החיפוש הניב 2717 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ו' אוקטובר 19, 2018 3:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לעתיד לבא תחזור העבודה (בביהמ"ק) לבכורות
תגובות: 7
צפיות: 703

Re: לעתיד לבא תחזור העבודה (בביהמ"ק) לבכורות

יש להוסיף שבכתבי האריז"ל מצינו שלעתיד לבוא יתחלפו הלוים בכהנים והכהנים בלוים, וזה 'מסבך' עוד יותר את כל הענין...

ובכתבי האדמו"ר האמצעי (בנו של בעה"ת) האריך בזה שלעתיד לבוא יעבדו הבכורות במקום הכהנים ממש.

ונראה התיווך בכל ענינים אלו שיהיו כמה תקופות, ואכ"מ.
על ידי דרומי
ה' אוקטובר 18, 2018 10:29 pm
פורום: ימות עולם
נושא: פרשת 'יהודי גרוזיה' - מהי?
תגובות: 12
צפיות: 1011

Re: פרשת 'יהודי גרוזיה' - מהי?

על חכם יהודה בוטראשוילי - רבם של יהודי גרוזיא
על ידי דרומי
ד' אוקטובר 17, 2018 4:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 497
צפיות: 62659

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

אני מחפש מי שכתב והרחיב בענין ה'גארטל', בין לתפלה ובין לשאר מצוות, ומה בדיוק החידוש של החסידים בענין זה בשעה שכבר בשו"ע נזכר הענין ד'הכון גו'', וכל המסתעף בענין זה.
על ידי דרומי
ד' אוקטובר 17, 2018 1:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת נח - אתה ובניך ואשתך
תגובות: 15
צפיות: 406

Re: פרשת נח - אתה ובניך ואשתך

מתוך הספר 'ביאורי החומש' יש לתמוה: מדוע נח חיכה לציווי מפורש על כך שייצא מהתיבה, ולא יצא מעצמו? ועוד יותר קשה לגבי בעלי החיים, שמשמע כי בעלי החיים לא רצו מעצמם לצאת מהתיבה, ועד כדי כך שנח צריך היה להוציאם בעל כרחם – "אם אינם רוצים לצאת הוציאם אתה"! ויש לבאר: מבואר בספרים , שבתיבת נח שרר מצ...
על ידי דרומי
ד' אוקטובר 17, 2018 12:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?
תגובות: 10
צפיות: 128

Re: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

וראה השגת הראב"ד סוף פ"א מהלכות עבודה זרה, ובדברי הכס"מ והמגדל עוז שם.
על ידי דרומי
ג' אוקטובר 16, 2018 10:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?
תגובות: 10
צפיות: 128

Re: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

בפשטות מסתבר שלא היה כל קשר בין אברהם לשם ועבר, שהיו הרבה מעבר לסבא רבא שלו, ומן הסתם לא גרו באותו מקום ואף התחבורה דאז לא היתה מפותחת (וראה גם ברש"י פ' נח עה"פ מן הארץ ההיא יצא אשור, דוק ותשכח).

השאלה היא רק למה לא נכנס אברהם לפורום כאן ושאל את שאלותיו והיה מקבל מענה מיידי?
על ידי דרומי
ג' אוקטובר 16, 2018 10:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 399
צפיות: 47199

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

זכור לי שהיה על זה דיון נרחב בפורום כאן. אני ממליץ שפשוט תעשה חיפוש
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 15, 2018 7:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 44
צפיות: 7612

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

ביומן הנ"ל של ר' יהושע מונדשייין ז"ל - תאריך כ' מנחם אב - ראיתי דבר פלא: קודם שהלך לביתו [בליל ש"ק] ציפה ליד חדרו רץ אודות ר' אבא [פליסקין, ששחור אחד פצע את ראשו] ושאל באם יודע שם האם. ו שאל האם הי' זה א שוו.. ולא סיים ואמר: א טונקעלער . [אח"כ באו לביתו ואמרו שהרופאים אומרים שצרי...
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 15, 2018 5:27 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 265
צפיות: 33882

Re: עזרה - וורד

אני רוצה להדפיס דפים מוורד, אך אין לי צורך בהערות השוליים. איך אני נותן בהוראה אחת למחוק את כל ההערות?
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 15, 2018 5:10 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ביאור בסליחת ''ישראל עמך תחינה עורכים''
תגובות: 2
צפיות: 91

Re: ביאור בסליחת ''ישראל עמך תחינה עורכים''

איני רואה צורך להוציא את הדברים מהפשט הפשוט ולהעמיס כאן ענינים 'סגוליים'
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 15, 2018 5:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 44
צפיות: 915

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

הרמב"ם פסק (הל' דעות פ"א ה"ד) שאדם צריך להיות "שמח כל ימיו", ואולי משום הכי לא הביא כלל דברי חז"ל ש"משנכנס אדר מרבין בשמחה".

וכמדומה שבשו"ע לא הובא לא זה ולא זה, ולכן לא נהגו כך (המג"א הוא הראשון שמביא להלכה את זה שמנכנס אדר כו').
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 15, 2018 4:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7344
צפיות: 679056

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

אגב אורחא, ראה בספר 'נשיא וחסיד' ע' 484 (שם לגבי הזמנת רה"מ לכנסי' הגדולה שהתקיימה בתשכ"ד, ולגבי היעדרותו של זלמן שזר)
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 15, 2018 10:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה - שטן? יצר הרע?
תגובות: 15
צפיות: 328

Re: אשה - שטן? יצר הרע?

אם כבר הביאו מרבינו בחיי, זכור לי שראיתי בפירושו לפ' ויקרא עה"פ "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו גו'" - ש'דבש' בגימטריא 'אשה', ולכן וכו'
על ידי דרומי
א' אוקטובר 14, 2018 4:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58241

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ראיתי מי שהעיר על המאמר של הגר"ש הנ"ל ומצו"ב [ובעניי לא הספקתי לקרוא בעצמי לא את המאמר המקורי ולא את התגובה]
על ידי דרומי
א' אוקטובר 14, 2018 4:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת נח - אתה ובניך ואשתך
תגובות: 15
צפיות: 406

Re: פרשת נח - אתה ובניך ואשתך

ראה גור אריה ז, ז. כלי יקר ח, יז.
על ידי דרומי
א' אוקטובר 14, 2018 10:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: גרמניה - אשכנז או מגוג?
תגובות: 10
צפיות: 287

Re: גרמניה - אשכנז או מגוג?

יש בפירוש הרס"ג (שנדפס ב'תורת חיים' של מוה"ק). וכמובן 'דעת מקרא'.

[ידוע שאמרו צדיקים על גרמניה שהיא קליפת 'עמלק'. וצ"ע].
על ידי דרומי
א' אוקטובר 14, 2018 9:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מנין הדורות בפרשת בראשית ובפרשת נח.
תגובות: 3
צפיות: 86

Re: מנין הדורות בפרשת בראשית ובפרשת נח.

עמדו בזה הקדמונים, ואיני זוכר כרגע מקום כבודו. כדאי לבדוק ב'אוצר מפרשי התורה'.
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 13, 2018 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העולם הולך ומתגלגל
תגובות: 6
צפיות: 211

Re: העולם הולך ומתגלגל

איני רואה מקום לקושיא כאשר הרמב"ם עצמו מפרש רק את "נח, שם ועבר", ומשמע להדיא שחם ויפת לא היו מאמינים גדולים.
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 13, 2018 9:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ירד גשם רגיל לאחר המבול?
תגובות: 2
צפיות: 76

Re: האם ירד גשם רגיל לאחר המבול?

יתכן. הדיוק שלי הוא ממה שכתב רש"י על המלים "יבשה הארץ" - "נעשה גריד כהלכתה".

ולכאורה, בכ"ז חשון - יום הפסקת המבול (לר"א) - הרי אמורה הארץ להיות רטובה קצת בלי קשר למבול...
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 13, 2018 9:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואריה כבקר יאכל תבן - למה פעמיים?
תגובות: 0
צפיות: 62

ואריה כבקר יאכל תבן - למה פעמיים?

כולם מכירים את הנבואה בישעיה יא אודות "וגר זאב עם כבש גו'", שבתוכה נאמר "ואריה כבקר יאכל תבן" (לבני חו"ל - הפטרת אחש"פ). פחות מוכר שהמלים "ואריה כבקר יאכל תבן" מופיעים שוב בישעיה סה, ושם: "זאב וטלה ירעו כאחד, ואריה כבקר יאכל תבן, ונחש בעפר לחמו ". הש...
על ידי דרומי
ש' אוקטובר 13, 2018 8:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ירד גשם רגיל לאחר המבול?
תגובות: 2
צפיות: 76

האם ירד גשם רגיל לאחר המבול?

הכתובים בפרשת נח מתארים באריכות את התהליך שעבר על העולם עד שהתייבש סופית ממי המבול.

האם נכון לומר שמאז הפסיק המבול ועד שיבשה הארץ סופית (בכ"ז מרחשון) לא ירד גשם רגיל כלל?
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 12, 2018 3:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 44
צפיות: 7612

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

חשיפה - יומנו של ר"י מונדשיין ע"ה שלמד בבית מדרשו של האדמו"ר בשנת תשכ"ז
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 12, 2018 1:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תגלית מפלאי החיבור משנה תורה להרמב"ם
תגובות: 8
צפיות: 495

Re: תגלית מפלאי החיבור משנה תורה להרמב"ם

מעניין.

יש לציין ולהדגיש שגם בתורה שבכתב אין הגמילות חסדים בתחילה ממש ודו"ק.
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 12, 2018 1:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לזוה"ק שהביא הגר"א בענין שבעים אומות
תגובות: 11
צפיות: 1047

Re: מקור לזוה"ק שהביא הגר"א

בענין חשיבותם של עשו וישמעאל ביחס לשאר האומות - יצויין גם לספר 'אור התורה' (להצמח צדק) פ' וזאת הברכה עמ' א'תתמ.
על ידי דרומי
ו' אוקטובר 12, 2018 12:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קניית עליה ב10 ש"ח
תגובות: 11
צפיות: 430

Re: קניית עליה ב10 ש"ח

פעם נכנסתי לתומי לבית כנסת ירושלמי באמצע המכירה בשבת, ושמעתי 'אלף דולר מפטיר'.

היה נדמה לי משהו לא מתאים, כי האנשים שם לא היו נראים מהעשירון העליון, עד ששמעתי מכירה חדשה מתחילה במלים 'צען דולר', וזה שהעלה במחיר הציע 'עלף דולר', ואז הבנתי...
על ידי דרומי
ד' אוקטובר 10, 2018 12:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 42
צפיות: 2147

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

זה לא הדבר היחיד שבו מוסכמות חברתיות שונות מונעות מהרבה מאתנו להיות בריאים יותר / חכמים יותר / וכו'. ועיין באשכול שנפתח פעם אודות השימוש באופניים.
על ידי דרומי
ד' אוקטובר 10, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת
תגובות: 14
צפיות: 460

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

התופעה של זלזול באיסור מלאכה ע"י גוי בשבת לא חדשה היא בארץ, ובדברי הפוסקים רואים שהם מתריעים עליה פה ושם על כך שמקילים בזה שלא לצורך.
על ידי דרומי
ד' אוקטובר 10, 2018 1:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 44
צפיות: 915

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

[בהל' שמחות כ' הרמב"ם שיש חובת אבלות גם לקרובי האבל (ל"ע) - כגון סבא ודוד כו' - בפניו, ולמעשה אין נוהגים כן]

כל הדין של שושבינות בחתונה והחוב להחזירה כו' אינו נוהג כיום
על ידי דרומי
ג' אוקטובר 09, 2018 11:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 42
צפיות: 2147

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

נראה שהוא ע"ד הא לן והא להו, והיינו שרוב הציבור החרדי יותר 'מפונק' ואינו צריך לקחת את התפילין בדרכים יותר מידי רחוקות, אלא יש לו תא בבית הכנסת או בישיבה, וכדומה לזה, אבל הציבור הדתי שהולך לצבא וכיו"ב (וגם יותר 'ספורטיבי' מבחינת טיולים בכלל) נדרש יותר לתיק עמיד וחסין מפני כל צרה וצוקה שלא ת...
על ידי דרומי
ג' אוקטובר 09, 2018 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכרת הטוב לגדולי ישראל ע"י קירוב נכדיהם וצאצאיהם
תגובות: 11
צפיות: 499

Re: הכרת הטוב לגדולי ישראל ע"י קירוב נכדיהם וצאצאיהם

וגם בתנאי שלא עבד ברעיית צאן וכיוצא בזה, ונכלל לגדר 'חרדי עובד'.
על ידי דרומי
ג' אוקטובר 09, 2018 4:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש ספרים על הלכות חול המועד?
תגובות: 10
צפיות: 254

Re: מחפש ספרים על הלכות חול המועד?

בספר 'פסקי תשובות' מלקט יפה כדרכו (לענ"ד) בסימנים הרלוונטיים

[הזכירו קודם את הספר 'חול המועד כהלכתו' שאכן מוקדש רק לענינים אלו, דא עקא שהספר נכתב לפני כשלושים שנה ומאז הודפס שוב במהדורת צילום בלבד עם הערות ותיקונים בסוף הספר בבחינת 'טלאי על טלאי']
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 08, 2018 8:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל ימי חייך - להביא לימות המשיח
תגובות: 2
צפיות: 145

Re: כל ימי חייך - להביא לימות המשיח

ייש"כ. אך לכאורה אינו מספיק כ"כ ליישב לשון 'בעצבון'.
על ידי דרומי
ב' אוקטובר 08, 2018 3:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל ימי חייך - להביא לימות המשיח
תגובות: 2
צפיות: 145

כל ימי חייך - להביא לימות המשיח

ראיתי מביאים את דברי רבינו בחיי (בראשית ג, יד) על מ"ש "ועפר תאכל כל ימי חייך" - "יגיד שהעונש הזה לא יזוז ממנו לעולם, ואפילו בזמן המשיח .. וכענין שדרשוהו ז"ל ביציאת מצרים (ברכות יב, ב. הגדה של פסח) .. כל ימי חייך להביא לימות המשיח ". ולפו"ר יש לעיין בתרתי, ראשית - ה...
על ידי דרומי
א' אוקטובר 07, 2018 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שילוב אצבעות הידיים
תגובות: 52
צפיות: 4825

Re: שילוב אצבעות הידיים

שילוב - בשינוי ניכר
על ידי דרומי
א' אוקטובר 07, 2018 2:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדין הפסק לאחר ברכה
תגובות: 21
צפיות: 282

Re: שאלה בדין הפסק לאחר ברכה

ברור.
על ידי דרומי
א' אוקטובר 07, 2018 10:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לספר עם אשתו מותר
תגובות: 29
צפיות: 1933

Re: לשון הרע לספר עם אשתו מותר

על הגר"ש דבליצקי סופר שהוא החשיב זאת למחלוקת בין בעה"ת והח"ח.

עבור לחיפוש מתקדם