החיפוש הניב 3066 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ו' יולי 20, 2018 5:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח הגר"ז בברכת רחם על ציון
תגובות: 22
צפיות: 1239

Re: נוסח הגר"ז בברכת רחם על ציון

בנידון דידן, ידוע שבחבד נוהגים ברוב ההפטרות כמנהג הספרדים (כלומר: איזה הפטרה לומר כשיש חילוקי מנהגים) - ומתאים עוד יותר הלשון 'ספרדים' בערוה"ש (אלא שלכאורה גם לולי זאת כוונתו ברורה).
על ידי דרומי
ו' יולי 20, 2018 1:06 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: זמן חליצת מנעלים במוצ"ש
תגובות: 5
צפיות: 134

Re: זמן חליצת מנעלים במוצ"ש

בירור מקיף בענין זה
על ידי דרומי
ו' יולי 20, 2018 12:24 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: האם אנחנו מאבדים את הנוער? / חישוב מסלול מחדש
תגובות: 23
צפיות: 506

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער? / חישוב מסלול מחדש

כשאני קורא אשכול זה וכיוצא בו - ובפרט תגובות מסויימות הצפויות מראש - אני נזכר במאמר נפלא הנמצא בספר 'דברי חכמים בנחת' חלק א עמודים 193-200.

עיין שם ותמצא נחת! (לא מתאים לקריאה בת"ב...)
על ידי דרומי
ו' יולי 20, 2018 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בבנינה העמידה רשעים בחורבה העמידה צדיקים
תגובות: 8
צפיות: 464

Re: בבנינה העמידה רשעים בחורבה העמידה צדיקים

אכן הם הם הדברים. ייש"כ. וכמו שכתבתי, לדעתי יש בהם הרבה מן החידוש וההפתעה, וסביר להניח שאינם מוסכמים על הכל. ומצד שני, אם הוא הגבר שראה עני בעצמו אומר כך (לגבי השואה כו'), אנן מה נעני אבתריה, מלבד להתפלל: שמחנו כימות עניתנו גו'.
על ידי דרומי
ו' יולי 20, 2018 12:01 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: זמן חליצת מנעלים במוצ"ש
תגובות: 5
צפיות: 134

Re: זמן חליצת מנעלים במוצ"ש

בוודאי שהיו מתפללים עם בגדי השבת (וחולצים הנעליים בלבד), כפי שנוהגים עד היום הזה בכמה קהילות.
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 11:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''מקרא מפורש'' להורדה
תגובות: 44
צפיות: 1681

Re: ''מקרא מפורש'' להורדה

לא אוכל להגיד שאינו בזוהר, איני בקי עד כדי כך...

[
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 11:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 162
צפיות: 5207

Re: בדצי"ם למינהם

יש הבדל ביניהם. לפחות פעם היה.
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בבנינה העמידה רשעים בחורבה העמידה צדיקים
תגובות: 8
צפיות: 464

Re: בבנינה העמידה רשעים בחורבה העמידה צדיקים

יש לצרף לכאן את זה ש'קיימו וקבלו היהודים' את התורה בשלימות רק בימי מרדכי, ועד אז היתה 'מודעא רבא לאורייתא'. הרי שדוקא בזמן הגלות קיבלו יותר מלפני כן. ובנותן טעם להזכיר כאן מה שראיתי פעם באחד מהעלונים עם ד"ת של ה'שפע חיים' מקלויזנבורג, שמקשה שם איך זה בשמח"ת אנו שמחים כל כך ואילו קריאת התור...
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 11:27 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: זמן חליצת מנעלים במוצ"ש
תגובות: 5
צפיות: 134

Re: זמן חליצת מנעלים במוצ"ש

פעם שמעתי שאכן בערי מזרח אירופה היה נפוץ המנהג שמתפללים ערבית בזמן הרגיל וחולצים המנעלים לאחר ברכו, וחדשים מקרוב באו שהנהיגו כמנהג הנפוץ היום לאחר התפלה ולבוא מלכתחילה ללא נעלי עור. לכאורה, פעם היה נפוץ יותר שהולכים ללא מנעלים כלל, וממילא באים לבית הכנסת עם נעלי שבת וחולצים אותם אחר ברכו. אולם היום ...
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 11:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תשברו - תכרו
תגובות: 3
צפיות: 54

Re: תשברו - תכרו

לגבי השאלה האחרונה - כנראה זה ש'תשברו' הוא מלשון מקח פשוט הוא מכל הסיפור בפ' מקץ אודות יוסף ואחיו וכו', שם חוזר על עצמו פעמים רבות הלשון 'שבר', ולכן אין צריך רש"י לפרשו. מה שאין כן 'תכרו' שהוא חידוש, וראה ברש"י בפ' ויחי על הפסוק 'אשר כריתי לי' שיש עוד פירושים למלה זו. עיי"ש.
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 52
צפיות: 3838

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

כדאי לציין שיש שהחמירו - במקום של ספק לגבי יוט"ש - רק באחרון של פסח לענין חמץ, שאיסורו (המקורי) בכרת, ולא בעשיית מלאכה ביו"ט סתם, שאיסורו (המקורי) רק בלאו
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 6:59 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: האם אנחנו מאבדים את הנוער? / חישוב מסלול מחדש
תגובות: 23
צפיות: 506

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער? / חישוב מסלול מחדש

ייש"כ על העלאת הדברים בצורה נוקבת ומעשית. הלואי שאכן יחול שינוי.
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 6:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שתיקת הכתוב בכל הנוגע לחג הסוכות
תגובות: 7
צפיות: 128

Re: שתיקת הכתוב בכל הנוגע לחג הסוכות

איפוא ראית בראש השנה סעיפים מפורטים?
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להתחזות בשם אחר
תגובות: 38
צפיות: 396

Re: האם מותר להתחזות בשם אחר

בהאי ענינא מצוי שכותבים על השירותים (ראיתי בבתי אבלים ל"ע) 'השירותים מקולקלים'... ולפי הנ"ל יש לעיין אם מותר.
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 5:05 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מנהג כפילת השיבנו, והערת הגר"ש דבליצקי
תגובות: 8
צפיות: 775

Re: מנהג כפילת השיבנו, והערת הגר"ש דבליצקי

מענין לענין (סיום בדבר טוב - וכפילות) יש להעיר על חילוקי מנהגים שראיתי לגבי שבת ר"ח שלא מפטירים בו את הפטרת ר"ח - אלא הפטרה אחרת (כגון פ' שקלים או פ' החודש), ואעפ"כ יש הנוהגים להוסיף פסוק ראשון ואחרון של הפטרת שבת ר"ח. וכאן ראיתי חילוקי מנהגים, האם להוסיף 3 פסוקים - 1) השמים כסאי...
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר הולכת ספר תורה ל'מצעד החיים'
תגובות: 9
צפיות: 137

Re: היתר הולכת ספר תורה ל'מצעד החיים'

ראה ספר החינוך מצוה שעט
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 12:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''מקרא מפורש'' להורדה
תגובות: 44
צפיות: 1681

Re: ''מקרא מפורש'' להורדה

א (א) בין פארן ובין תפל ולבן וחצירות ודי זהב. לפי דברי רז"ל נמנו כאן מקומות שחטאו בהם, וכבר עמד האלשיך הלא הרבה מקומות שחטאו שם ולא נמנו כאן, ונראה כי בירושלמי שבת (פ"ט ה"ג) אם יהיו חטאיכם כשנים לפי השנים אז כשלג ילבינו, כי בזמן שהחטא לפי טבע ותכונת החוטא אז יש במה להצדיקו רוח הוא בא...
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 12:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 162
צפיות: 5207

Re: בדצי"ם למינהם

איני בתוך הענין עמוק, אבל כמדומה שיש הבדל גדול בין מסעדה - שמשתמשת בכל מיני סוגים של מוצרים - לבין ירקנים שמוגבלים לפירות וירקות חיים בלבד או מפעלים של מוצרים מסויימים מאוד.
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 10:34 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הכנה משבת לצום החמישי
תגובות: 4
צפיות: 93

הכנה משבת לצום החמישי

1. האם מותר וראוי לשטוף חלקים בגופו (והרי התירו למי שמצטער מהזיעה לשטוף גופו בצונן בשבת) / פיו באמצעות 'מי פה' וכדומה ממש לקראת סיום השבת, במטרה שלא יהיה לו קשה בצום, או שיש להקדים מעט כדי שלא יהיה ניכר כל כך? 2. כנ"ל לגבי החלפת בגדים (הסמוכים לגוף). האם אפשר להחליף גופיה ממש לפני הצום, או שיש ...
על ידי דרומי
ה' יולי 19, 2018 10:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 162
צפיות: 5207

Re: בדצי"ם למינהם

כאן אולי המקום לשאול - איזה כשרות בדיוק יש במלון ניר עציון?
על ידי דרומי
ד' יולי 18, 2018 9:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: משקפיים-דרכא אחרינא
תגובות: 8
צפיות: 179

Re: משקפיים-דרכא אחרינא

אם יועבר נושא זה לפורום 'בית המדרש' ירבו המעיינים בו.
על ידי דרומי
ד' יולי 18, 2018 8:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 287
צפיות: 11838

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הכוונה בשנת תשכ"ז, בתקופת מלחמת ששת הימים.
על ידי דרומי
ד' יולי 18, 2018 8:50 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: רחיצה בימינו בתשעת הימים
תגובות: 70
צפיות: 3191

Re: רחיצה בימינו בתשעת הימים

לגבי כיבוס במי שאין לו אלא חלוק אחד וכיו"ב כתבו שיש להשתדל לעשותו בצינעה. ולכאורה יש ללמוד מזה גם להרוחצים במקוה וכיו"ב. אלא שלאידך גיסא המקלחת במקוה מטרתה גם כדי לשמור על נקיות מי המקוה, ולענין זה לא יעזור אם האדם יתקלח בצינעא בביתו, שהרי בימים חמים אלו עד שיגיע למקוה לא נודע כי באו אל קר...
על ידי דרומי
ד' יולי 18, 2018 5:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדת חסידות בדיני ממונות
תגובות: 5
צפיות: 120

Re: מדת חסידות בדיני ממונות

משנה בפרקי אבות: האומר שלי כו' חסיד.
על ידי דרומי
ד' יולי 18, 2018 3:36 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הכנת בגדים בשינה
תגובות: 5
צפיות: 120

Re: הכנת בגדים בשינה

ראיתי כותבים שזה דוקא בהנחה על קרקע לא מרוצפת.
על ידי דרומי
ד' יולי 18, 2018 3:36 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שיעורים קבועים בתשעה באב
תגובות: 2
צפיות: 76

Re: שיעורים קבועים בתשעה באב

זה כעין מה שכתוב בפוסקים על 'סדר היום'
על ידי דרומי
ד' יולי 18, 2018 3:32 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: לימוד דברים מצערים בשבת
תגובות: 4
צפיות: 93

Re: לימוד דברים מצערים בשבת

'מעשה רב' מהאדמור מחבד, שהיה נוהג בשבת שחל בה תשעה באב או ערב תשעה באב, לקיים 'התוועדות' כרגיל. וכמה פעמים נהג, שבנוסף לאחד מה'דיבורים' ברש"י שנהג לבאר כדרכו בקודש בכל שבת (ובדרך כלל השתדל לבחור מעניני התוכחות שבפרשת דברים), היה מוסיף ומבאר אחד מה'דיבורים' ברש"י על מגילת איכה.
על ידי דרומי
ד' יולי 18, 2018 3:29 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: רחיצה בימינו בתשעת הימים
תגובות: 70
צפיות: 3191

Re: רחיצה בימינו בתשעת הימים

למה הולכים כאן סחור סחור. סוד גלוי הוא שיש חוגים שבהם נהגו 'משמרת למשמרתי' בעניני אישות (המותרים) והמסתעף ואחד מהכללים שם הוא שאין מתקלחים בבית. לדידם יש בכך סייג והרחקה מלהיות 'נבל ברשות התורה'. זכותם וחובתם לקיים את הכללים שהודרכו בהם על ידי רבותיהם, וזכות וחובת יראי ה' מחוגים אחרים להמשיך ולנהוג ...
על ידי דרומי
ד' יולי 18, 2018 3:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 79
צפיות: 2496

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

איני חושב שראוי לבחורים להסתובב כאן. המקום אמור להיות פתוח לדיונים מחשבתיים ובירורים תורניים באופן חופשי, ובחור לא אמור להיחשף למגוון דיעות ולכתיבה די משוחררת כמו שהיא כאן. גם אברכים צעירים מאוד לא נראה לי מומלץ במיוחד... לגבי חסימת כותבים כמדומני שהמנהלים בדרך כלל יודעים לעשות זאת מתי שצריך. יתכן ש...
על ידי דרומי
ד' יולי 18, 2018 11:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 648
צפיות: 36743

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

את הזוהר איני מכיר, אולם הדברים מבוארים בספרי חסידות לרוב, ואחד הידועים שבהם הוא בספר 'לקוטי תורה' לבעה"ת בתחילת פרשת שלח. סביר להניח שאם תעיין שם תמצא איזה הפניה לזוהר וכתבי האריז"ל שעליהם כנראה הוא מיוסד.
על ידי דרומי
ד' יולי 18, 2018 10:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 79
צפיות: 2496

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

די לדמגוגיה. העולם שסביבנו מלא בחנופה שקרית. מותר כאן קצת לדבר דוגרי.
על ידי דרומי
ג' יולי 17, 2018 11:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: 'הרב שלמה גורן- אוטוביוגרפיה' - עוללות
תגובות: 199
צפיות: 21178

Re: 'הרב שלמה גורן- אוטוביוגרפיה' - עוללות

איני מכיר את האישים המדוברים ו'חטאיהם' וזה לא כ"כ מעניין אותי.

אבל לגישה המתוארת כאן אפשר להביא סימוכין ממה שכתוב על ירבעם בן נבט שנענש דוקא כשפגע בנביא ספציפי ולא כשעשה חטאים כלליים יותר.

[כמובן שאין בכך שום ביטוי לדעתי האישית אלא רק נתינת טעם על שיטה מסויימת]
על ידי דרומי
ג' יולי 17, 2018 11:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנה לברית
תגובות: 5
צפיות: 172

Re: הזמנה לברית

אם אני זוכר נכון הגרא"ח נאה מקשה קושיא זו באחד מחיבוריו ההלכתיים
על ידי דרומי
ג' יולי 17, 2018 3:58 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מערכת סטריאו ללא רדיו.
תגובות: 3
צפיות: 90

Re: מערכת סטריאו ללא רדיו.

כמדומני שפעם ראיתי דבר כזה אצל סוחר חסיד גור. היה זה לפני זמן רב ואיני זוכר הפרטים.
על ידי דרומי
ג' יולי 17, 2018 3:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות טונה מחברת 'סטרקיסט'
תגובות: 56
צפיות: 3010

Re: כשרות טונה מחברת 'סטרקיסט'

זהירות: בשוק מצויים רביעיות של שימורי טונה מחברת "פילטונה", בהכשר הבד"צ העדה החרדית. יצא לי לקנות בחנות רביעיה זהה לחלוטין, עם אותו צבע והכל, וכשהגעתי הביתה התברר לי שזה בהכשר של חוג חת"ס (עגול). אין כל הבדל חיצוני, מלבד העובדה שכאן הלוגו הוא באנגלית וכאן בעברית. התקשרתי לעדה החר...
על ידי דרומי
ג' יולי 17, 2018 3:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה של קטן, כתורה ממש?
תגובות: 11
צפיות: 131

Re: תורה של קטן, כתורה ממש?

בהמשך למה שכתבתי לעיל
על ידי דרומי
ג' יולי 17, 2018 3:44 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: לימוד דברים מצערים בשבת
תגובות: 4
צפיות: 93

Re: לימוד דברים מצערים בשבת

ברור שאין בעיה. הרי לפי המג"א לכתחילה יש ללמוד רק דברים אלו בשבת זו.
על ידי דרומי
ג' יולי 17, 2018 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה של קטן, כתורה ממש?
תגובות: 11
צפיות: 131

Re: דין תורה של קטן, כתורה ממש?

יש מצות עשה מדאורייתא ללמוד עם הקטנים תורה. ובכך שונה לימוד תורה משאר המצוות שבהם זה רק מדרבנן.
על ידי דרומי
ג' יולי 17, 2018 12:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היתכנו שינויים בביהמ"ק השלישי מהמתואר ביחזקאל
תגובות: 15
צפיות: 236

Re: היתכנו שינויים בביהמ"ק השלישי מהמתואר ביחזקאל

למה משליכים את בית המקדש ל'אספקלריא'?... לכאורה יש כאן שאלה תורנית ככל השאלות המתאימה ל'בית המדרש'
על ידי דרומי
ג' יולי 17, 2018 10:35 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 287
צפיות: 11838

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

האם היה מצביע בבחירות (ולאיזה מפלגה...)? או שראה בכך סתירה לשלום ולאחדות שבהם דגל בכל עוז?

עבור לחיפוש מתקדם