סיבה שתקום בלילה כדי למנוע עבירה.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 11:18 am
פורום: חנוכה
נושא: חגיגת יום הולדת - מגזירות היוונים?
תגובות: 19
צפיות: 1853

Re: חגיגת יום הולדת - מגזירות היוונים?

דיון נרחב בענין זה - בספר 'שולחן מנחם', בסוף חלק ג.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 11:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 179

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

למ"ש הרב חשבונות רבים -

לפי הרבה פוסקים, אשתו משמרתו מהני גם כשהיא ישנה. ולפי כמה פוסקים, אחותו יכולה לשמור עליו כמו אשתו. וא"כ לכאורה די בהבאת האחות בלבד, גם ללינת לילה.

כך ראיתי בעייני לפום ריהטא בפסקי הציץ אליעזר.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 179

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

הרב אבן זועקת, אל דאגה.

דבר ראשון, אני לא נסמך רק על מה שכותבים בפורום אלא רק מבקש עזרה ללבן הענין. כמובן שאני גם בודק בדרכים אחרות, אך מחשבות חברי הפורום עוזרות לכוון למקום הנכון.

דבר שני, בנידון דידן יש כאן את הרב ברגר שכותב בשמו המלא ואין צורך לחשוש לניק אלמוני.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 10:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 179

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

אם רק מצד הלילה אולי ימצא לו מקום אחר לישון.
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 10:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קושיות
תגובות: 69
צפיות: 4620

Re: ספר קושיות

בוא ואסביר ברחל בתך הקטנה. אני מוסר שיעור בפני יהודים טובים ומשתדל לתבל את דבריי ברמזים שונים המצויים בספרים קדמונים. בשונה מאחרים, אני מאוד משתדל לבדוק כל רמז ולמצוא את מקורו הטהור שהוא אכן בר סמכא וכו', והיו רמזים שונים שמתגלגלים בעולם התורני שלא מצאתי להם מקור נאמן (לפחות בעיניי) ומשכך משכתי את י...
על ידי דרומי
ו' נובמבר 17, 2017 10:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 179

שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

שמעו נא רבותיי דיינים מומחים, אשה ילדה בשעטומו"צ בן זכר, ולו שני אחים ששניהם מתחת גיל 5. היולדת לא תהיה בבית בשבת, ובשל אילוצים שונים מי שיהיה בבית בשבת הם אבי הבן וחותנתו אם היולדת. כמובן שהם צריכים להביא "שומר", והשאלה היא מי עדיף: 1) אחותו של הבעל-האב - נערה כבת 15 2) אחיינית שלו, ...
על ידי דרומי
ה' נובמבר 16, 2017 9:08 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אדמורי"ם כפוסקים
תגובות: 84
צפיות: 3418

Re: אדמורי"ם כפוסקים

ראש בריא לומד טוב סוגיה לפני שהוא מחווה את דעתו עליה. אך המכונה 'געזונטע קאפ' כנראה לא קרא ולמד יותר מידי על גדולי החסידות ועל סמך ידיעה שטחית הוא מרשה לעצמו לחלק ציונים ולקבוע עובדות. אסיים את דבריי בנושא זה בפתגם ידוע שאמר אחד מהצדיקים לחסידיו: פעם דיברו האם ישנו בימינו 'צדיק נסתר', ואמר הצדיק שיש...
על ידי דרומי
ה' נובמבר 16, 2017 6:22 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אדמורי"ם כפוסקים
תגובות: 84
צפיות: 3418

Re: אדמורי"ם כפוסקים

במחכ"ת, אין הבדל מהותי בענין הדיוק בפרטים בין חסידים לשאינם חסידים. יש חסידים דייקנים ויש חסידים שלא, כשם שיש ליטאים דייקנים ויש שלא, וכשם שיש בעדות אחרות כאלה וכאלה מה שנכון הוא, שבכלל אצל חסידים יש יותר תפיסת מקום לצד העל-טבעי, וזה חלק מהותי מדרכה, ויש גם אצל האדמורים יותר תנועה של 'הצנע לכת'...
על ידי דרומי
ה' נובמבר 16, 2017 2:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קושיות
תגובות: 69
צפיות: 4620

ספר קושיות לאחד הראשונים

ראיתי באוצר החכמה 'ספר קושיות' לא נודע מי המחברו, שי"ל לאחרונה.

בספר זה יש דברים מחודשים הנראים משונים, לדוגמא הוא מסביר שם למה הגויים מכנים את היהודים בשם 'כלבים'...

האם במשך השנים שלאחר פרסום הספר נודעו עוד פרטים על זהות מחברו, מדת סמכותו וכו'?
על ידי דרומי
ה' נובמבר 16, 2017 10:58 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אדמורי"ם כפוסקים
תגובות: 84
צפיות: 3418

Re: אדמורי"ם כפוסקים

החסידים ברובם לא ממציאים סיפורים אלא פשוט חוזרים על מה ששמעו מאבותיהם וכו'. לעצם השאלה למאי נפק"מ, התשובה פשוטה, כשחסיד מרגיש קשר עז עם רבו מעניין אותו כל פרט שאירע עמו. כלומר, אין בסיפורים אלו כוונה לשכנע אף אחד, אלא פשוט לספר דברים כהוויתם על מי שאותו מחבבים ומייקרים. ויש גם בגמרא כעין זה, אי...
על ידי דרומי
ה' נובמבר 16, 2017 10:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: התארים הראויים לתאר בהם חכמי ישראל בלי להיכשל בביזוי ת"ח
תגובות: 53
צפיות: 2040

Re: התארים הראויים לתאר בהם חכמי ישראל בלי להיכשל בביזוי ת"ח

כדי לאזן את הרושם שנוצר מהודעת הרה"ג רבינו הרב קראקובער (שמן הסתם תימחק עוד מעט), אציין שגם בקרב אלו שאינם מהציבור הליטאי יש שחשוב להם התואר המדוייק שבו יקראו להם. ושמעתי מעשה על רב חסידי, שפעם הזמינו אותו לאמירת ברכה בחופה, וכיבדו המנחה ואמר: " הרב הגאון הרב החסיד ". לאחר כמה ימים פג...
על ידי דרומי
ה' נובמבר 16, 2017 10:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות טונה מחברת 'סטרקיסט'
תגובות: 52
צפיות: 1381

Re: כשרות טונה מחברת 'סטרקיסט'

אגב ענין הטונה. הרב לנדא שליט"א נתן פעם הכשר על טונה, וכמדומה שלאחר מכן הפסיק. מה טעם?
על ידי דרומי
ה' נובמבר 16, 2017 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדידותו של המספר שבע
תגובות: 13
צפיות: 299

Re: בדידותו של המספר שבע

יישר כח לכל הבקיאים שליט"א. לא שיערתי שכ"כ מהר איענה עם מראי מקומות מדוייקים.

ועתה אשאל, התורה הידועה שרבים מהדרשנים אוהבים לחזור עליה, שאם תשים 6 כוסות תקבל מעגל, ואם תשים כוס שביעית זה משלים את המעגל וממלא את החלל (ואם תשים כוס שמינית זה כבר בגדר 'שומר ההיקף') - מה מקורה הקדמון?

עבור לחיפוש מתקדם