החיפוש הניב 2339 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 46
צפיות: 671

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

בהמשך למה שכתבתי לעיל כי גם בעולם האמת יהיו חילוקי מעמדות עצמיים, כלומר: גם מי שהתאמץ ככל יכולתו בעולם הזה - יכול למצוא את עצמו ברמה אחרת מחבירו שהתאמץ כמוהו, מצאתי מפורש כדבריי בספר 'תורה אור' לבעל התניא, אם כי מציג שם גם את העמדה השניה, שבעצם לא יהיו הבדלים. ב'תורה אור' על מגילת אסתר (כמדומה שיש ג...
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 46
צפיות: 671

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

יש גם את המאמר הידוע: רצה הקב"ה לזכות את ישראל - לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 46
צפיות: 671

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

כתבת טוב, אבל עדיין נראה לי שיש הבדלים עצמיים שאינם תלויים בעשייה. כאשר הקב"ה נתן את התורה בהר סיני והיה משה מחיצה לעצמו, אהרן מחיצה לעצמו וכו', זה לא היה רק כשכר על איזה מעשה קדום שהם עשו, אלא משום שבעצם יש הבדל ביניהם. לאו דוקא במובן של מעלה לעומת חסרון, אבל בהחלט יש הבדלים וזה אינו בדרגת זה....
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת משנה הבריות על קוף מת: פסק מרבי חיים קנייבסקי שליט"א
תגובות: 3
צפיות: 40

Re: ברכת משנה הבריות על קוף מת: פסק מרבי חיים קנייבסקי שליט"א

יש לברר ולחפש מה עשו בסיפור הידוע עם הפריץ שהשליך קוף מת לתוך ביתו של היהודי שלו לפני פסח ונפלו משם מטבעות זהב.
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 44
צפיות: 579

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

הכל בידי שמים - חוץ מיראת שמים
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 8:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 46
צפיות: 671

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

הרב פ"ת, כמדומני שיש לך טעות בתפיסה שבה אתה תופס את עולם האמת. נכון ששם יינתן השכר על מה שעבדו בעולם הזה, אבל מסתבר לי בפשטות שגם שם יהיו חילוקי מעמדות . ואינו דומה ה'עולם הבא' של חסידי אומות העולם ל'עולם הבא' של ישראל, וכן על זה הדרך. [בעיניי זה פשוט ביותר, אבל אם יש צורך אולי אחפש מ"מ].
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 8:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 46
צפיות: 671

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

יש מקורות שבהן מפורש כי האמונה בנשים חזקה יותר מבאנשים, וזה מורה על מעלתן לעומת הגברים.
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 4:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 62
צפיות: 1662

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

והאמת לעומק אמיתתה היא שלא היו טעויות.
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 12:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עטיפת המזוזה כיצד?
תגובות: 0
צפיות: 34

עטיפת המזוזה כיצד?

בכמה ספרים כתבו אודות החומר הראוי לעיטוף המזוזה. לדוגמא, יש ששללו מתכת. אשמח להפניה למאמר המסכם את עיקרי השיטות בזה וטעמיהם
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 11:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 684
צפיות: 10419

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

טיפ קטן בהקשר זה (בדוק ומנוסה...): לא אחת בלהט הדיון ובריתחא דאורייתא מוציא אחד החכמים את הגיגיו, ולאחר כמה שניות או כמה דקות מתברר לו שבעצם זה לא היה כל כך מתאים לאשכול הספציפי הזה, או בכלל לא מתאים. ובכן, חסד נפלא עשה אתנו הקב"ה, ונתן את האפשרות למחוק דברים גם לאחר כתיבתם, וגם פורום דידן התבר...
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 10:56 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 684
צפיות: 10419

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

לענ"ד חבל לך על הזמן. לכל אחד מאתנו יש מצבי רוח, ובמקרה 'נפלת' על מישהו שהיה קצת עצבני. תמשיך הלאה לנושאים אחרים, וחבל לנבור בעבר ולהתעמק יותר מידי בכל תגובה כאן
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד
תגובות: 16
צפיות: 121

Re: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד

להעיר גם מאגרות משה חלק א סימן מה לגבי כניסת כלב וחמור לבית הכנסת.
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד
תגובות: 16
צפיות: 121

Re: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד

החידוש הוא האיסור, לא ההיתר

ואם רש"י מביא 'מעשה רב' ממשה רבינו שהראה לכל ישראל חיות טמאות - למה צריך היתרים נוספים?
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד
תגובות: 16
צפיות: 121

Re: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד

יש לי בוורד
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת מקור: התורה כישות עצמאית ויחסיה עם בני אדם
תגובות: 4
צפיות: 68

Re: בקשת מקור: התורה כישות עצמאית ויחסיה עם בני אדם

ערבך ערבא צריך (מנלן שהנבואה והחכמה הם ישות עצמאית?)... לא הבנתי כ"כ את דבריך, ואם תסביר יותר אולי ייקל לעזור.
על ידי דרומי
ה' אפריל 19, 2018 9:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד
תגובות: 16
צפיות: 121

Re: ראיית חיות טמאות לצורך לימוד

אין שום איסור להסתכל על חיות טמאות, אבל יש סלסול מעלה בזה כדמוכח מכמה הלכות ומנהגים (לדוגמא המנהג לעטוף את הילד בטלית כשנכנס ל'חדר' כדי שלא יראה חיות טמאות בדרך). ולצורך לימוד פשיטא שמותר. ולהעיר שהאש על המזבח היתה רבוצה כארי או ככלב.

וראה באריכות גדולה בספר 'שולחן מנחם' חלק ה עמ' כ ואילך.
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 942
צפיות: 66245

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אם אמר 'תיקון ליל שבועות' רואה את זה שם (מכיון שההפטרות של שבועות הובאו בשלמותן)
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 8:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?
תגובות: 6
צפיות: 66

Re: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?

וחשבתי בדרך אפשר, שהמיותר בפסוק הוא המלה 'לי'. כלומר: היה יכול לומר 'כנגע נראה בבית' - ולשם מה מדגיש 'לי '? [ולכל היותר היה צריך לומר 'נגע נראה לי', ולמה גם ' כ נגע' וגם ' לי '?] אלא שמכאן למדנו שבא הכתוב להדגיש שהמשפט צריך להיאמר באופן סובייקטיבי, אפילו מי שבאמת יודע. ולפי זה מדוייק שהעתיק רש"...
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 8:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 942
צפיות: 66245

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

האם אין זה באחת ההפטרות?
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 11:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 684
צפיות: 10419

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

ברור שיש 'קפאון' מסויים, שהרי אין מקדשים את החודש ע"פ הראיה והלוח קבוע מראש וכו' וכו'. וברור שהמצב בזמן הגלות אינו הגיוני והוא נחשב למצב בלתי תקין.

מצד שני הרי יש כל הזמן התפתחות של התורה - ללא 'מהפכות'. וראה בהקדמת הרמב"ם לספר היד.
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:56 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 684
צפיות: 10419

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

יש הרבה מה להאריך בדברי הרמב"ם (במו"נ) ובדעת הראשונים שסוברים אחרת (ראה רש"י תולדות כו, ה. קדושים יט, יט. בשלח טו, כו. יומא סז, ב). אך אין לי את הזמן כרגע.
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?
תגובות: 6
צפיות: 66

Re: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?

אכן פשוט הדבר.

ואגב, מאז ומתמיד הוקשו לי דברי רש"י - למה אי אפשר לומר פשוט שהתורה על הרוב תדבר, ורובא דעלמא לא בקיאים בדינים והם פשוט לא יכולים לומר בוודאות "נגע נראה לי בבית"? מנין שיש כאן כוונה מיוחדת שאפילו מי שכן יודע בכל זאת לא יאמר כן?
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 49
צפיות: 1304

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

הצגת נקודה מעניינת, אלא שיש גם צד הפוך. מה יקרה כאשר הילד יגדל מעט וייחשף לדיעות מעט שונות ויגלה שאביו ואמו פשוט 'היתלו' בו?
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 913

Re: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?

וראה בענין זה באוה"ח הק' בפ' ראה בסוף פרשת עיר הנדחת.
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:37 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 684
צפיות: 10419

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

מי שלומד את הרמב"ם על הסדר ורואה את דבריו בסוף ספר עבודה, מבין שענין הטעם בכלל לא משנה לאף אחד. רק בסוף ספר קרבנות הוא מגלה שיש תועלת בענין הטעם. זה מחדד את ההרגשה שלא מדובר בדבר מובן מאליו וגם לא ביסוד באמונה , אלא בחידוש נוסף . מי שמשום מה לא מתחבר עם החידוש הזה אין בזה שום שמץ של כפירה ח&quo...
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מנחה חריבה על סוטה - לימי הספירה
תגובות: 2
צפיות: 67

Re: מנחה חריבה על סוטה - לימי הספירה

איפוא משיגים את הספר בקלות?
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 684
צפיות: 10419

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

הקביעה שאתה מציג אינה כה פשוטה. יש בזה מחלוקת בין גדולי הדורות, ויש הכותבים בפירוש (כמדומני רש"י) שאין למצוות טעם. והאריכו בזה מאוד בספרי המחשבה. וראה גם בדברי הרמב"ם בסוף ספר עבודה ובסוף ספר קרבנות - בסוף ספר עבודה הוא מציג צד אחד ובסוף ספר קרבנות הוא מציג צד שני. ודו"ק.
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:15 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: כמה שנים קודם הגאולה יהיה חירות חזקה לישראל - בן איש חי
תגובות: 8
צפיות: 254

Re: כמה שנים קודם הגאולה יהיה חירות חזקה לישראל - בן איש חי

בפשטות כוונתו למצב בני ישראל בארה"ב, ה' עליהם יחיו (שהרי משווה את זה לחירות שהיתה במצרים, ומסיים שרק לאחר מכן יבואו לארץ ישראל עם משיח בב"א)
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 10:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרשת קדושים ושאר מצוותיה
תגובות: 4
צפיות: 207

Re: פרשת קדושים ושאר מצוותיה

ראה גם כאן (סימן ב')
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 12:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 684
צפיות: 10419

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

נו, על זה בדיוק הויכוח, עד כמה פסול נשים לעדות הוא עיקר בתורה, וכדרך ויכוח נאמרות בו גם סברות לא נכונות
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 12:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 684
צפיות: 10419

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

צר לי לאכזב אותך אך הרבה מהדיונים כאן עוסקים בטפל ולא בעיקר. על אחת כמה וכמה במדור הנקרא 'אספקלריא' שכל ענינו לדון בענינים טפלים ולא עיקריים...
על ידי דרומי
ד' אפריל 18, 2018 12:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 684
צפיות: 10419

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

לא כתבתי שיש כזה מדרש אלא שזה נאמר בספרים רבים. לדוגמא האור החיים הק' בפ' שמיני יא, ז
על ידי דרומי
ג' אפריל 17, 2018 11:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 684
צפיות: 10419

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

נראה שלא קראת בעיון את כל מה שנכתב עד כה, ופלא על הבהילות והלחץ להגיב בחופזה.

בהרבה ספרים כתבו שלעתיד לבוא ימצאו היתר לבשר החזיר. אז על אחת כמה וכמה שיש סיכוי קלוש שימצאו היתר לנשים להעיד.

לפי כללי ההלכה זה כנראה לא נכון, וכמו שהאריכו פה כמה כותבים, אך מי שבטעות חושב כך אינו 'קונברסטיבי'
על ידי דרומי
ג' אפריל 17, 2018 11:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים בכל יום
תגובות: 16
צפיות: 342

Re: ברכת כהנים בכל יום

אם אתה יודע אז כנראה זה נכון. אגב, ספרדים נושאים כפים בכל יום גם בחו"ל
על ידי דרומי
ג' אפריל 17, 2018 11:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 684
צפיות: 10419

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

גם לי ההדיוט נראה מחודש מאוד לומר שיש אפשרות תורנית לשנות את הדין בענין עדות ולהכשיר נשים.

אבל מי שבכל זאת רוצה ללמוד כן יכול למצוא אסמכתא לדבריו בספר 'תורה אור' פרשת ויגש דף מה בתחילתו.
על ידי דרומי
ג' אפריל 17, 2018 10:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 46
צפיות: 671

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

זה באמת לא כ"כ משנה, שהרי לכל אחד בנפשו פנימה יש בחינה שהיא 'בעל תשובה' או 'חוזר בשאלה' ועד ל'הגוי אשר בקרבך'...

וכמו הפתגם שאומרים, שכשרוצים לדעת אם הבינו סברא טוב צריך לחשוב האם הייתי מצליח להסביר את זה לסטודנט זר שלא למד ולא שנה.
על ידי דרומי
ג' אפריל 17, 2018 10:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 49
צפיות: 1304

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

יכול להיות גם הפוך, שהעומדים בראש המדינה הם אנשים כשרים ויראים, ואעפ"כ המדינה כמדינה היא גוף אסור ומושלל.

והערת אגב, יש מקום להניח שר"י מסאטמר הקצין את הדברים בבחינת 'סייג לתורה', ולא שבאמת הוא סבר עד כדי כך.
על ידי דרומי
ג' אפריל 17, 2018 10:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 684
צפיות: 10419

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

כלימוד זכות, ברור שכאשר יקויים היעוד ואשיבה שופטיך כבראשונה ויהיה לנו בי"ד גדול בחכמה ובמנין, יוכלו להכריע הלכות באופן אחר מהיום. וזהו סוד מה דאיתא בספרים שאז תהיה הלכה כבית שמאי, משום שבית הדין החדש ידון במחלוקות באופן מחודש והכרעת שכלם תהיה אז נוטה יותר לבית שמאי. אמנם זה כמובן רק בדברים שנחל...

עבור לחיפוש מתקדם