החיפוש הניב 3625 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
א' ינואר 20, 2019 11:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 41
צפיות: 735

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

תודה על צירוף המסמך. זה לא סתם נוחות, אלא שפשוט בלתי אפשרי לקרוא בצורה שהועלתה קודם, בפרט אם רוצים לראות גם את ההערות תוך כדי.
על ידי דרומי
א' ינואר 20, 2019 11:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 41
צפיות: 735

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

שני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא השלישי ויכריע.
על ידי דרומי
ו' ינואר 18, 2019 10:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: מלאכתם מלאכת שמים
תגובות: 4
צפיות: 116

Re: מלאכתם מלאכת שמים

ייש"כ. הכל מובן, רק שחיפשתי יותר לבאר את הקשר בין שני מקצועות אלו דוקא שראיתי דוקא בהם שמשתמשים בכינוי הספציפי של 'מלאכת שמים '. (בב"ב שם כתוב - לגבי מלמדים - 'מלאכת ה' ', ואילו לגבי סופר כתוב 'מלאכת שמים '). יש עוד מקצועות חשובים כמו בעל-תפילה, רב מורה הוראה, דיין, שוחט, מוהל ובהם לא מצאת...
על ידי דרומי
ה' ינואר 17, 2019 10:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מלאכתם מלאכת שמים
תגובות: 4
צפיות: 116

מלאכתם מלאכת שמים

שגור לומר על סופרי סת"ם שמלאכתם 'מלאכת שמים', ומקורו בגמ' סוטה כ, א.

והנה מצינו הרבה שאומרים את הביטוי 'מלאכת שמים' ביחס למלמדי תינוקות.

מה המקור הראשון לכינויו של מלמד כאחד שעוסק ב'מלאכת שמים'?

ומה באמת הקשר בין סופרי סת"ם למלמדי תינוקות, ובין שניהם ל'שמים'?
על ידי דרומי
ה' ינואר 17, 2019 8:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקון טעות ברמב"ם (פ"ב הל' בכורות)
תגובות: 11
צפיות: 179

Re: תיקון טעות ברמב"ם (פ"ב הל' בכורות)

נראה לכאורה שהוא הביא את דברי הרמב"ם בקיצור לשון, ולא שהוא 'תיקן' את הנוסח גופא.
על ידי דרומי
ה' ינואר 17, 2019 8:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקון טעות ברמב"ם (פ"ב הל' בכורות)
תגובות: 11
צפיות: 179

Re: תיקון טעות ברמב"ם (פ"ב הל' בכורות)

גם בכמה מהדורות מדוייקות שיצאו בשנים האחרונות הוא כגירסת הספרים.

ולא מסתבר לכאורה שהט"ז הוא היחיד שהיתה לו גירסא אחרת.
על ידי דרומי
ה' ינואר 17, 2019 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שירת נשים - פרשת בשלח
תגובות: 31
צפיות: 618

Re: שירת נשים - פרשת בשלח

יתירה מזו, מכיון שבנ"י היו אז במעלת הנביאים ואף יתירה מזו, לא היה שום חשש בשמיעת קול נשים - כ"כ בלקוטי שיחות חלק יא ע' 58 בשולי הגליון.
על ידי דרומי
ה' ינואר 17, 2019 12:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסוקי שמות. מה הטעם? מה ההלכות? ואיזה פסוקים יש?
תגובות: 40
צפיות: 3089

Re: פסוקי שמות. מה הטעם? מה ההלכות? ואיזה פסוקים יש?

מאשר מצאתי בענין זה: היו שדייקו למה נבחרו דוקא פסוקים אלו, ובעיקר דייקו בנוגע לפסוק הראשון "מאור עינים גו'" שמקורו בספר משלי (טו, ל), והרי קיימים פסוקים רבים עוד קודם לכן בתנ"ך, כגון בספר תהלים (ח, ג. יז, ב. יח בסופו. לא, כ. לג, יג. מד, טז. נב, ג. ס, יא. סה, ח. צט, ו), המתחילים במ' ומ...
על ידי דרומי
ג' ינואר 15, 2019 4:23 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך אומרים בלשון הקודש "באופן ישיר" ו"באופן עקיף"?
תגובות: 19
צפיות: 333

Re: איך אומרים בלשון הקודש "באופן ישיר" ו"באופן עקיף"?

עיין אנציקל' תלמודית ערך 'גרמא'...
על ידי דרומי
ג' ינואר 15, 2019 3:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התואר 'ותיק וחסיד' לבשר ודם
תגובות: 4
צפיות: 99

התואר 'ותיק וחסיד' לבשר ודם

במכתבים מימי קדם נפוץ לכנות יהודי חשוב בשם 'ותיק וחסיד' (הרבה פעמים בראשי תיבות 'ווח"ס', ועוד). מרפרוף קצת ב'אוצר החכמה' נראה שימוש רב בתוארים אלו כבר במכתבים שהיו מחו"ל לארץ הקודש ולהיפך בתחילת העליה החסידית לטבריא (תק"מ ואילך. ומעניין לדעת האם גם אצל 'מתנגדים' השתמשו בתוארים אלו, או...
על ידי דרומי
ב' ינואר 14, 2019 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עושה שבת חמור יותר מכל מצווה אחרת?
תגובות: 7
צפיות: 118

Re: מה עושה שבת חמור יותר מכל מצווה אחרת?

יש לדקדק בלשון הרמב"ם שהאריך וכתב "המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם כגוים לכל דבריהם" – דלכאורה, זה שעובד ע"ז הוא כגוי אין מקומו כאן, והיה לו לקצר ולדבר על המחלל שבת בלבד, והיה אומר "הרי הוא כעובד עבודה זרה וכגוי לכל דבר". ויש לבאר, שבאריכות יתירה זו נתכ...
על ידי דרומי
ב' ינואר 14, 2019 6:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עושה שבת חמור יותר מכל מצווה אחרת?
תגובות: 7
צפיות: 118

Re: האם יש בשבת דבר שעושה אותו חמור יותר מכל מצווה אחרת?

ראה לשון הרמב"ם בסוף הלכות שבת, ובספר 'יין מלכות' לשם.
על ידי דרומי
ב' ינואר 14, 2019 1:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם
תגובות: 9
צפיות: 313

Re: וַיָּ֤קָם מֹשֶׁה֙ וַיּ֣וֹשִׁעָ֔ן וַיַּ֖שְׁקְ אֶת־צֹאנָֽם

יש לומר שבמקרה של בנות יתרו יש שני חידושים: (א) מדובר בהצלת נשים, ולכאורה משה יכול להתחמק מכך וכאותו חסיד שוטה כו'. (ב) אלו שהרחיקום עשו זאת מחמת מחלוקת בדיעות (ולא סתם מריבה 'פלילית'), וא"כ לכאורה יכול משה להתחמק מהתערבות בענינים של 'פוליטיקה מקומית' שאין זה מענינו כו'. ואעפ"כ, קם והושיע ...
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 10:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1416
צפיות: 93514

Re: איפה אכלו את קרבן פסח

ראה 'תורה שלימה' עה"פ (יתרו יט, ד)

ולכאורה פשוט שההקרבה - כלומר: הזאת הדם - היתה במצרים, על בתיהם כמובן
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 10:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 56
צפיות: 8865

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

הוא אשר כתבתי לעיל, שכפי הנראה היה איזה ענין שבפני רבים לא יראה כ"כ טוב, משא"כ ביחיד.

וכעין זה הוא לגבי 'עברית', שכפי הנשמע ביחידות היה מדבר יותר 'חופשי', משא"כ בקטעים המוסרטים שמדבר יותר ב'כבדות'.

[אין לי וודאות גמורה שאכן כך היה].
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 9:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 56
צפיות: 8865

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

לא רק תיכנן, אלא אכן התפרנס מזה במשך תקופה מסויימת.
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת תפילין לבר מצווה.
תגובות: 45
צפיות: 2214

Re: הזמנת תפילין לבר מצווה.

כמה מהמתעסקים בעניני תפילין - סופרים ועוד - טענו בפניי שאין בכך שום ענין. (ב'מקשה').
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 8:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 56
צפיות: 8865

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

בכלל בכגון דא יש אפשרות גם שעשה זאת בכוונה תחילה (וכעין זה בעברית).
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 7:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידותיהם הנאצלות של גדולי אומתנו
תגובות: 22
צפיות: 402

Re: מידותיהם הנאצלות של גדולי אומתנו

בדרך כלל בכאלה דברים סיפור מביא סיפור. כתוב סיפור אחד לדוגמא וזה יגרור עוד. או שתפרט יותר מידה ספציפית זו או אחרת.
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 7:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 'אברך' - עד מתי?
תגובות: 1
צפיות: 185

'אברך' - עד מתי?

בימינו מקובל לחלק את האנשים הנשואים לשנים - עובדים ו'אברכים'. 'אברך' הוא מי שיושב על התורה ועל העבודה. לכאורה, התואר 'אברך' מקורו בפ' מקץ, שם נאמר על יוסף 'אברך', ורש"י מפרש שהכוונה 'אב בחכמה ורך בשנים'. מדוע בימינו מכנים 'אברך' דוקא אנשים שכבר יצאו מהישיבה, כלומר, שהם כבר לא כ"כ 'רכים' בש...
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 7:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציון המקום שבו נכתב המכתב
תגובות: 2
צפיות: 64

ציון המקום שבו נכתב המכתב

בהרבה תשובות של פוסקים, וכן במכתבי צדיקים וכו', מוצאים אנו שהכותב מציין היכן הוא נמצא - "החופק"ק..." או באופן אחר.

ויש לשאול, למאי נפק"מ? ומה הענין בזה?
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1416
צפיות: 93514

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היה פעם אשכול (אחד לפחות) על המימרא הזאת
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 11:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: שירה בתקופות קשות: מעשי ידי טובעים ואתם אומרים שירה?...
תגובות: 4
צפיות: 126

Re: שירה בתקופות קשות: מעשי ידי טובעים ואתם אומרים שירה?...

ההבדל פשוט ומתבקש מעצמו. הרי פשוט שאת מצות מסירות נפש יש לקיים בשמחה, כמו כל המצוות (ראה רמב"ם סוף הל' לולב). אלא שיתכן שמי שמסופר עליו כאן לא הרגיש שהוא בעצמו 'טובע', אלא ראה רק את סבלם של האחרים. [בכל מקרה, הביטוי 'מעשי ידי טובעים' כו' אינו מתאים כלפי יהודים, אלא רק כלפי גויים להבדיל, כמובן. ...
על ידי דרומי
א' ינואר 13, 2019 10:56 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 451

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

אין מתרצים שאלה אחת בזה שיש שאלות נוספות... למעשה עדיין לא ברור לי למה קראו להקלף שאותו שמים על מזוזת ימין של הבית בשם 'מזוזה' סתם, ולא טרחו למצוא שם הולם להקלף בעצמו. ומה שכתב 'ביקורת תהיה' שמעיקרא דדינא היו צריכים המלים להיכתב על מזוזת הפתח גופא, וחידוש הוא שכותבים על קלף נפרד - אכן זה קצת מיישב א...
על ידי דרומי
ש' ינואר 12, 2019 10:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה לחסידים שבין חברי הפורום שיחיו.
תגובות: 11
צפיות: 689

Re: שאלה לחסידים שבין חברי הפורום שיחיו.

מה שבטוח הוא שהיו מצדיקי החסידות שדיברו בשפת סתרים, ו'הלבישו' דברים אמיתיים ונעלים בתוך דברי צחות ומילתא דבדיחותא.

אחד הידועים בסגנון זה הוא הרה"ק ר"מ מפרימשלאן.
על ידי דרומי
ש' ינואר 12, 2019 9:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 204
צפיות: 16656

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

יפה כתבת! עלה והצלח במחקריך החשובים, ויהי ה' עמך. באמת לא מתאים לסכם ענינים העומדים ברומו של עולם, והיו שהשקיעו בהם שעות רבות של מחשבה ועיון, מוח ולב - בפורום כזה, עם כל מעלותיו. [אגב, מסופר שפעם נכנס (באירופה שלפני המלחמה) איזה רב שלא הכיר את מושגי הקבלה לאיזה בית מדרש חסידי וראה שם איזה דף מודפס ו...
על ידי דרומי
ש' ינואר 12, 2019 9:12 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 451

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

זז מוות זה אותיות המלה 'מזוזות' כמו שכתובה בתורה.

הברכה היא 'לקבוע מזוזה'.

ובכל מקרה, השאלה שלי היא בדרך הפשט.
על ידי דרומי
ש' ינואר 12, 2019 8:50 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 451

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

איני מבין מה אתה רוצה. הרי אתה רואה שהכוה"ק התקשה בלשון הברכה 'לקבוע מזוזה', ולא נחה דעתו עד שביאר הענין באופן מחודש מאוד. שאלתי היא אם יש הסבר יותר פשוט
על ידי דרומי
ו' ינואר 11, 2019 1:35 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 451

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

יישר כח!

אותו יהודי ששאל ממני את השאלה לא יוכל לכאורה להבין את תשובתו של הכוה"ק...

ואם יש תשובה יותר פשוטה אשמח.
על ידי דרומי
ו' ינואר 11, 2019 12:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מן השמים ירוחם - ירוחם טמירי"
תגובות: 38
צפיות: 3561

Re: "מן השמים ירוחם - ירוחם טמירי"

כהערת אגב, לא מסתבר לכאורה לומר שהמלה 'ירוחם' תרמוז לרבינו ירוחם, שהרי דרך ארץ בסיסית להוסיף את האות ר' קודם לכן ( ר' ירוחם), וקשה להאמין שמחמת קיצור הלשון יחסירו אותה (אני כותב זאת בלי להכיר מקרוב את נשואי האשכול, ויתכן שאני טועה כמובן). ואגב דאגב, תמיד תמה אני לראות שיש רחובות הנקראים על שם גדולים...
על ידי דרומי
ה' ינואר 10, 2019 9:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 204
צפיות: 16656

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

כבד עליי לעיין היטב בכל דברי הרב בריושמא, וכבר כתבתי לעיל שנראה מקופיא שלא דייק מספיק בשיטת בעה"ת (שאינה נמצאת רק בספר התניא עצמו אלא בעוד מחיבוריו, וכן בחיבוריו של ממשיכי דרכו). עכ"פ, כהמחשה מסויימת לענין ה'צמצום' על פי חב"ד, אביא קטע מעניין ('אגרות קודש' חלק א ע' קכז): "יתבונן ...
על ידי דרומי
ה' ינואר 10, 2019 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אמירת תחנון ביום פטירת צדיק
תגובות: 14
צפיות: 384

Re: אי אמירת תחנון ביום פטירת צדיק

המנחת אלעזר ממונקאטש מדבר ע"ז באריכות בספרו 'דברי תורה' ועוד.

סביר להניח שכבר היה אשכול אחד לפחות על הנושא
על ידי דרומי
ה' ינואר 10, 2019 6:09 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 451

למה נקרא שמה מזוזה?

כשלמדתי עם מישהו והוא נחשף לראשונה לפסוק 'ושמתם על שתי המזוזות ועל המשקוף' - שאלני שאלה פשוטה: אם צדי הדלת נקראים בעצמם בשם 'מזוזות', מה טעם נקרא הקלף שכותבים ושמים עליהם בשם 'מזוזה', ולא נתנו לו שם מיוחד בפני עצמו? כלומר, כמו שקוראים לתפילין בשם מיוחד - 'תפילין' ולא אומרים 'ראש' או 'יד' (אלא ' תפיל...
על ידי דרומי
ד' ינואר 09, 2019 8:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם מי היאור נהפכו לדם?
תגובות: 22
צפיות: 1510

Re: האם מי היאור נהפכו לדם?

הציטוט הארוך מפורום אחר ובפרט באופן לא קריא כל כך - אינו הולם
על ידי דרומי
ד' ינואר 09, 2019 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?
תגובות: 25
צפיות: 529

Re: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?

לו ידע גם את משמעותה של המלה לא היה מעלה בדעתו שישנו מתקל"ט אליה... כמובן שמחפשים סימן ברכה
על ידי דרומי
ד' ינואר 09, 2019 3:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?
תגובות: 25
צפיות: 529

Re: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?

כל תיבה שצריכה ה' בתחילתה - הטיל לה ל' בסופה...
על ידי דרומי
ד' ינואר 09, 2019 3:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נתיחת גופה לאחר המוות
תגובות: 43
צפיות: 1151

Re: נתיחת גופה לאחר המוות

הערת אגב (קשור לפרשת השבוע) - גם הבן החכם שואל "מה העדות והחוקים והמשפטים אשר צוה ה' אלקינו אתכם"...
על ידי דרומי
ד' ינואר 09, 2019 2:22 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עירוב בירושלים
תגובות: 7
צפיות: 536

Re: עירוב בירושלים

אני מניח שיש כאן בפורום גם אנשים הנקראים 'רבנים' והם מכירים את העירוב בירושלים. ואליהם שאלתי.

עבור לחיפוש מתקדם