החיפוש הניב 2709 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ב' אוקטובר 15, 2018 7:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 44
צפיות: 7449

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

ביומן הנ"ל של ר' יהושע מונדשייין ז"ל - תאריך כ' מנחם אב - ראיתי דבר פלא: קודם שהלך לביתו [בליל ש"ק] ציפה ליד חדרו רץ אודות ר' אבא [פליסקין, ששחור אחד פצע את ראשו] ושאל באם יודע שם האם. ו שאל האם הי' זה א שוו.. ולא סיים ואמר: א טונקעלער . [אח"כ באו לביתו ואמרו שהרופאים אומרים שצרי...
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 15, 2018 5:27 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 265
צפיות: 33489

Re: עזרה - וורד

אני רוצה להדפיס דפים מוורד, אך אין לי צורך בהערות השוליים. איך אני נותן בהוראה אחת למחוק את כל ההערות?
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 15, 2018 5:10 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ביאור בסליחת ''ישראל עמך תחינה עורכים''
תגובות: 2
צפיות: 52

Re: ביאור בסליחת ''ישראל עמך תחינה עורכים''

איני רואה צורך להוציא את הדברים מהפשט הפשוט ולהעמיס כאן ענינים 'סגוליים'
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 15, 2018 5:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 28
צפיות: 579

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

הרמב"ם פסק (הל' דעות פ"א ה"ד) שאדם צריך להיות "שמח כל ימיו", ואולי משום הכי לא הביא כלל דברי חז"ל ש"משנכנס אדר מרבין בשמחה".

וכמדומה שבשו"ע לא הובא לא זה ולא זה, ולכן לא נהגו כך (המג"א הוא הראשון שמביא להלכה את זה שמנכנס אדר כו').
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 15, 2018 4:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7339
צפיות: 674143

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

אגב אורחא, ראה בספר 'נשיא וחסיד' ע' 484 (שם לגבי הזמנת רה"מ לכנסי' הגדולה שהתקיימה בתשכ"ד, ולגבי היעדרותו של זלמן שזר)
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 15, 2018 10:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה - שטן? יצר הרע?
תגובות: 15
צפיות: 254

Re: אשה - שטן? יצר הרע?

אם כבר הביאו מרבינו בחיי, זכור לי שראיתי בפירושו לפ' ויקרא עה"פ "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו גו'" - ש'דבש' בגימטריא 'אשה', ולכן וכו'
על ידי דרומי
א' אוקטובר 14, 2018 4:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57282

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ראיתי מי שהעיר על המאמר של הגר"ש הנ"ל ומצו"ב [ובעניי לא הספקתי לקרוא בעצמי לא את המאמר המקורי ולא את התגובה]
על ידי דרומי
א' אוקטובר 14, 2018 4:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת נח - אתה ובניך ואשתך
תגובות: 11
צפיות: 285

Re: פרשת נח - אתה ובניך ואשתך

ראה גור אריה ז, ז. כלי יקר ח, יז.
על ידי דרומי
א' אוקטובר 14, 2018 10:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: גרמניה - אשכנז או מגוג?
תגובות: 10
צפיות: 248

Re: גרמניה - אשכנז או מגוג?

יש בפירוש הרס"ג (שנדפס ב'תורת חיים' של מוה"ק). וכמובן 'דעת מקרא'.

[ידוע שאמרו צדיקים על גרמניה שהיא קליפת 'עמלק'. וצ"ע].
על ידי דרומי
א' אוקטובר 14, 2018 9:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מנין הדורות בפרשת בראשית ובפרשת נח.
תגובות: 3
צפיות: 55

Re: מנין הדורות בפרשת בראשית ובפרשת נח.

עמדו בזה הקדמונים, ואיני זוכר כרגע מקום כבודו. כדאי לבדוק ב'אוצר מפרשי התורה'.
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 13, 2018 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העולם הולך ומתגלגל
תגובות: 6
צפיות: 171

Re: העולם הולך ומתגלגל

איני רואה מקום לקושיא כאשר הרמב"ם עצמו מפרש רק את "נח, שם ועבר", ומשמע להדיא שחם ויפת לא היו מאמינים גדולים.
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 13, 2018 9:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ירד גשם רגיל לאחר המבול?
תגובות: 2
צפיות: 63

Re: האם ירד גשם רגיל לאחר המבול?

יתכן. הדיוק שלי הוא ממה שכתב רש"י על המלים "יבשה הארץ" - "נעשה גריד כהלכתה".

ולכאורה, בכ"ז חשון - יום הפסקת המבול (לר"א) - הרי אמורה הארץ להיות רטובה קצת בלי קשר למבול...
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 13, 2018 9:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואריה כבקר יאכל תבן - למה פעמיים?
תגובות: 0
צפיות: 52

ואריה כבקר יאכל תבן - למה פעמיים?

כולם מכירים את הנבואה בישעיה יא אודות "וגר זאב עם כבש גו'", שבתוכה נאמר "ואריה כבקר יאכל תבן" (לבני חו"ל - הפטרת אחש"פ). פחות מוכר שהמלים "ואריה כבקר יאכל תבן" מופיעים שוב בישעיה סה, ושם: "זאב וטלה ירעו כאחד, ואריה כבקר יאכל תבן, ונחש בעפר לחמו ". הש...
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 13, 2018 8:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ירד גשם רגיל לאחר המבול?
תגובות: 2
צפיות: 63

האם ירד גשם רגיל לאחר המבול?

הכתובים בפרשת נח מתארים באריכות את התהליך שעבר על העולם עד שהתייבש סופית ממי המבול.

האם נכון לומר שמאז הפסיק המבול ועד שיבשה הארץ סופית (בכ"ז מרחשון) לא ירד גשם רגיל כלל?
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 12, 2018 3:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 44
צפיות: 7449

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

חשיפה - יומנו של ר"י מונדשיין ע"ה שלמד בבית מדרשו של האדמו"ר בשנת תשכ"ז
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 12, 2018 1:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תגלית מפלאי החיבור משנה תורה להרמב"ם
תגובות: 8
צפיות: 430

Re: תגלית מפלאי החיבור משנה תורה להרמב"ם

מעניין.

יש לציין ולהדגיש שגם בתורה שבכתב אין הגמילות חסדים בתחילה ממש ודו"ק.
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 12, 2018 1:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לזוה"ק שהביא הגר"א בענין שבעים אומות
תגובות: 11
צפיות: 1012

Re: מקור לזוה"ק שהביא הגר"א

בענין חשיבותם של עשו וישמעאל ביחס לשאר האומות - יצויין גם לספר 'אור התורה' (להצמח צדק) פ' וזאת הברכה עמ' א'תתמ.
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 12, 2018 12:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קניית עליה ב10 ש"ח
תגובות: 11
צפיות: 344

Re: קניית עליה ב10 ש"ח

פעם נכנסתי לתומי לבית כנסת ירושלמי באמצע המכירה בשבת, ושמעתי 'אלף דולר מפטיר'.

היה נדמה לי משהו לא מתאים, כי האנשים שם לא היו נראים מהעשירון העליון, עד ששמעתי מכירה חדשה מתחילה במלים 'צען דולר', וזה שהעלה במחיר הציע 'עלף דולר', ואז הבנתי...
על ידי דרומי
ד' אוקטובר 10, 2018 12:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 42
צפיות: 2059

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

זה לא הדבר היחיד שבו מוסכמות חברתיות שונות מונעות מהרבה מאתנו להיות בריאים יותר / חכמים יותר / וכו'. ועיין באשכול שנפתח פעם אודות השימוש באופניים.
על ידי דרומי
ד' אוקטובר 10, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת
תגובות: 14
צפיות: 384

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

התופעה של זלזול באיסור מלאכה ע"י גוי בשבת לא חדשה היא בארץ, ובדברי הפוסקים רואים שהם מתריעים עליה פה ושם על כך שמקילים בזה שלא לצורך.
על ידי דרומי
ד' אוקטובר 10, 2018 1:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 28
צפיות: 579

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

[בהל' שמחות כ' הרמב"ם שיש חובת אבלות גם לקרובי האבל (ל"ע) - כגון סבא ודוד כו' - בפניו, ולמעשה אין נוהגים כן]

כל הדין של שושבינות בחתונה והחוב להחזירה כו' אינו נוהג כיום
על ידי דרומי
ג' אוקטובר 09, 2018 11:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 42
צפיות: 2059

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

נראה שהוא ע"ד הא לן והא להו, והיינו שרוב הציבור החרדי יותר 'מפונק' ואינו צריך לקחת את התפילין בדרכים יותר מידי רחוקות, אלא יש לו תא בבית הכנסת או בישיבה, וכדומה לזה, אבל הציבור הדתי שהולך לצבא וכיו"ב (וגם יותר 'ספורטיבי' מבחינת טיולים בכלל) נדרש יותר לתיק עמיד וחסין מפני כל צרה וצוקה שלא ת...
על ידי דרומי
ג' אוקטובר 09, 2018 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכרת הטוב לגדולי ישראל ע"י קירוב נכדיהם וצאצאיהם
תגובות: 11
צפיות: 458

Re: הכרת הטוב לגדולי ישראל ע"י קירוב נכדיהם וצאצאיהם

וגם בתנאי שלא עבד ברעיית צאן וכיוצא בזה, ונכלל לגדר 'חרדי עובד'.
על ידי דרומי
ג' אוקטובר 09, 2018 4:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש ספרים על הלכות חול המועד?
תגובות: 10
צפיות: 212

Re: מחפש ספרים על הלכות חול המועד?

בספר 'פסקי תשובות' מלקט יפה כדרכו (לענ"ד) בסימנים הרלוונטיים

[הזכירו קודם את הספר 'חול המועד כהלכתו' שאכן מוקדש רק לענינים אלו, דא עקא שהספר נכתב לפני כשלושים שנה ומאז הודפס שוב במהדורת צילום בלבד עם הערות ותיקונים בסוף הספר בבחינת 'טלאי על טלאי']
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 08, 2018 8:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל ימי חייך - להביא לימות המשיח
תגובות: 2
צפיות: 125

Re: כל ימי חייך - להביא לימות המשיח

ייש"כ. אך לכאורה אינו מספיק כ"כ ליישב לשון 'בעצבון'.
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 08, 2018 3:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל ימי חייך - להביא לימות המשיח
תגובות: 2
צפיות: 125

כל ימי חייך - להביא לימות המשיח

ראיתי מביאים את דברי רבינו בחיי (בראשית ג, יד) על מ"ש "ועפר תאכל כל ימי חייך" - "יגיד שהעונש הזה לא יזוז ממנו לעולם, ואפילו בזמן המשיח .. וכענין שדרשוהו ז"ל ביציאת מצרים (ברכות יב, ב. הגדה של פסח) .. כל ימי חייך להביא לימות המשיח ". ולפו"ר יש לעיין בתרתי, ראשית - ה...
על ידי דרומי
א' אוקטובר 07, 2018 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שילוב אצבעות הידיים
תגובות: 52
צפיות: 4792

Re: שילוב אצבעות הידיים

שילוב - בשינוי ניכר
על ידי דרומי
א' אוקטובר 07, 2018 2:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדין הפסק לאחר ברכה
תגובות: 21
צפיות: 232

Re: שאלה בדין הפסק לאחר ברכה

ברור.
על ידי דרומי
א' אוקטובר 07, 2018 10:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לספר עם אשתו מותר
תגובות: 29
צפיות: 1909

Re: לשון הרע לספר עם אשתו מותר

על הגר"ש דבליצקי סופר שהוא החשיב זאת למחלוקת בין בעה"ת והח"ח.
על ידי דרומי
א' אוקטובר 07, 2018 10:36 am
פורום: ימות עולם
נושא: הגרי"ז נבחר לרב בבריסק רק הודות לחסידים בעיר
תגובות: 22
צפיות: 2108

Re: הגרי"ז נבחר לרב בבריסק רק הודות לחסידים בעיר

אולי חישב רק בתי כנסת רשמיים, ולא כלל 'מנינים' שנפתחו בבתים פרטיים וכדומה?
על ידי דרומי
א' אוקטובר 07, 2018 10:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדין הפסק לאחר ברכה
תגובות: 21
צפיות: 232

Re: שאלה בדין הפסק לאחר ברכה

לכאורה מכשול מצוי למדי, ומסתבר שכבר דיברו בזה בשו"תים.

ואולי באמת זהו אחד הטעמים לאלה שלא אוכלים בסוכה בשמע"צ?
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 06, 2018 11:26 pm
פורום: עזר אחים
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 30
צפיות: 4417

Re: כמה שירים, בבקשה.

אין טעם בחלוקת ציונים בכגון דא... ניתי ניגון ונשמע, והבוחר יבחר.
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 06, 2018 11:15 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לולב בשמיני עצרת
תגובות: 5
צפיות: 171

Re: לולב בשמיני עצרת

אני לא נוהג ככה, אך שמעתי על הנוהגים כן. יעויין נטעי גבריאל (וכיו"ב).
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 06, 2018 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושא רבה לילד שהגיע לחינוך
תגובות: 10
צפיות: 153

Re: קידושא רבה לילד שהגיע לחינוך

כמדומה שערבבת שני ענינים נפרדים. לדעת שועה"ר (ועו"פ) מותר לכתחילה להאכיל ילד לפני קידוש. אבל מה זה שייך לזה שחלה עליו חובה לשמוע קידוש במקום סעודה ? [ולהשוואה, גם באדם מבוגר יתכן ונתיר לו לאכול לפני קידוש מפני חולשה וכיו"ב. ואעפ"כ, ברור שכאשר הוא בא לעשות קידוש הוא חייב גם לאכול ...
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 06, 2018 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושא רבה לילד שהגיע לחינוך
תגובות: 10
צפיות: 153

Re: קידושא רבה לילד שהגיע לחינוך

האם זה מוסכם על הכל? בשבילי זה חידוש.
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 06, 2018 9:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי נשאר בארץ ישראל בזמן המבול
תגובות: 19
צפיות: 2581

Re: מי נשאר בארץ ישראל בזמן המבול

ראו גם כאן
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 06, 2018 9:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עלה זית של היונה
תגובות: 22
צפיות: 1607

Re: עלה זית של היונה

בהרחבה כאן

עבור לחיפוש מתקדם