מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 27 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יעקב כץ
ג' אפריל 30, 2019 9:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס שימוש בחשמל בשבת להורדה מהדורת כסלו תשע"ה
תגובות: 383
צפיות: 53076

Re: קונטרס שימוש בחשמל בשבת להורדה מהדורת כסלו תשע"ה

יש לי שאלת תם; איני מבין מדוע עדיף שגויים יעבדו בחברת חשמל בשבת על פני יהודים, הלא בהלכה מבואר שאדרבא - גוי שעובד אמרינן בכדי שיעשו משא"כ ישראל לא ברור הדבר שאסור ליהנות בשבת משום שאין חשש שתאמר לו פעמים אחרות וכמבואר במשנ"ב שי"ח בתחילתו. ואשר על כן לכאורה עדיף שיהודים יעבדו בשבת לא ג...
על ידי יעקב כץ
ג' מרץ 12, 2019 7:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו
תגובות: 28
צפיות: 1437

Re: פרשת ויקרא - יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו

הסיבה היא כאמור שהם מחללים שבת בפרהסיא ועל כן אין להם את ה'פרוטקציה' של אוכל נבילות לתאבון, ולכן יש לדון להתיר מחמת צדדים אחרים, כגון שאיןצזה פרהסיא, וכגון שנחשבים תינוקות שנשבו.
על ידי יעקב כץ
ב' מרץ 11, 2019 10:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו
תגובות: 28
צפיות: 1437

Re: פרשת ויקרא - יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו

מדוע לא נאמר שחילונים בזמננו יש להם דין של אוכל נבילות לתאבון,
אלא אם נאמר שלגבי איסור שבת כמדומני שיש לזה דין של ע"ז, וע"כ אף לתאבון יש להם דין מומר?
האם צודק אני??
על ידי יעקב כץ
א' יולי 29, 2018 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת כדורי ריטלין בשבת - לבריא
תגובות: 32
צפיות: 3096

Re: נטילת כדורי ריטלין בשבת - לבריא

במשנ"ב 'דרשו' סי' שכח לז הביא מחלוקת בין האגרות משה, להגר"נ קרליץ כמדומני אם ויטמינים נחשבים מאכל בריאים ומותר לקחתם בשבת או לא. ולכאורה נידון דידן גרע טפי משום שהוא צריך את זה משום שאדם חלוש הוא לאותם הדברים וכבר הביא שם המשנ"ב את דברי המגן אברהם שלשפר מיזגו אסור, ליטול תרופה שאינה מ...
על ידי יעקב כץ
ד' יולי 04, 2018 4:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'גולגולת' צפה על פני המים - מה עושים בשבת?
תגובות: 8
צפיות: 903

Re: 'גולגולת' צפה על פני המים - מה עושים בשבת?

לכאורה פשוט שאין איסור נטילת נשמה נדחה מפני כבוד הבריות
ומה גם שלא שייך במקרה הראשון כבוד הבריות אלא חסרון בדרך ארץ להשאיר מקום מלוכלך...
על ידי יעקב כץ
ב' יולי 02, 2018 2:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלוצה - יש מי שואמר שאיסורה מדאורייתא?
תגובות: 9
צפיות: 1338

Re: חלוצה - יש מי שואמר שאיסורה מדאורייתא?

הרמב"ם פי"ז מהל' איסורי ביאה הל' ז' הביא להדיא שאיסור חלוצה לכהן היא מדרבנן.
"החלוצה אסורה לכהן מד"ס מפני שהיא כגרושה".
על ידי יעקב כץ
ב' יולי 02, 2018 2:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במצוות פו"ר
תגובות: 8
צפיות: 1139

Re: במצוות פו"ר

דעת המנחת חינוך א יד שהיא הכשר מצוה ולא מצווה ממש, מאידך דעת ר' משה פיינשטין להביא מדברי התוס' ב"ב יג א שיש מצוה בכל ביאה וביאה.
על ידי יעקב כץ
ב' יולי 02, 2018 11:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן הנושא גרושה בימינו
תגובות: 9
צפיות: 1116

Re: כהן הנושא גרושה בימינו

לשון הרא"ש בארחות חיים איסו"ב אות י"ז שממנו משמע שהוא מדאורייתא; כתב רב נטרונאי כהן דנסיב גרושה או אחת מהפסולות ושמיתו יתיה תרי תלתא זימני ולא שבקה ואמר לא ניחא לי דלהוי כהן משמתין ליה לעולם עד דפריש מינה ומגרש לה דאמרינן (יבמות פח:) וקדשתו (ויקרא כא ח) בעל כרחו ובתשובה אחרת לגאון מתב...
על ידי יעקב כץ
ה' יוני 28, 2018 5:10 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מוסיקה ב'בין המצרים'.
תגובות: 19
צפיות: 3014

מוסיקה ב'בין המצרים'.

מדוע כ"כ פשוט שאין לשמוע מוסיקה ב'בין המצרים' וספיה"ע הלוא כל מה שאסרו חכמים הוא ריקודים ומחולות, ומשמעותם של ריקודים ומחולות הם ענייני שמחה ומסיבה, משאכ כשאדם שומע לעצמו מוסיקה הוא דבר סטנדרטי ורגיל ואין בו כל משמעות של שמחה ומסיבה,
אשמח אם תחכימוני בעניין.
על ידי יעקב כץ
ה' יוני 28, 2018 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קונטרס בענין שירה וזמרה ושמיעת מוזיקה בזמן הזה
תגובות: 10
צפיות: 1244

Re: קונטרס בענין שירה וזמרה ושמיעת מוזיקה בזמן הזה

מדוע כ"כ פשוט שאין לשמוע מוסיקה ב'בין המצרים' וספיה"ע הלוא כל מה שאסרו חכמים הוא ריקודים ומחולות, ומשמעותם של ריקודים ומחולות הם ענייני שמחה ומסיבה, משאכ כשאדם שומע לעצמו מוסיקה הוא דבר סטנדרטי ורגיל ואין בו כל משמעות של שמחה ומסיבה,
אשמח אם תחכימוני בעניין.
על ידי יעקב כץ
ג' יוני 26, 2018 7:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירות שיעשו/שיוציאו, מה ההבדל?
תגובות: 1
צפיות: 300

Re: פירות שיעשו/שיוציאו, מה ההבדל?

כנראה שיעשו מתכון הרמבם שכבר עשו ורק אז הם שלו משום שהרי דעתו לקוצצם מייד.
על ידי יעקב כץ
ג' יוני 26, 2018 7:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוחד לבעלי תפקידים
תגובות: 21
צפיות: 2286

Re: שוחד לבעלי תפקידים

לענ"ד יש כאן ב' נושאים לא קשורים: אסור לתת שוחד כאשר נתינת השוחד גורמת נזק לאדם אחר, כגון מכרז ובחירות. אך כאשר השוחד נועד לזרז הליך הקצאה/אישור בניה או שהמלמד יעניק תשומת לב לילד וכדומה, אלו דברים שברוב המקרים לא אמורים לבוא על חשבון אדם אחר. אם הפקיד חייב לאשר 10 אישורים ביום, ניחא. אך אם הו...
על ידי יעקב כץ
ו' יוני 22, 2018 10:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: שוחד לבעלי תפקידים
תגובות: 21
צפיות: 2286

שוחד לבעלי תפקידים

אשמח לכל מקור, אודות ואם יש - איסור שוחד, לשופטים, פקידים, רבנים משגיחי כשרות. תודה.
על ידי יעקב כץ
ה' יוני 21, 2018 4:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במקום פיקוח נפש שאפשר למנוע חילול שבת ע״י הוצאה כספית
תגובות: 10
צפיות: 1164

Re: במקום פיקוח נפש שאפשר למנוע חילול שבת ע״י הוצאה כספית

מלבב כתב:מה הסברא שלא יצטרך להוציא הוצאות גדולות כדי שלא יעבור על לאו?

משום שכל מה שנאמר שיש לו להוציא כל ממונו ולא לעבור על לאו איירי שלא יעשה לאו האסור בידיים, אך אולי אינו מצווה להוציא כל ממונו כדי שלא יהיה לו דין 'דחויה'.
על ידי יעקב כץ
ה' יוני 21, 2018 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה
תגובות: 61
צפיות: 7269

Re: צימרים עם ג'קוזי אסורים בק"ש ותפילה

המכשול בצימר עם ג'קוזי נאמר בגמ' שבת י א; " אמר רב אדא בר אהבה מתפלל אדם תפלתו בבית המרחץ מיתיבי הנכנס לבית המרחץ מקום שבני אדם עומדין לבושין יש שם מקרא ותפלה ואין צריך לומר שאילת שלום ומניח תפילין ואין צריך לומר שאינו חולץ מקום שבני אדם עומדים ערומים ולבושין יש שם שאילת שלום ואין שם מקרא ותפלה...
על ידי יעקב כץ
ה' יוני 21, 2018 10:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערמה לכפיית גט
תגובות: 7
צפיות: 1030

Re: הערמה לכפיית גט

גם לדעת הרמב"ם שמהני מאיס עלי בכפיית גט - מכל מקום בעינן הוכחה כלשהי שבאמת מאוס עליה ולא אומרת זאת סתם כך כדי להיות מעוגנת. כפי שמבואר ברמבם שם.
על ידי יעקב כץ
ה' אפריל 20, 2017 9:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע על איש ציבור או מחדל ציבורי
תגובות: 9
צפיות: 1049

Re: לשון הרע על איש ציבור או מחדל ציבורי

לעניות דעתי, כל "נבחר" ציבור יודע שידברו עליו לשון הרע, אם לא ראובן אז שמעון, ולא חסר מי שידבר עליו, אשר על כן נראה שבזה שהוא 'מסכים' להיות 'נבחר' ציבור הרי הוא מוכן שידברו וירכלו עליו, וכאן באנו לנושא הידוע של מרן החפץ חיים אם מותר לדבר לשון הרע על מישהו שמסכים לכך.
על ידי יעקב כץ
ה' אפריל 20, 2017 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נולד לביה"ש נימול לתשעה - מדוע?
תגובות: 14
צפיות: 1615

Re: נולד לביה"ש נימול לתשעה - מדוע?

למה, שמעת על מישהו שמת מברית מילה,
סכנה היא אך ורק למה שמקובל ויודעים היום ברפואה ואין לזה שייכות לחז"ל, ובוודאי שבימנו אין שום סכנת נפשות בברית מילה.
על ידי יעקב כץ
ה' אפריל 20, 2017 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרומת כליה
תגובות: 65
צפיות: 7006

Re: תרומת כליה

יעויין כאן: http://www.kilya.org.il/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%94/%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA/ אוסיף את מה ששמעתי בעצמי מהגריש"א ז"ל שאין חובה לתרום כליה, כיון שחיוב צדקה הוא רק מ...
על ידי יעקב כץ
ה' אפריל 20, 2017 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האוכל כדי לברך ולהוציא מין מסופק מדוע אינו נחשב כטפל
תגובות: 4
צפיות: 721

Re: האוכל כדי לברך ולהוציא מין מסופק מדוע אינו נחשב כטפל

א. אחרי הכל הוא עושה זאת כדי לפטור בברכה ואם כדי לפטור בברכה המאכל שאוכל צריך להיות עיקר, הרי זה נחשב לעיקר משום שכך כוונתו. ב. הרעיון של עיקר וטפל הוא שאוכל את העיקר יחד עם הטפל למשל כדי להסיר את מרירותו או משו כזה, אך במקרה דנן הוא מאכל שאין לו כל שייכות למאכל השני שאותו רוצה לפוטרו, ואשר על כן אי...
על ידי יעקב כץ
ו' אפריל 14, 2017 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחשבות על רוממות ה' בבית הכסא
תגובות: 19
צפיות: 1822

Re: מחשבות על רוממות ה' בבית הכסא

בסימן א' ביה"ל השני כתב בשם ספר החינוך על שש מצוות תמידיות שלא יפסקו מן האדם אף לא לרגע קט, נראה ברור שאף בבית הכסא!
על ידי יעקב כץ
ה' אפריל 06, 2017 9:00 pm
פורום: פסח
נושא: מדריכי כשרות לפסח
תגובות: 5
צפיות: 1038

Re: מדריכי כשרות לפסח

ברור שכוונתו היא שלא מועילה הבדיקה מצד המצווה,

שהרי פשוט הוא שהרב פוקס לא יאמר שצריך לבדוק מקום שנקי לגמרי מחמץ בוודאות...
על ידי יעקב כץ
ה' אפריל 06, 2017 8:52 pm
פורום: פסח
נושא: בדיקת חמץ עם נגן
תגובות: 3
צפיות: 699

Re: בדיקת חמץ עם נגן

שו"ע תל"ב ס"א; "וטוב שלא ידבר בדברים אחרים עד שיגמור כל הבדיקה, כדי שישים אל לבו לבדוק בכל המקומות שמכניסים בו חמץ", נראה בסברא שאין הבדל בין דיבור לשמיעה שבשניהם אינו מתעסק במצווה גרידא, ואין זה מהדרין מן המהדרין, ונראה לי שזה כמו ללמוד באמצע התפילה 'כדי לא להשתעמם' משום ש...
על ידי יעקב כץ
ה' מרץ 30, 2017 12:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב סה - חסרון הבנה ברש"ש
תגובות: 3
צפיות: 621

Re: ב"ב סה - חסרון הבנה ברש"ש

הלא דעת רבי עקיבא היא שמוכר בעין יפה מוכר, וכאן קמ"ל רשב"ם שדין זה לא סותר לדעה שאומרת 'בעין יפה' וכאן לא נחשב עין רעה משום שלשניהם מכר,ואם כן צריך לגרוס ברשב"ם 'רבי עקיבא' דלרבנן לא קשה מאומה דאף בסתם מכירה סוברים שמוכר בעין רעה מוכר, והחידוש כאן לדעת רבי עקיבא. בהצלחה.
על ידי יעקב כץ
ה' מרץ 30, 2017 12:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפום צערא אגרא - שיטת הרמב"ם
תגובות: 1
צפיות: 442

Re: לפום צערא אגרא - שיטת הרמב"ם

בפירוש המשנה מדבר על עמל התורה בתור 'סגולה' לזיכרון וללימוד פורה יותר ונותן יותר, ואז כותב שהסגולה היא ללמוד מתוך דחק ועמל. בשמונה פרקים מדבר על עבירות ויצרים שככל שאדם גדול יש לו יותר יצרים, ואז נדרש להתגבר יותר על יצריו - שזה העיקר בהימנעות מהעבירה - ומקבל על כך יותר שכר מכיון שיותר התאמץ מלעשות א...
על ידי יעקב כץ
ה' מרץ 30, 2017 11:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: שלא חיסר בעולמו כלום -התבננות בברכה
תגובות: 9
צפיות: 1224

Re: שלא חיסר בעולמו כלום -התבננות בברכה

בעולם הזה אנו הבני אדם לא נדרשים לתקן את האילנות ואת הבהמות שגורמות לנו להנאה, [כגון אכילתן], אנו נדרשים לתקן את עצמנו ואת מידותנו. והברכה היא על האילנות והבהמות ושאר הדברים ולא על הדברים שאנו דורשים תיקון. חוצמ"ז עוד אפש"ל, שלא חיסר בעולמו דבר בשביל התיקון, דהיינו שלאחר שכל הדברים נמצאים,...
על ידי יעקב כץ
ד' מרץ 29, 2017 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעם הקרבנות - חומר להרצאה בפני אינטלקטואלים
תגובות: 14
צפיות: 1819

Re: טעם הקרבנות - חומר להרצאה בפני אינטלקטואלים

כנראה שלשיטת הרמב"ם עבודה זרה היא סמל להתרחקות מהקב"ה וללכת אל אלהים אחרים, אשר על כן, ככל שאדם מקריב קרבנות הוא יותר מתקרב אל הקב"ה משום שעושה את הפעולה ההפוכה, וזה גם שייך בימנו על אף שבטלה העבודה זרה.

עבור לחיפוש מתקדם