החיפוש הניב 387 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דמשק
א' יוני 24, 2018 1:40 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר אור לישרים
תגובות: 1
צפיות: 35

ספר אור לישרים

המהדורא החדשה של 'אורים גדולים' (זאבי) כולל בסופו גם ספר דרוש 'אור לישרים'. אבל בשם הספר זה לא מופיע, (בחיפוש אור לישרים עולה רק המהדורא הישנה). כדאי לתת לו שם משנה.
על ידי דמשק
ש' יוני 23, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי השם במקצת החפץ מהני?
תגובות: 7
צפיות: 154

Re: שינוי השם במקצת החפץ מהני?

המקום שצריך לדון בשאלה זו הוא בב"ק ס"ז א' שאמרו דתרומת הגזלן תרומה 'דמעיקרא טיבלא והשתא תרומה', ולא התייחסו לחלק של החולין המתוקנים אם גם הוא נקרא שנשתנה שמו. אני מניח שבספר המפתח שם על המקום יעמדו בהערה זו (בזכרוני שעמדו עליה הגר"ש איגר בספר העיקרים ומהר"ש גארמיזאן באמרי בינה, ...
על ידי דמשק
ו' יוני 22, 2018 9:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: "רבי יוחנן בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא" - איך בדיוק?
תגובות: 10
צפיות: 106

Re: "רבי יוחנן בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא" - איך בדיוק?

לפי הבנת הסדה"ד, יתכן שרבי יהושע בנו של רבי עקיבא נקרא על שם זקינו. (אם היה מאשה זו).
על ידי דמשק
ו' יוני 22, 2018 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: "רבי יוחנן בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא" - איך בדיוק?
תגובות: 10
צפיות: 106

Re: "רבי יוחנן בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא" - איך בדיוק?

פלא שבאור תורה לא ציינו את הגמ' בשבת (דף קמז, ע"א) שאולי דרכה נוכל להגיע לפתרון התעלומה: "כי אתא רבין אמר: לא יהושע בן זירוז הוה - אלא יהושע בן כפוסאי היה, חתנו של רבי עקיבא". אך כיצד זה יתיישב עם לשון המשנה "בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא"? מה הקשר בין חתנו של רבי עקיבא לחמ...
על ידי דמשק
ה' יוני 21, 2018 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי השם במקצת החפץ מהני?
תגובות: 7
צפיות: 154

Re: שינוי השם במקצת החפץ מהני?

רון כתב:האם אין זה השבר קטן של הרמב"ם או פירות שהרקיבו מקצתן?

אני שאלתי על המקצת שנשתנה, ולא על שאר החפץ.
על ידי דמשק
ה' יוני 21, 2018 6:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי השם במקצת החפץ מהני?
תגובות: 7
צפיות: 154

שינוי השם במקצת החפץ מהני?

האם שינוי השם במקצת החפץ חשיב שינוי לכה"פ לאותו מקצת. לדוגמא גזלן שהקדיש אבר האם אותו אבר קדוש ? (מבלי להיכנס לענין פשטה).
ואת"ל דלא חשיב שינוי כלל, האם שינוי רשות במקצת החפץ כן חשיב שינוי רשות?
על ידי דמשק
ד' יוני 20, 2018 11:00 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מסורת משה
תגובות: 4
צפיות: 119

Re: מסורת משה

לי יש בדיסק [גי' 16].
אני לא חושב שישנם ספרים במקוון שאין בדיסק - מהדורא מעודכנת.
על ידי דמשק
ד' יוני 20, 2018 10:05 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מסורת משה
תגובות: 4
צפיות: 119

Re: מסורת משה

אש משמים כתב:סט 'מסורת משה' ספרים חשובים ונצרכים.

ישנו באוצר.
על ידי דמשק
ד' יוני 20, 2018 9:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 284
צפיות: 28444

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

היה רב'ה בחיידר שעשה מעשה חמור, ובאוו להתייעץ עם מרן, ופסק שצריך לסלקו, והמנהל אמר איך אפשר, הרי יש לו נסיון של עשרים שנה! אמר להם אין לו נסיון של עשרים שנה! אמר המנהל אבל הוא רב'ה כבר עשרים שנה?! אמר להם מרן, הוא עשה נסיון של שנה אחת וחזר על זה עשרים פעמים!.... המסר חזק מאוד, רב'ה בחיידר צריך להתק...
על ידי דמשק
א' יוני 17, 2018 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבדל בין קרבן בהמה לעוף
תגובות: 4
צפיות: 182

Re: הבדל בין קרבן בהמה לעוף

הרב דרומי ייש"כ. (מצאתי בנושא שציינת דברים מהגרי"י רודערמאן שעזרו לי, האם ראית עוד משהו?)

הרב כדכד, במשנה שם הכוונה שלמזבח יש יותר מבהמה. אני חיפשתי הבדל בעצם הקדושה. (מה שראיתי לע"ע רק באחרוני זמנינו שציינתי).
על ידי דמשק
א' יוני 17, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבדל בין קרבן בהמה לעוף
תגובות: 4
צפיות: 182

הבדל בין קרבן בהמה לעוף

האם מבואר באיזה מקום הבדל בין קרבן בהמה לקרבן עוף לענין קדושתם?
(ראיתי נתיב בינה להגריב"ש תמורה סי' י"ג).
על ידי דמשק
ה' יוני 14, 2018 8:31 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אם היתה ביקורת על הנהגת חסידים מסיבות הלכתיות ותשובות החסידים עליה
תגובות: 51
צפיות: 1427

Re: אם היתה ביקורת על הנהגת החסידים חסידים מסיבות הלכתיות ותשובות החסידים עליה

בענין זמני תפלה ידוע שחלק מהחסידים היו מתפללים לאחר הזמן ובחלקם תירצו זאת משום נקיות הגוף ובחלקם משום הארכה בהכנות לתפלעה וכוונתה כדבר חשוב יותר מהזמן. בענין שינה בסוכה ידוע שאלו אשר לא ישנו בסוכה תלו את יסוד הפטור שלהם בפטור מצטער מן הסוכה. שאלתי אם היו דברים נוספים שעליהם היתה ביקורת והחסידים תיר...
על ידי דמשק
ה' יוני 14, 2018 6:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?
תגובות: 4
צפיות: 171

Re: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?

בספר למען תספר (ליקוט נאה מכל המדרשים בענין יציא"מ) ח"ב פי"א הערה כא, כתב על האיש שהוכה ע"י המצרי "ביל"ש איתא שאיש הזה היה דתן ואשתו שלומית בת דברי ממטה דן קלקלה עם מצרי הנ"ל וכו'". וציינתי לעצמי שהמחבר עשה כאן עירוב מדרשות.
על ידי דמשק
ב' יוני 11, 2018 9:21 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מהר"ם שיק
תגובות: 1
צפיות: 97

מהר"ם שיק

בחיפוש מהר"ם שיק באוצר עולה סדרה של 12 כרכים, חלק מהם שו"ת, חלק תרי"ג מצות, כרך עה"ת וכרך עמ"ס חולין.
היה יעיל אם היו מחלקים סדרה של שו"ת בנפרד. (כמו בספרי החת"ס).
על ידי דמשק
ו' יוני 08, 2018 1:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גלגוליו ותיקונו של צלפחד / ליקוט
תגובות: 4
צפיות: 188

Re: גלגוליו ותיקונו של צלפחד / ליקוט

נוטר הכרמים כתב:ומעתה יש לומר שפיר דהחסיד המובא כאן בגמ' בעובדא עם הצלף הוא ר"י ב"ר אלעאי.

בבן יהוידע בשבת שם הביא מהאריז"ל שכתב בפי' דהיה ר"י בר אלעאי.
ובילקוט הגרשוני הביא מספר אור הצבי ד'רבי יהודא בר אלעאי' בגי' 'צלפחד בן חפר'.
על ידי דמשק
ה' מאי 31, 2018 2:39 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: סדרי טהרה - חידוד הלכות
תגובות: 0
צפיות: 210

סדרי טהרה - חידוד הלכות

בסדרי טהרה ח"ב צריך להוסיף שם משנה "חידוד הלכות".
(לסדרי טהרה יש ב' חלקים הראשון על סדר השו"ע, והשני על מסכת נדה והוא נקרא חידוד הלכות)
על ידי דמשק
ה' מאי 31, 2018 2:32 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: תרומת הדשן
תגובות: 6
צפיות: 1059

Re: תרומת הדשן

צוות האוצר כתב:אנא, רשמו מראש היכן נמצאת הבעיה. בדיסק הבעיה לא נמצאת.

לי יש מהדו' 16 בדיסק ויש את הבעיה שציינתי.
על ידי דמשק
ד' מאי 30, 2018 7:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תפילה על קברו של הדג שקרא "שמע ישראל"
תגובות: 40
צפיות: 4206

Re: תפילה על קברו של הדג שקרא "שמע ישראל"

בעיני דימוי בין הכנה לתפילה לבין נסיעה קשה וארוכה היא זלזול.
(הנקודות בסוף גם מוסיפות נימת זלזול..)
על ידי דמשק
ד' מאי 30, 2018 7:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תפילה על קברו של הדג שקרא "שמע ישראל"
תגובות: 40
צפיות: 4206

Re: תפילה על קברו של הדג שקרא "שמע ישראל"

ההוא גברא כתב:היום שמתי לב שהחסידים לשיטתם. כשם שהם משקיעים בהכנות לתפילה כדי שהתפילה תהיה בכוונה יותר אחרי הכנות מרובות, כך הם נוסעים לקברים רחוקים כי אחרי נסיעה קשה ושאר השקעות ועמל התפילה שם תהיה בכוונה יותר. .

אתה מתכוון לצחוק על חסידים הראשונים שהיו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמים ?
על ידי דמשק
ד' מאי 30, 2018 2:56 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: תרומת הדשן
תגובות: 6
צפיות: 1059

תרומת הדשן

בתרומת הדשן סידרת אביטן הכניסו פעמיים ח"ב ואחד מהם ישן ולא מהדו' אביטן.
על ידי דמשק
ד' מאי 30, 2018 2:42 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: להיכן נעלמו קובצי חצי גיבורים?
תגובות: 4
צפיות: 2173

להיכן נעלמו קובצי חצי גיבורים?

השבוע עדכנתי את האוצר לגי' 16, ולפליאתי נעלמו קובצי חצי גיבורים. מה קרה?
על ידי דמשק
ג' מאי 29, 2018 12:50 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 219
צפיות: 12531

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

אינני מבין מי מבין החסידים מוטרד ממה היה דעת הגרי"ש זילברמן. עם כל הכבוד דעתו בענין מטריד בדיוק כמו שדעת רבי שמאי קהת הכהן גראס בענין קו התאריך מטריד את תלמידי החזו"א.
על ידי דמשק
ג' מאי 29, 2018 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור הריגת טריפה
תגובות: 6
צפיות: 362

Re: איסור הריגת טריפה

כמה אחרונים כתבו דגם בטריפה יהרג ואל יעבור עי' אנצ"ת ע' טריפה עמ' ל"ג
על ידי דמשק
ב' מאי 28, 2018 10:27 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך
תגובות: 112
צפיות: 4994

Re: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך

סגי נהור כתב:
גיזונטע קאפ כתב:הייתי עונה לך כהוגן, אבל מאחר שירדת עלי אישית, אני בוחר לקיים כל הבולם פיו בשעת מריבה וכו'.....

יל"ע טובא אם מקיימים זאת בהודעה כגון זו, שהייתי עונה לך כהוגן אבל אני בוחר וכו'...

נתיבות שלום על ריבית עמ' ק"ז
על ידי דמשק
ב' מאי 28, 2018 9:15 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: קול שמחה - שער הפוך
תגובות: 1
צפיות: 279

קול שמחה - שער הפוך

בקול שמחה (פשיסחא) מהדורא חדשה, עמוד השער הפוך.
על ידי דמשק
ב' מאי 28, 2018 10:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: סתם כלים אינם ב"י - בתערובת ידועה
תגובות: 5
צפיות: 235

Re: סתם כלים אינם ב"י - בתערובת ידועה

סתם כלים אינם בני יומן כתבו הראשונים דהוא מדין ספק ספיקא, והגענו לנושא ס"ס באיתחזק איסורא שהרבו הפוסקים לדון בזה.
על ידי דמשק
א' מאי 27, 2018 3:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 2285

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

אבל לגבי איסור לפני עיוור אפשר לדמות ולומר שמבחינה הלכתית בחשבון המכשול אפשר לומר שאם תחסוך מאדם הרבה מכשולות מותר להכשיל הכשלה אחת. כמו שבפירוש פשט הפסוק (בלי להכנס לשאלה אם האיסור כולל גם את זה) מסתמא מותר לגרום לעיוור ליפול לבור אם כוונתו שעל ידי זה ילמד ללכת יותר בזהירות וינצל ממכשולות יותר גדו...
על ידי דמשק
ו' מאי 25, 2018 1:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 3068

Re: צמחונות וטבעונות במבט תורני

ב. אין לדמות כלל מצב של דורנו החלש לדורות ההם, ובפרט בסביבה שאנו נמצאים בה עם מאות אלפי כימיקלים באוויר ובמים (חוץ מרעל הפלור שאותו האיש הכניס לנו במים בע"כ כדי לזכות אותנו בשיניים בריאות) ובמזון שזה בכלל נס כל יום ששורדים. https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=455671#p455671 מי שרוצה להמשיך...
על ידי דמשק
ו' מאי 25, 2018 10:31 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך
תגובות: 112
צפיות: 4994

Re: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך

הגרעק"א היה לו ספר התניא בביתו, כ"כ חתנו הגר"ש בירנבוים במכתבו לרבי לייבל איגר, (ושועה"ר הוא לא זכר).
על ידי דמשק
ד' מאי 23, 2018 1:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פתרו ספיקות בספר זרע יצחק לריז"א אבי החיד"א ז"ל
תגובות: 7
צפיות: 343

Re: פתרו ספיקות בספר זרע יצחק לריז"א אבי החיד"א ז"ל

איש_ספר כתב:
17 [לב, ו]. מהחכם שמואל אשכנזי חמיו של חרי"ט/חרי"ש.

(אינני יודע אם זה יעזור במשהו)
בקרית מלך רב (מהדו"ח ח"א עמ' שכ"ה) מביא מה שאמר לו חרי"ט נר"ו ומפלפל בדבריו.
על ידי דמשק
ד' מאי 23, 2018 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פתרו ספיקות בספר זרע יצחק לריז"א אבי החיד"א ז"ל
תגובות: 7
צפיות: 343

Re: פתרו ספיקות בספר זרע יצחק לריז"א אבי החיד"א ז"ל

ועוד אחד 123 [ה, יח]. יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך. יל"ד אומרו מאשת, והל"ל באשת. הפ"ש פי' בההיא דכהן נקרא מברך והישראל נקרא ברוך ממנו, ואמרו בפסחים בפ' (מ"ש) [אלו עוברין] בת כהן לישראל או קוברה וכו', זהו אומרו יהי מקורך מישראל שהוא ברוך, ולא מכהן שהוא מברך, ובזה לא תירא מהנהו ...
על ידי דמשק
ג' מאי 22, 2018 10:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו
תגובות: 44
צפיות: 1592

Re: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו

ג"א שולח ברכותיי מקרב לב לאוצר לב שיח'
יזכה לראות הבית בהבנותו בתכלית השלמות והיופי בחיצוניות ובפנימיות
מתוך שמחת הלב ושלות הנפש והרחבת הדעת
על ידי דמשק
ג' מאי 22, 2018 7:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רובא דאיתא קמן וחזקה מה עדיף?
תגובות: 6
צפיות: 168

רובא דאיתא קמן וחזקה מה עדיף?

בהא דרובא וחזקה רובא עדיף כמדומני שבפשטות אין בזה נפק"מ בין רובא דאיתא קמן לרובא דליתא קמן. ובזכרוני שכן מבואר בפנ"י. (ועי' בנו"ב (אהע"ז מהדו"ק סוס"י ס"ט) דכל מה שכתבו תוס' בחולין יא. דהא דרוב וחזקה רובא עדיף לאו מסברא היא אלא מפרה אדומה ילפינן לה, היינו ברובא דלית...
על ידי דמשק
ג' מאי 22, 2018 7:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6835
צפיות: 551068

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ח''ל קאליסק כתב:מעניין לציין ששעונו ענוד על ידו

וכפי הנראה העביר את זה מיד ימין לצד שמאל.
על ידי דמשק
ה' מאי 17, 2018 3:06 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''אני מאמין'' לו לבדו ראוי להתפלל''
תגובות: 6
צפיות: 585

Re: ''אני מאמין'' לו לבדו ראוי להתפלל''

אמונה לא קשורה לחיובים ואיסורים אלא היא הבנה והכרה
ואמונה הנ"ל הוא הכרה שאין עוד למי לפנות רק אליו בעל הכח והיכולת (אין ראוי הכוונה אין לזה משמעות וזה לא יעיל)
וזה לא קשור ל'חיוב' תפילה
על ידי דמשק
ד' מאי 16, 2018 8:21 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרי רבי צדוק מהדורת הר ברכה
תגובות: 0
צפיות: 285

ספרי רבי צדוק מהדורת הר ברכה

בספרי רבי צדוק מהדורת הר ברכה יש כמה ספרים בכרך אחד, וטוב עשו באוצר שחלקוהו לספרים נפרדים, אך דא עקא שבסוף כל כרך יש מפתחות לכל הספרים שבכרך זה, ונמצא המפתח לספר אחד נמצא בסוף ספר אחר.
על ידי דמשק
ד' מאי 16, 2018 12:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר רבי יצחק מאמשינאוו (ארה"ב) - תמונות
תגובות: 26
צפיות: 1205

Re: אדמו"ר רבי יצחק מאמשינאוו (ארה"ב) - תמונות

חוץ מהספרים על הנהגותיו וסיפורים שסיפר, יש גם ספר 'אמרי קודש', אבל לא הוציאו בעצמו.
על ידי דמשק
ו' מאי 11, 2018 12:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 61
צפיות: 1475

Re: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

א"כ היום הוא צריך להחליף חזרה לכותנה כי הגרח"ק שליט"א הולך עם כותנה והוא הכיר את הגראי"ל וכו'.. ומענין 'לענין', מסופר על ע"ה שבשנה ראשונה לנישואיו לקח בסוכות אתרוג בימינו ולולב בשמאלו, אמרה לו זוגתו זכור לי שעושים הפוך, הוא לא התבלבל וענה כך נהג כ"ק האדמו"ר זצוק&qu...

עבור לחיפוש מתקדם