מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 532 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חרסון
א' יולי 14, 2019 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אימתי קאתי מר
תגובות: 63
צפיות: 1112

Re: אימתי קאתי מר

כפי שכבר כתבתי, מקומם של ויכוחי חסו"מ בפורום הראוי להם, ולא באשכול המוקדש לאגרת הבעש"ט.

--

ולנושא העיקרי של האשכול:
בשנת תשמ"ב פרסם ר' יהושע מונדשיין נוסח קדום של 'אגרת עליית הנשמה', ובו כו"כ שינויים מהנוסחא המצוי' בידינו. היש ביד מי להעלות את הנ"ל?
על ידי חרסון
א' יולי 14, 2019 5:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 279
צפיות: 6716

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

נכון מאד . דומני אבל שבדור האחרון השימוש המסודר והקבוע בדרך זו נקרא על-שם החזו"א. (בעוד שאחרים התייחסו בביקורת להמלצה הכללית לכל תלמיד בכל גיל ומצב ובכל סוגיה לנהוג כן). אם טעיתי - אדרבא. לא הבנתי מה הכוונה אם טעית אני רק ציינתי את ר' יצחק קנפונטון לחיבת הקודש. האם הפיכת ה'כלל' ל'דרך' לא נעשתה...
על ידי חרסון
א' יולי 14, 2019 4:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 279
צפיות: 6716

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

אשמח לשמוע מה בפי הדורשים עצמם. האם גם בעיניהם זהו דרוש . יש לי תחושה שחלקם יפגעו מההגדרה. (בפרט שרבים מהמאמרים הנכתבים נוגעים בגופי הלכה ממש (שלא למעשה כמובן)). ולדברי הרב אוצה"ח - בוודאי שדרוש הוא מקצוע בתורה, בעל חשיבות כללים וסדר וכו'. אבל יש להעיר, שאם מקור ל'פשטות מתחדשים' המוכרחים מן הכת...
על ידי חרסון
א' יולי 14, 2019 4:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 279
צפיות: 6716

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

נכון מאד. דומני אבל שבדור האחרון השימוש המסודר והקבוע בדרך זו נקרא על-שם החזו"א. (בעוד שאחרים התייחסו בביקורת להמלצה הכללית לכל תלמיד בכל גיל ומצב ובכל סוגיה לנהוג כן). אם טעיתי - אדרבא.
על ידי חרסון
א' יולי 14, 2019 4:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 279
צפיות: 6716

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

סמי מכאן דרשות ושמחות. אין משיבין על הדרוש. וגם בדברי אגדה זו שדה פרוצה, בלי להיכנס לשאלה אם זה טוב או רע. אני מתכוון לפשט בגמ' באופן שאינו נוגע להלכה (בבחינת לולי דמסתפינא מדברי הראשונים וכו') - מדוע לא מצוי כלל שמישהו 'יאמר' כן? או שמלכתחילה היחס ללימוד הפשט הוא כמו בדרשות הנ"ל שבהם לא לאומר ...
על ידי חרסון
א' יולי 14, 2019 4:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 279
צפיות: 6716

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

(אלא שאכן, הדגיש פעם רבינו שלכ"ז מקום ב תוך ביאור דברי הראשונים. ובפשטות, שכשם שבגמ' רוב ראשי הישיבות יעדיפו לבאר רמב"ם ורשב"א מאשר לבאר שטיקל גמרא באופן מחודש, כך גם בפשש"מ, עדיף לבאר כוונת רש"י וראב"ע ורמב"ן - גם על בסיס הנחות יסוד אלו , מאשר לבאר באופן עצמאי פר...
על ידי חרסון
א' יולי 14, 2019 4:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 279
צפיות: 6716

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

הרב דרומי, כמי שזכה ללמוד תורה מפיו של רבינו הקדוש מליובאוויטש, וכנראה כאן בפורום, עסק בדברי תורתו בנוגע לפשש"מ, אשאלך: מן הסתם היטב ידוע לך שרבות מהנחות היסוד שנידונות כאן נתבארו בשיחותיו וכו' - ודווקא באופן הקרוב יותר לבעלי פשש"מ ורחוק יותר מדברי הרב תוכן שליט"א (למשל ה'ווארט' של 'א...
על ידי חרסון
א' יולי 14, 2019 3:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אימתי קאתי מר
תגובות: 63
צפיות: 1112

Re: אימתי קאתי מר

מרן אור שבעת הימים קוה"ק כ"ק הח"ח זיע"א אחז שע"י לימוד קדשים יחישו את פעמי המשיח. והוא לא גילה את זה ע"י חזיון\חלום, אלא באופן הרבה יותר בהיר, ע"י העמילות בתורה, והוכיח כן בהקדמה לספר אסיפת זקנים. נשאלת השאלה, איך זה שאחרי התפתחות כה גדול של לימוד קדשים, הספרים שה...
על ידי חרסון
א' יולי 14, 2019 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אימתי קאתי מר
תגובות: 63
צפיות: 1112

Re: אימתי קאתי מר

מצחיק. אתה אכן ממשיך את מטרתם (ובזה גופא - את מטרתם הסופית דייקא), אבל בוודאי שלא את דרכם אליה. בסדר. אז נסתפק במטרתם ולא בדרכם... בזה אין שום חידוש. ברור שבמטרה כולם שווים, הכל חפצים לעשות רצונך, וברור ש'החידוש' של הבעש"ט מתייחס ל דרך וכך גם דברי האגרת הזאת. 'מעינותיך' דייקא, ובהא (=הדרך, מעי...
על ידי חרסון
ה' יולי 11, 2019 7:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אימתי קאתי מר
תגובות: 63
צפיות: 1112

Re: אימתי קאתי מר

יש בזה מן האמת.

או לאידך, 'קול התור', גם אם יצא מפי הגר"א, אינו מהווה בהכרח שלילה של דרכה של החסידות. משא"כ האגרת הזו (במובלע עכ"פ).

ולכן צריך זהירות יתירה לדון לגופו של עניין הנדון ולא להיגרר ל'ויכוח החסיד והמתנגד תשע"ט'.
על ידי חרסון
ה' יולי 11, 2019 7:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אימתי קאתי מר
תגובות: 63
צפיות: 1112

Re: אימתי קאתי מר

זכותם של המתנגדים להגיב כאן שווה לזכותם של החסידים להגיב באשכול על 'קול התור'....
על ידי חרסון
ה' יולי 11, 2019 7:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אימתי קאתי מר
תגובות: 63
צפיות: 1112

Re: אימתי קאתי מר

מצחיק. אתה אכן ממשיך את מטרתם (ובזה גופא - את מטרתם הסופית דייקא), אבל בוודאי שלא את דרכם אליה. בסדר. אז נסתפק במטרתם ולא בדרכם... בזה אין שום חידוש. ראשית, כנודע, לפעמים אנו צריכים לשנן גם דברים פשוטים שאין בהם כל חידוש.. שנית, הלא פותח האשכול תמה ממה שענה המשיח לריב''ל "היום אם בקולו תשמעו&q...
על ידי חרסון
ה' יולי 11, 2019 8:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: אימתי קאתי מר
תגובות: 63
צפיות: 1112

Re: אימתי קאתי מר

פרנקל תאומים כתב:
חרסון כתב:מצחיק.
אתה אכן ממשיך את מטרתם (ובזה גופא - את מטרתם הסופית דייקא),
אבל בוודאי שלא את דרכם אליה.

בסדר. אז נסתפק במטרתם ולא בדרכם...


בזה אין שום חידוש.

פרנקל תאומים כתב: כמו שהחסידים מסתפקים במטרתם ולא בדרכם של אבותיהם בכל הדורות טרום התנועה החסידית..


אתה יודע הרי שאנחנו לא לגמרי מסכימים בזה. אבל בסדר. שיהי'.
על ידי חרסון
ה' יולי 11, 2019 12:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: אימתי קאתי מר
תגובות: 63
צפיות: 1112

Re: אימתי קאתי מר

מצחיק.
אתה אכן ממשיך את מטרתם (ובזה גופא - את מטרתם הסופית דייקא),
אבל בוודאי שלא את דרכם אליה.
על ידי חרסון
ד' יולי 10, 2019 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לספר עם אשתו מותר
תגובות: 46
צפיות: 3221

Re: לשון הרע לספר עם אשתו מותר

קראקובער כתב:עכשיו נשאר לדון (בסגנון ספר משברי ים) המקדש אשה על תנאי שיספר לה לשון הרע האם היא מקודשת....


כל יום שעובר בלי שאתה מעלה על הכתב בצורה מסודרת את כל הנפקא-מינות האלה הוא הפסד לא יתואר לעם ישראל כולו
על ידי חרסון
ד' יולי 10, 2019 11:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: אימתי קאתי מר
תגובות: 63
צפיות: 1112

Re: אימתי קאתי מר

דרך ישרה כתב:ב. הרי נפוצו מעיינותיו של הבעש"ט לאחר שנתגלה, א"כ למה לא בא משיח.


כנראה שעדיין לא מספיק.

(ובנוגע לשאלה הראשונה, אינני יודע אם קיימא לשאלה. אבל אם כן, בסופו של דבר התוכן זהה. הרי ברור שאין להפצת מעיינות הבעש"ט מטרה אחרת חוץ מאשר הגברת והעמקת ה'בקולו תשמעו')
על ידי חרסון
ג' יולי 09, 2019 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2233

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

לא הספקתי לקרוא את כל הנוסף באשכול, וגם מה שקראתי לא קראתי בעיון. אבל אביע את הבנתי באופן כללי. .... הדברים שאתה אומר מסתברים מצד עצמם, (ולחביבותא דמילתא אעיר כי אומרים בשמו של אדמו"ר מליובאוויטש שהסביר עד"ז ביחידות לא') אבל לעיל היה משמע שאתה מבקש להעמידם בשיטת אדה"ז בהלכות ת"ת...
על ידי חרסון
ג' יולי 09, 2019 1:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10506
צפיות: 886522

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אבני מלואים חלק השו"ת סי' ו'. אודה בכל לבב.
על ידי חרסון
ב' יולי 08, 2019 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א
תגובות: 21
צפיות: 790

Re: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א

דבר אחד בוודאי ראוי לשבח לכל הדיעות בשיעורים אלו: החתירה הניכרת בהם, ללא הרף, להעמיד את השומע 'פנים בפנים' אל מול ה' בכל חלקי המציאות, עבודת ה', בטחון בה', בכל צומת ובכל התלבטות. אפשר וצריך להתווכח גם על התכנים וגם על הצורה, אבל אם יקנו השומעים ויקנה הציבור בנפשו אך זאת - מה יקר הדבר, אי אפשר לתאר!
על ידי חרסון
א' יולי 07, 2019 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א
תגובות: 21
צפיות: 790

Re: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א

ייתכן. ר"מ שפירא הרבה מאד לצטט נקודות מספרי חסידות שלא בשמם. וראה באשכול עליו כמה דוגמאות לזה, ויש עוד.

*

התחלתי לקרוא והחוברת יפה מאד, אך לולא דמסתפינא הייתי אומר שהדפיסו לרא"מ כמה אשכולות מפורום אוצר החכמה לפני שפתח בסדרת השיעורים הזו... (כמליצה, כמובן. אני לא יודע אם דווקא מכאן).
על ידי חרסון
ה' יולי 04, 2019 2:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנה ברורה כסנהדרין בלשכת הגזית
תגובות: 11
צפיות: 373

Re: משנה ברורה כסנהדרין בלשכת הגזית

גם הספרדים לא עבדו ככה, עכ"פ עד לדור האחרון. אפילו הרב עובדיה זצ"ל מסופקני אם ידע את כל מה שנכתב ביצירה הגדולה של בנו שליט"א.
על ידי חרסון
ה' יולי 04, 2019 12:39 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב משה שלמה כשר זצ"ל
תגובות: 38
צפיות: 4403

Re: הרב משה שלמה כשר זצ"ל

הולך בטל כתב:האם ידוע איפה נמצאים כתביו של ר' מענדל כשר,
וכמו''כ מכתבים של רבנים וגדולים שנשלחו אליו?
בתודה מראש!


שמעתי פעם שאצל נכדו הרב אפרים ויתר בני משפ' גרינבאום (מצויים בידיהם גם כת"י רבים של הגאון הרוגצ'ובי, ועוד מיני מטעמים).
על ידי חרסון
ב' יולי 01, 2019 11:36 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של בעל הכף החיים??
תגובות: 67
צפיות: 6777

Re: מהו שמו של בעל הכף החיים??

יתכן, אמנם לא היה כזה חילוני גדול, הוא הצטרף למאבק על שמירת השבת במרחב הציבורי בתל אביב. יש אומרים שהוא טבע את האימרה היפה: יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת את ישראל. בעל האימרה זה לא הוא אלא א"ה וכלשונו של רבי עמרם בלוי "היכן הוא רחוב כמעט שכב" לפני שנים רבות הכינו בצעירי חב&quo...
על ידי חרסון
ב' יולי 01, 2019 2:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 338
צפיות: 10684

Re: יהדות אתיופיה

מרגיש צורך לדייק בלשון. הרב תוכן לא 'פוסל' עדה, אלא מסרב לקבל אותה. וזה לא רק עניין של מינוח.
על ידי חרסון
א' יוני 30, 2019 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפקר ע"י שליח
תגובות: 5
צפיות: 218

Re: הפקר ע"י שליח

נידון בראשונים. ראה ר"ן פסחים ז. ב"י או"ח סי' תל"ד.
על ידי חרסון
א' יוני 30, 2019 10:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 113
צפיות: 16847

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

יישר כח! פתחתי ואכן יש שם דברים לא רגילים ולא מוכרים (לדוגמא, הוראה מעניינת לאברך שרצה להתפלל בשבת באריכות, שיבחר באחת האופציות: או שיתפלל בכל שבת עד 2, או שיעשה לסירוגין - בשבת אחת יתפלל עם הציבור ובשבת שניה יתפלל עד הערב...) כעת נודע שהי' זה במענה לטרוניא שהגיעה מבני ביתו, ולפי"ז אין כאן הנח...
על ידי חרסון
א' יוני 30, 2019 10:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 112
צפיות: 16861

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

תוס' קידושין מא.

"ועכשיו שאנו נוהגים לקדש בנותינו אפי' קטנות היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו ואם יש סיפק ביד אדם עכשיו לתת לבתו נדוניא שמא לאחר זמן לא יהיה סיפק בידו ותשב בתו עגונה לעולם"
על ידי חרסון
א' יוני 30, 2019 3:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "תפלתו של אבא" על הרב משה שפירא זצ"ל
תגובות: 4
צפיות: 500

Re: "תפלתו של אבא" על הרב משה שפירא זצ"ל

להערה 7 במאמר - ראה לקוטי שחות חלק ל' ע' 218
על ידי חרסון
ו' יוני 28, 2019 6:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 96
צפיות: 3480

Re: אם כעבדים

וכידוע שהרב פייבלזון (הי'?) לומד לקו"ת מידי ש"ק....
על ידי חרסון
ה' יוני 27, 2019 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 96
צפיות: 3480

Re: אם כעבדים

וזאת למודעי, שהספר ממנו ציטטתי לא היה לפני, אבל את דברי הגר"ח הלוי מבריסק הבאתי בלשונם, כפי זכרוני. יש לי השערה מהי כוונתו, אבל כל עוד שהא איננה מבוססת אשמור אותה לעצמי.
על ידי חרסון
ה' יוני 27, 2019 2:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בן איש חי וכה"ח
תגובות: 4
צפיות: 316

Re: בן איש חי וכה"ח

אגב כידוע הכה"ח מצטט את הבא"ח (כמעט) רק כשמסכים איתו. משא"כ כשחולק אינו מזכירו.
על ידי חרסון
ה' יוני 27, 2019 9:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 96
צפיות: 3480

Re: אם כעבדים

ואמר הגר"ח ז"ל: לא כיוונו בזה אל האמת. העולם לא נברא לא למען טובו ולא למען חסדו; העולם נברא בעבור רצונו
על ידי חרסון
ה' יוני 27, 2019 1:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10506
צפיות: 886522

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חרסון כתב:נדרשו לי תולדות חייו של ר' שמואל גרונם אסתרמן, כפי שנמצאו בסו"ס 'ביאור על התניא' ממנו (נמצא באוצר). אודה מאד למסייע


https://tablet.otzar.org/he/book/book.p ... l=0&udid=0
מכאן
על ידי חרסון
ה' יוני 27, 2019 12:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10506
צפיות: 886522

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

נדרשו לי תולדות חייו של ר' שמואל גרונם אסתרמן, כפי שנמצאו בסו"ס 'ביאור על התניא' ממנו 0הנמצא באוצר). אודה מאד למסייע
על ידי חרסון
ד' יוני 26, 2019 1:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 256
צפיות: 13722

Re: ס' עשייתו של גדול

באנטומיה נכתב שהרב שיינברג לא קרא את הספר, משום שאפילו את 'הכל לאדון הכל' לא ספק בידו לקרוא.... (בזמן ה'חרם', דהיינו עשרות שנים אחרי צאת הספר)
על ידי חרסון
ד' יוני 26, 2019 12:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 256
צפיות: 13722

Re: ס' עשייתו של גדול

לעצם הענין, לא יודע למה אבל נדמה לי שיחסית הציבור יותר רגוע מדברים כאלה, כלומר זה לא מה שמעסיק את הציבור ספר כזה או מחבר כזה, אם יצא כזה ספר כיום לענ"ד קרוב לודאי שלא יעשו לו, וגם אם יעשו לא יצליחו, כלום ממש. במידה רבה תרם לזה האינטרנט. כבר אין לא הפחד הגדול שמא הציבור ידע משהו שלא אמור לדעת, ...
על ידי חרסון
ג' יוני 25, 2019 12:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: בין אדם לחבירו - חינוך על ידי דוגמא
תגובות: 29
צפיות: 1198

Re: חינוך של דוגמא

אין ספק שיש אמת בדברי ק"ק, אבל רציתי להעיר, שסיפר לי פעם ידיד מחוגים חרדים-לאומיים, אבל שנמנה על בית מדרש שאינו טעון בעומס 'השקפה', שבמידה מסויימת, בתי מדרש חרדלי"ם המצטיינים בעומס השקפתי, גם ה'בין אדם לחבירו' שכה מאפיין אותם, נפגע מעט. ייתכן שיש בזה גם הבנה על השוני הכללי עם החרדים. (אף ש...
על ידי חרסון
ב' יוני 24, 2019 7:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 256
צפיות: 13722

Re: ס' עשייתו של גדול

זה מה שמוזר... כוונתי, סוג כזה של סיפור לא ציפיתי לקרוא בכזה מקום. יש הפתעות בחיים

עבור לחיפוש מתקדם