החיפוש הניב 289 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דמשק
א' פברואר 18, 2018 7:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוכים הבאים
תגובות: 4
צפיות: 123

Re: ברוכים הבאים

מן הסתם הכוונה לדברי המצודת דוד שם
כי דרך החכם לשאול שאלות הגונות כפי עומק חכמתו ודרך הכסיל לשאול שאלות שאין בהם ממש
על ידי דמשק
א' פברואר 18, 2018 2:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 131
צפיות: 6393

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

יהודה בן יעקב כתב:אשמח לדעת את פיענוח שם הספר ח"ל המצוטט ומקומו,
מעשה בראשית ד.png

חסד לאברהם (מעין החמישי נהר ג')
על ידי דמשק
א' פברואר 18, 2018 2:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: העוסק בצרכי ציבור משכח תלמודו (תנחומא). למה?
תגובות: 4
צפיות: 69

Re: העוסק בצרכי ציבור משכח תלמודו (תנחומא). למה?

חשבתי פעם בהא דרבי אלעזר בן ערך אימשיך אבתרייהו ואיעקר תלמודיה (שבת קמז:), דאולי הוא עפ"י המבואר בשוח"ט עה"פ והיה כעץ שתול, דרבי אלעזר בן ערך היה יועץ עצות והיו מתקיימות ומצליחות עיי"ש, ואולי היינו דאמשיך אבתרייהו היינו שהתחיל לעסוק בצרכי ציבור ולייעץ להם ולכן איעקר תלמודיה.
על ידי דמשק
א' פברואר 18, 2018 1:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 35
צפיות: 562

Re: מיר וועלן בענטשן

רא"ה, מאירי, ר"ן מגילה כג:, ובא"ר סי' קצ"ט כתב שכן משמע בדעת התוס'
על ידי דמשק
א' פברואר 18, 2018 1:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 35
צפיות: 562

Re: מיר וועלן בענטשן

לגופו של ענין כשיטת הריטב"א כ"ה שיטת רוב הראשונים ורוב הפוסקים, (ועי' פנ"י שם שאכן תלה זאת במחלו' ת"ק ורבי).
על ידי דמשק
א' פברואר 18, 2018 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 35
צפיות: 562

Re: מיר וועלן בענטשן

ריטב"א ברכות מה. פשיטא. עכ"פ, אחרי שהבאתי מקורות ברורים מפסוקי התורה לברכת הזימון, וכן מקורות ברורים ממסכת ברכות לזה שברכת הזימון היא "מהתורה" (כלשון התוספתא והברייתא), דייקתי בלשוני וכתבתי: "ולא מצאתי שום תנא או אמורא - שחולק וסובר - שחובת הזימון היא רק מדרבנן". אבל נ...
על ידי דמשק
ש' פברואר 17, 2018 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 35
צפיות: 562

Re: מיר וועלן בענטשן

ריטב"א ברכות מה.
על ידי דמשק
ה' פברואר 15, 2018 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה חמור יותר נכרית או נדה?
תגובות: 31
צפיות: 1619

Re: מה חמור יותר נכרית או נדה?

היו שם בקובה עשרה אנשים. (וגם יתכן שהיה לו פירוש שונה)
מצורף בזה מאבן עזרא שם
על ידי דמשק
ה' פברואר 15, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה חמור יותר נכרית או נדה?
תגובות: 31
צפיות: 1619

Re: מה חמור יותר נכרית או נדה?

לא הבנתי. הרמב"ם אומר אם בעלה בפרהסיא והוא שיבעול לעיני עשרה מישראל
ואתה אומר 'מכאן' ראיה שאין הכוונה לבפועל?
על ידי דמשק
ה' פברואר 15, 2018 7:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה חמור יותר נכרית או נדה?
תגובות: 31
צפיות: 1619

Re: מה חמור יותר נכרית או נדה?

עזריאל ברגר כתב:מעשה הביאה דזמרי לא היה בפרהסיא אלא בתוך הקובה - האוהל.

רמב"ם פי"ב מאיסו"ב ה"ד
כל הבועל כותית בין דרך חתנות בין דרך זנות אם בעלה בפרהסיא והוא שיבעול לעיני עשרה מישראל או יתר אם פגעו בו קנאין והרגוהו הרי אלו משובחין וזריזין . ודבר זה הל"מ הוא ראיה לדבר זה מעשה פנחס בזמרי
על ידי דמשק
ה' פברואר 15, 2018 7:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 81
צפיות: 2577

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

המשפט שכתבת "כמי שנאלץ להאריך בשירותים וכו'", הוא מכוער לגמרי, ולא רק מפני הדימוי הנמוך, אלא מפני רוע-הלב לכתוב כזה דימוי על מה שעשו ועושים רוב ישראל הכשרים שבכל הדורות כמעט כל זמן חייהם (וכמ"ש חז"ל והובא בב"י הל' שבת שלעוסקים בפרנסתם אין זמן לעסוק בתורה אלא רק בשבת), ועושי...
על ידי דמשק
ה' פברואר 15, 2018 3:01 pm
פורום: ניהול הפורום
נושא: כללי כתיבה בפורום
תגובות: 56
צפיות: 19823

Re: כללי כתיבה בפורום

הנה כבר הקפצת בלי להוסיף שום חידוש..
שש ושמח כתב:זה מפריע מאד למשתמש הממוצע, שפותח רק את האשכולות הפעילים מפני החידוש שבהם, וע"י ההקפצה מטעים אותו לחשוב שיש איזה שהוא חידוש באשכול ומטריחים אותו לפתחו בלא תועלת

לא הבנתי הרי כל משתמש יכול לראות על האשכול לפני שפותחו האם יש בו הודעות חדשות שהוא עדיין לא קרא
על ידי דמשק
ד' פברואר 14, 2018 9:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 14
צפיות: 421

Re: גימטריא "חדשה"

'בער' בגי' 'גימטריא' חושבנא דדין כדין..
על ידי דמשק
ד' פברואר 14, 2018 7:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 14
צפיות: 421

Re: גימטריא "חדשה"

וחומותיה יהיו עשויין כדכד (ב"ב עה.)
על ידי דמשק
ד' פברואר 14, 2018 6:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 14
צפיות: 421

Re: גימטריא "חדשה"

במחילה, מה זו טענה על דברי??

בגימטריא ירושלים..
על ידי דמשק
ד' פברואר 14, 2018 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסתכלות בראש פרועה של אשה - חסרון קדושה
תגובות: 3
צפיות: 137

Re: הסתכלות בראש פרועה של אשה - חסרון קדושה

שמואל דוד כתב:עיין רש"י סנהדרין קט: בסוף העמוד
אשתו של און בו פלת אמרה שכולם קדושים ולא יכנסו בבית אם היא פרועה.

לכאורה יש איסור הסתכלות ומדוע נקראים קדושים אם נזהרים בזה.
על ידי דמשק
ג' פברואר 13, 2018 12:21 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: 'משנכנס אדר' - מאימתי?
תגובות: 5
צפיות: 650

Re: 'משנכנס אדר' - מאימתי?

באחד המהדורות החדשות של התקפו כהן (איני זוכר כעת שמו) הביא המהדיר מה דמתאמרא להוכיח מדברי הש"ך בחתימת ספרו הנ"ל יום שנאמר בו שני פעמים כי טוב, משנכנס אדר מרבין בשמח"ה ובגיל"ה לפ"ק וב' דר"ח אדר לעולם אינו חל בשלישי בשבת, רק א' דר"ח כפי שאכן היה בשנה ההיא ה'תי"א...
על ידי דמשק
ב' פברואר 12, 2018 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עינוי הנפש באכילת מעדנים
תגובות: 12
צפיות: 214

Re: עינוי הנפש באכילת מעדנים

בהקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות
על ידי דמשק
ב' פברואר 12, 2018 12:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "לב חכם לימינו" - ביאור מחודש(?)
תגובות: 4
צפיות: 135

Re: "לב חכם לימינו" - ביאור מחודש(?)

אולי זהו כוונת המנורת המאור סוף אות קע"ז עי"ש
על ידי דמשק
ה' פברואר 08, 2018 7:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 976
צפיות: 73966

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

דרומי כתב:וזה מזכיר לי יהודי אחד שסיפר לי שפגש איזה רב חשוב ברחוב במקום בלתי צפוי, ומיד הזדרז לשאול אותו שאלה הלכתית. ענה לו הרב: "אם פוגשים רב ולא שואלים אותו שאלה - לא עוברים על בל תשחית"...

viewtopic.php?p=328409#p328409
על ידי דמשק
ה' פברואר 08, 2018 10:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיסון שפעת
תגובות: 88
צפיות: 1604

Re: חיסון שפעת

החברות התרופות הם החברות הכי עשירות אחרי חברות הנשק, בגלל זה ההשפעה שלהם אדיר. ואגב, שמעתי שהרבה מומחים טוענים שמסוכן מאד להשתמש בכלי נשק מודרניים, וגם יש עשרות אלפי מקרים מאנשים שנהרגו בטעות מנשק. זה שרוב המומחים בעד ייצור וקניית נשק זה לא אומר כלום, כי זה מה שמלמדים אותם ויש על זה תעמולה גדולה, ו...
על ידי דמשק
ד' פברואר 07, 2018 12:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה היחס התורתי השקפתי לגירוש אריתראים?
תגובות: 42
צפיות: 1178

Re: מה היחס התורתי השקפתי לגירוש אריתראים?

ר' יונה כתב:מה הקשר ראש הממשלה וכו'? אנחנו לא מרחמים אז לא מרחמים עלינו, מה זה משנה מי ומה, והכל כידוע יד השם יתברך.

דבריך הם עמוק מני עמוק (מדה כנגד מדה - מה זה משנה מי..), וע"ז נאמר המבין יבין והמשכיל ידום.
והכל כידוע יד השם יתברך
על ידי דמשק
ג' פברואר 06, 2018 1:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה היחס התורתי השקפתי לגירוש אריתראים?
תגובות: 42
צפיות: 1178

Re: מה היחס התורתי השקפתי לגירוש אריתראים?

אני לא יודע, אם מה שהחילוניים לא רוצים את החרדים בשום מקום, ולא נותנים להם מקומות לגור או לשחק, הוא עונש משמים מדה כנגד מדה, ע"כ שאנחנו לא מרחמים. אם הבנתי נכון הוא אומר כך, בגלל שראש הממשלה החילוני -והציבור שהוא מייצג- לא מרחמים על האריתראים ומגרשים אותם, לכן כעונש מדה כנגד מדה החילונים לא רו...
על ידי דמשק
ב' פברואר 05, 2018 9:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 261
צפיות: 3317

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

יט, א איך מביאים ראיה מפלישתים בימות שמשון לימות אברהם? ובמושב לצים לא ישב שלא ישב במושב אנשי פלשתים מפני שלצנים היו שנאמר {שופטים טז-כה} ויהי כטוב לבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו. קצת צ"ב, דהלא פסוק זה לגבי שמשון, מדובר במאות שנים לאחר מכן, ומה הראייה שאנשי פלישתים בימות אברהם אבינו היו ליצנ...
על ידי דמשק
ש' פברואר 03, 2018 9:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?
תגובות: 313
צפיות: 19440

Re: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?

מאשכול אחר
איש ספר כתב:לאחרונה התרבו כאן כותבים שכל מטרת בואם לזה העולם הוא לקדם מטרה אחת ויחידה: פאה נכרית/ נגד פאה נכרית/ תכלת/ קלא אילן/ וכמובן ענייניות ראי"ה
על ידי דמשק
ד' ינואר 31, 2018 10:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי גדליה שור זצ"ל
תגובות: 30
צפיות: 2045

Re: הגאון רבי גדליה שור זצ"ל

ביחוד מענינת אותי דמותו של בנו הג"ר אברהם הלוי שארר שליט"א, רב ביהמ"ד אור גדליהו בפלעטבוש, הידוע כפה מפיק מרגליות ונואם בחסד עליון בתוכן רב, ובספריו הלקח והלבוב המלאים מזן אל זן 1. בפלעטבוש יש לו קהילה אבל לא בשם אור גדליהו, במונסי יש ביהמ"ד אור גדליהו בראשות אחיו הגאונים ר' רפא...
על ידי דמשק
ד' ינואר 31, 2018 10:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן נמצא בפורום?
תגובות: 3
צפיות: 149

Re: היכן נמצא בפורום?

אפרקסתא דעניא כתב:חשוב אפוא, שיהיה אשכול שבו יוכלו להעלות שאלה: היכן נמצא בפורום נושא X או Y?

◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
על ידי דמשק
ג' ינואר 30, 2018 2:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 219
צפיות: 16789

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

זה בדיוק הנקודה שהתכוונתי, אין פה שום סיפור של חכמה על הגראי"ל זצוק"ל, כי איזה צד שרק היה קורה תסביר שזה היה כוונתו, וזה רק סיפור שהיה שואל שהלך ליטול עצה מן הזקנים...
על ידי דמשק
ג' ינואר 30, 2018 10:12 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 219
צפיות: 16789

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

שייף נפיק כתב:אמר אחד מההנהלה שמרן בחכמתו הציל אותם מהאחריות ומהמצפון, שהם מצידם עשו מה שאפשר

ומה היה אותו חבר הנהלה אומר אם הילד היה חוזר ומתייצב בדרך טובה?
על ידי דמשק
ג' ינואר 30, 2018 9:30 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אליעזר סילבר
תגובות: 54
צפיות: 2623

Re: הגאון רבי אליעזר סילבר

משהד כתב:נמצא בהיברובוקס...

viewtopic.php?p=432526#p432526
על ידי דמשק
ב' ינואר 29, 2018 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 35
צפיות: 562

Re: מיר וועלן בענטשן

כן מובא בספר אהל יצחק בשם הרה"ק ר"י מווארקא
על ידי דמשק
א' ינואר 28, 2018 6:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה
תגובות: 24
צפיות: 373

Re: מילה שלא בזמנה

הצעיר באלפי כתב:לכאורה מדברי הנוב''י משמע דלא ס''ל שיש ביטול מצ''ע ממש בכל יום שמאחר, רק שזה מדין זריזין .

כן מבואר מדברי התוס' שבת קלא. ד"ה ושוין, ועי' חת"ס שם שנקט כן גם בדעת המג"א
על ידי דמשק
א' ינואר 28, 2018 1:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 109
צפיות: 7704

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

מצו''ב
על ידי דמשק
א' ינואר 28, 2018 1:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 109
צפיות: 7704

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

וכן הפך ל ר' שמעון בן יהושע (העיר על כך רח"י כהנא, כוכבי אור, דף כג ע"ד) הוא הביא את המדרש תנחומא פר' בשלח כ'. מכאן היה ר"ש בן יהושע אומר לא ניתנה התורה לדרוש אלא לאוכלי המן שלא היה להם צורך לא למלאכה ולא לסחורה , וכ"ה כבר בדפוס אמשטרדם תצ"ג, ואכן ברוב דפו"י כתוב רשב&q...
על ידי דמשק
ש' ינואר 27, 2018 9:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גימטריא על תיבה שלא כתובה
תגובות: 2
צפיות: 132

גימטריא על תיבה שלא כתובה

בן יהוידע יבמות כ.
בן יהוידע.png
בן יהוידע.png (20.81 KiB) נצפה 132 פעמים

הוא רומז גימטריא בתיבת אדם, אמנם בגמרא שלפנינו הלשון אנו בני אנשים [הגם שהמשמעות אחד, מ"מ חדש אצלי שאפשר לדרוש גימטריאות על הענין ולא התיבה הכתובה]
על ידי דמשק
ו' ינואר 26, 2018 2:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה
תגובות: 24
צפיות: 373

Re: מילה שלא בזמנה

הנה
על ידי דמשק
ו' ינואר 26, 2018 2:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה
תגובות: 24
צפיות: 373

Re: מילה שלא בזמנה

הצעיר באלפי כתב:שמעתי שיש חזו"א החולק, מישהו יודע היכן ? האם זה כתוב או רק מפי השמועה ?

דרך אמונה ביכורים פי"א ה"ד בבאה"ל בסופו
על ידי דמשק
ו' ינואר 26, 2018 9:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה
תגובות: 24
צפיות: 373

Re: מילה שלא בזמנה

במילה שלא בזמנה הוא כ"ש וק"ו, ולדעת הרבה אחרונים עובר בכל רגע על החיוב [להרמב"ם עשה ולהראב"ד כרת] ולא רק על דין זריזין מי הם האחרונים ? (חוץ מ'דבר אברהם') מה שמצאתי כעת רשום איתי, מחצה"ש סי' תמ"ד (במג"א סקי"א), וכן נקט המשנ"ב שם בשעה"צ סקכ"ד, ש...
על ידי דמשק
ה' ינואר 25, 2018 11:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רכבת מהירה מת"א לירושלים בחינם מערב פסח עד אחרי שבועות - סימן לגאולה
תגובות: 28
צפיות: 1060

Re: רכבת מהירה מת"א לירושלים בחינם מערב פסח עד אחרי שבועות - סימן לגאולה

אני לא מתכוון לפן ההלכתי, אבל כמדומני שאחד הטעמים המובאים בחז"ל למה החרים יהושע את יריחו, הוא מפני שנכבש בשבת

עבור לחיפוש מתקדם