החיפוש הניב 2153 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרומי
ש' מרץ 24, 2018 10:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פורום חדש - עזרת אחים
תגובות: 9
צפיות: 273

Re: פורום חדש - עזרת אחים

רעיון מבורך, יכול אכן למעט שוטטות במקומות אחרים

אך יש להיזהר שלא לגלוש בקלות ללה"ר ושאר ירקות...
על ידי דרומי
ש' מרץ 24, 2018 10:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עלון חדש ממשקה ישראל - פנינים משיעורי הגרמ"י רייזמן
תגובות: 26
צפיות: 1029

Re: עלון חדש ממשקה ישראל - פנינים משיעורי הגרמ"י רייזמן

הערתך גרמה לי לפתוח את העלון... ולחפש למה התכוונת. אכן סגנונו מוזר מאוד, הרי זה ממש 'פשוטו של מקרא' ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. כמובן שיש גם רמזים וסודות כו', אבל איך אפשר לדבר על הפשט בכזה סגנון.
על ידי דרומי
ש' מרץ 24, 2018 10:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 122
צפיות: 4724

Re: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי

מקדימים אבל לא לפני הזמן

[דרך משל, בנרות חנוכה היו צדיקים רבים שאיחרו את ההדלקה הרבה כדי שיהיה 'ברוב עם' וכו', אולם לא מצינו שיקדימו לפני הזמן וידליקו כבר בפלג המנחה מטעם זה]
על ידי דרומי
ש' מרץ 24, 2018 10:28 pm
פורום: פסח
נושא: מצות שאינם כשרים לפסח, מה דינם?
תגובות: 6
צפיות: 87

Re: מצות שאינם כשרים לפסח, מה דינם?

פשוט שיש חשש שהם חמץ גמור, ויש להכלילם בשטר המכירה כדת וכדין.

לאידך גיסא, יש הטוענים שאכן בפועל ברובא דרובא אין הם חמץ ממש, ולכן אין לאוכלם בערב פסח וכן בימים שלפני כן (למנהג הנמנעים מאכילת מצה כמה ימים לפני פסח).
על ידי דרומי
ו' מרץ 23, 2018 12:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 300
צפיות: 17268

Re: ראשי תיבות צע"ט.

אולי תביא דוגמא שנראה באיזה הקשר זה נאמר?

בהשקפה ראשונה - צ'ריך ע'יון ט'ובא
על ידי דרומי
ו' מרץ 23, 2018 12:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידה בקופאיים לא אחראיים- השבת אבידה בעגלות הסופרמרקטים
תגובות: 9
צפיות: 200

Re: השבת אבידה בקופאיים לא אחראיים- השבת אבידה בעגלות הסופרמרקטים

לכאורה גם זה בכלל המאבד ממונו לדעת (שהרי סביר להניח שבעל הבית יודע על הנהגת הקופאים בכגון דא), ואין על הקונה אחריות כלל.
על ידי דרומי
ו' מרץ 23, 2018 12:10 pm
פורום: פסח
נושא: הערות בהכשרת כלים לפסח
תגובות: 8
צפיות: 108

Re: הערות בהכשרת כלים לפסח

מה ששמעת על זה שמוסיפים חומר פוגם במי ההגעלה הוא במקרה שהכלי הוא בן יומו, או שיש חשש שהוא בלוע מאיסור ממש (טרף). אך אם מדובר בהגעלה מחמץ בלבד, וההגעלה נעשית לפני ערב פסח (זמן ביעור חמץ), והכלי אינו בן יומו (כלומר: עברו 24 שעות מהשימוש האחרון בו) - פשוט שאין כל צורך בהוספת חומר למים ואדרבה.
על ידי דרומי
ה' מרץ 22, 2018 11:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 122
צפיות: 4724

Re: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי

האם מישהו יודע לבאר מה מקור ההקפדה 'לברך ראשון', עד כדי כך שדוחים את ההלכה המפורשת שלכתחילה יש לחכות להנץ ולא להקדים?

ומצינו בקהל חסידים שמאחרים הזמנים, אבל שמקדימים - לא שמענו...

[שוב התבוננתי שמן הסתם החזירו לו את הלולב לעשות נענועים בהלל, ואם כן קיים את המצוה גם לאחר הנץ ודו"ק]
על ידי דרומי
ה' מרץ 22, 2018 11:33 pm
פורום: פסח
נושא: בדיקת חמץ לחצאין
תגובות: 6
צפיות: 117

Re: בדיקת חמץ לחצאין

יש לחלק בין מקרה שהחצי הוא מוגדר וברור בתחום טבעי למקרה שהחצי הוא אקראי ואינו ברור ולא הועיל כלום בבדיקתו.
על ידי דרומי
ה' מרץ 22, 2018 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה
תגובות: 30
צפיות: 1902

Re: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה

בהמשך לרשימה שהביא הרב עו"ח לעיל לגבי ענינים שכן שייכים בהקדש או לא - יש לציין לדברי הרמב"ם הל' ערכים וחרמים פ"ז הי"ג: "פדהו במנה ונתן הדמים ולא הספיק למושכו עד שעמד במאתים - מה שפדה פדוי, ואינו נותן אלא המנה שכבר נתן; ואין אומרים 'לא יהיה כח הדיוט חמור מכח הקדש' - שאפילו הה...
על ידי דרומי
ה' מרץ 22, 2018 10:34 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: ספרי מתח
תגובות: 22
צפיות: 1092

Re: ספרי מתח

אכן בעיה קשה. אם יש ילד בוגר שחובב קריאה לדעתי צריכים להעלים מפניו את המוספים "לבית" למיניהם
על ידי דרומי
ה' מרץ 22, 2018 10:33 pm
פורום: פסח
נושא: מי חיבר את ההגדה?
תגובות: 4
צפיות: 220

Re: מי חיבר את ההגדה?

בדרך צחות שמעתי פעם שמשה רבינו עצמו הוא שאמר את ההגדה לראשונה, ולכן לא נזכר שמו של משה בכל ההגדה!...
על ידי דרומי
ה' מרץ 22, 2018 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה
תגובות: 30
צפיות: 1902

Re: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה

חידה בענין זה: היכן מצינו שהקב"ה מקיים מצוות מסירות נפש?...
על ידי דרומי
ה' מרץ 22, 2018 12:12 pm
פורום: פסח
נושא: כשר לפסח בהשגחת...
תגובות: 6
צפיות: 234

כשר לפסח בהשגחת...

תופעה מוזרה בעיניי שמסקרן אותי להבינה ויש בה כמובן גם נפק"מ למעשה. יש מאכלים ומשקאות שבכל השנה נמצאים בהשגחה הנחשבת בעיני הציבור כמהודרת (בדוגמת העדה"ח או הרב לנדא שליט"א - שלדוגמא, רוב המשקאות הקלים הנצרכים בציבור החרדי נמצאים תחת השגחתם), אך אלו מסייגים שהשגחתם היא 'לא לפסח', וכאן ב...
על ידי דרומי
ד' מרץ 21, 2018 8:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 122
צפיות: 4724

Re: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי

הסיפור על כך שבירך לפני הנץ נראה לי לא מדוייק.
על ידי דרומי
ג' מרץ 20, 2018 12:34 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: האם הבעש"ט היה חסיד?
תגובות: 25
צפיות: 940

Re: האם הבעש"ט היה חסיד?

ניכר מדבריך שאינך יודע הרבה על החסידות ועל ההתנגדות לה, ולכן חבל על הזמן שלי ושלך. הייה שלום.
על ידי דרומי
ג' מרץ 20, 2018 10:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: שטר קרוע לקופת הצדקה
תגובות: 5
צפיות: 90

Re: שטר קרוע לקופת הצדקה

זו בדיוק הנקודה שלא ברור לו במאה אחוז שהשטר יתקבל בבנק, אם כי מסתבר מאוד שכן.
על ידי דרומי
ג' מרץ 20, 2018 9:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: שטר קרוע לקופת הצדקה
תגובות: 5
צפיות: 90

שטר קרוע לקופת הצדקה

שמעון עלה על מונית ובא לשלם עם שטר של 200 ש"ח שהוציא מכיסו. הנהג סירב לקבל את השטר בהראותו קרע רציני שאוחה על ידי סילוטייפ באופן לא מקצועי. ניסה שמעון את מזלו בחנות הסמוכה, וגם שם סירב החנווני לקבל את השטר. ברוב תסכולו השליך שמעון את השטר בתוך קופת צדקה של ארגון גדול, בחשבו: הם בטח ימצאו עצה מה...
על ידי דרומי
ב' מרץ 19, 2018 9:03 pm
פורום: פסח
נושא: ארבע כוסות ולא לחמים או קערות
תגובות: 4
צפיות: 79

Re: ארבע כוסות ולא לחמים או קערות

שיש משמעות לכך שלוקחים מאכל אחד ומחלקים אותו לארבע קערות
על ידי דרומי
ב' מרץ 19, 2018 9:03 pm
פורום: פסח
נושא: יציאת מצרים ומכותיה - מה ענינן
תגובות: 2
צפיות: 165

Re: יציאת מצרים ומכותיה - מה ענינן

אולי אפשר להוסיף:

כשם שבעשרת הנסיונות של אברהם הנסיון העשירי היה שונה מכל הנסיונות, וכדברי רש"י שדוקא בו ביקש הקב"ה שיעמוד בו כדי שלא יאמרו על האחרים שאין בהם ממש כו' - ואכמ"ל בביאור הדברים - כך בעשרת המכות מכת בכורות העשירית שונה היא מכל המכות והיא ה'מכה בפטיש' וכו'. ודי בזה למבין.
על ידי דרומי
ב' מרץ 19, 2018 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שוגג בגלל מחשבת מזיד
תגובות: 4
צפיות: 69

Re: מעשה שוגג בגלל מחשבת מזיד

בענין זה כדאי לציין לדבר פלא שמצינו בספרים לכיוון החיובי - שמי שמקפיד על הנחת תפילין דר"ת, יזמנו לו מן השמים פעם אחת שהוא יתבלבל ויניח אותם (בשוגג כמובן) במקום רש"י ויברך עליהם! [ובדידי הוה עובדא - היום הזה... בגלל ניקוי הטו"ת לפסח התחלפו היוצרות ובסוף התפילה גיליתי שהתפללתי את כל התפ...
על ידי דרומי
ב' מרץ 19, 2018 8:38 pm
פורום: פסח
נושא: ארבע כוסות ולא לחמים או קערות
תגובות: 4
צפיות: 79

Re: ארבע כוסות ולא לחמים או קערות

יש להעיר מהשיטה בהלכה לגבי חטאות ש"תמחויין מחלקים"
על ידי דרומי
ב' מרץ 19, 2018 8:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדרכי המחאה הראויה
תגובות: 8
צפיות: 240

Re: לדרכי המחאה הראויה

שמך נאה לך ואתה נאה לשמך...


[אם אני מבין נכון המחיקה שאליה אתה מתכוון אינה מכוונת אליך נקודתית אלא כחלק מהסתאבות כללית של אשכול מסויים]
על ידי דרומי
ב' מרץ 19, 2018 8:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מדוע החבדניקים מדברים עברית?
תגובות: 28
צפיות: 2376

Re: מדוע החבדניקים מדברים עברית?

האדמור מחבד מאוד רצה שהחסידים ידברו אידיש בינם לבין עצמם, ופעם העיר לאחד ממזכיריו שראה אותו מדבר באנגלית עם אחד מבני משפחתו (אשתו?), וגם דיבר ברבים על כך שתמה לשמוע כי באסיפות פנימיות מדברים באנגלית. אך במוסדות החינוך זה בעייתי מאוד, שכן המוסדות פתוחים לציבור הרחב, ואי אפשר (מלבד מקומות בודדים) להנה...
על ידי דרומי
ב' מרץ 19, 2018 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב
תגובות: 14
צפיות: 230

Re: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב

הרצוי ביותר הוא להכשיר את קומקום החמץ, כלומר, לנקותו היטב ולמלאותו עד הסוף ולהרתיחו, ואז לרוקן המים ולהרתיחו שוב וכך להגעיל [למרות שמעיקר הדין אין בכך כל צורך, שהרי הקומקום אינו ממש חמץ (בדרך כלל) וזה רק חשש וכו', והרי אנו מגעילים לפני פסח והכל בטל וכו' וכו', ובפרט אם הקומקום אינו בן יומו - כמבואר ב...
על ידי דרומי
ב' מרץ 19, 2018 8:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב
תגובות: 14
צפיות: 230

Re: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב

אם תציע תשלום כמדומה שתמצא...
על ידי דרומי
ב' מרץ 19, 2018 10:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: ארון הספרים היהודי - מה רע בכונן?
תגובות: 6
צפיות: 295

Re: ארון הספרים היהודי - מה רע בכונן?

אין לשער את גודל ההשפעה על ילד קטן שרואה ספרים רבים בביתו, ובפרט אם הם גם על השולחן מפעם לפעם...
על ידי דרומי
א' מרץ 18, 2018 11:35 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: האם הבעש"ט היה חסיד?
תגובות: 25
צפיות: 940

Re: האם הבעש"ט היה חסיד?

הרב אחרון התלמידים, למקרא דבריך אני מתחיל לחשוב אולי גם הגר"א היה חסיד נסתר, ובלשונך: רב הנסתר על הנגלה. ובמלים פשוטות, מגוחך לבוא עכשיו לאחר מאות שנים ולהתחיל לפרוך דברים הפשוטים בפי כל. [רק תיקון טעות אחד קטן: כשהגר"א יצא כנגד החסידות היה בעל התניא מהתלמידים הצעירים והפחות מוכרים. בכתבי ...
על ידי דרומי
א' מרץ 18, 2018 11:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 122
צפיות: 4724

Re: נשבה ארון הקודש - כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצוקללה"ה ממונסי

ידוע שכל האדמו"רים הם בשלום זה עם זה. אולם לכל אדמו"ר יש גבאים, משמשים וכו' וד"ל
על ידי דרומי
א' מרץ 18, 2018 2:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות מאכלים בחו"ל
תגובות: 31
צפיות: 1885

Re: כשרות מאכלים בחו"ל

שאלה לתושבי חו"ל: עד כמה נחשב ההכשר של הרב וויסמנדאל מנייטרא-מונסי? האם נחשב כהכשר מליגה א'?

ואיך מתייחסים לשוקולד של 'שמרלינג' משווייץ?
על ידי דרומי
א' מרץ 18, 2018 11:08 am
פורום: פסח
נושא: פסח כשר / א כשר'ן פסח - ממתי נהגו לאחל כך?
תגובות: 6
צפיות: 185

Re: פסח כשר / א כשר'ן פסח - ממתי נהגו לאחל כך?

הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל עמד על לשון זו וכתב ש'כשר' הוא נוטריקון כ'מוצא ש'לל ר'ב, ורומז להשלל רב שהוציאו ישראל ממצרים, ויש בזה ביאור ארוך מבנו האדמור מחבד.
[ובדרך צחות אפשר לומר, שכדי להגיע לפסח כשר צריך שלל רב...]
על ידי דרומי
ש' מרץ 17, 2018 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מזוזה בספריה הנמצאת בחצר הבית
תגובות: 2
צפיות: 43

Re: ברכה על מזוזה בספריה הנמצאת בחצר הבית

אחפש המקור בעז"ה ואביא לכאן. רק בנוגע לעצם הציור רציתי קצת לתקן, שכנראה לא הבנתי נכון ועתה התברר לי שאינו ספריה של ממש - שאם כן היה מקום להחשיבו 'בית האוצר' - ואדרבה בעל הבית אמר לי שמשתדל שלא להשאיר שם דברים יקרי ערך מכיון שהבניה אינה כה מסיבית והמקום אינו כה שמור כמו בתוך הבית פנימה. עיקר המק...
על ידי דרומי
ש' מרץ 17, 2018 10:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מזוזה בספריה הנמצאת בחצר הבית
תגובות: 2
צפיות: 43

ברכה על מזוזה בספריה הנמצאת בחצר הבית

אקדים כי אמר לי פעם מו"צ אחד שבהלכות מזוזה אין כמעט פרט המוסכם על כל הדיעות ותמיד תמצא מחלוקת... השאלה היא כיצד לנהוג למעשה. המקרה הספציפי שעליו אני שואל: יהודי אחד הקים איזה חדר בחצר האחורית של ביתו, באופן כזה שהכניסה לחצר חייבת לעבור דרך אותו חדר. כלומר: מרשות הרבים נכנסים לאותו חדר, ומחדר זה...
על ידי דרומי
ש' מרץ 17, 2018 10:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פוגרומים
תגובות: 29
צפיות: 804

Re: פוגרומים

כבר העירו כי אין הבדל מהותי בין צרה 'קטנה' לצרה 'גדולה', ל"ע ול"ע, והעדר ההבנה שלנו הוא באותה מדה. ובענין זה מן הראוי לצטט מדברי האדמור מחבד בט' אדר ראשון תשנ"ב (יש גם בהקלטה ובוידאו), לאחר אסון שאירע בשכונתו כאשר אשה צעירה נהרגה על ידי גוי, הי"ד: "'אין אתנו יודע עד מה, אף א...
על ידי דרומי
ש' מרץ 17, 2018 9:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''לעולם ועד'' למה לא מספיק לעולם?
תגובות: 5
צפיות: 114

Re: ''לעולם ועד'' למה לא מספיק לעולם?

מי זה 'אומרים'? הלשון "לעולם ועד" נמצאת בתורה - בשירת הים -הרבה לפני חנה ושמואל.
על ידי דרומי
ש' מרץ 17, 2018 9:40 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: האם הבעש"ט היה חסיד?
תגובות: 25
צפיות: 940

Re: האם הבעש"ט היה חסיד?

ברור שהעובדה שהבעש"ט לא נודע כ"כ כבעל תורה והלכה באופן הרגיל (לכולי עלמא הוא לא למד בישיבה מסודרת ועיקר המסורת שלו היא מאחיה השילוני וכו' ואין ממנו חיבורים בנגלה כלל) היא שגרמה הרבה להתנגדות אליו ולדרכו, ומשפיעה עד היום הזה על התייחסות של חוגים מסויימים לחסידות.
על ידי דרומי
ש' מרץ 17, 2018 8:47 pm
פורום: פסח
נושא: ריבוי מצות בקערה
תגובות: 4
צפיות: 102

Re: ריבוי מצות בקערה

שמעתי בשם הרב חיים שלום דייטש שליט"א שיש לשים מצות שבורות על קערה באמצע השולחן, כדי שהנשים והילדים יאמרו את ההגדה על 'לחם עוני' ויאכלו ממנו אחר כך (שהרי בדרך כלל המצות של בעל הבית אינן מספיקות לכולם)
על ידי דרומי
ש' מרץ 17, 2018 8:42 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: האם הבעש"ט היה חסיד?
תגובות: 25
צפיות: 940

Re: האם הבעש"ט היה חסיד?

אם כבר אז תקל"ג
על ידי דרומי
ו' מרץ 16, 2018 3:54 pm
פורום: פסח
נושא: משמרת תרומתי - בער"פ
תגובות: 3
צפיות: 71

Re: משמרת תרומתי - בער"פ

וצרף הדיון הידוע לגבי 'שיריים' של צדיק וכדומה, האם ראוי למוכרם לגוי כדי שלא יצטרכו לכלותם לפני פסח

עבור לחיפוש מתקדם